Page 1

АРХИТЕКТУРА брой 4 / април 2011

ПРАКТИЧНОСТ И СТИЛ

Офис сграда и складова база

Ви ДЖИ Еф

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ВИ ДЖИ ЕФ

МАРКЕТИНГ И КОНСУЛТАЦИИООД ПРОЕКТАНТ

АМФИОНООД

арх.БориславБОГДАНОВ ИНТЕРИОР ПАНИДЕЯООД арх.РаймондоФЛАКОМИО ГЛ АВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

СПКОНСУЛТООД

Мултифункционалност и модерна визия отличават новия административно-търговски комплекс с офис център, складова база и производствен цех за метални заготовки на фирма „Ви Джи Еф Маркетинг и Консултации” ЕООД в София. Проектант е арх. Борислав Богданов с проектантски екип от „Амфион” ЕООД, интериорните решения са на архитектурно студио „Панидея” ЕООД с ръководител арх. Раймондо Флакомио. Строителството е изпълнено от „СП Консулт” ЕООД, а надзорът е упражнен от „Нормис” ЕООД. Комплексът заема площ от 6 405 кв.м. Отличната му локация на бул. „Проф. Цветан Лазаров” гарантира бърз и безпроблемен транспортен достъп с автомобилен и обществен превоз. В близко бъдеще ще има връзка и с метрото. Високотехнологичният дизайн на комплекса осигурява комфортна работна среда за екипа на фирмата, а клиентите получават комплексно обслужване, включващо професионална консултация, доставка и инженеринг на хидроизолационни, геосинтетични и други специализирани системи за жилищно, промишлено и инфраструктурно строителство. Използвани са съвременни продукти и решения за повишаване на енергийната ефективност и оптимизиране на функционалната среда. Административното здание с разгъната застроена площ от 2500 кв. м е ситуирано в западната част на терена. На партера му е разположен търговският отдел с приемни за клиентите. Тук в подходяща обстановка те ще бъдат консултирани от специалисти за качествата на хидроизолационните продукти, които фирмата предлага и технологи-

КОЗИРКА, ИНТЕРИОРНА СТЪЛБА И ИНТЕРИОРНИ ЕЛЕМЕНТИ

ФАСАДНИ ОБЛИЦОВКИ

София, ж.к. Дружба 2, бл. 282, вх. Б, ет. 2, ап. 3, Комплекс Цариградски тел./факс: + 359 2 889 10 47 arkada22@abv.bg АРКАДА 22 ООД

www.bulkamdecor.biz

www.arkada22.com

ФАСАДИ, ДОГРАМА И ВЪТРЕШНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ

БУЛКАМ ДЕКОР ЕООД София 1142 бул. Евлоги Георгиев №29 тел.: + 359 888 968003 факс: + 359 2 989 50 35 d.georgiev@bulkamdecor.biz

ДОГРАМА

ТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД www.talengineering.com; www.tal.bg 1532, София , Промишлена зона Казичене-Запад тел.: +359 2 419 1919, +359 897 888 999 факс: + 359 2 973 4223 office@talengineering.com

ОВКИ

ите за използването им при изграждането на промишлени, търговски и жилищни сгради, Отделно е оборудван и модерен кухненски офис със столова. Офис сградата е с монопаркинги и гаражи, озеленени покриви, различни геосистеми за подпорни стени, хидро- литна стоманобетонна конструкция. Оборудвана е с централна климатична систетехнически и железопътни съоръжения, както и при тунелно и подземно строителство. ма, включваща вентилаторни конвектори за отопление и охлаждане с индивидуална В партерната част са ситуирани още архивно помещение, стая за преговори, кабинет настройка. Разполага с модерна система за видеонаблюдение и контрол на достъпа, както и със съвременна противопожарна система. Фасадата й е остъклена, изпълнена на началник-отдела, няколко офиси за търговци, кухненски офис, санитарни възли. с комбинирана система Schuco. Приемната е свързана чрез елегантно вътрешно стъклено стълбище със сутеренния етаж, където е щоурумът с изложбената площ. Тук, по много атрактивен начин – с В североизточната част, свързана с офисите, е складовата база - два склада с площ 841 аудиовизуални средства, фотоси, мостри и макети, са показани богатата продуктова и 969,5 кв.м, разделени посредством плътен зид от Итонг, в които върху стелажи и гама и референтните обекти на фирмата. На това ниво са и складът, абонатната и европалети се съхраняват топлоизолационни и хидроизолационни материали, геомрепомощните помещения. За всички офиси на горните етажи са търсени иновативни и жи и композити. Конструкцията на складовете е монолитна – сглобяема. В част от функционални решения, съобразени със съвременните европейски изисквания. Помеще- покривните панели е предвидено горно осветление. В единия от основните складове нията са просторни, със стъклени преградни стени, които осигуряват много светлина (от южната страна), в съседство с офисите, е столовата за служителите с кухненски и добра звуко- и топлоизолация. офис. Предвидена е малка приемна за клиенти и офис за началник – склада. Проектирани На първия етаж са офисите на „Геосистеми” – приемна, четири офиса, две заседателни са и съблекални за работниците. зали, архив и помощни помещения. Вторият етаж е отреден изцяло за изложбени и пре- Фасадите са изградени с термопанели, има пожароизвестителна инсталация, осигурени зентационни цели. Изложбената зала предлага цялостен поглед върху фирмената номен- са пътища за евакуация и евакуационни изходи. Западно от складовата част е цехът за клатура. Залата за презентации е предназначена за фирмени мероприятия и съвместна метални заготовки с помещения за ремонт, поддръжка и инструментална екипировка. дейност с партньорски организации. Следващите четири етажа са изцяло офисни с централен обслужващ коридор. Ръководството на фирмата е помислило и за отдиха на На покрива на складовата база Ви Джи Еф ще монтира най-съвременната фотоволтаичработниците и служителите. Последният мансарден етаж има предназначение на зона на система General Solar PV, която се интегрира в завършващия горен пласт на покривза релаксация, там са разположени фитнес залата, сауната, бюфетът и съблекалните. ната хидроизолация, и която фирмата внася в България.

www.alukoenigstahl.bg

ОСВЕТЛЕНИЕ

 

ii_91_ltd@yahoo.com

МЕГАЛУКС ООД завод за осветителни тела

№5

www.i+i91.com

www.megaluxbg.com

Пловдив, ул. Авиационна №1 тел: + 359 32 620911, факс: + 359 32 620912 София, бул. Цариградско шосе 101 тел:+ 359 2 9710180; + 359 870 70 18

Фото: Владимир Нешков

София 158 82, ул. “Люб бен Кондак ков” № 5 И+И 91 ООД тел./факс 02 / 973 24 40 София 1582, ул. Любен Каравелов e-mail: ii_9 91_ltd@yah hoo.com web b:тел./факс:+ www.i-i9 91.com359 2 973 2440

www.AMC-aspects.com

AMC Aspects Poster 04  

AMC aspects poster 04/2011

Advertisement