Filothei

Page 1

cover.qxp_Layout 1 06/06/17 19:10 Page 1

ΤΙΜΗ: 5

06/09.2017 T: 109

υλη&κτιριο Αρχιτεκτονική του σήμερα

Todays’ Architecture

¬ÞÕÙ °ØØÕÙÖ×É °ÞÎÖÜÊÎ §ÜÎÙÖÞÛÙ ÒÊ ÎÝÞÒ â ÒÜÉÓÎÙÚÖ ÔÖÎ ÞÖë ÎêÊÒë Îë

² Î×ÒÜÎÖËÞÕÞÎ Õ ÏÎßÒÖº ÔÙÛÝÕ ÞÕë ÎÔÚܺë Õ ÒÔºØÕ Ô׺ Î ×ÎÖ Õ ÚÖËÞÕÞÎ ÞàÙ âØÖ×ÛÙ ÞÚ ºÜÖÝÞÎ Ò× ÎÖÑÒâ ÈÙÚ ÜÚÝà Ö×Ë ÚÖ âÐÕØÚÍ Ò Ö ÈÑÚâ ÎÜÒáË ÒÙÒë â ÕÜÒÝÊÒë Õ ÒØÎÞÚ×ÒÙÞÜÖ×É ÓÖØÚÝÚÓÊÎ Õ ÒÞÎÖÜÖ×É ×ÚÖÙàÙÖ×É ÒâßÍÙÕ ×ÎÖ ÚÖ ÒÔáÛÜÖÒë ×ÎÖ ÑÖÒßÙÒÊë ÝâÙÒÜÔÎÝÊÒë Îë ÈáÚâÙ ÒÑÜÎÖÛÝÒÖ ÝÞÕÙ ×ÚÜâÓÉ ÞàÙ ÜÚÞÖ ÉÝÒàÙ ÞàÙ ÒØÎÞÛÙ Îë ×ÎÖ ÝâÙÒáÊìÚâ Ò

Ιούνιος - Σεπτέμβριος 2017 / June - September 2017

Σταθερά στην κορυφή!

OFFICES

ALD - Architects Manousos Leontarakis & Associates Moustroufis Architects People Tatiana Saiti, Anastasia Gkontinou Urban Soul Project

HOTELS

Theofano Kouvaki

RESTAURANTS NIM Architects PALY Architects

RESIDENCES

Apk architects Elastic Architects Gavalas Architects GEM Architects Κokosalaki | Αrchitecture Lantavos Projects LKMK Architects Giorgos Tziviloglou, Nikolas Chatzistamoulos

Απαράµιλλες Αξίες! §ÝÎÚÊßÒâ µºÝ ÎÝÎ ¾ÒãÚÛ ºÝ ÎÝÎ ÀÎÙÎåÖÎغ ÒßÝÜ ÎßÎ ¬äÔØÛÙÙÕßÖغ äÙÖغ ´ÒÚßÝÖغ ÔÝÎÓÒÊÎ ®àÕÚÜÚ ©ÛÔÖÞßÉÝÖÛ °ØàÒÞÖÎØËâ ãÜÝÛâ ´ÕÓÖÞÊÎâ yÒÙÓÜÚ ÀÎÙºÚÑÝÖ ¾ÕÙ &AX °ÝÔÛÞߺÞÖÛ ¨ÉÏÎâ Û ãÙ »ÈÎâ °àÚÖØÉâ ¼ÑÛÍ ®àÕÚÜÚ ©Î ÊÎâ Ç ÎßÛ ¨ÕÏÜÚ ¾ÕÙ &AX ¿ ÛØÎߺÞßÕ Î ¨ÒÞÞÎÙÛÚÊØÕâ ¨ÒÝ ÎæØÛÍ ¬ßÎäÝÛÍ ÛÙÕ ¨ÒÞÞÎÙÛÚÊØÕ ¾ÕÙ &AX ¿ ÛØÎߺÞßÕ Î ´ÝÉßÕâ

°ÖÝÉÚÕâ ¶ÖÙÊÎ⠲ݺØÙÒÖÛ ´ÝÉßÕâ ¾ÕÙ &AX

109

Papastratos

Offices

GR/EN


109 Filothei.qxp_Layout 1 05/06/17 17:52 Page 110

A p a r t m e n t

110

I n

F i l o t h e i


109 Filothei.qxp_Layout 1 05/06/17 17:52 Page 111

Δ ι α μ έ ρ ι σ μ α

σ τ η

Φ ι λ ο θ έ η

Διαμέρισμα στη Φιλοθέη Φωτογράφιση: Μαρία Κυριαζή

Το διαμέρισμα βρίσκεται σε μία υφιστάμενη πολυκατοικία στην Φιλοθέη και ανακαινίστηκε πλήρως με σκοπό να γίνει ένας σύγχρονος, οικείος και ζεστός χώρος για τους ιδιοκτήτες του. Βασική επιδίωξη ήταν να δημιουργηθεί ένας καθαρός και λιτός χώρος, αναδεικνύοντας τη υφή των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν. Κατά μήκος του μεγάλου τοίχου του καθιστικού ο ξύλινος όγκος από teak που εμπεριέχει το τζάκι, μαζί με την μαρμάρινη βάση από λάβα και την τεχνοτροπία που έχει εφαρμοστεί στον τοίχο, δημιουργούν ένα έντονο σκηνικό που λειτουργεί ως φόντο για το χώρο του καθιστικού.


109 Filothei.qxp_Layout 1 05/06/17 17:52 Page 112

A p a r t m e n t

112

I n

F i l o t h e i


109 Filothei.qxp_Layout 1 05/06/17 17:52 Page 113

Δ ι α μ έ ρ ι σ μ α

σ τ η

Φ ι λ ο θ έ η

Τα διακοσμητικά στοιχεία των μπρούτζινων κρεμαστών φωτιστικών πάνω από το ξύλινο βουρτσιστό τραπέζι της τραπεζαρίας, προσδίδουν μια ατμοσφαιρική χροιά στο χώρο. Η επιλογή της επίπλωσης με διαχρονικά κομμάτια όπως η ‘shell chair’ του σχεδιαστή Hans Wegner, σε συνδυασμό με τις λιτές γραμμές των επίπλων που έχουν επιλεχθεί, δίνουν μία ιδιαίτερη ταυτότητα στο χώρο.


109 Filothei.qxp_Layout 1 05/06/17 17:52 Page 114

A p a r t m e n t

114

I n

F i l o t h e i


109 Filothei.qxp_Layout 1 05/06/17 17:52 Page 115

Δ ι α μ έ ρ ι σ μ α

σ τ η

Φ ι λ ο θ έ η

Apartment In Filothei Photographer: Maria Kyriazi

The apartment is located in an existing building in Filothei. It has been fully renovated into a modern, intimate space for its occupants. The objective was to create a unique interior, highlighting the textures and materiality used. Along the main wall of the living room, the wooden volume of the fireplace, combined with the dark marble base and the dark grey texturized wall, create an intense scene that serves as a background for the living area. The bronze decorative lights hanging over the wooden dining table, create an atmospheric ambience.


109 Filothei.qxp_Layout 1 05/06/17 17:52 Page 116

A p a r t m e n t

I n

F i l o t h e i

Project details Architectural Design: .......................................................................................... apk architects / Alexia Anastasopoulou – Maria Kyriazi Construction: .............................................................................................................................................................. MANCON TEXNIKH Photos: .................................................................................................................................................................................. Maria Kyriazi

116


109 Filothei.qxp_Layout 1 05/06/17 17:52 Page 117

Δ ι α μ έ ρ ι σ μ α

σ τ η

Φ ι λ ο θ έ η

Ταυτότητα έργου Αρχιτεκτονική Μελέτη: .............................................................................. apk architects / Αλεξία Αναστασοπούλου – Μαρία Κυριαζή Kατασκευή: ................................................................................................................................................................ MANCON TΕΧΝΙΚΗ Φωτογράφιση: .................................................................................................................................................................. Μαρία Κυριαζή


109 Filothei.qxp_Layout 1 05/06/17 17:52 Page 118

A p a r t m e n t

I n

F i l o t h e i

Προμηθευτές Ξύλινες κατασκευές: WOODER ΙΩΣΗΦ ΡΟΥΣΣΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ Φωτισμός: BRIGHT Επίπλωση: ΙΝΤΕRNI , ΒΟΧ ΑRCHITECTS Τζάκι: Γιάννης Κυριαζάκος Μάρμαρα και είδη υγιεινής: ΒΕΡΥΚΟΚΟΣ

118


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.