Page 1

BIL 1 2

GARIS PANDUAN PERANCANGAN (GPP) GPP Perumahan GPP Perindustrian

JK TEKNIKAL 04/08/11 17/05/10

JPP

JPP

JPBD

KPKT

15/12/10 18/08/11

CATATAN Telah mendapat ulasan agensi dan

17/12/12

bersedia untuk dibentangkan di Mesyuarat Jemaah Menteri

18/08/11

Akan dibawa ke JPP KPKT Ulasan daripada PUU KPKT telah

3

GPP Perdagangan

21/08/09

23/03/11

17/12/12

diterima (28/10/2013) dan akan dibentangkan di Mesyuarat Jemaah Menteri

4

5

6

7 8 9 10

11

12

13

GPP Kemudahan Masyarakat GPP Tanah Lapang dan Rekreasi

GPP Tapak Utiliti dan Infrastruktur GPP Laluan Kemudahan Utiliti GPP Kawasan Sensitif Alam Sekitar GPP Masjid dan Surau GPP Tokong, Kuil, Gereja dan Gurdwara GPP Tanah Perkuburan dan Krematorium

GPP Tempat Letak Kereta

GPP Pembangunan Pulaupulau dan Taman Laut

24/02/10

26/10/10

14/06/12

Telah dihantar ke PUU, KPKT

30/10/09 08/07/09

untuk semakan pada 3/9/2013.

26/10/10

Akan dibentangkan di Mesyuarat

13/12/11

26/05/10

23/03/11

Mesyuarat MNKT – 2/9/13

Jemaah Menteri. Perlu semakan semula dan 26/2/13

penambahbaikan sebelum

27/11/13

dibentangkan semula di JPP akan datang. Jemaah Menteri - 20/04/12

26/05/10

10/06/11

06/07/11

MPFN – 27/07/12 Akan dibentangkan di MNKT.

29/04/11

13/12/11

20/4/12

Akan dibentangkan di MNKT.

17/04/09

28/05/09

22/03/10

KIV Jemaah Menteri - 28/07/10

16/09/09

11/02/10

12/01/10

Pre-MNKT – 11/11/2010 Dalam penelitian Mesyuarat PostCabinet pada 22 Nov. 2013. Telah dihantar ke KPKT untuk

16/09/09

26/10/10

26/07/12

dibentangkan di Mesyuarat Jemaah Menteri Ulasan daripada PUU KPKT telah

21/08/09

18/08/11

17/12/12

diterima (8/11/2013) dan akan dibentangkan di Mesyuarat Jemaah Menteri. Jemaah Menteri – 1/11/2013

17/05/10

10/06/11

18/05/12

Akan dibentangkan di MNKT dan MPFN. Edaran telah dibuat kepada semua JPBD, PBT dan

14

GPP Taman Tema

21/08/09

30/10/09

09/08/11

Kementerian/Jabatan yang berkenaan.

15

16

GPP Taman Atas Bumbung

GPP Reka Bentuk Sejagat (Universal Design)

08/07/09

08/07/09

30/10/09 26/10/10

01/04/10

09/08/11

Pembentangan ke JPN. Edaran kepada semua JPBD, PBT dan Kementerian/Jabatan yang berkenaan. Pembentangan ke JPN. Jemaah Menteri - 4/05/11

18/10/2010 MNKT - 23/05/11 Pekeliling KSU – 8/07/11

jadual status penyediaan gp baru  

jadual status penyediaan gp baru

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you