Mapa szlaków w Tatrach Polskich

Page 1

ZDOBĄDŹ TATRY NAWIGACJA GPS PO TATRZAŃSKICH SZLAKACH natężenie ruchu turystycznego

DOLINY, SCHRONISKA, SZCZYTY

DOLINA CHOCHOŁOWSKA

DOLINA KOŚCIELISKA

DOLINA BYSTREJ I DOLINA KONDRATOWA

Dolina Chochołowska jest najdłuższą z dolin w Tatrach Polskich i wraz z odnogami — Doliną Dudową, Starorobociańską i Jarząbczą tworzy rozbudowany system dolinny, którego górne piętra noszą wyraźne ślady działalności lodowców górskich, zaś niższe ukształtowały się jako typowe doliny rzeczne z pięknym przykładem wąwozu krasowego w środkowym biegu Doliny Chochołowskiej.

Dolina Kościeliska to główna trasa spacerowa w Tatrach Zachodnich. Wygodna szeroka droga prowadzi z Kir, odcinkiem o długości 5,5 kilometra, do schroniska na Hali Ornak, wznosząc się bardzo umiarkowanie. Spacer doliną oferuje wiele atrakcji, od degustacji oscypków w bacówce do zwiedzania jaskiń krasowych - Jaskini Mroźnej i Jaskini Mylnej oraz słynnego Wąwozu Kraków.

Dolina Bystrej mająca swoje ujście poniżej Kuźnic, pomiędzy Krokwią a Nosalem, stanowi system szeregu dolin zamkniętych granią Kasprowego Wierchu, Czub Goryczkowych, Kopy Kondrackiej i Giewontu. Dostępna dla turystów jest Dolina Kondratowa, będąca zachodnim odgałęzieniem Doliny Bystrej.

Choć odwiedzana mniej tłumnie od Doliny Kościeliskiej, Dolina Chochołowska jest popularnym celem spacerów nie wymagających wysiłku. Turyści chętnie odwiedzają położone w odległości 6 kilometrów od granicy Parku Narodowego schronisko na Polanie Chochołowskiej. Prowadzi do niego przez świerkowe reglowe lasy bita droga, której towarzyszy spieniony Chochołowski Potok. Na części trasy dopuszczona jest jazda rowerami, wypożyczać je można przy wejściu w dolinę.

Dolina Kościeliska przecina masyw formacji wapienno-dolomitowych, tworząc w swym środkowym biegu wąwóz ograniczony skalnymi bramami i ścianami wapiennych turni, pod którymi znika częściowo, by pojawić się na nowo, Kościeliski Potok. W historii doliny od pasterstwa ważniejsze było górnictwo i hutnictwo. Najpierw szukano w tych okolicach srebra i miedzi, potem wydobywano rudę żelaza. Na Polanie Stare Kościeliska stała kuźnica, w której przetapiano rudę zanim zaczęto ją wozić do Wielkiego Pieca w Kuźnicach. Pamiątką po dawnych hutnikach jest kapliczka ozdobiona emblematem utworzonym przez dwa skrzyżowane młoty.

Schronisko na Polanie Chochołowskiej jest dobrym punktem początkowym dla wycieczek na Grzesia, Rakoń, Wołowiec, Jarząbczy Wierch, Kończysty Wierch, Starorobociański Wierch i Trzydniowiański Wierch, a także w słowackie Tatry Zachodnie z Rohaczami.

SCHRONISKO NA POLANIE CHOCHOŁOWSKIEJ

1146 m n.p.m Obecne schronisko na południowym skraju Polany Chochołowskiej wybudowane zostało w roku 1953 według projektu Anny Górskiej. Podobnie jak większość innych tatrzańskich schronisk udanie łączących drewniane elementy stylu zakopiańskiego z kamienną surowością górskiego krajobrazu. W roku 1983 schronisko odwiedził Jan Paweł II, który odbył krótki spacer Doliną Jarząbczą i spotkał się tu z uwolnionym z internowania Lechem Wałęsą i jego rodziną. DOJŚCIE Z SIWEJ POLANY 1h50 MIEJSCA NOCLEGOWE: 121, TELEFON: 18 20 705 10 EMAIL: chocholowska.schronisko@gmail.com WWW: chocholowska.zakopane.pl DALSZE WYCIECZKI NA GRZEŚ I RAKOŃ 2h30 — blisko, doskonały wgląd w Tatry Orawskie na zachodzie, na południu na ostre wierzchołki Rohaczy i na wschód na otoczenie Doliny Chochołowskiej z Polaną Chochołowską u stóp. NA TRZYDNIOWIAŃSKI WIERCH 2h20 — dostępny łagodnym podejściem przez Dolinę Jarząbczą szczyt oferuje jedyne w swoim rodzaju widoki zarówno na wapienno-dolomitowe masywy Bobrowca i Kominiarskiego Wierchu na północy jak i na szczyty grani głównej grupy Wołowca. WOŁOWIEC 2h55 — oferuje widok na leżące u jego stóp na południu Jamnickie Stawy oraz obraz ciemnego i groźnego pasma Rohaczy, a także pełną perspektywę Doliny Chochołowskiej. ROHACZ PŁACZLIWY 5h10 — pasmo Rohaczy to załamująca się w kierunku południowym główna grań Tatr Zachodnich po stronie słowackiej, ostrą rzeźbą granitowych ścian skalnych i stopniem trudności szlaku przypominająca Tatry Wysokie. JARZĄBCZY WIERCH, KOŃCZYSTY WIERCH, STAROROBOCIAŃSKI WIERCH 9h45 — podczas wędrówki tymi szczytami mija się kolejne długie zielone doliny wgryzające się i od południa i od północy w grań główną Tatr skalistymi cyrkami lodowcowymi. Dalekie widoki w polskie i słowackie Tatry Zachodnie. Z grani głównej szlak skręca w boczną grań Ornaku, ciągnącą się długim masywnym grzbietem ponad Doliną Starorobociańską i Pyszniańską, by przez Przełęcz Iwaniacką zejść do schroniska na Hali Ornak.

Schronisko Ornak jest dobrym punktem początkowym dla wycieczek na Ornak, Pyszniańską Przełęcz oraz leżący na odległym skraju niedostępnej dla turystów grani Tatr Zachodnich nad Doliną Tomanową – Ciemniak.

SCHRONISKO NA NA HALI ORNAK

1100 m n.p.m Wybudowane zostało w roku 1949 w specyficznym stylu powojennych schronisk tatrzańskich, umiejętnie łączącym witkiewiczowski styl zakopiański ze skalnym surowym otoczeniem. Z tarasów schroniska na Ornaku podziwiać można skalistą grań Tatr Zachodnich wznoszącą się ponad Doliną Pyszniańską - z Błyszczem i Bystrą. W lesie niedaleko schroniska kryje się uroczy Smreczyński Staw, jedyne jezioro w Polskich Tatrach Zachodnich. DOJŚCIE Z KIR 1h45 ILOŚĆ MIEJSC NOCLEGOWYCH: 110, TELEFON: 18 20 705 20 EMAIL: kontakt@schronisko-ornak.pl WWW: schronisko-ornak.pl DALSZE WYCIECZKI NA ORNAK 3h30 - długi masywny grzbiet oddzielający Dolinę Pyszniańską od Doliny Starorobociańskiej prowadzący w kierunku grani głównej. Łatwa, choć podejście z Przełęczy Iwaniackiej dość męczące. NA BŁYSZCZ I BYSTRĄ 4h30 - strome ściany skalne Błyszcza widoczne są dobrze ze schroniska na Hali Ornak. Ich połyskiwanie w słońcu skłoniło Walerego Eljasza do nazwania wierzchołka znanego wcześniej jako Pyszna – właśnie Błyszczem. Stanowi on w rzeczywistości południowe zakończenie grani potężnego masywu Bystrej, wznoszącego się po słowackiej stronie najwyższego szczytu Tatr Zachodnich. Dzięki swojemu położeniu i wysokości Bystra zapewnia niezrównane widoki nie tylko na Tatry Zachodnie, ale także na szczyty Tatr Wysokich. Wymagająca. NA CZERWONE WIERCHY 5h25 - ze schroniska na Hali Ornak trasa prowadzi najpierw przez Dolinę Tomanową by dotrzeć do Czerwonych Wierchów w miejscu, gdzie grań główna Tatr Zachodnich załamuje się pod kątem 90 stopni - na Ciemniak. Jego boczna grań, odchodząca w kierunku odległego Kominiarskiego Wierchu, to malowniczy skalisty rejon licznych jaskiń krasowych. Szlak prowadzi dalej na wschód granią Czerwonych Wierchów mijając kolejno Krzesanicę, Małołączniak i Kopę Kondracką - ze skalistymi urwiskami kotłów lodowcowych po stronie północnej i trawiastymi na ogół, choć stromymi, zboczami Doliny Cichej Liptowskiej od południa. Dolina Gąsienicowa jest górnym piętrem Doliny Suchej Wody, którą biegnie granica pomiędzy Tatrami Zachodnimi a Tatrami Wysokimi.

Dalej ścieżka wchodzi znowu w las i okrąża Kalacką Turnię ponad szumiącym w dole Wywierzyskiem Bystrej, którym wydobywają się wody spod Giewontu. Po wyjściu z lasu ukazuje się daleka perspektywa Doliny Kondratowej ze schroniskiem pod stromymi zboczami Giewontu i widok na grań Tatr Zachodnich z Kopą Kondracką. Schronisko jest dobrym punktem początkowym wycieczek na Giewont, Czerwone Wierchy oraz na Kasprowy Wierch.

SCHRONISKO NA HALI KONDRATOWEJ

1333 m n.p.m To najmniejsze z tatrzańskich schronisk stoi u północnych zboczy Giewontu, z których zeszła w roku 1953 kamienna lawina. Przypominają o tym wydarzeniu wielkie głazy w sąsiedztwie schroniska, jeden z nich uszkodził mocno budynek. W schronisku wielkim wzięciem cieszy się czekolada na gorąco. Z obszernego tarasu rozpościera się widok na Czerwone Wierchy i strome zbocza Giewontu. DOJŚCIE Z KUŹNIC 2h25 ILOŚĆ MIEJSC NOCLEGOWYCH: 20, TELEFON: 18 20 191 14 WWW: kondratowa.com DALSZE WYCIECZKI NA GIEWONT 2h - legendarny Giewont z widocznym z Zakopanego krzyżem, stanowi wyzwanie dla każdego turysty przyjeżdżającego w Tatry. Droga prowadzi w górę na Przełęcz Kondracką pod wierzchołkiem Giewontu, skąd krótki jednokierunkowy odcinek ubezpieczany łańcuchami wiedzie na sam szczyt. Uwaga, w sezonie pod szczytem duży tłok. NA KONDRACKĄ KOPĘ 1h40 - widoczna z Zakopanego ponad białą granią Giewontu trawiasta kopuła Kondrackiej Kopy jest częstym celem wycieczek z Hali Kondratowej. Z rozstaju szlaków na jej szczycie skierować można się na kolejne Czerwone Wierchy, na bliski Giewont lub na Kasprowy Wierch przez Goryczkowe Czuby. NA KASPROWY WIERCH 3h - najpierw należy wspiąć się trawiastym żlebem na Przełęcz pod Kopą Kondracką, a potem ścieżka prowadzi granią przez Goryczkowe Czuby z odległym dnem Doliny Cichej po prawej ręce.

UMIARKOWANY, WYMAGAJĄCY, TRUDNY

DOLINA SUCHEJ WODY I DOLINA GĄSIENICOWA

DOLINA ROZTOKI I DOLINA PIĘCIU STAWÓW

DOLINA BIAŁKI I DOLINA RYBIEGO POTOKU

Dolina Suchej Wody w swej dolnej części przecina pokryte lasami obszary morenowe, w środkowej gubi wody swojego potoku i jego dopływów w rozległym systemie szczelin krasowych, natomiast w części górnej, w Dolinie Gąsienicowej otwiera się amfiteatralnie na piękną panoramę Tatr Wysokich z posępną piramidą Kościelca i poszarpaną granią Orlej Perci.

Im bliżej Morskiego Oka tym bardziej wyrazista staje się tatrzańska rzeźba lodowcowa.

Dolina Białki wyrzeźbiona została przez potężny największy z tatrzańskich lodowców, który zbierał języki lodowe z kilku wyżej położonych dolin, między innymi Doliny Roztoki, Doliny Rybiego Potoku i Doliny Białej Wody. Z Palenicy Tatrzańskiej Doliną Białki, a następnie Doliną Rybiego Potoku prowadzi droga w serce polskich Tatr Wysokich — nad Morskie Oko.

Położona blisko Zakopanego, otoczona skalistymi graniami Hala Kondratowa z niewielkim i przez to ‚klimatycznym’ schroniskiem, stanowi popularny cel krótkich wycieczek. Trasa zaczyna się w Kuźnicach i początkowo prowadzi przez las bitą drogą, obok klasztoru Albertynek na Kalatówkach ze słynnym źródełkiem, by wydostać się na otwartą przestrzeń Hali Kalatówki opadającej do dna doliny z widokiem na lasy pod Myślenickimi Turniami gdzie w Dolinę Bystrej łączą się jej wyższe piętra: Dolina Kasprowa, Dolina Goryczkowa i Dolina Kondratowa.

Poziom trudności szlaków:

Dolina Roztoki, ciągnąca się u podnóża grani Wołoszyna, to długa i wąska rynna lodowca, zawieszona progiem skalnym z kaskadą Wodogrzmotów Mickiewicza ponad Doliną Białki. Dnem doliny płynie potok Roztoka najpierw pośród kosodrzewiny, a niżej poprzez bór limbowy i las świerkowy. Rosną w tym rejonie świerki, których wiek przekracza 300 lat. Wzdłuż potoku Roztoka prowadzi zielony szklak turystyczny do Doliny Pięciu Stawów Polskich. Natomiast Dolina Pięciu Stawów Polskich to rozbudowany system kotłów lodowcowych zawieszony ponad Doliną Roztoki progiem skalnym z legendarną Siklawą. To miejsca gdzie wciąż znaleźć można w Tatrach Wysokich wyjątkowe widoki oraz spokój.

Dolina Gąsienicowa oferuje wyjątkowo gęstą sieć szlaków biegnących w różnych kierunkach: na Kasprowy Wierch i Świnicę, przez przełęcz Zawrat do Doliny Pięciu Stawów, na Kozie Wierchy i Granaty, na przełęcz Krzyżne, na Kościelec oraz przez leśne połacie u stóp masywu Koszystej i Wołoszyna przez Dolinę Pańszczycę w kierunku Gęsiej Szyi i Rusinowej Polany. Dzięki tak wielu możliwościom dalszych wycieczek, to położone najbliżej Zakopanego schronisko u stóp Tatr Wysokich cieszy się wyjątkowym powodzeniem u turystów tym bardziej, że malownicze i zachęcające do krótszych spacerów są jego bliższe okolice — na przykład Czarny Staw Gąsienicowy.

SCHRONISKO MUROWANIEC

1500 m n.p.m. Masywna, kamienna budowla schroniska górskiego „Murowaniec” wystawiona została przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie krótko po Pierwszej Wojnie Światowej – przy dużej pomocy wyspecjalizowanych jednostek Wojska Polskiego, zaś otwarcia w roku 1925 dokonał prezydent RP Stanisław Wojciechowski. DOJŚCIE Z KUŹNIC 2h25 ILOŚĆ MIEJSC NOCLEGOWYCH: 116, TELEFON: 18 20 126 33 EMAIL: murowaniec@e-tatry.pl WWW: www.murowaniec.e-tatry.pl DALSZE WYCIECZKI NA KRZYŻNE 2h30 — tę wycieczkę polecać można turystom, którzy w górach szukają zapierających dech widoków lecz niekoniecznie adrenaliny. Prowadząca na przełęcz Krzyżne trasa, choć dość długa, nie jest wymagająca technicznie, za to widok z przełęczy jest równy temu z Zawratu. NA ŚWINICĘ 2h05 — ta pierwsza od zachodu wysoka kulminacja grani głównej Tatr Wysokich stanowi wyjątkowy punkt widokowy i jest bardzo chętnie odwiedzana przez turystów, ma niestety złą sławę jeśli chodzi o wypadki śmiertelne. Jedną z jej ostatnich ofiar był znany dziennikarz, Józef Szaniawski, który zginął podczas schodzenia w roku 2012. NA ZAWRAT 2h10 wąską przełęcz w skalistej grani głównej Tatr pomiędzy Zawratową Turnią a Kozimi Wierchami. Zawrat to mityczne przejście przez Tatry, w XIX wieku chodzono tędy z Zakopanego do Morskiego Oka. Stanisław Witkiewicz opisem takiej wycieczki odbytej w roku 1888 zakończył swój barwny reportaż z Tatr „Na przełęczy”. Byli tu również: Kasprowicz, Żeromski, Iwaszkiewicz, Maria Skłodowska-Curie. (Także Lenin). PRZEZ ORLĄ PERĆ 10h55 — Orla Perć, to trasa turystyczną ciesząca się, od czasu otwarcia w roku 1906, niesłabnącą popularnością wśród miłośników górskich wędrówek pomimo wysokich wymagań co do sprawności fizycznej i górskiego doświadczenia. Do tej wycieczki przygotować się należy wyjątkowo starannie!

SCHRONISKO W DOLINIE PIĘCIU STAWÓW

1671 m n.p.m. Obecne schronisko w Dolinie Pięciu Stawów Polskich powstało w roku 1954 jako piąty obiekt turystyczny w tym miejscu. Pierwsze niewielkie schronienie wybudowane zostało z bloków granitu w roku 1876 lecz już w końcu XIX wieku powstała obszerniejsza drewniana budowla służąca rosnącej liczbie turystów przez kolejne ćwierć wieku. Karol Stryjeński, dyrektor Szkoły Przemysłu Drzewnego w Zakopanem wykonał projekt trzeciego budynku, który oddano do użytku w roku 1932. W latach trzydziestych XX wieku trenowali na organizowanych tu obozach czołowi polscy narciarze, m.in. Bronisław Czech i Helena Marusarzówna. Schronisko przetrwało wojnę ale spłonęło całkowicie w 1945 roku. Dwa lata później nad Małym Stawem stanął niewielki budynek, który przyjmował turystów do czasu wybudowania obecnego schroniska. DOJŚCIE Z PALENICY BIAŁCZŃSKIEH 2h55 ILOŚĆ MIEJSC NOCLEGOWYCH: 67, TELEFON: 781 055 555 EMAIL: schronisko@piecstawow.pl WWW: www.piecstawow.pl DALSZE WYCIECZKI NA KRZYŻNE 2h10 — podejście na przełęcz z Doliny Pięciu Stawów Polskich jest strome ale daje wiele satysfakcji z odsłaniającej się panoramy Tatr Wysokich. DO MORSKIEGO OKA 2h05 — przez Świstówkę Roztocką, malowniczą dolinkę zawieszoną 200 metrów ponad Doliną Roztoki z wyjątkowymi panoramami Tatr Wysokich. NA KOZIE WIERCHY 2h05 — Z Doliny Pięciu Stawów Polskich wejść można na Kozią Przełęcz i na Kozi Wierch. Oba podejścia strome. NA ZAWRAT 1h45 — 171 metrów mniej podejścia niż z Murowańca i dość długa droga przez całą Dolinę Pięciu Stawów Polskich sprawiają, że jest to nieco łatwiejsza wersja wejścia na Zawrat w porównaniu z drogą od północy. NA SZPIGLASOWY WIERCH 2h05 — niedostępną część grani Tatr Wysokich podziwiać można podczas wycieczki na Szpiglasowy Wierch, zwany dawniej Hrubym Wierchem. Od grani głównej Tatr biegnie tu na północ boczna grań Miedzianego, skalistego grzbietu oddzielającego Dolinę Rybiego Potoku od Doliny Pięciu Stawów Polskich. Odcinek grani głównej od Szpiglasowego Wierchu do Gładkiej Przełęczy nosi nazwę Liptowskich Murów, nadaną jeszcze przez Stanisława Staszica. Zejście do Morskiego Oka.

Uroda owianego legendami górskiego jeziora, otoczonego skalistymi ścianami granitowych grani, przyciąga od dawna niezliczone rzesze turystów, którzy tradycyjnie od tego miejsca zaczynają znajomość z Tatrami. Morskie Oko jest najpiękniejszym przykładem jeziora polodowcowego w Tatrach. Wydrążona przez lodowiec głęboka misa skalna, zamknięta od północy skalnym ryglem pokrytym materiałem morenowym, stanowi najwyższe piętro Doliny Rybiego Potoku. W przezroczystej wodzie jeziora odbijają się ciemne ściany skalne otaczających Morskie Oko grani Tatr Wysokich — matecznika polskiego taternictwa. Niezwykłego klimatu tego miejsca dopełnia piękne, stare schronisko nazwane imieniem Stanisława Staszica.

SCHRONISKO NAD MORSKIM OKIEM

1410 m n.p.m. Pięknie położone na progu moreny ograniczającej misę jeziora zabytkowe schronisko powstało na początku XX wieku, choć niewielki budyneczek obok, dawna wozownia, ma jeszcze starszą historię. Pierwsze skromne schroniska w tym niezwykłym miejscu powstawały już w latach trzydziestych XIX wieku. Sylwetka Mnicha widziana poprzez przeszkloną werandę schroniska i mężczyźni w wełnianych swetrach hardo patrzący na góry to obraz taternictwa utrwalony w wielu polskich filmach. DOJŚCIE Z PALENICY BIAŁCZAŃSKIEJ 2h10 ILOŚĆ MIEJSC NOCLEGOWYCH: 77, TELEFON: 18 20 77 609 WWW: www.schroniskomorskieoko.pl DALSZE WYCIECZKI DO PIĘCIU STAWÓW 1h45 — przez Świstówkę Roztocką DO WRÓT CHAŁUBIŃSKIEGO 1h55 — wycieczka na grań Tatr Wysokich słynną ceprostradą, zakosami przecinającą zbocze Miedzianego. Historycznie prowadził przez Wrota Chałubińskiego szlak w Słowackie Tatry Wysokie, zamknięty po ostatniej wojnie. Droga, choć uciążliwa, nie jest trudna technicznie. NA SZPIGLASOWY WIERCH 2h00 — wejście ceprostradą przez zbocze Miedzianego na Szpiglasową Przełęcz i stamtąd na szczyt w grani głównej Tatr Wysokich. NA MIĘGUSZOWIECKĄ PRZEŁĘCZ POD CHŁOPKIEM 3h35 — szlakiem na Rysy. Skalista przełęcz leży na wysokości 2307 m n.p.m. pomiędzy Czarnym a Pośrednim Mięguszowieckim Szczytem. Nazwa przełęczy ma związek z niewielką iglicą skalną stojącą na przełęczy, która z perspektywy Morskiego Oka przypomina ludzką sylwetkę. NA RYSY 4h10 — Sława najwyższego szczytu w Polskich Tatrach przyciąga rosnące rzesze turystów nie zważających na uciążliwość drogi i trudności techniczne podejścia, bowiem wysiłek wynagradzany jest zupełnie wyjątkową panoramą całych niemal Tatr oraz ich podnóży. Mocne ekspozycje przy zalegających długo w lecie płatach śniegu czynią trasę wyjątkowo niebezpieczną. Do tej wycieczki przygotować się należy wyjątkowo starannie!

SCHRONISKO STARA ROZTOKA 1031 m n.p.m. Wybudowane w roku 1913 schronisko nosi imię Wincentego Pola. Położone wśród lasu w Dolinie Białki zachowało architekturę i atmosferę pierwszej połowy XX wieku. Tradycja tego miejsca jest znacznie starsza, bowiem już w 1876 roku powstało tu schronisko, drugie w Polskich Tatrach, po starym schronisku nad Morskim Okiem. Jego gospodarzem bywał Bartłomiej Obrochta, góralski skrzypek i przewodnik górski, zaś gośćmi byli m.in. Tytus Chałubiński i Stanisław Witkiewicz. DOJŚCIE Z PALENICY BIAŁCZAŃSKIEJ 0h45 ILOŚĆ MIEJSC NOCLEGOWYCH: 75 TELEFON: 609 001 760, WWW: schroniskoroztoka.pl DALSZE WYCIECZKI NA RUSINOWĄ POLANĘ I GĘSIĄ SZYJĘ 1h15 — droga przez las przecinająca północne skłony masywu Wołoszyna i Dolinę Waksmudzką prowadzi do dwu kultowych w polskich Tatrach miejsc widokowych. Obszerna Rusinowa Polana, na której wciąż pasą się owce, skłania do dłuższego postoju. PRZEZ DOLINĘ ROZTOKI DO PIĘCIU STAWÓW 2h20 — już opisana. NAD MORSKIE OKO 1h40 — drogą, Doliną Rybiego Potoku.

Zdobądź Tatry

to pierwsza nawigacja turystyczna GPS i przewodnik po tatrzańskich szlakach: Ponad sześćdziesiąt opisanych wycieczek Samodzielne planowanie tras wycieczek Dynamiczny schemat szlaków Nawigacja w trybie mapy i w trybie listy punktów na szlaku Śledzenie GPS: odległość, czas, suma podejść Dynamiczne statystyki trasy Ostrzeżenia: zejście z trasy, czas do zmierzchu Prognoza pogody, integracja z Facebook’iem Jedzenie i noclegi w Zakopanem

Zeskanuj kod QR

by przejść do Appstore i pobrać aplikację

M A PA S Z L A K Ó W

doskonały dodatek do aplikacji mobilnej na telefony iPhone Zdobądź Tatry dostępnej w appstore


TATRZAŃSKIE PAMIĄTKI, CIEKAWOSTKI I MIEJSCA MAGICZNE

19050’

Zakopane

19055’

Bystra 2248

Pyszniańska Przełęcz

Kamienista

1788

m s

17

wa

2155

2112

2225

na li o D

Kozi Buczynowa Wierch Strażnica 2242

18

Zadni Staw Polski

ol

in

i

k

Wielki Staw Polski

19

a Pię ciu

Sta

Czarny Staw Polski

S

Przedni 1671 Staw Polski s

Po

wów

l

20

Miedziane

Szpiglasowy Wierch

M

2233

Morskie Oko

2172

Wrota Chałubińskiego Ciemnosmreczyńskie Stawy

P

2291

R

to oz

2022

o

to

ku

o

2301 2159

s

Wielki Wołoszyn Krzyżne

eg

Zawrat

1031

Skrajny Granat

bi

2155

R

2193

Ry

Kościelec

Świnica

Grań Tatr Wysokich z Hali Gąsienicowej

B i a ł k i

B

B

ka

Wielka Koszysta

Czarny Staw Gąsienicowy

D

Wejście do Doliny Kościeliskiej

u

o

z nd

983

D.

A

Rówień Waksmundzka

Palenica Białczańska TPN

1410

Niżni Żabi Szczyt

Mnich

2098

2068

Cubryna Mięguszowiecki Czarny Szczyt 2376

Staw

2438

Mięguszowiecka Przełęcz pod Chłopkiem 2307 Wielki Hińczowy Staw

Wyżni Żabi Szczyt 2259

Rysy 2503

D o l i n a

tre j s y

D

n li Do o

li 2066

1489

Polana Waksmundzka

1500

Smreczyński Wierch

2121 2158

D

1997

Cic ha Lip a to n w

Rusinowa Polana

15

Gęsia Szyja

a

D o li n a

ka

niańs Pysz

Tomanowy Wierch

ina

rząbc Ja za

Smreczyński Staw

16 14

G

Zielony Staw

8

Dol

Błyszcz

o

o

D o l i na

D. S t r ą ż ys ka

K ośc e l i ska

Lejow na i a l

D

2176 2137

1987

D

wa ico ien ąs

o m a n ow a

d

G

Jarząbczy Wierch

2122 2096

1100

Psia Trawka

D. Cz.

Starorobociański Wierch

1913

B

wa co

2002

1958

T

Goryczkowa Czuba Kasprowy Wierch

Krzesanica

nk

i sie n Z i el. D . Gą

1854

.

2005

zy

a

Łopata

Ornak

K

t ra d on

Małołączniak Kondracka Kopa

Ciemniak

or

a

Kończysty Wierch

1110

K

L Polana 1198 Kalatówki

k

Wołowiec

1333

Polana pod Kopieńcem

1328

o

w

1879

1895

Wielki Kopieniec

13

Ja

Rakoń

11

942

D. 12

Wierch Poroniec TPN

945

D.

1758

O

Kuźnice

1377

1015

893

ka

Kuźnice TPN Kużnice

ch Wier rowy Kasp owa j l in Kole

Trzydniowiański Wierch

ą

2096

D

910

a

6

ka iańs oc ob Star o r

3

Ł

D.

1146

C

Sarnia Skała

7

1829

Chochołowska

1653

900

Brzeziny TPN

Zazadnia TPN

942

D. Ku Dziurze TPN

Tatrzański 10 Park Narodowy Giewont i

Polana na Stołach

2 Polana

Grześ

2125

j

k

Bobrowiec

a

Kominiarski Wierch

Rohacz Ostry Rohacz 2088 Płaczliwy

9

łe

ie

k

1663

2064

Wielka Polana

4 5

c

D. Strążyska TPN

a

1

997

M

w B o b r o

1491

a D o l in

D.

Furkaska

919

947

927

A

D. Za Bramką TPN

898

Staników Żleb TPN

2005’

D. Olczyska TPN 992

Murowanica

D. Białego TPN

. B ia ł eg o

D. Małej Łąki TPN

D. Kościeliska TPN

Capówka

Toporowa Cyrhla TPN

ys cz D. Ol

D. Lejowa TPN 930

20 MORSKIE OKO Od tego łatwo dostępnego, a pełnego magii miejsca w sercu wysokich gór turyści

200

Tatrzański Park Narodowy

929

Zdobądź Tatry — Mapa szlaków turystycznych w Tatrach Polskich Wydawca — Multimedialna Agencja Wydawnicza Appen Karpaty 2014, ISBN 978-83-936920-8-8 podkład topo — Autorzy OpenStreetMap treści turystyczne — Appen Karpaty foto schronisko — Wiki MałeMorskie CicheOkojest Z mapy najlepiej korzystać 20°5' łącznie z aplikacją Zdobądź Tatry na telefony komórkowe, dostępnej w AppStore.

Zakopane

Kościelisko

D. Chochołowska TPN

schronisko turystyczne trasa szlaku turystycznego/węzły szlaku granica Tatrzańskiego Parku Narodowego granica państwa

19 KAMIENNA KOLIBA W DOLINIE PIĘCIU STAWÓW Obok Wielkiego Stawu zobaczyć można kamienny szałas, którego powstanie datowane jest na wiek XVII — to najstarszy obiekt zabytkowy w Tatrach.

17 WODOGRZMOTY MICKIEWICZA Grupa kilkumetrowych huczących kaskad na potoku Roztoka, 20° powstałych na skalnym progu polodowcowym

Górna Stacja

stacja kolei linowej

ak

Oravice 0 19 45’

15 RUSINOWA POLANA Wielka polana reglowa słynna z pięknych widoków, a także z owiec i oscypków z miejscowej bacówki. 16 WIKTORÓWKI Sanktuarium Maryjne powstałe w miejscu objawień z 1860 lub 1861 roku. W 1957 roku Wiktorówki stały się siedzibą Ośrodka Duszpasterstwa Turystycznego. Liczne tablice upamiętniają tu osoby związane za życia z górami.

13 WYWIERZYSKO OLCZYSKIE Wywierzysko Olczyskie 19°55' to najpotężniejsze ze źródeł Tatr Polskich. Wody

wejście do Tatrzańskiego Parku Narodowego

18 SIKLAWA Malowniczy, największy w Polsce wodospad, stanowi przelew wód odpływających z Doliny Pięciu Stawów poprzez imponujący próg skalny o wysokości 200 metrów, Siklawa była od samego początku turystyki w Tatrach jedną z jej głównych atrakcji.

D. W

7 JASKINIA MYLNA Z DOLINY KOŚCIELISKIEJ Jaskinia przecina masyw Raptawickiej Turni, jej 300 metrowy fragment można zwiedzać bez przewodnika. Należy jednak mieć odpowiednie ubranie19°50' oraz latarkę.

4 KAPLICZKA ZBÓJNICKA W DOLINIE KOŚCIELISKIEJ Kapliczka stanowi pamiątkę po dawnej osadzie hutników i górników 19°45'srebra i miedzi na Polanie Stare Kościeliska. Od kościółka nazwę wzięła cała dolina.

14 GĘSIA SZYJA To kultowe miejsce widokowe. Z Gęsiej Szyi, rozpościera się jeden z piękniejszych widoków w Tatrach, panorama obejmująca 50 szczytów.

na ogół rozpoczynają poznawanie Tatr. Wokół Morskiego Oka prowadzi malownicza ścieżka u stóp wysokich skalnych ścian. Najlepiej odwiedzać: poza majem, lipcem i sierpniem — lub wcześnie rano.

ch

10 SIKLAWICA Siklawica to dwie kaskady wodne spadające z pionowych ścian tworzących próg skalny oddzielający szerokie dno kotła Małej Dolinki u podnóży Giewontu, od położonego 20 metrów niżej dnia Doliny Strążyskiej. Pod Płazówka górną częścią kaskady powstał kocioł eworsyjny, którego skaliste dno rzeźbią poruszane przez wodę okruchy skał.

12 PUSTELNIA BRATA ALBERTA NA KALATÓWKACH Pustelnia brata Alberta to skromny drewniany budyneczek z niewielkim gankiem w otoczonym lasem świerkowym klasztorze Albertynek na Kalatówkach. Obok dawnej celi brata Alberta, znajduje się obecnie izba pamięci, odwiedzana chętnie przez turystów.

oddzielającym zawieszoną Dolinę Roztoki od Doliny Białki. Imię wieszcza przypisało do tego miejsca Towarzystwo Tatrzańskie w końcu XIX wieku, upamiętniając w ten sposób sprowadzenie na Wawel prochów Mickiewicza.

ki

9 POLANA MAŁEJ ŁĄKI To jedno z piękniejszych miejsc w Tatrach Polskich z widokiem klasycznej rzeźby lodowca górskiego. Rozległa Polana stanowi dno dawnego jeziora zastoiskowego zaś dalej w kierunku Świstówki ukazuje się Ukształtna forma szerokiej rynny skalnej którą jęzor lodowca spływał z kotłów pod granią Czerwonych Wierchów.

spod dalekiego Wołoszyna, płyną pod dnem Doliny Gąsienicowej, by dotrzeć aż tutaj.

y

6 WĄWÓZ KRAKÓW Z DOLINY KOŚCIELISKIEJ Jar o urwistych zboczach skał wapiennych i kamienistym dnie jest pozostałością po korytarzu zawalonej jaskini jakich powyżej Hali Pisanej jest wyjątkowo dużo. Niższa część udostępniona jest do zwiedzania. Wyższa część wąwozu ciągnącego się pod Wysoką Turnię objęta jest ścisłą ochroną.

11 GIEWONT Długi masyw wznosi się ponad otaczające lesiste wzgórza reglowe, a charakterystyczna sylwetka jego skalistego grzbietu, z głęboką przerwą Przełęczy Szczerba i stalowym krzyżem na szczycie, dominuje w perspektywie Tatr z Zakopanego. Od dawna pełni Giewont rolę ikony Zakopanego i Tatr Polskich. Jest też dzięki temu popularnym celem wycieczek szlakami z Kuźnic, z Doliny Strążyskiej czy z Doliny Małej Łąki.

MIEJSCA MAGICZNE

W

3 KRZYŻ I TABLICA W DOLINIE JARZĄBCZEJ Dolinę Jarząbczą odwiedzał chętnie Karol Wojtyła. Odbył tu również spacer w roku 1983 podczas pielgrzymki papieskiej. Upamiętnia to wydarzenie krzyż i tablica.

8 SMRECZYŃSKI STAW Z DOLINY KOŚCIELISKIEJ Ponad jego otoczonymi lasem wodami piętrzy się grań Tatr Zachodnich. Miejsce to swym melancholijnym nastrojem przyciągało nie tylko turystów ale i artystów – staw opisywał Goszczyński, Żeromski, malował Gerson, Wyczółkowski i inni.

Su ch ej

2 KAPLICZKA PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA Drewniana, kryta gontem kaplica pod brzegiem lasu na zachodnim skraju Polany Chochołowskiej. W sezonie turystycznym odbywają się w niej msze święte.

5 LODOWE ŹRÓDŁO I JASKINIA MROŹNA Przed skalnym wąwozem, przy drodze prowadzącej do Jaskini Mroźnej znajduje się Lodowe Źródło, wywierzysko o obfitym całorocznym wypływie wód podziemnych. Woda spływa do tego miejsca szczelinami krasowymi, między innymi z górnej części odległej Doliny Małej Łąki.

CIEKAWOSTKI

n

1 WYWIERZYSKO CHOCHOŁOWSKIE Niewielkie rozlewisko zwane Stawkiem, zasilane jest systemem szczelin krasowych. W pewnej części są to wody samego Potoku Chochołowskiego, który ‚gubi’ je powyżej w ponorach.

PAMIĄTKI

li

ZDOBĄDŹ TATRY NAWIGACJA GPS PO TATRZAŃSKICH SZLAKACH


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.