Page 1


Sant Feliu de Guíxols. Arxiu i Museu d'història de la ciutat  

Número 27, març 1997