Page 1

Garis Panduan Perancangan Kejiranan Hijau STATUS KELULUSAN JAWATANKUASA PERANCANG NEGERI (JPN) NEGERI

TARIKH

CATATAN

Johor

11 Oktober 2012

Tarikh pembentangan yang ditetapkan

Kedah

8 Mei 2012

Tiada pindaan

Kelantan

10 Mei 2012

Tiada pindaan

Melaka

30 Julai 2012

Tiada pindaan

Negeri Sembilan

19 Jun 2012

Tiada pindaan

Pahang

12 Mac 2012

Tiada pindaan

Perak

15 Mac 2012

Tiada pindaan

Perlis

18 Oktober 2012

Tarikh pembentangan yang ditetapkan

Pulau Pinang

25 Julai 2012

Tiada pindaan

Selangor

10 April 2012

Tiada pindaan

Terengganu

15 Mei 2012

Tiada pindaan

WP Kuala Lumpur

-

Tidak berkaitan

WP Putrajaya

-

Tidak berkaitan

WP Labuan

-

Tidak berkaitan

Nota: Dikemaskini oleh Hasnan Iberahim (27 September 2012)

Garis Panduan Kejiranan Hijau  

Garis Panduan Kejiranan Hijau

Advertisement