Què son les tecnologies disruptives?

Page 1

Alguns exemples de tecnologies disruptives i les seves possibles sortides professionals

Ciencia y Tecnología

en femenino


Edita: APTE Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España Seu: Parque Tecnológico de Andalucía C/Marie Curie, 35 Campanillas 29590 Málaga (España) Tlf: +34 951 23 13 06 info@apte.org/ www.apte.org El document ha estat dissenyat utilitzant imatges de www.freepik.es creades per Vectorjuice Maquetació: Lole Franco González DL: MA 976-2021

2


QUÈ SÓN LES TECNOLOGIES DISRUPTIVES? Estem familiaritzats amb el concepte de tecnologia, però què vol dir que sigui disruptiva? Les tecnologies disruptives són qualsevol tecnologia o innovació capaç de deixar antiquades tecnologies anteriors. La impremta, el ferrocarril, el telèfon o Internet són exemples del que, en el seu moment, van ser tecnologies disruptives. Usem el terme disruptiu perquè aquestes tecnologies originen ruptures brusques que ocasionen profunds canvis a les nostres vides i ens permeten canviar la forma en la qual vivim, treballem, pensem i ens comportem. En aquest breu document volem mostrar-vos algunes de les tecnologies que ja estan revolucionant el món: blockchain, big data, intel·ligència artificial, 5G, ciberseguretat i computació quàntica. A més d’aportar-nos grans avenços, aquestes disciplines necessitaran una gran quantitat de professionals qualificats i crearan multitud de noves professions que encara no podem arribar a predir. T’animes a conèixer més sobre elles?


Blockchain Abans de res… què és això del blockchain? El terme blockchain vol dir “cadena de blocs”. Podríem dir que és una tecnologia que ens permet emmagatzemar dades de tal forma que és gairebé impossible de falsificar. Alguna cosa així com un llibre de comptes enorme en el qual tots els registres (els blocs) que fem estan encriptats i enllaçats per a protegir la seva privacitat i seguretat. Pensa en una construcció de blocs de Lego, on cada bloc és una operació de blockchain i cada vegada que posem un bloc nou, aquest inclou la informació de tot l’anterior. Aquesta informació no pot ser modificada ni esborrada, i per a realitzar un moviment, aquest ha de ser aprovat per tots els participants de la xarxa de ‘blocs’. Per exemple, la tecnologia blockchain podria utilitzar-se en els registres de salut per a unir-los i emmagatzemar-los de tal forma que la història mèdica de cada pacient estaria segura i disponible per a cada metge autoritzat, independentment del centre de salut on s’hagi atès el pacient. Pràctic, veritat?

42


Blockchain Algunes sortides professionals:

Coneixement i habilitats

Consultora o experta en blockchain: és un perfil enfocat als negocis que s’encarrega d’assessorar les empreses i entitats sobre com poden aplicar aquesta tecnologia per a millorar processos i reduir costos.

Els estudis de programació informàtica o desenvolupament de programari són essencials si vols dedicar-te a una professió relacionada amb el desenvolupament de blockchain. Per això, molts dels professionals que treballen en aquest àmbit han estudiat un grau en enginyeria, informàtica o de telecomunicacions, o bé són desenvolupadors de programari amb experiència.

Desenvolupadora en blockchain: és un perfil més tècnic amb amplis coneixements en la tecnologia que suporta el blockchain. És la persona responsable de dissenyar, implementar i donar suport a una xarxa basada en aquesta tecnologia a través de diverses etapes de desenvolupament i producció. Arquitecta en blockchain: un altre perfil tècnic que té avançats coneixements en cadenes de blocs i que s’encarrega de verificar els processos i les identitats per a què operin de manera segura.

Respecte els coneixements, els experts en blockchain han de tenir domini de diversos llenguatges de programació que dependran de les necessitats de cada empresa, a més de coneixement en programari específic.

3


Big data

Quan naveguem per Internet i posem un ‘m’agrada’ a una xarxa social, enviem un vídeo o comprem en línia, deixem un rastre al nostre pas i anem generant dades. D’aquestes dades que no paren de créixer i a la complexitat de no poder ser tractades pel programari tradicional, en diem big data o dades massives. A més, el big data fa referència a les tecnologies que han estat creades per a poder gestionar aquesta gran quantitat d’informació i poder extreure’n valor d’elles. Per exemple, quan Netflix et recomana suggeriments de continguts, està fent ús d’aquesta tecnologia per a processar totes les nostres accions a la seva plataforma i sobre la base d’això, donar-nos suggeriments que en la majoria dels casos encerten amb els nostres gustos, veritat? Els rellotges intel·ligents també fan ús del big data quan registren les nostres passes i el ritme cardíac, pugen a la xarxa aquestes dades i poden recomanar-nos activitats físiques i hàbits saludables comparant la informació de milions d’usuaris.

64


Big data Algunes sortides professionals:

Coneixements i habilitats

Analista de dades: és la responsable de processar i realitzar anàlisis estadístiques de dades. El seu treball li permet descobrir com es poden usar aquestes dades, treure’n conclusions i resoldre problemes que es presenten en una organització.

Si t’atreu aquest camp, ja hi ha algunes universitats que estan començant a oferir els primers graus universitaris en big data. Una altra opció és apostar per un grau en matemàtiques, informàtica o alguna enginyeria i posteriorment especialitzarte amb un màster o un curs en aquesta temàtica.

Enginyera de dades: s’encarrega de dirigir el disseny i la implementació de solucions per a gestionar grans volums de dades en funció de les necessitats de cada empresa. La diferència respecte a l’analista és el gran nombre de dades amb les quals treballa. Científica de dades: explora i examina de forma més profunda les dades i desenvolupa mètodes analítics nous amb complexos algorismes matemàtics, basats en programació estadística. Així mateix, transforma totes les dades obtingudes en informació útil i estructurada que ajuda a la presa de decisions i a l’establiment d’estratègies d’un negoci.

Les professions relacionades amb el big data demanden perfils amb coneixements en matemàtiques, estadística, anàlisi de dades, llenguatges de programació i eines com Spark, Hadoop, Cloudera, Python i intel·ligència de negoci.

Directora de dades: és la màxima responsable de les dades d’una empresa. Entre les seves funcions s’inclouen la de definir els plans de seguretat per a gestionar i emmagatzemar les dades, les polítiques de privacitat, així com mantenirse al dia amb la regulació que marca la llei de cada país. Arquitecta de dades: la seva funció és vetllar pel bon funcionament de les plataformes i la maquinària que contenen les dades. Per a això, ha de ser una persona formada tant en programació i maquinària com en ciberseguretat, ja que garantir la protecció de les dades també es troba entre les seves funcions.

5


Intel·ligència artificial

Màquines que pensen com a éssers humans? Sona una mica a futur. Tanmateix, això comença a ser molt real. La intel·ligència artificial és el camp científic de la informàtica que es dedica a la creació de programes, mecanismes o màquines capaces de pensar i raonar pel seu compte. La intel·ligència artificial va fer possible que ja l’any 1997 un ordinador fos capaç de guanyar una partida d’escacs al millor jugador de la història, el rus Gary Kaspárov. Aquesta tecnologia no para de desenvolupar-se, i en imitar el comportament humà permetrà possibilitats infinites. Podrà ser utilitzada per a conduir cotxes autònoms, reconèixer rostres, interpretar fotos…

86


Intel·ligència artificial

Algunes sortides professionals:

Coneixements i habilitats

Especialista en intel·ligència artificial: trobem dues branques; els perfils més tècnics, que s’encarreguen de dissenyar i desenvolupar models algorítmics complexos per a resoldre tot tipus de problemes d’optimització; i els més pròxims als negocis, aportant aplicacions reals a una indústria concreta.

La intel·ligència artificial és un còctel de disciplines i aplicacions. La demanda d’aquests professionals és tan nova que el millor és tenir una bona combinació de coneixements STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques), especialment formació avançada en matemàtiques i dominar llenguatges de programació.

Experta en machine learning: es tracta d’enginyeres capaces d’aportar els recursos, algorismes i programes necessaris perquè la intel·ligència artificial funcioni i sigui efectiva. Treballen molt estretament amb els analistes de dades i són els professionals més escassos i difícils d’incorporar a les empreses. Consultora PLN (processament del llenguatge natural): el processament del llenguatge natural o PLN estudia les interaccions entre les computadores i el llenguatge humà. La interpretació d’aquest llenguatge és un aspecte fonamental en el camp de la intel·ligència artificial, ja que els dispositius dotats d’aquesta tecnologia evolucionen a partir de millores en aquest àmbit concret del sector. Per això, és important que hi hagi professionals capaços d’interpretar-ho.

Els graus de la branca de ciències com matemàtiques, física o enginyeries tècniques (informàtica, industrial o de telecomunicacions) són les més recomanables per a orientar el teu camí a una futura formació en intel·ligència artificial.

7


5G

Segur que has sentit ja parlar del 5G, però per a què servirà exactament? Podríem dir que qualsevol cosa que fem ara amb els nostres mòbils podrem fer-la millor i més aviat gràcies al 5G. Aquesta tecnologia és la cinquena generació de connectivitat internet mòbil que promet descàrregues molt més ràpides, una àmplia cobertura i connexions més estables. La implantació del 5G canviarà la manera de comunicar-nos i possibilitarà que objectes quotidians, des del frigorífic fins als automòbils, puguin connectar-se (amb nosaltres i entre ells) en temps real. També que es puguin realitzar intervencions quirúrgiques tele-assistides des de qualsevol lloc o que drons puguin cooperar entre ells per a dur a terme missions de cerca i rescat. Sona bé, no?

10 8


5G

Algunes sortides professionals:

Coneixements i habilitats

Especialista en processos: permet la planificació, la instal·lació, el manteniment i la posada en marxa de la infraestructura de les xarxes 5G i els equips d’interconnexió que resideixen en els centres de dades.

Aquest tipus de professional necessita coneixements sobre sistemes microinformàtics i xarxes, instal·lacions elèctriques i automàtiques, així com telecomunicacions que poden ser adquirits a través de cicles formatius de Formació Professional.

Desenvolupadora d’aplicacions de realitat virtual o augmentada: treballa tant en mòbil com en la xarxa creant continguts 3D, eSports que aprofitin les noves característiques de 5G. A més, trobem especialistes en Internet de les coses (IoT), en sistemes industrials connectats amb 5G i en automoció.

A més, altres estudis aconsellables són carreres d’enginyeria de programari, enginyeria informàtica i de telecomunicacions. També és possible especialitzar-se en algun dels màsters i cursos en 5G que estan apareixent.

9


Ciberseguretat

Cert que has sentit parlar de ciberatacs o de ciberdelinqüència? Avui en dia fem multitud de tasques a Internet, com comprar, posar les nostres dades a una plataforma, publicar contingut a xarxes socials o comunicar-nos amb els nostres amics. Quan fem aquestes accions també estem exposant-nos a nombrosos perills. Per això, la ciberseguretat és ara més important que mai, ja que s’encarrega d’assegurar la seguretat informàtica dels usuaris, però també la dels governs i les grans i petites empreses, a través d’eines i programes amb els quals podem protegir-nos d’aquests atacs.

12 10


Ciberseguretat Algunes sortides professionals:

Coneixements i habilitats

Experta en seguretat informàtica: és l’encarregada de la privacitat i la protecció de dades de les empreses per a fer front als ciberatacs. Es tracta d’una persona especialista en seguretat informàtica amb amplis coneixements en l’àmbit.

Si t’interessa el món de la ciberseguretat, estudiar un grau en enginyeria informàtica o de telecomunicacions pot donar-te uns coneixements sòlids i són una garantia davant les empreses que cerquen aquests perfils. Si posteriorment t’especialitzes amb un màster de ciberseguretat, et posicionarà amb un perfil molt atractiu per a iniciar una carrera professional en un sector amb una alta demanda.

Hacker ètic: cerca les fallades de seguretat dels sistemes informàtics de les empreses perquè així es puguin prendre mesures i solucionar-los com més aviat millor. Són perfils molt demandats en bancs i multinacionals. Consultora de seguretat informàtica: supervisa i assessora sobre les mesures de ciberseguretat que necessita una empresa per a protegir tant els seus béns com els seus clients. Administradora de seguretat de xarxa: és responsable dels sistemes de recuperació de dades en cas d’error en el sistema. Realitza de manera periòdica còpies de seguretat.

També pots iniciar-te en aquest camp a través d’un cicle formatiu de grau mig o de grau superior de Formació Professional de la família de la informàtica i les comunicacions.

Analista de seguretat: aquest perfil ensinistra als equips en matèria de seguretat, preveu riscos i controla la implementació de sistemes de seguretat en el negoci. Analista de malware: s’encarrega d’analitzar qualsevol possible amenaça en forma de programari maliciós com a troians, cucs, bots o qualsevol altre tipus de perill informàtic. En cas d’infecció, és qui es coordina amb la resta de professionals de seguretat de l’empresa per a elaborar un pla d’acció.

11


Computació quàntica

La computació quàntica, a més de semblar cosa de màgia, es postula com una de les tecnologies més revolucionàries de la humanitat. No obstant això, el terme sona una miqueta complicat, així que l’explicarem. Tots els nostres ordinadors funcionen amb els anomenats bits que es basen en un llenguatge informàtic a través de valors de 0 ò 1. Tot i això, els ordinadors quàntics funcionen amb els anomenats qbits, un concepte complex que ve de la física quàntica i que es basen en una altra mena de llenguatge informàtic compost per combinacions de 0,1, tots dos alhora o valors intermedis. Per tant, la computació quàntica és una forma diferent de fer computació que fa que aquests ordinadors tinguin molta més potència de càlcul que els ordinadors tradicionals. Amb els ordinadors quàntics podríem fer operacions complexes que fins i tot ens permetrien fer prediccions relacionades amb fenòmens atmosfèrics, cotitzacions en borsa, desenvolupament de nous medicaments, etc. Si bé el potencial d’aquesta tecnologia és enorme, encara estem just al principi d’aquesta prometedora carrera. Per què no ser part llavors d’aquesta gran revolució que necessitarà molts professionals capaços de fer-la possible?

14 12


Computació quàntica

Algunes sortides professionals:

Coneixements i habilitats

Encara no podem aventurar-nos a parlar d’una professió concreta enfocada en aquest camp, no obstant això, actualment ja existeix una àmplia demanda d’analistes o investigadors en algorismes quàntics i en la seva aplicació a problemes pràctics.

No existeix un sol camí per a accedir a aquest camp professional i, de fet, no té per què ser a través de la universitat. No obstant això, sí que serà recomanable accedir a aquesta tecnologia des d’estudis de física, matemàtiques i enginyeria informàtica i de telecomunicacions, que poden completar-se amb un màster en computació quàntica.

El que resulta evident és que formar-se en computació quàntica és una aposta guanyadora. Actualment centres de recerca i empreses competeixen per a captar el talent disponible, però els resulta complicat ja que manquen les persones amb la formació adequada.

Els tres pilars d’una formació en computació quàntica són: la mecànica quàntica, la matemàtica dels sistemes quàntics i l’algorísmia. Per això, és fonamental adquirir una base sòlida en programació i algorísmia abans de començar a estudiar fonaments de computació. Per exemple, aprendre Python o un altre llenguatge de programació.

13


¿Sabies que...?

Google gestiona més de 40.000 cerques cada segon, els usuaris d’Instagram fan 95 milions de publicacions cada dia i LinkedIn rep més de 4.200.000 de sol·licituds de llocs de treball cada hora.

L’any 1999 les computadores de la NASA van estar 21 dies sense funcionar a causa d’un atac perpetrat per un hacker. El responsable va ser Jonathan James, un jove de 15 anys que també va hackejar el Pentàgon.

Alba Cervera, física i investigadora espanyola experta en computació quàntica va ser reconeguda amb els IBM Awards l’any 2018, premis atorgats per l’empresa IBM, on hi competeixen científics de tot el món per a avançar en aquesta tecnologia.

16 14


La tecnologia 5G va permetre que l’any 2019 es dugués a terme la primera intervenció quirúrgica a distància de la història durant la celebració del Mobile World Congress (MWC a Barcelona).

Els començaments del blockchain es remunten a l’any 2008 amb el naixement del Bitcoin, la moneda virtual. La identitat impulsora d’aquesta tecnologia es coneix pel pseudònim de Satoshi Nakamoto, però no sabem si és real o fictícia.

La física Teresa de Pedro va ser precursora d’un dels primers sistemes d’intel·ligència artificial al nostre país. També va dirigir el programa Autopía, que va aconseguir el primer vehicle autònom espanyol en els anys 90.

15


Aquest document forma part de la iniciativa Ciència i Tecnologia en femení impulsada per APTE (Associació de Parcs Científics i Tecnològics d’Espanya), l’objectiu de la qual és aconseguir que augmenti el percentatge d’alumnes que trien l’especialitat de ciències o tecnologia en educació secundària i optin posteriorment per estudis STEM, acrònims en anglès de: Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques. La guia ha estat elaborada en col·laboració amb la Plataforma Tecnològica Espanyola de Tecnologies Disruptives (DISRUPTIVE), secretariada per APTE i amb el suport del Ministeri de Ciència i Innovació a través de l’Agència Estatal d’Investigació, i que promou la transformació digital de les entitats espanyoles, comprenent l’àmbit de les tecnologies digitals més disruptives. És per això, que el present document té com a objectiu donar visibilitat a les 5 tecnologies en les que s’enfoca la plataforma, així com aportar alguns exemples de possibles sortides professionals relacionades amb aquests àmbits. Des d’APTE considerem que els parcs científics i tecnològics poden contribuir a l’augment de la presència femenina en estudis i professions de l’àmbit digital, pilar bàsic per a la competitivitat del nostre país.

16


@cytfemenino @STEMfemenino

#STEMfemenino

cytfemenino www.apte.org/ciencia-tecnologia-en-femenino

19


Amb la col·laboració de:

Plataforma Tecnológica Española de Tecnologías Disruptivas Con financiación de:

20


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.