Page 1

LANDSKAB 6 2011 Ansv. redaktør Annemarie Lund, landskabsarkitekt MDL Arkitektens Forlag Pasteursvej 14, 4. sal DK-1799 København V Telefon +45 39 69 06 33, +45 26 21 06 33 landskab@arkfo.dk www.arkfo.dk Redaktionsudvalg Ulrik Kuggas (fmd.), Steen Himmer, Charlotte Horn, Liv Oustrup, Pernille Ploug, Lulu Salto Stephensen, Jacob Fischer (suppl.) Nordisk repræsentation: Malin Blom­qvist, Finland; Valdimar Hardarson, Island; Anne Tibballs, Norge; Camilla Anderson, Sverige Annoncer Steffen Petersen, sp@arkfo.dk Lone Andersen, la@arkfo.dk Telefon +45 32 83 69 69 Abonnementspriser 2011 I Danmark 930 kr. inkl. moms og forsendelse. Norden, Grønland og Europa og resten af verden 584 kr. Priser uden for DK er eksklusive moms og porto. Løssalg 125 kr. inklusive moms, eksklusive porto. Landskab udkommer 8 gange om året Abonnement Arkitektens Forlag Pasteursvej 14, 4. sal DK-1799 København V Telefon +45 70 25 12 22 (10.00-12.00) Fax +45 32 83 69 41 Giro 9 00 31 34 abonnement@arkfo.dk

145

Dyrkning Annemarie Lund

146

Landskabsprisen 2011 Jacob Fischer

150

Have nr. 28 i Nærum Kirsten Lund-Andersen

154

NYC: Urban farming og community gardening Kristian Skaarup

160

Østre landsret Torben Schønherr

164

Zürich og IFLA World Congress Karl Johan Baggins, Jens Nyboe Andersen, Thomas Werth Jensen

168

Befri din fornuft: Indtryk fra IFLA 2011 i Zürich Lone van Deurs

171

Bogomtale a+t: Strategy Public. Nr 35-36

172

Summary Pete Avondoglio Notestof A50, A52, A54, A56

Udgiver LANDSKAB udgives af Dansk Landskabsarkitektforening i samarbejde med Arkitektens Forlag Reproduktion og tryk Arco Grafisk, Skive Medlem af Danske Specialmedier ISSN 0023-8066 Forside Store Torv under Århus Festuge 2010. Foto Martin Dam Kristensen

LANDSKAB 6 2011

A51

/indholdsfortegnelse_LA_611  
/indholdsfortegnelse_LA_611  

http://arkfo.dk/files/6713/1909/4076/indholdsfortegnelse_LA_611.pdf

Advertisement