Page 1

Nr 6(8) 2011

NAKŁAD 1000 egz.

Egzemplarz bezpłatny/ Free Press

Polacy w Llanelli/Llanelli Polish Newsletter

Wzrasta płaca minimalna The Department for Business, Innovation and Skills informuje, że z dniem 1 października zostanie podniesiona najniższa krajowa. W UK jest to stawka godzinowa. I tak najniższe wynagrodzenie za wykonywaną pracę to £ 6.08 na godzinę dla pracowników pełnoletnich zatrudnionych na etacie. To 15 pensów więcej niż dotychczas.

jest to £4.98 na godzinę. Młodzież, pracująca w wieku 16-17 lat otrzyma o 4 pensy, będzie to £3.68 na godzinę.

Minimalne wynagrodzenie nie dotyczy osób samo zatrudnionych i prowadzących własne biznesy. ART

Polska szko aa- zaprasza

Szkoła za swój cel obrała naukę języka ojczystego, z elementami historii i geografii. Młodzież poznaje tradycje i obyczaje panujące w ojczyźnie, rozwija zainteresowania nawiązujące do dziedzictwa kultury polskiej. To, także instytu-

cja gdzie swoją wiedzę mogą zdobywać dzieci z innych kultur, interesują- zabawy, które pozwalają na szlifowanie języka ojce się naszym krajem. czystego i pielęgnowanie -Do szkoły mogą uczęsz- dziedzictwa kulturowego. czać dzieci od 4 do 18 roku To doskonała forma spężycia. Program edukacyjny dzania wolnego czasu, obejmuje swoim zakresem zawierania nowych przyzagadnienia z historii pol- jaźni oraz sposób na inteski, geografii oraz kultury i grację– dodaje. tradycji naszego krajumówi Hanna Estall prze- Szkoła pozwala swoim wodnicząca Polskiej Sobot- pupilom przygotować się do niej Szkoły w Swansea. uzyskania formalnych kwalifikacji z języka polskiego, To placówka, która oferuje jakie obowiązują w brytyjnie tylko naukę, ale także skim systemie nauczania, zajęcia artystyczne, gry i

Dialog ukazuje się dzięki:

The Polish Presidency of the Council of the European Union starts on July 1, 2011. This date will mark the beginning of a new Presidency Trio which includes also Denmark and Cyprus.

W myśl ustawy o wynagrodzeniach płaca w UK powinna być co roku podwyższana o planowany wskaźnik wzrostu inflacji. Minimalne wynagrodzenie jest zagwarantowane specjalna ustawą i łamanie jej jest karane.

Wzrosną, także stawki dla osób w wieku 18-20 lat. I tutaj zarobią one o 6 pensów więcej czyli na dzień dzisiejszy

Nowy rok szkolny rozpoczął się na dobre. Dzieci i młodzież, która uczęszcza do Polskiej Sobotniej Szkoły w Swansea zajęcia w nowym semestrze rozpoczęła 17 września. Na dołączenie do grup zawsze jest czas, a uczniowie przyjmowani są przez cały rok.

Poland takes over the Presidency of the Council of the EU

(Ciąg dalszy na stronie 3)

The main objective of the Polish Presidency shall be that of leading the European Union towards faster economic growth, and an enhanced political community. In order to achieve these targets, the Polish Presidency will concentrate on three fundamental priorities: "European integration as the source of growth", "Secure Europe", and "Europe benefiting from openness". (Full story p.4)

Visit PolandPoland- Visit Kraków One-thousand-year-old Krakow, the erstwhile capital of Poland, is undoubtedly one of the most beautiful cities in Europe. The entire mediaeval layout of the Old City has been preserved. Some buildings, for instance St. Adalbert's Church on Rynek Główny (the Main Market Square) and St. Andrew's Church in Grodzka Street, date from Poland's early Middle

Ages, the 10th and 11th centuries. Krakow is a city of students there are over 100,000 of them studying at 12 universities, thanks to which one of the countuntry's oldest cities is at the same time one of the youngest in spirit. One of Europe's oldest academic institutions, the Jagiellonian University, founded in 1364, is based here. (Ciąg dalszy na stronie 4)


2 Znajdź nas na Facebooku. Wrzuć w wyszukiwarkę Dialog Magazyn i zostań naszym znajomym. Bierz udział w dyskusjach i konkursach. Dziel się spostrzeżeniami dotyczącymi życia na emigracji. Najciekawsze opinie opublikujemy w kolejnych numerach.

Lubię to!

Polski emigrant w oczach Brytyjczyka Polski imigrant to według statystycznego Brytyjczyka niewykwalifikowany pracownik, który podejmie najcięższe prace. Mimo niskiej zapłaty wykonuje ją solidnie i na sto pięć procent – tak wynika z raportu Instytutu Spraw Publicznych. Zestawienie pokazuje, iż coraz więcej mieszkańców Wysp wyraża się pochlebnie o nas, to jednak wciąż nie są w stanie traktować Polaków jako pełnoprawnych obywateli. 75 proc. Brytyjczyków uważa, iż Polski imigrant to pracownik nie-

wykwalifikowany, a mimo to cieszymy się wysokim uznaniem jako pracownicy. Jesteśmy sumienni, solidni i rzetelni. Tak sądzi 70 procent badanych, jednak kolejne 60 uważa, iż zabieramy Brytyjczykom pracę.

Trzeba mieć dużo determinacji i siły do walki aby udokumentować swoje wykształcenie a często okazuje się, że nie jest ono tutaj uznawane - mówi Marta, niewykwalifikowana barmanka, wykwalifikowany prawnik.

-Brytyjczycy z jednej strony wiedzą, że Polacy podejmują najcięższe prace, że sami by do niej nie poszli a jednak uważają, że emigranci ją zabierają. Myślą, że jesteśmy niewykwalifikowani a prawda jest taka, że podejmujemy się każdej pracy nawet tej poniżej naszych kwalifikacji.

Polacy to dobrzy pracownicy, pracują bardzo ciężko i szanują pracę. Kilku z nich pracuje z moim synem, syn dobrze o nich mówi. Szczególnie chwali sobie spotkania przy grillu i polskim piwiemówi Susan. Kiedy pytam o jakiegoś znanego Polaka- milknie. Po chwili się ożywia i mówi- Walesa a i jeszcze moja dentystka jest Polką, uratowała kilka moich zębówśmieje się.

Rząd Camerona zaostrza przepisy dotyczące zatrudniania imigrantów spoza UE. Czy to oznacza więcej miejsc pracy dla Polaków? gielski jako urzędowy i nie podlegają już weryfikacji jego znajomości. Prawo już poprawiono i według nowych przepisów np. spawacze, rzeźnicy, czy osoby strzygące owce, nie będą mogły pochodzić spoza UE. Na inne stanowiska, np. kucharza wprowadzono Sporządzono listę miejsc pracy, na ograniczenia dotyczące doświadktóre trudno znaleźć kandydatów czenia (minimum 5 lat) i zarobz Wielkiej Brytanii i Unii Europej- ków.(Dot. Imigrantów spoza Unii skiej. I tak np. zatrudnia się lekaEuropejskiej). Rząd ustala prawo rzy i pielęgniarki spoza UE ponie- co do kolejnych zawodów. waż. Obcokrajowcy z takich kra- Chcemy zredukować zapotrzejów jak Indie czy Filipiny mają wpisany do paszportu język anbowanie na imigrantów i jednoDo tej pory ponad 500 tysięcy miejsc pracy czekało na pracowników spoza Wysp Brytyjskich. Były to zawody, w których trudno jest znaleźć specjalistów w kraju dlatego UK chętnie sięgała po imigrantów. Jak donosi The Telegraph liczba ta zostanie zredukowana do 230 tysięcy.

cześnie zredukować ich liczbę. Rząd jest zdeterminowany, żeby zapewnić biznesowi poziom umiejętności jakiego oczekują od brytyjskich pracowników - stwierdził Damian Green, minister ds. imigracji. Pod koniec 2010 roku bez pracy pozostawało 2,49 mln Brytyjczyków. Rekordowy poziom osiągnęło bezrobocie wśród młodych absolwentów szkół średnich i uczelni

Brytyjczycy powoli przyzwyczajają się do naszej obecności na Wyspach, nie mają nic przeciwko mieszkaniu w naszym sąsiedztwie, pracy z nami, czy znajomości. Ale już niekoniecznie chcieliby, abyśmy pełnili role publiczne, czy zawierali mieszane związki małżeńskie. Tylko 39 procent Brytyjczyków zgodziłoby się na przyznanie Polakowi obywatelstwa. Raport powstał we współpracy z Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ambasady Brytyjskiej. Opracowały go dr Joanna Fomina z Polskiej Akademii Nauk, współpracująca z Fundacją im. Batorego oraz Justyna Frelak z ISP. Badania przeprowadzono w 2010 roku, na próbie 1029 Brytyjczyków.

Stop Korupcji na Wyspach ART

Od pierwszego lipca w Wielkiej Brytanii obowiązuje ustawa antykorupcyjna.

osobę przyjmującą, a także pośredniczące lub uczestniczące w procederze, któremu nie zapobiegły.

Ustawa (Bribery Act)ma na celu zahamowanie łapówkarstwa w sferaze biznesu. Nowe przepisy dotyczą również brytyjskich firm działających poza granicami Zjednoczonego Królestwa.

Kara przewiduje, również wykluczenie firmy, która została przyłapana na łapówkarstwie, z brania udziału o ubieganie się zamówień rządowych i Unii Eauropejskiej.

Za złamanie prawa grozi kara 10 lat pozbawienia wolności oraz grzywna. Sądy będą karać zarówno osoby, które wręczają łapówkę,

W celu przeciwdziałania tego typu przestępczości w miejsce SFO ( Serious Fraud Office)- odpowiedzialnego za oszustwa i korupcję;

zostanie powołana, wzorowana na amerykańskiej Narodowej Agencji ds. Przestępczości (National Crime Agency) komórka, której jeden z wydziałów zajmie się przestępczością gospodarczą. Ustawa ma dotyczyć zarówno małych jak i dużych biznesów oraz jednoosobowych spółek. Ponadto precyzuje, zasięg tzw. korporacyjnej gościnności. Oznacza to, iż gościnność nie musi oznaczać przekupstwa. ART

Dołącz do nas na Naszej Klasie Dialog Llanelli Newsletter Za naszym pośrednictwem możecie poinformować innych co Was trapi lub cieszy. Możecie ogłosić coś lub sprzedać. NK to także kontakt z redakcją. Czekamy więc na listy lub ciekawe linki. Najbardziej aktywnych nagradzamy!!!


3 Zapal świeczkę

(Ciąg dalszy ze strony 1)

np. do egzaminu GCSE—General Certificate of Secondary Education.

Stowarzyszenia Współpracy Polsko-Walijskiej w Llanelli, zaprasza na spotkanie plenerowe z okazji Święta Zmarłych. 29 października organizowany jest wyjazd na groby polskich lotniSzkołę oficjalnie Fot.arch.szkoły ków, pochowanych na cmentarzu w otwarto 17-go września 2005. Zajęcia odbywają się w soboty Cefn Hengo- Pembrey. ed Community School, Caldicot Road, Winch Wen, Swansea SA1 7HX od godz. 9.30 Więcej informacji na: sites.google.com/ site/ polskaszkolaswansea/

Zapalmy świeczkę, pomódlmy się za naszych rodaków, którzy oddali życie w walce o wolną Europę. Jak co roku organizatorem wyjazdu i uroczystości jest Stowarzyszenie Współpracy PolskoWalijskiej oraz lokalna Polonia. Obchody mają miejsce na cmentarzu przy parafii St. Illtyd's Church, w PembreyBarry Port. Wszyscy chętni, którzy pragnął wziąć udział w spotkaniu i krótkiej modlitwie, proszeni są o przybycie na

cmentarz przed godziną 14.00 Będzie można także skorzystać z transportu jaki organizuje Stowarzyszenie. Autokar zostanie podstawiony około godz. 13.00 na parkingu przy Credit Union; 8 Bridge Street, Llanelli. Miejsce w autokarze można zarezerwować wcześniej telefonicznie- 01554899950. Wyjazd jest bezpłatny, organizatorzy proszą jednak o dobrowolne wpłaty (koszt zniczy i kwiatów) lub zakup ich we własnym zakresie.

Fot.arch.szkoły

Język angielski-powrót do szkoły

Pozbywają się bezdomnych akcji zachęcić władze innych miast Wielkiej Brytanii, w których mieszka duża ilość emigrantów z Europy wschodniej. Prawo unijne stanowi, iż emigrant w czasie 3 miesięcy od przyjazdu do UK musi udowodnić, że jest samowystarczalny. Co to oznacza? Przepisy UK Border Agency, mówią, iż musi on rozpocząć prawładze miejskie z Peterborough cę, podjąć naukę, lub np. wstąpić Cambridgeshire) oraz British Transport Police wypowiedziały wojnę bezdomnym. Tym razem ofiarami zostały osoby mieszkające na ulicach miasta a przybyłe z Europy Wschodniej. -”Deportacja ma oczyścić kraj”- tak komentują swoje postępowanie przedstawiciele do klasztoru. Jeżeli tego nie zrobi a Peterborough. zamieszka na ulicy, odpowiednie To nie była jednorazowa akcja i nie organy władzy mają prawo zmusić dotyczy tylko Cambridgeshire. UK go do opuszczenia kraju. Border Agency chce do podobnych Po czystkach w Peterborough ósemka imigrantów z Europy Wschodniej musiała wrócić do domu. Wśród nich byli Polacy oraz a obywatele Litwy i Łotwy. Władze lokalne w ten sposób chciały poinformować „gości”, że życie na ulicy nie będzie dłużej tolerowane. „Wilcze Bilety” czekają.

Powrót do szkoły dla dorosłych.

szenie Współpracy PolskoWalijskiej to niekonwencjonalny sposób na naukę języka. Po wakacyjnej przerwie wszy- To gry, zabawy i konwersacje. scy chętni mogą w dalszym To również konkursy, loterie a ciągu szlifować swój angielski. przede wszystkim dobra zabaLekcje języka angielskiego wa. organizowane przez StowarzyZajęcia w nowej Sali: Victoria Road Methodist Church u zbiegu ulic Victoria Road i Bryn Road. Czas i miejsce bez zmian– środy, godz. 19.00 Organizatorzy serdecznie zapraszają. Victoria Road Methodist Church

Polak na „jedynce” lokalnego tygodnika Pan Jerzy Hoflich, który od trzech miesięcy nie miął dachu nad głową stał się bohaterem i zagościł na pierwej stronie lokalnego tygodnika „Llanelli Star”. Bezdomnym Polakiem zaopiekowali się dwaj Walijczycy, pracujący w warsztacie samochodowym. Zrobili zbiórkę pieniędzy i kupili mu bilet powrotny do Polski. Czytelnicy Dialogu zwrócili się do redakcji z pytaniem: dlaczego nie pomogło mu Stowarzyszenia Współpracy Polsko-Walijskiej?– O odpowiedź na to pytanie poprosiłam panią Halinę Ashley— Ten pan nigdy nie zgłosił się do nas o pomoc, nikt też nie prosił o nią w jego imieniu. Interweniujemy w wielu trudnych sprawach. Ale nic na siłę. Pan Jerzy do Polski miał wrócić tydzień temu. Życzliwi donoszą, iż mimo opłaconej podróży do ojczyzny, wciąż przebywa na terenie miasta.

ART ART


4

Visit Poland- Visit Kraków (Ciąg dalszy ze strony 1)

Stoss. Besides the Old Town, the Royal Castle on the Wawel Hill has also been registered on the UNESCO list. It was the centre of power and chief residence of the kings of Poland (from the 10th to the 16th century). The Castle, situated on a hill and overlooking the River Vistula, had numerous conversions and additions over the centuries, which resulted in a mixture of styles: Romanesque, Gothic, and Renaissance. In the Wawel Castle you can see the largest and most valuable collection of Renaissance arrases (Flemish tapestries) in the world – more than a hundred of them.

But there's one more place in Cracow that is fascinating in every respect. It is Kazimierz, the Jewish quarter, founded in the 14th century as a separate borough. Kazimierz is the world's second largest and most valuable group of JeThe heart of the city is the Main Market Squwish historic buildings after Prague's Josefov. The Emergency Telephone Number are, the largest mediaeval square in Europe. There are synagogues here (the oldest one daJust as in previous centuries, the cultural, commercial, and public life of Krakow concentrates ting back to the 15th century), small houses and the 16th-century Jewish cemetery. here. It's the favourite place for street artists, The Emergency Telephone Number is travelling musicians, and pigeons. There are not only for emergency life threatening cafes, restaurants, bars, galleries, museums situations that foreign tourist might and shops in almost every historic townhouse. encounter but can function as assistanIn the Cloth Halls (Sukiennice), a historic covece on occasions such as problems with red market situated in the centre of the Market health, loss of documents or be used as Square, there are souvenir stalls selling folk art a general tourist information center. and amber jewellery, just like in the 13th centuTourists can use this free number 0 ry. 800 200 300 for land line phones and a In the gothic St. Mary's Basilica you can see the pay mobile phone number +48 608 599 largest and one of the most beautiful mediaeval 999 which has a local rate charge. altars in Europe, carved in limewood by Veit

1980. It became a historic symbol of the During its Presidency, Poland wants to put Polish struggle for freedom and democratic particular emphasis on the fact that it is reforms in this particular part of the world. aware of the necessity of sustainable develThe logo's design triggers associations with opment and stress its commitment in this positive energy, and it is dynamic, looking The Polish Presidency will be accompanied respect. The Ministry of the Environment by a rich cultural programme. It is the most in cooperation with the Ministry of Foreign towards the future. Its symbolism focuses around the idea of community, cohesion of eventful cultural programme ever to acAffairs has launched the "Green Presicompany a Presidency of the Council of the dency" project, which promotes saving activity and solidarity. The joined arrows constitute a synonym for development and European Union and one of the most ambi- natural resources and meeting environgrowth, whereas the colors used in the logo tious projects to promote Poland since mental protection standards when organisare derived from the flags of the EU Mem- 1989. More detailed information can be ing events and meetings. ber States. The logo was designed by Jerzy found on a separate website: www.culture.pl. Janiszewski, a famous graphic artist who created the world-renowned logo of Based on: http://pl2011.eu/. "Solidarność" during the August Strikes of Poland takes over the Presidency of the Council of the EU

Redaktor naczelny/Editor: Agnieszka Raduj-Turko araduj@infolinia.org tel. 07534518644 pon-sob. Od 11.00-14.00 Tłumaczenia/Translator: Daniel R. Turko Korekta: ART, DRT Adres redakcji: 21 Murray Street SA15 1AQ Llanelli e-mail araduj@infolinia.org Wydawca/Publisher Stowarzyszenie Współpracy Polsko Walijskiej/Polish-Welsh Mutual Association Skład: ART Druk:SPRINT-Printers&Stationers 25 Station RD SA 15 1AW Llanelli Na dyżur redakcyjny prosimy umawiać się indywidualnie: pon.-sob. 11.00-13.00 tel. 07534518644 lub przez gadu gadu 3546554. Istnieje możliwość zamieszczania reklam i ogłoszeń drobnych. Numer zamknięty 28 września 2011.

Dialog  

Llanelli Polish Newsletter, editor agnieszka raduj-turko