Page 24

byg bæredygtigt byggeri 6 2016

22

Naturcenter Amager Strand. Foto: Laura Stamer

Tektonik er sammenkædningen af former og materialer til en samlet form. Med tektonik er vi således helt inde og røre ved arkitekturens grundessens – de elementer, der danner en given bygning. Af Lars B. Lindeberg, JJW Arkitekter

Tektonik er arkitekturens grundessens

E

n af de grundlæggende beslutninger, vi som arkitekter foretager, når vi designer bygninger, er, om tektonikken skal være synlig eller skjules bag en skal. Vores arkitektur er forankret i den teknologi, vi bygger med. Teknologien er vilkår, og vi søger at udnytte teknologien som en fuldstændig integreret del af vores projekter. Vi udtrykker vores visioner og ideer gennem materialer og deres konstruktive sammensætninger. Bygningsteknologien er et grundvilkår, vi indarbejder og fremhæver i vores løsninger. Vi er fortalere for en arkitektonisk ærlighed, der fremhæver bygningernes opbygning, og i samme ombæring giver brugerne en forståelse af de arkitektoniske grundelementer. Vi arbejder ud fra et bæredygtigt nærvær til materialer, konstruktioner og detaljer, og vi søger en sammenhæng, hvor de tre parametre sammen skaber betydning. For menneskers oplevelser af rum og form er direkte knyttet til vores oplevelser og fornemmelser af materialernes stoflighed og teknologi. Vi udvikler vores sanseevner tidligt i livet, og de bliver afgørende for vores oplevelser af arkitektur. Derfor indarbejder vi materialer som taktile, visuelle og stemningsskabende elementer i alle vores projekter.

Træbeklædningens takt afslører konstruktionslogikken Naturcenter Amager Strand på Amager består af tre træbygninger, der danner rammer for formidlingsaktiviteter, opbevaring og foreningsliv. Centeret er et kombineret strandhus til opbevaring af grej og mindre både, et naturcenter til leg og læring og et klubhus til fællesmøder. Det multifunktionelle center kan håndtere forskellige aldersgrupper og programmer til vands og til vands, så brugerne på én og samme tid har rum til fordybelse og plads til sociale arrangementer. Centerets fleksibilitet har været afgørende for udformningen, der er funktionel og inddrager landskabet, så grænserne mellem inde og ude viskes ud. Byggeriet er inspireret af de eksisterende strandstationers formsprog og er tilpasset sol- og vindforhold, så der opstår naturlige udendørs lommer med lys og læ, samtidig med at bygningskroppene via deres forskydninger indrammer udsigten. Tagene er beklædt med græstørvetag og langhåret sedum, der er i familie med klitternes beplantning. De grønne tage medvirker til at afvande bygningerne, har en positiv indflydelse på CO2balancen og sikrer harmoni med Amager Strands klitlandskab. Tagene bliver således et tektonisk element, der sammenkæder byggeriet med dets umiddelbare kontekst.

Naturcenter Amager er beklædt med lærketræ. Træbeklædningens faste takt danner et modspil og understreger bygningernes skæve form og afslører logikken bag konstruktionen. Havet, sandet og træværkets rå stoflighed spiler sammen med den teknologi, som skabte bygningen og bliver endnu et tiltag, der understreger, hvordan de tektoniske valg indgår i et samspil med omgivelserne. Indvendigt viser trækonstruktionerne sig tydeligt og understreger forskellen mellem bygningens yderside og inderside, samtidig med at træsøjler og bjælker indgår i ydersidens understregning af bygningens skæve form. Den klart aflæselige bygningsteknologi er en fuldt integreret del af bygningens poesi og giver en oplevelse af nærvær og meningsfuld syntese mellem idé og bygningsteknologi. Tektonik skaber sammenhæng mellem idé og byggeri En af de centrale tanker bag Skolen i Sydhavnen er, at man skal overraskes i takt med, at man bevæger sig rundt på skolen. Grundplanerne er forskellige på alle etager, ligesom selve rumhøjderne varierer. Skolen er præget af skalaskift, hvor høje rum løbende afløses af lave og omvendt. stem. Både søjlerne, lofterne og akustikbeklædningenes moduler er tydeligt aflæselige og udgør den orden, der binder bygningens rumlige dynamik sammen. Selve variationen kan aflæses som en afvigelse fra denne orden og bliver således endnu et tektonisk træk i den nye københavnerskole. Vinduesnicherne er et andet håndgribeligt tektonisk træk ved vores skoleprojekter og er meget mere end vinduets tilslutning til ydervæggen. Vinduesnichen udføres som et opholdssted. Vinduesbænken er en bænk, som du sidder på. Lysningerne og vinduesbænken er udført i krydsfiner og gerne med synlige montageskruer, der medfører, at man tydeligt ser nichens robuste konstruktion. Naturcenter Amager Strand er bygget for Amager Strandpark I/S, Amager Øst Lokaludvalg, Københavns Kommune i smarabejde med Adserballe & Knudsen og EKJ Rådgivende Ingeniører Skolen i Sydhavnene er bygget for Københavns Kommune i et samarbejde mellem JJW, Keinicke & Overgaard Arkitekter, Kunstner Peter Holst Henckel, Niras A/S og Pk3 Landskabsarkitekter


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.