AMC ALMANAC 2021

Page 1

ALMANAC AMC ASPECTS IS ALSO AVAILABLE IN A DIGITAL FORMAT - WWW.AMCASPECTS.COM ALMANAC АРХИТЕКТУРА 2021 ALMANAC AMC ASPECTS - NEW ARCHITECTURAL PROJECTS

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENT

NV Tower - АРХИТЕКТУРЕН И ИНЖЕНЕРЕН ШЕДЬОВЪР БЕЗ АНАЛОГ У НАС /„А И А АРХИТЕКТИ“

NV TOWER - ARCHITECTURAL AND ENGINEERING MASTERPIECE WITHOUT ANALOGUE IN OUR COUNTRY / „A & A ARCHITECTS“

СТИЛЪТ „АРТЕКС“ - БЛАГОРОДЕН, ДИСКРЕТЕН И РАЗПОЗНАВАЕМ/ „АРТЕКС ПРОЕКТ“

ARTEKS STYLE - NOBLE, DISCREET AND RECOGNIZABLE / ARTEKS PROJECT LTD

БИЗНЕС ЦЕНТЪР „ РИЧХИЛ“ - ДИНАМИЧНОСТ, ИНОВАТИВНОСТ, ВИЗИОНЕРСТВО / „А И А АРХИТЕКТИ“

RICHHILL BUSINESS CENTER DYNAMIC, INNOVATION, VISIONORSHIP / A AND A ARCHITECTS

„СИМФОНИЯ“ - ЕЛЕГАНТНОСТ И ИЗИСКАН АРХИТЕКТУРЕН ДЕТАЙЛ / „ИНТЕКС“ ЕООД

SYMPHONY - ELEGANCE AND EXQUISITE ARCHITECTURAL DETAIL / INTEX EOOD

„ВИА БЪЛГАРИЯ“ - СПИРАЩА ДЪХА ГЛЕДКАКЪМ ВИТОША / „ФРАКТАЛ АРХИТЕКТУРНО БЮРО“ ООД

VIA BULGARIA - BREATHING BREATHING TO VITOSHA / FRACTAL ARCHITECTURAL BUREAU LTD

ХОТЕЛ „БЪЛГАРИЯ” - ЧАСТ ОТ АРХИТЕКТУРНИЯ АНСАМБЪЛ НА БУРГАС / „ВАНИКА 2“ ООД, VAMOS HOTEL „BULGARIA“ PART OF THE ARCHITECTURAL ENSEMBLE OF BURGAS / VANIKA 2 OOD, VAMOS

„ЧЕРКОВНА РЕЗИДЕНС“ - ОЧАРОВА С ОРИГИНАЛНА И МОДЕРНА ВИЗИЯ / „АРТ НЮ ВИЖЪН“

CHERKOVNA RESIDENCE - CHARMS WITH ORIGINAL AND A MODERN LOOK / „ART NEW VISION“

„ПЕТТЕ ЕЛЕМЕНТА“ - УНИКАЛЕН БАЛНЕОЛЕЧЕБЕН КОМПЛЕКС / „АМФИОН“ ЕООД

THE FIVE ELEMENTS - UNIQUE BALNEOTHERAPY COMPLEX / AMFION EOOD GORA - ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН, КОМФОРТЕН И ЕКОЛОГИЧЕН / „ИВО ПЕТРОВ-АРХИТЕКТИ“ ООД

GORA - HIGH-TECH, COMFORTABLE AND ENVIRONMENTALLY FRIENDLY/ IVO PETROV-ARCHITECTS LTD

K RESIDENCE - СЪВРЕМЕННА ЖИЛИЩНА СГРАДА В ИСТОРИЧЕСКИЯ ЦЕНТЪР НА ВАРНА / STARH

K RESIDENCE CONTEMPORARY RESIDENTIAL BUILDING IN THE HISTORICAL CENTER OF VARNA / STARH

ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС СЕМПЛА, ЕЛЕГАНТНА И ДРУЖЕЛЮБНА ВИЗИЯ / „МИА АРХИТЕКТИ“ ЕООД RESIDENTIAL BUILDING WITH A SIMPLE, ELEGANT AND FRIENDLY VISION / „MIA ARCHITECTS“ LTD „БИЗАНТИНА“ С ОСНОВИ В МИНАЛОТО И ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО/ „БИГНАТОВ АРХИТЕКТУРНО СТУДИО“ BIZANTINA - WITH FOUNDATIONS IN THE PAST AND A LOOK INTO THE FUTURE /„BIGNATOV ARCHITECTURAL STUDIO“

ЦЕНТЪР НЕСТАНДАРТЕН И АТРАКТИВЕН / „АСА“ ЕООД, „ИЕС ПРОЕКТ-2008“ ЕООД LOGISTICS CENTER NON-STANDARD AND ATTRACTIVE / ASA EOOD, IES PROJECT-2008 EOOD СИМВОЛИКА НА ОПТИМИЗМА И КРЕАТИВНОСТТА/ „РУБИЛДС“ ООД

SYMBOLISM OF OPTIMISM AND CREATIVITY / RUBILDS LTD ОФИСНО ПРОСТРАНСТВО, ИЗПЪЛНЕНО С ИЗИСКАНА СИМЕТРИЯ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ/ ТАТЯНА СТАНЧЕВА

OFFICE SPACE FILLED WITH SOPHISTICATION SYMMETRY AND FUNCTIONALITY / TATIANA STANCHEVA ТОПЛИНАТА НА ЕДИН СТИЛЕН ДОМ / СТУДИО „КАЕЛА“

THE WARMNESS OF A STYLISH HOME / KAELA STUDIO УЮТНА ИЗВЪНГРАДСКА КЪЩА, ПРЕОБРАЗЕНА ЗА НОВ ЖИВОТ / ТАТЯНА СТАНЧЕВА COZY OUTSIDE HOUSE, TRANSFORMED FOR A NEW LIFE / TATIANA STANCHEVA

КОНЦЕПЦИЯ ЗА НЕПОВТОРЯЕМОСТ С ОРИГИНАЛНО ОФОРМЛЕНИЕ / CACHЃ ATELIER

THE CONCEPT OF UNIQUE WITH ORIGINAL LAYOUT / CACHЃ ATELIER

ХАРМОНИЯ ОТ ЧИСТОТА, ЛЕКОТА И ИЗИСКАНОСТ / БАРАКА ДИЗАН ЛАБ HARMONY OF PURITY, LIGHTNESS AND SOPHISTICATION / BARACA DESIGN LAB ГОСТОПРИЕМЕН РЕСТОРАНТ С ДЪХ НА МОРЕ / „СТУДИО БРЕП“ ЕООД HOSPITABLE RESTAURANT WITH A BREATH OF SEA / STUDIO BREP LTD

СЛОЖНА ЕКЛЕКТИКА ОТ СТИЛОВЕ И МАТЕРИАЛИ / „МИА АРХИТЕКТИ“ ЕООД INTRICATE BLEND OF STYLES AND MATERIALS / „MIA ARCHITECTS“ LTD МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР С ДИСКРЕТНА И РЕЛАКСИРАЩА СРЕДА/ „АРТЕКС ПРОЕКТ“ ЕООД MEDICAL CENTER WITH DISCRETE AND RELAXING ENVIRONMENT / „ARTEX PROJECT“ LTD

СОФИЯ 1000, УЛ. „ЦАР САМУИЛ“ 81

81,TSAR SAMUIL STR., SOFIA 1000 0 888 803 313; 0894 476 889; 0898 456 493; newamcmedia@gmail.com

WWW.TECHNOSTROI.EU , WWW.AMCASPECTS.COM

Управител: инж. Наталия Бондаренко; Гл. редактор: Красимира Иванова; Превод: арх. Полина Хаджимитова; Графичен дизайн: Ина Камбарева; Реклама: Ваня Ефремова

Manager General: Natalia Bondarenko; Editor-in-chief: Krasimira Ivanova; Тranslation: arch. Polina Hadjimitova; Graphic Design: Ina Kambareva

Advertising: Vanya Efremova;

Здравейте, приятели! Сложното ни съвремие е заредено не само с предизвикателства, но и с творчески импулси. Доказват го обектите, включени в новият брой на нашия „АМС Алманах“ 2021. В тях са въплатени смелият творчески замисъл, богатият опит и високият професионализъм на българските инвеститори, архитекти, дизайнери и строители.

В конструкцията на мащабния проект NV TOWER , например, са заложени иновативни решения, които нямат аналог в сградното строителство у нас. Уникалният балнеолечебен комплекс „Петте елемента„ налага нов подход в изграждането на подобни обекти. Сградният ансамбъл „Диамант 2“ на „Артекс“ обединява чистите линии на класическата архитектура с динамиката на 21 век. „Черковна резиденс“ очарова с оригиналната си модерна визия. Нестандартен е логистичният център на екипа на „АСА“ и „ИЕС проект-2008“, а новата сграда GOLDLINE на компанията STAR GROUP е истинско бягство от корпоративната повторяемост. Изискан архитектурен детайл поднася жилищната сграда „Симфония“, а „ВИА България“ впечатлява с изключителната си визия. Осъвремененият хотел „България“ в Бургас запазва облика си на ярък представител на соцмодернизма, но с нова визия.

Интериорните решения на представените обекти предизвикват уважение и признание за високия професионализъм на авторите.

С уважение: Наталия Бондаренко

1 ОБЕКТ
ОБЕКТИ / PROJECTS: ИНТЕРИОРИ / INTERIORS: 8 18 26 34 42 50 70 84 102 110 118 128
ЛОГИСТИЧЕН
136 150 158 164 170 182 190 198 202 212
ОТ ИЗДАТЕЛЯ

ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОЕФИЦИЕНТА

НА ТОПЛОПРЕДАВАНЕ

Този нов тип стъкло е част от гамата COOL-LITE® KN с отлично представяне и оптимални характеристики по отношение на визуалния и топлинен комфорт в помещенията. KN 148 II RHAPSODY е създадено, за да осигури отлична соларна защита през лятото, като същевременно нивото на пропускане на светлина създава визуален комфорт през деня, намалявайки заслепяването и слънчевите отблясъци до най -ниското ниво. COOL-LITE®

KN 148 II RHAPSODY има най -ниския коефициент на топлопреминаване в сравнение с други подобни продукти на пазара и по този начин създава приятна среда на комфорт в помещеията през зимата. Техническите показатели и естетическата пригодност предпоставят COOL-LITE® KN 148 II RHAPSODY да се превърне в правилния избор на стъкло както за модерни жилищни сгради, така и за, търговски и офис сгради.

Saint-Gobain Group представя своето усъвършенствано стъкло COOL-LITE® KN 148 II RHAPSODY. Най-новият продукт на SAINTGOBAIN BUILDING GLASS е вдъхновен от еклектиката на автентичните пейзажи на Югоизточна Европа, синтез на стилове и влияния от различни култури и времена. Tой се откроява с фин оттенък на слонова кост, но и с технически характеристики за енергийно ефективни сгради, което създава приятна и комфортна вътрешна среда.

За Saint-Gobain

Saint-Gobain проектира, произвежда и доставя материали и решения за строителството, мобилността, медицината и други индустрии. Разработени чрез непрекъснат процес на иновации, тези материали могат да бъдат открити навсякъде, в жилищните помещения и в ежедневието, осигурявайки производителност, безопасност и уют, адресирайки предизвикателствата на устойчивото строителство, ефективността на ресурсите и изменението на климата. Тази отговорна стратегия за развитие се осъществява под егидата на SaintGobain „MAKING THE WORLD A BETTER HOME“, в съответствие с целта, споделена от всички служители на Групата, да действат всеки ден, за да направят света по-красиво и устойчиво място за нас и нашите деца.

Глобални продажби от над 38 милиарда евро през 2020 г.

Над 167 000 служители работят в 70 държави.

Saint-Gobain е ангажиран да постигне въглеродна неутралност до 2050 г.

SAINT-GOBAIN GROUP ПРЕДСТАВЯ COOL-LITE® KN 148 II RHAPSODY, НОВО СТЪКЛО, С НАЙ-ВИСОКОТО НИВО НА ПРЕДСТАВЯНЕ
В СВОЯТА КАТЕГОРИЯ
BUILDING
GLASS EUROPE

GLASSPRO

3D РЕНДИРАНЕ ЗА

ОСТЪКЛЕНИ ФАСАДИ

GLASSPRO APP

IPAD ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ОСТЪКЛЯВАНЕ

GlassPro е интерактивно приложение, което позволява на потребителите да визуализират продуктите със стандартно покритие

на Saint-Gobain (единични, двойни или тройни стъклопакети) върху предварително зададени фасади.

УСЕЩАНЕ ЗА ВЪРХОВА ТЕХНОЛОГИЯ

Показаните 3D изображения с висока разделителна способност са резултат от 10 години задълбочени проучвания и непрекъснато

усъвършенстване на 3D моделирането, ориентирано към физиката.

Те се наричат «физико-реалистични», тъй като визуализират реалния цвят и физическите свойства на избраното стъкло. Резултатът е точно прогнозно изображение, отговарящо на реалния свят.

ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ

СЕ ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА СРАВНЕНИЕ

НА ДВА ПРОДУКТА

За да се оцени най-точно естетиката на остъкляването, наблюдението може да се извърши под различни ъгли, различни условия на осветление (облачно или слънчево), външни и вътрешни настройки, както и в градска или неурбанизирана среда. Вижте най -малката разлика между две стъкла, като ги изобразите едновременно на екрана.

ИСКАТЕ АЛТЕРНАТИВА НА РЕАЛНИТЕ МОСТРИ?

Glass Pro App е лесен и надежден помощник при вземане на решения за първичен избор на остъкляване въз основа на естетика, премахвайки необходимостта от тромавата доставка на точните мостри.

BUILDING GLASS EUROPE

GLASSPRO LIVE

ПЕРСОНАЛИЗTИРАНА УСЛУГА ЗА ТОЧНО РЕНДИРАНЕ

НА ИЗБРАНИ СТЪКЛА ВЪРХУ

3D МОДЕЛА НА ПРОЕКТИРАНАТА СГРАДА

GlassPro Live е персонализирана услугата на Saint-Gobain, която позволява на архитектите да визуализират собствените си дизайни с различни продукти за остъкляване, за да изберат най-подходящото

стъкло за постигане на желаната естетика.

ВЪРХОВА ТЕХНОЛОГИЯ

GlassPro Live използва същата технология за визуализиране

като приложението GlassPro. За да изобразят физическите

характеристики на избраните стъкла, графични художници и изследователи произвеждат физически реалистично изображение с персонализирана конфигурация на остъкляване, отговаряща на нуждите на проекта. След това ги интегрират в 3D модела на сградата.

ТРИ СТЪПКИ КЪМ УСПЕХА

Стъпките 1 и 2 на услугата GlassPro Live използват стандартни сгради

в неурбанизирана и градска среда и позволяват предварително да изберете различни персонализирани конфигурации на остъкляване и да стесните броя на опциите, които отговарят най-точно на желаната естетика.

Стъпка 3 интегрира визуализацията на избраното стъкло в 3D модела на сградата!

GlassPro е уникален и надежден инструмент, който

носи нови перспективи за проектиране на сгради и

прототипиране на остъкляване чрез точна дигитална симулация.

BUILDING GLASS EUROPE

www.saint-gobain-building-glass.com

bge-facade@saint-gobain.com

Step 1 Step 2 Step 3
NV
АРХИТЕКТУРЕН
ШЕДЬОВЪР
АНАЛОГ У НАС
TOWER
И ИНЖЕНЕРЕН
БЕЗ

www.markan.bg

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ:

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ОБЕКТ: МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА NV TOWER, ГР. СОФИЯ ИНВЕСТИТОР: „МИНСТРОЙ ПРОПЪРТИС“ ЕООД ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: “МАРКАН“ ЕООД ПРОЕКТАНТ: „А И А АРХИТЕКТИ“ АРХ.НИКОЛАЙ УЗУНОВ, АРХ.АНГЕЛ ЗАХАРИЕВ, АРХ.АСЕН МИЛЕВ

www.ataro.bg

www.atarostore.bg

www.buldecor.com

www.saint-gobain.bg

ОБОГАТЯВАЙКИ СИЛУЕТА НА СОФИЯ, NV TOWER СЕ ПРЕВРЪЩА В ЕДИН ОТ НОВИТЕ СИМВОЛИ НА СТОЛИЦАТА И ЕДИН ОТ ЗНАКОВИТЕ ПРОЕКТИ, МАРКИРАЩИ РАЗВИТИЕТО НА СТРАНАТА В 21-И ВЕК. АРХИТЕКТУРАТА Е ВДЪХНОВЕНА ОТ ФОРМИТЕ НА КРИСТАЛИТЕ И ДИНАМИКАТА НА ПЛАНИНСКИТЕ ВЪРХОВЕ. КРИСТАЛИТЕ РЕФЕРИРАТ КЪМ ЕДНА ОТ ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНВЕСТИТОРА – МИННОТО ДЕЛО, А ЗАОСТРЕНИТЕ ВЪРХОВЕТЕ НА КУЛАТА СA ВИЗУАЛНАТА ВРЪЗКА С ВИТОША.

ОБЕКТ 9

NV

Tower е мащабен иновативен проект за многофункционална сграда, разположена в югоизточната част на София, на бул.”Г.М.Димитров” в близост до кръстовището с бул.”Драган Цанков”. В сградата са разположени различни по функция обекти - офиси, жилища, ресторант, кафене, магазини, уелнес и спортен център, конферентен блок, покривни градини, подземни паркинги.

Проектът следва най-актуалните световни градоустройствени и архитектурни тенденции за обекти от такъв мащаб - многофункционалност, обширни публични пространства в различни зони на сградата, богато озеленени покриви и фасади, внимателно изграден архитектурен силует, съобразяващ се с контекста на средата, отваряне на сградата на ниво терен към града.

NV TOWER А И А АРХИТЕКТИ 10 AMC ALMANAC 2021
>>

Архитектурата

е изведена от внимателното изследване на визуалното въздействие на сградата върху градския силует. Освен със специфичния си силует, NV Tower е характерна и с озеленяването по многобройните тераси. Естествената зеленина се пренася визуално от общественият парк пред сградата през богато озеленените тераси на всички етажи до зелените покриви. Това е първата висока

сграда в България с подобно озеленяване във височина. Освен за обогатяване на визията на сградата, озеленяването помага за повишаване на комфорта на обитателите и за подобрение на микроклимата. Сложната функционална организация е овладяна в обща структура, предоставяща максимална гъвкавост при изграждането и използването на всеки отделен обект в нея.

11 >>

Тpите

вxoдa – oт ceвep, изтoк и зaпaд, са на ниво партер. Пpeз тях ce влизa в oбшиpнo вxoднo пpocтpaнcтвo c гoлямa виcoчинa, cъoбpaзeно c мaщaбa нa cгpaдaтa. Oкoлo нeгo ca paзпoлoжeни тъpгoвcки oбeкти, кафене и медицински център с дocтъп дo oкoлocгpaднoтo пpocтpaнcтвo и зeлeнитe плoщи.

Ha втopo нивo ca yeлнec и cпopтeн цeнтъp, с гoлям фитнec, 25-мeтpoв плyвeн бaceйн c джaкyзи, CПA зoнa cъc cayни, пapнa бaня, peлaкc зoнa и зaли зa мacaж. На същото ниво се намират зала за събития и фpизьopckи caлoн.

Ha тpeтoтo нивo пpoдължaвa cпopтният цeнтъp c чeтиpи зaли зa гpyпoви зaнимaния. Ha този етаж е paзпoлoжeнo зaвeдeниe зa xpaнeнe c гoлямa, бoгaтo oзeлeнeнa външнa тepaca kъм бyлeвapдa. Oфиcнитe eтaжи ca c paзличнa гoлeминa, cлeдвaйkи гeoмeтpиятa нa cгpaдaтa, което дaвa възмoжнocт зa мнoгooбpaзиe. Oфиcнaтa плoщ нa eтaж вapиpa oт 1000 kв. м във виcokитe eтaжи дo 2000 kв. м в ниckитe eтaжи.

А И А АРХИТЕКТИ 12 AMC ALMANAC 2021
ЦЕНТРАЛНО ФОАЙЕ ПРЕДДВЕРИЕ СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА СТЪЛБИЩНА ОВК РЕЦЕПЦИЯ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ ОБСЛУЖВАЩО WC ЕВАКУАЦИОНЕН КОРИДОР ПРЕДДВЕРИЕ ПРЕДДВЕРИЕ ПОМ. КОРИДОР ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ КОРИДОР ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ КИНЕЗОТЕРАПИЯ КУХНЯ ЧИСТАЧКА МОТИВАЦИОННА МАМОЛОГИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МАНИПУЛАЦИОННА МАНИПУЛАЦИОННА ЗАВЕДЕНИЕ ЗА КУХНЯ ПЛОЩ ЕВАКУАЦИОНЕН КОРИДОР ПОМ. РЕЦЕПЦИЯ ЕТАЖ 1 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ КОТА 0,00 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР-ИЗХОД бул. Г.М.Димитров ул. И. Багрянов ул.Х.Попйорданов 25 10 N >>

Paзпpeдeлeниeтo им e гъвkaвo и дaвa възмoжнocт зa изгpaждaнe нa вcяkakъв тип oфиcни пpocтpaнcтвa – oт kopидopeн и kaбинeтeн, дo ореn ѕрасе. Bcekи eтaж имa дocтъп дo oзeлeнeни тepacи.

На последните четири етажи са разположени жилища с изключителни гледки към града и околните планини.

Сградата има три подземни нива заети с паркинги и техничски помещения. Вертикалната комуникация в NV Tower се осъществява от общо 14 асансьора и два ескалатора.

Визуално сградата е изградена от два обема, раделени от север с площадки, на които е разположено климатично оборудване, скрито зад перфорирана ламарина, а от юг - с тераси към офисите. За подчераване на формата, двата обема са рамкирани по каищата с ивици от метална облицовка, които излизат над покривите и оформят “корона” на сградата, наподобяващата кристална решетка.

13
>>

Восновата

си двата обема са обвързани с геометрично сложни форми от метална облицовка, които рамкират и входното пространство.

Централното фоайе се развива по дължина на сградата, с обем, съответстващ на нейният мащаб. Освен с голямата си височина, просторът във фоайето е постигнат и с помощта на голямото подпорно разстояние, осигурено от диагоналните колони, които изместват цяла конструктивна ос от високата част на сградата.

Освен диагоналние колони, в конструкцията са приложени още редица иноваивни решения, без аналог в сградното строителство у нас. С помощта на специален конструктивен елемент наречен “паяк”, над залата за събития е насадена колона, обхващаща 14 етажа по височина. В зоната на озеленените тераси на ресторанта и на офисния етаж над него са изпълнени плочи с 9 м конзоли, със сериозно натоварване в конзолната част от високи дървета и почвен слой. Короната на сградата е решена с метална

конструкция и алуминиева облицовка, с елементи, достигащи до 30 м дължина без подпиране и с много сложни възли на пресичане на елементите.

Фасадната обвивка е друг инженерен шедьовър. В основната й част е използвана елементна фасадна система с отваряеми клапи, включително и в наклонените части на сградата. Партерът и първият етаж са решени с голямоформатни стъклопакети, достигащи до 5 м височина, като в ъгловата зона са изпълнени огънати стъклопакети.

14 AMC ALMANAC 2021
>>

Сложните

форми на алуминиевите облицовки са прецизно изработени с помощта на компютърно управлявани машини за рязане, огъване и заваряване. Съкратените срокове на строителство налагат паралелното изграждане на констуркцията на сградата и монтажа на фасадата.

Сроителството на NV Tower е осъществено в много кратки срокове за мащаба му – 18 месеца след изкопа. Още по-впечатляващо е отдаването под наем на офисната част – постигната 100% заетост

само за няколко месеца по време на пандемията от COVID-19 и на фона на ширещ се скептицизъм относно бъдещето на офисните сгради. Съществена роля за това постижение имат от една страна, голямото разнообразие от допълнителни функции, и от друга страна - нестандартната архитектура, която разбива наложените стереотипи за офисна сграда тип “стъклена кутия”. Това е прекрасно доказателство, че смелите и нестандартни архитектурни решения могат да доведат до комерсиален успех.

ОБЕКТ 15 +107.00 = +692,00 ПАРТЕР ЕТАЖ 3 ЕТАЖ 5 ЕТАЖ 6 ЕТАЖ 7 ЕТАЖ 2 ЕТАЖ 8 ЕТАЖ 10 ЕТАЖ 11 ЕТАЖ 12 ЕТАЖ 13 ЕТАЖ 15 ЕТАЖ 16 ЕТАЖ 17 ЕТАЖ 18 ЕТАЖ 20 -3.75 = +581.4 0.00 = +585.00 +5.60 = +590.6 +11.20 = +596.2 +16.80 = +601.8 +24.60 = +609.6 +32.40 = +617.4 +36.30 = +621.3 +44.10 = +629.1 +51.90 = +636.9 +55.80 = +640.8 +63.60 = +648.6 +71.40 = +656.4 +75.30 = +660.3 +79.20 = +664.2 -10.95 = +574.2 -7.35 = +577.8 +83.10 =+668.1 ЕТАЖ 21 =672,00 ПОКРИВ
>>
16 AMC ALMANAC 2021

PROJECT:

MULTIFUNCTIONAL BUILDING NV TOWER, SOFIA

INVESTOR:

MINSTROY PROPERTIES LTD

MAIN CONTRACTOR:

MARKAN LTD

ARCHITECT:

„A & A ARCHITECTS“

ARCH. NIKOLAY UZUNOV, ARCH.ANGEL ZAHARIEV, ARCH. ASEN MILEV

NV TOWER ARCHITECTURAL AND ENGINEERING MASTERPIECE WITHOUT ANALOGUE IN OUR COUNTRY

Enriching the silhouette of Sofia, NV Tower is becoming one of the new symbols of the capital and one of the landmark projects marking the development of the country in the 21st century. The architecture is inspired by the shapes of the crystals and the dynamics of the mountain peaks. The crystals refer to one of the main activities of the investor - mining, and the pointed tops of the tower are the visual connection with Vitosha.

ОБЕКТ 17 >>
СТИЛЪТ
„АРТЕКС“ БЛАГОРОДЕН, ДИСКРЕТЕН И РАЗПОЗНАВАЕМ

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЕКТ: АНСАМБЪЛ ОТ ТРИ СГРАДИ „ДИАМАНТ 2“ ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ АД ПРОЕКТАНТ:

www.arteks.net

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ:

www.reynaers.com

www.se.com

www.hormann.bg

www.artefacade.net

АРХ. ПЛАМЕН ПЛ. МИРЯНОВ

АРХ. ЛЪЧЕЗАР ДАНАИЛОВ АРХ. ДИАНА ДАМЯНОВА

www.saint-gobain.bg

„АРТЕКС ПРОЕКТ“ ЕООД АРХ. ПЛАМЕН ПЛАМЕНОВ МИРЯНОВ, АРХ. ДИАНА ДАМЯНОВА, АРХ. ЛЪЧЕЗАР ДАНАИЛОВ „ДИАМАНТ 2“ Е РАЗПОЛОЖЕН ДО ЛОВНИЯ ПАРК И ГОРНАТА ЧАСТ НА БОРИСОВАТА ГРАДИНА В СОФИЯ. СЪС СВОЯТА ЕМБЛЕМАТИЧНА ВИЗИЯ ТОЙ ДЕМОНСТРИРА ЕСТЕТИКА, КОЯТО ЩЕ СЪХРАНИ СВОЯТА АКТУАЛНОСТ ЗА ПОКОЛЕНИЯТА. А ВЕЛИКОЛЕПНАТА ГЛЕДКА КЪМ ПАРКА Е ИСТИНСКА УДАРНА ДОЗА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ ЗА ДУХА. БЛАГОРОДНО ДИСКРЕТЕН, НО ВИНАГИ РАЗПОЗНАВАЕМ, СТИЛЪТ „АРТЕКС“ ОБЕДИНЯВА ЧИСТИТЕ ЛИНИИ НА КЛАСИЧЕСКАТА АРХИТЕКТУРА С ДИНАМИКАТА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА НА 21 ВЕК.

ОБЕКТ 19
ДИАМАНТ 2 АРТЕКС ПРОЕКТ 20 AMC ALMANAC 2021

ДИАМАНТ-2

е

сграден ансамбъл от най-ново поколение. 15-етажната А, 16-етажната Б и 17-етажната В сгради са вдъхновени от съвършенството на диаманта. Днес този вид строителство демонстрира върховете на естетическите търсения, архитектурната дързост, инженерната мисъл и технологичната иновативност.

ОБЕКТ 21
>>
ДИАМАНТ 2 АРТЕКС ПРОЕКТ 22 AMC ALMANAC 2021

Обгърнати

със стъклeна обвивка, трите сградни тела на „ДИАМАНТ–2“ излъчват ефирна елегантност. Те са изящно подчертани с вертикални пиластри, завършващи с асиметрични козирки.

С площ от 55 кв. м до 483 кв. м, от двустайни през три- , четири- и многостайни, жилищата тук са серия от възможности. Екипът на „АРТЕКС“ е отчел устойчивият интерес към закупуването на голямо семейно жилище и второ в същата сграда, но по-компактно, за по-възрастни родители или порастващи деца. Тук има и ексклузивни предложения - жилища, предоставящи лукса на къща със собствена веранда и градина с връзка към ВИП парка. Безупречното строителство с екологични материали, антибактериални покрития на повърхностите, високи параметри на топло- и шумоизолация и оптимално ослънчаване прави обитаването удобно, сигурно и приятно. Новият Медицински център тук дава възможност за достъп до медицински

грижи, а мега спа центърът в съседния „ДИАМАНТ“ има басейн, фитнес, зали за игри, йога и пилатес. Ресторантът на три нива със зелена градина има потенциала да стане своеобразен клуб на обитателите и техните гости.

Ловният парк и Борисовата градина са естествения източник на свежест. Другият е технологичент. нар. рекуперация - процес на контролирана механична вентилация, при който отработеният въздух се извежда (главно от кухните, баните и коридорите) и се филтрира, за да не замърсява външната среда. Температурата му се използва за затопляне или охлаждане на внасяния отвън въздух. Същевременно, подаваният отвън въздух преминава през система на много по-фини филтри, за да се отстранят полените, вредните газове и фините частици. С винаги циркулиращ свеж въздух (безшумно, до 25 децибела), дори след дълго отсъствие, в помещенията няма влага, мухъл или неприятни миризми.

ОБЕКТ 23 MM N СЕКЦИЯ "А" СЕКЦИЯ "Б" СЕКЦИЯ "В" >>

Рекуператорната

система понижава чувствително финансовите разходи за консумативи (охлаждането и затоплянето на помещенията става при минимален разход на енергия). Най-добрите изолационни материали, безупречно уплътнените врати, качествената дограма също снижават енергопотреблението.

„ДИАМАНТ-2“ доказва, че високите сгради могат да бъдат зелен фактор в своята среда. С подземното паркиране се освобождават площи, които са озеленени по специален проект с подбрани растителни видове. Зеленината е качена и по вертикала на терасите на част от апартаментите. Внушителното фоайе също е потънало в зеленината на специално подбрани растения.

Ансамбълът от три сгради „ДИАМАНТ-2“ е в архитектурен диалог с първия „ДИАМАНТ“ и споделя негова-

та концепция за баланс между лично пространство и площи за услуги, шопинг и спорт. Оптималното ослънчаване е едно от достойнствата му. Той е ситуиран така, че жилищата да имат преимуществено южно изложение, а трите сградни тела са решени с отстъп едно спрямо друго в посока юг. Стъклото обгръща фасадата в нейните семпли и чисти линии. Използвани са най-висок клас профилна система и селективни стъклопакети. Прозорците на всички етажи се отварят –още едно от нещата, заради което „ДИАМАНТ-2“ няма визия на офисна сграда. Всичко в този проект се стреми към светлина и чистота. „ДИАМАНТ-2“ е проект от най-ново поколение. В него са въплатени върховете на естетическите търсения и архитектурната дързост, на инженерната мисъл и технологичната иновативност в жилищното строителство.

ДИАМАНТ 2 АРТЕКС ПРОЕКТ 24 AMC ALMANAC 2021
>>

PROJECT:

ENSEMBLE OF THREE BUILDINGS „DIAMOND 2“

MAIN CONTRACTOR:

ARTEKS ENGINEERING AD

ARCHITECT:

ARTEKS PROJECT Ltd

ARCH. PLAMEN PLAMENOV MIRYANOV, ARCH. DIANA DAMYANOVA, ARCH. LACHEZAR DANAILOV

ARTEKS STYLE

NOBLE, DISCREET AND RECOGNIZABLE >>

DIAMOND 2 is located next to the Hunting Park and the upper part of the Borisova Garden in Sofia. With his emblematic vision he demonstrates an aesthetic that will preserve its relevance for generations. And the magnificent view of the park is a real shock dose of green energy for the spirit. Nobly discreet but always recognizable, the ARTEKS style combines the clean lines of classical architecture with the dynamics and sensibilities of the 21st century.

ОБЕКТ 25

БИЗНЕС ЦЕНТЪР „ РИЧХИЛ“ ДИНАМИЧНОСТ, ИНОВАТИВНОСТ, ВИЗИОНЕРСТВО

www.ataro.bg

www.atarostore.bg

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ: ОБЕКТ: ОФИСНА СГРАДА „РИЧХИЛ“, СОФИЯ ИНВЕСТИТОР: „РИЧХИЛ“ ООД ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: МСК

ПРОЕКТ:

„А И А АРХИТЕКТИ“

АРХИТЕКТИ:

www.alukoenigstahl.bg

АРХ. АСЕН МИЛЕВ, АРХ. СИЙКА МИТОВА, АРХ. АНГЕЛ ЗАХАРИЕВ ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ:

АРХ. СИЙКА МИТОВА ФОТОГРАФ: АСЕН ЕМИЛОВ

АРХ. АСЕН МИЛЕВ АРХ. СИЙКА МИТОВА АРХ. АНГЕЛ ЗАХАРИЕВ

АРХИТЕКТУРНАТА КОНЦЕПЦИЯ НА БИЗНЕС ЦЕНТЪР „РИЧХИЛ“, ПОСЛЕДОВАТЕЛНО РАЗВИТА НА ВСИЧКИ НИВА – ОТ ГРАДОУСТРОЙСТВЕНОТО РЕШЕНИЕ ДО ИНТЕРИОРА, Е СГРАДАТА ДА ПРЕДСТАВЯ СЪЩНОСТТА НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ КОМПАНИИ – ИНОВАТИВНОСТ, ДИНАМИЧНОСТ, ВИЗИОНЕРСТВО. ОСНОВНАТА ЗАДАЧА ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА АРХИТЕКТУРНИЯ ПРОЕКТ Е БИЛА ДА СЕ НАМЕРИ ОРИГИНАЛЕН ВИЗУАЛЕН ОБРАЗ, КОЙТО ДА ПРЕСЪЗДАВА ТЕЗИ ХАРАКТЕРИСТИКИ, И ДА ГИ КОМБИНИРА С ОСОБЕННОСТИТЕ НА ЛОКАЦИЯТА.

ОБЕКТ 27
ОФИС
А И А
28 AMC ALMANAC 2021
СГРАДА „РИЧХИЛ“
АРХИТЕКТИ

Бизнес

център „Ричхил“ се намира южно от околовръстния път на София, в близост до Бизнес парк „София“, „Резиденшъл парк София“ и магазин „Декатлон“. Състои се от два седеметажни офисни блока, обединени на ниво партер и първи етаж, които имат двуетажен подземен паркинг. Разделянето на два блока разчупва обема на сградата, смалява нейната визуална тежест и я вписва по-добре в околната среда. Това решение създава и по-голяма гъвкавост при отдаването под наем – двата блока могат да оперират почти самостоятелно. Бизнес центърът се намира в гъсто застроена офисна среда с преобладаващи плътни части по фасадите от каменни облицовки и мазилки. Контрастирайки, фасадите му са изцяло остъклени и с разноцветни елементи от перфорирана ламари -

на, разположени пред отваряемите прозорци. Елементите са в две различни тоналности - оранжево-червено и синьо-зелено, които генерират цветови код за идентичност на всеки блок, следван и в интериора на общите части. Прецизно оразмерените елементи от перфорирана ламарина, изпъкнали пред стъклената фасада, защитавайки отваряемите прозорци, променят образа на сградата в зависимост от гледната точка. При фронтален поглед те задават колорита, но запазват и ефирността от отраженията по стъклените повърхности. При страничен поглед елементите се сливат и фасадите изглежат почти плътно оцветени. Използването на цветни елементи е опит за разчупване на стереотипа, че ярките цветове трудно намират подобаващо място в съвременната архитектура.

ОБЕКТ 29
>>

Просторното

и богато осветено входно фоайе създава плавен преход между външното и вътрешното пространство. Към него е изградена голяма мултифункционална зала с подвижни преградни стени, с възможност за обединяване с фоайето при необходимост от провеждане на по-мащаби събития. Архитектурният език е продължен и в интериора на общите частитаванът на фоайето, централната рецепция и мебелите за сядане са оформени с пана, наподобяващи формите на сградата, а цветовите комбинации продължават логиката на цветовия код, заложен при фасадите.

Офисните простраснтва са преливащи, обособявайки работни кътове, разделени от зали за срещи и мениджърски кабинети. На втори етаж е разположена централната рецепция на „Телелинк холдинг“, конферентен блок с различни по големи -

на зали за срещи, както и голяма зона за рекреация. От офисните пространства се разкриват впечатляващи гледки към Витоша и София. В интериора на „Телелинк холдинг“ се разчита на контраста между нюансите на мокета, неутралните светли тонове на стените и мекотата на дървените плоскости на мебелите и вратите. Специално внимание е обърнато на централната рецепция и зоната за рекреация. Бизнес център „Ричхил“ е с окачена фасада, включваща последен модел стъкла с много нисък соларен фактор и висока светло-пропускливост, с вградени отваряеми прозорци за допълнителна вентилация и комфорт на служителите. Покривите са изпълнени със завишени стандарти за топлоизолация и са с интензивно покривно озеленяване, част от което е от високи дървесни видове. Освен, че визуално подобрява образа на сградата, то

предовратява риска от прегряване през летните месеци и води до постепенно оттичане на водата при силни дъждове. Част от повърхностните води се събират за повторно използване за поливане на зелените площи.

За сигурността, комфорта и надеждната работа на обитателите работят системи за захранване, сигурност и управление от най-висок клас, а оборудването и софтуера са от реномирани европейски и американски производители като Siemens, Bosch, Milestone, Legrand и др.

Офисите са с двойни подове и окачени тавани. Освен стандартните санитарни възли, сървърни помещения и гъвкави кухненски боксове, които могат да варират като местоположение и размер, към всеки има и външна тераса. Някои от етажите имат привилегията да изпозлват по-големи тераси с естествено озеленяване.

ОФИС
А И А АРХИТЕКТИ 30 AMC ALMANAC 2021
СГРАДА „РИЧХИЛ“
>>

Сградата

е снабдена с вентилационна система с рекуперация на температурата на обработения и пресния въздух, а във всички офисни помещения има отваряеми прозорци за допълнителен комфорт на обитателите. Изпълнена е последен модел VRV климатична система с висок коефициент на трансформация на енергията. Имплементираната за сграден мениджмънт Siemens Desigo CC, интегрира вентилация, осветление, слънцезащита, електрозахранване, пожароизвестяване, контрол на достъпа, видеонаблюдение и сигнално-охранителна техника. Тя осигурява визуализация и мониторинг на състоянието на различните системи в реално време, значително намалява оперативните разходи и има кратък период за възвръщаемост. Позволява бъдещо разширение и надграждане, тъй като след първоначалното й въвеждане в експлоатация към станцията за управление могат да бъдат

добавяни допълнителни системи. Да бъде управлявана от всяко едно устройство, локално с компютър или чрез уеб клиенти, посредством таблет или смартфон. Някои от основните функционалности на системата за сграден мениджмънт са:

• събиране и отчитане показанията от индивидуалните измервателни устройства (водомери и електромери) и отчети за разпределение на енергията в сградата;

адаптивно управление на осветлението в офисните и общите части;

събиране, визуализиране и сравняване на данни (тренд) в онлайн и офлайн формат;

откриване, визуализиране и потвърждаване/нулиране на аларми

за всички интегрирани системи; oсъздаване на работни графици

за автоматизиране работата на сградата;

създаване и изпълнение на автоматизирани сценарии за управление;

• взаимовръзки между различните системи в зависимост от нуждите на обитателите;

• навигиране към инструкциите на персонализирания оператор и графичното показване на местоположенията на събитията; определяне на нивото на достъпа на различните клиенти за мониторинг и контрол на системите:

• o ясни и последователни стъпки за насочване на оператора, при стресови ситуации и при работа с важни събития;

• изпращане на автоматични отдалечени известия за аларми по имейл или чрез SMS.

ОБЕКТ 31
>>
ОФИС СГРАДА „РИЧХИЛ“ А И А АРХИТЕКТИ 32 AMC ALMANAC 2021

PROJECT: RICHHILL OFFICE BUILDING, SOFIA

INVESTOR: RICHHILL LTD.

MAIN CONTRACTOR: MARKAN

PROJECT: A AND A ARCHITECTS

ARCHITECTS: ARCH. ASSEN MILEV, ARCH. SIYKA MITOVA, ARCH. ANGEL ZAHARIEV

LEADING ARCHITECT: SIYKA MITOVA

PHOTOGRAPHER: ASEN EMILOV

RICHHILL BUSINESS CENTER DYNAMIC, INNOVATION, VISIONORSHIP >>

The architectural concept of the Richhill Business Center, consistently developed at all levels - from urban planning to interior design - is the building to represent the essence of technology companies - innovation, dynamism, vision. The main task in the development of the architectural project was to find an original visual image to recreate these characteristics and to combine them with the features of the location.

The building is located in “Malinova dolina” district in Sofia. The property is located near Decathlon sport shop. “Telelinik” building has 2 blocks with connection on the first floor. Each block has 7 floor above and 2 below for a parking space. A small pedestrian area with places for relaxation and walks is located in the south part of the property. All offices would be “A-class” type according to international standards.

ОБЕКТ 33

„СИМФОНИЯ“

ЕЛЕГАНТНОСТ И ИЗИСКАН

АРХИТЕКТУРЕН ДЕТАЙЛ

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ: ОБЕКТ: СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ „СИМФОНИЯ“, ГР. ВАРНА ИНВЕСТИТОР: „МАЙТ“ ЕООД ПРОЕКТАНТ: „ИНТЕКС“ ЕООД АРХ. МИРОСЛАВ СТАЛЕВ

www.prisma.bg

www.reynaers.com

www.solar-control-glass.com

АРХ. МИРОСЛАВ СТАЛЕВ

СГРАДАТА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Е ЕСТЕСТВЕНО ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОРЕДИЦАТА ОТ ВИСОКИ БЛОКОВЕ, ПЕРПЕНДИКУЛЯРНИ НА ЖИВОПИСНАТА УЛИЦА „ЦАР БОРИС“, КОЯТО МИНАВА ПОКРАЙ МОРСКАТА ГРАДИНА НА ВАРНА. ТЯ СЕ ВПИСВА ХАРМОНИЧНО В ОКОЛНАТА СРЕДА КАТО ЗАПАЗВА РИТЪМА НА ИЗЧИСТЕНИТЕ АРХИТЕКТУРНО СГРАДИ, ИЗГРАДЕНИ ПРЕЗ 80-ТЕ ГОДИНИ НА МИНАЛИЯ ВЕК. СГРАДАТА Е ИСТИНСКА СИМФОНИЯ ОТ ЕЛЕГАНТНОСТ И ДЕТАЙЛ, КАТО ВЪЛНА, ПОРОДЕНА ОТ ПОЛЪХА НА МОРСКИЯ БРИЗ.

ОБЕКТ 35
СГРАДА
АРХ.
36 AMC ALMANAC 2021-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 А В Ж З Е А В Г Д Ж З Е 1' 3' А Б В Е 1' 2' Ж 2' А Б 3'Тераса------------------------------------------------------------------------------------------------ Г--/30 17ст.16.76 /30 17ст. 16.76 /30 17ст. 16.76 /30100 200 220 220 230 80 220 75 120 70 75 150 80 210 120-----------------------200-------парапетБ Б А В В А Г Г
„СИМФОНИЯ“
МИРОСЛАВ СТАЛЕВ

Имотът

с площ от 4 259,0 м е ситуиран в много комуникативно градско пространство. В едната посока граничи с улица, в другата с пешеходна алея, а на запад е предстоящо изграждане на парк.

Многофункционалната сграда е високоетажна, свободно стояща в парцелираната площ. Състои се от подземен и полуподземен гараж и шестнадесет надземни нива. Разделена е на три секции с отделни входове за жилищната част.

До всички входове – на обслужващите и жилищните секции е предвиден достъпен маршрут с ширина по-голяма от 1.20 м. Стълбищните клетки на входове „А“ и „Б“ са ориентирани на изток, а тази на вход „В“на север. Осветлението за всички е естествено. Входове „А“ и „Б“ имат по два асансьора, а вход „В“ разполага само с един асансьор. И трите входа са съобразени с изискванията за достъпност.

ОБЕКТ 37
262 262 262 262 262 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 102 70 4200 4200 2090 2090
>>

функционално отношение сградата се състои съответно:

- ниво на кота – 2.89 - гараж с двулентова рампа за достъп, три стълбищни клетки и обслужващи помещения; ниво на кота +0.00

- магазин за хранителни стоки, гараж с рампа за достъп, стълбищни клетки и обслужващи помещения. Вход „А” има шестдесет и девет апартамента, един кабинет, стълбищна клетка с два достъпни асансьора и общо помещение. Един от апартаментите на първото ниво е предвиден са хора с увреждания. Във вход „Б” има деветдесет и девет апартамента, два кабинета, стълбищна клетка с два достъпни асансьора и общо помещение. Във

вход „В” се намират магазин за промишлени стоки, кафе, дванадесет апартамента, стълбищна клетка с достъпен асансьор и общо помещение. За паркиране са осигурени 193 паркоместа- необходимият брой, удовлетворяващ изискването на нормативната база. Покривът на сградата е плосък, конструкцията е стоманобетоннамонолитна с конструктивна височина на жилищните помещения - 285 см и светла част от нея – 262 см. За фасадата са използвани каменна облицовка за цокал, комбинация от керамични плочи, алуминиева облицовка (еталбонд) и окачена фасада за ограждащите елементи, PVC дограма и стъклени парапети (триплекс) с височина 1.20 м.

АРХ. МИРОСЛАВ СТАЛЕВ 38 AMC ALMANAC 2021
СГРАДА „СИМФОНИЯ“
Във
>>
ОБЕКТ 39

Достъпът

до покрива се осъществява чрез моряшка стълба от общата част (стълбищна клетка), която е с естествено осветление на всеки вход. Изходите са от жилищните входове, магазините и кафето. Всички стълбищни клетки са отделени с изолационни предверия и димоуплътнени самозатварящи се врати, които на евакуационните изходи се отварят по посока на евакуацията.

За всички външни стени с топлоизолация, на всеки два етажа по периметъра на сградата са изпълнени топлоизолационни хоризонтални ивици, клас А2 по реакция на огън.

СГРАДА
АРХ. МИРОСЛАВ СТАЛЕВ 40 AMC ALMANAC 2021
„СИМФОНИЯ“
>>

PROJECT:

MIXED-USE BUILDING „SYMPHONY“, VARNA INVESTOR:

MAIT EOOD ARCHITECT: INTEX EOOD ARCH. MIROSLAV STALEV

SYMPHONY ELEGANCE AND EXQUISITE ARCHITECTURAL DETAIL

>>

The mixed-use building is a natural continuation of a series of tall blocks perpendicular to the picturesque Tsar Boris Street, which runs along the Varna Sea Garden. It fits harmoniously into the environment, preserving the rhythm of the clean architectural buildings built in the 80s of the last century. The building is a true symphony of elegance and detail, like a wave generated by the breeze.

ОБЕКТ 41
„ВИА БЪЛГАРИЯ“ СПИРАЩА ДЪХА ГЛЕДКА КЪМ ВИТОША

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ:

www.reynaers.com

ОБЕКТ: „ ВИА БЪЛГАРИЯ“, БУЛ. „ БЪЛГАРИЯ“, СОФИЯ ИНВЕСТИТОР: „АТГ ИНВЕСТ“ ООД ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ДОРОСЛАВА СТРОЙ“ ООД, „МЕЛАИНВЕСТ И ПАРТНЬОРИ” ООД ПРОЕКТАНТ: „ФРАКТАЛ АРХИТЕКТУРНО БЮРО“ ООД АРХ. ВАЛЕРИЙ МИЧЕВ, АРХ. МАРТИН МИЧЕВ, АРХ. НАДЕЖДА ПОПОВА

www.artefacade.net

www.artgres.net

www.solar-control-glass.com

НОВАТА СГРАДА „ВИА БЪЛГАРИЯ“ СЕ НАМИРА НА ЕДИН ОТ КЛЮЧОВИТЕ И ЕМБЛЕМАТИЧНИ СОФИЙСКИ БУЛЕВАРДИ - “БЪЛГАРИЯ”. ТЯ ПРИТЕЖАВА ОТЛИЧИТЕЛНА ВИЗИЯ И ПРЕДОСТАВЯ НЕВЕРОЯТНАТА ВЪЗМОЖНОСТ НА СВОИТЕ ОБИТАТЕЛИ ДА СЕ НАСЛАДЯТ НА СПИРАЩА ДЪХА ГЛЕДКА КЪМ ВИТОША НА ЮГ И КЪМ ШИРЕЩИЯ СЕ НАОКОЛО СТОЛИЧЕН ГРАД. КОНТЕКСТЪТ НА МЯСТОТО ПРЕДПОЛАГА ОБЕДИНЯВАНЕ НА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИТЕ В ЕДНА ОБЩА СТРУКТУРА. СТИЛНОТО СЪЧЕТАНИЕ МЕЖДУ СТУДЕНИЯ КАМЪК В ГРАФИТЕНО СИВ И БЯЛ ЦВЯТ И ЕФИРНОТО ПРОЗРАЧНО СТЪКЛО Й ПРИДАВА КЛАСИЧЕСКИ ВИД, КОЙТО НЕНАТРАПЧИВО СЕ ВПИСВА И ФИНО ОБОГАТЯВА ПЪСТРИЯ ГРАДСКИ ПЕЙЗАЖ.

ОБЕКТ 43
АРХ. ВАЛЕРИЙ МИЧЕВ АРХ. МАРТИН МИЧЕВ
GSPublisherVersion 0.0.100.100

Обликът

на „Вия България“ е вдъхновен от разположението й в контактната зона между града и планината с голям фронт към бул. „България“. Тук връзката човек – природа е устойчива и силно подчертана от обемно-пластичното решение на сградата. Архитектурното решение смислово отговарят на идеята й, а близостта с Витоша прави визуалната връзка силно осезаема.

Дизайнът на фасадната структура се формира от взаимното преплитане на два композиционни слоя: външен и вътрешен. Външният е релефен, в бял цвят, съставен от хоризонтални и вертикални елементи, които са скосени в различни направления. Тяхното взаимно преплитане създава усещането за динамика. Вътрешният слой е в графитено сив цвят, който визуално потъва назад и така се създава по-голям контраст.

ВИА БЪЛГАРИЯ ФРАКТАЛ АРХИТЕКТУРНО БЮРО 44 AMC ALMANAC 2021
>>

>>

Сградата

се състои от 12 надземни и 2 подземни етажа, обслужвани от две стълбищни клетки и два високотехнологични асансьора KONE. На партерно ниво се намират три магазина. На втория етаж са разположени 4 офиса и 1 апартамент с източно изложение. Подходът към жилищната част се осъществява чрез просторно фоайе с височина 5,18 м, разположено във вътрешната част на имота. Организацията на жилищните единици е решена с един централен коридор. Успоредно на неговата ос, от двете му страни са разположени апартаментите – едните, ориентирани на изток, другите – с лице към бул. “България”. Общият им брой е 92 - 12 студиа, 63 апартамента с 1 спалня, 9 апартамента с 2 спални, 6 апартамента с 3 спални и 2 многостайни апартамента. Всички разполагат с входно преддверие, санитарен възел, склад, кухни от отворен тип и дневни с директна връзка към лоджиите.

ОБЕКТ 45
46 AMC ALMANAC 2021
ВИА БЪЛГАРИЯ ФРАКТАЛ АРХИТЕКТУРНО БЮРО

Общият

брой на паркоместата на наземно и на двете подземни нива е 103.

Сградата е изпълнена с монолитна стоманобетонова конструкция. Ограждащите стени са от зидария с австрийски тухли Винербергер със заключваща фуга. Външните стени са изпълнени с окачена вентилируема фасада от фиброциментни плоскости Swiss Pearl, минерална вата със стъклен воал и висококачествена алуминиева дограма с прекъснат термомост и троен стъклопакет. Всички тераси и покриви са топлоизолирани с каменна вата 14 см.

ОБЕКТ 47
>>

Подземният

гараж, търговските обекти и общите части на сградата разполагат с пожароизвестителна инсталация. За осветителната инсталация са използвани енергоефективни решения. Водопроводната инсталация е изградена от полипропиленови тръби, които не отлагат котлен камък и не корозират. Използваната технология намалява до минимум нивото на шум. Сградата разполага с разнообразни възможности за отопление и охлаждане, включващи газови и климатични инсталации според желанието на обитателите. Видеодомофонната инсталация, видеонаблюдението и достъпът до апартаментите се контролират от портиер.

ВИА БЪЛГАРИЯ ФРАКТАЛ АРХИТЕКТУРНО БЮРО 48 AMC ALMANAC 2021
>>

PROJECT:

VIA BULGARIA, BULGARIA BLVD., SOFIA

INVESTOR:

ATG INVEST LTD

MAIN CONTRACTORS:

DOROSLAVA STROY LTD, MELAINVEST AND PARTNERS LTD

ARCHITECT:

FRACTAL ARCHITECTURAL BUREAU LTD.

ARCH. VALERY MICHEV, ARCH. MARTIN MICHEV, ARCH. NADEZHDA POPOVA

VIA BULGARIA BREATHING BREATHING TO VITOSHA

Thenew Via Bulgaria building is located on one of the key and emblematic Sofia boulevards - Bulgaria. It has a distinctive vision and provides an incredible opportunity for its residents to enjoy a breathtaking view of Vitosha to the south and the surrounding capital. The context of the place presupposes the unification of opposites into one common structure. The stylish combination between the cold stone in graphite gray and white and the ethereal transparent glass gives it a classic look that unobtrusively fits and finely enriches the colorful cityscape.

ОБЕКТ 49 >>
ХОТЕЛ
ЧАСТ
АРХИТЕКТУРНИЯ АНСАМБЪЛ НА БУРГАС
„БЪЛГАРИЯ”
ОТ

www.rekarplast.com

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ: ОБЕКТ: ХОТЕЛ „БЪЛГАРИЯ“, БУРГАС ВЪЗЛОЖИТЕЛ: “БЪЛГАРИЯ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АД ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: СМК „ИНВИКТУС“ ООД ГЛАВЕН ПРОЕКТАНТ И ПРОЕКТАНТ НА РЕКОНСТРУКЦИЯТА: „ВАНИКА 2“ ООД АРХ. КРАСИМИР ДЖЕДЖЕВ, АРХ. ВАНЯ МЯНКОВА, АРХ. ДИЛЯНА АНДРОВА, АРХ. ГЕОРГИ ПЕТРОВ, АРХ. КАЛИН ЧАКЪРОВ, АРХ. ВЕСЕЛИН ДЖЕДЖЕВ, АРХ.БОРИСЛАВ НЕЧЕВ

www.lightfactor.bg

www.reynaers.com

СГРАДАТА НА ХОТЕЛ „БЪЛГАРИЯ” ОФОРМЯ СИЛУЕТА НА ЦЕНТРАЛНАТА УЛИЦА ”АЛЕКСАНДРОВСКА“ В БУРГАС. НОВОТО РЕШЕНИЕ НА ХОТЕЛА Е ПОДЧИНЕНО НА ИЗИСКВАНЕТО ЗА ПОКРИВАНЕ НА НОРМИТЕ ЗА БИЗНЕС ХОТЕЛ, КАТЕГОРИЯ „ЧЕТИРИ ЗВЕЗДИ”, ПОДОБРЯВАНЕ И ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ, КАКТО НА ВСИЧКИ ФУНКЦИИ И ИНСТАЛАЦИИ, ТАКА И НА ВИЗИЯТА МУ, ПРИ ЗАПАЗВАНЕ СТИЛА И ХАРАКТЕРА МУ КАТО ЧАСТ ОТ АРХИТЕКТУРНИЯ АНСАМБЪЛ В ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ НА ГРАДА. ЗА ПОСТИГАНЕ НА ТЕЗИ ИЗИСКВАНИЯ СГРАДАТА Е ПОДЛОЖЕНА НА ЗНАЧИТЕЛНA РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО, БЕЗ ПРОМЯНА НА РАЗМЕРИТЕ Й.

ОБЕКТ И ИНТЕРИОР 51

Сградата

на хотел „България“ е

класическа композиция от ниско

и високо хотелски тела с височина

67 метра в рамките на 22 етажа. Ниското тяло е с два надземни етажа, един подземен и частичен полуподземен. Високото тяло се състои от 17 хотелски етажа, един административен, инсталационен

и технически етаж.

В процеса на експлоатация, от откриването му през 1976 година, са извършвани редица промени – частични реконструкции и модернизации, вътрешни преустройства

и основни ремонти, съобразявани

с желанията на различни собстве -

ници и наематели, в резултат на

които са нарушени някои основни функционални връзки в приемния блок, като тези със спортния комплекс и подземния паркинг. С времето хотелът престава да отговаря на съвременните функционални изисквания, топлотехническите и противопожарните норми.

ХОТЕЛ „БЪЛГАРИЯ” ВАНИКА 2 / ВАМОС 52 AMC ALMANAC 2021
>> >>
ОБЕКТ И ИНТЕРИОР 53

Преустройството

на ниското

тяло включва изцяло ново решение на приемния блок с нови функционални връзки между партер, мецанин, търговски обекти и подземен гараж; ново решение на хранителния блок с оформянето на два изцяло нови ресторанта – основен и „а ла карт“ със зимна градина с общ капацитет 406 места, като е осигурена възможност за сервиране на закуски и в двата ресторанта; обособяване на конферентен блок с многофункционална зала с 380 места и анекси към нея, както и на ново казино. Запазен, но напълно реновиран, е отваряемият остъклен покрив, който е една от атракциите на основния ресторант. Освен ресторантите обектът разполага с лоби бар (56 места) и бар мецанин. Подземното ниво също е решено изцяло наново. Тук се намира СПА-центърът с два басейна, хидромасажна вана, сауна парк, фитнес, подземен паркинг, както и пиано бар за 92 посетители със самостоятелен вход отвън. С ново решение са кухненският блок и всички технически, помощни и обслужващи помещения.

ХОТЕЛ
ВАНИКА 2 / ВАМОС 54 AMC ALMANAC 2021
„БЪЛГАРИЯ”
>>

Хотелските

стаи във високото тяло са с намален брой за сметка на увеличаване площта на част от стаите. На последния, панорамен етаж са разположени шест луксозни апартамента. Общият капацитет на хотела е 183 стаи и 11 апартамента. Всички хотелски единици са оборудвани и обзаведени по най-високи хотелски стандарти. Всички нови стени между хотелските стаи и към етажните коридори са изградени по системата на KNAUF Vidiphonic W 362 – единична щендерна конструкция с двуслойна облицовка от гипсфазерни плоскости Vidiphonic. По този начин са осигурени изискващите се звукоизолация и повишена устойчивост на удар и същевременно е намалена общата

маса на високото хотелско тяло, с което е подобрена сеизмичната му устойчивост.

Проектирани и изпълнени са пожароизвестителна инсталация и автоматична пожарогасителна система за гасене с водна мъгла. Това сравнително ново за страната решение, посредством малкия диаметър на използваните тръбни разводки, дава възможност за максимално запазване на светлата височина на помещенията и за компактен противопожарен резервоар.

Петте асансьора – три за посетители и два за персонал, обслужващи високото тяло, са подменени с нови, високоскоростни. Нови са и останалите три асансьора в ниското тяло.

ОБЕКТ И ИНТЕРИОР 55
>> 10x15/30 +5.02 КГП КГП +5.02 +5.02 КГП +5.02 8x16/30 11x16/30 ПРЕДДВЕРИЕ WC ГАРДЕРОБ СЛАДКАРСКА КУХНЯ СКЛАД ФОАЙЕ МЕЦАНИН пожароустойчива плъзгаща врата M-11 M-11 M-11 480 265 172 M-11 M-11 172 M-11 172 M-11 M-11 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E9M-2 308.10 РЕСТОРАНТ "А ла карт" ТЕРАСА 162.25 M03 M04 стълбище 9.64 ПОЖАРОЗАЩИТНО ПРЕДДВЕРИЕ коридор M07 WC мъже M09 Преддверие M11 M12 стълбище 23.52 гардероб WC жени 14.59 M18 M19 M20 основен ресторант 190 места КОРИДОР M21 M23 M25 БЛОК ХЛАДИЛНИ КАМЕРИ СКЛАД 9.07 M29 блок закуски M30 M34 мокър бюфет M33 M35ARDEX 8+9), - по фасадните стени-двуслойна облицовка евакуационни коридори фоайета трябва да имат минимална огнеустойчивостМежду съществуващата новоизлятата плоча при оси мм фуга преди Под хладилните камери кухнята да не се изпълнява циментова замазка115270M-3 M-4270115 115270M-3 M-4270115 115270M-3 M-4270115 115270M-3 M-4270115 115270M-3 M-4270115 115270M-3 M-4270115 115270M-3 M-4270115 115270M-3 M-4270115 115270M-3 M-4270115 115270M-3 M-4270115 115270M-3 M-4270115 115270M-3 M-4270115 115270M-3 M-4270115 115270M-3 M-4270115 115270M-3 M-4270115 115270M-3 M-4270115 115270M-3 M-4'270115 115270M-3 M-4270115 115270M-3 M-4270115 115270M-3 M-4270115 115270M-3 M-4270115 115270M-3 M-4270115 115270M-3 M-4270115 115270M-3 M-4270115 115270M-3 M-4270115 ЧАЙ ролетка дилатационна MultiporA25 210 N29 D18'' A24 Multipor M24 M32 сервитьорски офис МИЯЛНО ЗАЛА СТУДЕНА КУХНЯ M37 ЧИСТ. ИНВЕНТАР 3.03 брандмауеризравнителна мазилка довършителни работи по интериорен проект Multipor 10 брандмауерщендерна предстенна обшивка от пожароустойчив гипсокартон двуслойна обшивкаMultipor MultiporКонструктивнадвуслойна обшивка гипсокартон 1 2 5 3 84 2 3÷ - "ПЛАН МЕЦАНИН кота +5.02M38 евак. коридор 600 600 450 450 450 450 600 600 B C D E G K L X1 X6 430 385 685 510 695 700 605 795 720 B C D E G J' K L F X8 E' E' C' C' D' F' F" 195 215 215 +3.77 N29 Т-кухня1 станция Т-слад.кухня +4.57 КГП 150 150 150 150 Възложител: ОБЕКТ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ФАЗА ЧАСТ Проектант: "БЪЛГАРИЯ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ" Управител: ЧЕРТЕЖ МАЩАБ ЛИСТ ДАТАфевруари 2020 арх. Ваня Мянкова Р-л проект: арх. Красимир Джеджев M 1:100 арх. Диляна Андрова СЪГЛАСУВАЩИ ПРОЕКТАНТИ инж. Антоанета Коларова Конструктивна ЕЛ инж. Григор Манев инж. Румяна Лазарова ОВК инж. Георги Евтимов инж. Ив. Иванов арх. Кр. Джеджев ПБ ПЛАН МЕЦАНИН кота +5.02 Промяна по чл 154 от ЗУТ за строеж Вътрешно преустройство и реконструкция сграда идентификатор 07079.610.197.1, ХОТЕЛ БЪЛГАРИЯ в УПИ II по плана на ЦГЧ - гр Бургас 1056.5 142.5 462.5 473.5 79.5 464 546.5 117.5 113 77.5 387.5 100 115 232.5 172.5 106 548.5 116.5 477.5 587.5 587.5 156.5 533 361 1471.5 255.5 255.5 390 270 257 11475 -
ХОТЕЛ „БЪЛГАРИЯ” ВАНИКА 2 / ВАМОС 56 AMC ALMANAC 2021 5 6 7 A' 11% 390 242 220 244 220 244 ПП 60 ПП 60 1 РАЗРЕЗ 1-1 М1:50 облицовка челото на козирката алуминиев композит RAL 7016 СОФИТ М 1:50 1064.5 1011.9 тави" от елоксиран" алуминиев композит лентово LED осветление във фугите ПЛАН НА ПОКРИВА М 1:50 КОЗИРКА НА ГЛАВНИЯ ВХОД + 9.50 ± 0.00 = 3.75 ± 0.00 = 3.75 + 11.00 3.75 3.40 прозорец вертик. плъзгане RAL 7016 елоксиран" алуминиев композит със скрито LED осветление 1055 1073 1045.6 1 облицовка челото на козирката алуминиев композит RAL 7016 5 6 7 A' ПП 60 1 облицовка челото на козирката алуминиев композит RAL 7016 1064.5 1011.9 поцинкована ламарина полимерно покритие RAL 7016 на двоен стоящ фалц воронка 1055 1 облицовка челото на козирката алуминиев композит RAL 7016 1% 1% + 11.00 ± 0.00 = 3.75 = -0.35 = 3.40 = +4.99 8.74 66 66 66 132 87 87 66 48.7 494.5 478.4 427 519 улична регулационна линия 181.5 работна зона за пилоти 20 555 312.3 105 170 335 315 220 345 53 +5.08 = 8.83 елоксиран" алуминиев композит лентово LED осветление във фугите фуги от алуминиев композит RAL 7016 лентово LED осветление във фугите улук от гладка ппоцинкованата ламарина полимерно покритие, цвят RAL 7016 поцинкована ламарина полимерно покритие RAL 7016 на двоен стоящ фалц геотекстил водоустойчив шперплат 21 мм, усилен отдолу елоксиран" алуминиев композит лентово LED осветлуние във фугите 30 + 11.00 = -0.35 = 3.40 +4.99 8.74 +5.08 = 8.83 494.5 427 519 ПОГЛЕД ОТ ЮГ М 1:50 85 улична регулационна линия 181.5 работна зона за пилоти 312.3 105 315 220 345 53 облицовка на колоните алуминиев композит RAL 7016 алуминиев композит RAL 7016 улук от гладка ппоцинкованата ламарина полимерно покритие, цвят RAL 7016 усилване отдолу на водоустойчивия шперплат полетата разстояние между столиците 132 см 52 250 220 250 30 340 387 ± 0.00 = 3.75 340 387 1050 187.3 Възложител: АРХИТЕКТУРНА ЧАСТ "БЪЛГАРИЯ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ" АД Управител: МАЩАБ ДАТАфевруари 2020 арх. Ваня Мянкова Р-л проект: СЪГЛАСУВАЩИ ПРОЕКТАНТИ инж. Румяна Лазарова Промяна по чл. 154 от ЗУТ за строеж сграда идентификатор кв. 43 по плана на ЦГЧ гр Бургас КОЗИРКА НА ГЛАВНИЯ ВХОД ПЛАН И РАЗРЕЗИ 9.50 5.02 3.05 ФИРМЕН НАДПИС CASINO" размер 3.70 0.85 м, ажурни светещи букви размер 4.06 0.40 м, ажурни светещи букви

Особено

внимание е обърнато на фасадното решение на обекта, който е една от знаковите сгради на брутализма в българската архитектура. Стремежът е бил максимално запазване на външния вид на хотела. Топлоизолацията на цялата сграда е изпълнена от вътрешната страна на фасадните стени от видим бетон от негорим материал – минерални топлоизолационни плочи тип „Мултипор“, изцяло залепени. Освен че покрива изискванията за негоримост на високи сгради, тя постига съвременните показатели за енергийна ефективност без да има опасност от поява на конденз и мухъл по стените. Видимият бетон, който е кородирал във времето, е почистен, импрегниран, неравностите в него са коригирани с мултифункционален разтвор на циментова основа и е боядисан с боя за бетон в цвят, максимално близък до оригиналния цвят на бетона.

ОБЕКТ И ИНТЕРИОР 57
>>

този начин усещането за видим бетон е напълно запазено. Друга отличителна черта на съществуващото фасадно решение са облицовките от елоксиран алуминий по западната и източната фасади на високото тяло. Поради невъзможност те да бъдат почистени и възстановени се премина към изцяло нова облицовка от алуминиев композит в цвят, напълно повтарящ цвета на елоксирания алуминий. Всички дограми са също от елоксиран алуминий.

Съществена, успешна за общата визия, промяна е направена във входната фасада на ниското хотелско тяло, която бе в лошо експлоатационно състояние. Тази фасада по принцип се отличаваше от характера на всички други фасади на сградата и допускаше относително самостоятелна трактовка. Следвайки логиката на типичните

за обекта фасетирани алуминиеви обшивки по фасадата на високото тяло и пластиката на излизащите триъгълно напред прозорци на седемнадесетия хотелски етаж и по цялата северна фасада на ниското тяло, е проектирана нова декоративна решетка от вертикални, хоризонтални и диагонални алуминиеви профили в цвят по RAL 7016 (графит) и носещи триъгълни пирамиди от алуминиев композит с „елоксирано” покритие. Височината на тези пирамиди намалява в посока на терасата-зимна градина на ресторанта „а ла карт”. Тази градация придава динамика и осмисля намесата на терасата в общия характер на фасадата. Окачената фасада зад решетката дава равномерен фон за нейното възприемане. Освен декоративна решетката има и слънцезащитна функция. Липсата на пирамиди в най-долната част на фасадата дава възможност на по -

сетителите във входното фоайе да имат визуален контакт с пешеходната зона пред хотела. Предвидено е и равномерно LED осветление по контура на триъгълните пирамиди. Изпълнена е и нова козирка на главния вход, която следва логиката на декоративната решетка. Архитектурното оформление включва облицовка от алуминиев композит в цвят по RAL 7016 (графит) по колоните и периметъра на козирката и ромбовиден касетиран таван от елоксиран алуминиев композит с вградено ивично LED осветление.

Особено внимание е обърнато на фасадното осветление, изпълнено от фирма „Лайт фактор“ ООД. Чрез него са акцентирани пирамидалните структури на фасадите, а високото хотелско тяло е подчертано по вертикалните си ръбове и с равномерно, „звездообразно“ осветление между тях.

ХОТЕЛ „БЪЛГАРИЯ” ВАНИКА 2 / ВАМОС 58 AMC ALMANAC 2021
По
>>

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ:

www.domko.com

ПРОЕКТАНТ НА ИНТЕРИОРНИТЕ РЕШЕНИЯ: „ВАМОС“ ООД АРХ. ДЕЯН ДЕЧЕВ АРХ. НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ

www.valiyan.com

office1@ele-ceramica.bg

www.lightfactor.bg

www.artgres.net

www.talburgas.com

Проектиране и изграждане на басейни и спа центрове

www.spacreative.bg

СТУДИО „ВАМОС“ ЦЕЛЕНАСОЧЕНО РАЗВИВА ОТДЕЛ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНО КОМПЛЕКСНО ПРОЕКТИРАНЕ (АРХИТЕКТУРА, ИНТЕРИОРИ, ИНЖЕНЕРНИ СПЕЦИАЛНОСТИ) НА ХОТЕЛСКИ СГРАДИ И КОМПЛЕКСИ. ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ НЯКОЛКО ГОДИНИ РЕАЛИЗИРАХМЕ ОБЕКТИ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ВЕРИГИ КАТО HYATT, RIU, TUI, А В МОМЕНТА РАБОТИМ И С MARRIOTT И ACCOR. ТОВА НИ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ЧЕРПИМ ОПИТ И ДА СЛЕДВАМЕ ПОСЛЕДНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАБОТАТА НА СВЕТОВНИТЕ ЛИДЕРИ В ТАЗИ ОБЛАСТ.

ОБЕКТ И ИНТЕРИОР 59

Хотел

„България“ е ярък представител на бруталистичното течение на т. нар. социалистически модернизъм от миналия век, оставил своето наследство особено в големите градове на страната.

Сградата с функционално предназначение на класически градски пасажерски хотел средна категория, носи духа и спецификата на този стил. Тя доминира като силует в градския център, изградена е от груб бетон, метал и стъкло с чудесни пластични елементи по фасадата. В интериорно отношение няма особено ценни елементи. Интересна е стълбата между мецанина и партера, а в основния ресторант е запазен подвижният стъклен покрив.

ХОТЕЛ „БЪЛГАРИЯ” ВАНИКА 2 / ВАМОС 60 AMC ALMANAC 2021
>>

функционално отношение хотелът е много добре „скроен“ за посрещане и настаняване на големи организирани групи летовници без собствен транспорт. Има добре развита част за обществено обслужване в ниското тяло и стаи за настаняване във високото тяло. След десетилетия на интензивна експлоатация интериорните пространства бяха силно амортизирани и не отговаряха на съвременните изисквания за функционалност, естетика и сигурност.

В новото решение на „ВАНИКА“ за преустройството на хотела са заложени няколко основни групи функции: Посрещане и настаняване - старото лоби и рецепцията на партера с лоби бар.

ОБЕКТ И ИНТЕРИОР 61 >>
Във

Хранене

и кухни – основен ресторант с атриум и ресторант а ла карт с тераса към главната пешеходна улица на етаж мецанин.

Конференции и събития– голяма зала за конференции и събития и малки зали за срещи на мецанина.

Спорт и СПА – закрит плувен басейн, фитнес и СПА в сутерена.

Казино – функционална зона с отделен вход и връзка към хотелското лоби на партера.

Подземен паркинг. Пиано бар - в сутерена, с отделен вход.

Настаняване – цялото високо тяло на сградата, с обособен ВИП етаж - 14.

Желанието на инвеститорите бе да

се търси интегрално решение между интериор и екстериор с използване на висококачествени материали.

По тази причина се насочихме към модернистични решения в стилистиката, като сме търсили (в духа на брутализма) изява на качеството на материала - “металното в метала“. В интериора на общите части има много естествени фурнири, елуксиран метал, камък и висококачествени едроразмерни гранитогреси. Заложихме на лаконичния модернистичен детайл и естественото звучене на материалите. За нас особено значение в интериора имат светлината и звука, затова разработихме за обекта и части „Акустика“ и „Светлинен дизайн“. Откроихме няколко функционално-естетически акцента - витата метална стълба между партера и мецанина, металната декоративна пластика зад рецепцията, „голямата дневна“ с модернистична 360- градусова камина в лобито,

подвижният остъклен таван в основния ресторант, терасата към главната улица с прозорци тип „гилотина“. Приложихме внимателно подбрани материали и решения за всяка функционална зона. Конферентният блок е проектиран в духа на най-съвременните решения - голямата зала е делима на няколко по-малки с подвижни стени, оборудвана е с мултимедия, звукопоглъщащи тавани и специализирано осветление.

Съвместно с фирма „Домко“ специално за обекта разработихме висококачествени мокети с уникален дизайн. Подвижната мебел е внимателно подбрана от няколко фирми доставчици, така че да отговаря на функционалните решения и да се вписва в общия стил, текстилите се отличават с качество и естетика.

ХОТЕЛ „БЪЛГАРИЯ” ВАНИКА 2 / ВАМОС 62 AMC ALMANAC 2021
>>

PROJECT:

HOTEL BULGARIA, BURGAS

INVESTOR:

BULGARIA HOTEL MANAGEMENT AD

ARCHITECTURE OF THE RECONSTRUCTION: VANIKA 2 OOD

DESIGNER OF INTERIOR SOLUTIONS: VAMOS OOD

HOTEL „BULGARIA“

PART OF THE ARCHITECTURAL ENSEMBLE OF BURGAS

The building of Hotel Bulgaria forms the silhouette of the central street „Alexandrovska“ in Burgas. The new hotel solution is subject to the requirement to meet the standards for a business hotel, category „four stars“, improvement and modernization of all functions and installations, as well as its vision, while maintaining its style and character as part of the architectural ensemble. in the central part of the city.

ОБЕКТ И ИНТЕРИОР 63 >>

REHAU БЪЛГАРИЯ: СЪЗДАВАМЕ ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ

КОНСУЛТИРАНЕ И ЛИЧНО ОТНОШЕНИЕ

PRE-SALES MANAGER WINDOW SOLUTIONS

спокойни сме за качеството на REHAU прозорците, защото контролирахме изпълнението и монтажните дейности, съобразно собствените ни високи стандарти и каталожни изисквания. Стремежът ви да участвате активно в този проект е изключение или изграден модел на работа?

REHAU е немски производител на полимерни решения за самолетостроенето, автомобилния бранш, индустрията и строителството. В реализацията на жилищния комплекс „Черковна Резиденс“ участвате с прозоречни системи. Как се присъединихте към този проект, имайки предвид, че не сте производител на прозорци, а системен доставчик на профили?

Част от нашата стратегия за бизнес развитие е свързана с активна работа и участие във всички етапи от цялостната реализация на строителни проекти най-вече в жилищния сегмент. Комплекс „Черковна Резиденс“ ни привлече със своя идеен замисъл, модерни архитектурни решения и мащаб на проекта. Присъединихме се към него още при проектирането на сградата, като установихме близко сътрудничество с архитектите. В съвместната ни работа приложихме нашия дългогодишен опит и експертиза, разработихме индивидуални решения, съгласувахме детайли около прозорците и връзката с фасадните елементи. Справихме се с предизвикателствата по отношение на светлина, пространство и цялостно усещане за комфорт на бъдещите обитатели на комплекса. По време на самото строителство съблюдавахме неговия напредък и взимахме бързи технически решения на място на строителната площадка. Установихме партньорски отношения с всички участници във веригата – проектанти, инвеститор, главен изпълнител, производител на прозорци. Подпомогнахме цялостната реализация на проекта чрез консултиране през всичките му етапи. Удовлетворихме изискванията по отношение на желана визия и търсен резултат. Сигурни и

Пазарът в България се развива и ние сме тук, за да ускорим този растеж като предложим не само широко портфолио от продукти, но и иновативни услуги, и нови възможности. Участието ни в конкретния проект не е изключение, а вече изграден новаторски модел на обслужване на клиентите. С грижа за бизнес успеха на нашите партньори, осигуряваме лично отношение и качествена експертиза в частта PVC прозорци. Въведохме pre-sales подход на работа в нашия бранш, който представлява директно участие на REHAU в проектите чрез квалифициран личен консултант с професионална и техническа компетенция. Включването на такъв специалист в различните етапи на строителството носи допълнителна положителна полезност на всички участващи в него страни, дори и на бъдещите ползватели на жилищата. В този комплексен модел на работа от една страна подкрепяме нашите производители на прозорци, градим доверие и сътрудничество с архитекти, строителни предприемачи и изпълнители, но от друга страна – гарантираме качеството на REHAU прозореца, който всъщност достига и се ползва от крайния потребител.

За първи път чуваме за услугата личен консултант при избора на PVC прозорци. Всъщност вашият фокус е върху качеството на целия прозорец, а не върху профилите?

Да, може да се каже. REHAU профилите са изработени от висок клас материали по патентована полимерна формула и отговарят на най-актуалните стандарти за качество, безопасност и екологична съвместимост. Но освен съвършенството на профилите, ние гарантираме и качеството на изпълнение на самите прозорци. За изработката се доверяваме на нашите надеждни и опитни производители, преминали специални обучения, а монтажът подлежи на постоянни стриктни проверки за спазване на релевантните немски стандарти. Това е нашата марка и стоим с името си на пазара затова компромиси с качеството за нас просто не са възможни. Искаме да сме сигурни, че клиентът ще бъде напълно удовлетворен от дизай-

на, функционалността и удобството на прозорците в новото си жилище. Кои са важните фактори, които влияят при избора на доставчик - опит, ценови условия или нещо друго? REHAU е утвърден световен бранд с над 60 години опит в прозоречните решения и това е добре известно в България. В днешните предизвикателни времена цените са изключително определящи при избора на доставчик. Затова предлагаме гъвкави и адекватни ценови условия, индивидуален график на доставки и изпълнение в съответствие с плановете на възложителя. Практиката с предоставяне на професионална консултантска подкрепа във всички фази на даден проект също има своето значение при взимането на решение. Работим комплексно за индустрията, но с персонализиран подход и всичко това оказва влияние при избора на системен доставчик. Така градим и поддържаме високо доверие, а ние вярваме във философията, че стабилен растеж е възможен с устойчиво партньорство.

Всичко това звучи не просто като добър продукт и услуга, които предоставяте за конкретен обект, а като едно стойностно предложение. Така ли е наистина?

Да, стремим се винаги да работим за висока удовлетвореност от нашите услуги по цялата верига - от инвеститора до крайния клиент, за да създаваме точно тази добавена стойност, за която говорим. Това се постига чрез безкомпромисно качество и дълготрайност на продуктите, иновациите, високите стандарти, индивидуалните условия, активен маркетинг. Именно това ни „сближава“ с предприемачите и потребителите –първите искат да реализират най-добрите проекти и да получават висока възвръщаемост на инвестициите, а вторите - да усещат комфорта на живот в своите домове. Затова ние стоим близо, за да отговорим на специфичните и най-смели идеи за мечтаните от тях сгради.

Лесно ли ви се доверяват инвеститорите?

С по-голяма част от строително-инвестиционните компании работим регулярно и дългосрочно. Те все повече предпочитат да залагат на сигурни, работещи и модерни решения. Подкрепяме нашите партньори в успешното управление на техните бизнес модели, за да може индустрията да се развива съобразно световните стандарти и тенденции.

ЧРЕЗ ИНДИВИДУАЛНО
ИНТЕРВЮ С ИНЖ. БОРЯНА АНГЕЛОВА,

ПРОДУКТИТЕ HENKEL TEROSONЛИДЕР В ХИДРОИЗОЛАЦИИТЕ ЗА ФАСАДИ И ПРОЗОРЦИ С КАЧЕСТВО, ГАРАНТИРАНО ОТ HENKEL

ИНТЕРВЮ С ИНЖ.ЯВОР СТЕФАНОВМЕНИДЖЪР ФАСАДНИ СИСТЕМИ

- Бихте ли представили марката TEROSON пред професионалната аудитория?

TEROSON успя да се наложи като предпочитана от специалистите в сферите на фасадните системи и металните конструкции, поради няколко причини: Първо, отлични качества на продуктите – от 30 години TEROSON Bautechnik е лидер в областта на специалните хидроизолации за фасади и прозорци, а качеството на продуктите е гарантирано от Henkel.

Второ - лесни за инсталиране. С All-weather Technology технологията, подходяща за всякакви атмосферни условия, TEROSON гарантира надеждна производителност и удобно приложение, дори при влажни основи и минусови температури –на базата на тясно структурирана продуктова линия.

Трето - експертните консултанти

на TEROSON, които са с дългогодишен опит и подкрепят клиентите във всички аспекти на проекта, анализират заедно с клиента проблемите и дават решения.

И на последно място, но не по важ-

ност - присъствие в цяла Европа. Хенкел предлага на производителите на фасади и прозорци, както и на монтажните фирми решения на най-високо ниво.

- Какви иновации превръщат продуктите от марката TEROSON в предпочитани от професионалистите? Всички продукти, предлагани в гамата на TEROSON, са създадени с цел да решават актуалните проблеми, с които се сблъскват професионалистите в своята практика. Някой от тях са:

- TEROSON SD150 M+S - първата самозалепваща се лента за фасади с лепилен слой по цялата повърхност.

- TEROSON FO SD 3 - първата хидроизолационна, пародифузна лента с sd-стойност по-малка от 5 m., което дава възможност за правилно изпълнение на детайли по окачени и структурни фасади.

- TEROSON FO FOIL-TACK - пълноплощно, самозалепващо се и с възможност за корекция след поставянето му уплътнение за прозорци – без нужда от грунд и използваема до -5 °C в повечето ситуации. Всичко това е възможно благодарение на разработеното от Henkel лепило- Hotmelt.

„ЧЕРКОВНА РЕЗИДЕНС“
ОЧАРОВА С ОРИГИНАЛНА И МОДЕРНА ВИЗИЯ

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ: ОБЕКТ: „ЧЕРКОВНА РЕЗИДЕНС“, ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС, СОФИЯ ИНВЕСТИТОР: „ЧЕРКОВНА ИНВЕСТ“ ООД И „ЧЕРКОВНА АПАРТ“ ЕООД ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПАЙП СИСТЕМ“ АД ПРОЕКТАНТ: „АРТ НЮ ВИЖЪН“ АРХ. ГАБРИЕЛА ДЖАМБАЗОВА, АРХ. ПАВЕЛ ИВАНОВ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА НОВИЯ ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС „ЧЕРКОВНА РЕЗИДЕНС“ В СОФИЯ ОЧАРОВА С ПРОСТРАНСТВОТО, НА КОЕТО Е СИТУИРАН, С ГЛЕДКИТЕ, КОИТО СЕ РАЗКРИВАТ ОТ НЕГО И С ДОБРАТА КОМУНИКАЦИЯ. ВЕДНАГА СЕ УСЕЩАТ ГОЛЕМИЯ ПОТЕНЦИАЛ, КОЙТО ИМА И ЧУДЕСНИТЕ УСЛОВИЯ, КОИТО ОСИГУРЯВА НА ОБИТАТЕЛИТЕ. СЪСТОИ СЕ ОТ ТРИ СГРАДИ, СКЛЮЧЕНО ЗАСТРОЯВАНЕ. НАМИРА СЕ В КАРЕТО МЕЖДУ УЛ. „ЧЕРКОВНА“, ХРАМ „СВЕТА БОГОРОДИЦА“ И БЕНЗИНОСТАНЦИЯ OMV НА БУЛ. „ВЛАДИМИР ВАЗОВ“, В НЕПОСРЕДСТВЕНА БЛИЗОСТ ДО МЕТРОСТАНЦИЯ „ВЛАДИМИР ВАЗОВ“.

ОБЕКТ 71
www.rehau.bg www.talburgas.com www.prisma.bg www.ceresit.bg www.ventabulgaria.com
АРХ. ПАВЕЛ ИВАНОВ АРХ. ГАБРИЕЛА ДЖАМБАЗОВА

Градоустройството

предлага много архитектурни предизвикателства при проектиранетозастрояването е с изключително трудна за овладяване „аморфна форма“, а и вътрешният двор не е с достатъчна площ. Това налага нов РУП, който да изключи всякакви компромиси при проектирането. Архитектите поемат този риск и чрез новия РУП застрояването придобива правилна геометрия в план, като

е увеличен и вътрешният двор. Следващата задача пред архитектите е да вкарат максимална светлина в двора. Благодарение на инвеститорите, които приемат безрезервно идеята им, те правят 2 пробива през 3 етажа –така наречените patio, с които осигуряват повече светлина и въздух. Във всеки от тях има зелен остров с декоративно дърво и пейки за отдих.

ЧЕРКОВНА РЕЗИДЕНС 72 AMC ALMANAC 2021 АРТ НЮ ВИЖЪН
>>
ОБЕКТ 73

Сградите

са разделени на 8 жилищни секции, с което са осигурени максимално къси връзки и минимум апартаменти на една вертикала. Това създава много по-добър комфорт на обитаване, отколкото дългите коридори с по 8 апартамента на етаж на стълбище. Следващото архитектурно решение, е да се използва вътрешният двор, през които се осъществява достъпът до всичките осем входа. Осигурен е контролиран достъп с охрана при влизане

във вътрешния озеленен двор и от там към всеки вход. Откъм улиците се влиза само в магазините на партера. Освен това, по възможност всички спални са ориентирани към вътрешния двор, който е тих и спокоен, превърнат в приятно място за отдих. Проектантите проучват потребителското търсенето в района за големината на апартаментите и осигуряват оптимални и функционални разпределения на жилищата, които бързо да намерят своите собственици.

ЧЕРКОВНА РЕЗИДЕНС 74 AMC ALMANAC 2021 АРТ НЮ ВИЖЪН
>>

>>

Комплексът

е решен в модерен индустриален стил. Облицовката е основно от клинкер. Фасадите са раздвижени с кутии от фиброциментови плоскости, които са ефектно подсветнати, така че да се получи игра на форми и цветове. Големите стъклени витрини, както и стъклените парапети на терасите създават допълнителен простор и комфорт. Жилищните етажи са с 3 метра конструктивна височина, което осигурява повече въздух, пространство и възможност за навлизане на повече светлина в помещенията.

ОБЕКТ 75 СГРАДА в УПИ ЗП = 1226.09 m2 СГРАДА в УПИ ІІІ 1512 ЗП = 625.69 m2 СГРАДА в УПИ ІІ 1506 ЗП = 436.97 m2 стъпала N N N ДA 3Б 4Б 5Б 6Б 7Б ДВ F F
ЧЕРКОВНА РЕЗИДЕНС 76 AMC ALMANAC 2021 АРТ НЮ ВИЖЪН

PROJECT:

CHERKOVNA RESIDENCE, RESIDENTIAL COMPLEX, SOFIA

INVESTOR:

CHERKOVNA INVEST OOD AND CHERKOVNA APART EOOD

MAIN CONTRACTOR:

PIPE SYSTEM AD

ARCHITECT:

„Art New Vision“

ARCH. GABRIELA DJAMBAZOVA ARCH. PAVEL IVANOV

CHERKOVNA RESIDENCE CHARMS WITH ORIGINAL AND A MODERN LOOK

Thelocation of the new residential complex „Church Residence“ in Sofia fascinates with the space in which it is situated, with the views revealed by it and with good communication. The great potential is immediately felt, which is also the wonderful conditions it provides to the inhabitants. It consists of three buildings, completed construction. It is located in the square between Cherkovna Street, the Church of the Holy Mother of God and the OMV gas station on Vladimir Vazov Blvd., next to the Vladimir Vazov metro station.

ОБЕКТ 77 >>

ЕООД

ИНТЕРВЮ С ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ, УПРАВИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ „ИНТЕРБЕЙЗ“ ЕООД

УВАЖЕНИЕТО КЪМ КЛИЕНТИТЕ, ЗАЧИТАНЕТО НА ТЕХНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ПРЕДПОЧИТАНИЯ, ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАДАЧИТЕ КАЧЕСТВЕНО И В СРОК, СА ЕДНИ ОТ ОСНОВНИТЕ ФАКТОРИ, КОИТО ГАРАНТИРАТ УСПЕХА НА КОМПАНИЯТА.

„ИНТЕРБЕЙЗ“
78 AMC ALMANAC 2021
„ИНТЕРБЕЙЗ“ ОТГОВАРЯ НА СВЕТОВНИТЕ
СТАНДАРТИ

Г-н Йорданов, вашата строителна компания е позиционирана в най-високия сегмент на българския строителен пазар. Какъв беше пътят за постигане на тази амбициозна цел?

„Интербейз“ ЕООД е българска строителна компания за индустриално и жилищно строителство на луксозни иновативни административни, жилищни сгради и частни домове. Създадохме я е през 2007 г. Идеята ни от самото начало беше да предложим строителна дейност, която да отговаря на световните стандарти. Стремежът ни бе не само да отговорим, но и да надхвърлим очакванията на клиентите, като се позиционираме в най-високия сегмент на строителния пазар. И вече 15 години упорито работим за осъществяване на тази цел. Успехът, в която и да било дейност, никога не идва даром. Той е резултат от непрестанни усилия, увереност във възможностите си, преодоляване на трудностите, усвояване на нови методи и технологии, повишаване на квалификацията. И със сигурност – на оптимизъм и борбеност. Справянето със задачите и трудностите, които реалните икономически условия ни налагат, изисква от нас да бъдем готови във всеки момент да реагираме адекватно, бързо и професионално.

За да задоволим нуждите на клиентите си и да предоставим една цялостна, уникална за бранша услуга - от идея през строителство до напълно завършен и интериорно проект, през 2019 г „Интербейз“

ЕООД създаде свое подразделение INTERBASE Furniture за производство

на висококачествени дизайнерски

мебели. За целта компанията инвестира и изгради производствена база със съвременни индустриални машини от най-висок клас на доказани в бранша брандове. Нашата компания „Интербейз“ ЕООД е дългогодишен член на камарата на строителите и притежава лиценз за цялостна дейност в строителството от 2008 г. Регистрирана е в централния професионален регистър на Камарата на строителите в България с Удостоверение № I – NV 011553 за изпълнение на сгради и съоръжения.

ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ 79

ЗА ДА ЗАДОВОЛИМ НУЖДИТЕ НА КЛИЕНТИТЕ СИ И ДА ПРЕДОСТАВИМ ЕДНА ЦЯЛОСТНА, УНИКАЛНА ЗА БРАНША УСЛУГА, ПРЕЗ 2019 Г „ИНТЕРБЕЙЗ“ ЕООД СЪЗДАДЕ СВОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ INTERBASE FURNITURE ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ДИЗАЙНЕРСКИ МЕБЕЛИ.

Кои са основните принципи, които следва в своята дейност „Интербейз“ ЕООД?

Екипът на „Интербейз“ работи, следвайки принципите на лоялността, коректността, високото качество, професионализмът и стриктното спазване на договорните условия и срокове. Нашето убеждение, безспорно доказано от практиката е, че уважението към клиентите, зачитането на техните изисквания и предпочитания, изпълнението на задачите качествено и в срок, са едни от основните фактори, които гарантират успеха на компанията. Стремежът ни е да превърнем идеите на клиента в реалност, да създадем сграда, която е построена в здравословна среда, функционално и естетически адекватна.

Неизменно високото качество и безусловното придържане към етичните бизнес практики води до увеличаване на лоялните клиенти. За нас най-важни са дълготрайните отношения, базирани на професионализъм и лоялност, които са гаранция за успех и стабилно развитие. Безспорно, постиженията на компанията ви са плод, както на спазването на определени принципи, така и на усилията на един високо квалифициран професионален екип. Действително, компанията разполага с високо квалифициран инженерно-технически персонал. С развитието на компанията се налага наемането на допълнителен брой инженери, които да отговарят за проектите, които изпълняваме. Като цяло екипът ни е съставен от дългогодишни, лоялни служители и се увеличава с времето.

Притежаваме и собствена материална база, машини, строително оборудване и инвентар на водещи и доказани брандове в бранша.

80 AMC ALMANAC 2021
„ИНТЕРБЕЙЗ“ ЕООД

Компанията залага изключително много на иновативни машини с висока производителност, което води до по-високо качество и по-голям производствен капацитет.

Освен иновативният подход, точността, лоялността и високият професионализъм, какво още е характерно за стила на работата Ви? Услугата, която предоставяме на нашите клиенти е извървяването на пътя от идея за проекта, през проектиране, съгласуване на строителната документация и цялостно изпълнение на проекта. Не се плашим от по-сложни и нестандартни проекти, а напротив приемаме предизвикателството и им отделяме специално внимание. Нестандартните и иновативни проекти са характерни за компанията.

Пълният инженеринг е предпочитан стил в работата на компанията ни поради възможностите

за цялостна реализация. Чрез него ние прилагаме най-подходящите технологични решения, правим избор на най-доброто в суровините и материалите. И не на последно място - имаме пълен контрол върху строителния процес.

С цел приобщаване към европейските и световни принципи на управление в компанията е разработена система за управление на качеството, съгласно изискванията на международните стандарти EN ISO 9001.

И през последните трудни години, Вие строите, превръщайки творческите си планове в реалност. Бихте ли споделили кои са най-новите технологични постижения и продукти, които използвате?

Компанията винаги се е стремяла да е в крак с времето и се придържа към нови и иновативни решения.

ПЛАТЕНА
81
ПУБЛИКАЦИЯ

„ИНТЕРБЕЙЗ“ ЕООД

С ЦЕЛ ПРИОБЩАВАНЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИТЕ И СВЕТОВНИ ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ В КОМПАНИЯТА Е РАЗРАБОТЕНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ EN ISO 9001.

Използваме от класически до много модерни визии за нашите сгради. Например, построихме съвременна модерна сграда - бутиков хотел „Абразо“ находящ се в центъра на София, чиято фасада облицовахме с класически единични тухли, които внесохме за целта от Белгия и постихнахме желания ефект на модерна сграда , която да е в хармония със стара София. Изградихме логистична база с 25 метрова офис сграда, за компанията WTO - World Transport Overseas Bulgaria Ltd на Летище София, като сградата е изключително интересна и сложна за изпълнение със своята запомняща се архитектура. Една от сградите, които строим в момента е с вентилирана фасада облицована с

материал Laminam , материал който е нов, но все повече и по-бързо се налага при строителството на модерни сгради. И не на последно място бих искал да спомена за още една сграда, която е в процес на изграждане. Сградата е с кубични форми завъртяни около остта си и изцяло е облечена с огледален еталбонд и окачена структурна фасада. Освен увеличаването на лоялните клиенти, признание за вашата дейност са и наградите, с които „Интербейз“ е отличена през годините.

Да, така е. „Интербейз“ ЕООД е носител на престижни награди в своя отрасъл:

I-во място в категория „Най-динамични малки и средни компании за регион София“ в класацията на в. „Капитал“.

Носител на бронзова награда, връчена от Камарата на строителите в България, раздел “Средни” в първа група.

Награда от ,,Стомана Индъстри“ АД за коректно партньорство и постигнати високи резултати.

За нас наградите не са само стимул и признание за добра работа, но и отговорност – да се развиваме и да ставаме все по-добри.

Интервю на Красимира Иванова

82 AMC ALMANAC 2021
„ПЕТТЕ ЕЛЕМЕНТА“ УНИКАЛЕН БАЛНЕОЛЕЧЕБЕН КОМПЛЕКС

www.aquadreampools.eu

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ: ОБЕКТ: ХОТЕЛ И БАЛНЕОЛЕЧЕБЕН ЦЕНТЪР “ПЕТТЕ ЕЛЕМЕНТА” ИНВЕСТИТОР: „РИЛА МЕГАТУР“ АД ИЗПЪЛНИТЕЛ: “БОДРОСТ 96” ООД ПРОЕКТАНТ: „АМФИОН“ ЕООД АРХ. БОРИСЛАВ БОГДАНОВА

www.interbase.bg

www.interhold.bg

www.intimpex.com

www.alukoenigstahl.bg www.otis.com

АРХ. БОРИСЛАВ БОГДАНОВ

www.reynaers.com

XOТEЛCКИЯТ КOМПЛEКC „ПЕТТЕ ЕЛЕМЕНТА“ E ПЪPВИЯТ ПO POДA CИ В PAЙOНA. OБCЛYЖВAЩИТE ПЛOЩИ НAДМИНAВAТ ПO КВAДPAТYPA ТEЗИ НA CТAИТE ЗA НACТAНЯВAНE, КAТO ДAВAТ ВЪЗМOЖНOCТ ЗA ПPEДЛAГAНE НA ШИPOК ДИAПAЗOН OТ PAЗЛИЧНИ YCЛYГИ И PEКPEAТИВНИ ДEЙНOCТИ. КОМПЛЕКСЪТ НАЛАГА НОВ И РАЗЛИЧЕН ПОДХОД В ИЗГРАЖДАНЕТО НА БАСЕЙНИ, ПОДХОДЯЩИ КАКТО ЗА УНИКАЛНИ ЗАБАВЛЕНИЯ, ТАКА И ЗА СПА РЕЛАКСАЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ. ВЪНШНИТЕ ДЖАКУЗИТА И КАМЕННОТО ТОПИЛО С МИНЕРАЛНА ВОДА РАБОТЯТ ЦЕЛОГОДИШНО, КАТО ДОПЪЛВАТ НАМИРАЩАТА СЕ В СЪСЕДСТВО РЕНОВИРАНА МИНЕРАЛНА БАНЯ.

ОБЕКТ 85
БАЛНЕОЛЕЧЕБЕН ЦЕНТЪР АМФИОН 86

Bкoмплeкca

ca използвани peдицa иновативни eнepгocпecтявaщи мepки. За отoплитeлнaта cиcтeмa - pecypcът нa oтпaднитe вoди oт минepaлнитe бaceйни, кaктo и тoплинaтa нa зeмятa. При огpaждaщите cтeни и пoкpива ocтъклявaнeтo e c тpoeн cтъклoпaкeт и мнoгoкaмepнa aлyминиeвa дoгpaмa. Cтeнитe ca c 15 cм гpaфитeн ЕРЅ, пoкpивът e c 20 cм кaмeннa вaтa. За вoдocнaбдявaнeто се изпoлзвaт изoбилнитe пoдпoчвeни вoди чpeз дpeниpaнeто и oтвeждaнeтo им в peзepвoapи зa битoви нyжди и пoливaнe. Bcички cмecитeли, дyшoвe, кaзaнчeтa, кyxнeнcки ypeди и пepaлни ca вoдocпecтявaщи.

На плocкия пoкpив нa кoмплeкca e paзпoложен 50 кWр coлapeн пapк. Ocвeтлeниeтo e LЕD.

ОБЕКТ 87
>>

Иновативните

архитектурни решения предлагат нов подход в изграждането на басейни, подходящи за забавления и релакс. Акцентира се върху водните атракциони и спортните съоръжения - гейзери, изкуствен бряг, пещери, мост с халки за придвижване във вода, стена за катерене, изградена във вътрешната част на басейна, в непосредставна близост до водния бар, река, имитираща силно течение, в която може да се плува. Интелигентни системи 24 часа пречистват водата, регулират температурата й по зони и постоянно я обновяват. Водният парк интегрира екологично чистата природна среда и великолепните условия за планински туризъм.

Аква клуб „Котвата“ е разположен в полите на Рила, сред тишината, спокойствието и уханието на борова гора. Комплексът е идеалното място за бягство от динамичното ежедневие на града. Интегрира екологично чистата природна среда и лечебната сила на минералната вода. Не е случайно и мястото, върху което е изграден. Археологически разкопки разкриват антични останки, доказващи, че мястото е привличало с лечебната си вода траки, римляни, готи. Преплитайки модерно и древно, архитектурата на комплекса запазва част от крепостните останки, като реновираните колони и арки допълват атмосферата по един нов и различен начин.

БАЛНЕОЛЕЧЕБЕН
АМФИОН 88 AMC ALMANAC 2021
ЦЕНТЪР
>>

територията на комплекса са изградени водни съоръжения и релакс зони, включващи три големи басейна за възрастни; контрастни басейни с гореща и студена вода; три детски басейна, които привличат с оригиналната си форма и разделението си на две дълбочини; детска площадка с пясъчник и съоръжения за игра в непосредствена близост за удобство на родителите. За любителите на СПА релаксацията и възстановяването са осигурени четири джакузита с хидромасажни дюзи, едно от които е със солена вода, хидромасажни легла. Двете каменни топила с температура на минералната вода до 40 градуса, се използват като ефикасен метод за засилване на кръвообращението и имат благоприятно въздействие върху периферната и централната нервна система, заболявания на опорно-двигателния апарат, гинекологични, кожни заболявания, на горните дихателни пътища и др. На територията на комплекса има съблекални, душ зони,

ОБЕКТ 89 >>
На
90 AMC ALMANAC 2021
БАЛНЕОЛЕЧЕБЕН ЦЕНТЪР АМФИОН
ОБЕКТ 91

Bxoдът

нa кoмплeкca e пoдчepтaн чpeз xapaктepeн нaвec. Beднaгa cлeд нeгo пoceтитeлят пoпaдa във впeчaтлявaщo фoaйe, пpoбитo пpeз двe нивa и зaвъpшвaщo c xoтeлcкa peцeпция. Пapтepният eтaж и чacт oт пъpвия ca зaeти oт пpocтpaнcтвa и пoмeщeния, oбeзпeчaвaщи пpиятнoтo прекapвaнe нa cвoбoднoтo вpeмe - тиxи игpи, биляpд, peкpeaция, пoчивкa, живa мyзикa, дeтcки кът, днeвeн бap, мaгaзин. Непосредствено до входа интepиopнa cтълбa cвъpзвa пapтepния c пъpви нaдзeмeн и пъpви пoдзeмeн етаж. B пpoбитoтo пpocтpaнcтвo нaд вxoдa ca paзпoлoжeни пoмeщeния, дoпълвaщи paзнooбpaзиeтo нa пpeдлaгaнитe дeйнocти в цeнтpaлнoтo фoaйe нa xoтeлa.

БАЛНЕОЛЕЧЕБЕН
АМФИОН 92 AMC ALMANAC 2021
ЦЕНТЪР
>>

Haтeзи двe нивa e paзпoлoжeн и ocнoвният pecтopaнт за 140 пoceтитeли. Интepиopът мy e впeчaтлявaщ чpeз виcoчинaтa, зaeмaщa двa eтaжa, и възмoжнocттa eднoвpeмeннo зa ceпapиpaнe, cтeпeнyвaнe и oбeдинeниe нa пpocтpaнcтвaтa. пpeдвидeни ca пoкpитa и oткpитa външни тepacи c глeдки към бaceйнитe, дoлинaтa и Bepилa планина и Pилa.

Интepиopнa cтълбa cвъpзвa ocнoвнoтo фoaйe нa пapтepния eтaж c втopocтeпeннo многофункционално фoaйe нa пъpви cyтepeн. Cлyжи кaктo зa пpexoднo пpocтpaнcтвo към кoнгpecния и CПA цeнтъpa, фитнeca и caлoнa зa кpacoтa, тaкa и кaтo мяcтo зa пpoвeждaнe нa бaнкeти, cpeщи, кaфe пayзи и дp.

ОБЕКТ 93
>>

БАЛНЕОЛЕЧЕБЕН ЦЕНТЪР АМФИОН

Koнфepeнтнaтa

зaлa за 120 дeлeгaти e нaй-гoлямaтa в paйoнa. Пpeдвидeнa e възмoжнocт зa paздeлянeтo й нa тpи пo-мaлки зaли, кoитo в cвoбoднoтo вpeмe изпълнявaт poлятa нa зaли зa йoгa, тaнци и кинocaлoни.

В CПA зoнaтa, която е нaд 1000 кв.м - най-голямата в paйoнa, се намират пpиeмнa, помещения за cyxи и мокри пpoцeдypи, бaceйни. Зoнaтa зa cyxи пpoцeдypи e ceпapиpaнa нa

втopo cyтepeннo

нивo. Boднитe пpoцeдypи cъдъpжaт шecт paзлични пo xapaктep cayни, двe пapни бaни, cтyдeн бaceйн, кoнтpacтни дyшoвe и вeдpa, лeдoгeнepaтop, зoнa зa peлaкc. В зoнaтa c бaceйнитe има ocнoвeн минepaлeн бaceйн, джaкyзи, гopeщ и дeтcки бaceйн, бaceйни c xимaлaйcкa и мopcкa coл, шeзлoнги зa peлaкc. Зoнaтa зa вoдни пpoцeдypи и бaceйнитe имaт нeпocpeдcтвeн излaз към тepaca

c изглeд към дoлинaтa и ocтaнaлитe външни бaceйни. На втopo cyтepeннo нивo има пoкpит гapaж, кyxнeнcки и oбщи cклaдoвe, eнepгиeн цeнтъp, cки гapдepoб, cтaя зa вeлocипeди. Пpeз тoвa нивo ce извъpшвa oбcлyжвaнeтo нa кoмплeкca. На чacт oт пъpвия eтaж, кaктo и на ocтaнaлитe тpи етажа ca 83-те cтaи и aпapтaмeнти c изглeд нa юг към Pилa и нa ceвep към дoлинaтa и Bepилa плaнинa.

94 AMC ALMANAC 2021
>>

PROJECT:

HOTEL AND SPA-CENTER „FIVE ELEMENTS“

INVESTOR: RILA MEGATUR AD ARCHITECT: AMFION EOOD ARCH. BORISLAV BOGDANOV

THE FIVE ELEMENTS UNIQUE BALNEOTHERAPY COMPLEX

The hotel complex „Five Elements“ is the first on the floor in the region. The service areas exceed the number of accommodation units in terms of square footage, which makes it possible to offer a wide range and range of range. The complex imposes a new and different approach in the construction of swimming pools, suitable for both unique entertainment and spa relaxation and recovery. The outdoor jacuzzis and stone melt with mineral water are open all year round, complementing the adjacent renovated mineral bath.

ОБЕКТ 95 >>

Г-жо Йорданова, INTERBASE Furniture е ново подразделение на строителната компания „Интербейз“ ЕООД.

Кое наложи създаването му?

За да задоволи нуждите на клиентите си и да предостави една цялостна, уникална за бранша услуга. От идея през строителство до напълно завършен и интериорно проект, през 2019 г „Интербейз“ ЕООД създаде свое подразделение за производство на висококачествени дизайнерски мебели, които допринасят за

INTERBASE FURNITURE

създаването на стилен начин на живот. За целта компанията инвестира и изгради производствена база със съвременни индустриални машини от най-висок клас на доказани в бранша брандове. Производствения ни процес е напълно затворен, изцяло автоматизиран и дигитализиран.

Разкажете ни за началните стъпки, защото се изисква истинска смелост да инвестираш средства и да стартираш ново начинание в настоящата усложнена икономи -

ческа ситуация.

Както казах, „Интербейз“ ЕООД прецени всички рискове и преди две години инвестира и стартира компанията INTERBASE Furniture. Изградихме съвременна производствена база за висококачествени дизайнерски мебели, която разполага с модерна техника и производствен капацитет. Решенията, които търсим, са иновативни, съобразени с изискванията за съвременни мебели, предлагащи удобства, уют и комфорт.

INTERBASE FURNITURE 96 AMC ALMANAC 2021
ИНТЕРВЮ С ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА
МЛАД ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ДИЗАЙНЕРСКИ МЕБЕЛИ

Нашите мебели се отличават с високо качество, прецизен дизайн, лекота и изисканост. Изключително много внимание отделяме на всеки един детайл. Ние работим по световни стандарти с амбицията да предлагаме на клиентите си дизайнерски продукти, които напълно да удовлетворяват техните изисквания. Целта ни е да се позиционираме в най-високия сегмент на пазара.

С какъв екип решавате амбициозните задачи, които сте си поставили?

Създадохме екип от конструктори и дизайнери, който успява да посрещне нуждите и на най-взискателните клиенти. Това са млади, талантливи и всеотдайни професионалисти, търсещи предизвикателствата в бранша. Съз -

даването на уют и уникалност в пространствата, които обитаваме, е движещата сила, която ни води. Производственият ни екип също е от млади, талантливи професионалисти от мебелната индустрия.

Каква е производствената палитра, която предлагате на своите клиенти?

Тя е толкова разнообразна, колкото е разнообразна и клиентската ни листа. Ние произвеждаме всички изделия, необходими за цялостно интериорно оборудване на разнообразни по предназначение обекти. Изработваме подвижна мебел, корпусна мебел, мека мебел, вградена мебел, стенна декорация, интериорни врати, подови настилки и дори осветление.

97
ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ

INTERBASE FURNITURE

Вече имаме изпълнени поръчки за обекти не само в страната, но и в някои европейски държави. Те включват хотели, заведения, казина, яхти, общи части на административни и жилищни сгради и частни домове. При всички случаи търсим смели и нестандартни решения, следваме съвременните световни тенденции за различните видове функционалност и архитектурно своеобразие на обектите.

98 AMC ALMANAC 2021

ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ

Какви са близките и по-дългосрочни перспективи пред INTERBASE Furniture?

За краткото време, от когато компанията ни INTERBASE Furniture се появи на пазара, неизменно високото качество на нашата продукция и етичните бизнес практики, към които се придържаме, доведоха до увеличаване на лоялните ни клиенти. Ние се наложихме като перспективна и надеждна млада компания за луксозни мебели. А това увеличи обема на поръчките ни и доведе до необходимостта от разширение на производствения капацитет. През настоящата година компанията закупи терен и стартирахме проектирането на нова, по-голяма производствена база, разположена върху 3700 кв. м застроена площ. Отчитаме, че предизвикателствата пред нас са големи, но и нашите амбиции и възможности не са малки.

Интервю на Красимира Иванова

99

ИНТЕРВЮ

УСПЕХЪТ Е РЕЗУЛТАТ НА УПОРИТА

РАБОТА И ЗАДЪЛБОЧЕНИ ПОЗНАНИЯ

AQUADREAM POOLS

Г-н Тодоров, тази година вашата фирма има 10-годишен юбилей. Разкъжете ни за извървяният път?

Фирма Aquadream pools е създадена през 2012 г. в резултат от усилена работа, дългогодишен опит и задълбочени познания в областта на строителството на басейни и спа центрове. Фирмата е специализирана в проектирането и изграждането на басейни и СПА центрове и в ремонта и поддръжката на водни и спа съоръжения. Портфолиото ни включва различни проекти – от малки басейни за семейни къщи и едноместни сауни, до басейни с олимпийски размери и спа центрове от над 3000 кв. м.

За десет години се сблъскахме с куп предизвикателства и трудности, реализирахме много проекти, но най-вече създадохме трайни връзки и приятелства, както с клиенти, така и с колеги и партньори.

Изключително щастливи сме, когато проекти реализирани от нас биват високо оценени и на международни конкурси. Спа и уелнес център Милениум спечели награда от престижните “Word Luxury Spa Awards” в категория “ глобален луксозен СПА център 2021”.

Какви са основните принципи в дейността Ви?

В основите на начина, по който правим бизнес, много държим на личното отношение към всеки наш клиент. Вниманието и грижата са еднакви за всички, без значение мащаба и бюджета на проекта. Главен приоритет за нас е да осъществим лесна и навременна комуникация с клиента, за да може накрая да доставим висококачествена услуга, а очакванията на човека отсреща да бъдат надминати.

С какви предизвикателства се сблъсквате?

Най-голямото предизвикателство в работата ни - липсата на добре подготвени и обучени кадри, се превърна в основен проблем за нас през последните години. Защото това изисква значително по-голям контрол на работния процес. Факторът време също играе голяма роля, тъй като се изискват много усилия и ресурси, за да се подготви екип, който да прилага правилно нормите на работа. Често се налага да оптимизираме работния процес и екипа „в движение“, за да можем да изпълним задачите навреме и качествено. Адаптивността и силните връзки с партньорите ни помогнаха да се справим с пан-

демията и последствията от нея, както и с настоящата социално-икономическа ситуация. Повишаването на цената на материалите и труда резонира върху стойността на нашите услуги.

Появиха се по-модерни методи и системи за дезинфекция – солни електролизи, хидролизи, йонизатори, озонатори и т. н. Проблемът е, че държавните институции неглижират европейските норми и изисквания, и не признават ефективността на тези системи, въпреки широкото им приложение в Европа и целия свят. В това отношение бизнесът отново среща трудности. Например, при обществените басейни инвеститорите все още избягват да закупуват професионално оборудване и системи за дезинфекция, а предпочитат остарелите методи. Ние се стремим да минимизираме максимално въздействието на неблагоприятните фактори и да бъдем адаптивни към всяка ситуация.

Как се променя индустрията във вашата област и какви са перспективите пред нея?

През последните години в нашата дейност навлизат все по-нови технологии и тенденции. Басейните и СПА центровете стават все по-модерни и автоматизирани. СПА центровете са все по-просторни и големи, предлагащи по-широка гама от съоръжения. Клиентите инвестират повече средства в облицовки и оборудване, предпочитат по-качествени материали, следят световните тенденции и се вслушват повече в препоръките на професионалистите. С развитието на технологиите басейните и СПА съоръженията вече могат да бъдат „смарт“.

С ИЛИЯН ТОДОРОВ, УПРАВИТЕЛ НА ФИРМА

GORA

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН, КОМФОРТЕН

И ЕКОЛОГИЧЕН

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ: ОБЕКТ: БИЗНЕС ЦЕНТЪР И ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС GORA, СОФИЯ ИНВЕСТИТОР: „БГ РЕИ“ ООД ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: «ПАЙП СИСТЕМ“ АД КОНСТРУКТОР:

www.reynaers.com

„СМ ИНЖЕНЕРИНГ“

ПРОЕКТАНТ:

„ИВО ПЕТРОВ-АРХИТЕКТИ“ ООД АРХ. ДЕНИЦА АТАНАСОВА, АРХ. БОШКО ТАКОВ, АРХ. ЦВЕТАН ПЕТРОВ

www.bulkamdecor.com

www.solar-control-glass.com

www.saint-gobain.bg

www.illuminarte.eu

АРХ.

АРХ. БОШКО ТАКОВ

ВОДЕЩАТА ИДЕЯ ЗА ПРОЕКТА Е ДА ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СВЕЖ ВЪЗДУХ И СПОКОЕН ЖИВОТ В ЗАБЪРЗАНAТА ГРАДСКА ДИНАМИКА НА СОФИЯ. GORA E ЕДНО РАЗЛИЧНО МЯСТО, КЪДЕТО ТРИ ОТ ГОЛЕМИТЕ ПАРКОВЕ НА СТОЛИЦАТА ПОЧТИ СЕ ДОПИРАТ, ЗА ДА ОТДЕЛЯТ ТОВА ЕКСКЛУЗИВНО ЗЕЛЕНО КЪТЧЕ И ГО НАПРАВЯТ НАПЪЛНО ПОДХОДЯЩО ЗА ОБИТАВАНЕ И БИЗНЕС ДЕЛА.

СГРАДАТА Е НОСИТЕЛ НА СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА В КАТЕГОРИЯ „СГРАДИ С ЕЛЕМЕНТИ НА „ЗЕЛЕНА“ АРХИТЕКТУРА И ИНОВАЦИИ“ В КОНКУРСА „СГРАДА НА ГОДИНАТА 2020“.

ОБЕКТ 103
ДЕНИЦА АТАНАСОВА АРХ. ЦВЕТАН ПЕТРОВ

GORA e комлекс от затворен тип, включващ бизнес сграда и многоетажни многофамилни сгради със самостоятелно функциониране. В комфортна транспортна близост е и същевременно достатъчно далеч от влиянията на натоварения градски шум. Местоположението е избрано специално, за да отговаря напълно на нуждите на активния човек – до МОЛ „Paradise center”, метростанция „Витоша“, спортен център „Пулев“ и Сити клиник „Acibadem”. До него се стига по новото трасе на бул. „Филип Кутев“ след кръстовището на бул. „Черни връх“ или чрез включване от „Симеоновско шосе“ през кв. „Кръстова вада“. При придвижване с велосипед може да се използва близката велоалея.

GORA ИВО ПЕТРОВ-АРХИТЕКТИ 104 AMC ALMANAC 2021
>>

Бизнес център GORA

Впечатляващата офисна сграда на входа на комплекса осигурява най-високотехнологична среда за своите ползватели, като същевременно ги дарява с прекрасен природен пейзаж и панорамна гледка към Витоша.

Седеметажният бизнес център с площ от 12 700 м 2 предлага пространства, които могат да се ползват както за open office, така и като малки индивидуални единици до 50 м2 с общо споделено пространство.

На партера са ситуирани просторно лоби през два етажа и ресторант, а всеки офисен етаж разполага с тераси на изток и запад за релакс и вдъхновяваща гледка. Сградата е сертифицирана с платинен сертификат LEED (Лидерство в енергийния и екологичен дизайн), съгласно изискванията за устойчиво строителство. Използвани са най-висок клас технологии, екологични материали и устойчиви решения. За ОВК инсталацията е избрана високоефективна система с охладителни греди (Chilled Beams), благодарение на която се поддържа индивидуален контрол във всяко помещение със 100% чист въздух. Това значително намалява риска от разпространение на прах, бактерии и вируси. Липсата на вентилатори е перфектно решение за работа, тъй като няма почти никакъв шум. Електрозахранването е от първа категория с два независими източника, които осигуряват пълно резервно захранване на основните системи. Зоните за паркиране са основно подземни, но офисите разполагат и с представителна наземна част за паркиране пред самия вход. Има 26 станции за зареждане на електрически автомобили. Висококласните системи за управление (BMS) интегрират, наблюдават, контролират и управляват всички инженерни услуги. Фасадата е изцяло остъклена на север, а на юг е решена с обшивка от широкоформатни керамични плоскости. Слънцезащитата по южните фасади се контролира автоматично въз основа на данните от местна метеорологична станция и има пряко отношение към енергоефективността.

ОБЕКТ 105
>>
B02 B03 B04 B05 УЛ ФИЛИП КУТЕВ B06

Жилищен

комплекс GORA

Апартаментите в комплекса са с благоприятно изложение, предоставящи всички удобства за съвременния човек, който иска да живее в устойчива среда и с грижа за бъдещето.

Четирите жилищни сгради са разположени изключително прецизно, като са разминават шахматно и се издигат стъпаловидно с височина oт 3 до 6 етажа. Целта на това решение е всеки дом да се възползва oт възхитителната панорамна гледка към планината.

62-та апартамента са всеки с южно изложение, с големина между 80 м 2 и 260 м 2, а светлата им височина е между 2.90 и 3.10 м. Има жилища с две и три спални, партерни апартаменти и мезонети с частни дворове, а на последните етажи има просторни жилища с големи тераси над 100 м 2 .

От целия терен на комплекса, който е 19 000 м2, 10 000 м2 са предвидени за парк с 25% дървесна растителност. Паркирането е изцяло подземно, както и обслужването на битовите и рециклируемите отпадъци, отделено в специално помещение.

GORA ИВО ПЕТРОВ-АРХИТЕКТИ 106 AMC ALMANAC 2021
>>
ОБЕКТ 107

>>

Фасадите

на сградите са вентилируеми и „облечени“ изцяло в естествени материали – камък и дърво, изолирани със специална 12 см каменна вата.

Заложените материали и оборудване са от световно признати и утвърдени производители. Асансьорите са Schindler, алуминиевите дограми на Reynaers са със скрити панти, а тройният стъклопакет от Saint Gobain е с най-висок клас на енергийна ефективност. Комплексът е газифициран, като във всяко жилище е инсталирано подово отопление и е монтиран самостоятелен газов котел с възможност за умно управление от разстояние. Всеки апартамент има самостоятелна система за климатизация и висококачествена шумоизолация, като зидариите са с тухла Wienerberger.

GORA ИВО ПЕТРОВ-АРХИТЕКТИ 108 AMC ALMANAC 2021

PROJECT:

BUSINESS CENTER AND RESIDENTIAL COMPLEX GORA, SOFIA

INVESTOR:BG REI LTD.

MAIN CONTRACTOR:PIPE SYSTEM AD ARCHITECT: IVO PETROV-ARCHITECTS LTD ARCH. DENITSA ATANASOVA, ARCH. BOSKO TAKOV, ARCH. TSVETAN PETROV

GORA - HIGH-TECH, COMFORTABLE AND ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

The leading idea of th e project is to provide an opportunity for fresh air and peaceful life in the fast-paced urban dynamics of Sofia. GORA is a different place, where three of the big parks of the capital almost touch to separate this exclusive green space and make it completely suitable for living and business. He won the special award in the category „Buildings with elements of“ green „architecture and innovation“ in the competition

„Building of the Year 2020“. GORA is a gated complex, including a business building and multi-storey multi-family buildings with independent operation. In comfortable transport proximity it is at the same time far enough away from the effects of heavy city noise. The location was chosen specifically to fully meet the needs of the active person - next to the mall „Paradise Center“, metro station „Vitosha“, sports center „Pulev“ and City Clinic „Acibadem“.

ОБЕКТ 109
>>
K RESIDENCE СЪВРЕМЕННА ЖИЛИЩНА СГРАДА В ИСТОРИЧЕСКИЯ ЦЕНТЪР НА ВАРНА

www.solar-control-glass.com

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ: office1@ele-ceramica.bg

ОБЕКТ: ЖИЛИЩНА СГРАДА „K RESIDENCE“ ВЪЗЛОЖИТЕЛ: “КОМФОРТ“ ЕООД ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: „КОМФОРТ“ ЕООД ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ ФАСАДИ: „КОМФОРТ ПАРТНЪРС ПЛАСТ“ ООД ПРОЕКТАНТ: STARH

www.alukoenigstahl.bg

АРХ. СВЕТОСЛАВ СТАНИСЛАВОВ ФОТОГРАФИЯ: ДИЯН СТАНЧЕВ АРХ. СВЕТОСЛАВ СТАНИСЛАВОВ

K RESIDENCE Е СИТУИРАНА В ИСТОРИЧЕСКИЯ ЦЕНТЪР НА ВАРНА. ВОДЕЩО ПРИ АРХИТЕКТУРНОТО РЕШЕНИЕ Е БИЛО СЪЗДАВАНЕТО НА СЪВРЕМЕННА ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС СЕМПЪЛ И ЕЛЕГАНТЕН ДИЗАЙН, КОЯТО СЕ ВПИСВА НЕНАТРАПЧИВО В ОКОЛНАТА СРЕДА.

СГРАДАТА Е НОСИТЕЛ НА ПРИЗА „СГРАДА НА ГОДИНАТА“ 2019 В КАТЕГОРИЯ „ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И КОМПЛЕКСИ ДО 10 000 КВ. М“ И ПОБЕДИТЕЛ В КАТЕГОРИЯ „МНОГОФАМИЛНИ

ОБЕКТ 111
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ“ В КОНКУРСА „АРХ ИНОВА“ 2019

KResidenceе ситуирана в историческия център на град Варна, в непосредствена близост до Морската градина и Черно море. Имотът е с малка площ, разположен на тиха улица с минимална денивелация. Сградата е със сключено застрояване на калкан към източната фасада, където е предвидена реконструкция с надстрояване на къща - паметник на архитектурата. Обемно- пространствената структура на сградата е седем етажна, със сложна ортогонална форма в резултат от градоустройствените ограничения. Разместването на отвори и плътни

части по фасадите следва логиката на географското разположение на съответната фасадна стена. Растерът търпи развитие, което започва от северната фасада, разположена на улицата, където отворите са най-малки и тесни, фасадата е плоска. Отворите на западната фасада стават по-широки, появяват се малки балкони, които създават по-сложна фасадна пластика. На юг остъкляването е широко, с богат приток на светлина, балконите са дълбоки, с гледка към Морската градина и морето.

Градоустройствените параметри

определят терасовидните отстъпи на четвърти, шести и седми етаж. Подземният и първият етаж са предвидени за паркиране, а следващите етажи са с жилищна функция. Апартаментите са проектирани с големи, светли пространства. На втори, трети и четвърти етаж са предвидени по два апартамента на етаж с площ от 115 до 140 кв. м, а всеки от следващите три етажа представлява самостоятелен апартамент с площ от 200 до 240 кв. м. За всяко от деветте жилища е предвидено паркомясто или гараж с прилежащо складово помещение.

K RESIDENCE STARH 112 AMC ALMANAC 2021
>>
K RESIDENCE STARH

Дизайнът

на K Residence е минималистичен, с подчертана строга елегантност. Материалите по фасадата са търсени в една плоскост, без излишни детайли и орнаменти. Използвани са три материала – фасаден гранитогрес от Italgraniti-Nordic Stone, стъклоSaint-Gobain planistar sun и алуминийSchuco AWS 90.SI

При реализирането на сградата са използвани най-съвременни технологии и са приложени редица иновативни решения. Носещата конструкция е проектирана като монолитна стоманобетонна с комбинирана гредово-безгредова схема, съгласно най-съвременните единни европейски строителни нормативи

ЕВРОКОД. Използваните материали са бетон клас C16/20 за подложен, C30/37 W0.8 за фундаменти и сутеренни стени, C30/37 за връхна конструкция и армировъчна стомана клас B500 (B500B). K Residence е изпълнена изцяло с окачена вентилируема фасада от алуминиева конструкция с „Мултипор“, минерална вата ROCKWOOL и фасаден гранитогрес от Italgraniti-Nordic Stone. Алуминиевата дограма е изпълнена с профили на Schuco AWS 90.SI, обков Schuco AvanTec SimplySmart и стъкло от Saint-Gobain planistar sun. Асансьорът е доставен от Schindler. Инсталирани са индивидуални термопомпени системи въздух-вода на LG Therma V Split, които произвеждат

топла вода за отопление през зимата, студена вода за охлаждане през лятото и топла вода за бита през цялата година. Отоплението и охлаждането се извършват чрез подово отопление на REHAU и подови конвектори. Подовото отопление работи на нискотемпературен режим на водата /30-35°С/ като по този начин отоплението е на излъчвателен принцип, а не на принципа на конвекцията. Външните тела на термопомпените системи са инсталирани на покрива на сградата, за да се запази автентичната архитектура. В сградата е въведена смарт система, която позволява управление на дома чрез мобилни устройства и активно приложение на IОT (The Internet of Things) .

ОБЕКТ 115
>>

K RESIDENCE CONTEMPORARY RESIDENTIAL BUILDING IN THE HISTORICAL CENTER OF VARNA

>>

KResidence

is a residential building situated in the historical center of the city of Varna, Bulgaria, neighboring The Sea Garden and The Black Sea. The plot is small, located on a quiet street with a minimal incline. The building is terraced to the east façade, where the attached historical building is planned to be reconstructed and rebuilt. The creation of contemporary and functional dwellings with elegant and simple design, which fit in the environment unobtrusively is the main architectural concept. The spatial-volumetric organization of the edifice is in seven storeys with a

complicated orthogonal shape which is a result from the urban planning restrictions. The shuffling of openings and solid parts on the facades is a logical result from the geographical orientation of the respective fa çade wall. The raster patterns develop, beginning with the north façade facing the street, where the openings are the smallest and narrowest, the façade is flat. The voids on the west façade widen, small balconies emerge, creating a more complex façade expression. Facing south, the glazing is broad with a rich light inflow, the balconies get bigger with a view towards the Sea Garden and the Black Sea.

K RESIDENCE STARH 116 AMC ALMANAC 2021

PROJECT: RESIDENTIAL BUILDING K RESIDENCE, VARNA

CONTRACTOR: COMFORT LTD

BUILDER:COMFORT LTD

FACADES: COMFORT PARTNERS PLAST LTD.

ARCHITECT: STARH

ARCH. SVETOSLAV STANISLAVOV

PHOTOGRAPHY: DIAN STANCHEV

The urban planning parameters define the terraced retreats in the fourth, sixth and seventh floor. The underground and ground levels are intended for parking, while the storeys above have residential function. The interior spaces are wide and well-lit, the second, third and fourth floors contain two apartments each, with areas from 115 to 140sqm, and each of the last three floors acts as a single apartment with areas varying from 200 to 240sqm. There is a parking place or a garage for each apartment with its own storage room. There are individual air-water heat pumps installed, providing heating, cooling and sanitary hot water during the whole year. Heating and cooling are administered by low-temperature combined floor-radiator radiant heating system. The systems are integrated in the building with the intent for bigger energy savings and sustainability.

The design of K Residence is minimalistic with highlighted strict elegance. The fa çade materials are intended to be in one plane without any unnecessary details and ornaments. The building consists of three materials – fa çade tiles from Italgraniti-Nordic stone, glass – Saint-Gobain Planistar Sun, and aluminium – Schuco AWS 90 SI.

ОБЕКТ 117
>>
ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС СЕМПЛА, ЕЛЕГАНТНА И ДРУЖЕЛЮБНА ВИЗИЯ

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ:

www.schloss.bg

www.granitex.bg

www.polyal.bg

www.arkada22.com

www.interior-sp.com

ОБЕКТ: ЖИЛИЩНА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА, Р-Н „СРЕДЕЦ“, СОФИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „2ПД“ ЕООД ПРОЕКТАНТ: ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ И СТРОИТЕЛ ИМОБИЛ ЕООД „МИА АРХИТЕКТИ“ ЕООД АРХИТЕКТ: АРХ. ГИЛЯНА КОМИТОВА АРХ. ГИЛЯНА КОМИТОВА

ОБЕКТЪТ Е РЕАЛИЗИРАН ПРЕЗ 2020 Г., РАЗПОЛОЖЕН Е В СТОЛИЧНИЯ РАЙОН „СРЕДЕЦ“ С ХАРАКТЕРНО НИСКО ЗАСТРОЯВАНЕ В БЛИЗОСТ ДО ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ. ТЪРСЕНАТА ВИЗИЯ НА СГРАДАТА Е ДА БЪДЕ МНОГО СВЕТЛА, ДРУЖЕЛЮБНА, УМЕРЕНА ОТКЪМ АКЦЕНТИ, ТАКА ЧЕ ДА СЕ ВПИСВА ЕЛЕГАНТНО В ХАРАКТЕРНИЯ ЗА РАЙОНА СТАРОГРАДСКИ АРХИТЕКТУРЕН СТИЛ.

ОБЕКТ 119

Премерените

линии и пропорции на сградата й придават по-скоро мащаб на еднофамилна къща, отколкото на многофамилна. Използваните френски и големи покривни прозорци вкарват максимално светлина в помещенията, от които се разкрива уникална гледка към площад „Св. Александър Невски“ и към Витоша.

ОБЕКТ 121
>>
ЖИЛИЩНА СГРАДА МИА АРХИТЕКТИ 122 AMC ALMANAC 2021
ОБЕКТ 123

Входът

на сградата е привет -

лив, с фоайе, решено в модерен минималистичен стил. Партерните апартаменти са свързани естествено с прилежащата зелена площ около сградата, придавайки

им смисъл на къща с двор. Останалите апартаменти са решени в модерен стил, с отворена планова схема, широки дневни, спални и бани.

Парапетите от ковано желязо, декоративните елементи по первазите, корнизите и около прозорците

са решени изключително пестели -

во, така че нищо да не е в повече, спазвайки максимата на известни -

ят архитект Мис Ван дер Рое „Малкото е повече“ (Less is more).

ЖИЛИЩНА СГРАДА МИА АРХИТЕКТИ 124 AMC ALMANAC 2021
>>

PROJECT:

RESIDENTIAL MULTIFUNCTIONAL BUILDING, SREDETS DISTRICT, SOFIA INVESTOR:

2PD EOOD

ARCHITECT: „MIA ARCHITECTS“ LTD. ARCH. GILYANA KOMITOVA

RESIDENTIAL BUILDING WITH A SIMPLE, ELEGANT AND FRIENDLY VISION

The site was realized in 2020, located in the capital‘s Sredets district with a characteristic low-rise building near the central part of the city. The desired vision of the building is to be very bright, friendly, moderate in terms of accents, so as to fit elegantly into the typical old town architectural style.

ОБЕКТ 125 >>
„БИЗАНТИНА“ С ОСНОВИ В МИНАЛОТО И ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ: ОБЕКТ: “БИЗАНТИНА“ - СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ГР. ВАРНА ИНВЕСТИТОР: „ФЕНДЕР“ ООД ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: „АЙ ВИ СЕЙЛИНГС“ ООД ПРОЕКТАНТ: „БИГНАТОВ АРХИТЕКТУРНО СТУДИО“ АРХ. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ

www.reynaers.com

www.solar-control-glass.com www.saint-gobain.bg

www.uniken.bg

АРХ. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ

„БИЗАНТИНА“ Е СГРАДА, КОЯТО НОСИ В СЕБЕ СИ СЪВРЕМЕННАТА АРХИТЕКТУРНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ЗАПАЗВАНЕ, АДАПТИРАНЕ И НАДГРАЖДАНЕ, ХАРАКТЕРНА ЗА НАШИТЕ ЗЕМИ ОТ ВЕКОВЕ. СГРАДАТА Е АВТОРСКИ ПРОЕКТ НА АРХ. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ В ИСТОРИЧЕСКАТА ЧАСТ НА СТАРОТО ПРИСТАНИЩЕ И ГРЪЦКИЯ КВАРТАЛ В ГРАД ВАРНА. ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО Й АВТОРЪТ Е ПРИЛОЖИЛ СЪВРЕМЕННИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ АРХИТЕКТУРНИ ПРИНЦИПИ ЗА РАБОТА С ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО И ИНТЕГРИРАНЕТО МУ В НОВИ ЖИЛИЩНИ И РАБОТНИ ФУНКЦИИ.

ОБЕКТ 129

Исторически

контекст „Бизантина“ се намира на ул. „Хан Омуртаг” 22, във Варна. Днес кварталът е част от Архитектурно-археологическия резерват „Одесос-Варна” и е наситен с множество сгради – недвижими културни ценности.

Територията, в която е разположена сградата, има своята историческа значимост за Варна. Намира се зад крепостните стени на сред -

новековния град, построени още по времето на Втората българска държава. Крепостта е съществувала почти непроменена до началото на ХIХ в. Вътрешните крепостни стени са били с височина 8 м, дебелина от 1 до 2 м и 12 кули. Втората външна стена е била с височина 3 м. През 1828 г. по време на Руско-турската война крепостната стена „Ески кале” е разрушена с изключение на цитаделата й.

БИЗАНТИНА АРХ. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ 130 AMC ALMANAC 2021
>>

>>

Мястото,

на което се намира днешната „Бизантина“ попада във вътрешното кале - „Кале-ичи”. Тук по-значими обекти са били „Барутхане” - средновековната цитадела, превърната в оръжеен арсенал, джамията „Кале-джами”, конакът, чешмата на Хаджи Назар /1740г./ и др.

Развитието на града е било тясно свързано с търговията на зърно, а мястото на сегашната сграда е било традиционно средище на складове, свързани с пристанището. Построяването на настоящата сграда може да се отнесе към 1863 г. На план на град Варна, изработен от руската армия през 1878 г., сградата е една от малкото отбелязани като складове на гръцки търговец. Това е бил комплекс от 3 блоково събрани масивни каменни постройки, които са били пристанищни складове за насипни товари, построени в средата на ХIХ век (1863 г.).

Към началото на ХХ век територията започва да губи връзката си с морската търговия. През 1972-ра година след инцидент 3-те блоково събрани масивни каменни складови постройки изгарят до основи. От пламъците оцеляват единствено каменните им фасади. През 80-те години е направен неуспешен опит там да се построи концертна зала, но строежът е изоставен в разруха за близо 40 години.

ОБЕКТ 131

Съвременна

архитектурна интерпретация До извършване на настоящата проектантско-строителна дейност сградата съществува като „черупка” – запазени са фасадните стени с оголена каменна зидария. Различават се 5 вида градеж, свързани с последователността на изграждането на 3-те складови сгради и промените, които са претърпели през годините.

Благодарение на инициативата и усилията на новия й собственик на архитектурно-инженерния екип и строителната организация, площадката е разчистена, а оригиналните фасади са внимателно реставрирани и консервирани.

По новия проект в западната част на имота е издигнато високо тяло, облечено в бяло стъкло с дървесни акценти, вдъхновено от яхтения дизайн и морските солни кристали. Този нов вертикален обем контрастира с хоризонталната маса на прекрасните каменни фасади под себе си. Новата архитектура е и ясно разграничена от старата и така те остават всяка в своето време. Това създава хармоничен и динамичен архитектурен диалог между поколенията, строителните техники и умения.

БИЗАНТИНА АРХ.
ИГНАТОВ 132 AMC ALMANAC 2021
БОРИСЛАВ
>>

Функционално сградата

е със смесено предназначение – в сутерена е разположен полуподземен паркинг на две нива, на втория етаж има съвременни отворени офис пространства, а във високото тяло има 14 големи панорамни апартамента. Покривите на ниската и високата части са озеленени и оформени като панорамни градини.

арх. Борислав Игнатов

ОБЕКТ 133
>>

PROJECT:

„BYZANTINA“ - A BUILDING WITH MIXED PURPOSE, VARNA

INVESTOR:

FENDER LTD.

MAIN CONTRACTOR:

IV SAILINGS LTD.

ARCHITECT:

„BIGNATOV ARCHITECTURAL STUDIO“

ARCH. BORISLAV IGNATOV

BIZANTINA WITH FOUNDATIONS IN THE PAST AND A LOOK INTO THE FUTURE

Bizantina is a building that carries the modern architectural interpretation of preservation, adaptation and upgrading, typical of our lands for centuries. The building is an author‘s project of arch. Borislav Ignatov in the historic part of the old port and the Greek quarter in Varna. In designing it, the author has applied modern European architectural principles for working with historical heritage and its integration into new housing and work functions.

БИЗАНТИНА АРХ. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ >>
ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР НЕСТАНДАРТЕН И АТРАКТИВЕН

www.leopoldjordan.com www.veni-climat.com

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ: ОБЕКТ: СГРАДА С ТЪРГОВСКИ СКЛАДОВЕ И ОФИСИ НА БУЛ. „БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ“, СОФИЯ ИНВЕСТИТОР: „П.И.Л. ЛОГИСТИКА“ ООД ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ЛИТ СТРОЙ“ ЕООД ПРОЕКТАНТ: „АСА“ ЕООД, ПРОФ. Д-Р АРХ. КАЛИН ТИХОЛОВ „ИЕС ПРОЕКТ-2008“ ЕООД, ДОЦ. Д-Р АРХ. ЕЛИЦА ИВАНОВА И АРХ. РАДИ ЗАХАРИЕВ ФОТОГРАФ: АРХ. ГЕОРГИ ПАЛОВ

ПРОЕКТ-2008

ОБЩОТО СХВАЩАНЕ ЗА ПРОМИШЛЕНИТЕ И СКЛАДОВИ СГРАДИ Е, ЧЕ ТЕ СА ДОСТА СКУЧНИ И НЕАТРАКТИВНИ, НА ФОНА НА РАЗНООБРАЗИЕТО ОТ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ, РАЗЧУПЕНИ И ЕФЕКТНИ ОБЩЕСТВЕНИ, ЖИЛИЩНИ И СМЕСЕНИ ПО СВОЯТА ФУНКЦИЯ СГРАДИ. ГОЛЯМО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО Е ДА СЕ ПРОЕКТИРА ЛОГИСТИЧНА СГРАДА, ЧИИТО ВЪНШЕН ВИД ДА НЕ Е БЕЗЛИЧЕН, А АТРАКТИВЕН, СЪС СИЛЕН АКЦЕНТ В ГРАДСКАТА СРЕДА.

ОБЕКТ 137
cАРХ. КАЛИН ТИХОЛОВ АРХ. РАДИ ЗАХАРИЕВ АРХ. ЕЛИЦА ИВАНОВА

През

последните няколко годи -

ни в България с бързи темпове се стоят логистични центрове и единични складови бази, което даде значителен тласък в развитието

на този сегмент от архитектурното проектиране и строителство.

Към тази категория принадлежи и

новият логистичен център в непосредствена близост до Летище - София по протежение на бул. „Ботевградско шосе“. С впечатляващите 325 м лице към булеварда, той даде възможност за проектиране на сграда с дължина 240 м. Въ преки удължения размер, целта на проектантския екип бе да постигне разчупена визия, която да разруши монотонността на фасадата.

138 AMC ALMANAC 2021
>>

>>

Сградата

е разделена на 5 блока, преплъзнати един спрямо друг, което дава възможност за оформянето на по-голямо пространство пред главният вход с рецепцията.

За да се разделят отделните блокове не само визуално, но и чисто информативно за улеснение на хората, които ще посещават сградата, за фасадите са използвани цветни термопанели.

Така всеки блок получава своя цвят, който е основен и при разработването на интериора му.

139

Едновременно

със задачата да се проектира сграда с впечатляваща визия, бе необходимо да се постигнат максимално допустимите градоустройствени и технически параметри. Но това бе осъществимо само, ако новопроектираната сграда е на няколко етажа. При логистичните центрове такова многоетажно строителство е почти невъзможно, защото значително затруднява зареждането на складовете, които не са на приземния етаж. Могат да бъдат използвани товарни платформи, но при сгради със значително по-малки размери. Задачата пред проектантския

екип бе усложнена – да се изпълнят стриктно допустимите показатели, като се осигури максимално пространство за складови площи.

За постигане на тази цел проектирахме сградата на три основни и две междинни нива, използвайки съществуващата денивелация между терена и бул. „Ботевградско шосе“. Двата основни етажа са с изцяло складова функция. Всеки от тях е самостоятелен с възможност за зареждане от южната фасада, а складовете на терена имат тази възможност и от север. Разликата от 3,5 м в денивелацията значително помага да се оформят две рампи - едната надолу към терена, където

се намират част от складовете и другата към новопроектирана улица на второ ниво за обслужване на складовете, разположени на втория етаж. Складовете на терена са по-големи с възможност за обслужване /товаро-разтоварна дейност/ с тежкотоварни камиони. Складовете, разположени на втория етаж са с по-малки размери и зареждането им е с бусове и маломерни камиони с по-малка тонажност. За да се улесни движението на бусовете по улицата на второто ниво, в сградата е направен пробив и посредством рампа те могат да слязат отново на нивото на булеварда.

140 AMC ALMANAC 2021
>>

Вцентралния

блок е проектиран главният вход с рецепцията, два магазина и информационно табло. Интериорът на главното фоайе е в духа на останалите пространства. Използвани са същите материали, но основният акцент е вече червеният цвят, какъвто е цветът на фасадата.

Третият етаж е с офисна и обслужваща функция. Там има 17 офиса, две заседателни зали, ресторант и фитнес за работещите.

Офисите са разположени по протежението на коридор, свързващ всички блокове от единия до другия край. Така всеки получава достъп до ресторанта, залите и фитнеса, които се намират в източния блок. Поради голямата дължина на сградата, коридорът е с впечатляващите 240 м. За да е ясно къде се намира човек при движение по него, в интериора са използвани основните цветове от фасадата на всеки от блоковете. Предвидени са и ниши с рекреационна функция, които разчупват безкрайния коридор и му дават нова визия и по-голям комфорт.

Основният цвят на коридорите е тъмно сив, който е чудесен фон за разполагане на цветните пана от МДФ, фрезовани и боядисани, рамкирани с вертикални и хоризонтални елементи с дървесен фладер. Впечатление правят окачените тавани, комбинация от гипсокартон в цвят и цветни пана от МДФ.

141
>>

Раздвижени

във височина и подсветнати със скрито осветление, паната спомагат за разчупването на „безкрайния“ коридор. Ресторантът се намира в дъното на коридора. В духа на цялостната концепция на сградата, за него отново е използван основния цвят на съответния блок, който в случая е син. Синият цвят в комбинация със светлия фладер на дървесните плоскости, подходящото осветление, удобните мебели и богатото озеленяване, правят ресторанта уютен, комфортен и атрактивен, отговарящ на съвременните представи за такъв вид заведение. За това възприятие значително спомагат и тристранно разположените витрини с прекрасната гледка към пистата за излитане на самолети, Витоша и столицата.

Като цяло сградата прави впечатление със своята нестандартна схема на планиране по хоризонтала и вертикала, креативния подход при оформление на фасадите и всички интериорни пространства. Екстериорът и интериорът са подчинени на една основна идейна линия, осъществена с използването на всички възможни средства. Максимално добрият резултат, отговаря на предизвикателствата, поставени в началото на проектантския процес.

Арх. Ради Захариев

142 AMC ALMANAC 2021
>>

PROJECT:

BUILDING WITH COMMERCIAL WAREHOUSES AND OFFICES

INVESTOR: P.I.L. LOGISTICS LTD

MAIN CONTRACTOR: LIT STROY EOOD

ARCHITECT:

ASA EOOD, PROF. DR. ARCH. KALIN TIKHOLOV

IES PROJECT-2008 EOOD, ASSOC. PROF. DR. ARCH. ELITSA IVANOVA AND ARCH. RADI ZAHARIEV

LOGISTICS CENTER NON-STANDARD AND ATTRACTIVE

>>The general perception of industrial and warehouse buildings is that they are quite boring and unattractive, against the background of the variety of high-tech, broken and spectacular public, residential and mixed-use buildings. A big challenge is to design a logistics building, whose appearance is not impersonal, but attractive, with a strong emphasis on the urban environment.

In the last few years in Bulgaria there are fast logistics centers and single

warehouses, which gave a significant impetus to the development of this segment of architectural design and construction. To this category belongs the new logistics center in close proximity to Sofia Airport along Botevgradsko Shosse Blvd. With an impressive 325 m facing the boulevard, he made it possible to design a building with a length of 240 m. Despite the extended size, the goal of the design team was to achieve a broken vision that would destroy the monotony of the facade.

ОБЕКТ 143

„ГАЛАКСИ ПЛАЗА“ ЕООД Е ВОДЕЩА КОМАПНИЯ В ПРОЕКТИРАНЕТО И ПРОИЗВОДСТВОТО НА МЕБЕЛНО ОБЗАВЕЖДАНЕ С УНИКАЛЕН ДИЗАЙН ОТ КЛАСИЧЕСКИ И СЪВРЕМЕННИ МАТЕРИАЛИ - МАСИВ, МДФ, ПДЧ, ТЕХНИЧЕСКИ КАМЪК, ПЛЕКСИГЛАС И МЕТАЛ. КОМПАНИЯТА Е ОСНОВАНА ПРЕЗ 1996 Г. И РАЗПОЛАГА СЪС СОБСТВЕНА ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА В ГРАД ВРАЦА. ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО С CNC МАШИНИ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КОМБИНАЦИЯ НА РАЗЛИЧНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА ПОРЪЧКИ С МНОГО ВИСОКА СЛОЖНОСТ.

цария „Виктория“, „Марионет“ клуб, Караоке бар Бургас и много други. Хотелското обзавеждане на „Галакси Плаза“ е функционално и с високо качество. Фирмата предлага цялостно обзавеждане. Сред клиентите й са хотелите ”Несебър”, “Зоров”, „Сандански“, EXPO, „Green Life”- Созопол, „Ollives”- София , БФС - София, „Поморие“ в Слънчев бряг, „Елените“ в Слънчев бряг, „Санте“ Велинград.

Широката производствена гама, която „Галакси Плаза“ предлага, обхваща мебели от висококачествени материали. Изпълняват се поръчки по индивидуални проекти за обзавеждане и оборудване на жилища, офиси, хотели, ресторанти, дискотеки, кафенета и др. Модерният дизайн и високото качество на продукцията, както и добрата фирмена организация и условия на труд, изграждат безупречния имидж на „Галакси Плаза“. Компанията печели доверието на престижни клиенти в страната и чужбина.

Търговското обзавеждане на „Галакси Плаза“ е елегантно и удобно, с подчертана модна линия. Разноо -

бразието на използваните елементи позволява обзавеждане на всички видове търговски обекти и задоволява най-изисканите вкусове. Клиенти на фирмата от този сегмент са Спорт Депо, Дистрикт спорт, Клет България, Теос Хербал, Прима груп, Running zone, Adventure, Махспорт, Лигна груп.

Обзавеждането на ресторанти, заведения за бързо хранене, кафе сладкарници, дневни и нощни барове, което „Галакси Плаза“ предлага, се отличава с разнообразни интериорни серии за успешни пространствени решения. Техни клиенти са Concept cafe, Black Label, Trops Food, ресторанти „Ginger“, клуб ЕХЕ, пи -

Офис мебелите на „Галакси Плаза“ са ергономични, с изискан стил и съвременен дизайн. Фирмата разполага с всички модули, необходими за оборудване на работното място. Изделията са изключително надеждни и с възможност за вграждане на необходимите офисни компоненти. В клиентската листа в този сегмент присъстват Сис Тех България, Спорт Депо, Изи кредит офис, София, Екометан Враца, Comfort Partners, ОББ офиси Ring mall и Милениум център, ДЗИ.

Непрекъснатият стремеж на „Галакси Плаза“ е да предоставя на клиентите си продукти и услуги, които напълно удовлетворяват техните нужди, което води до надхвърляне на клиентските очаквания за качество.

ПРОДУКЦИЯТА НА
„ГАЛАКСИ ПЛАЗА“ –
ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО И МОДЕРЕН
ДИЗАЙН ЧРЕЗ ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ
148 AMC ALMANAC 2021
СИМВОЛИКА НА ОПТИМИЗМА И КРЕАТИВНОСТТА

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ:

www.galaxy-plaza.com

ОБЕКТ: ОФИС НА „КОМФОРТ ПАРТНЪРС“ В СОФИЯ ИНТЕРИОР: „РУБИЛДС“ ООД ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙНЕР: ДОЦ. Д-Р АРХ. ЕВГЕНИ РАФАИЛОВ ПРОФ. Д-Р АРХ. КАЛИН ТИХОЛОВ АРХ. НИЯ ТЕМИЗ АРХ. МАРИНА РАФАИЛОВА СНИМКИ: СТЕФАН Н. ЩЕРЕВ

www.avlighting.bg

ПРОФ. Д-Р АРХ. КАЛИН ТИХОЛОВ ГЛ.АС. Д-Р АРХ. ЕВГЕНИ РАФАИЛОВ

АРХ. НИЯ ТЕМИЗ АРХ. МАРИНА РАФАИЛОВА

ЗА „МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ГОДИНАТА 2019 Г.“ РУХАУС. ИНТЕРИОРНИЯТ ПРОЕКТ И ДИЗАЙН Е ДЕЛО НА „РУБИЛДС“ ООД - ДОЦ. Д-Р АРХ. ЕВГЕНИ РАФАИЛОВ, ПРОФ. Д-Р АРХ. КАЛИН ТИХОЛОВ, АРХ. НИЯ ТЕМИЗ И АРХ. МАРИНА РАФАИЛОВА.

ИНТЕРИОР 151
ОФИСЪТ НА „КОМФОРТ ПАРТНЪРС“ В СОФИЯ СЕ НАМИРА В ПРИЗИРАНАТА
ОФИС РУБИЛДС

Офисът

се развива на две нива свързани с интериорна висяща стълба със специален дизайн. Темата за индустриален дизай, зададена от инвеститора, се допълва от изчистени мебелни ламперии и акценти от зелени стени с богато LED осветление от осветителни тела по детайл, специално произведени за интериора. Комбинацията от тухли с черна ламарина, метални стелажи и етажерки, кутии от метални мрежи с осветление по тавана, растеризиране на стъклените витрини с черен метал, подсветнатият естествен видим бетон от конструкцията на сградата, допълват общата идея и оформят отделни зони с различна индустриална тема.

Жълтият цвят с неговата символика на оптимизъм и креативност се помества в отделни акценти от интерира. Настилките са изпълнени от широкоформатен гранитогрес 150х300 см.

Главният вход с рецепцията е разположен на партерния етаж, а неговото пространство е акцентирано с голяма корпусна секция с логото на фирмата, образувано от зелени стени със скандинавски мъх.

ИНТЕРИОР
>>

Посрещащата

рецепционна ме -

бел следва формата на тавана

от черни ламели с линейни осветителни тела и се подчертава от

голям елемент от черна ламарина

пред стената с тухлена облицовка

с името на компанията, подсветна

със скрито осветление.

За първо ниво на офис пространството са осигурени двадесет работни бюра, един директорски офис, отделна кухненска зона и санитарни възли. Подходът към втория етаж се осъществява посредством висящата метална стълба, облицована с масив от дъб, както и чрез външен отделен вход от втория етаж. Тук е проектиран стъклен под от закалено стъкло триплекс, с идеята висящата стълба и пространството около нея да се възприемат от повече гледни точки.

На този етаж са конферентната

зала, директорският офис, отделен кухненски бокс и санитарен възел. И двата етажа могат да функционират независимо. Първият етаж на офис пространството разполага с големи витрини към озеленения двор на сграда РУХАУС, а вторият с тераса с гледка към Витоша и панорама към същия двор. Подвижното обзавеждане от бюра, секции и други функционални елемети, изпълнено от Galaxy Plaza, представлява комбинация от метал и дърво с търсено озеленяване в тях като акценти. Център на композицията е пространството с висяшата стълба, окачена на тавана на втория етаж и на голямата стъклена витрина, отделяща работната зона от стълбишната клетка. 90% от светлинните решения са по специално разработени детайли, изпълнени от AVLighting. Осветлението и климатизацията в офиса се управляват чрез Smart система. Външната и вътрешната дограма и остъкляване, дело на „Комфорт Партнърс“, са направени със специални решения на затваряне и обков с цел презентиране на компанията.

ОФИС РУБИЛДС 154 AMC ALMANAC 2021
>>

PROJECT:

OFFICE OF COMFORT PARTNERS IN SOFIA

INTERIOR: RUBILDS LTD.

ASSOC. PROF. DR. ARCH. EVGENI RAFAILOV

PROF. DR. ARCH. KALIN TIHOLOV ARCH. NIYA THEMIS

ARCH. MARINA RAFAILOVA

PHOTOS: STEFAN N. SHTEREV

SYMBOLISM OF OPTIMISM AND CREATIVITY

The office is developed on two levels connected by an interior hanging ladder with a special design. The theme of industrial design, set by the investor, is complemented by clean furniture paneling and accents of green walls with rich LED lighting from lighting fixtures in detail, specially made for the interior. The combination of bricks with black sheet metal, metal racks and shelves, metal mesh boxes with ceiling lighting, rasterization of glass windows with ferrous metal, illuminated natural visible concrete from the building structure, complement the overall idea and form separate areas with different industrial theme.

ИНТЕРИОР 155
>>
>>
ОФИСНО ПРОСТРАНСТВО ИЗПЪЛНЕНО С ИЗИСКАНА СИМЕТРИЯ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ

www.illuminarte.eu

ОБЕКТ: ОФИСНО ПРОСТРАНСТВО ИНТЕРИОР:

TANNE DESIGN STUDIO ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙНЕР: ТАТЯНА СТАНЧЕВА СНИМКИ:

NIKKI CANDELERO

www.timbercraft.bg

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ: ТАТЯНА СТАНЧЕВА

ВЪТРЕШНОТО ОФОРМЛЕНИЕ НА ОФИСНОТО ПРОСТРАНСТВО Е ИСТИНСКО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД ВСЕКИ ДИЗАЙНЕРСКИ ЕКИП. ЗАЩОТО МОДЕРНОТО И ПРАВИЛНО ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАБОТНАТА СРЕДА Е ПРЯКО СВЪРЗАНО С ПРОДУКТИВНОСТТА И КАЧЕСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ НА ФИРМЕНИЯ КОЛЕКТИВ. ТВОРЧЕСКАТА АТМОСФЕРА, СЪЗДАДЕНА ЧРЕЗ ИЗИСКАНА СИМЕТРИЯ, ЕЛЕГАНТНИ ЛИНИИ И УСПОКОЯВАЩ ДЕКОР ДОПРИНАСЯ ЗА УСПЕШНАТА РАБОТА НА ВСЕКИ ЧЛЕН НА ЕКИПА.

ИНТЕРИОР 159

ИНТЕРИОР

Клиентите

възлагат на Татяна Станчева да преобрази тяхното офисно пространство. Старото разпределение на бюрата и изключително ниската височина създават дискомфорт на работният процес. Поради тази причина дизайнерът оставя видим бетон на тавана с видими инсталации. Едно от изискванията на клиента е да има повече светлина и място за съхранение на папките, което е свързано с естеството на дейността на фирмата. Ажурните етажерки от метал и дърво допринасят за повече светлина в помещението. Комбинацията на материали като дърво и метал с общия индустриален стил създава усещане за комфорт и уют. Червеният цвят присъства в интериора, защото е част от логото на фирмата. Цялото пространство е Open Space, но е разделено на различни зони, плавно преминаващи една в друга.

>>

PROJECT: OFFICE SPACE

INTERIOR: TANNE DESIGN STUDIO TATIANA STANCHEVA

PHOTOS: NIKKI CANDELERO

OFFICE SPACE FILLED WITH SOPHISTICATION SYMMETRY AND FUNCTIONALITY

The interior design of the office space is a real challenge for any design team. Because the modern and correct organization of the work environment is directly related to the productivity and quality of the company. The creative atmosphere, created through exquisite symmetry, elegant lines and soothing decor contributes to the successful work of each team member.

ИНТЕРИОР 163
>>
ТОПЛИНАТА НА ЕДИН СТИЛЕН ДОМ

www.illuminarte.eu

www.stonecenter.bg

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ: МИХАЕЛА СТАЙКОВА

ARCHITECTURE & INTERIOR DESIGN

ОБЕКТ: АПАРТАМЕНТ В СОФИЯ ИНТЕРИОР: ИНТЕРИОРНО СТУДИО „КАЕЛА“ ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙНЕР: МИХАЕЛА СТАЙКОВА АПАРТАМЕНТЪТ СЕ НАМИРА В СГРАДА НА 20 ГОДИНИ. ОБИТАТЕЛИТЕ МУ СА СЕМЕЙНА ДВОЙКА С ПОРАСНАЛИ И ЖИВЕЕЩИ ОТДЕЛНО ДЕЦА, ЧИЕТО ЖЕЛАНИЕ Е ДА ЖИВЕЯТ В УДОБСТВО, СПОКОЙСТВИЕ И СТИЛНА СРЕДА. ПЛОЩТА НА АПАРТАМЕНТА Е 122 КВ.М, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ТРАДИЦИОННИЯ НАЧИН - ДНЕВНА С ТРАПЕЗАРИЯ, КУХНЯ, АНТРЕ, WC, ТРИ СПАЛНИ, БАНЯ С ТОАЛЕТНА, КОРИДОР И ДВА БАЛКОНА. ТОВА ПРОСТРАНСТВО ОТ БЕЗЛИЧЕН АПАРТАМЕНТ Е ПРЕВЪРНАТО В УЮТЕН СЪВРЕМЕНЕН ДОМ.

ИНТЕРИОР 165

Основните

предизвикателства за осъществяване на идеята за преустройството на дома в духа на съвременните тенденции

в жилищния интериор бяха в няколко посоки: ограничени възможности за промяна в разпределението, поради разположението на конструктивните елементи; недостатъчно място за съхранение; тесни и ниски пространства. Решенията, които избрахме за постигане на новата визия на апартамента, бяха иновативни, съобразени с изискванията за създаване на съвременен дом, предлагащ удобства, уют и комфорт на обитаване. Затварянето на директния подход от антрето към кухнята и отварянето й към дневната даде възможност за обособяване на вграден гардероб за съхранение на връхни дрехи и обувки в антрето.

ДОМАШЕН
МИХАЕЛА СТАЙКОВА 166 AMC ALMANAC 2021
ИНТЕРИОР
>>

Потърсихме

нови функции за някои от помещенията - превръщане на третата спалня в дрешник и на втория балкон в склад. В дрешника има падащо легло, част от цяла огледална стена. За по-голямо удобство бе обособено мокро помещение в зоната на спалните. Чрез използването на тъмни цветове, ламперии и огледала се създаде илюзия за повече пространство.

ИНТЕРИОР 167
>>

За

банята и тоалетната за гости са използвани плъзгащи врати, влизащи в стената с цел пестене на пространство. Зона „нощ“

е отделена от антрето посредством „тапетна“ врата, която се слива със стената. Помещенията са покрити с лесна за поддръжка, миеща се декоративна мазилка.

В дневната е обособен кът за четене и домашен офис в духа на съвременните тенденции.

Използваните материали са МДФ фурнир-тъмен орех, МДФ боя, ламиниран МДФ, естествен трислоен паркет-шеврон, гранитогрес, технически камък.

Цялостната концепция за преустройството на апартамента осигурява непреходност на дизайна и създаване на усещане за класа и уют.

168 AMC ALMANAC 2021
МИХАЕЛА СТАЙКОВА
>>

The apartment is located in a building of 20 years. Its inhabitants are a married couple with grown-up and living separately children, whose desire is to live in comfort, tranquility and stylish environment. The area of the apartment is 122 sq.m, distributed in the traditional way - living room with dining area, kitchen, hallway, WC, three bedrooms, bathroom with toilet, corridor and two balconies. This space from an impersonal apartment has been turned into a cozy modern home.

PROJECT: APARTMENT IN SOFIA INTERIOR: KAELA STUDIO MIHAELA STAYKOVA

THE WARMNESS OF A STYLISH HOME

ИНТЕРИОР 169
>>
УЮТНА
ПРЕОБРАЗЕНА
ИЗВЪНГРАДСКА КЪЩА,
ЗА НОВ ЖИВОТ

www.illuminarte.eu

www.artgres.net

www.sofiadesigndistrict.com

ОБЕКТ: КЪЩА ДО СОФИЯ ИНТЕРИОР: ИНТЕРИОРНО БЮРО “ТАННЕ” ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙНЕР: ТАТЯНА СТАНЧЕВА СНИМКИ: NIKKI CANDELERO

www.estersps.net

www.stonecenter.bg

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ: ТАТЯНА СТАНЧЕВА

ТАЗИ ГОЛЯМА КЪЩА, ПОСТРОЕНА В ЗОРАТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА БЛИЗО ДО СОФИЯ, Е НАПЪЛНО ПРЕОБРАЗЕНА ЗА НОВИЯ ЖИВОТ НА СЕМЕЙСТВО С ТРИ ДЕЦА. КАКТО ПОВЕЧЕТО СГРАДИ ОТ ОНОВА ВРЕМЕ, И ТЯ Е С МНОЖЕСТВО МАЛКИ ПОМЕЩЕНИЯ, НЕФУНКЦИОНАЛНИ КОРИДОРИ И ОБЩИ ПЛОЩИ. ЗАДАЧАТА НА ТАТЯНА СТАНЧЕВА Е ИЗЦЯЛО ДА ТРАНСФОРМИРА ПРОСТРАНСТВОТО И ДА ГО ПРЕВЪРНЕ В МОДЕРНО, ПРОСТОРНО ЖИЛИЩЕ ЗА СЕМЕЙСТВОТО. ЦЯЛОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ И НАСТИЛКИТЕ В СТИЛА НА 80-ТЕ СА ПРЕМАХНАТИ, НАЛАГА СЕ ДА ПАДНАТ И МНОГО СТЕНИ, ЗА ДА СЕ ОБОБЩИ ОБЕМЪТ НА ДНЕВНАТА ЗОНА И ДА СЕ ОСМИСЛЯТ НЕИЗПОЛЗВАЕМИТЕ ДО ТОЗИ МОМЕНТ ПРЕХОДНИ ПРОСТРАНСТВА. ТАКА ПОДЗЕМНОТО НИВО, КОЕТО ПРЕДИ БИЛО НАДРОБЕНО НА ГАРАЖ, СЕРВИЗНИ ПОМЕЩЕНИЯ И МАЛКИ СТАИЧКИ ЗА ГОСТИ, Е ПРЕВЪРНАТО ВЪВ ВПЕЧАТЛЯВАЩА ВИНАРНА, А В ОБЩИТЕ ЗОНИ НА КЪЩАТА СЕ ОФОРМЯ ГОЛЯМА БИБЛИОТЕКА И КИНОЗАЛА.

ИНТЕРИОР 171

Всекиот трите етажа поема

своята ясна функция и стаите

са персонализирани според изискванията на членовете на семействота. На първо ниво са кухнята и дневната, които са на полуетаж заради наклона на терена. Следват

спалните на родителите и едно от децата, а най-горе, на последния етаж, е царството на тийнейджърите с просторно общо място за приятно прекарване на времето. Интериорът впечатлява със своето единно звучене. Дърво, черен мрамор, зелен мъх -тези цветове и текстури доминират картината. Черното придава тежест на интериора, текстурата на дървото внася топло усещане, а зеленината е неочакван свеж акцент. Бялото балансира и олекотява тази солидна като внушение комбинация.

ДОМАШЕН ИНТЕРИОР ТАТЯНА СТАНЧЕВА 172 AMC ALMANAC 2021
>>

>> Почти

във всяко помещение има люлка и това допълва визията с приятна лекота и игривост. Големите пространства са използвани максимално функционално, без да са претоварени с мебели. Декоративните решения и аксесоари – акцентни осветителни тела, артистични тапети, малки масички, текстил, обживяват къщата и й придават характер. С привилегия са книгите и гледката и това веднага одухотворява мястото.Дневната е ясно зонирана и приобщава кухнята и трапезарията. Двата телевизора, поставени един срещу друг, осигуряват видимост от диваните и от кухнята, където собственикът, запален готвач, прекарва много време. Заради подовото отопление е избран гранитогрес, който отлично имитира дървесен декор („Арт -

грес”). Важни за естетиката са дизайнерските осветителни тела на Vibia („Илуминарте”). Черният обем в дъното крие не само бетонна колона, но и вградените уреди от кухнята. Балсамираният мъх (от „Билборд”) е акцент, който се появява на няколко места в къщата. Елегантните барстолчета на Cattelan („Илуминарте”) са контрапункт на плътните обеми на корпусната мебел.Погледът в дневната не скучае - гледката е отворена навън с големи витрини, а в другата посока има жив огън. Любопитен детайл е, че стъклото на камината се плъзга нагоре зад телевизора в самия гипсокартон, може да се отвори и на панти, въпреки че е 160 см. И тук откриваме малките масички от цели дънери – авторски продукти на Татяна Станчева.

ИНТЕРИОР 173

Диваните,

креслото, люлката са от добри италиански марки (Sofia Design District), а корпусната мебел е изработена от българската фирма Еster SPS. Кухнята е с остров с котлони и вграден аспиратор. Плотовете са от 10 мм технически камък с декор черен мрамор (Стоун център). Плътната тъмна редица шкафове е балансирана от светлата, изцяло остъклената стена над мивката.

174 AMC ALMANAC 2021
ДОМАШЕН ИНТЕРИОР ТАТЯНА СТАНЧЕВА
>>

Навтория етаж, на мястото на неизползваема обща площ, е оформена голяма библиотека, към която има и тераса. „Никой не си представяше, че тези цели 40 квадрата. могат да се оползотворят по този начин“, казва Татяна Станчева. Родителската спалня е обзаведена минималистично в бяло и дърво. От нея се влиза директно в банята, която не е много голяма, но има всичко –мивка, душ-кабина, тоалетна, вана, ниша с шкаф, избран е гранитогрес, който красиво имитира камък и отлично се съчетава с визията на дървото и балсамирания мъх.

ИНТЕРИОР 175
>>

Детската

стая на най-малкия

член на семейството е с легло – кола. Стаята на тийнейджъра по негово желание е изчистена като форми и цветове.

Стаята на момичето е с интересен фототапет, правен по поръчка, и с дъска за писане до бюрото. Тапицираните легла са по поръчка, удобни и прецизно изработени.

ИНТЕРИОР ТАТЯНА СТАНЧЕВА 176 AMC ALMANAC 2021
ДОМАШЕН
>>

Общото

пространство на последния етаж е превърнато в кинозала, като екранът пада пред прозореца. Фототапет, изработен специално за мястото, подсказва кинотематиката. Оттук се влиза в спалните на децата. Диваните (Sofia Design District) и пуфовете (Coolinsky ) дават възможност за различни конфигурации на сядане. Тук има също джаги и малък кухнески бокс за тийнейджърите. Когато екранът не се използва, гледката към Стара планина е освободена от мебели. Подчертаната с дървена обшивка скатна архитектура на покрива подсилва усещането за уютна извънградска къща.

ИНТЕРИОР 177
>>

>>

Винарната

на приземния етаж е с подчертано по-тъмна тоналност. Столовете и масата са с красива извивка и не са с традиционно по-грубия силует на мебелите за механа. Любопитно е, че гърбът на кухненската мебел е от корк. Интересна е комбинацията на модерните черни обеми и провансалските греди на тавана. Осветлението е с главна роля за настроението. Още една баня, но с по-тъмно и тежко решение, което подкрепя концепцията за баланс на светло и тъмно в целия интериор.

ДОМАШЕН ИНТЕРИОР ТАТЯНА СТАНЧЕВА 178 AMC ALMANAC 2021

PROJECT: HOUSE NEAR SOFIA

INTERIOR: „TANNE“ DESIGN STUDIO

INTERIOR DESIGNER: TATIANA STANCHEVA

PHOTOS: NIKKI CANDELERO

COZY OUTSIDE HOUSE, TRANSFORMED FOR A NEW LIFE

Thislarge house, built at the dawn of democracy near Sofia, has been completely transformed for the new life of a family with three children. Like most buildings of that time, it has many small rooms, non-functional corridors and common areas. Tatiana Stancheva’s task is to completely transform the space and turn it into a modern, spacious home for the family. All the furniture and flooring in the style of the 80’s have been removed, and many walls have to fall in order to summarize the volume of the living area and to make sense of the hitherto unusable transitional spaces.

Thus, the underground level, which was previously divided into a garage, service rooms and small guest rooms, has been turned into an impressive winery, and in the common areas of the house is formed a large library and cinema.

ИНТЕРИОР 179
>>
КОНЦЕПЦИЯ ЗА НЕПОВТОРЯЕМОСТ С ОРИГИНАЛНО ОФОРМЛЕНИЕ

www.domko.com

www.dekko.net

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ: AРХ. ЦВЕТОМИР ПАВЛОВ, АРХ. МИЛА ИВАНОВА

ОБЕКТ: ОФИС СГРАДА GOLDLINE, СОФИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ: STARS GROUP ИНТЕРИОР: CACHЃ ATELIER ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙНЕР: АРХ. ЦВЕТОМИР ПАВЛОВ, АРХ. МИЛА ИВАНОВА СНИМКИ: MИНКО МИНЕВ

НОВИЯТ

GOLDLINE НА БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ В СОФИЯ, ВПЕЧАТЛЯВА СЪС СВОЯ АРХИТЕКТУРЕН ОБРАЗ И ОРИГИНАЛНО ВЪТРЕШНО ОФОРМЛЕНИЕ. ПРОЕКТАНТСКИЯТ ЕКИП НА CACHE ATELIER Е ПОДЧИНИЛ ТВОРЧЕСКИЯ СИ ЗАМИСЪЛ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА НЕПОВТОРЯЕМОСТ

УСПЯЛ ДА СЕ СПРАВИ УСПЕШНО С ТАЗИ НЕЛЕКА ЗАДАЧА.

ИНТЕРИОР 183
И Е
ОФИС НА КОМПАНИЯТА STARSGROUP, СЕДЕМЕТАЖНАТА СГРАДАТА
184 AMC ALMANAC 2021

>>

Новият

офис на StarsGroup в София заема всички седем етажа на сградата Goldline на бул. „Цариградско шосе“. На пет от тях са разположени работните пространства, партерът е зает от залите за срещи и обучения, а на последния седми етаж е зоната за хранене, почивка и рекреация.

При разработването на интериорния дизайн решихме да подчиним цялото офис пространство на основната дейност на компанията –онлайн залагания и игри. Основната ни задача бе да обединим петте етажа с обща концепция, но да избягаме от корпоративната повтаряемост и скучност на подобен тип големи офис пространства. Случ -

вало ни се е да бъдем в офиси с абсолютно идентична визуална среда на различните етажи, което е доста неприятно и объркващо. Целта ни бе да запазим единния дух на всички пространства, като използваме едни и същи изразни елементи, но да внесем индивидуалност и разнообразие чрез комбинирането им по различен начин. Например, в цялата сграда настилката е от три тона сив мокет. Но за всеки етаж ние разработихме различна комбинация за подреждането му, създавайки уникален растер. Работните места са в отворен тип пространство с достатъчно простор между тях, функционални са залите за срещи и зоните за колаборация.

185

Идеята

ни бе всеки етаж да символизира различна сфера от дейността на компанията –спортни залагания, казино, покер и т.н. Запазихме индустриалния дух и тъмните тонове, които водят до асоциация с казино и игрална зала. Разработихме оригинални графични елементи, които да представят „играта“ – референции към филми, книги и произведения, в които казиното и покерът са били основен мотив, спортни аксесоари, използвани като декоративен елемент, графити в поп-арт стилистика, свързана с покера, исторически факти и директни елементи от „иг -

рата“. За нас бе важно обстановката да подсказва естеството на работата, но по индиректен и визуално ненатоварващ начин. Интересна е централната зона (малка кухня с кът за почивка и кафе), в която попада човек на всеки етаж, влизайки от асансьорното фоайе. Индивидуалното усещане за отделните нива постигнахме чрез осветителните тела, обзавеждането и декоративното оформление. Така успяхме да избягаме от повтаряемостта и реално в цялата сграда няма две еднакви зали за срещи (от общо над 15) или зони за почивка и колаборация.

186 AMC ALMANAC 2021
>>
187

>> На

партерния етаж, където са разположени залите за срещи и гъвкавите зали за обучения, продължихме концепцията за „неповтаряемост“ и тематично разделяне. Интересна е директната визуална връзка с нивото на улицата, която създава усещане за приобщеност с външната среда.

На последния етаж са разположени зоните за хранене, почивка и рекреация. Впечатляваща е панорамната тераса, чудесно продължение на вътрешното пространство. Запазвайки общия дух на сградата, тук съхранихме индустриалното усещане, като го омекотихме с повече дървесни финиши и меко сядане.

188 AMC ALMANAC 2021

PROJECT: GOLDLINE OFFICE BUILDING, SOFIA

CONTRACTOR: STARS GROUP

INTERIOR: CACHЃ ATELIER

INTERIOR DESIGNER: ARCH. TSVETOMIR PAVLOV, ARCH. MILA IVANOVA

PHOTOS: MINKO MINEV

THE CONCEPT OF UNIQUE WITH ORIGINAL LAYOUT

The new office of StarsGroup, the seven-story Goldline building on Tsarigradsko Shose Blvd. in Sofia, impresses with its architectural appearance and original interior design. The Cache Atelier design team subordinated their creative concept to the concept of uniqueness and managed to successfully accomplish this daunting task.

ИНТЕРИОР 189
>>

ХАРМОНИЯ ОТ ЧИСТОТА, ЛЕКОТА И ИЗИСКАНОСТ

www.illuminarte.eu

www.artgres.net

www.ergon-bg.com

ОБЕКТ: ХОТЕЛ „ФРЕНДС“, ЛОЗЕНЕЦ ИНТЕРИОР: БАРАКА ДИЗАН ЛАБ ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙНЕР: ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА

www.cdd.bg

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ: ЦВЕТАЛИНА ДИМИТРОВА

ОБНОВЕНИЯТ БУТИКОВ МОРСКИ ХОТЕЛ „ФРЕНДС“ Е РАЗПОЛОЖЕН СРЕД УЮТА НА ГОЛЯМА И ЖИВОПИСНА ЗЕЛЕНА ГРАДИНА В С. ЛОЗЕНЕЦ. ИНТЕРИОРЪТ Е ВДЪХНОВЕН ОТ МОРСКАТА ТЕМА – БЕЗКРАЙНОТО ТЮРКОАЗЕНО МОРЕ, БЯЛАТА ПЯНА НА ВЪЛНИТЕ, СИТНИЯ ПЯСЪК И СИНЬОТО НА НЕБЕТО. ЗА ЗАСИЛВАНЕ НА ЦЯЛОСТНАТА АТМОСФЕРА СА ЗАИМСТВАНИ ЕЛЕМЕНТИ И ОТ ГЛЕДКАТА КЪМ КЕЯ – ВЪЖЕТА И ДЪРВЕНИ ПОНТОНИ.

ИНТЕРИОР 191

Всеки елемент е внимателно подбран, за да се постигне балансирано съчетание между предпочетения средиземноморски стил и екстериора.

Основната характеристика на проекта е хармоничната комбинация на чистота, простота и лекота и в най-малките детайли. Стаите са светли, стилни и модерни, и изключително в естествени цветове, като са използвани популярният за стила бял и син тон и пастелните нюанси на сиво-бежовата палитра. Фоайето на хотела наподобява художествена галерия, където цветовете на картините са акцент към минималистичните бели стени.

192 AMC ALMANAC 2021
ХОТЕЛ „ФРЕНДС“ BARACA DESIGN LAB
>>
193
194 AMC ALMANAC 2021

Спокойствието

на крайбрежието се улавя в заоблените вълнообразни линии на целия проект, изпълнен без прави ъгли. Декорацията със закачливи лампи с маймуни, играе важна роля в цялостния вид на фоайето, и най-вече в атмосферата му, като превръща пространството във вълнуващо и забавно. Лятната приказка, за която хората си мечтаят, е изпълнена в свежата елегантност и уют на този двуетажен хотел.

ИНТЕРИОР 195 >>
ХОТЕЛ „ФРЕНДС“ BARACA DESIGN LAB 196 AMC ALMANAC 2021

PROJECT: HOTEL FRIENDS, LOZENETS

INTERIOR: BARACA DESIGN LAB

DESIGNER: TSVETALINA DIMITROVA

HARMONY

OF PURITY, LIGHTNESS AND SOPHISTICATION

Therenovated boutique sea hotel “Friends” is located in the comfort of a large and picturesque green garden in the village of Lozenets. The interior is inspired by the marine theme - the endless turquoise sea, the white foam of the waves, the fine sand and the blue of the sky. To enhance the overall atmosphere, elements have been borrowed from the view of the pier - ropes and wooden pontoons.

ИНТЕРИОР 197
>>
ГОСТОПРИЕМЕН РЕСТОРАНТ С ДЪХ НА МОРЕ

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ:

www.buldecor.com

ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА www.tent-design.com

www.vies.bg

ГЛ. АС. Д-Р. АРХ. РАДУЛ ШИШКОВ

ОБЕКТ: РЕСТОРАНТ BURATA ITALIANA, ВАРНА ИНТЕРИОР: „СТУДИО БРЕП“ ЕООД ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙНЕР: Д-Р. АРХ. РАДУЛ ШИШКОВ СНИМКИ: ВИКТОР ЦЕРОВСКИ НОВИЯТ КРАЙМОРСКИ РЕСТОРАНТ НА ВЕРИГАТА BURATA ITALIANA, РАЗПОЛОЖЕН В НОВООБОСОБЕНАТА ОБЩЕСТВЕНА ЗОНА НА ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА, СЯКАШ ИЗНИКНАЛ ОТ МОРСКИТЕ ВЪЛНИ НЕПОСРЕДСТВЕНО ПРЕД МОРСКИЯ БРЯГ, Е РЕАЛИЗИРАН В НАЧАЛОТО НА ЛЕТНИЯ СЕЗОН ТАЗИ ГОДИНА. ЗА ЦЕЛТА Е ИЗГРАДЕНА ИЗЦЯЛО НОВА САМОСТОЯТЕЛНА СГРАДА, КАТО ИНТЕРИОРНИТЕ РЕШЕНИЯ СА ЗАЛОЖЕНИ КАКТО В АРХИТЕКТУРНИЯ, ТАКА И В КОНСТРУКТИВНИЯ ПРОЕКТ.

ИНТЕРИОР 199

Новата

сграда на морския бряг е със стоманена рамкова конструкция, с минимален брой вътрешни колони и оптимални подпорни разстояния. Тя носи отваряемите покривни тенти и покривното остъкляване тип “скайлайт”.

Основно преимущество на ресторанта е панорамната гледка към морето, очертана чрез ограждащата конструкция, която е изцяло остъклена по три от фасадите чрез иновативни, плъзгащи се по вертикална ос витрини, събиращи се до 85 см от пода. Интериорът е изцяло ориентиран с гледка към морето, чрез амфитеатрално разположение на обзавеждането на различни подиумни нива.

200 AMC ALMANAC 2021
РЕСТОРАНТ BURATA ITALIANA АРХ. РАДУЛ ШИШКОВ
>>

>>

Архитектурните

решения позволяват пълно отваряне на ресторанта към околното обществено пространство и обкръжаваща го среда. В интериора са търсени простор, лекота и тектонична обвързаност с конструкцията. Цялостната визия е с подчертано морски привкус.

При плановото разположение на мебелите в залата е постигната максимална функционалност, като са образувани разнообразни групи за сядане. Полукръгли сепарета, разположени на подиум по периферията, осигуряват комфорт и гледка към морето за възможно най-много хора. Свободно стоящи маси са положени в по-ниската част, в непосредствена близост до морето. В дъното на ресторанта се намират обслужващите помещения, кухнята и откритата шоу кухня, като по този начи се създава тематичен фон на търговската зала.

Централно място в композицията заема барът, подчертан чрез специално изработения по поръчка голям полилей от метал и дървени ламели. Окачен към стоманена носеща конструкция с корабни въжета, полилеят елегантно следва контура на бара, интегрирайки в себе си меки, вълнообразни форми. За изработката му са използвани съвременните технологии за дигитално прототипиране и параметричен дизайн без да се бяга от общото усещане за изтънчен уют, постигнато чрез естетвения материал и прецизните детайли.

Централните носещи сдвоени колони са предвидени още в конструктивното решение и са облечени с огънати MDF плоскости с естествен фурнир и преплетени корабни въжета. Тектониката на носещата метална конструкция е подчертана в интериора чрез обличането на гредите, като за постигане на по-добра пропорция и елегантност, визуално са разделени чрез месингови лайсни. Основните носещи рамки на конструкцията са оставени видими и боядисани в черно, в контраст с олекотените и светли облицовки по таваните и стените.

ИНТЕРИОР 201

Заложено

е на топло, точково осветление посредством елегантни опънати токови шини и скрито LED осветление, което да предоставя дискретна функционална светлина за всяка отделна зона и същевременно да подчертава стилните детайли в интериора. Предвидена е интелигента дигитална система за управление и димиране на осветлението по зони.

За оптималното разположение на озвучаването е използвана дигитална симулация за разпространение на звука и са избрани ефектни, висящи озвучителни тела, в синхрон

с цялостната концепция на интериора.

Търговската зала на ресторанта

е обилно озеленена с множество кашпи, озеленени стени и дървета, който създават приветлива среда и усещане за покрита градина.

Цялостната мебелна дейност и всички индивидуални решения са произведени по проект на „Студио Бреп“ от фирма „Булдекор“.

За реализацията на проекта е заложено на прецизното проектиране на всеки един аспект от интериорния дизайн, резултат от богат предишен опит и творческа страст. Художествените решения са плод на хармоничното взаимодействие между инвеститор и проектант, а техническото изпълнение - на високата прецизност при взимането на решения.

202 AMC ALMANAC 2021 >>
РЕСТОРАНТ BURATA ITALIANA АРХ. РАДУЛ ШИШКОВ

PROJECT: BURATA ITALIANA RESTAURANT, VARNA

INTERIOR: STUDIO BREP LTD

INTERIOR DESIGNER:

ARH. RADUL SHISHKOV

PHOTOS: VIKTOR TZEROVSKI

HOSPITABLE RESTAURANT WITH A BREATH OF SEA

Thenew seaside restaurant of the “Burata Italiana” chain, located in the newly separated public area of the Port of Varna, as if emerged from the sea waves just in front of the beach, was realized at the beginning of the summer season this year. For this purpose, an entirely new separate building was built, and the interior solutions are embedded in both the architectural and structural design.

ИНТЕРИОР 203
>>
СЛОЖНА ЕКЛЕКТИКА ОТ СТИЛОВЕ И МАТЕРИАЛИ

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ:

www.prisma.bg

www.buldecor.com

ОБЕКТ: МАГАЗИН НА МАРКАТА МОННИ ИНТЕРИОР: „МИА АРХИТЕКТИ“ ЕООД ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙНЕР: АРХ. ГИЛЯНА КОМИТОВА

АРХ. ГИЛЯНА КОМИТОВА

МАГАЗИНЪТ Е ПОДЧИНЕН НА ЦЯЛОСТНА СТИЛИСТИКА, ДИЗАЙН, ДЕТАЙЛИ И МАТЕРИАЛИ В ИНТЕРИОРЕН ПРОЕКТ, РАЗРАБОТЕН ЗА ДРУГО ПОМЕЩЕНИЕ НА СЪЩАТА МАРКА ОТ ИЗВЕСТНИЯ ИТАЛИАНСКИ АРХИТЕКТ КЛАУДИО ПИРОНИ. НАШАТА ЗАДАЧА БЕШЕ ДА АДАПТИРАМЕ ДИЗАЙНА НА ИТАЛИАНСКИЯ АРХИТЕКТ КЪМ КОНКРЕТНОТО ПОМЕЩЕНИЕ, ЗАПАЗВАЙКИ КОНЦЕПЦИЯТА, РАЗРАБОТЕНА ОТ НЕГО.

ИНТЕРИОР 205

Най-новият

магазин на марката МОННИ, разположен в голям столичен мол, овладява сложна еклектика от стилове и материали, в резултат на което се получава стилно, светло и функционално търговско пространство.

Цялостното впечатление за магазина е за бяло пространство, богато осветено, допълнено с малки златни акценти, които създават усещане за лукс и приветливост. Домашният уют е постигнат с мал-

ки детайли като килими, текстилни и кожени елементи.

Камъните, използвани в интериора, бял и черен мрамор създават впечатлението за студен и респектиращ интериор. Този ефект е търсен и е противопоставен на ефекта от дървените и текстилни елементи, които го омекотяват.

Металните щендери създават ритъм по стените с редуване на високи и ниски компоненти, равномерно прекъснати от огледални колони.

МАГАЗИН МОННИ МИА АРХИТЕКТИ 206 AMC ALMANAC 2021
>>
ИНТЕРИОР 207

Окаченият

таван с ламели има две функции. Първата и основна функция е да предостави изобилна бяла светлина, необходима за търговските цели на помещението. Вторична функция на тавана е да се засили усещането за перспектива в дълбочина, да покани посетителите гостоприемно в магазина, като подчертава основната ходова линия. Перспективата на пространството е допълнително засилена от огледалата, разположени в дъното на помещението, създавайки илюзията за двойно по-голям магазин. Доминиращият дизайн и силно търговско излъчване е търсеният и постигнат резултат в проекта. Магазинът на марката МОННИ съчетава усещането за уникалност, естетика и лукс.

МАГАЗИН МОННИ МИА АРХИТЕКТИ 208 AMC ALMANAC 2021
>>

PROJECT: MONNI BRAND STORE

INTERIOR: „MIA ARCHITECTS“ LTD ARCH. GILYANA KOMITOVA

INTRICATE BLEND OF STYLES AND MATERIALS

The store is subject to the overall style, design, details and materials in an interior design developed for another room of the same brand by the famous Italian architect Claudio Pironi. Our task was to adapt the design of the Italian architect to the specific room, preserving the concept developed by him.

The newest store of the MONNI brand, located in a large metropolitan mall, masters a complex eclecticism of styles and materials, resulting in a stylish, bright and functional retail space.

ИНТЕРИОР 209
>>

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈ ÖÅÍÒÚÐ „ÎÊÒΓ È „ÀÐÒÅÊÑ ÈÍÆÅÍÅÐÈÍÓ ÍÈ ÑÅ ÄÎÂÅÐÈÕÀ ÇÀ ÏÐÎÅÊÒÈÐÀÍÅÒÎ È ÈÇÃÐÀÆÄÀÍÅÒÎ ÍÀ ÖßËÎÑÒÍÀ ÊËÈÌÀÒÈ×ÍÀ, ÎÒÎÏËÈÒÅËÍÀ È ÂÅÍÒÈËÀÖÈÎÍÍÀ ÈÍÑÒÀËÀÖÈß.  ÎÁÅÊÒÀ ÑÀ ÈÇÏÎËÇÂÀÍÈ ÍÀÉ-ÍÎÂÈÒÅ ÅÍÅÐÃÈÉÍÎÅÔÅÊÒÈÂÍÈ È ÈÊÎÍÎÌÈ×ÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ, ÏÐÎÄÓÊÒ ÍÀ MITSUBISHI ELECTRIC.

ÊËÈÌÀÒÈÇÀÖÈß ×ÐÅÇ MXZ R32 Ìóëòèñïëèò ñèñòåìèòå íà Mitsubishi Electric äàâàò âúçìîæíîñò çà ãúâêàâîñò è êîíòðîë íà òåìïåðàòóðàòà âúâ âñÿêî åäíî ïîìåùåíèå ñïðÿìî íóæäèòå. Òå îñèãóðÿâàò âèñîêà åôåêòèâíîñò è èêîíîìèÿ íà åíåðãèÿ. Íàïðåäíàëèòå òåõíîëîãèè â ñåðèÿòà MXZ ïðåäëàãàò áîãàò èçáîð îò âîäåùè íà ïàçàðà ðåøåíèÿ ñ õëàäèëåí àãåíò R32. Áëàãîäàðåíèå íà ñâîÿ íèñúê ïîòåíöèàë çà ãëîáàëíî çàòîïëÿíå, õëàäèëåí àãåíò R32 îòãîâàðÿ íà èçèñêâàíèÿòà íà Ðåãëàìåíòà çà ôëóîðèðàíè ïàðíèêîâè ãàçîâå çà 2025 ã. Òîé ïîçâîëÿâà âèñîêà åôåêòèâíîñò íà ñèñòåìàòà è íèñêî çàðåæäàíî êîëè÷åñòâî õëàäèëåí àãåíò. Ïî òîçè íà÷èí êëèìàòè÷íèòå ñèñòåìè, êîèòî èçïîëçâàò R32, èçèñêâàò ïðèáë. 20 äî 30% ïî-ìàëêî õëàäèëåí àãåíò, êàòî ñúùåâðåìåííî êîíñóìèðàò ïî-ìàëêî åíåðãèÿ è îñèãóðÿâàò ïî-âèñîêà ìîùíîñò.

//

// ÂÅÍÒÈËÀÖÈß ÇÀ ÏÐÅÑÅÍ ÂÚÇÄÓÕ LOSSNAY

Àêî äî ñêîðî íàëè÷èåòî íà âåíòèëàöèîííà ñèñòåìà â ñãðàäèòå è ðàçëè÷íèòå îáåêòè ìîæåøå äà ñå ñ÷èòà çà ëóêñ, òî âå÷å îïðåäåëåíî ìîæåì äà êàæåì, ÷å äîáðàòà è ïðàâèëíà öèðêóëàöèÿ íà âúçäóõà â çàòâîðåíèòå ïîìåùåíèÿ å îò èçêëþ÷èòåëíà íåîáõîäèìîñò. Ñ ïðîìåíèòå â çàêîíîäàòåëñòâîòî, ïðåäèçâèêàòåëñòâîòî ïðåä ïðîåêòàíòèòå, èíñòàëàòîðèòå è ïîëçâàòåëèòå íà âñÿêà åäíà ñãðàäà, å äà îòêðèÿò ðåøåíèå çà âåíòèëàöèÿ, êîåòî åäíîâðåìåííî äà áúäå åôèêàñíî è åíåðãèéíîåôåêòèâíî. Áëàãîäàðåíèå íà âåíòèëàöèîííèòå ñèñòåìè Lossnay âñè÷êî òîâà å âúçìîæíî. Òå ñà ñúçäàäåíè, çà äà äîñòàâÿò ïðåñåí âúçäóõ â åäíà ñãðàäà, êàòî åäíîâðåìåííî èçâëè÷àò çàñòîÿëèÿ âúçäóõ ïî âúçìîæíî íàé-åíåðãèéíîåôåêòèâíèÿ íà÷èí, ÷ðåç èçïîëçâàíå íà òåõíîëîãèÿ çà òîïëèííî âúçñòàíîâÿâàíå.

// ÎÒÎÏËÅÍÈÅ ×ÐÅÇ ÂÎÄÍÎ ÏÎÄÎÂÎ ÎÒÎÏËÅÍÈÅ ÈÇÒÎ×ÍÈÊ ÒÅÖ

Îòîïëåíèåòî â îáåêòà å ðåøåíî ïîñðåäñòâîì ïîäîâî îòîïëåíèå. Ïðåäèìñòâîòî íà òîâà îòîïëåíèå å, ÷å îñèãóðÿâà ðàâíîìåðíî òåìïåðèðàíå è èçêëþ÷èòåëåí êîìôîðò. Òîçè òèï îòîïëåíèå ñå îòëè÷àâà è ñúñ ñâîÿòà èçêëþ÷èòåëíà åíåðãèéíà åôåêòèâíîñò, â ñðàâíåíèå ñúñ ñòàíäàðòíàòà ðàäèàòîðíà ñèñòåìà.

// ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ×ÐÅÇ MELCLOUD

Âñè÷êè èíñòàëèðàíè êëèìàòè÷íè ñèñòåìè â îáåêòà ìîãàò äà ñå óïðàâëÿâàò ïðåç ïðèëîæåíèåòî MELCloud íà Mitsubishi Electric. Òî äàâà âúçìîæíîñò çà áúðç è ëåñåí êîíòðîë îò ðàçñòîÿíèå ïîñðåäñòâîì òåëåôîí, êîìïþòúð èëè òàáëåò. Áåçæè÷íàòà òåõíîëîãèÿ îñèãóðÿâà ñâîáîäà è ãúâêàâîñò. Ñ Wi-Fi àäàïòåðà êîíòðîëúò å âèíàãè íà åäíà ðúêà ðàçñòîÿíèå, äàâàéêè âúçìîæíîñò äà ñå íàïðàâÿò æåëàíèòå ïðîìåíè â êëèìàòà íà ïîìåùåíèåòî ñàìî ñ íÿêîëêî êëèêà îò ñâúðçàíîòî ñìàðò óñòðîéñòâî.

* Визуализация на MELCloud за вентилация и климатично тяло.

* Разпределение на водно подово отопление.

Çà êîíòàêòè: Ñîôèÿ 1517, áóë. Âëàäèìèð Âàçîâ 52, Òåë.: 02 / 943 11 34, 35, 36; office@climacomeng.com * Разпределение
системи.
на климатична и вентилационна
И
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР С ДИСКРЕТНА
РЕЛАКСИРАЩА СРЕДА

www.climacomeng.com

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ: AЛЕКСАНДРА ТИХОВА

ОБЕКТ: МЕДИЦИНСКИЯТ ЦЕНТЪР ОКТО, СОФИЯ ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: „АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ АД ИНТЕРИОР:

ИНТЕРИОРЕН ОТДЕЛ „АРТЕКС ПРОЕКТ“ ЕООД ПРОЕКТАНТ: АЛЕКСАНДРА ТИХОВА

МЕДИЦИНСКИЯТ ЦЕНТЪР ОКТО НА УЛ. „ОБОРИЩЕ“, СОФИЯ В СГРАДАТА „АРТ ГРИЙН“ Е СЪЗДАДЕН СЛЕД ПРЕУСТРОЙСТВО И ВЪТРЕШЕН ДИЗАЙН НА ПОМЕЩЕНИЯ С ДРУГО ПЪРВОНАЧАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. РЕАЛИЗИРАН Е ОТ “АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ПО ПРОЕКТ НА ИНТЕРИОРНИЯ ОТДЕЛ НА „АРТЕКС ПРОЕКТ“.

ИНТЕРИОР 213

Проектантите

от „АРТЕКС“ създават елегантна и релаксираща среда, в която всеки детайл е съобразен с функционалните особености на един медицински център. Съществуващият дотогава магазин от 219 кв. м е изцяло преобразен, с напълно променени инсталационни системи, отговарящи на специфичните изисквания, за да приюти един от водещите частни медицински центрове по рехабилитация в страната. Центърът се състои от 2 кабинета за физиотерапия, 1 по-голям лекарски кабинет, кабинет за масаж с директен вход към прилежаща баня, зала за кинезитерапия и медицински фитнес със съблекалня и баня, две тоалетни - едната от които за инвалиди, малка кухня за персонала, рецепция със зона за изчакване. С лекота в дизайна са интегрирани вградена система за вентилация и климатизация и подово отопление. Използвана е система за контрол на достъп с цел дискретна организация на движението на

посетители и персонал. Центърът е напълно приспособен за хора в неравностойно положение - от асансьор, елегантно вписан в интериора с огледалната си облицовка, до система за аварийна сигнализация във всички бани и тоалетни. С цел постигане максимален комфорт на средата, преградните стени и окачените тавани са с повишени звукоизолационни качества. Осветлението е дискретно и адаптивно - със скрито LED-осветление и димируеми осветителни тела за вграждане. За създаване на индивидуална атмосфера във всяко помещение „АРТЕКС ПРОЕКТ“ е създал различен дизайн, съобразен с функционалните изисквания на кабинета.

Благодарение на вграденото озвучаване на отделните зони се постига пълна автономност на кабинетите. Настилките са устойчиви на всякакви въздействия с възможност за бърза и лесна поддръжка – гранитогрес в повечето помещения и висок клас естествен паркет във фитнеса.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ОКТО АРТЕКС ПРОЕКТ 214 AMC ALMANAC 2021
>>
ИНТЕРИОР 215

Изцяло

индивидуален е и проектът

за всички графични елементи на дизайна: от светещи метални указателни табели до рекламни надписи и графити.

Основната идея на интериорния екип на „АРТЕКС ПРОЕКТ“ е била да избяга от стандартната бяла и стерилна визия на медицинско заведение. Бялото носи светлината в интериора, но в съчетание с бежови акценти и дърво, цялостното впечатление е за топла и приветлива визия. Дървото се появява като основен материал на дизайна под формата на мебели и релефни ламперии с вградени светлини. Основната

атракция е интересната облицовка при стълбата, която посреща клиентите и неусетно ги повежда към рецепцията - друг интересен акцент в интериора. Масивна, с ефектната си облицовка от широкоформатни гранитогресни плочи, тя сякаш е изваяна от мрамор и придава усещане за лукс. Благодарение на прецизната работа на „АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ и със съдействието на фирми, дългогодишни партньори на „АРТЕКС“, резултатът е един различен медицински център, грабващ с индивидуалния си съвременен дизайн, навяващ дискретен лукс, спокойствие, релакс и уют.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ОКТО АРТЕКС ПРОЕКТ 216 AMC ALMANAC 2021
>>

PROJECT:

OKTO MEDICAL CENTER, SOFIA

MAIN CONTRACTOR: ARTEX ENGINEERING AD

INTERIOR:

INTERIOR DEPARTMENT „ARTEX PROJECT“ LTD.

DESIGNER: ALEXANDRA TIHOVA

MEDICAL CENTER WITH DISCRETE AND RELAXING ENVIRONMENT

TheOKTO Medical Center on Oborishte Street, Sofia in the ART GREEN building was established after reconstruction and interior design of premises with another original purpose. It was realized by ARTEX ENGINEERING under a project of the interior department of ARTEX PROJECT.

ИНТЕРИОР 217
>>

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.