Naerata! sügisnumber 2018/19

Page 66

psühholoogia

Õpime tülitsema!

Arusaamatused ja konfliktid kuuluvad igapäevaelu juurde. Oskust kokkupõrkeid lahendada nii, et kõik osalised tunnevad, et nende vajadustega on arvestatud ja lahendus neile sobib, saavad õppida nii täiskasvanud kui ka lapsed. 66

NAERATA SÜGIS 2018

TEKST: pereterapeut PIRET EVERT (Ambromed Kliinik) FOTOD: SHUTTERSTOCK


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.