Page 1

Desenvolupat per


Català com a eina de cohesió social

Català per integrar-se

Català per descobrir una cultura

Al teu ritme

Per adults

On vulguis i quan vulguis


Qui som? Empresa jove dedicada al desenvolupament de solucions educatives per tots els nivells i àmbits. Constituïda per experts en metodologies i tecnologies aplicades a la educació i amb gran experiència docent.


Equip humà José Jaime Bataller Astrid Rosso José L. Fresquet Ana Mascarell


La nostra experiència Creació d’una plataforma Moodle per l’aprenentatge virtual del català pels estudiants Erasmus de la Univeritat Autònoma de Barcelona.

Projecte per la implantació del Moodle en el Goethe Institut de Barcelona per l’ús mixt de les TIC en l’aprenentatge de l’alemany.

Creació d’una aula virtual per promoure l’us de les TIC a persones majors de 65 anys pel centre cívic el Putget de Barcelona.


Objectius

• Formació en l'ensenyament de l’ idioma propi d'aquesta comunitat a persones adultes. • Oferir uns continguts de qualitat fàcils de seguir en nivells de dificultat creixent • Adaptable a les necessitats dels estudiants en nivell, estil d’aprenentatge, horaris i ritme • Que pugui comunicar-se amb altres estudiants o usuaris del curs • Que utilitzi tot el potencial de les noves tecnologies • Acompanyar l'estudiant en tot el seu procés educatiu, resolent dubtes i problemes no només en els temes de continguts, sinó també en els de tipus tècnic i de gestió.


Metodologia

Hem utilitzat el model ADDIE


Model tecnopedagògic


Ens decantem pel model constructivista. Aprendre a travÊs de l'experiència s'ha demostrat com un dels models mÊs adequats i que millors resultats proporciona.


Ro ls

Tutor-professor Guia, mediador, facilitador... de l’aprenentatge

Estudiant Protagonista del procÊs d’aprenentatge

Continguts A mesura, connectats amb la vida real, interactius, entretinguts


Que oferim: el pla

Un curs, un trimestre. Un nivell, un any

Certificacions oficials


Proves de nivell

Perquè l’estudiant es matriculi on li correspon


Nivell Bàsic • Destinat a aquelles persones que no tenen cap coneixement de la llengua i que vulguin acostar-s'hi. • Competències: Desenvolupar-se en les situacions més quotidianes. Entrar en contacte amb una llengua: salutació, presentació, família, la casa, viatjar, etc. La finalitat és trencar el gel i adquirir un vocabulari mínim per poder desenvolupar-se. També, conèixer les ‘etiquetes de cortesia’ típiques de la societat catalana. • Si es supera aquest nivell, s'obté el Certificat de nivell bàsic de català • Requisits previs: Saber desenvolupar-se en l'entorn virtual i cap pel que fa a la llengua


Nivell Elemental • Destinataris: Per a qui no són catalanoparlants però que estan familiaritzats amb la llengua, per exemple, entenen converses en català. • Objectius: Saber desenvolupar-se de forma oral, comprendre, conèixer en un nivell bàsic l'estructura de l'idioma, saber escriure documents bàsics (al supermercat, al forn, a l'oficina de correus, al banc, a la consulta del metge, al cinema, al restaurant, a la cuina, llogar una casa, a l'Ajuntament, en les festes ..). Adquirir uns coneixements bàsics de la cultura catalana. • Si es supera aquest nivell, l'estudiant accedeix al Certificat de nivell elemental de català • Requisits: Haver superat el nivell inicial o la prova equivalent.


Nivell Mitjà • Destinataris: Persones que han superat el nivell elemental i als catalanoparlants que no dominen la llengua escrita. • Objectius: Consolidació del nivell oral i aprofundiment del nivell escrit de la llengua. Coneixements més profunds de la cultura catalana. Desenvolupar-se en situacions complexes de la vida quotidiana i del món professional, seguir uns estudis en català, etc. Redactar en català amb normalitat. • Si es supera aquest nivell, s'obté el Certificat de nivell mitjà de català • Requisits: estar en possessió del Certificat de nivell elemental de català


Nivell Superior • Destinataris: Persones que vulguin utilitzar la llengua de manera formal en tots els àmbits. • Objectius: Coneixement profund de la llengua i les seves variants geogràfiques. Expressió oral i escrita correcta. Immersió en la cultura catalana: literatura, història, tradicions i costums, etc. • Si es supera aquest nivell, s'obté el Certificat de nivell superior de català • Requisits: estar en possessió del Certificat de nivell mitjà


S’obtenen Certificacions oficials


També oferim un Curs per a la capacitació en competències TIC, perquè els nostres estudiants no tinguin cap problemes en moure's per entorns virtuals d'aprenentatge


Guies Els nostres estudiants disposen de completes Guies docents on es marquen els objectius, s'explica la manera d'aprendre i de com treballar i resoldre les activitats. TambĂŠ de com relacionar-se amb els companys.


Calendarització dels cursos Primer trimestre 1-15 Setembre

Proves de nivell, matrícula i curs d'iniciació als entorns virtuals

15 Setembre - 15 desembre 16 Desembre - 8 gener

4 nivells, 3 cursos per nivell i 2 aules per curs Proves i qualificacions. Enquestes d’avaluació del curs. Matricula. Segon trimestre

9 Gener - 9 Abril

4 nivells, 3 cursos per nivell i 2 aules per curs

10 - 25 Abril

Proves i qualificacions. Enquestes d’avaluació del curs. Matricula. Tercer trimestre

26 Abril - 15 Juliol

4 nivells, 3 cursos per nivell i 2 aules per curs

16 - 30 Juliol

Proves i qualificacions. Enquestes d’avaluació del curs.

Agost

Sense activitat


Competències


Les lliรงons


Escoltar

Comprensió lectora

Pronunciar

Comprensió/expressió oral

Comprendre

Comprensió/expressió escrita

Escriure

Competència lingüística

Conèixer la gramàtica


Activitats i v di

In

s l a du

Dins d e l’aula virtual

En

gru p

a l a , a r Fo

Fora: TV, llibres, premsa, ràdio

a x r a x


Avaluació procés formatiu Avaluació continua per part del tutor amb l’ajuda que li proporciona la plataforma Moodle Avaluació de les activitats Avaluació de la participació Avaluació de la participació Avaluació de les activitats complementaries Avaluació de proves tancades

Aquí ho tenim tot en compte


Proposta tècnica LMS Moodle i fora de Moodle Eines d’informació Eines de comunicació Eines marcadors socials Espais web Xarxes socials Recursos de contingut Eines d’avaluació


Pressupost Costos directes € Treball previ d'anàlisi dels perfils d'usuaris

Contractació de tutors (4 nivells x 3 cursos x 2 aules). Cost de 3000 €/aula/trimestre)

216000

Seguretat social d’aquestos professors (36%) Disseny del projecte

6000

77760 6000

Disseny i desenvolupament de continguts (Textos, il·lustracions, vídeo, locucions, interfície, integració, etc.)

10000

Programació

10000

Adaptació a la plataforma Moodle

10000

Costos indirectes Sous personal fixes de l'empresa (administració, gestió, informàtic, etc.) Subministraments: Aigua, telèfon electricitat, gas...)

40000 4000

Inversió (maquinari, programari, tests de funcionalitat)

20000

Contingències

12000

TOTAL

501760


Publicitat Per donar a conèixer el projecte es desenvoluparà un pla de màrqueting i publicitat en els mitjans (radio, TV, premsa, Web, etc.), especialment aquells que utilitzen les noves tecnologies.


Publicitat • Aprendre sense dificultats • Al teu ritme, en qualsevol lloc i en qualsevol moment. Només necessites una connexió a Internet • Aconsegueix les ajudes necessàries quan les necessitis • Materials connectats amb la vida real i d’avui • No només aprens la llengua sinó que també t'impregnes de la cultura • No teniu excusa: per plaer, per saber més, per millorar en el treball … estudia català amb nosaltres


Avaluació Prova pilot Avaluació del procés formatiu Idonietat de la plataforma Funcionalitats funcionament i adequació Estratègia d'aprenentatge i model pedagògic Materials didàctics Sistema d'avaluació Suport tècnic Suport pedagògic Continguts


Avaluació Avaluació dels resultats del procés de formació Formularis als estudiants sobre el funcionament del curs Entrevista semiestructurada a una mostra dels estudiants Formularis tutor sobre el funcionament del curs Entrevista semiestructurada als tutors Informe dels serveis Tècnics Informe d’incidències


Avaluació o aci atiu alu m Av for cés pro

Continguts

Modificacions en els as Av pe alu ct ac es io tè cn ics

Curs pilot

Aspectes tècnics Gestió


Si voleu m茅s informaci贸, consulteu el projecte complet !!

Presentació mésCAT  
Presentació mésCAT  

presentació del projecte mésCAT en pdf

Advertisement