Naerata! kevadnumber 2018/19

Page 60

psühholoogia

Mis peitub

viha taga?

Igaüks tunneb aeg-ajalt viha – see on väga normaalne ja tavaline emotsioon, ehkki vahel soovimatu ja ebaloogiline. Viha on üks põhiemotsioonidest, mis on välja kujunenud selleks, et kaitsta ennast millegi eest, mis tundub vale. Tekst: pereterapeut Mirjam Veermäe (Ambromed Kliinik) foto: shutterstock

60

Naerata kevad 2018


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.