Page 1

STUDIEGIDS

2013 - 2014

Techniek is sjiek! Vrij Technisch Instituut Izegem


De wereld begint in het Izegemse VTIHet Izegemse VTI is een toonaangevende school, gelegen in een groene omgeving aan de rand van Izegem, gemakkelijk en veilig bereikbaar. Met deze studiegids willen wij een zo duidelijk mogelijk beeld schetsen van wat we voor uw zoon en/of dochter kunnen aanbieden: een moderne en zorgzame school die kwaliteit nastreeft en rekening houdt met de talenten en ontplooiingskansen van elke leerling. In deze gids komen tal van aspecten aan bod: informatie over onze hoogwaardige studierichtingen, praktische informatie in verband met ons opvoedingsproject, onze opvatting over leerlingenbegeleiding, onze Europese projecten en onze professionele samenwerking met de industrie. De regionale industrie riep het Izegemse VTI uit tot een vijfsterrenschool. Deze vijf pijlers komen dan ook ruimschoots aan bod in deze gids, want ze vormen de ruggengraat van ons opvoedingsproject en zijn voor ons essentieel voor een uitstekende opleiding op maat van elke individuele leerling.

Het Izegemse VTI maakt deel uit van de Vrije Scholengemeenschap Imksori (Inrichtende Macht Katholiek Secundair Onderwijs regio Izegem).

Voor meer informatie kan u terecht op de website www.vti-izegem.be en concrete vragen kan u mailen naar info@vti-izegem.be. Tijdens de kantooruren is telefonisch contact mogelijk via 051- 33.65.30.

1


Inhoud De wereld begint in het Izegemse VTI…

1

Contactgegevens en overzicht studieaanbod

3

Studierichtingen Vooropleidingen hoger onderwijs  

Industriële wetenschappen Elektromechanica Elektriciteit-Elektronica

4 5 6

Technische richtingen  

Elektrotechnieken | Elektrische installatietechnieken Mechanische technieken | Mechanische vormgevingstechnieken Bouwtechnieken Houttechnieken

7 8 9 10

Beroepsrichtingen   

Bouw | Ruwbouw Hout | Houtbewerking Basismechanica Auto Lassen-constructie Elektrische installaties

11 12 13 14 15 16

Secundair-na-secundair 

Industriële onderhoudstechnieken

17

Specialisatiejaren  

Renovatie bouw Bijzondere schrijnwerkconstructies Fotolassen Bedrijfsvoertuigen

19 19 20 20

Nuttige informatie en opvoedingsproject

21

Studeren is meer dan studeren

23

Voorzieningen voor de leerlingen

24

Leerlingenbegeleiding

25

Samenwerking met de industrie

26

Film: voorstelling VTI

26

2


Contactgegevens en overzicht studieaanbod Contactgegevens Vrij Technisch Instituut | Italianenlaan 30 | 8870 Izegem www.vti-izegem.be | info@vti-izegem.be Telefoon 051-33.65.30 | Fax 051- 31.78.44

Overzicht studieaanbod

Industriële wetenschappen Elektromechanica

Beroepsrichtingen

DERDE LEERJAAR DERDE GRAAD

Elektriciteit-Elektronica

Elektrotechnieken Mechanische technieken

Elektrische installatietechnieken

Industriële onderhoudstechnieken

Mechanische vormgegevingstechnieken

Bouwtechnieken

3

DERDE GRAAD

Technische richtingen

TWEEDE GRAAD

Houttechnieken

Bouw

Ruwbouw

Renovatie Bouw

Hout

Houtbewerking

Bijzondere Schrijnwerkconstructies

Lassen-constructie

Fotolassen

Auto

Bedrijfsvoertuigen

Basismechanica

Elektrische installaties


Vooropleidingen hoger onderwijs Industriële wetenschappen De aantrekkelijke en theoretisch-technisch sterk uitdagende studierichting Industriële wetenschappen bereidt voor op de studies van academische bachelor en master. Daarom is het belangrijk dat de leerling vanuit een technische probleemstelling gestructureerd inzichtelijk en creatief kan denken en handelen in het kader van het technologische proces. Dit technologische proces, dat voornamelijk elektrisch, mechanisch en/of elektromechanisch gerelateerd is, wordt deels projectmatig onderwezen in onze goed uitgeruste en moderne labo’s. Tijdens de uitvoering van het industriële project is voldoende aandacht voor de uitvoeringstechnische aspecten, met zin voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid, milieu en duurzaamheid. Indien aangewezen wordt een beroep gedaan op de kennis en/of infrastructuur van de ons omringende partnerbedrijven. Industriële 3de 4de 5de wetenschappen jaar jaar jaar AV Godsdienst 2 2 2 AV Nederlands 4 4 3 AV Frans 3 3 2 AV Engels 2 2 2 AV Aardrijkskunde 1 1 1 AV Geschiedenis 1 1 1 AV Wiskunde 5 5 8 AV Chemie | TV Toegepaste chemie 1 1 2 AV Fysica | TV Toegepaste fysica 1 1 2 AV Lichamelijke opvoeding 2 2 2 Toegepaste Wetenschappen en Engineering | Realisaties IW TV Elektriciteit & labo 3 3 TV Elektronica & labo 1 1 TV Mechanica 2 2 TV Technologie 1 1 TV Tekenen | CAD 2 2 TV Mechanica & labo 3 TV Elektromechanisch Ontwerp 2 TV Elektriciteit-Elektronica 2 TV Labo Elektriciteit - Elektronica 2 TV Elektrische Machines & labo TV Analoge & Digitale Elektronica PV Praktische Realisaties Mechanica 2 2 PV Praktische Realisaties Elektriciteit 1 1 -

Totaal

34*

* Bijkomend keuzevak: Informatica (1 uur per week) ** Bijkomend keuzevak: Duits (1 uur per week)

34*

34**

6de jaar 2 3 2 2 1 1 8 2 2 2 3 2 2 2 -

34**

Het vak wiskunde (wekelijks vijf uur in de tweede graad en acht uur in de derde graad) en de wetenschappelijke vakken zoals fysica en chemie dragen in grote mate bij tot het gestructureerd probleemoplossend denken. In de taalvakken ligt de klemtoon op het algemene en functionele gebruik. De leerplannen voor de andere algemene vakken zijn vergelijkbaar met die van het algemeen secundair onderwijs (ASO). Door het behalen van het diploma in de studierichting Industriële wetenschappen verwerft de leerling voldoende inzichten, vaardigheden en attitudes: 

om industriële processen op een gestructureerde wijze te analyseren; om met succes studies op het niveau van academische bachelor en master binnen de domeinen Elektromechanica, Elektronica, Bouw, Chemie, Industrieel ontwerp… aan te vatten. BEDRIJFSBEHEER

In de derde graad kan er op vrijwillige basis een cursus bedrijfsbeheer gevolgd worden. In

het vijfde jaar is dit 90 uur op jaarbasis, in het zesde jaar 70 uur op jaarbasis.

Bekijk de film!

4


Vooropleidingen hoger onderwijs Elektromechanica De aantrekkelijke en theoretisch-technisch sterk uitdagende studierichting Elektromechanica bereidt voor op de studies van professionele bachelor. Daarom is het belangrijk dat de leerling vanuit een technische probleemstelling gestructureerd inzichtelijk en creatief kan denken en handelen in het kader van het technologische proces. Dit technologische proces, dat voornamelijk elektrisch, mechanisch en/of elektromechanisch gerelateerd is, wordt deels projectmatig onderwezen in onze goed uitgeruste en moderne labo’s of werkplaatsen. Tijdens de uitvoering van het elektromechanische project is voldoende aandacht voor de uitvoeringstechnische aspecten, met zin voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid, milieu en duurzaamheid. Indien aangewezen wordt een beroep gedaan op de kennis en/of infrastructuur van de ons omringende partnerbedrijven.

Beroepsrichitigen

Het vak wiskunde (wekelijks vijf uur in de tweede graad en vier uur in de derde graad) en de wetenschappelijke vakken zoals fysica en chemie (enkel in de tweede graad) dragen bij tot het gestructureerd probleemoplossend denken. In de taalvakken ligt de klemtoon op het algemeen en functioneel gebruik. De leerplannen voor de andere algemene vakken zijn vergelijkbaar met die van het algemeen secundair onderwijs (ASO). Door het behalen van het diploma in de studierichting Elektromechanica verwerft de leerling voldoende inzichten, vaardigheden en attitudes: 

5

om elektromechanische realisaties op een gestructureerde wijze te analyseren; om met succes studies op het niveau van professionele bachelor binnen het domein Elektromechanica aan te vatten. Voor de meest gemotiveerde leerlingen zijn masteropleidingen niet uitgesloten.

3de jaar AV Godsdienst 2 AV Nederlands 4 AV Frans 2 AV Engels 2 AV Aardrijkskunde 1 AV Geschiedenis 1 AV Wiskunde 5 TV Toegepaste chemie 1 TV Toegepaste fysica 1 AV Lichamelijke opvoeding 2 Realisaties Elektromechanische processen TV Elektriciteit & labo 3 TV Mechanica 2 TV Technologie 1 TV Tekenen | CAD 2 TV Mechnica & labo TV Materiaalkennis & Meettechniek TV Machineonderdelen TV Machineonderdelen & labo TV Pneumatische Systemen & PLC TV Hydraulische Systemen & PLC TV Elektrische Energievormen & labo TV Elektrische Machines & labo TV Elektrisch Ontwerp en Realisatie TV Studiebureau mechanica | CAD TV Realisaties mechanica Praktische realisaties PV 2 schakeltechnieken PV Praktische realisaties mechanica 3 Elektromechanica

Totaal

34*

* Bijkomend keuzevak: Informatica (1 uur per week) ** Bijkomend keuzevak: Duits (1 uur per week)

BEDRIJFSBEHEER uitleg - zie pagina 4

4de jaar 2 4 2 2 1 1 5 1 1 2

5de jaar 2 2 2 2 1 1 4 2

6de jaar 2 2 2 2 1 1 4 2

3 2 1 2 -

3 2 1 4 3 2 2 1

3 3 3 3 2 2 2

2

-

-

3

-

-

34*

34**

34**


Vooropleidingen hoger onderwijs Elektriciteit-Elektronica De aantrekkelijke en theoretisch-technisch sterk uitdagende studierichting Elektriciteit-Elektronica bereidt voor op de studies van professionele bachelor. Daarom is het van het allergrootste belang dat de leerling vanuit een technische toepassing gestructureerd inzichtelijk en creatief kan denken en handelen in het kader van het technologische proces. Dit 3de 4de 5de 6de Elektriciteit-Elektronica technologische proces, dat voornamelijk jaar jaar jaar jaar elektrisch en/of elektronisch gerelateerd is, AV Godsdienst 2 2 2 2 wordt deels projectmatig onderwezen in AV Nederlands 4 4 2 2 onze goed uitgeruste en moderne labo’s of AV Frans 2 2 2 2 werkplaatsen. AV Engels 2 2 2 2 Tijdens de uitvoering van het project is voldoende aandacht voor de uitvoeringstechnische aspecten, met zin voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid, milieu en duurzaamheid. Indien aangewezen wordt een beroep gedaan op de kennis en/of infrastructuur van de ons omringende partnerbedrijven. Het vak wiskunde (wekelijks vijf uur in de tweede graad en vier uur in de derde graad) en de wetenschappelijke vakken zoals fysica en chemie (enkel in de tweede graad) dragen in grote mate bij tot het gestructureerd probleemoplossend denken. In de taalvakken ligt de klemtoon op het algemeen en functioneel gebruik. De leerplannen voor de andere algemene vakken zijn vergelijkbaar met die van het algemeen secundair onderwijs (ASO). Door het behalen van het diploma in de studierichting Elektriciteit-Elektronica verwerft de leerling voldoende inzichten, vaardigheden en attitudes: om elektrische, elektronische en elektrisch-elektronisch gecombineerde realisaties op een gestructureerde wijze te analyseren; om met succes studies op het niveau van professionele bachelor binnen het domein Elektriciteit-Elektronica aan te vatten. Voor de meest gemotiveerde leerlingen zijn masteropleidingen niet uitgesloten.

AV Aardrijkskunde AV Geschiedenis AV Wiskunde TV Toegepaste chemie TV Toegepaste fysica AV Lichamelijke opvoeding Realisaties Elektriciteit-Elektronica TV Elektriciteit & labo TV Elektriconica & labo TV Mechanica TV Versterkertechnieken TV Audiotechnieken TV Computertechnieken - Discrete Logica TV Computertechnieken - Geprogr. Logica TV Automatisering - PLC-technieken TV Autom. - Processtudie & Regeltechniek TV Telecommunicatie TV Datacommunicatie TV Studiebureau Elektr. - Ontwerptechniek TV Studiebureau Elektr. - Applicatieontw. TV Elektrische Energievormen & labo TV Elektrische Machines & labo TV Aandrijftechniek - Energieomzettingen TV Aandrijftechnieken TV Studiebureau Elektr. - Motorsturingen TV Studiebureau Elektr. - Domotica Realisaties schakeltechnieken TV Tekenen | CAD & Technologie Praktische realisaties PV Schakeltechnieken

Totaal

1 1 5 1 1 2

1 1 5 1 1 2

1 1 4 2

1 1 4 2

3 4 2 -

3 4 2 -

2 4 3 1 1 4 1 2 -

1 4 3 2 2 4 1 1

2

2

-

-

2

2

-

-

34*

* Bijkomend keuzevak: Informatica (1 uur per week) ** Bijkomend keuzevak: Duits (1 uur per week)

34*

34** 34**

BEDRIJFSBEHEER uitleg - zie pagina 4

6


Technische opleidingen Elektrotechnieken | Elektrische installatietechnieken In de studierichting Elektrotechnieken verwerven de leerlingen in de tweede graad het grootste deel van de competenties met betrekking tot residentiële installaties (elektriciteit in woningen). Deze vorming legt de basis om in de derde graad in de studierichting Elektrische installatietechnieken nieuwe competenties na te streven in verband met industriële installaties en de meer complexe aspecten van residentiële installaties (elektriciteit in productiebedrijven, appartementen, winkelpanden, kantoren, scholen, ziekenhuizen) of binnen aanverwante domeinen (bijvoorbeeld industriële ICT). De jongeren leren er procesmatig denken en kwaliteitsvol handelen om zich als bekwame technici te kunnen bewegen tussen de opdrachtgever-ontwerper en de zuivere uitvoerder. De klemtoon ligt op het herkennen, interpreteren, toelichten en verwerken van de ontwerpaspecten om te komen tot praktische realisaties. Er blijft echter voldoende ruimte voor de uitvoeringsgerichte vaardigheden.

Technische richtingen

Na deze studierichting kan de leerling zich specialiseren en/of zijn competenties verbreden via een specialisatiejaar (bijvoorbeeld Industriële onderhoudstechnieken). Hoger onderwijs (professionele bachelor) is voor de gemotiveerde leerlingen haalbaar. Mogelijkheden op de arbeidsmarkt zijn: installateur residentiële elektrotechnische installaties, technicus residentiële elektrotechnische installaties, installateur industriële elektrotechnische installaties, installateur domotica, installateur gestructureerde bekabeling, technicus industriële elektrotechnische installaties, technicus automatiseringssystemen, onderhoudselektrotechnicus, hersteller witgoed, bordenbouwer, magazijnier installatiebedrijf…

AV AV AV AV AV AV AV TV AV TV TV TV TV TV PV

Elektrotechnieken | Elektrische installatietechnieken Godsdienst Nederlands Frans Engels Aardrijkskunde Geschiedenis Wiskunde Toegepaste fysica Lichamelijke opvoeding Elektriciteit & labo Elektriciteit-Elektronica & labo Automatisering & labo Installatiemethoden Tekenen | CAD Praktische realisaties elektriciteit & stage

Totaal * **

3de jaar 2 4 2 2 1 1 3 1 2 3 3 2

4de jaar 2 4 2 2 1 1 3 1 2 3 3 2

5de jaar 2 2 2 1 1 1 2 2 4 3 4 2

6de jaar 2 2 2 1 1 1 2** 2 4 3 4 2

8

8

8

8

34*

34*

Bijkomend keuzevak: Informatica (1 uur per week) Mogelijkheid tot 2 uur extra

Voor de sterkste leerlingen zijn professionele bacheloropleidingen in aanverwante studierichtingen niet uitgesloten. BEDRIJFSBEHEER uitleg - zie pagina 4

7

Bekijk de film!

34

34


Technische opleidingen Mechanische technieken | Mechanische vormgevingstechnieken In de studierichting Mechanische technieken situeert de opleiding zich op het vlak van mechanische constructies en installaties. Hiervoor moeten ontwerpaspecten begrepen, herkend, toegelicht en verwerkt worden om tot een uitvoering te komen. In de derde graad Mechanische vormgevingstechnieken ligt de klemtoon op het vormgeven van mechanische constructies en installaties en dit op het vlak van begeleiden vanaf het studiebureau tot en met de realisatie. De leerling kiest materialen, componenten en uitvoeringstechnieken aan de hand van hun kenmerken. Er wordt product- en procesgericht gewerkt met aandacht voor kwaliteitseisen. De leerling verzorgt de voorbereiding van de uitvoering en maakt hierbij gebruik van professionele software. De beoogde kennis, vaardigheden en attitudes worden op een concrete, inzichtelijke en praktische wijze verworven. Mechanische technieken | Mechanische vormgevingstechnieken AV Godsdienst AV Nederlands AV Frans AV Engels AV Aardrijkskunde AV Geschiedenis AV Wiskunde TV Toegepaste fysica AV Lichamelijke opvoeding TV Elektriciteit TV Mechanica & labo TV Vormgeving TV Materialenleer TV Organisatie & planning TV Werkvoorbereiding TV Elektrische energiekringen TV Hydropneumatische energieomzettingen TV Tekenen | CAD Praktische realisaties mechanica | PV mechanische vormgeving & stage

Totaal

3de jaar 2 4 2 2 1 1 3 1 2 1 2 2 -

4de jaar 2 4 2 2 1 1 3 1 2 1 2 3 -

5de jaar 2 2 2 1 1 1 2 2 4 2 1 1 1

6de jaar 2 2 2 1 1 1 2** 2 4 2 2 -

-

-

-

2

3

2

3

3

8

8

9

8

34*

34*

34

BEDRIJFSBEHEER uitleg - zie pagina 4

Na de studies kan de leerling starten als mechanisch vormgever. Dit houdt in dat hij/zij verantwoordelijkheid kan opnemen voor het eigen werk en na een korte in servicetraining in een mechanische vormgevingsbedrijf aan de hand van technische informatie kan informeren, werkzaamheden kan starten, uitvoeren en begeleiden. De leerling heeft voldoende competenties verworven om zich te kunnen vervolmaken via vervolgopleidingen die op deze studierichting aansluiten (bijvoorbeeld het specialisatiejaar IndustriĂŤle onderhoudstechnieken). Voor de sterkste leerlingen zijn professionele bacheloropleidingen in aanverwante studierichtingen niet uitgesloten.

34

* Bijkomend keuzevak: Informatica (1 uur per week) ** Mogelijkheid tot 2 uur extra

Bekijk de film!

8


Technische opleidingen Bouwtechnieken Deze studierichting biedt een technische en praktische vorming eigen aan de bouwnijverheid. Aan de hand van een bouwdossier (tekening, beschrijving en meetstaat) kan de leerling bouwconstructies (woningen, appartementsgebouwen) oordeelkundig realiseren. In de tweede graad ligt de klemtoon op het herkennen, toelichten en verwerken van de ontwerpaspecten, om te komen tot praktische realisaties. De leerling leert begrijpen en inzien waarom bouwconstructies, volgens welbepaalde methoden, ontwikkeld zijn. De leerling heeft aandacht voor het veilig organiseren van de werkomgeving, voert kwaliteitscontroles en zelfevaluaties uit. In de derde graad Bouwtechnieken gaat het vooral om het procesmatig denken en handelen bij het realiseren van bouwconstructies, dit zowel conceptueel, voorbereidend als uitvoeringsgericht. Bouwtechnieken

BEDRIJFSBEHEER uitleg - zie pagina 4

AV AV AV AV AV AV AV TV AV TV TV TV

Godsdienst Nederlands Frans Engels Aardrijkskunde Geschiedenis Wiskunde Toegepaste fysica Lichamelijke opvoeding Onderzoek Organisatie Stabiliteit

TV Technologie TV Tekenen | CAD PV Praktische realisaties bouw & stage

Totaal * **

3de jaar 2 4 2 2 1 1 3 1 2 4 4 -

4de jaar 2 4 2 2 1 1 3 1 2 4 4 -

5de jaar 2 2 2 1 1 1 2 2 7 5 -

6de jaar 2 2 2 1 1 1 2** 2 2 2

8

8

9

6 3 8

34*

34*

Bijkomend keuzevak: Informatica (1 uur per week) Mogelijkheid tot 2 uur extra

34

34

De logische uitstroom vanuit Bouwtechnieken is naar de specialisatiejaren Bouw constructie- en planningstechnieken, Industriële bouwtechnieken of Weg- en waterbouwtechnieken. In een bouwbedrijf kan de leerling terecht op het technisch bureel als ploegbaas of werfleider. De leerling kan ook als zelfstandig aannemer aan de slag. Bacheloropleidingen zoals initiële opleiding tot leraar secundair onderwijs (optie hout-bouw), opleiding bouw optie bouw of vastgoed (Studiegebied industriële wetenschappen en technologie), opleiding architectassistent of opleiding interieurvormgeving (Studiegebied architectuur)… zijn voor de sterkste leerlingen eveneens mogelijk.

9

Bekijk de film!


Technische opleidingen Houttechnieken In deze studierichting analyseert de leerling opdrachtelementen van een eenvoudige uitvoering (klein meubilair, basistoepassingen van schrijnwerk, creaties in hout‌) tot volwaardige uitvoeringen waarna hij deze oordeelkundig organiseert, realiseert en afwerkt. Hij leert houtbewerkingsmachines instellen en bedienen. Aan de hand van eenvoudige proefondervindelijke tests, stelt de leerling vast welke mogelijkheden materialen en constructies hebben. Hij leert begrijpen en inzien waarom houtconstructies, volgens welbepaalde methoden, ontwikkeld zijn. De werkomgeving wordt veilig georganiseerd, kwaliteitscontroles en zelfevaluaties worden uitgevoerd. In de derde graad leert de leerling door wetenschappelijk en technisch onderzoek de mogelijkheden van materialen en houtconstructies kennen en begrijpen. Hij kiest de materialen verantwoord en past de technieken vakkundig toe. De logische uitstroom vanuit Houttechnieken is naar het specialisatiejaar Hout constructie- en planningstechnieken. In een houtverwerkend bedrijf kan de leerling terecht op het technisch bureel als meestergast of projectleider, verkoper van houtmaterialen, werknemer in het productieproces. Hij kan ook als zelfstandige aan de slag. Bacheloropleidingen zoals initiÍle opleiding tot leraar secundair onderwijs (optie hout-bouw), opleiding houttechnologie, opleiding architectassistent of opleiding interieurvormgeving (studiegebied architectuur) behoren voor de sterkste leerlingen eveneens tot de mogelijkheden.

Houttechnieken AV AV AV AV AV AV AV TV AV TV TV TV TV PV

Godsdienst Nederlands Frans Engels Aardrijkskunde Geschiedenis Wiskunde Toegepaste fysica Lichamelijke opvoeding Onderzoek Organisatie Technologie Tekenen | CAD Praktische realisaties hout & stage

Totaal

* **

3de jaar 2 4 2 2 1 1 3 1 2 4 4 8

34*

4de jaar 2 4 2 2 1 1 3 1 2 4 4 8

34*

Bijkomend keuzevak: Informatica (1 uur per week) Mogelijkheid tot 2 uur extra

5de jaar 2 2 2 1 1 1 2 2 7 5 9

34

6de jaar 2 2 2 1 1 1 2** 2 6 4 3 8

34

BEDRIJFSBEHEER uitleg - zie pagina 4

Bekijk de film!

10


Beroepsopleidingen Bouw | Ruwbouw Onder begeleiding leert de jongere opdrachtelementen van eenvoudige of volwaardige uitvoeringen (constructieonderdelen, basis bouwconstructies of volledige ruwbouwprojecten) ontleden en oordeelkundig realiseren. Hij leert fragmenten van realisaties voorbereiden en maakt op een praktische manier kennis met de eigenschappen en de mogelijkheden van de materialen waaruit de constructies zijn gemaakt. Hij leert zijn werkomgeving veilig organiseren en past kwaliteitscontroles en zelfevaluaties toe. De ervaringen op de werkvloer (via stage) sluiten aan bij de opleiding en vormen een belangrijke component.

Bouw | Ruwbouw AV AV AV AV AV TV TV PV

Godsdienst Project Algemene Vakken Frans Engels Lichamelijke opvoeding Realisaties ruwbouw Tekenen | CAD Praktische realisaties bouw & stage

Totaal *

3de jaar 2 6 1 2 4 3 16

34*

4de jaar 2 6 1 2 4 3 16

34*

Bijkomend keuzevak: Informatica (1 uur per week)

5de jaar 2 4 1 1 2 5 3 16

34

6de jaar 2 4 1 1 2 5 3 16

34

De logische uitstroom is naar een specialisatiejaar (bijvoorbeeld Renovatie bouw). Na het beĂŤindigen van Ruwbouw kan de leerling als metselaar, bekister, betonstaalvlechter of als polyvalent ruwbouwvakman aan de slag. Indien hij in het bezit is van het attest bedrijfsbeheer (kan behaald worden in het specialisatiejaar Renovatie bouw), behoort zelfstandige bouwvakker eveneens tot de mogelijkheden.

11

Bekijk de film!


Beroepsopleidingen Hout | Houtbewerking Onder begeleiding leert de jongere opdrachtelementen van eenvoudige of volwaardige uitvoeringen (klein meubilair, basistoepassingen van schrijn- en timmerwerk) ontleden, oordeelkundig realiseren, afwerken en plaatsen. Hij leert fragmenten van het productieproces voorbereiden en leert houtbewerkingsmachines instellen en bedienen. Hij maakt op een praktische manier kennis met de eigenschappen en de mogelijkheden van de materialen waaruit de constructies zijn gemaakt. Hij leert zijn werkomgeving veilig organiseren en voert kwaliteitscontroles en zelfevaluaties uit. De ervaringen op de werkvloer (via stage) sluiten aan bij de opleiding en vormen een belangrijke component. De logische uitstroom is naar een specialisatiejaar (bijvoorbeeld Bijzondere schrijnwerkconstructies). Na het beĂŤindigen van de derde graad Houtbewerking kan de leerling terecht als polyvalent productiearbeider in een houtverwerkend bedrijf. Na enige ervaring behoort een meestergastfunctie of, indien de leerling in het bezit is van het attest bedrijfsbeheer (kan behaald worden in het specialisatiejaar Bijzondere schrijnwerkconstructies), zelfstandig worden tot de mogelijkheden.

Bekijk de film!

Hout | Houtbewerking AV AV AV AV AV TV TV PV

Godsdienst Project Algemene Vakken Frans Engels Lichamelijke opvoeding Technologie Tekenen | CAD Praktische realisaties hout & stage

Totaal *

3de jaar 2 6 1 2 4 3 16

34*

4de jaar 2 6 1 2 4 3 16

34*

Bijkomend keuzevak: Informatica (1 uur per week)

5de jaar 2 4 1 1 2 5 3 16

34

6de jaar 2 4 1 1 2 5 3 16

34

12


Beroepsopleidingen Basismechanica Deze beroepsgerichte vorming situeert zich in het vormgeven van basisconstructies en installaties door middel van plaat- en profielconstructies, lassen en solderen, verspanen van materiaal, monteren en demonteren en installeren van energiekringen. De leerling werkt met materialen en componenten en past uitvoeringstechnieken toe aan de hand van ter beschikking gestelde informatie. Hij werkt product- en procesgericht met aandacht voor kwaliteitseisen, verzorgt de uitvoering met behulp van moderne technieken en evalueert het product en het proces. De beoogde kennis, vaardigheden en attitudes worden op een concrete, inzichtelijke en praktische wijze verworven. Voorbereiden en begeleiden staan in het teken van uitvoeren van basisconstructies en installaties.

Basismechanica AV AV AV AV TV TV TV

Godsdienst Project Algemene Vakken Frans Lichamelijke opvoeding Elektriciteit & mechanica Technologie Tekenen | CAD Praktische realisaties mechanische PV constructies

Totaal *

13

4de jaar 2 6 1 2 2 3 2

16

16

34*

34*

Bijkomend keuzevak: Informatica (1 uur per week)

Na de studierichting Basismechanica heeft de leerling verschillende mogelijkheden in de derde graad van dit studiegebied:  

3de jaar 2 6 1 2 2 3 2

Auto; Lassen-constructie; eventueel Elektrische installaties.

Bekijk de film!


Beroepsopleidingen Auto In de derde graad Auto wordt in het algemeen gedeelte de totale persoonlijkheid van de leerling gevormd. In het specifieke deel voert de leerling werkzaamheden uit aan voertuigen. Hiervoor leert hij aan de hand van technische informatie, montages en demontages uitvoeren aan motoren, rollend gedeelte en chassis. Bij dit alles houdt hij rekening met veiligheid, milieu en kostprijs. De verwerking van gegevens en het lezen van tekeningen en schema’s gebeurt met professionele software. Via de stages maakt hij kennis met de bedrijfscultuur van een garage. De leerling verwerft in de derde graad Auto de startkwalificatie om het beroep van automecanicien te kunnen uitoefenen. Dit houdt in dat hij verantwoordelijkheid kan opnemen voor het eigen werk en, na een korte in servicetraining in een garagebedrijf aan de hand van technische informatie autowerkzaamheden kan uitvoeren. Auto AV AV AV AV AV TV TV TV TV TV TV TV TV PV

Godsdienst Project Algemene Vakken Frans Engels Lichamelijke opvoeding Organisatie & Welzijn Motoren Transmissie Auto-elektriciteit Carrosserie Onderstel Aandrijving Comfort & Elektrische uitrusting Praktische realisaties auto & stage

Totaal

5de jaar 2 4 1 1 2 1 2 3 2 16

34

6de jaar 2 4 1 1 2 1 2 3 2 16

34

Na deze studierichting in de derde graad kan de leerling zich vervolmaken via vervolgopleidingen die op deze studierichting aansluiten, bijvoorbeeld het specialisatiejaar Bedrijfsvoertuigen.

Bekijk de film!

14


Beroepsopleidingen Lassen-constructie In de studierichting Lassen-constructie wordt in het algemeen gedeelte de totale persoonlijkheid gevormd. In het specifieke deel leert de leerling vormgeven aan de te lassen constructies. Hiervoor leert hij aan de hand van technische informatie de te lassen constructies voorbereiden en uitvoeren. Bij dit alles houdt hij rekening met veiligheid, milieu, planning en kostprijs. De verwerking van gegevens en het lezen van tekeningen en schema’s gebeurt met professionele software. Via de stages maakt hij kennis met de bedrijfscultuur van een bedrijf voor de te lassen constructies. De leerling verwerft in de derde graad Lassen-constructie de startkwalificatie om het beroep van lasser-constructeur te kunnen uitoefenen. Dit houdt in dat hij verantwoordelijkheid kan opnemen voor het eigen werk en na een korte in servicetraining in een installatiebedrijf aan de hand van technische informatie te lassen constructies kan vormgeven.

15

Na deze studierichting in de derde graad kan de leerling zich vervolmaken via vervolgopleidingen die op deze studierichting aansluiten, bijvoorbeeld het specialisatiejaar Fotolassen.

Lassen-constructie AV AV AV AV AV TV TV PV

Godsdienst Project Algemene Vakken Frans Engels Lichamelijke opvoeding Technologie Tekenen | CAD Praktische realisaties mechanica Praktische realisaties lasconstructies PV & stage

Totaal

Bekijk de film!

5de jaar 2 4 1 1 2 4 2 2

6de jaar 2 4 1 1 2 6 2 -

16

16

34

34


Beroepsopleidingen Elektrische installaties In de tweede graad van deze studierichting verwerft de leerling het grootste deel van de competenties om, als beginnend residentieel elektrotechnisch installateur, de elektriciteit in een nieuwe woning te installeren of een bestaande residentiële installatie te renoveren. In de derde graad verwerven de leerlingen de competenties om, als beginnend industrieel elektrotechnisch installateur meer complexe residentiële installaties in woningen te installeren of te renoveren, industriële installaties (in gebouwen waar de industriële productie centraal staat) te installeren of te renoveren, gemengde (deels residentieel, deels industrieel) installaties in utilitaire gebouwen zoals appartementen, winkelpanden, kantoren, openbare gebouwen zoals scholen , ziekenhuizen… te installeren of te renoveren. Het gaat vooral om praktisch werk dat, door het volgen van richtlijnen en het toepassen van een aantal technieken, zelfstandig kan worden uitgevoerd met aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu.

Elektrische installaties AV AV AV AV AV TV TV TV

Godsdienst Project Algemene Vakken Frans Engels Lichamelijke opvoeding Elektriciteit & labo Uitvoeringsmethoden Tekenen | CAD Praktische realisaties elektrische PV installaties & stage

Totaal

*

3de jaar 2 6 1 2 2 3 2

4de jaar 2 6 1 2 2 3 2

5de jaar 2 4 1 1 2 3 5 2

6de jaar 2 4 1 1 2 3 5 2

16

16

14

14

34*

34*

Bijkomend keuzevak: Informatica (1 uur per week)

34

34

Na het beëindigen van deze studierichting kan de leerling zich specialiseren en/of zijn competenties verbreden via een specialisatiejaar Industrieel onderhoud of Industriële elektriciteit. De toegang tot een aantal specialisatiejaren die niet tot dit studiegebied behoren is eveneens mogelijk. Mogelijkheden op de arbeidsmarkt zijn: residentieel elektrotechnisch installateur, industrieel elektrotechnisch installateur, hersteller witgoed, bordenbouwer…

Bekijk de film!

16


Secundair-na-secundair Industriële onderhoudstechnieken De vernieuwde structuur maakt het mogelijk om in te spelen op de specifieke behoeften van de individuele leerling en de noden van de regionale industrie. Door te slagen in industriële onderhoudstechnieken verwerft de leerling voldoende inzichten, vaardigheden en attitudes om in een bedrijf het beroep van industrieel onderhoudstechnicus aan te vatten.

Om deze studie te beginnen moet je al in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs, ofwel uit het studiegebied Mechanica-Elektriciteit (Elektromechanica, Mechanische vormgevingstechnieken, Elektrische installatietechnieken) ofwel – na een positieve beslissing van de toelatingsklassenraad – uit aanverwante studierichtingen.

De opleiding is zeer praktijkgericht: het leren gebeurt in samenwerking met de industrie. In de opleiding komt uitsluitend technische vorming aan bod. De leerstof wordt in modulevorm aangeboden. Afhankelijk van de aanwezige kennis en infrastructuur worden bepaalde modules, onder de vorm van werkplekleren, in één of meerdere regionale bedrijven aangeboden. Zo krijgt de leerling ook een beter inzicht in de latere werksituatie.

De studierichting Industriële onderhoudstechnieken maakt deel uit van de nieuwe structuur “Secundair na Secundair”. Na het succesvol slagen in deze richting bekom je een bijkomend certificaat naast het al behaalde diploma van 6 TSO.

De verschillende modules van

Industriële onderhoudstechnieken worden geprogrammeerd op

maandag, dinsdag, donderdag (telkens 8 lesuren)

en vrijdagvoormiddag. Op woensdag en vrijdagnamiddag is er geen les.

Een specialisatiejaar op maa 17


Secundair-na-secundair Na de opleiding Industriële onderhoudstechnieken ben je in staat om:   

storingen op te sporen en op te heffen; installaties te monteren, af te stellen en te onderhouden; technische gegevens te analyseren; werkadministratie bij te houden; samen te werken met alle actoren uit de werkomgeving.

Bovendien wordt de klemtoon gelegd op een aantal attitudes:   

open staan voor (technologische) vernieuwing; zin hebben voor verantwoordelijkheid; verzorgen van communicatie; aandacht voor preventie en milieu; oog hebben voor kwaliteitsbeheersing; op de hoogte zijn van kostprijs, planning en organisatie.

Industriële onderhoudstechnieken TV Montage installaties TV Onderhoudstechnieken Module Mechanische machines Module Elektrische machines Module Elektropneumatische installaties Module Elektrohydraulische installaties Module Pompinstallaties Module Elektromechanissche regelprocessen Module Werkplekleren (industriële processen, robotica, hydraulische werktuigen, industriële ovens)

Totaal

2 26 4 4 4 2 2 6 4

28

at van het hoger onderwijs... 18


Specialisatiejaren Renovatie bouw Onder begeleiding leert de jongere opdrachtelementen van renovatiegerichte bouwuitvoeringen (isoleren, verbouwingen, afwerkingen, gevelrenovaties...) ontleden, oordeelkundig realiseren en afwerken. Hij leert fragmenten van de renovatie voorbereiden (opmeten, schetsen, tekenen, werkmethode...). Hij maakt op een praktische manier kennis met de eigenschappen en de mogelijkheden van de materialen waaruit renovaties zijn geconstrueerd. De ervaringen op de werkvloer (via stage) sluiten aan bij de opleiding en vormen een belangrijke component. De leerling leert de werkomgeving veilig organiseren. Door het toepassen van kwaliteitscontroles en zelfevaluaties leert hij uit zijn bevindingen en stuurt hij bij.

Na het beĂŤindigen van Renovatie bouw kan de leerling terecht als polyvalente renovatiewerker zowel in de ruwbouw als in de ruwbouwafwerking, als metselaar siermetselwerk en als betonhersteller. Met een attest bedrijfsbeheer kan de leerling ook een zelfstandige activiteit uitoefenen. Bacheloropleidingen kunnen aangevat worden, alhoewel deze studies niet voor de hand liggend zijn na een beroepsopleiding.

Bijzondere schrijnwerkconstructies Onder begeleiding leert de jongere opdrachtelementen van bijzondere schrijnwerkconstructies (erkers, veranda’s, dakkapellen, speciale trappen...) ontleden, oordeelkundig realiseren, afwerken en plaatsen. Hij leert fragmenten van bijzondere schrijnwerkconstructies voorbereiden (opmeten, schetsen, tekenen, CAD/CAM/CNC, werkmethode...). Hij maakt op een praktische manier kennis met de eigenschappen en de mogelijkheden van de materialen waaruit deze constructies zijn gemaakt. Hij stelt houtbewerkingsmachines in en bedient ze. Verspanings-, vergarings- en afwerkingstechnieken maken een belangrijk deel uit van de opleiding. De ervaringen op de werkvloer (via stage) sluiten aan bij de opleiding en vormen een belangrijke component. De leerling leert de werkomgeving veilig organiseren. Door het toepassen van kwaliteitscontroles en zelfevaluaties leert hij uit zijn bevindingen en stuurt hij bij. Na het beÍindigen van een specialisatiejaar kan de leerling terecht als polyvalente uitvoerder en afwerker. Na enige ervaring behoort een meestergastfunctie of na het behalen van het attest bedrijfsbeheer een zelfstandige activiteit tot de mogelijkheden. Bacheloropleidingen kunnen aangevat worden, alhoewel deze studies niet voor de hand liggend zijn na een beroepsopleiding.

19


Specialisatiejaren De leerlingen van deze specialisatiejaren kunnen naast het diploma ook het attest bedrijfsbeheer behalen.

Specialisatiejaren AV Godsdienst AV Project Algemene Vakken AV Engels AV Lichamelijke opvoeding TV Toegepaste economie (bedrijfsbeheer) TV Tekenen | CAD TV Realisaties | uitvoeringstechnieken | tekenen TV Labo Lasonderzoek PV Praktische realisaties & stage & werkplekleren

Totaal

Fotolassen

Bijzondere schrijnwerkconstructies

Fotolassen

Bedrijfsvoertuigen

2 6 2 2 4 2

2 6 2 2 4 1

2 6 2 2 4 -

4

4

2

6

-

-

3

-

12

12

12

12

Renovatie bouw 2 6 2 2 4 2

34

34

34

34

In deze opleiding leert de leerling de technologie die nodig is om gekwalificeerde laswerken uit te voeren via lab lasonderzoek, lasmetallurgie en kennis van het lassen van aluminium en het uitvoeren van lasconstructies en lassen volgens opgelegde criteria. Bij dit alles wordt rekening gehouden met veiligheid, milieu en kostprijs. De verwerking van gegevens en het lezen van tekeningen en schema’s gebeurt met professionele software. Via de stages maakt de leerling kennis met de bedrijfscultuur van een bedrijf voor hoogwaardige lasconstructies. De leerling kan na de studierichting Fotolassen het beroep van gekwalificeerd lasser uitoefenen via één of meer lascertificaten.

Bedrijfsvoertuigen In deze opleiding leert de leerling de technologie die nodig is om aan bedrijfsvoertuigen te werken via pneumatica, hydraulica, elektriciteit, elektronica, motoren, rollend gedeelte en onderstel en het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan motoren, aandrijfsystemen, remmen, vering en ophanging en elektrische en elektronische kringen bij bedrijfsvoertuigen door diagnose en lokalisatie van gebreken en defecten. Bij dit alles wordt rekening gehouden met veiligheid, milieu en kostprijs. De verwerking van gegevens en het lezen van tekeningen en schema’s gebeurt met professionele software. Via de stages maakt de leerling kennis met de bedrijfscultuur van een garage voor bedrijfsvoertuigen. De leerling kan na deze studierichting aan de slag als vrachtwagentechnicus.

20


Nuttige info en opvoedingsproject Nuttige info Tijdens de middagonderbreking nemen de leerlingen het middagmaal. Dit kan enkel thuis of op school. In stad eten is niet toegelaten. Wie het middagmaal op school neemt kan een warme maaltijd gebruiken, een lunchpakket meebrengen en soep nemen, alles van thuis meebrengen, een belegd broodje bestellen of zich éénmaal per week inschrijven voor een maaltijd met frieten. Op het vlak van het leerlingenvervoer stelt het VTI zich op als een dynamische en mobiele school. Met twee bussen zorgt de school voor een vlotte verbinding tussen Izegem en de omliggende gemeenten. Het Izegemse VTI biedt mogelijkheden om te studeren op school. De vrijwillige morgenstudie (van 7u.45 tot 8u.10) en de vrijwillige avondstudie (van 16u.40 tot 17u.50 - op maandag van 15u.45 tot 16u.30 en van 16u.40 tot 17u.50 mogelijk) worden sterk aanbevolen voor de tweede graad Industriële wetenschappen, Elektromechanica en ElektriciteitElektronica. Voor alle leerlingen is er mogelijkheid om deel te nemen aan de woensdagnamiddagstudie (van 12u.30 tot 14u.00) en middagstudie (van 12u.20 tot 12u.50). Ook tijdens de examenperiodes kan iedere leerling op vrijwillige basis studie volgen. De school verhuurt de handboeken en de werkboeken worden door de leerlingen aangekocht. Het uitdelen van de boeken vindt plaats op het einde van de zomervakantie. Voor de lessen lichamelijke opvoeding kan de kledij (zwarte broek en wit t-shirt) aangekocht worden op school. In de werkplaatsen moet het voorgeschreven werkpak gedragen worden (dat ook op school kan aangekocht worden). Het Izegemse VTI is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (op wandelafstand van het station). Er is aan de school een aparte parkeerruimte voor de leerlingen.

21

Eerste lesuur Tweede lesuur Onderbreking Derde lesuur Vierde lesuur Middagpauze Vijfde lesuur Zesde lesuur Onderbreking Zevende lesuur Achtste lesuur

Dagindeling 08u.20 - 09u.10 09u.10 - 10u.00 10u.00 - 10u.15 10u.15 - 11u.05 11u.05 - 11u.55 11u.55 - 12u.55 12u.55 - 13u.45 13u.45 - 14u.35 14u.35 - 14u.50 14u.50 - 15u.40 15u.40 - 16u.30

(niet op maandag en vrijdag)


Nuttige info en opvoedingsproject Onze school houdt van snelle en duidelijke informatie. De ouders krijgen geregeld informatie over speciale dag- en uurregelingen, uitnodigen voor bijeenkomsten. Iedere maand wordt de maandbrief toegestuurd. Het contactmiddel bij uitstek is de schoolagenda. Resultaten en notities allerhande komen er in terecht. De agenda moet wekelijks door de ouders ondertekend worden. Er zijn ook een aantal informatievergaderingen voor de ouders en oudercontact naar aanleiding van proefwerken. Met de leerlingen wordt gecommuniceerd via nieuwsbrieven en een infoscherm.

Opvoedingsproject     

een christelijke levensbeschouwing doorgeven, die steunt op liefde voor elkaar en medemenselijkheid; ruime opleidingsmogelijkheden van hoge kwaliteit aanbieden, zodat alle leerlingen zich maximaal kunnen ontplooien; aan de leerlingen een brede technische basisopleiding geven als fundament voor een gespecialiseerde vakkennis; initiatief, verantwoordelijkheid, respect, samenwerking en zelfstandigheid stimuleren; hoffelijkheid en beschaafd taalgebruik, orde en netheid, respect voor milieu en natuur, materialen en energie, aandacht voor gezondheid en veiligheid bijbrengen; een school met een uitstekende leerlingenbegeleiding. Duidelijke richtlijnen, klare afspraken en een consequente houding zullen daarbij helpen; leerlingen en leerkrachten blijvend motiveren om het maximum te halen uit hun capaciteiten. Zorgen dat leerlingen en leerkrachten enthousiast kunnen werken, gewaardeerd worden en gelukkig zijn; aan de hand van Europese projecten de verdraagzaamheid bevorderen tegenover andere culturen en technieken; samenwerken en meegroeien met de industrie bevorderen door het organiseren en optimaliseren van bedrijfsbezoeken, stages en werkplekleren; continu streven naar het optimaliseren van ons onderwijs.

22


Studeren is meer dan studeren Studeren is meer dan studeren Naast lessen wordt in het Izegemse VTI ook heel wat meer aangeboden. En daardoor maak je snel vrienden in de school. Denken we maar aan de vele activiteiten (onder andere in de ontmoetingsruimte Kruispunt en de sportcompetities, het schaken in de leeszaal, het schoolorkest...), de sport- en cultuurdag, de Europese projecten (uitwisselingen en studieweken)... Dit alles zorgt voor een speciale sfeer, waar vriendschap en menselijke contacten belangrijk zijn, waar iedereen zijn of haar gading vindt in de hele rij van ontspanningsmogelijkheden en sportieve activiteiten. Het VTI is een school met een christelijke visie. Niet enkel in woorden, maar vooral in daden. Zo zetten de leerlingen zich in voor projecten in Guatemala. Het Izegemse VTI is ook een milieubewuste school. Dankzij de inzet van de leerlingen werd het MOS-logo (milieuzorg op school) behaald. De milieuwerkgroep komt regelmatig samen om nieuwe initiatieven uit te werken. En via de leerlingenraden denken de leerlingen mee over de werking van de school.

23


Voorzieningen voor de leerlingen Voorzieningen voor de leerlingen Op school zijn er heel wat voorzieningen voor de leerlingen. In de eerste plaats zijn er uiteraard de goed uitgeruste leslokalen en moderne praktijkruimten en labo’s. We bieden de leerlingen ook alle mogelijkheden in verband met vervoer (schoolbus, eigen parkeerruimte voor de wagens van de leerlingen, (brom)fietsenstallingen) aan. Doordat de school aan de rand van de stad ligt, zijn de mogelijkheden zeer ruim. Voor het studeren is er een aparte en ruime studiezaal. Daarnaast is er ook een multimedialokaal, waar de leerlingen tijdens de middagpauze terecht kunnen om te werken op de computer, de krant te lezen of informatie op te zoeken over de studiemogelijkheden aan hogescholen en universiteiten. In Kruispunt, dÊ ontspanningsruimte bij uitstek, kunnen de leerlingen tijdens de middagpauze terecht om te biljarten, tafelvoetbal te spelen... We zorgen ook dat de leerlingen voortdurend op de hoogte zijn van de activiteiten en belangrijke mededelingen. Het infoscherm kan vanaf de speelplaats op ieder moment van de dag geraadpleegd worden. Op het vlak van taalbeleid en gelijke onderwijskansen (GOK) zet de school zich heel actief in. In samenspraak met de werkgroep taalbeleid en de GOK-werkgroep wordt ernaar gestreefd om alle leerlingen de kans te geven zijn of haar talenten maximaal te ontwikkelen. Voor de leerlingen die na de schoolloopbaan in het Izegemse VTI studies aan de universiteit of hogeschool willen beginnen is er een infodag hoger onderwijs gekoppeld aan een terugkomdag voor alle oud-leerlingen die nog aan het studeren zijn. Zo kunnen de laatstejaarsleerlingen zich maximaal informeren over de mogelijkheden en uitdagingen van het hoger onderwijs.

24


Leerlingenbegeleiding Leerlingenbegeleiding Onder het motto “elke leerling telt” besteedt het Izegemse VTI veel aandacht aan de leerlingenbegeleiding. Leerlingen voorbereiden op studies in hogescholen of universiteiten of hen opleiden tot bekwame vaklui vraagt meer dan lesgeven alleen. In het VTI is in de eerste plaats iedere leraar, en in het bijzonder de klassenleraar, verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen. Jongeren kunnen al eens een probleem hebben bij het studeren of op persoonlijk vlak. Daarom heeft de school al jaren een begeleidingsteam dat de leerlingen op de voet volgt. Dit gebeurt ook in nauwe samenwerking met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). De CLB-werking wordt op de school geïntegreerd. Enkele CLB-medewerkers nemen actief deel aan de oriëntering en opvoeding van de leerlingen. Het leerlingensecretariaat neemt in de school – letterlijk en figuurlijk – een centrale plaats in. De leerlingen kunnen er ieder uur van de dag voor alles en nog wat terecht.

De medewerkers van het leerlingensecretariaat kunnen gecontacteerd worden op het rechtstreekse telefoonnummer 051- 33.65.34 of per mail op leerlingenbegeleiding@vti-izegem.be. Ouders kunnen ook een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek met de leerlingenbegeleiders Bjorn Verholle, Ilse Samyn of Winand Corneillie (hoofdverantwoordelijke leerlingenbegeleiding).

25


Samenwerking met de industrie Samenwerking met de industrie Een technische school is geen eiland. Om de vinger aan de pols te houden, heeft het Izegemse VTI nauwe contacten met tal van bedrijven. De samenwerking met de regionale industrie loopt op diverse vlakken: begeleiding van de geïntegreerde proeven, stages, peterschappen, studiebezoeken, gastlessen... De Werkgroep Industrie-VTI, een denktank om het technisch onderwijs te promoten en de samenwerking tussen onderwijs en industrie te bevorderen, speelt een belangrijke rol. Door de samenwerking met de vele bedrijven kan het Izegemse VTI alle leerlingen in contact brengen met spitstechnologie, met de nieuwste evoluties op het vlak van techniek en technologie. Dat is kwaliteitsonderwijs! Nog te veel jongeren en hun ouders zien het technisch onderwijs als tweede keuze voor wie een algemeen vormende studierichting niet lukt. De campagne ‘Toch wel technisch!’ wil daar komaf mee maken en leerlingen warm maken voor technologisch georiënteerde richtingen. Deze campagne is een gezamenlijk initiatief van de onderwijsverstrekkers VVKSO, OVSG en GO!

Film: voorstelling VTI

Bekijk de TV-spotjes!

26


Studiegids Vrij Technisch Instituut Izegem 2013-2014 Italianenlaan 30 – 8870 Izegem info@vti-izegem.be – www.vti-izegem.be – 051- 33.65.30 Verantwoordelijke uitgever: Philippe Vanhaezebrouck Foto’s: Piet Lavens Redactie: Kurt Himpe – Winand Corneillie – Rik Duchi Lay-out: Kurt Himpe – Arne Vanhaelewyn Druk: DeckersSnoeck

Studiegids  

Dit tijdschrift biedt u een overzicht met het studieaanbod van VTI-Izegem. Verder vindt u er heel wat praktische info in terug!

Studiegids  

Dit tijdschrift biedt u een overzicht met het studieaanbod van VTI-Izegem. Verder vindt u er heel wat praktische info in terug!

Advertisement