Page 1

Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

PAARDEN WERKBOEK

Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

HET JAAR VAN HET PAARD 2014 Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

Beste lezer, Het jaar 2014 staat in het teken van het paard, want het Chinese jaar van het paard is van 31 januari 2014 t/m 18 februari 2015. Dat vind ik een mooie aanleiding voor het uitbrtengen van dit gratis paarden-werkboek. Op 31 januari 2014 is het Chinees Nieuwjaar, en op 30 januari is het Gedichtendag. Dit jaar hebben Gedichtendag en de Poëzieweek !verwondering" als thema. Dat is een invalshoek die mij persoonlijk bijzonder aanspreekt. KLIK HIER VOOR POEZIELESSEN Als ik terugkijk, zie ik dat er één thema als een rode draad door mijn leven loopt: VERWONDERING. Als jong kind kon ik helemaal opgaan in wonderen in sprookjes en bijbelverhalen. Vanaf mijn zevende levensjaar werd ik gefascineerd door de !wonderen" van goochelaars. Ik was een fan van Fred Kaps en Uri Geller, leerde goocheltrucs en vertoonde die met veel passie. Soms gingen mijn trucs niet zoals hij dat wilde. Als ik een toeschouwer een speelkaart had laten trekken en die daarna liet terugsteken in het spel, was het de bedoeling dat ik de kaart weer terug kon vinden door gebruik te maken van vingervlugheid. Dat mislukte nogal eens. Dan noemde hij gewoon de eerste kaart die in me opkwam.#Nogal eens had ik het dan meteen goed. Op het VWO kreeg ik grote belangstelling voor de wonderen in de natuur. Daarbij verschoof het accent geleidelijk van de beleving naar de verklaring van processen in de natuur. Ik hield van de vakken biologie, natuurkunde en scheikunde. In mijn vrije tijd deed ik allerlei experimenten op het laboratorium dat ik op mijn slaapkamer had ingericht. Na mijn eindexamen ging ik scheikunde studeren aan de Universiteit Utrecht. In mijn vierde studiejaar ontdekte ik dat ik geen belangstelling had om in een laboratorium te gaan werken. Daarom deed ik bijvakken als: massacommunicatie, public relations en organisatie & beleid. Ook haalde ik mijn eerstegraads onderwijsbevoegdheid voor het vak scheikunde. Bij het bijvak !Geschiedenis van de natuurwetenschappen" maakte ik oppervlakkig kennis met alchemie. Ik was was vooral geïnteresseerd in de psychologische en spirituele aspecten van alchemie, die veel dieper gingen dan wat ik ooit tijdens mijn protestantse opvoeding had vernomen. Ik kreeg grote belangstelling voor de wonderen van het menselijke denkvermogen,# verslond honderden boeken op dat gebied en nam deel aan minstens zoveel lezingen en cursussen. Toen ik een relatie met mijn vriendin kreeg, maakte ik wonderbaarlijke ervaringen mee die me duidelijk maakten dat we als mens beschikken over grote vermogens. Vermogens die we tot ontwikkeling kunnen laten komen en inzetten voor het welzijn van het grote geheel. Dit Paarden-werkboek gaat natuurlijk over paarden, maar er is ook ruim aandacht voor verwondering (bijvoorbeeld in de vorm van verhalen en optische illusies) en voor poëzie. Met vriendelijke groet, André de Boer, alias schoolgoochelaar en buikspreker Aarnoud Agricola Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Basisscholen boeken Aarnoud Agricola voor: Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015 • • • • • • • • • • • • • • •

nieuwjaarsfeest juffen en meestersdag carnaval lentefeest (her)opening of sluiting schoolgebouw jubileumviering school jubileumviering directeur of leraren afscheid directeur of leraren feestweek zomerfeest laatste schooldag kinderboekenweek suikerfeest sinterklaasfeest kerstfeest

Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

Hoe ik mijn eerste goocheltrucs leerde In 1970 zag ik voor het eerst in mijn leven een echte goochelaar. Die man, die optrad op een bordes bij de markt in Zwolle, maakte een enorme indruk op me. Ik was toen zeven jaar. Toen ik mijn ouders vertelde dat ik ook wilde leren goochelen, herinnerden mijn ouders zich dat zij nog een oud goochelboekje hadden dat eigendom was geweest van een broer van mijn moeder. Ik kon nog nauwelijks lezen, maar mijn vader las mij de teksten voor zodat ik zelf met enkele goocheltrucjes aan de slag kon. De titel van het goochelboekje luidt: !Het meesterboek van de goochelkunst". Het is een Nederlandse vertaling van een Engelstalig boekje dat is geschreven door J.C Chanel en dat in 1935 werd uitgegeven door Quaker Oats graanproducten uit Rotterdam om havermout te promoten. Op de titelpagina staat. OPGEDRAGEN AAN DE HOLLANDSCHE JONGENS EN MEISJES die voor hun energie en levensvreugde een bord extra havermout noodig hebben om hen den geheelen dag fit te houden. Op iedere bladzijde van het boekje staat een goocheltruc beschreven die ook wordt uitgelegd. Bovenaan de bladzijde staat een tekening die iets van de truc weergeeft en onderaan de meeste bladzijden staan reclame-slogans van Quaker havermout. Het zijn reclame-uitspraken die vandaag de dag echt niet meer kunnen. Van goochelaar Flip Hallema hoorde ik dat hij en de beroemde Nederlandse goochelaar Fred Kaps (die drie keer wereldkampioen goochelen is geworden) ook hebben leren goochelen uit !Het meesterboek der Tooverkunst".

De verdwijnende paardrijder (uit Het Meesterboek der Tooverkunst) Een slim en vermakelijk staaltje van bedriegerij dat deel uitmaakte van Houdini's programma was een nummer, waarbij een wit paard werd gebruikt. De magiĂŤr in een blauwe uniform reed op een mooi paard het tooneel op, vergezeld van een schare in het wit gekleede bedienden. Twee bedienden haalden een grote waaier tevoorschijn en hielden deze zo, dat de magiĂŤr een ogenblik aan het gezicht van het publiek was onttrokken. Zodra zij de waaier weer omlaag hielden, was Houdini verdwenen. Voor dit nummer werd geen gebruik gemaakt van een valluik in de podiumvloer. Hoe kon Houdini dan er in slagen van het podium te verdwijnen? Het antwoord is, dat hij het toneel niet verliet, doch door het publiek niet werd opgemerkt. In het ogenblik, dat hij zich achter de waaier bevond, rukte hij de blauwe, speciaal voor dit doel van papier gemaakte uniform af en verstopte deze onder het witte uniform, dat hij daaronder droeg. Hij had slechts een paar seconden nodig om van zijn paard te springen en om zich bij zijn bedienden te voegen zonder herkend te worden. Niemand kwam op het idee het aantal bedienden te tellen. Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

Symboliek van het paard: beweging, balans, lichaam en reizen Het paard heeft een enorme rol gespeeld in de ontwikkeling en verspreiding van de menselijke beschaving. Naar schatting is de mens omstreeks 4000 voor Christus begonnen met het domesticeren van paarden. Voor die tijd waren de afstanden tussen verschillende beschavingen bijzonder moeilijk te overbruggen, waardoor er weinig interactie was tussen verschillende culturen. De mens heeft het paard met groot succes ingezet voor met name reizen, landbouw en oorlogen. Ik ben niet opgegroeid met paarden. Paarden kende paarden uit de wei, van het hobbelpaard dat mijn opa had gemaakt en van populaire televisieseries uit de jaren zeventig: Meindert het paard uit de Fabeltjeskrant, Witje van Pippi Langkous en Pantom van Zorro. Later leerde ik symbolische en mythologische paarden kennen: het paard uit het schaakspel, het paard van Troje, Pegasus het vliegende paard uit de Griekse mythologie,# de eenhoorn en Sleipnir, het achtbenige paard van Wodan uit de Noorse mythologie, waarvan het paard van Sinterklaas is afgeleid. Sinds 1990 heet de schimmel van Sinterklaas Amerigo. Van de wat intensievere ontmoetingen die ik had met paarden herinner ik me vooral de dagtocht met een trekpaard (een knol met dikke benen) en een huifkar door Drenthe uit de tijd dat ik in het begin van de jaren negentig jeugdwerk deed. Ook de paardrijles die mijn vriendin en ik een keer hebben genomen staat me nog bij. Die les maakt ons niet enthousiast om daarmee verder te gaan. Vlak bij mijn huis/kantoor in Utrecht staat op het Janskerkhof een imposant ruiterstandbeeld van Wilibrord (658-739), de van oorsprong Engelse monnik die zich als Rooms-Katholiek aartsbisschop flink heeft ingespannen om de Lage Landen te kerstenen. Ruiterstandbeelden verwijzen vaak naar verovering en superioriteit. In de beeldende kunst worden ook andere, meer populaire, heiligen afgebeeld op een paard: Sint Joris, Sint Maarten, Sint Patrick, Sint Valentijn en natuurlijk Sint Nicolaas. Het witte paard is in de meeste culturen een symbool van de zon, van licht, leven en spirituele verlichting (zie symbool 20 van de tarot, de zon). Over Napoleon is bekend dat hij alleen op witte paarden wilde rijden.# De dood wordt vaak afgebeeld als zittend op een zwart paard. Zwarte en witte paarden worden ook ingezet voor uitvaarten. In zijn boek Totemdieren Tarot koppelt Ted Andrews het totemdier paard aan het zevende symbool van de tarot: de zegewagen. Dat is logische associatie omdat een wagen meestal wordt getrokken door paarden. In de Egyptische tarot wordt de zegewagen echter niet getrokken door paarden, maar door sfinxen. Het archetypische beeld van een paard met koets, koetsier en reiziger is bijna overal ter wereld bekend. Een mooie interpretatie daarvan vind ik dat dit geheel staat voor de samengestelde mens: het paard en de koets staan voor het lichaam, de koetsier voor de persoonlijkheid en de reiziger voor de ziel. Als de persoonlijkheid figuurlijk gezien slaapt, dat wil zeggen niet waakzaam is, kan het paard op hol slaan. Het is de bedoeling dat de koetsier het paard leidt, dat de persoonlijkheid aangeeft wat het lichaam moet doen. Maar waarheen moet het geheel worden gestuurd? Als het goed is, wordt dat bepaald door de reiziger in de koets, symbool voor de ziel. Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

KLIK HIER VOOR VIDEO VAN GOOCHELTRUC EIFFELTOREN PARIJS

Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz

KLIK HIER VOOR VIDEO VAN GOOCHELTRUC GOUDBLOK EGYPTE


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

Paarden mandala 1

Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

Schoolvoorstellingen met goochelen enzoek buikspreken, Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz de 14Aarnoud paarden


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

Verhaal van Zhuang Zi over een Chinese boer, zijn paard en zijn zoon Een boer in China ontwaakt op een morgen bij het kraaien van de haan. Hij staat op en kijkt, zoals altijd, eerst uit het raam om te zien hoe zijn paard erbij staat. Hij schrikt, want er is geen paard te bekennen. In de loop van de ochtend komen de buren één voor één langs en beklagen de boer om zijn lot. Wat moet hij nu beginnen? Zonder paard kan hij zijn land niet ploegen, waardoor er geen brood op de plank komt. Het geweeklaag is niet van de lucht, maar de boer blijft kalm. "Ach," zegt hij, "we zien wel hoe !t afloopt." Als de boer twee dagen later !s ochtends ontwaakt, kijkt uit gewoonte naar weer naar buiten en ziet daar tot zijn verrassing niet allen zijn eigen paard staan, maar ook nog twee andere paarden. Die zijn blijkbaar met het trouwe dier meegekomen. In de uren daarna komen de buren weer langs. Eén voor één. "Wat heb jij een geluk zeg. Zo heb je geen paard, en zo heb je drie paarden. Gefeliciteerd!" "Ach," antwoordt de boer, "we zien wel hoe !t afloopt." De zoon van de boer probeert diezelfde middag probeert één van de nieuwe paarden te berijden. Het dier is daar duidelijk niet van gediend. Als de jongeman op de rug van het paard is geklommen, gooit het dier hem ervan af. Met een wijde boog vliegt de boerenzoon door de lucht. De zoon valt hard op de grond en breekt zijn been. Wanneer de buren horen van het ongeval, komen ze de boer opnieuw beklagen. "Wat ben jij een pechvogel zeg. De oogst staat voor de deur. Wie moet jou nu helpen om het gewas van het land te halen?" "Ach," luidt de reactie, "we zien wel hoe !t afloopt." Drie weken later komen ronselaars van de keizer in het dorp van de boer. Ze komen alle mannen tussen de zestien en dertig jaar inlijven om tegen een naburige staat oorlog te voeren. Zo"n oorlog kan jaren duren en zal zeker slachtoffers eisen. Alle jongens uit het dorp moeten nog diezelfde dag mee, behalve de zoon van onze boer omdat die met een een gebroken been op zijn strozak ligt. Als de buren dat vernemen, kloppen ze weer bij hem aan. "Oooh, wat een ellende. Wij zien onze zonen misschien wel nooit meer terug, terwijl die van jou over een paar weken weer op z"n benen staat. Het lot is jou wel erg gunstig gezind." "Ach," is het enige dat de boer weer zegt, "we zien wel hoe !t afloopt."

Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

Paarden uit een erfenis verdelen Een oude Arabier die zijn levenseinde voelde naderen, verdeelde zijn hele bezit - dat uit zeventien paarden bestond - als volgt onder zijn drie zonen. Hassan, de oudste zoon, zou de helft van het aantal paarden krijgen. Mohammed, de tweede zoon, had recht op een derde deel van het bezit van zijn vader. En Mustafa, de jongste zoon, zou een negende deel ontvangen. Langs het dorp waarin de oude Arabier en zijn drie zonen woonden, liep de karavaanroute die de uit Mekka weerkerende pelgrims gebruikten om naar hun stamgenoten terug te keren. De oude Arabier stierf en zijn erfgenamen poogden het bezit van hun vader eerlijk te verdelen, want zij wilden op diens wilsbeschikking geen inbreuk maken. Zij konden echter op geen enkele manier tot een besluit komen, omdat het getal zeventien nu eenmaal noch door twee, nog door drie, noch door negen kan worden gedeeld. Er brak een heftige broedertwist uit, waarbij elk van de drie broers de ondeelbaarheid van het getal tot zijn eigen voordeel trachtte aan te wenden. Nu wilde het toeval dat zij tot een stam behoorden waarin onstuimigheid en strijdlust hoogtij vierden en het scheelde niet veel of de broeder-twist werd aanleiding tot een bloedige strijd. Op dat ogenblik kwam in de verte een derwisj aangereden die als toegewijd muzelman, zittend op zijn paard, voortdurend de lof van Allah zong, Bij het dorp aangekomen steeg hij af en vroeg bekommerd waarom er tussen de drie broers een twist was uitgebroken. Daarop sprak hij: “Ik ben uit Mekka gekomen en ik bezit niets anders dan mijn paard, maar Allah heeft mij opgedragen jullie mijn rijdier af te staan, zodat jullie volgens de wil van de gestorvene zijn bezittingen kunnen verdelen. Ik weet zeker dat ik een ander paard zal vinden waarop ik mijn reis kan voortzetten, want Allah voorziet in al onze noden.” Deze woorden en het onbaatzuchtige gebaar waarmee deze heilige pelgrim hun zijn rijdier schonk, deed de toorn van de broers bedaren. Zij volgden zijn raad op en en begonnen opnieuw het bezit van hun vader te verdelen. Het paard van de derwish werd naar de kudde gedreven, zodat het aantal paarden nu niet meer zeventien, maar achttien bedroeg. Zo ontving: • Hassan, de oudste, de helft van achttien, dus 9 paarden • Mohammed, de tweede zoon, een derde van achttien, dus 6 paarden • Mustafa. de jongste, een negende van achttien, dus 2 paarden • In totaal: 9 + 6 + 2 = 17 paarden Verwonderd zagen de broers hoe de derwish zijn paard besteeg, die bij de verdeling was overgebleven, en - nog steeds de lof van Allah zingend - zich gereed maakte om zijn reis voort te zetten. De onverwachte wending die hun lot had genomen deed de broers inzien dat een heilige derwish hen had bezocht.

Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

paard of kikker?

Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

Het rekenende paard Hans Kluger Kunnen paarden rekenen? Aan die vraag wil ik graag aandacht besteden in dit paarden werkboek. Daarover had ik eens gelezen in het boekje Toveren me getallen van Robert Tocquet (1898-1993) dat in 1962 is uitgegeven door Het Spectrum. Mijn vader gebruikte dat boekje in de tijd dat hij leraar wiskunde was om de laatste wiskundeles voor de vakantie iets aan de orde te stellen dat verrassender is dan de gewone lesstof. De beschreven waarnemingen geloof ik wel, maar bij de conclusie dat het paard gehoorzaamde aan onbewuste en onmerkbare bewegingen van de toeschouwers zet ik vraagtekens. Die verklaring werd destijds wetenschappelijk verantwoord gevonden. De conclusie dat er telepathie in het spel is, waarbij het paard de intentie van de toeschouwers opvangt, paste niet in het paradigma van de onderzoekers. Hieronder volgt de betreffende tekst uit het boekje 'Toveren met getallen'. Volgens een mededeling van professor Claparède in Archives de Psychologie de Genève begon Wilhelm van Osten in Berlijn in het jaar 1900 met de opvoeding van een Russische hengst, Kluger Hans genaamd. Na hem vertrouwd te hebben gemaakt met de verschillende begrippen uit het dagelijkse leven als rechts, links omhoog, omlaag, enzovoort, begon men met rekenlessen volgens een intuïtieve methode. Hans werd naar een tafel geleid waarop men achtereenvolgens één, twee of meer kegels plaatste Von Osten, die naast Hans geknield zat, sprak telkens de aantallen uit en liet Hans daarbij met de hoef het getal op de grond kloppen. Weldra werden de kegels vervangen door cijfers, die op een zwart bord geschreven werden. De resultaten waren verbluffend. Het paard was niet alleen in staat om te tellen (waarbij hij het vereiste aantal slagen gaf), maar ook om werkelijk berekeningen te maken en kleine vraagstukken op te lossen. Maar Hans kon niet slechts rekenen, hij kon lezen, hij was ook muzikaal, hij kon harmonische akkoorden onderscheiden van dissonanten. ook had hij een buitengewoon geheugen: hij kon het nummer van elke dag in de week aangeven. Kortom, hij gedroeg zich bij al die experimenten als een goed scholier van veertien jaar. Na heftige polemieken kwam een eerste onderzoekscommissie in 1904 bijeen. Deze bestond uit de heren Carl Strumpf en Nagel, professoren in de psychologie en de fysiologie van de Universiteit van Berlijn. Verder zaten in de commissie: de directeur van de dierentuin, een circusdirecteur, dierenartsen en cavalerie-officieren. De commissie rapporteerde schriftelijk dat Von Osten geen trucs toepaste, want de experimenten slaagden ook als hij er niet bij was. Het rapport liet echter geen enkel licht schijnen op een mechanisme waarmee de verschijnselen konden worden verklaard. Een twee onderzoekscommissie, bestaande uit professor Strumpf en zijn leerlingen, meende te constateren dat het paard slechts kon tellen, lezen en rekenen, indien de aanwezigen het te verkrijgen resultaat wisten. Daarna deed Oskar Pfungst, student bij het Laboratorium voor Psychologie in Berlijn, zeer nauwkeurige experimenten. Op basis van de resultaten concludeerde hij dat het paard geen letters en cijfers kon onderscheiden, dat het in werkelijkheid noch kon rekenen noch tellen, maar dat het eenvoudig gehoorzaamde aan de onbewuste en onmerkbare bewegingen van de hoofden of de ogen van de experimentatoren. Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

Sint Joris en de draak Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

Doolhof ridder op paard

Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

Moppen en raadsels over paarden Vraag: “Kan jouw paard hoger springen dan die hindernis?” Antwoord: “Ja natuurlijk, want die hindernis kan niet springen!” Elf gekken gaan naar een paardenverhuur. Eén van de gekken vrtaagt: “Kan ik een paard huren?” Dan zegt de paardenverhuurder: “Hoe lang wilt u hem hebben?” Dan zegt de gek: “De langste die u heeft want we zijn met z"n elven.” Vraag: “Waarom krijgen paarden nooit een parkeerbon?” Antwoord: “Ze hebben geen ruitenwissers om de bon achter te plakken.” Elsje vraagt aan haar moeder of ze een pony mag. Haar moeder zegt: “Nee”. “Alsjeblieft alsjeblieft”, blijft Elsje zeuren. Uiteindelijk zegt moeder: “OK dan, dan gaan we morgen naar de kapper. Het paard van een manegehouder was ziek geworden. De man had de dokter laten komen en wachtte nu in spanning af wat er ging gebeuren. De dokter kwam naar hem toe en vroeg om een schroevendraaier. Vijf minuten later had hij een tang nodig en na nog eens vijf minuten vroeg hij om een hamer en een beitel. “Mijn hemel!” riep de manegehouder uit, “Wat is er met mijn paar aan de hand?” “Geen idee,” zei de dokter. “Ik moet eerst zien dat ik mijn tas openkrijg”. Vraag: Wat is de beste manier om je rijlaarzen schoon te houden? Antwoord: Door ze in de kast te laten staan. Er staan twee paarden in de wei. Het ene paard moet steeds niezen. Dan vraagt het andere paard: “Hoe komt het dat je zo verkouden bent?” Dan zegt het verkouden paard: “De boer heeft het achter zich open laten staan!” # Er staan twee paarden in de regen# te tennissen. Er komt een man langs de wei, hij blijft even staan kijken. Ineens zegt hij tegen de paarden: “Zeg mischien een beetje raar hoor, maar is het niet handiger als jullie in stal gaan tafeltennissen?”. Zegt het paard tegen de man: “Meneer heeft u ooit een paard zien tafeltennisen?”. # Vraag: “Er ligt een dood paard met zijn hoofd naar het noorden in de wei. Wat klopt hier niet?” Antwoord: “Het hart van het paard.” Er zit een man aan de bar in een café. Dan komt er een paard binnenrennen, en springt op een barkruk. "Mag ik gauw een cola." zegt vraagt paard? De barkeeper schenkt een glas cola in en geeft het aan het paard. De man aan de bar is met stomheid geslagen, en vraagt aan de barkeeper of dit een normale situatie is. "Nee," zegt de barkeeper, "Normaal drinkt hij sinas..." Vraag: “Wat heeft twee hoofden, zes benen en een staart?” Antwoord: “Een ruiter op een paard.”

Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

Komt de ruiter of gaat hij? Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

Het sprookje van het paard, de vos en de leeuw Er was eens een boer, en die had een trouw paard; het was oud geworden en kon geen dienst meer doen, en toen wilde zijn meester hem niets meer te eten geven en zei: "Ik kan je weliswaar niet meer gebruiken, maar ik meen het goed met je; als je je nog eens z贸 sterk toont, dat je me een leeuw hier brengt, dan zal ik je houden; maar verdwijn nu maar uit mijn stal." En daarmee joeg hij hem het veld in. Het paard voelde zich treurig en ging naar het bos, om wat beschutting te zoeken tegen de kou. Toen kwam hij een vos tegen en die zei: "Waarom laat je je hoofd zo hangen en loop je zo eenzaam rond?" "Och," zei het paard, "gierigheid en trouw wonen nu eenmaal niet samen; mijn meester is vergeten, hoe ik hem gediend heb al die jaren lang, en nu ik niet meer voor de ploeg kan, wil hij me geen voer meer geven en heeft me weggejaagd." "Zonder enige troost?" vroeg de vos. "Een schrale troost. Hij zei, als ik zo sterk was, dat ik hem nog een leeuw kon brengen, dan zou hij me houden. Maar hij weet ook wel, dat ik dat niet kan." Nu zei de vos: "Hoor eens, ik zal je helpen. Ga maar liggen, strek je uit en verroer je niet, doe alsof je dood was." Het paard deed wat de vos hem zei. Maar de vos ging naar de leeuw die zijn hol niet ver daarvandaan had en hij zei: "Daar buiten ligt een dood paard; kom toch eens kijken, het is een stevig maal." De leeuw ging dadelijk mee, en toen ze bij het paard stonden, zei de vos: "Hier is het geen rustig plekje voor je, weetje wat? Ik zal hem met zijn staart aan je vastbinden, dan kan je het naar je hol slepen en ongestoord opeten." Dat vond de leeuw een goede raad, hij ging staan, zodat de vos het paard aan hem vast zou binden, en daarom stond hij heel stil. Maar de vos bond de leeuw de paardestaart stijf om zijn poten, en snoerde het zo secuur en stevig vast, dat het niet los te trekken was. En toen hij dit naar zijn zin klaargespeeld had, klopte hij het paard op de schouder en zei: "Trek maar, schimmel, trekken!" Daar sprong het paard opeens overeind, en sleepte de leeuw achter zich aan. De leeuw begon te brullen, zodat alle vogels in het bos van schrik opvlogen, maar 't paard liet hem maar brullen, en trok en sleepte hem het land over tot zijn meesters voordeur. Toen de meester dat zag, werd hij vriendelijker en zei tegen het paard: "Nu kun je bij me blijven, je zult het goed hebben!" en hij gaf hem heerlijk voer tot aan zijn dood.

Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

Kleur de vakjes 1.bruin 2.geel

Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

Woordzoeker paarden

draven, dresseren. gallopperen. hengst, hinneken, hoefijzer, hooi, koets, manege, mennen, merrie, paard, pony, race, rijden, ruiter, springen, stal, stro, teugels, veulen, wei, wortel, zadel Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

Doolhof paardenhoofd

Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

Paardenrennen Bij dit bordspel, dat lijkt op ganzenbord, ontvangt iedere deelnemer een pion. Om beurten gooien de spelers een dobbelsteen. Wie op nummer 15, 27 of 32 komt, moet eenmaal zijn beurt laten voorbijgaan. Hij die op 41 komt, mag drie plaatsen verder gaan. Belandt men op nummer 55, dan wordt tweemaal de beurt voorbijgegaan. Wie op nummer 63 komt, moet geheel opnieuw beginnen. Daar men op 71 een verkeerde weg is ingeslagen, moet men zich eenmaal zijn beurt laten overslaan. Wie het eerst op nummer 80 komt, is de winnaar van het spel. Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

Het paard van Troje Het Trojaanse paard vormt een episode in het verhaal van de Trojaanse Oorlog. Omdat de Grieken er maar niet in slagen de stad Troje in te nemen bedenkt Odysseus een list. De Grieken bouwen een reusachtig houten paard waarin soldaten zich verstoppen. Dit paard wordt 's avonds voor de poort van Troje achtergelaten, in de hoop dat het 's nachts door de Trojanen binnen de stadsmuren zal worden gehaald. Omdat de Grieken argwaan bij de kant van de Trojanen verwachten, laten zij Sinon buiten de poort achter, terwijl de rest van het Griekse leger zich op hun boten achter een heuvel verdekt opstelt. Sinon wordt, zoals de bedoeling was, aangetroffen door de Trojanen. Hij vertelt hen dat hij is achtergelaten omdat hij ruzie heeft met Odysseus, en dat het paard een geschenk is voor Pallas Athena, dat opzettelijk zo groot is gemaakt dat de Trojanen het niet binnen hun muren kunnen krijgen. Halen zij echter hun stadsmuur neer om het binnen te laten, dan zal Athena de veiligheid van de stad garanderen. De Trojanen trappen in de list, slaan een bres in hun eigen muur en halen het paard de stad in. Later die nacht komen de Griekse soldaten tevoorschijn om de poort voor hun kompanen te openen. De verovering van Troje is een feit.

Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

Black Beauty brengt een vrouw en een ziek kind naar het ziekenhuis Ik ben een mooi gitzwart paard. Daarom noemen ze me vaak Black Beauty. Ik ben geboren in Engeland in de negentiende eeuw en heb al een heel leven met meerdere eigenaren achter de rug. Jeremiah Barker is mijn huidige baas. Velen noemen hem Jerry. Hij verdient de kost met het vervoeren van mensen in de Londen, de hoofdstad van Engeland. Ik trek dan natuurlijk het rijtuig. Uiteindelijk dan was het de dag van de verkiezingen. Jerry en ik hadden het nog nooit zo druk gehad. Eerst kwam er een dikke, opgeblazen heer met een koffer, die naar het Bishopsgate station wilde. Daarna werden we aangehouden door een groepje stemmers die we naar Regent"s Park moesten brengen. Toen volgde er een verlegen, nerveus oud vrouwtje, die naar de bank gebracht wilde worden en nauwelijks hadden we haar afgezet, of er kwam een man met een rood aangelopen gezicht aan rennen. Hij was buiten adem en nog voordat Jerry iets gevraagd had, stapte hij in en riep: !Naar het politierbureau Bowstraat en snel een beetje!" Blijkbaar had hij haast en moest hij stemmingsuitslagen doorgeven, want hij had een dikke stapel papieren bij zich, die hij nauwkeurig controleerde. Hierna hadden we nog een paar van dit soort ritten en toen we een poos later op onze standplaats terugkeerden, stond er geen enkel rijtuig meer. Jerry deed mijn voederzak om en zei: !Neem het er maar even van, Jack, want veel gelegenheid zullen we vandaag niet meer krijgen om rustig te eten." Ik had een heerlijke zemelenpap gekregen, iets waarvan je echt opknapt als je een drukke dag hebt. Ja, Jerry wist precies wat ik nodig had, en voor een meester zoals hij had ik dan ook alles over. Hij zelf had een vleespastei van zijn vrouw Polly meegekregen en terwijl hij naast mij ging staan, begon hij die lekker op te peuzelen. Het was ongelofelijk druk op de straten en de rijtuigen, die vandaag allemaal een verschillende kleur hadden vanwege de verkiezingen, kwamen van alle kanten aanstormen en joegen de menigte mensen uit elkaar, zonder ook maar met iemand rekening te houden. Twee mensen, waaronder een vrouw, werden zomaar omver gereden en ik zag hoe zwaar de paarden op de proef gesteld werden. Maar het kon de stemmers in de rijtuigen helemaal niets schelen; halfdronken hingen ze uit de raampjes en joelden wanneer een van hun partijkandidaten langs kwam. Het was voor mij de eerste keer dat ik een verkiezing meemaakte en hopelijk ook de laatste keer, hoewel het tegenwoordig niet meer zo"n ramp schijnt te zijn. Jerry en ik hadden nauwelijks een paar happen gegeten, toen er een jonge vrouw kwam aan lopen. Ze droeg een kind in haar armen en keek verdwaasd om zich heen. Ze vroeg Jerry of hij wist waar het Thomashospitaal was en hoe ver het lopen was. Ze kwam van het platteland en was die ochtend met een marktwagen mee naar Londen gereden. Ze was hier totaal onbekend en wist niet eens dat er vandaag verkiezingen werden gehouden. Ze moest met haar zoontje naar het ziekenhuis. Het arme kind huilde van de pijn. !Oh, ik heb zo met hem te doen", zei ze. !Hij is nu vier jaar , maar hij kan nog steeds niet lopen. De dokter zei dat ze hem in het ziekenhuis misschien wel konden helpen, maar ik weet niet waar het is en hoe ver het lopen is."

Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

!Ach mevrouwtje", zei Jerry. U redt het nooit met al die krioelende mensen om u heen. Het is zeker drie mijl lopen en dat met dat kind in uw armen ..." !Oh, maar ik ben zelf gelukkig sterk en gezond, dus dat is geen probleem. Ik wil alleen weten welke kant ik op moet." !Ik wil niet hebben dat u en uw zoontje iets overkomt; stel je voor, dat jullie vallen en dat er een rijtuig over jullie heen rijdt. Luister, stap maar in, dan breng ik jullie veilig naar het ziekenhuis, want het gaat zo te zien nog regenen ook!" !Neen meneer, dat kan ik niet doen; ik heb precies geld genoeg om thuis te komen, maar meer ook niet. Als u me nu zegt ..." !Moet u eens goed luisteren, mevrouwtje", zei Jerry. Ik heb zelf een vrouw en kinderen en ik weet dus goed wat u voelt. Stapt u maar in, u hoeft echt niet te betalen. Ik zou niet willen dat een vrouw en een ziek kind iets overkomt." !God zal het u belonen", zei de vrouw en ze barstte in tranen uit. !Kom, kom, nu niet huilen! Alles komt wel weer in orde. Wacht, dan help ik u instappen", zei Jerry, maar terwijl hij de deur open deed kwamen er twee mannen aangestormd, met gekleurde linten aan hun hoed en in hun knoopsgaten. !Klanten!" riepen ze luid. !Bezet!" zei Jerry, maar brutaal als de twee waren duwden ze de vrouw opzij en sprongen in het rijtuig. !Deze mevrouw was eerder dan jullie, heren", zei Jerry op een toon, alsof hij politieagent was. !Oh, die dame kan wel even wachten", zei de een. !Wij hebben belangrijke zaken te doen en bovendien waren wij het eerst in het rijtuig. Ik zou dus maar gaan rijden als ik u was!" Maar Jerry dacht daar anders over; met een glimlach om zijn mond deed hij het rijtuig dicht en zei: !U kunt blijven zitten zoals u wilt, ik heb de tijd!" En terwijl hij terugliep naar de vrouw, die bij mij stond, zei hij lachend: !Wees maar niet bang; die zijn zo weg!" En inderdaad, hij had gelijk, want zodra de heren begrepen wat Jerry bedoelde, stapten ze uit en liepen vloekend en tierend weg. Na dit korte intermezzo reden we via de kortste weg naar het ziekenhuis en terwijl Jerry de vrouw naar de ingang bracht, zei ze: !Ik weet niet hoe ik u moet bedanken, meneer; ik zou het nooit gevonden hebben zonder u." !Graag gedaan hoor, en ik hoop maar dat uw zoontje geholpen kan worden." De oude vrouw liep naar binnen en Jerry gaf me een klopje op mijn rug, alsof hij wilde zeggen: Dat hebben we weer goed gedaan, oude jongen." Het was intussen hard gaan regenen en op het moment dat we weg wilden rijden, ging de deur van het ziekenhuis op en riep de portier: !Rijtuig!" We stopten en toen Jerry onze klant naar ons toe zag komen, begon hij te lachen. Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

Blijkbaar kenden ze elkaar, want de vrouw tilde haar voile op en riep: !Barker! Jeremiah Barker! Ben jij het echt? Wat leuk dat ik jou hier tegenkom. Bovendien komt het goed te pas, want het is heel moeilijk om een rijtuig te vinden in deze wijk." !Het genoegen is geheel aan mijn kant, mevrouw!" zei Jerry. !Wat een leuk toeval, zegt u dat wel. Waar kan ik u naar toe brengen, mevrouw? !Naar het Paddington station. Ik hoop dat we tijd genoeg hebben, zodat u me kunt vertellen hoe het met Polly en de kinderen gaat." We waren ruim op tijd bij het station en Jerry en de dame raakten gezellig aan de praat. Ik hoorde dat Polly vroeger bij haar gewerkt had en na een tijdje vroeg ze: !Hoe bevalt het werk je in de winter, Jeremiah? Ik kan me nog goed herinneren dat Polly zich daar vorig jaar ongerust over maakte." !Ja, dat klopt, mevrouw", zei Jerry. !De eerste winter heb ik een flinke griep opgelopen en als ik nu soms laat thuis kom, is ze nog steeds bezorgd over mij. Terecht, want het valt niet altijd mee om in weer en wind te moeten rijden en soms merk je dat wel aan je gezondheid. Maar al met al mag ik niet klagen. Ik zou niet zonder mijn paarden kunnen. Ik ben ermee opgegroeid en ik denk dat ik nooit iets anders zou willen of kunnen." !Misschien heb je wel gelijk, Barker", zei de dame. !Maar je gezondheid gaat boven alles, niet alleen voor jezelf, maar ook voor Polly en de kinderen. Er zijn genoeg banen voor een man als jij. Als je ooit van plan bent om stalknecht of iets dergelijks te worden, laat het mij dan weten, Jeremiah." Ze vroeg Jerry of hij Polly de groeten wilde doen en terwijl ze iets in zijn hand stopte, voegde ze er nog aan toe: !Hier, dit is voor de kinderen, ieder vijf shilling. Laat Polly er maar iets leuks voor kopen." Jerry bedankte haar hartelijk en met een vrolijk gezicht wuifde hij haar na. En zo kwamen we dan eindelijk, na een lange dag werken, thuis. Ik had, eerlijk gezegd, ook geen stap meer kunnen zetten, zo moe was ik!

KLIK VOOR INSTRUCTIEVIDEO PAARD VAN TWEE MODELLEERBALLONNEN Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Kinderboekenweekshow 2012 van schoolgoochelaar Aarnoud Agricola : www.goochelaar.biz


Kinderboekenweekshow 2012 van schoolgoochelaar Aarnoud Agricola : www.goochelaar.biz


Kinderboekenweekshow 2012 van schoolgoochelaar Aarnoud Agricola : www.goochelaar.biz


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

Zo kun je een paard tekenen, stap voor stap

Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

Pegasus, het vliegende paard Pegasus was een prachtig, sneeuwwit, schuw paard, met heel grote vleugels als van een vogel, en hij kon vliegen. In een tijd, lang geleden, toen de goden nog op aarde leefden, zwierf hij vrij rond in het land van de Grieken. Niemand had hem ooit bereden. Niemand was ooit dichtbij genoeg geweest om hem aan te raken, totdat een zekere jonge prins het geheim leerde kennen hoe dit prachtige, gevleugelde paard getemd kon worden. Deze prins heette Bellerophon en natuurlijk was hij een knappe, levenslustige, stoutmoedige prins, die hield van reizen en avontuur. Maar zonder fouten was hij niet. Wie wel? Het probleem was, dat prins Bellerophon nogal een hoge dunk had van zichzelf en vond dat hij alles kon. Eigenlijk was hij een beetje een opschepper! Op zijn reizen had de prins gehoord van koning Iobates, die regeerde over een land dat LyciĂŤ heette, ten noorden van Griekenland. Deze koning was rijk, bovendien had hij een beeldschone dochter en hij had gezworen dat zij zou trouwen met degene die in staat was een heel verschrikkelijk, woest, driekoppig monster te doden, dat vuurspuwend en alles vernietigend het land onveilig maakte. Ik ga naar LyciĂŤ, dacht prins Bellerophon, en wel meteen. En hij ging. Toen de prins aankwam werd hij welkom geheten door koning Iobates en uitgenodigd voor een feest waar over niets anders gepraat werd dan over het driekoppige monster. Nergens anders over. Het monster werd de Chimaera genoemd, en het zag er dan ook raar uit. Vooraan zijn lijf had hij een leeuwenkop, uit het midden groeide een geitenkop en op de plek waar zijn staart hoorde te zitten zat een lange, kronkelende slang. Hij had poten en klauwen als een leeuw, maar het ruige lichaam van een geit. Het griezeligste was, dat het monster uit elk van zijn drie muilen vurige vlammen blies, en stinkende, giftige smook. "Waar het monster maar komt veroorzaakt het brand en verwoesting," zei de koning. "Mijn dapperste helden hebben er op gejaagd maar geen is teruggekeerd. Het is onmogelijk om de Chimaera te doden!" "Er moet toch een manier zijn..." mompelde Bellerophon, half in zichzelf. "Het moet mogelijk zijn." Dat beviel de koning maar matig. "Zo, mooie prins, dus jij zult er wel eens voor zorgen dat wij dat monster kwijtraken!" zei hij. "Goed! Kom maar weer terug als je het voor elkaar hebt!" En Bellerophon, de trotse jongeman, keek de koning recht aan en zei: "Ik zal het proberen!" Die nacht lag Bellerophon wakker en probeerde een manier te bedenken om de Chimaera te doden. Als ik er maar van bovenaf op kon schieten, met pijlen, dacht hij, en zelf net buiten bereik van die helse vlammen en die dodelijke adem blijven. Kon ik maar vliegen... En toen dacht hij aan Pegasus. Ik moet het gevleugelde paard zien te vinden. Hem vangen en temmen. Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

Nu geloofde Bellerophon net als iedereen, dat het gevleugelde paard aan de goden toebehoorde. Dus nam hij zijn boog en zijn pijlen, ging scheep en zeilde naar Griekenland. Toen hij aankwam ging hij naar de tempel van de godin Athene en bad haar om hulp. De prins was moe, dus terwijl hij wachtte op een boodschap van de godin ging hij liggen en viel vlak voor het ochtendgloren in slaap. Toen droomde hij, dat een slanke, in het wit geklede vrouw naast hem stond. In haar handen hield zij een gouden paardentoom. "Neem deze toom," zei ze. "Hiermee kun je Pegasus temmen. Je zult hem vinden bij de betoverde drinkpoel die hij gemaakt heeft met één stamp van zijn hoef. De poel ligt hoog op de berg Helicon." Toen de prins wakker werd, zag hij naast zich op de grond een gouden paardentoom liggen. Hij raapte hem op en bekeek hem zorgvuldig en toen ging hij op weg, met zijn boog over zijn schouder en de toom in zijn hand, om de betoverde poel te vinden. Hij liep en hij liep. Hij kwam bij de berg en beklom de hellingen en ten slotte vond hij een plek waar koel, helder water uit de grond omhoog borrelde en zich verzamelde in een poel in de vorm van een groot hoefijzer. Een eindje verderop ging prins Bellerophon zitten, leunend tegen de stam van een knoestige oude olijfboom. Hij wachtte, maar Pegasus kwam niet. Het werd donker en weer viel de prins in slaap. De volgende ochtend werd hij gewekt door het zware geklap wiek van grote vleugels. Hij keek op, en het was alsof er een enorme, sneeuwwitte vogel naar de berg kwam vliegen, met glinsterende, zilvergepunte vleugels. Maar het was geen vogel. Het was Pegasus. De vleugels sloegen langzamer en in een glijvlucht daalde het prachtige paard naar beneden en kwam neer naast de poel. Hij vouwde zijn vleugels op, neeg zijn mooie, sneeuwwitte hoofd en begon te drinken. Langzaam kwam de prins overeind en met de toom in de hand liep hij op zijn tenen naar Pegasus. Het paard keek op, brieste luid, stampte met zijn hoeven en spreidde zijn vleugels uit, klaar om weg te vliegen. Maar toen viel zijn blik op de gouden toom. Onmiddellijk vouwde hij zijn vleugels dicht en wachtte, mak als een lam, tot de prins naast hem stond en het gouden bit in zijn bek liet glijden. De prins streelde de lange witte manen van het paard en beroerde zacht de vleugels met hun zilveren uiteinden. "Pegasus, geweldigste van alle paarden," zei hij, "breng mij naar Lycië en help mij de verschrikkelijke Chimaera te doden!" De prins legde beide handen tussen de gevouwen vleugels en sprong lichtjes op de rug van het paard. Toen hij zat, nam hij de gouden teugels in zijn hand. "Vlieg nu!" riep hij uit en Pegasus spreidde zijn vleugels, sloeg ze traag op en neer en sprong de lucht in. Omhoog, omhoog scheerden ze samen en Pegasus vloog sneller en sneller. Wat genoot prins Bellerophon, hoog te paard in de lucht en kijkend naar de wereld beneden hem! "Dit is de enige goede manier van reizen!" zei hij.

Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

Verder vlogen ze en in een paar uur hadden ze Lycië bereikt. Eerst was het land beneden hen vol kleuren, en vol beweging van mensen en dieren. Er groeiden vruchtbomen en wijnstokken op de heuvelhellingen, er waren helgroene veldjes met groenten, wilde bloemen en korenvelden. Maar het duurde niet lang of ze kwamen bij een plaats die totaal verwoest was door vuur. Het gras, de bomen, elke plant was zwart. De huizen waren lege, uitgebrande ruïnes. Er waren geen mannen, geen vrouwen, geen kinderen en geen dieren. Alles en iedereen was dood. Nog vlogen ze verder, uitkijkend naar de Chimaera, tot Bellerophon rook zag opstijgen uit de opening van een grot. "Dat moet de slaapplaats van de Chimaera zijn," zei de prins. "Vlieg naar beneden, dan kunnen we een kijkje nemen." Luid hinnikend schoot Pegasus omlaag. De Chimaera hoorde het, stiet een lang en luid gebrul uit als van een leeuw en kwam de grot uitdraven. Toen het monster Pegasus en de prins in het oog kreeg, sprong het omhoog en spoot lange, felle vlammen en giftige smook uit zijn drie muilen. De hitte was bijna niet te verdragen en de stank was meer dan afschuwelijk. Maar prins Bellerophon liet de gouden teugels los, hield het paard met zijn knieën in bedwang, legde een pijl op zijn boog, mikte, schoot... en raakte de Chimaera in zijn leeuwennek. Het monster brulde en braakte nog meer vlammen en smook. De prins kon nog maar nauwelijks ademhalen, en dat zou zijn einde hebben betekend als het wonderbaarlijke paard niet snel opzij en omhoog was gezwenkt tot ze weer in de koele, frisse lucht waren. Nadat ze allebei een beetje waren bekomen, stuurde de prins Pegasus nog een keer naar beneden, de rook en de vlammen in. Weer mikte de prins, en dit keer schoot hij een pijl in het hart van het monster. Het struikelde, en stuiptrekkend en om en om rollend stortte het monster ter aarde, luid brullend van pijn en razernij. Toen vlogen paard en ruiter weer omhoog, zweefden in de koele, frisse lucht en wachtten af. Na een poosje werden de vlammen kleiner, de rook begon op te trekken en ze konden zien dat de Chimaera op de grond lag, onbeweeglijk en stil. Het monster was dood. Liefdevol klopte de prins Pegasus op de nek. "Prachtig paard," zei hij, "onze taak is volbracht; breng me nu maar naar het paleis van koning Iobates." En hij trok de gouden teugels strak en daar gingen ze, hoog door de lucht. Je kunt je wel voorstellen, dat toen de prins met Pegasus naar het paleis terugkeerde en aan de koning vertelde dat de Chimaera dood was, iedereen zich verheugde en hem gelukwenste en dat er een groot feest werd aangericht om het te vieren. Ze waren allemaal zo blij dat die verschrikkelijke Chimaera dood was en dat de rest van het land voor vernietiging bewaard was gebleven. En verder? Niet lang daarna trouwde de knappe prins met de enige dochter van de koning en werd hij bovendien erfgenaam van het koninkrijk! En natuurlijk had hij nog steeds de gouden toom in zijn bezit en reed hij dikwijls op het wonderbaarlijke paard Pegasus. En prins Bellerophon was gelukkig.

Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

En dat had het eind van het verhaal moeten zijn. Maar, weet je nog, de prins had altijd nogal een hoge dunk van zichzelf gehad en vond dat hij alles kon. Wel, naarmate de tijd verstreek werd hij een nog grotere opschepper! En dan zei hij: "Wie heeft de Chimaera gedood? Ik! Is er iemand ter wereld die een paard heeft zoals ik? Niemand! Ik ben... als de goden!" Hij bleef zichzelf maar voorhouden hoe verbluffend knap en belangrijk hij was, tot hij op een dag besloot om de goden een bezoek te brengen in hun aardse verblijf op de berg Olympus. Dus deed hij het paard zijn gouden toom aan, steeg op en beval het naar de Olympus te vliegen. Pegasus vloog op en ging hoger en hoger. Toen zette hij koers naar de berg Olympus en vloog verder. Maar voor de goden blijft niets verborgen. En Zeus, de koning van de goden, was boos. "Dus deze trotse jongeman denkt dat hij is als de goden," zei hij. En hij stuurde een vliegend insect met een heel gemene angel en die stak Pegasus, en Pegasus schrok daar zo van dat hij steigerde en prins Bellerophon afwierp. De prins viel, diep, diep naar beneden tot hij de grond raakte en stierf. Maar Pegasus zette zijn reis voort. Toen hij ten slotte de Olympus bereikte, heetten de goden hem welkom en Zeus eiste hem op voor zijn eigen speciale doeleinden. "Pegasus," zei hij, "als ik in de hemel het onweer maak, dan moet jij de donder en de bliksemschichten voor me dragen." En zo, tot op de huidige dag, doet Pegasus zijn werk voor Zeus. Dus als de donder rolt en de bliksem flitst, kijk dan eens naar de lucht en als je geluk hebt zul je misschien een glimp zien van Pegasus, het gevleugelde paard, dat langs de hemel snelt.

Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

Verbind de punten met elkaar en kleur de tekening

Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

Paard trekpop

Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

Lied: Alles van Paarden Wat kan er misgaan, niks kan toch misgaan Ik weet toch alles van paarden Meer nog dan paarden weten van paarden Zoveel weet ik ervan Wat maak ik mij dan zorgen, om mijn spreekbeurt voor morgen Waar lig ik wakker van dan Een paard heeft vier benen een hoofd en een staart Een hoef is van ijzer En een veulen dat is een jong paard Woorden enkel maar woorden Maar woorden schieten te kort Om te beschrijven hoe gelukkig ik word Bij het zien van mijn paard Mijn lievelings paard Hoe ze daar staat En dromerig over het prikkeldraad staart Wat kan er misgaan, alles kan misgaan Ik hou zo zielsveel van paarden Meer nog dan paarden houden van paarden Zoveel houd ik ervan Maar hoe moet ik dat zeggen Het valt niet uit te leggen Ik kom niet verder dan dan

Een paard is een schimmel maar dan is hij wit Een paard kan hoog springen en een paard noemt men soms ook een hit Maar dat zijn woorden enkel maar woorden En woorden schieten te kort Om te beschrijven hoe gelukkig ik word Als ik rij op mijn paard Mijn lievelings paard Hoe sierlijk ze draait En dat dan zo zwierig zwaait met haar staart Wat kan er misgaan, niks kan toch misgaan Ik ga morgen naar school op mijn paard En als ze dan sierlijk het schoolplein op draait En zwierig dan zwaait met haar staart En dan dromerig staart naar de klas Dan komen woorden niet langer van pas Want woorden enkel maar woorden Woorden schieten te kort Om te beschrijven hoe gelukkig ik word Bij het zien van mijn paard Mijn lievelings paard Hoe ze daar staat En dromerig over het prikkeldraad staart Hoe sierlijk ze draait En dan zo zwierig zwaait met haar staart Mijn lievelings paard KLIK HIER VOOR VIDEO

Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

Kleuterliedje: mijn paard Het liefste dier, dat is mijn paard. Van haar hoofd tot aan haar staart. Van haar mond tot aan haar voeten. Haar manen zijn zo zacht en mooi. Ze eet graag worteltjes en hooi. En suikerklontjes, hele zoete. Ik ga graag zitten op haar rug. Dan rennen we heel ver en terug. Door het bos en door de weiden. Soms springt ze hoog, dus opgepast. En houd je dan maar stevig vast. Want dat hoort zo bij paardjerijden. Zijn we weer thuis en is ze moe, Dan breng ik haar naar de stal toe. En daar slaapt ze lekker binnen. Ik geef haar voer en kam haar vacht. Ze krijgt een knuffel voor de nacht. We zijn hele dikke vriendinnen. KLIK HIER VOOR VIDEO

Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

Puzzel met twee paarden en twee cowboys

Knip de drie kaarten uit en leg die zo op elkaar dat de cowboys goed op hun paard zitten

Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

Leg de zes delen van de ezel zo neer dat er een paard verschijnt

Knip dit hoefijzer in 6 stukken die allemaal 1 gaatje hebben door slechts 2 keer te knippen

De kosten van het laten beslaan van een paard door een hoefsmid Een hoefsmid wil het paard van een klant een paard beslaan met vier hoefijzers die allemaal 6 gaten hebben. Hij rekent 1 cent voor de eerste spijker, 2 cent voor de tweede, 4 dent voor de derde, 8 cent voor de vierde enzovoorts tot en met de 24e spijker. Hoeveel kost het laten beslaan van een paard met vier benen?

Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

Oplossing ezel-paard puzzel

Oplossing hoefijzer puzzel Knip eerst de boog van het hoefijzer, zodanig dat er nog twee gaten in zitten. Leg de drie stukken op elkaar en knip deze allemaal tegelijjk door.

Oplossing kosten voor het laten beslaan van een paard De kosten bedragen 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 + 256 + 512 + 1.024 + 2.048 + 4.096 + 8.192 +16.384 + 32.768 = 65.535 cent. Dit komt neer op 655,35 euro. Dat is dus behoorlijk prijzig. Veel duurdeer dan je in eerste instantie denkt.

Kralenplanken paarden

Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

Doolhof met uitspraak over opvoeder en paard

................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................

Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

Paarden mandala 2

Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

95 Spreekwoorden en gezegden over paarden 1. Aan een dood paard trekken.(Je inspannen voor iets, dat tot mislukken gedoemd is) 2. Aardewerk is geen paardenwerk.(Graven of in aarde werken is een vermoeiende bezigheid) 3. Achteruit gaan als een hollend paard.(Snel terrein verliezen) 4. Als de ruifen leeg zijn, gaan de paarden slaan. (Als er gebrek ergens aan komt,wordt men onrustig) 5. Als het hooi het paard volgt, dan wil het gegeten zijn.(Als de vrijster achter haar geliefde aanloopt, wil zij (te) graag trouwen) 6. Beter een blind paard, dan een leeg halster.(Beter iets dan niets) 7. Dat paard zal mij niet meer slaan.(Voortaan zal ik beter oppassen) 8. De ĂŠĂŠn mag een paard stelen, de ander mag niet over het hek kijken.(Sommigen mogen alles, anderen mogen niets) 9. De beste paarden staan op stal.(De leukste meisjes gaan niet uit) 10. De groten rijden te paard en de kleinen hangen tussen hemel en aarde.(De machtige lui leven op kosten van de gewone man) 11. Dat is een paard van een daalder.(Dat is een trots mens) 12. Dat kan het paard niet trekken.(Daar heb ik onvoldoende geld voor) 13. De boer op de bok liet de teugels vieren, het paard kende zelf de weg wel.(Je moet niet doen alsof je de beste bent, iemand anders weet ook wel wat) 14. De paarden die de haver verdienen, krijgen ze niet.(Verdienste blijft vaak onbeloond) 15. De prins op het witte paard.(De man uit je dromen) 16. Die werkt als een paard zal haver eten.(Hard werken is voor de meeste mensen geen garantie op een goed inkomen) 17. Denken moet je aan een paard overlaten, die hebben een groter hoofd.(Je moet niet te veel denken) 18. Die met een paard uit gaat, is met zijn meester uit.(??) 19. Een blind paard zou er geen schade doen.(Daar in huis is letterlijk niets meer) 20. Een dood paard aan een boom binden. (Overdreven voorzichtig zijn) 21. Een gegeven paard mag men niet in de bek kijken.(Als men een geschenk krijgt, dan moet men niet zoeken of er hier of daar wat aan mankeert)

Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

22. Een gehuurd paard en eigen sporen maken korte mijlen. (Men is geneigd andermans spullen te misbruiken) 23. Een gouden zadel maakt geen ezel tot paard.(Een mens verandert niet door uiterlijkheden)# 24. Een man zonder vrouw is als een paard zonder teugels.(In het huwelijk hebben man en vrouw elkaar nodig) 25. EĂŠn onderrok trekt meer dan twee paarden.(Een vrouw is heel erg aantrekkelijk) 26. Een oud paard hoort graag het klappen van de zweep.(Een oud persoon hoort graag verhalen over het oude vakmanschap) 27. Een oud paard van stal halen.(Oude argumenten opnieuw gebruiken) 28. Een oude vrouw en een oude koe, die vallen toe, maar een oude man en een oud paard zijn niets meer waard.(Een oude vrouw kan soms nog wel wat doen, maar aan een oude man heb je niets dan last) 29. Een paard met een zachte mond moet men met zachte toom besturen.(Zachtaardige mensen moet men niet streng behandelen) 30. Een paard dat eens op hol is geslagen, kan dat snel weer doen.(Een eens gemaakte fout, begaat men makkelijk weer) 31. Een paard dat stormt en een meisje dat wil trouwen zijn niet tegen te houwen. (Niet tot iets anders te bewegen) 32. Een paard, dat voor de tweede keer de sprong niet neemt, neemt hem ook voor de derde keer niet.(Iemand die al twee keer geen beslissing durft te nemen, komt nooit tot een besluit) 33. Een paardenmiddel geven. (Een ingrijpend middel in noodsituaties) 34. Een schurftig paard vreest de roskam.(Wie wat op z'n geweten heeft, is bang voor het onderzoek) 35. Een vrouwenhaar trekt sterker dan tien paarden.(De invloed van een vrouw is zeer sterk) 36. Elk zijn meug, zei de boer en hij at paardenkeutels in plaats van vijgen.(Boeren zijn koppige mensen die hun eigen zin doen) 37. Eten als een paard.(Heel veel eten) 38. Geef het veulen geen haver en het kind geen brandewijn.(Behandel kinderen niet als grote mensen) 39. Gauw op het paard zitten.(Snel driftig worden) 40. Geen tien paarden brengen me daar naar toe.(In geen geval ga ik daar naar toe)

Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

41. Heeft de duivel het paard gegeten, dan neemt hij de toom ook nog.(Ben je eenmaal in de macht van slechte mensen, dan wordt het alleen maar erger) 42. Het beste paard van stal vergeten.(Een belangrijk persoon over het hoofd zien) 43. Het paard achter de wagen spannen.(De zaak verkeerd aanpakken) 44. Het paard moet tot de kribbe komen.(Wie belang heeft bij een zaak moet er zelf op uit gaan) 45. Het beste paard van stal.(De beste die er bij is) 46. Het beste paard van stal vergeten.(Een belangrijk persoon over het hoofd zien) 47. Het beste paard struikelt wel eens.(Iedereen maakt wel eens een fout) 48. Het hinkende paard komt er achteraan.(De bezwaren komen achterop. Na blijdschap volgt iets minder aangenaams) 49. Het is beter de bakkers te paard, als de dokters.(Je kunt beter voldoende en gezond eten, dan straks naar de dokter te moeten) 50. Het is goed sollen met een dood paard.(Iemand die geen verzet biedt, is een makkelijk slachtoffer. Zie afbeelding) 51. Het hooi moet het paard niet volgen.(Een (jonge) vrouw moet niet achter haar vriend aanlopen.) 52. Het komt te paard en het gaat te voet.(Ziekte en ongeluk komen vaak heel plotseling, maar het duurt lang voordat men weer hersteld is) 53. Het oog van de meester maakt het paard vet.(Je moet als baas zelf toezicht houden, want anders wordt je bedrijf verwaarloosd) 54. Het Trojaanse paard inhalen.(Ze hebben zichzelf een ramp op de hals gehaald) 55. Het veulen laten draven. (Gaan plassen) 56. Hij heeft paardenvlees gegeten.(Hij is van nature onrustig) 57. Honger als een paard hebben.(Enorme honger hebben) 58. Iemand te paard helpen.(Iemand helpen, steunen) 59. Ik zoek het paard, maar ik zit erop.(Iets zoeken waar je heel dichtbij bent) 60. Je moet een paard niet doodknuppelen, voordat je thuis bent.(Te veel haast kan wel eens vertraging opleveren) 61. Je kan een paard naar het water leiden, maar je kan hem niet leren drinken (je kunt iemand de weg wijzen in het leven, maar hij of zij moet het uiteindelijk zelf doen) 62. Je hebt luxe paarden en werkpaarden.(Je hebt rijke en arme mensen)

Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

63. Jong te paard, oud te voet.(Wie in zijn jonge jaren verkwistend is, moet op zijn oude dag zuinig zijn) 64. Man en paard noemen.(Duidelijke taal spreken) 65. Men kan een paard wel in het water trekken, maar niet dwingen dat het drinkt.(Je moet iemand niet dwingen, zelfs niet tot iets leuks) 66. Men kan geen paard al lopende beslaan.(Als je het werk goed wil doen, moet je er de tijd voor nemen) 67. Men moet een paard de rug niet stuk rijden.(Men moet niet te veel eisen van een ander) 68. Met de paarden van Sint Franciscus.(Te voet gaan) 69. Met beslagen paarden op het ijs komen.(Goed voorbereid zijn voor zijn taak) 70. Met hem kan je paarden stelen.(Hij is overal voor te vinden) 71. Ongelijke paarden trekken kwalijk.(Mensen, die teveel verschillen in kwaliteiten, werken vaak niet goed samen) 72. Ook een raspaard schijt als een karhengst.(Rangen en standen maken mensen niet meer of minder waard) 73. Op een apostelpaard rijden.(Lopen) 74. Op het verkeerde paard wedden.(Zich misrekenen) 75. Op het hoge paard zitten.(Verwaand zijn) 76. Op twee paarden blijven rijden.(Men kan geen keus maken) 77. Op zijn stokpaardje zitten.(Hij spreekt over een door hem geliefd onderwerp) 78. Oude paarden jaagt men aan de dijk.(Als men de taak niet meer goed aankan, wordt men ontslagen) 79. Oude paarden jaagt men achter de schans.(Oude werknemers worden vaak afgedankt en met vervroegd pensioen gestuurd) 80. Over het paard tillen.(Iemand te veel prijzen, zodat hij verwaand wordt) 81. Paarden vallen ook al hebben zij vier benen.(Iedereen maakt fouten) 82. Snotterige veulens worden de gladste paarden.(Kwajongens die nergens voor lijken te deugen, worden vaak flinke mannen) 83. Tot hun 16e zeuren ze over een paard en als ze 17 zijn komen ze met een ezel thuis (dochters en paarden) 84. Van een gapend paard kun je niet winnen (Iemand die zo vol van zichzelf is en denkt het altijd bij het rechte eind te hebben, is het moeilijk uit te leggen, dat het anders is of kan.) Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

85. Vertrouwen komt te voet, maar gaat te paard.(Vertrouwen wint men langzaam, maar kan men vlug verliezen) 86. Vrouwenhanden en paardentanden staan nooit stil.(Een vrouw is altijd wel wat aan het doen) 87. Waar het paard aangebonden is, moet het vreten.(Men moet zich naar de omstandigheden schikken) 88. Wat was hij op zijn paardje.(Wat werd hij driftig of Wat zat hij op zijn praatstoel) 89. Wat helpt fluiten, als het paard niet pissen wil.(Een zinloze oplossing.) 90. Werken als een paard.(Hard werken) 91. Wie een paard uit de wei wil halen, moet het beest niet eerst met het halster tegen de kop slaan.(Je bereikt meer met vriendelijkheid, dan met strengheid. 92. Wie pleit om een paard, behoudt de staart.(Je kunt beter wat toegeven, dan het tot een duur en langslepende kwestie te laten komen) 93. Wie schurfterig is, vreest de roskam (zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten) 94. Witte paarden hebben veel stro nodig.(Pronkzieke vrouwen kosten veel geld) 95. Zo sterk als een paard.(Heel sterk zijn)

Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

Invuloefening: De drie gangen van een paard (stap, draf en galop) H_t lo_en va_ e_n paar_ wor_t de “ga_g” ge_oemd. De dri_ _eest beken_e gan_en zijn: sta_, dra_, g_lop. S_ap is de lang_aamste gan_. Bi_ de _tap _oor je de v_er hoe_en _an _et paar_ duideli_k é_n voo_ éé_ op de gron_ lan_en. De _raf is een sne_lere g_ng da_ de s_ap. A_s je goe_ kij_t zi_ je, da_ ti_dens de dra_ het _een l_inksvo_r en re_htsac_ter te_elijk _orden opgetil_. Daar_a wor_t he_ bee_ rec_tsvoo_ en _inksach_er opgetil_. De r_iter of amaz_ne is de _ersoon d_e op he_ p_ard rijd_. Ti_dens de d_af k_n de ru_ter of a_azone li_ht rijd_n of door_itten. L_cht _ijden is _en ma_ier v_n z_tten waar_ij de _uiter _edere _eer e_en ui_ he_ _adel opveer_. Als de ruit_r of amazo_e tijde_s de dra_ in _et zade_ blijf_ z_tten _onder op te v_ren, n_emen we da_ “do_rzitten”. De galo_ is de sn_lste ga_g. Je z_et de _alop bi_voorbeel_ tij_ens ee_ _aarden_ace. KLIK HIER VOOR VIDEO EN TEKST OVER DE DRIE GANGEN

Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

Rebus over paard en water

................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................

Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz


PAGE01

bright lights.

In terms of temperament, it is a very delicate horse, sensitive to loud noises and

However, its thin legs are prone to injuries.

back.

run at speeds of up to 60 or 70km/h for minutes on end, even with a 50kg rider on its

and 500kg. Its well-developed chest and hindquarters make it a fast runner. It can

and has a height of around 160 to 170cm (to the shoulders), weighing between 450

The Thoroughbred has been called the ultimate work of art ever produced by man,

superior racing horses.

centuries in England, by crossbreeding Arabians with native horses to produce

The Thoroughbred is a breed of horse first developed during the 17th and 18th

Scissors, set square, glue (such as wood work glue), metal rod, spatula, a used pen, toothpicks, tweezers (useful for handling small parts).

Tools and Materials

Before gluing, crease the paper along mounrain fold and valley fold lines andmake sure rouned sections are nice anr stiff.

Assembly tip

This craft requires the use of glue, scissors, tweezers, and other tools which may be dangerous to young children. Please keep them out of reach of children while you work.

Caution

4. The pale-colored numbers on the glue tabs indicate the number of the part to be attached there. Use a spatula for the small glue tabs.

Cut a slot.

2. Work curves into the pieces using a metal rod before beginning assembly. For small pieces, add curves before cutting them out.

Make a valley fold.

Cut out.

Slot line (solid line)

3. Use scissors to cut along the solid line.

Valley fold line (dotted and dash line)

Cut line (solid line)

1. Use a set square or ruler and a dried up pen to score along the dotted lines, and fold along them to make creases.

Make a mountain fold.

Mountain fold line (dotted line)

Instructions

*It is easy to get pieces mixed up if you cut them all out at once, so just cut the pieces as you need them. *l indicates a part for the left side, and r is for the right. For example, Er01would be a part for the right side, but E01 would mean that it can be used on either the right or the left side.

*Read the Assembly Instructions carefully in page order referring to the page numbers on the parts list.

Parts list (pattern): Ten A4 sheets Assembly Instructions: Three A4 sheets

Thoroughbred:Assembly Instructions


PAGE02

inwards.

curl the pieces

jagged, and slightly

tail so that it is

Cut the tip of the

T04

T03

T02

T01

Lr01

Lr02

Lr03

Parts Required Page2,3,8

B04

Ll01

Ll02

Ll03

legs.

B01

B02

B03

Glue between the hind

Š Canon Inc. Š Kyoichi Shimazaki(Ghost Maker)

Caution: Glue tabs have been omitted from the diagrams to make them easier to understand.

B05 B06 B07

B08

Fr03

Fr04

Fr01

Fr02

Fr05

Fl04

Fl01

Fl02

Fl03

Fl05

attach them to the body.

B09

B10

B11

Glue between the forelegs.

When you have assembled the forelegs,

Glue all the parts so that they become cylindrical, and then glue them to each other, working in order from the lowest number.

Parts Required Page4,5

Thoroughbred: Assembly Instructions


H06

El01

PAGE03

D02

D03

D03

D01

D07

D05

D06

Parts Required Page7~10

H07

Er01

Er02

Glue the ear part E01 so that it becomes cylindrical. Curve E02 and glue it inside E01, and trim away any protruding parts.

D04

D04

D02

Fold the D07 parts in half and glue them to D01.

Fold the D06 parts into U shapes, and glue them so that they fit the hoof prints.

Fold the glue tabs on H06 and H07 inwards, and insert the cylindrical-shaped ears into the holes that form, attaching them inside. The holes may seem a little big, but if you put the ears in the center and tilt them slightly forward they should fit neatly. Adjust the angle of the ears to your liking.

El02

How to attach the ears

Ll04 Lr04

you like.

Fr06

B12

B13

add curves to whichever parts

cut along the jagged line and

Fl06

B14

After gluing the mane together,

Thoroughbred: Assembly Instructions

H05

El01

H01

2

H02

3

H03 1

H02

H03

4 5

Parts Required Page6,7

downwards.

Slightly curve the forelock H09

and attach the hooves to the legs.

Adjust the Thoroughbred so that it is standing straight,

Parts Required Page2,5

5

4

1

H01

H04

H09

Glue B14 and H08 together last.

H08

H07

H06

Er01

Š Canon Inc. Š Kyoichi Shimazaki(Ghost Maker)


PAGE01

bright lights.

In terms of temperament, it is a very delicate horse, sensitive to loud noises and

However, its thin legs are prone to injuries.

back.

run at speeds of up to 60 or 70km/h for minutes on end, even with a 50kg rider on its

and 500kg. Its well-developed chest and hindquarters make it a fast runner. It can

and has a height of around 160 to 170cm (to the shoulders), weighing between 450

The Thoroughbred has been called the ultimate work of art ever produced by man,

superior racing horses.

centuries in England, by crossbreeding Arabians with native horses to produce

The Thoroughbred is a breed of horse first developed during the 17th and 18th

Thoroughbred:Pattern

Scissors, set square, glue (such as wood work glue), metal rod, spatula, a used pen, toothpicks, tweezers (useful for handling small parts).

Tools and Materials

Before gluing, crease the paper along mounrain fold and valley fold lines andmake sure rouned sections are nice anr stiff.

Assembly tip

This craft requires the use of glue, scissors, tweezers, and other tools which may be dangerous to young children. Please keep them out of reach of children while you work.

Caution

4. The pale-colored numbers on the glue tabs indicate the number of the part to be attached there. Use a spatula for the small glue tabs.

Cut a slot.

2. Work curves into the pieces using a metal rod before beginning assembly. For small pieces, add curves before cutting them out.

Make a valley fold.

Cut out.

Slot line (solid line)

3. Use scissors to cut along the solid line.

Valley fold line (dotted and dash line)

Cut line (solid line)

1. Use a set square or ruler and a dried up pen to score along the dotted lines, and fold along them to make creases.

Make a mountain fold.

Mountain fold line (dotted line)

Instructions

*It is easy to get pieces mixed up if you cut them all out at once, so just cut the pieces as you need them. *l indicates a part for the left side, and r is for the right. For example, Er01would be a part for the right side, but E01 would mean that it can be used on either the right or the left side.

*Read the Assembly Instructions carefully in page order referring to the page numbers on the parts list.

Parts list (pattern): Ten A4 sheets Assembly Instructions: Three A4 sheets


PAGE02

Lr0

3

Ll03

L r0 2

L l0 2

Lr01

B02

Ll01

B01

© Canon Inc. © Kyoichi Shimazaki(Ghost Maker)

Ll 0 4 Lr 0 4

Thoroughbred:Pattern

B0 3


PAGE03

Thoroughbred:Pattern

T01

© Canon Inc. © Kyoichi Shimazaki(Ghost Maker)

B0

4


B0

B07

PAGE04

Thoroughbred:Pattern

B0 8

5

B06

© Canon Inc. © Kyoichi Shimazaki(Ghost Maker)


PAGE05

B11

Fl0

5

B10

Fr0 4

Fl0

4

B0

9

Fr03

Fl03

Fr02

Fl0 2

Fr01

Fl01

© Canon Inc. © Kyoichi Shimazaki(Ghost Maker)

Fl06 Fr06

Thoroughbred:Pattern

F r0 5


PAGE06

H09

H09

H09

Er0

El0

1

1

El01 Er01

Thoroughbred:Pattern

H08

El0

2

Er0

2

© Canon Inc. © Kyoichi Shimazaki(Ghost Maker)

H0

4

H01 H02

H05 H03

H06 H07


PAGE07

D06

D06

D06

Thoroughbred:Pattern

B14

B13

© Canon Inc. © Kyoichi Shimazaki(Ghost Maker)

D07

D07

D07

B12


PAGE08

D04

D03

D04

D03

D02

Thoroughbred:Pattern

© Canon Inc. © Kyoichi Shimazaki(Ghost Maker)

T02

T04

T03

T01


PAGE09

Thoroughbred:Pattern

D01

© Canon Inc. © Kyoichi Shimazaki(Ghost Maker)


PAGE10

Caution Caution

D02

D05

Do not hit people with the pointed pieces, as this may cause injury. Adults, please ensure that children are aware of this.

Thoroughbred:Pattern

Š Canon Inc. Š Kyoichi Shimazaki(Ghost Maker)


KLIK HIER VOOR HET GRATIS WINTER WERKBOEK

KLIK HIER VOOR DE GRATIS CARNAVAL-WERKBLADEN


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

KLIK HIER VOOR VIDEO VAN GOOCHELTRUC METALEN RINGEN

Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz KLIK HIER VOOR VIDEOAarnoud VAN BUIKSPREEKACT


Paarden-werkboek, Het Chinese jaar van het paard 31 januari 2014 - 18 februari 2015

zondag 23 maart 2014 THEATER DE MOLEN Beuningen (nabij Nijmegen)

KLIK HIER OM TE RESERVEREN Schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken, Aarnoud Agricola, 06-39489337, www.goochelaar.biz

Paarden werkboek schoolgoochelaar Aarnoud Agricola goochelshow met goocheltrucs  

Paarden werkboek naar aanleiding van het Chinese jaar van het paard 2014. Geschikt voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Samengesteld door schoo...

Paarden werkboek schoolgoochelaar Aarnoud Agricola goochelshow met goocheltrucs  

Paarden werkboek naar aanleiding van het Chinese jaar van het paard 2014. Geschikt voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Samengesteld door schoo...

Advertisement