Page 1

Garis Panduan Perancangan `Gated Community and Guarded Neighbourhood’ STATUS KELULUSAN JAWATANKUASA PERANCANG NEGERI (JPN) NEGERI

TARIKH

CATATAN

Johor

17 Ogos 2011

Tidak dibawa ke JPN / Dibawa terus ke MMK

Kedah

28 Februari 2011

Tiada pindaan

Kelantan

25 Oktober 2010

Tiada pindaan

Melaka

31 Mei 2011

Tiada pindaan

Negeri Sembilan

14 Februari 2011

Tiada pindaan

Pahang

15 November 2010

Tiada pindaan

Perak

29 November 2010

Tiada pindaan

Perlis

22 Mac 2011

Tiada pindaan

Pulau Pinang

27 Februari 2012

Dengan pindaan

Selangor

-

Belum dibawa ke JPN/MMK Selangor

Terengganu

14 Mac 2011

Tiada pindaan

WP Kuala Lumpur

-

Tiada rekod kelulusan / penerimapakaian

WP Putrajaya

-

Tiada rekod kelulusan / penerimapakaian

WP Labuan

-

Tiada rekod kelulusan / penerimapakaian

Nota: Dikemaskini oleh Alias bin Rameli (09.08.2012)

Profile for R&D, JPBD

GP Gated & Guarded Neighbourhood  

Approval by State Planning Committee

GP Gated & Guarded Neighbourhood  

Approval by State Planning Committee

Advertisement