Page 1

LANDSKAB 1 2012 Ansv. redaktør Annemarie Lund, landskabsarkitekt MDL Arkitektens Forlag Pasteursvej 14, 4. sal DK-1799 København V Telefon +45 39 69 06 33, +45 26 21 06 33 landskab@arkfo.dk www.arkfo.dk Redaktionsudvalg Ulrik Kuggas (fmd.), Steen Himmer, Charlotte Horn, Liv Oustrup, Pernille Ploug, Lulu Salto Stephensen, Jacob Fischer (suppl.) Nordisk repræsentation: Malin Blom­qvist, Finland; Valdimar Hardarson, Island; Anne Tibballs, Norge; Camilla Anderson, Sverige Annoncer Steffen Petersen, sp@arkfo.dk Lone Andersen, la@arkfo.dk Telefon +45 32 83 69 69 Abonnementspriser 2012 I Danmark 930 kr. inkl. moms og forsendelse. Norden, Grønland og Europa og resten af verden 584 kr. Priser uden for DK er eksklusive moms og porto. Løssalg 125 kr. inklusive moms, eksklusive porto. Landskab udkommer 8 gange om året Abonnement Arkitektens Forlag Pasteursvej 14, 4. sal DK-1799 København V Telefon +45 70 25 12 22 (10.00-12.00) Fax +45 32 83 69 41 Giro 9 00 31 34 abonnement@arkfo.dk Udgiver LANDSKAB udgives af Dansk Landskabsarkitektforening i samarbejde med Arkitektens Forlag Reproduktion og tryk Arco Grafisk, Skive Medlem af Danske Specialmedier ISSN 0023-8066 Forside Harpa, Reykjavik. Foto Thrainn Hauksson

LANDSKAB 1 2012

1

Krydsild Annemarie Lund

2

Offentliga rum i arktiska städer Marianne Randers

6

Pladsen omkring Harpa Thrainn Hauksson

10

Slaget om staden Thorbjörn Andersson

15

Procesurbanisme – byen som økosystem Stig L. Andersson

18

Debat: Procesurbanisme – byøkologi eller varm luft? Per Stahlschmidt og Peter Thorsen

20

Debat: Landskab og den faglige Debat Peter Thorsen, Annemarie Lund

21

Debat: The flower power man Ib Asger Olsen

22

Nye æresmedlemmer i DL Jacob Kamp, Jacob Fischer og Ellen Braae

24

Indbudt konkurrence: Museumshaven

31

Bogomtale Grænseløse Byer Nordic Journal of Architecture Landscape Architecture China

32

Summary Pete Avondoglio Notestof A2, A4, A6, A8, A9, A10, A11

A5

/indholdsfo_LA_112  

http://arkfo.dk/files/8013/2947/5755/indholdsfo_LA_112.pdf