Naerata! kevadnumber 2019/20

Page 66

psühholoogia

Miks see nii

LÄKS?

Iga inimene valib endale partneri, kes talle meeldib. Nad armuvad, kolivad kokku, teevad tuleviku­ plaane. Ent ühtäkki jõutakse lausa taluma­ tusse olukorda, kus ühiselt edasi minna pole võimalik. Miks see küll nii läks?

66

NAERATA KEVAD 2019

O

n mitu põhjust, miks paarisuhe ühel hetkel lõpule jõuab. Suhtele võib saatuslikuks saada kõrvalsuhe ehk partneri petmine, mida teisel poolel on keeru­ line andestada. Mõnes suhtes lõpevad jällegi head tunded otsa, sest peale pideva tülitsemise ei näi paari mitte miski koos hoidvat. Tülid, mis on muutunud igapäevaelu osaks, varjavad rõõmu ja muudavad koosolemise keeruliseks. Nii on lihtne hakata kahtlema ühi­ ses tulevikus või selleski, kas üldse kunagi on võimalik paarisuhtes asju

TEKST: PIRET EVERT, pereterapeut (Ambromed kliinik) FOTOD: ADOBE STOCK

arutada ilma tülideta. Keeruline on olla suhtes vägi­ valdse inimesega, kus üks partner peab ennast pidevalt kontrollima ja alla suruma ning tegema nii, nagu teine ütleb, et vältida kas füüsilist või vaimset väärkohtle­ mist. Sellised suhted võivad kesta pikka aega, sest üks partneritest võib teist pidevalt välja vaban­ dada või leida ettekäändeid, miks vägivalda oli vaja kasutada. Kuid sellisteski suhetes võib mingil ajal langeda viimane piisk kannatuste karikasse, kus teise inimese välja­ vabandamise asemel valitakse


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.