Naerata! Talv 2020

Page 60

psühholoogia

Kuidas kujundada

harjumusi? I

Pi re tE vert

Inimene on oma harjumuste ori. Või kas ikka on? Kuidas halbu harjumusi murda ja häid juurde tekitada? TEKST: KLIINIKU AMBROMED PERETERAPEUT PIRET EVERT FOTOD: ADOBE STOCK, ERAKOGU

nimene ja harjumused käivad käsikäes, sest mida rohkem ta mingeid tegevusi teeb, seda automaat­ semaks need tema jaoks muutuvad, kuniks kujuneb välja harjumus. Uue harjumuse tekkimiseks kulub 18 kuni 254 päeva ehk keskmiselt 66 päeva. Inimesed on erinevad, mõnele sobivad kord ja reeglid paremini kui teisele ning harjumused kujunevad välja kergemini, teisel võtab kauem aega, et tegevus kujuneks loomuomaseks. Oma rolli mängib ka tegevuse raskusaste konkreetse inimese jaoks. Inimestel on lihtsam harjutada end pärast ärkamist jooma klaasi vett, kuid raskem hakata tegema 30 käte­ kõverdust. Klaasi vee joomiseks ei ole vaja kokku võtta nii palju tahtejõudu ja kulutada aega kui 30 kätekõverduse tegemiseks. Lisaks eeldavad kätekõverdused teatud füüsi­ list pingutust.

Kust saavad harjumused alguse?

Harjumused täidavad inimese elus mitut funktsiooni. Tea­ tud puhkudel võib halvaks harjumuseks kujuneda iseenda premeerimine, mis võib väljenduda näiteks näksimises, riiete ja kosmeetika või muude asjade ostmises. See har­ jumus võib olla saanud alguse lapseeas, sest inimesel on meeles, kui hea on see tunne, kui keegi talle midagi ostab või kingib. Inimene premeerib ennast siis, kui tunneb, et on teinud midagi, mis väärib ära märkimist ja tähistamist. Ühest küljest on õige saavutuse korral tähistada, teisalt võib igapäevane taoline premeerimine muutuda kulukaks või väljenduda suurenenud kehakaalus. Liiatigi on premeerimise efekt lühiajaline. Enese­ hinnangut pole võimalik osta asjade, kingituste, söögi, joogi ega muuga. Selle jaoks on vaja teha iseendaga tööd, et leida üles enda sisemised väärtused. Halvad harjumused võivad kujuneda ka oskuste puudumise tõttu. Näiteks on inimesi, kel on raskusi oma asjade ärapanemise ja tubade korrashoidmisega. See võib tuleneda sellest, et keegi pole varem õpetanud, näidanud või juhendanud, kuidas oma asjade eest hoolitseda ja neid sobivasse kohta panna.

60

NAERATA TALV 2020

Näide 1. Veniv magistritöö Tiina (25) veedab enamiku oma õhtutest telefonis, sest ta ei soovi mõelda poolelioleva magistritöö lõpetamise peale. Selline asendustegevus aitab tal mõtteid eemal hoida elu reaalsetest ja pingutust nõudvatest katsumustest. See on justkui preemia, mille Tiina kohe välja võtab, sest lõplik eesmärk – töö valmiskirjutamine – tundub liiga suur väljakutse. MIDA TEHA? Alustuseks võiks Tiina vaadata üle, kui palju tal on jäänud aega töö esitamise tähtajani ning koostada plaan väiksemate vahe-eesmärkidega, mis oleksid reaalselt saavutatavad ning aitaksid kaasa töö õigeaegsele valmimisele. Pärast töö valmimist võiks Tiina aga nautida mõnda vaba õhtut telefoni seltsis.

Näide 2. Lohutussöök Tõnis (19) armastab suurtes kogustes süüa. Söömisega saab ka Tõnis otsekohe tasu ehk hea enesetunde, kuid liigsöömise tegelik põhjus on noormehe üksildus- ja kurbustunne, mis on seotud olulise suhte hiljutise purunemisega. MIDA TEHA? Tõnisel tasuks jagada oma muret mõne lähedase sõbraga ja tegeleda oma tunnetega, lubada endale kurbust ja leina, mis järgneb suhte purunemisele. Ennast toiduga lohutades surub ta vaid oma emotsioonid alla ega õpi oma tugevaid tundeid taluma.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.