6 Publications
1 Followers
Arendal  kommune
Arendal kommune
Saltrød bydelssenter - mulighetsstudier 2021
Presentasjon av mulighetsstudier fra arkitektteamene, Asplan Viak, Arkitema og Nordic arkitects. Les mer om arbeidet med Saltrød bydelssenter på kommunens nettside: https://www.arendal.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/reguleringsplaner/reguleringsplaner-under-arbeid/saltrod-bydelssenter.5830.aspx