Page 1

AR KITEMA

PEOPLE IN ARCHITECTURE


Arkitema Architects /// I mere end 40 år har Arkitema Architects præget og skabt fysiske miljøer. Planlagt bydele, tegnet, indrettet og opført byggerier – altid med fokus på mennesker /// People in Architecture.


VI TEGNER BYEN

Vi kan med stolthed sige, at vi har sat og fortsætter med at sætte et stort aftryk på de skandinaviske byer. Med vores arkitektoniske fokus på byplanlægning, boliger, erhvervsbyggerier, hospitaler og uddannelsesinstitutioner er vi med til at forme fremtidens skandinaviske byer. Arkitemas arkitektur er dybt forankret i den skandinaviske arkitekturtradition. Vores arkitektur bygger på et ønske om at opfylde og forbedre basale menneskelige behov. Det gør vi via vores arbejde med æstetik, funktionalitet og bæredygtighed – samt med en naturlig interesse for social ansvarlighed.


SKANDINAVISK IDENTITET

Vores formsprog er nordisk, vi er optaget af stedet, dagslyset og årstidernes skiften. Enkelhed i materialevalget samt gode og funktionelle løsninger. Samtidig er alle vores medarbejdere engagerede mennesker, der arbejder for at sikre en æstetisk, brugbar og bæredygtig arkitektur – vi bygger med ansvar for dig og dit byggeri. Arkitema er grundlagt i Aarhus i 1969. I dag er Arkitema en af Skandinaviens største arkitektvirksomheder med 11 danske partnere, en svensk partner og 265 medarbejdere fordelt på kontorerne i København, Aarhus, Oslo, Stockholm og Malmø.


ARKITEMA OSLO 

ARKITEMA AARHUS  ARKITEMA KØBENHAVN 

ARKITEMA STOCKHOLM 

  ARKITEMA MALMØ


SUNDHED  LÆRING 

URBAN DESIGN 

ERHVERV 

BOLIG 


FEM SEGMENTER

Arkitema har valgt at sætte fokus på fem segmenter: Erhverv, Bolig, Urban Design, ­Læring og Sundhed. Tilsammen udgør de fem segmenter det basale grundlag for den moderne, skandinaviske by. Her tilbringer vi det meste af vores tid. Hvad enten man er hjemme i sin bolig, på arbejde, på tur rundt i byen, i skole eller på besøg hos lægen eller hospitalet – det er her, mennesker lever. Med de fem segmenter sikrer vi mest mulig værdi for vores kunder og for samfundet som helhed. Vi har mange års erfaring og en solid specialistviden inden for disse områder. En specialistviden vi fortsat udvikler og videndeler på alle vores kontorer – og som gør os til en af de væsentligste aktører i markedet.


ERHVERV


Erhverv /// For at skandinaviske virksomheder kan udvikle sig og sikre deres markedsposition, må de have de rette arkitektoniske ramme. Hos Arkitema er vi meget bevidst om at designe de fysiske rammer, så de påvirker en virksomheds succes. Enten ved at sikre optimale arbejdsbetingelser, gøre indtryk på kunder eller ved at tiltrække nye medarbejdere. Vi har i over 40 år tegnet alt fra industribygninger, kontorhuse, hoteller, biografer, butikscentre og domiciler til indretning og optimering af eksisterende faciliteter. Og udgangspunktet er altid brugernes behov. Dernæst tilpasser vi arkitekturen til virksomheden og arbejder målrettet med bæredygtighed for at sikre virksomheden en både billigere og mere grøn drift. Arkitema sikrer et fleksibelt erhvervsbyggeri, der matcher nutidens krav, og som er fremtidssikret teknisk såvel som arkitektonisk.


BIM

Arkitema er blandt de førende arkitektfirmaer i Skandinavien i brugen af BIM /// Vi projekterer alle Arkitemas projekter i BIM (Building Information Modelling) og har egne BIM procedurer, redskaber og digitale platforme /// BIM skaber optimalt overblik over byggeriets indhold /// BIM sikrer et optimalt tværfagligt samarbejde samt styring af tid og økonomi /// BIM skaber optimale beslutningsgrundlag for bygherre, brugergrupper, entreprenører og leverandører /// BIM øger kvaliteten og produktiviteten i det enkelte projekt.


BOLIG


Bolig /// Den skandinaviske idé om det gode liv hænger uløseligt sammen med boligen. Som skandinaver tilbringer vi mange timer i vores hjem. Derfor tager en Arkitema bolig altid udgangspunkt i at skabe både æstetiske, funktionelle og trygge rammer for alle typer af mennesker. Vi forholder os indgående til, hvem den enkelte bolig skal huse, og hvor boligen skal opføres. Er det enlige, børnefamilier, ældre eller mennesker med særlige behov. Vi er altid lydhøre og opmærksomme på at opfylde og inddrage beboerne, så de får deres ønsker og behov opfyldt. Vi har tegnet og opført utallige boligprojekter. Fra private boliger til store omfattende almene boligprojekter. Altid med fokus på detaljen – både med hensyn til materiale og udførelse. En bolig der er gedigen og i god kvalitet. Samtidig spiller dagslyset altid en vigtig rolle, ligesom den nordiske ånd lever i vores brug af materialer, farver, stoflighed og bæredygtige løsninger. Vigtige elementer, der er med til at sikre bæredygtige og fremtidssikrede boliger.


BÆREDYGTIGHED

Arkitemas arkitektur optimerer menneskers hverdag /// Vi skaber gode rammer for livet og for social interaktion /// Vi har fokus på passive energitiltag, såsom husets placering, sollys og vindforhold /// Vi sikrer et godt indeklima og reducerer råstofforbruget /// Vi integrerer den nyeste teknologi /// Vi rykker grænsen for det mulige gennem innovative byggekomponenter /// Vi har som mål, at bæredygtighed skal være for alle – også økonomisk.


URBAN DESIGN


Urban Design /// De skandinaviske byer er alle i vækst. Den øgede urbanisering udfordrer byerne Norden rundt. Arkitemas landskabsafdeling Arkitema Urban Design tegner byer med udgangspunkt i både sociale, miljømæssige og økonomiske forhold. Vi skaber spændende og oplevelsesrige byer, der fremmer fællesskaber, interaktion og mangfoldighed blandt indbyggerne. Byer der er tætte, intense og fulde af liv. Samtidig sikrer vi det nære landskab omkring de forskellige Arkitema projekter. Landskab der inkluderer og udvider bygningernes rum og funktioner. Med vores faglige bredde og indsigt tackler vi store udfordringer som klimatilpasning og stigende urbanisering, og vi stræber mod at minimere tids- og ressourceforbruget på transport i de skandinaviske byer. Vores fokus er altid den enkelte bruger, og vi udvikler byrum med dem ved hånden og i tankerne.


LÆRING


Læring /// Skandinaviens vigtigste ressource er viden og innovation. Hos Arkitema ser vi det som vores fornemmeste opgave at skabe de bedste rammer for det lærende menneske. Vi udvikler og opfører læringsbyggerier for mennesker i alle aldre. Fra daginstitutioner og skoler til gymnasiale uddannelser, professionshøjskoler og universitetsbyggerier. Vores tilgang til det gode læringsbyggeri sker først og fremmest gennem dialog. De studerende, underviserne og forskerne bliver hørt. Vi knytter deres behov og visioner med vores erfaringer, kreativitet og faglige kompetencer og opnår hermed fremtidssikrede, æstetiske og velfungerende læringsmiljøer.


BRUGERINVOLVERING

Arkitema yder professionel brugerfacilitering /// Vi involverer og implementerer brugernes drømme, visioner, ønsker og krav /// Vi har værktøjer og metoder til gennemførelse af gode brugerprocesser /// Vi kombinerer Arkitemas specialistviden om arkitektur med brugernes kontekst og behov.


SUNDHED


Sundhed /// En af hjørnestenene i den skandinaviske velfærdsmodel er sundhedsvæsenet. Når vi har brug for pleje, omsorg og helbredelse, er hjælpen altid i nærheden. Hos Arkitema er vi med til at bevare og fremtidssikre et moderne, imødekommende og helbredende sundhedsvæsen – både i Danmark, Norge og Sverige. Arkitemas sundhedsarkitektur har patienten, det sundhedsfaglige personale samt de pårørende som vores primære fokus. Vi tegner for at helbrede patienter og sikre brugbare og oplevelsesrige omgivelser. Funktionelle sengestuer, en god udsigt, smukke lysindfald og et bevidst materialevalg sikrer tilsammen, at alle brugere får den bedst mulige oplevelse. Vi tror på, at det velfungerende og æstetiske sundhedshus kan være med til at helbrede og nedsætte indlæggelsestiden.


PROJEKTLEDELSE

Arkitema har erfaren og kompetent projektledelse /// Vores projektledelse giver tryghed for projektet – fra udvikling, over projektering til selve opførelsen /// Vi sikrer, at de arkitektoniske visioner indfries, at tidsplaner overholdes, og at økonomien er i orden /// Vi har projektledere, som altid er til rådighed for spørgsmål, og som kan give fyldestgørende svar.


ARKITEMA AARHUS

ARKITEMA STOCKHOLM

FREDERIKSGADE 32 DK-8000 AARHUS C T  +45 7011 7011 INFO@ARKITEMA.DK

ROSENLUNDSGATAN 29 A S 104 62 STOCKHOLM T  +46 (0)8 545 856 00 INFO@ARKITEMA.COM

ARKITEMA KØBENHAVN

ARKITEMA MALMØ

RUED LANGGAARDS VEJ 8 DK-2300 KØBENHAVN S T  +45 7011 7011 INFO@ARKITEMA.DK

STORA VARVSGATAN 6A S 211 19 MALMØ T  +46 0)729 68 48 94 INFO@ARKITEMA.COM

ARKITEMA OSLO DRAMMENSVEIEN 147B N-0277 OSLO T  +45 7011 7011 INFO@ARKITEMA.DK

TEKST OG LAYOUT ARKITEMA ARCHITECTS FOTO KONTRAFRAME ARKITEMA ARCHITECTS ILLUSTRATIONER ARKITEMA ARCHITECTS ERHVERV UDBETALING DANMARK, HADERSLEV VESTAS TECHNOLOGY, AARHUS HOUSE OF VESTAS, AARHUS HL-HUSET, AARHUS BOLIG SLUSEHOLMEN, KØBENHAVN TELEFONPLAN, STOCKHOLM, SVERIGE UNGDOMSBOLIGER AARHUS HAVN KRONBORG STRANDBY, HELSINGØR PRÄSTGÅRDEN, GUSTAVSBERG, SVERIGE URBAN DESIGN SLUSEHOLMEN, KØBENHAVN HAMMERSHUS BESØGSCENTER, BORNHOLM LÆRING NORDSTJERNESKOLEN, FREDERIKSHAVN KØBENHAVNS UNIVERSITET AMAGER VIBEENGSKOLEN, HASLEV

WWW.ARKITEMA.DK

SUNDHED AKUTMODTAGELSE, VENDSYSSEL SYGEHUS, HJØRRING RADIUM HOSPITALET, OSLO, NORGE NYTT ØSTFOLD SYKEHUS, SARPSBORG, NORGE DNV GØDSTRUP, HERNING


People in Architecture / DK  

I mere end 40 år har Arkitema Architects præget og skabt fysiske miljøer. Planlagt bydele, tegnet, indrettet og opført byggerier – altid med...