Ojczyzna Żeromskiego - mapa turystyczna gminy Masłów

Page 1

Mapa Turystyczna GMINY MASŁÓW w skali 1:50 000

Ojczyzna Żeromskiego to miejsca w Górach Świętokrzyskich związane z jego dzieciństwem i młodością. Ciekoty, gdzie stał stary, kryty gontem dwór, jego rodzinny dom, cała dolina Wilkowska, odcięta jak pisał od reszty świata pasmem gór z Dąbrówką i Radostową. To widoczna z każdego zakątka tej ziemi Łysica z leżącą u stóp Świętą Katarzyną. To wąwóz Lubrzanki, a poza nim wzgórza opadające w kierunku Kielc i Leszczyny gdzie Żeromski pochował swoich rodziców. Od końca XIX wieku zmieniło się tu bardzo wiele, tam gdzie kiedyś były pustki i marne drewniane domeczki przy błotnistych gościńcach, teraz ciągnie się zwarta zabudowa murowanych domów, a asfaltowe drogi biegną do każdego przysiółka. Do Ciekot dociera miejska linia autobusowa z Kielc przez Masłów i Brzezinki, a drogą przez przełom Lubrzanki suną jeden za drugim samochody. Wystarczy jednak wejść w góry, a cały współczesny gwar znika i pozostaje się sam na sam z przyrodą, niemal tą samą jaką widział Żeromski, wielokrotnie ją później opisując na kartach swoich powieści. Wygodne i łatwe do odnalezienia ścieżki i dróżki, zapachy górskich łąk i lasów oraz rozległe panoramy są nagrodą dla wędrowca po szlakach, których jest tu wiele. W ramach projektu „Dworek Stefana Żeromskiego — Szklany Dom — Ikona Regionu Świętokrzyskiego”, Gmina Masłów odnowiła znakowanie istniejących ścieżek rowerowych i stworzyła nowe — rowerowe i spacerowe. Punktem wyjścia dla nich jest Żeromszczyzna w Ciekotach. Wiodą przez wzniesienia Pasma Masłowskiego i Kraińskiego Grzbietu oraz Dolinę Wilkowską. To dobre miejsce na weekend i na dłuższy pobyt, na terenie gminy Masłów znajduje się wiele gospodarstw agroturystycznych zapewniających wysoki standard obsługi gości. Są też hotele i ośrodki konferencyjne — między innymi w Ameliówce. Ogółem gmina dysponuje 600 miejscami noclegowymi. Na miłośników wypoczynku nad wodą czekają dwa pięknie położone zalewy. Jeden z nich, niedawno oddany do użytku, znajduje się w Wilkowie na skraju Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Drugi, w Cedzynie, służy od dawna mieszkańcom pobliskich Kielc. Amatorom niecodziennych wrażeń można polecić przelot nad Górami Świętokrzyskimi na motolotni albo samolotem startującym z lotniska aeroklubowego w Masłowie. Mocnych wrażeń z całą pewnością dostarczyć mogą skoki spadochronowe lub lot na paralotni nad Klonówką. Góry poznawać można także z końskiego siodła. Takie wycieczki organizuje gospodarstwo agroturystyczne i stajnia w Brzezinkach. Jest w czym wybierać — zapraszamy do gminy Masłów, ojczyzny Żeromskiego!

Hostel

Góry Świętokrzyskie na weekend Warszawa — Kielce, droga E77, odległość 178 kilometrów Łódź — Kielce, droga E75/droga 74, odległość 146 kilometrów Katowice — Kielce, droga 78 nr 7, odległość 158 kilometrów Kraków — Kielce, droga krajowa nr 7, odległość 116 kilometrów Lublin — Kielce, droga 19 i droga 74, odległość 175 kilometrów Kielce — Masłów, droga 745, odległość 10,0 kilometrów Kielce — Ciekoty, droga 745 odległość 17,5 kilometrów Kielce — Święta Katarzyna, droga 74/droga 762, odległość 23,2 kilometrów Kielce — Cedzyna, droga 74, odległość 7,7 kilometrów Atrakcje turystyczne w promieniu 20 kilometrów od Masłowa Korzystając z naszej bogatej oferty miejsc noclegowych możesz zwiedzać również dalsze okolice: Święta Katarzyna z kościołem i klasztorem sióstr bernardynek, Łysica i Święty Krzyż — Pasmo Łysogórskie z gołoborzami, wejście na szlak w Świętokrzyskim Parku Narodowym w Świętej Katarzynie, Bodzentyn — ruiny Zamku Biskupiego i kościoła św. Ducha, Zagnańsk — drewniane wille z początku XX wieku i dąb „Bartek”, Kielce — pałac Biskupów Krakowskich — Muzeum Narodowe z galerią malarstwa, kościół św. Wojciecha, katedra pw. NMP i św. Konstantyna, Muzeum Zabawek i Zabawy, a także liczne rezerwaty geologiczne — Kadzielnia, Ślichowice, Wietrznia, Biesak-Białogon, Chęciny - ruiny zamku z XIII wieku, kościół, klasztory, synagoga i zabytkowy rynek.

opracowanie kartograficzne Wydawnictwo Kartograficzne COMPASS 30-084 Kraków, ul. Podchorążych 3 www.compass.krakow.pl tekst Sławomir Kubisa zdjęcia Bogusław Krukowski, Artur Drogosz, Appen, Urząd Gminy Masłów, Aeroklub Kielecki

Miejsca warte odwiedzenia Ciekoty — Żeromszczyzna W Ciekotach u stóp Radostowej stał stary dwór drewniany, w którym dzieciństwo spędził Stefan Żeromski. Tu odkrywał dla siebie świat nieskażonej przyrody i gór, świat który później stanowił wielokrotnie tworzywo jego twórczości. Obecnie powstało tu Centrum Edukacyjne Szklany Dom — Dworek Stefana Żeromskiego, składający się z pięknej rekonstrukcji stylowego dworu polskiego — docelowo Muzeum Stefana Żeromskiego oraz nowoczesnego „Szklanego Domu” z salami szkoleniowymi i warsztatowymi. W amfiteatrze nad brzegiem malowniczego zalewu, w którego wodach odbija się odległy szczyt Łysicy, odbywają się latem plenerowe imprezy regionalne. Ciekoty to wyjątkowe miejsce w sercu Gór Świętokrzyskich. W najbliższej okolicy znajdują się dwa duże gospodarstwa agroturystyczne.

Diabelski Kamień Diabelski Kamień to grupa skał o wysokości do 5 metrów leżąca na grzbiecie Klonówki. Dotrzeć do niej można zarówno z Masłowa, jak i z Ameliówki, kierując się znakami szlaku czerwonego (w obu przypadkach jest to około godziny marszu). Wychodnia górnokambryjskich piaskowców kwarcytowych, zwana również „Wielkim Kamieniem”, objęta jest ochroną jako pomnik przyrody nieożywionej. Miejsce wokół skał jest przesłonięte młodym lasem, na łące nieco poniżej w kierunku północnowschodnim znajduje się małe, nieznacznie ocembrowane źródełko. Przełom Lubrzanki Leniwie cieknąca przez Brzezinki na wschód dnem szerokiem doliny rzeka Lubrzanka skręca w Ciekotach gwałtownie na południe i przecina Pasmo Masłowskie zaskakującym górskim przełomem pomiędzy zboczami Dąbrówki i Radostowej. Tu krzyżują się szlaki piesze z trasami rowerowymi, tu na zboczach Dąbrówki ulokowały się tarasowo położone ośrodki wypoczynkowe i hotele – „Przedwiośnie” i „Ameliówka”, a pomiędzy nimi hostel i pole biwakowe.

Kościół w Masłowie Kościół parafialny pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Masłowie wybudowany został w latach 1926 — 1937 według projektu profesora Karola Sas-Zubrzyckiego, architekta i historyka. Obok znajduje się również plebania z 1940 roku oraz obelisk – pamiątka pobytu Jana Pawła II w Masłowie w 1991 roku. Kolejna płyta upamiętniająca tę wizytę znajduje się w okolicy lotniska w Masłowie, na którym mieszkańcy Kielecczyzny witali Ojca Świętego.

Cedzyna — zalew na Lubrzance

Kapliczka w Woli Kopcowej Drewniana kaplica o konstrukcji zrębowej wzniesiona została w XIX wieku. We wnętrzu znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.

Z piaszczystych plaż zalewu dostrzec można, ponad lasem, góry Pasma Masłowskiego i Łysicę. Przy zalewie powstały ośrodki rekreacyjne i hotele, jest też wiele punktów małej gastronomii.

Powstały w roku 1973 poprzez spiętrzenie rzeki Lubrzanki zalew stanowi zbiornik retencji wód oraz miejsce rekreacji i wypoczynku. Stosunkowo duża powierzchnia — 56 hektarów,niewielkie oddalenie od Kielc, a także piaszczyste dno i brzegi oraz otaczający wody od północy las, sprawiają, że miejsce to cieszy się dużą popularnością u weekendowych wycieczkowiczów, amatorów sportów wodnych i wędkarzy.

Wilków — zalew

Pięknie położony w cichym, ustronnym miejscu na skraju lasów Świętokrzyskiego Parku Narodowego zalew jest świetnie przygotowany dla turystów. Utwardzona dróżka biegnie wokół całego zalewu tworząc dwukilometrową pętlę rekreacyjną. Jest tu obszerny parking, ławki i plaża.

Lotnisko w Masłowie

Lotnisko w Masłowie to cywilne lotnisko sportowe z planami obsługi, w niedalekiej przyszłości, ruchu pasażerskiego. Obecnie gospodarzem lotniska jest Aeroklub Polski, zaś jego głównym użytkownikiem Aeroklub Kielecki. Nad lotniskiem często zobaczyć można szybowce, skoczków spadochronowych, a przede wszystkim popularne motolotnie. Masłowskie lotnisko zapisało się w historii kielecczyzny jako miejsce spotkania jej mieszkańców z papieżem Janem Pawłem II podczas jego pielgrzymki do Polski w roku 1991. Na pamiątkę tego wydarzenia, w sąsiedztwie lotniska, stanął na skwerze niewielki obelisk z inskrypcją, a także kamień pamiątkowy przy kościele parafialnym.

redakcja i skład Appen — Multimedialna Agencja Wydawnicza 05-806 Komorów, www.appen.pl druk Geokart-International Sp. z o.o. 36-007 Krasne 178A k. Rzeszowa


Miod owa

Foliow a

sko wa

Parcele

Leszczyny-Skała

Las Wolski Kopcówki Lubrzanka

Kopcówki Lubrzanka

a

Zajączkowa Struga

Mał

So sno wa

Buk ow a

na

ysk a

Kiel e ck

Leszczyny Jezioro Cedzyńskie

Cedzyna Górna

Lotnicza

Ws pó

Słon eczn a

a

Miod

owa

Folio wa

nic zn

Ws p ól

tok rz

Let ni

a

Lotn icza

Gra

Wola Kopcowa Do ja Ró żan Dębo wa a

na

a

lna

ow a

ow a

Pol na

Parcele Świętokrzyska

a

dr z ewi

lon

Jez iork

Spok oj

Lotnisko

Mo

Działkowa

Zie

nó w ka

Masłów Pierwszy

Jana P awła II Św ierc z yń sk a

lo

Św ię

ąż

ka

Wido kow a

Ma

Świerczyny

i en Pi

Po dk

zdow a

wa Spacero

Ogrodo wa

J

Gra nic zn

Podklonówka Pol na

óz efa

a

rsz ałka J ózefa

Mił

a załk Mars

asło wie

województwo świętokrzyskie

Stara Wieś

Pod m

Ojczyzna Żeromskiego — Mapa Turystyczna Gminy Masłów oraz okolic w skali 1:50 000

Rzeka

cero wa

Parcele

za

ISBN 978-83-932270-4-4

Spa

Pó łno cna

Publikacja została wydana na zlecenie Gminy Masłów — w ramach projektu „Dworek Stefana Żeromskiego Szklany Dom — Ikona Regionu Świętokrzyskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 — 2013

Lotn ic

Masłów Drugi

Appen — Multimedialna Agencja Wydawnicza 05-806 Komorów www.appen.pl 2011

Zajączkowa Struga

Cedzyna Kielce

Centrum Edukacyjne „Szklany Dom” Dworek Stefana Żeromskiego w Ciekotach Ciekoty 76, tel. 41 241 38 77 e-mail: szklanydom@maslow.pl www.szklanydom.maslow.pl

Znaki zielone – Literacki Szlak Rowerowy, Ciekoty, Wilków, Święta Katarzyna. Znaki czerwone – z Cedzyny, przez Ciekoty do Świętej Katarzyny.

W szerokiej i otwartej na pejzaż Gór Świętokrzyskich Dolinie Wilkowskiej znajduje się gospodarstwo państwa Sarapatów, którzy jako kwalifikowani instruktorzy jeździectwa prowadzą naukę jazdy konnej dla początkujących i zaawansowanych.

Znaki żółte – pętla wokół Pasma Masłowskiego, Ciekoty, Mąchocice-Scholasteria, Klonówka, Diabelski Kamień, Ameliówka, Ciekoty.

Wspaniałym sposobem zwiedzania otoczenia Gór Świętokrzyskich są grupowe, kilkudniowe rajdy konne, podczas których pokonuje się do 30 km dziennie.

Znaki niebieskie – z Ciekot do Woli Kopcowej przez Mąchocice Kapitulne. Znaki czarne – Koszarka, Masłów Drugi, Brzezinki, Barcza. Dokładny opis szlaków turystycznych gminy Masłów znajduje się w przewodniku turystycznym „Z Żeromskim po szlakach”, Gmina Masłów, rok 2011.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie Masłów Pierwszy, ul. Ks. J. Marszałka 30 26-001 Masłów tel. 41 311 08 13 e-mail: gok@maslow.pl

Gmina Masłów Urząd Gminy Masłów, Masłów Pierwszy ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów tel. 41 311 00 60, fax 41 311 00 61 e-mail: gmina@maslow.pl, www.maslow.pl

GMINA MASŁÓW

Szlak niebieski z Wąchocka do Cedzyny dociera do gminy Masłów od wschodu, od Bodzentyna. Mijając Ciekoty i „Żeromszczyznę” kieruje się na południe przełomem Lubrzanki, gdzie krzyżuje się ze szlakiem czerwonym. Ostatecznie poprzez Mąchocice Kapitulne dociera do zalewu w Cedzynie.

Gmina Masłów dysponuje sześcioma setkami miejsc noclegowych. Większą ich część oferują hotele i ośrodki malowniczo położone pod Radostową w przełomie Lubrzanki. Pięćdziesięcioma miejscami dysponuje Schronisko Młodzieżowe w pobliskich Mąchocicach-Scholasterii. Wiele miejsc oferują dobrze przygotowane gospodarstwa agroturystyczne, stanowiące często małe rodzinne pensjonaty ulokowane w zacisznych miejscach, niedaleko szlaków turystycznych.

iętokrzyskie

Szlak czerwony im. Edmunda Massalskiego to główny szlak prowadzący przez pasma Gór Świętokrzyskich o łącznej długości 105 km. Przecina on całą gminę z zachodu na wschód wzdłuż Pasma Masłowskiego. Jest to odcinek o szczególnych walorach krajobrazowych. Z wielu miejsc na szlaku rozciągają się dalekie panoramy na Kotlinę Kielecko-Łagowską, w stronę Łysogór, a także na Dolinę Wilkowską i Pasmo Klonowskie.

Lotnisko sportowe — Masłów

Jazda konna

WARSZAWA 

Szlaki piesze

Dąbrowa

Noclegi, pobyt

Szlaki rowerowe

województwo świętokrzyskie

Miłośnicy rowerów mają do dyspozycji wiele dobrze oznakowanych tras rowerowych, prowadzących przez miejsca ciekawe i atrakcyjne krajobrazowo. Niektóre wymagają dobrej kondycji – jak trasa żółta wokół Pasma Masłowskiego.

skie

Znaki zielone – Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna Klubu 4H prowadzi od Szkoły Podstawowej w Brzezinkach na grań Klonówki, pod Diabelski Kamień, a następnie podąża w stronę szczytu Dąbrówki i schodzi do mostka na Lubrzance, kierując się ostatecznie do Ciekot.

Szkoła Podstawowa w Brzezinakch Brzezinki 43 tel. 41 311 07 46 www.republika.pl/sp_brzezinki

Przygoda i rekreacja

Popularne motolotnie umożliwiają oglądanie Gór Świętokrzyskich z lotu ptaka niemal o każdej porze roku. Do bardziej profesjonalnych zadań można skorzystać z oferty Aeroklubu na loty połączone z filmowaniem czy loty patrolowe.

krzy

Znaki żółte – Literacki Szlak Spacerowy wokół góry Radostowej, nazywanej przez pisarza górą domową. Szlak prowadzi z Ciekot na wierzchołek Radostowej, a następnie biegnie przez wysoko położone otwarte wzniesienie Krajeńskiego Grzbietu pod Wymyśloną, skąd rozciąga się niemal panoramiczny widok na Góry Świętokrzyskie. Zamykając pętlę wraca do Ciekot.

Brzezinki

Restauracja Krystyna Dąbrowa 324 a tel. 41 301 14 37

Certyfikowany Ośrodek Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Kieleckiego prowadzi szkolenia samolotowe, szybowcowe oraz spadochronowe. Oprócz sprzętu aeroklubowego, na lotnisku spotkać można samoloty i śmigłowce dyzpozycyjne, a także mikrosamoloty i motolotnie.

ięto

Znaki czerwone – Literacki Szlak Spacerowy łączy dwie najbardziej związane z twórczością Stefana Żeromskiego miejscowości w tej okolicy – Ciekoty i Świętą Katarzynę. Na całej trasie prowadzi po terenie w zasadzie płaskim i zapewnia rozległe widoki na Dolinę Wilkowską i Łysicę.

Św

Dzięki łagodnej rzeźbie i niewysokim wyniesieniom Góry Świętokrzyskie są miejscem wyjątkowo dobrze nadającym się do niemęczącej turystyki pieszej, również rodzinnej, dla osób w każdym wieku. Oprócz dobrze znanych turystom szlaków PTTK przez obszar gminy Masłów przebiega obecnie szereg nowowytyczonych ścieżek spacerowych i edukacyjnych, dla których punktem centralnym jest „Żeromszczyzna” i Centrum Edukacyjne „Szklany Dom” w Ciekotach. Pewne odcinki tych szlaków nadają się również do wykorzystania w zimie na narciarstwo śladowe.

Ścieżki spacerowe i edukacyjne

Szlaki piesze PTTK, ścieżki spacerowe i trasy rowerowe

G.

Posterunek Policji w Masłowie Pierwszym Masłów Pierwszy

Zespół Szkół w Mąchocicach Kapitulnych Mąchocice Kapitulne 167 tel/fax: 41 311 17 81 www.zs-machocice.e-kielce.com

Kielce

Centrum Edukacyjne „Szklany Dom” – Dworek Stefana Żeromskiego w Ciekotach Ciekoty 76 tel. 41 241 38 77 www.szklanydom.maslow.pl

Mąchocice Kapitulne

Św

Ciekoty

Apteka Prywatna Alicja Felcman Dorota Brzezińska Masłów, Jana Pawła II 4 tel. 41 311 09 24

Leśna Biesiada - Siczek Katarzyna Wola Kopcowa, ul. Kopcówki 3 tel. 513 188 400, 502 071 691 www.lesnabiesiada.pl

G.

Aeroklub Kielecki – Lotnisko w Masłowie tel. 41 311 08 93, 41 311 07 06 www. aeroklub.kielce.pl

„Schronisko młodzieżowe” przy Szkole w Mąchocicach Scholasterii tel. 41 311 11 05, Fax: 41 311 10 64 e-mail: scholasteriaszkola@op.pl, www.schroniskoschol.che.pl

ie

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PULS w Masłowie ul. Jana Pawła II 3 26-001 Masłów Pierwszy tel. 41 311 08 95, fax: 41 311-03-44

Zespół Szkół im Jana Pawła II w Masłowie Masłów, Jana Pawła II 1 tel. 41 311 08 79

Zespół Obsługi Oświaty i Kultury Wola Kopcowa, ul. Świętokrzyska 86 tel. 41 310 30 62 fax: 41 310 30 61 zooik@maslow.pl

sk

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie (lokalne biuro LGD „Wokół Łysej Góry”) ul. ks. J. Marszałka 30 tel. 41 311 08 13 e-mail: gok@maslow.pl, www.maslow.pl

Parafia rzymsko-katolicka pw. Przemienienia Pańskiego Masłów, Masłów 116 tel. 41 311 08 84

Szkoła Podstawowa w Mąchocicach Scholasterii Mąchocice Scholasteria 56a tel. 41 311 11 05, Fax: 041 311 10 64 www.spscholasteria.nawww.pl

zy

Urząd Gminy Masłów ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów tel. 41 311 08 78, fax: 41 311 08 36 e-mail: gmina@maslow.pl, www.maslow.pl

Masłów Info – Dom Ludowy w Woli Kopcowej ul. Świętokrzyska 86 e-mail: redakcja@maslow.info.pl www.maslow.info.pl

kr

Urząd Pocztowy Masłów Pierwszy, Spokojna 2a tel. 41 311 08 76

Mąchocice Scholasteria

ięt o

Masłów

Wola Kopcowa

ul. Jana Pawła II 5 a tel. 41 311 08 77, fax: 41 349 37 89

Gmina Masłów

Ważniejsze adresy

GMINA MASŁÓW

Hotel „Przedwiośnie”*** liczba miejsc: 152 Mąchocice Kapitulne 178 26-001 Masłów tel. 41 311 17 92 www.hotelprzedwiosnie.pl Ameliówka ** liczba miejsc: 90 Mąchocice Kapitulne 176 26-001 Masłów tel. 41 311 07 97 Dodatkowo 100 miejsc w bungalowach hotel@ameliowka.pl ww.ameliowka.pl Hotel Ambaras Liczba miejsc: 16 Dąbrowa 351a, 26-001 Masłów tel. 723 393 754, 723 528 763 hotel.ambaras@wp.pl www.ambaras.eu Pełna informacja na temat miejsc noclegowych znajduje się w informatorze „Co? Gdzie? Kiedy?”, Gmina Masłów, rok 2011.

Projekt „Dworek Stefana Żeromskiego Szklany Dom — Ikona Regionu Świętokrzyskiego” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 — 2013

UNIA EUROPEJSKA WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.