Ansgarmagasinet 2/2021

Page 1

ANSGAR MAGASINET

NUMMER 2 / VINTER 2021

ISRAEL – ET AV BIBELSKOLENS NYE REISEMÅL


Og ordet ble menneske og tok bolig blant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet. Johannes 1, 14

2 ANSGAR MAGASINET


leder |

Et tynt sted Før semesterstart denne høsten var jeg så heldig å få delta på retreat på Prestegården retreatsted på Vigmostad. Å delta på retreat gir helsebot til sjel og kropp. Det gir tid for å bare være, og ikke gjøre. Tid for å lytte, og ikke å tale. Tid for å ta imot, og ikke gi. Å gå tur og la tankene fly fritt. Å lese oppbyggelig litteratur skrevet av kloke mennesker. Tid til å hente seg inn. En rasteplass på vei mot evigheten.

BYGNINGER OG UTSMYKNING på retreatsteder setter en ramme som gir en opplevelse av at dette er et sted hvor Gud er nær, hvor jeg ikke trenger å bruke mine krefter på å nå frem til Gud, for Gud er her allerede.

å dra opp til himmelen for å komme til Gud. De mørke fargene i glasset bakerst i kapellet gjør at vi retter blikket mot de lyse fargene fremst i kapellet, mot alteret og mot figuren som viser både den korsfestede og oppstandne Kristus.

Noen ganger bruker vi uttrykket «tynt sted» når vi omtaler steder der Gud oppleves ekstra nær. Jeg skriver «oppleves», fordi Gud alltid er nær oss, også når vi ikke opplever det slik. Denne høsten har vi snakket om hvordan vi kan utsmykke den nyutvidede Ansgarskolen slik at skolen kan oppleves som et slikt tynt sted. Slik at de studenter og elever som er på skolen til daglig, ikke kun opplever vårt kristne verdigrunnlag gjennom ord i undervisningen, i festtaler og strategiplaner. Men slik at utsmykkingen også kan peke mot det hellige, det vi ikke forstår, det vi kaller Gud.

Da Gud satte i gang sin redningsaksjon for menneskene vinteren for 2000 år siden, gjorde han det ved å komme til oss som et lite menneskebarn. Slik ble julekvelden og krybben et tynt sted der Gud viser sin nåde og kjærlighet til oss.

Ansgarkapellet er allerede et slikt tynt sted. Når man kommer inn i kapellet, fornemmer man at dette er et hellig rom. Et av de viktigste symbolene i kapellet et at spissen på taket peker nedover, ikke oppover. Dette symboliserer Gud som strekker sine hender ned til oss mennesker, og at vi ikke trenger

Og ordet ble menneske og tok bolig blant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet. Johannes 1, 14

Ingunn Folkestad Breistein Rektor

ANSGAR MAGASINET 3


Vær med og gi! Utgiver: Ansgarskolen, Fredrik Franssonsvei 4, 4635 Kristiansand Telefon: 38 10 65 00 E-post: post@ansgarskolen.no www.ansgarbibelskole.no www.ansgarhoyskole.no

Gi en gave til Ansgar høyskole og få skattefritak for beløpet. Til en forskningsinstitusjon som Ansgar høyskole kan du gi inntil 10% av din inntekt i tillegg til det du ellers har gitt til Misjonskirken Norge eller din lokale menighet. Du kan gi på følgende måte: 1. Bruk vedlagte giro. 2. Gi en enkeltgave eller bli fast giver ved å skanne QR-koden:

Ansvarlig redaktør: Ingunn F. Breistein Redaktør: Thomas Vårlid E-post: post@ansgarskolen.no Design: TressDesign.no Trykk: Kai Hansen trykkeri Opplag: 4 000 Forsidefoto: Lasse Eid

3. Gi en enkeltgave eller bli fast giver på VIPPS til nr. 75023. Ønsker du skattefradrag, husk å oppgi ditt personnummer. 4. Gi en enkeltgave eller bli fast giver til Ansgar bibelskole ved å bruke konto 3000.19.17044, VIPPS nr. 75034, eller ved å skanne QR-koden:

Bladet distribueres gratis. Ansgarmagasinet kan også leses elektronisk på Ansgarhoyskole.no. TAKK, for at du er med og gir!

Følg oss

Søknadsinformasjon

Ansgarbibelskole og Ansgarhoyskole

ANSGAR BIBELSKOLE: Søknader mottas fortløpende så lenge det er ledige plasser. Se ansgarbibelskole.no.

Ansgar bibelskole og Ansgar høyskole

ANSGAR HØYSKOLE: Ordinær søknadsfrist 15. april. Ledige studieplasser legges til 19. juli på samordnaopptak.no.

4 ANSGAR MAGASINET


6

17

24

Innhold 3 Leder: ET TYNT STED

20 BLI UTVEKSLINGSSTUDENT!

6 FELLESTUR til Israel

22 BIBELSKOLENS FØRSTE UKER

9 STUDENTKAFÉ

24 KRIK PÅ HØSTTUR

10 FESTMIDDAG for å feire Ansgarskolens utvidelse

26 1-2-3-4-5: PÅ SPORET AV GROOVEN

12 ANSGAR – THE PLACE TO BE!

28 NYE STUDIETILBUD i teologi og musikk høsten 2022

14 HALLVARD HAGELIAS BOKSAMLING

29 KAMP MELLOM BIBELSKOLENE

16 BØNN FOR SKOLEN er viktig og oppleves berikende

30 DANIEL OG REBECCA er nyansatte ved Bibelskolen

17 Hands on! Valgfag: Handy

32 ELEVER 2021/2022 – Ansgar bibelskole

18 VIDEREUTDANNING i Musikk, kultur og helse åpent for søknader!

34 NYTT FRA ANSGAR

ANSGAR MAGASINET 5


Fellestur til Israel Israel – bibelskolens nye reisemål!

6 ANSGAR MAGASINET


Bilder fra skolens personaltur høsten 2019.

Tekst Thomas Vårlid | Foto Lasse Eid

Fra høsten 2022 setter bibelskolen opp en felles tur til Israel. Ønsket for Israelsturen er å gi elever en fantastisk reise gjennom årtusener med historie og en nær opplevelse av kulturen og utfordringene i området.

Med besøk på bibelhistoriske steder som Dødehavet, Nasaret, Genesaretsjøen, Betlehem, Herodes klippefestning Masada og Jerusalem, som er en hellig by for tre verdensreligioner, tror vi det vil gi stor inspirasjon til det historiske bildet rundt Bibelen og det livet Jesus levde på jorden. Vi gleder oss!

> ANSGAR MAGASINET 7


En glad gjeng av ansatte i Israel, John Yngvar Syvertsen, Martin Jakobsen, Bodil Nørsett og Elisabet Mjanger. 8 ANSGAR MAGASINET


Studentkafé Ansgar Sosial ønsker velkommen til åpen studentkafé i kantinen hver mandag kl. 19:00. Tekst Hanna Livden | Foto Lasse Eid

– Tanken bak å starte en kafé på skolen er et ønske om at det skal være et forutsigbart tilbud for studentene. Et sted der det skjer noe som ikke omhandler studiet, men der studentene på skolen kan få treffes og ha sosialt fellesskap med sine medstudenter. Aktivitetsleder Hannah Livden forteller med begeistring om det nye studenttilbudet. – Vi ønsker at det skal være noe som alle har mulighet til å få tilhørighet og eierskap til, og der man kan delta med sitt eller bare være til stede. – Vi ønsker å ha ulikt opplegg fra gang til gang, som quiz, debatter, live-musikk etc, samt at vi kommer til å ha salg av baristakaffe og noe mat/snacks til studentvennlige priser. Studentkaféen er åpen hver mandag fra kl. 19–21 i skolens kantine. Aktivitetsleder Hannah Livden forteller med begeistring om det nye studenttilbudet.

ANSGAR MAGASINET 9


FESTMIDDAG FOR Å FEIRE ANSGARSKOLENS UTVIDELSE Tekst Ingunn Folkestad Breistein | Foto Lasse Eid

10 ANSGAR MAGASINET


EN REKKE flotte hilsener og musikkinnslag ble gitt på festkvelden av fra venstre øverst: Ermira Sahiti, Bodil Nørsett, Helene Johansen, Emil Nilsen, Stein Reinertsen, Svein Harberg, Thorkild Bruhn, Vilde Sæther, Svein-Tore Råmunddal, Jan Oddvar Skisland, Gunnar Thompson og Øyvind Haraldseid.

22. november kunne vi endelig ønske velkommen 120 gjester til å feire Ansgarskolens flotte nyutbygde campus. KVELDEN BEGYNTE med feiende flott sang av Ansgar Gospel Choir ledet av dirigent John Yngvar Syvertsen. Korets fremføring berørte alle som hørte på, både med tekst, rytmer og toner. Ikke minst refrenget: «Halleluja, HEI!», ble nevnt av kveldens talere som eksempel på hvordan koret formidler det gamle budskap om Guds nåde på en ny og aktuell måte. Kveldens festtaler var filosof, søndagsskolelærer og formidler Henrik Syse. Via digital fremføring klarte han å fengsle oss alle med sitt budskap om hva en bibelskole og en høyskole med kristent verdigrunnlag kan bety for kirke og samfunn. Han brukte legene Albert Schweitzer og Josef Mengele for å vise hvordan dyktige mennesker med samme utdannelse og kunnskap kan handle helt forskjellig, og at verdier har stor betydning for hva et menneske utretter i verden. Mens Mengele ble kjent som «dødsengelen» på grunn av de grusomme eksperimentene han gjennomførte i konsentrasjonsleiren Auschwitz under andre verdenskrig, ble Schweitzer kjent for å redde liv som legemisjonær i fransk Kongo (nåværende Gabon). Etter å ha fått noe for både hode og hjerte, fortsatte vi festen i den flotte kantina der vi fikk servert nydelig mat og drikke, og det ble tid til gode samtaler rundt bordene. Ansgarskolen fikk gode ord i taler fra generalsekretær i Misjonskirken Norge, Øyvind Haraldseid, fungerende stortingspresident Svein Harberg, biskop Stein Reinertsen og ordfører i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland.

Gjestene fikk møte en representant for elevene på Ansgar bibelskole. Vilde Sæther, som er elev på KRIK-linja, fortalte hva tiden på Ansgar har betydd for henne. Den danske studenten Ermira Sahiti fortalte om hvorfor hun hadde valgt å studere psykologi ved Ansgar høyskole, og om hvordan hun har vært med å bidra til at psykologistudiet nå også er godkjent av den danske lånekasse SU. Tidligere lærer ved Ansgarskolen, Ingrid Eskilt, reflekterte over hvordan Ansgarskolen har endret seg siden hun ble lærer ved skolen for 35 år siden, og hun fortalte om bønnegruppen som møtes en gang i måneden i kapellet for å be for skolens arbeid. Det var også tid for å takke de som har bidratt til utbyggingen av Ansgarskolen. Styreleder Svein-Tore Råmunddal takket BRG Entreprenør representert ved daglig leder Gunnar Thompson, arkitektkontoret Trollvegg representert ved daglig leder Mike Befus og intern byggeleder på Ansgarskolen, Terje Simonstad. Tidligere stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan ble også takket for sin innsats for at Ansgar høyskole skulle få flere studieplasser og stipendiatstillinger. Det ble samlet inn penger til Ansgarskolen, og blant de som hadde gitt, ble det trukket ut en vinner av et Nupen-Litografi. Kvelden ble avsluttet med omvisning i skolens nye lokaler. Vi er takknemlige for alle gode ord og tilbakemeldinger, og ikke minst for at Ansgarskolen er velsignet med mange gode venner som støtter skolen i bønn, omtanke og med gaver!

ANSGAR MAGASINET 11


Ansgar – the place to be! Marie Boye har helt siden søndagsskolen hjemme i Haugesunds Nordre Misjonskirke visst at hun en dag ville gå på Ansgar bibelskole. Da hun ble eldre og skulle velge så var hun åpen for at Gud skulle lede henne dit Han ville. I dag er hun elev på disippel-linjen og kjenner fred og stor tilfredshet ved valget. Tekst Louise Aasbø, Disippel-linjen | Foto Lasse Eid

Hvorfor valgte du Ansgar? Det var mange grunner. Jeg har vokst opp i Haugesund Nordre Misjonskirke og der har vi hatt flere besøk av disippellinja som var på praksis. Så helt siden jeg gikk på søndagsskolen, så har jeg hatt en tanke om at jeg vil gå der de går og at jeg vil bli som dem! Jeg har også vært på leirer som Misjonskirken Norge arrangerer og der har det også vært mange ledere som har gått på Ansgar. De har vært store forbilder for meg. Derfor har jeg tenkt at Ansgar, det må jo bare være the place to be! Da jeg ble eldre og skulle velge så var jeg åpen for at Gud skulle lede meg dit Han ville. Det kjentes trygt å ta det valget og jeg kjente fred over valget mitt. Så valgte du Ansgar og reiste hjemmefra. Levde det opp til forventingene?

mennesker som ønsker å sette av et år med Jesus i sentrum. Man bor sammen og lever sammen. Man ber sammen, ler sammen og griner sammen. Relasjonene man bygger med Jesus og hverandre er noe av det fineste med Ansgar!

av linjene som er med på å viske ut litt av skillet mellom linjene. Det er med på å gjøre skoleuken bredere og ikke så ensporet, og så får vi vært masse med folka fra de andre klassene.

Gleder du deg til turer?

Ja, det gjør jeg så absolutt. Når man bor nærme hverandre og opplever hverdagen sammen så blir man utrolig godt kjent. Man blir rett og slett som en veldig stor familie og det synes jeg er helt fantastisk. Man blir kjent med alle sider ved folk, og det er jo noe av det nydelige med å være kristne brødre og søstre som bor sammen. Man blir kjent med hele mennesket.

Jeg valgte Krik-linjen, for jeg tenkte at det var en linje hvor jeg kunne ha det gøy sammen med andre mennesker samtidig som vi gjorde mye aktiviteter sammen. Og så var jo linjetur noe som hørtes utrolig spennende ut, der man får reise ut og bli kjent med nye kulturer og oppleve masse nytt. Blant annet så besøker Krik-klassen et barnehjem på Bali og det virket fint å kunne være med å bety en forskjell for de som bor der som en del av en innholdsrik turopplevelse.

Ja, så absolutt! Søsteren min gikk her for noen år siden og snakket veldig varmt om skolen. Jeg var litt redd for å ha for høye forventninger, men jeg har måttet hente meg selv inn mange ganger for det har bare gått over all forventning!

Hvilke valgfag har du valgt i år?

Hva er det beste med Ansgar bibelskole?

I skolekoret møtes vi og synger gospel og lovsang med elever og studenter fra begge skolene på Ansgar. Det jeg digger med valgfagene er at vi kan få innblikk og undervisning i fag på tvers

Det beste med Ansgar er fellesskapet der man er sammen mange unge 12 ANSGAR MAGASINET

Det var mange gøye alternativer. Jeg valgte fordypning i Bibelen og kor. I fordypning dykker vi dypere ned i bibeltekster enn hva vi ville gjort i vanlig fellesfag og det er gull!

Trives du med å bo på campus?

Vil du anbefale Ansgar bibelskole til andre? Nå har jo jeg kun prøvd Ansgar, men ja, jeg vil anbefale det av hele mitt hjerte. Det er fantastiske dager før og etter skoletid, og man har alt på et sted. Man får jo utrolig gode relasjoner samtidig som man gjør morsomme aktiviteter og blir utfordret på nye ting. Lærerne er flinke til å se oss og utfordre oss ut ifra hvor vi er i livet. Også må man ikke ha vokst opp i menighet for å gå på Ansgar. Her er det rom for alle og man kan vokse sammen uansett bakgrunn og hvor man kommer fra. Ansgar har alt jeg lengtet etter.


intervju |

MARI BOYE har sett frem til året på Ansgar bibelskole helt siden hun gikk på søndagsskolen. ANSGAR MAGASINET 13


14 ANSGAR MAGASINET


HALLVARD HAGELIAS BOKSAMLING På Ansgarskolen er det eit stort tomrom etter Hallvard Hagelia (1944–2020), men også ei stor boksamling etter han!

Tekst Birgit Myrene, bibliotekar Foto Lasse Eid

HALLVARD HAGELIA underviste ved skulen i nesten 40 år. Han var professor i Det gamle testamente, medlem av Agder Vitenskapsakademi og han publiserte fleire vitskaplege bøker. Hallvard eigde ei omfattande boksamling med teologisk litteratur, og før han døydde i november 2020, donerte han store delar av denne samlinga til Ansgarskolen. I overkant av 2000 bøker står no på biblioteket sin stille lesesal, og kan lesast og lånast av alle som vil. Dei fleste bøkene omhandlar Det gamle testamentet. Kvar einaste bok er klassifisert av Hallvard sjølv, som den hobbybibliotekaren han var. Skulen er takknemleg for denne gåva, som er eit godt supplement til biblioteket si samling av bibelfaglege bøker. Den er også eit minnesmerke over ein mann som betydde svært mykje for skulen vår.

BØKENE etter Hallvard Hagelia har gjort lesesalen ekstra triveleg å studere i. ANSGAR MAGASINET 15


BØNN FOR SKOLEN ER VIKTIG OG OPPLEVES BERIKENDE På 1960-tallet vokste det opp Ansgar-ringer i mange av Misjonsforbundets menigheter. Disse var først og fremst forbønnsringer, men de hadde også ansvar for økonomiske gaver til skolen. Ikke minst var Ansgar-ringene viktige for å holde engasjementet for skolen levende i menighetene. De var pådrivere for rekruttering til bibelskole og seminar. Tekst Ingrid Eskilt | Foto Unsplash

I DAG er de fleste av disse trofaste støttene for skolen hjemme hos Herren. Hvem skal overta stafettpinnen med forbønn og omsorg for skolen? Ansgar i dag er svært forskjellig fra slik den var på 1960-tallet, men behovet for forbønn og omsorg har aldri vært større, dette gjelder både for Bibelskolen og Høyskolen! Vi er noen stykker her i Kristiansand som har startet en bønnegruppe som en gang i måneden møtes i skolens kantine og deretter i det vakre kapellet. Vi har også fått noen konkrete bønneemner som vi løfter opp for skolen i våre egne lønnkammer. Nå blir vi særlig spurt om å be for økt rekruttering til bibelskolen og om at menighetene rundt i landet skal kjenne omsorg for skolen og være pådrivere i rekrutteringsarbeidet. Vil du og deres menighet delta i dette viktige arbeidet sammen med oss? 16 ANSGAR MAGASINET

Høyskolen har aldri vært så stor som nå og dermed med viktig innflytelse på dagens ungdomsgenerasjon. I dag har vi mange høyskolestudenter uten en klar kristen bekjennelse. Skolen er derfor blitt en viktig misjonsmark! Vi trenger flere som bekjenner troen på Jesus! Disse er primært på bibelskolen og på høyskolens pastor- og misjonærutdanning. Takk for at du vil være med å be om Guds nærvær og velsignelse over skolen!

VIL DU VÆRE MED Å BE FOR SKOLEN? Skriv til Thomas Vårlid (vaarlid@ansgarskolen.no) eller Ingrid Eskilt (eskilt18@gmail.com)


Hands on! Valgfag: Handy

Nytt på Ansgar bibelskole i år er at alle elever skal velge seg to valgfag hvert semester. Dette halvåret tilbys det sju valgfag. Et av disse valgfagene er «handy». Tekst Mette Hansen, disippel | Foto Lasse Eid

I dette valgfaget får elevene prøvd seg på varierte oppgaver som kan være nyttig å kunne i hverdagen og fremtiden. Det var mange som ønsket handy i år, så mange at klassen ble delt i to. En av de som valgte handy er Hannah Brevik som går KRIK. «Jeg synes det er veldig lærerikt. Det er utfordrende, men samtidig veldig gøy. Det er artig å lære noe nytt». Hannah er ikke den eneste som tenker dette. Odd Inge Elemy, som er lærer i valgfaget, forteller at det er verdens beste fag å ha. «Det er på grunn av at du får lov til å lære vekk, men i tillegg får du utrolig god kontakt med de du jobber sammen med» sier han engasjert og påpeker at valgfaget er veldig fellesskapsbyggende. «Når du får lov til å jobbe, le, tulle og herje så blir du godt kjent med folk».

Det er tydelig at dette faget ikke bare er noe Odd Inge liker, men også passer godt til å undervise i. Hannah forteller at hun synes Odd Inge er veldig flink til å fordele oppgaver. «Han er veldig presis, så du skjønner godt hva du skal gjøre, men likevel får du rom til å prøve litt selv. Da får du mestringsfølelse og det er veldig gøy. Når du får lov til å prøve selv da har du liksom fortjenesten for det som er blitt utført». Hannah har en klar beskjed til de som kunne tenke seg å delta i valgfaget: «Det er veldig gøy med nye utfordringer, og har økt interessen for å bruke henda og være litt praktisk. Det er absolutt er et fag man burde prøve, i alle fall hvis man er jente. Odd Inge er veldig flink til å tilrettelegge for alle». Odd Inge understreker at faget er åpent for alle. «Handy er for alle typer folk. De som aldri har tatt i en drill og de som er mer erfarne. For gleden av å få gjøre

praktisk arbeid sammen, det skaper fellesskap». Han forteller videre: «Og Gud har skapt dere, Han er en skaper og Han har skapt dere til å skape. I det gamle testamentet står det veldig mye om at Gud har satt kunstnere, håndverkere og slike til å lage tempel, så jeg tror det er mange som har en gave til å drive med disse tingene». Odd Inge mener også at menighet og handy hører sammen. «Det er mange menigheter med utrolig mange praktikere. Mange ganger i kristen sammenheng er det lagt vekt på de som er på scenen, de som synger, eller taler. Vi har lyst til å løfte fram de som er praktisk anlagt i menigheten, for de er det mange av. Og så kan man hjelpe veldig mange med det, praktisk hjelp det er en utrolig fin ting. Det er fantastisk å hjelpe hverandre og tjene våre neste».

ANSGAR MAGASINET 17


Videreutdanning i Musikk, kultur og helse åpent for søknader!

18 ANSGAR MAGASINET


Videreutdanningen Musikk, kultur og helse er et tilbud på masternivå for helse- og sosialarbeidere, og deg med utdanning innen pedagogikk, medisin, sosiologi eller psykologi.

Tekst Marie Strand Skånland | Foto Lasse Eid

HENSIKTEN ER Å ØKE KUNNSKAPEN om og kompetanse i bruk av musikk og kulturtilbud i arbeid med sårbare grupper. Videreutdanningen skal gi grunnleggende innsikt i hvordan deltakelse i musikk og kulturaktiviteter kan virke helsefremmende for ulike målgrupper. Innføringen i feltet musikk, kultur og helse skal legge grunnlag for refleksjoner rundt faglige problemstillinger i ditt eget praksisfelt. Nå kan du søke opptak Første emne har oppstart i januar 2022, og er nå åpent for søknader: Videreutdanning i Musikk, kultur og helse - Ansgar høyskole (ansgarhoyskole.no). Søknadsfrist er 1. desember 2021. Dette emnet vil gi en kunnskapsoversikt og forståelse for feltet musikk, kultur og helse – med hovedvekt på musikk. Emnet er heldigitalt, og vil bestå av videoer og podcasts med aktuelle eksperter. I tillegg legges det inn noen digitale gruppemøter og veiledning. Videreutdanningen gjennomføres i hovedsak på plattformene Canvas og Zoom. Totalt 30 studiepoeng Totalt består videreutdanningen av totalt tre emner á 10 studiepoeng. Du kan velge å følge kun ett emne eller søke videre opptak til emne to og tre. Emne 2 er samlingsbasert, og vil gi en praktisk innføring i å bruke musikk og kulturelle uttrykk på ulike måter med forskjellige målgrupper. Dette emnet gjennomføres høsten 2022.

Musikkstudenter ved Musikk, kultur og helse.

Et samarbeid mellom Ansgar høyskole og UiA Videreutdanningen i Musikk, kultur og helse er et samarbeid mellom Ansgar høyskole og UiA, og er utviklet etter bevilgning fra DIKU. Det er Hege Bjørnestøl Beckmann (førsteamanuensis i musikk, UiA) og Marie Strand Skånland (førsteamanuensis i musikk og helse, Ansgar høyskole) som er faglige ansvarlige for videreutdanningen.

Emne 3 vil være digitalt og prosjektbasert. Du vil få innsikt i prosjekter der musikk, kultur og helse er sentralt, og du skal gjennomføre et eget prosjekt. Dette emnet gjennomføres våren 2023. ANSGAR MAGASINET 19


Bli utvekslingsstudent! Verden åpner opp og våre studenter kan endelig igjen utforske mulighetene for utvekslingsstudier i utlandet. Tekst | Foto Lasse Eid

ANSGAR HØYSKOLE har avtaler med flere studiesteder i utlandet på spennende destinasjoner: • Hawaii Pacific University, USA - NYTT! • North Park University, Boston, USA • London School of Theology, England • Örebro Teologiska Högskola, Sverige • Evangelische Hochschule Tabor Marburg, Tyskland (lenke kommer) Studenter kan også reise til andre destinasjoner, men det krever at de da finner ut mer selv og ordner opplegget på egenhånd.

Administrasjonsleder Øyvind Skjegstad forteller litt om hvordan man blir utvekslingsstudent: – For å komme seg ut i verden som utvekslingsstudent må man gjøre seg opp en mening om når og hvor man vi reise. Man må også finne ut hvor lenge man vil være borte og hvilken kompetanse man ønsker å bygge. På Ansgar vil det bli arrangert workshop for studenter som vil ut og reise og trenger hjelp med søknadsprosessen. Skolen nominerer studenter som vil ut og reise på våre avtaler og gir forhåndsgodkjenning av emner.

Kristin Greibesland dro som ut-vekslingsstudent til Hawaii i 2019 og rakk heldigvis å fullføre oppholdet før coronapandemien stengte verden i 2020. Hun kom selv i kontakt med en amerikansk student som hun leide rom hos sammen med én annen student fra Ansgar. I dag jobber Kristin som miljøterapeut og synes selv hun sitter igjen med mye bra etter oppholdet på øyene i Stillehavet. – Jeg vokste veldig mye i løpet av semesteret utenlands. Jeg har blitt mer rustet til å møte utfordringer og blitt mer selvstendig. Jeg er også mer komfortabel i møte med nye situasjoner og mennesker, og det kommer godt med i jobben min.

Kristin Greibesland og Øyvind Skjegstad, Administrasjonsleder

Hun forteller at man sitter igjen med så mye mer enn bare det faglige. – Jeg har også fått venner fra hele verden som jeg kommer til å holde kontakten med i fremtiden. Jeg vil anbefale alle å ta et semester utenlands, det var en opplevelse for livet! 20 ANSGAR MAGASINET

Om du lurer på mer om utvekslingsstudier, sjekk www.ahs.no/student


HAWAII PACIFIC UNIVERSITY på Hawaii er et nytt tilbud til våre utvekslingsstudenter.

ANSGAR SOMMERHOTELL Bestill rimelig og familievennlig overnatting nær Kristiansand. Åpent fra 17. juni–7. august.

Bestill direkte på

ansgarsommerhotell.no

ANSGAR MAGASINET 21


Bibelskolenes første uker Vi har vært på Ansgar noen uker nå. Fra innflyttingsdagen lørdag 14. august, etterfulgt av bli-kjent-opplegg til vanlige undervisningsuker. Tekst Mette Hansen, Disippellinjen | Foto Lasse Eid

ELLER, VANLIGE UKER vil jeg ikke si de er, Ansgar er så mye mye mer enn skolen. Det skjer alltid noe på hyblene, felleskjøkkenene eller andre steder på skolen. Dette er en skole full av liv og glede. Allerede første kvelden var det uoffisielt felles bad nede ved vannet, der store

22 ANSGAR MAGASINET

deler av årets kull ble med ned for en dukkert eller bare være sosiale.

stemningen er fortsatt den samme; magisk.

Det går raskt ut i felleschatten at ting skjer, og folk strømmer på for å bli med ut.

Med denne starten ser vi at året vil gå alt for fort, så hvert øyeblikk må nytes fullt ut.

Nå noen uker senere er det litt kaldere i luften, og bading er erstattet med filmkvelder og andre aktiviteter. Men

Dette kommer til å bli et fantastisk år, helt utenom det vanlige.


ANSGAR MAGASINET 23


KRIK PÅ HØSTTUR Krik er en av linjene som er mye på farten, og i høst har de vært både i Oslo og i Setesdal. Tekst | Foto Vilde Sæther

ÅRETS HØSTTUR gikk først til Oslo på KRIK sitt 40 års jubileum, der KRIKere fratilhele samlet segårs for ÅRETS HØSTTUR gikk først OsloNorge på KRIK sitt 40 aktiviteter, møter og en stor gallamiddag med 600 folk. jubileum, der KRIKere fra hele Norge samlet seg for

Derfra gikk turen til Valle, hvor vi gikk via ferrata i regnet. Derfra gikk turen til Valle, hvor vi gikk via ferrata i regnet. Gjennom hele turen har vi fått dypere relasjoner, delt om tro oghele liv, og opplevd sammen. Gjennom turen har vi masse fått dypere relasjoner, delt om

aktiviteter, møter og en stor gallamiddag med 600 folk. Videre dro vi til Hovden, hvor vi gikk Hovdenuten og spiste Videre dro taco. vi til Hovden, hvor vi gikk Hovdenuten og spiste

tro og liv, og opplevd masse sammen. Vi gleder oss til neste tur!

taco.

Vi gleder oss til neste tur!

24 ANSGAR MAGASINET


ANSGAR MAGASINET 25


1-2-3-4-5: PÅ SPORET AV GROOVEN Siste tilskudd på Ansgar høyskoles lærerstab, Jan Inge «Jango» Nilsen, skal forsvare sin doktorgrad om rytmer 11. januar 2022. Vi griper dette som en god anledning til å bli bedre kjent med ham og hans forskningsprosjekt gjennom en uhøytidelig samtale om livet, musikken og alt derimellom. Tekst Cato Gulaker | Foto Lars A. Fredriksen

Fortell litt om deg selv og hvorfor du begynte å spille akkurat trommer. – Jeg har vel på en måte spilt trommer hele livet. Som barn hadde jeg en rytmisk soveforstyrrelse som fulgte meg inn i tenårene. Dette sammen med en tidlig interesse i korps- og marsjmusikk, medførte at jeg dunket rytmisk på det meste av omgivelser – alt fra sengegavl til gyngehest. Som barn ytret jeg tidlig et ønske om å spille trommer, men forståelig nok prøvde foreldrene mine alle andre muligheter før jeg endte der jeg gjorde. Til eksempel lokket de med en skarptromme hvis jeg utholdt/fulgte opp pianoundervisningen et helt år. Da skarptrommen var ervervet, fylte jeg og en kompis på med selvlagde trommer av papp og brukte trommeskinn. Med tiden fikk vi kjøpt inn rester og deler av andre trommesett, helt frem til den dagen da vi snublet over et godt brukt trommesett på loppemarked til 150 kroner. Det er på mange måter en merkedag, for da falt den siste brikken på plass for å kunne begynne å spille sammen i ulike sammenhenger.

– Kort forklart handler kvintoler om underdelinger av takten til det noe odde tallet 5, fremfor de mer vanlige underdelingene 2, 3 og 4 som kanskje faller oss mer naturlig for øret. Jeg lot meg fascinere av at det var så vanskelig å spille, men samtidig kunne groove såpass betraktelig når en fikk det til. Jeg skrev allerede i min mastergrad om dette litt underkommuniserte fenomenet. Følgelig har jeg jobbet med kvintoler i godt over 10 år nå. Tittelen på doktorgradsavhandlingen min er «1-2-3-4-5: På Sporet av Grooven.» En generell oppsummering av det jeg har funnet så langt er vel at kvintoler er rimelig vanskelige å få has på, men kan resultere i en nice groove når alt sitter som det skal. For de som fortsatt sliter med å gripe hva dette fenomenet går ut på, kan en sjekke ut følgende låter på foretrukne strømmetjenester: Emilie Nicolas «Nobody knows» og Rendezvous Point «Para». Hvilke nye mål har du for forskningen/spillingen din nå som dette fjellet er besteget?

Det ble mye spilling for barnekor og den slags før vi etter hvert fikk startet opp eget band med selvskrevne låter. Det hele ble drevet frem av den intense gleden av å spille, husker jeg. Det var ikke så nøye med hvordan det nådde frem der ute, bare det ga mening for oss involverte. Fra en verden med korsang, Børudgjengen og andre covere, utviklet jeg meg til å bli en etterspurt yrkesmusikker.

– Tja, jeg har lyst til å utforske mer dette med groove og alternative underdelinger. Videre frister det å innta landskaper som lydbilde, sound og hvordan vi beveger oss til musikk. Vi får se hva det blir til, men først er det altså disputas.

Du skal jo nå forsvare din doktorgrad om bruken av kvintoler – fortell kort hva dette er og hvorfor det er verdt å svi av noen år på å komme til bunns i.

– Ja, jeg er blitt tatt godt imot og trives utmerket blant mine nye kollegaer der på musikkseksjonen. Med min spisskompetanse på rytme og store forkjærlighet for å se teoriens

26 ANSGAR MAGASINET

Har du funnet din plass blant musikerne på AHS?


intervju |

verdi og rolle i musikken som akademisk fagdisiplin, tror jeg at jeg har noe å bidra med – noe som kompletterer de andres styrkeområder. Jeg tenker vi drar godt i samme retning. Jeg føler vi alle gjør en god jobb sammen i å foredle og videreutvikle fagområdet musikk under god ledelse av Elisabet (Mjanger, studiekoordinator for musikk). Hva betyr din tro for deg? – Den betyr mye, og innehar litt den samme rollen i mitt liv som trommene – det er noe som alltid har vært der og som fortsetter å utvikle seg i takt med meg selv. Jeg har vokst opp i diverse kristne sammenhenger og har alltid følt meg trygg og hjemme der – fra internatskole som misjonærbarn i Taiwan, til et spekter av frikirke- og bedehussammenhenger i Norge. Jeg så faktisk ikke utsiden av kristenboblen før jeg kom på videregående, hvor jeg møtte «vanlige» folk. Dette var for meg en positiv ting – en øyeåpner om du vil. I voksen alder er jeg derfor blitt mer bevisst på viktigheten av å bevege meg mellom begge verdener for å inneha et bredere og mer nyansert syn på hva liv og tro innebærer.

Beste opplevelse på Ansgar så langt? – Det er definitivt forberedelsene til, og selve gjennomføringen av, eksamenskonsertene for musikkutdanningen våren 2021. Det er lite som slår slike spontane øyeblikk av samspillsglede som popper opp i samspill med kollegaer og studenter. Det er kjempegøy å være lærer, musiker og lytter, når det oppstår harmoni, driv og groove på denne måten! Før du blir 60 skal du ha… – Gitt ut plate basert på min forskning rundt bruken av kvintoler. Dette er viktig for meg, både som artist og lærer. Utover det, er det å fortsette med mitt artistiske virke en naturlig del av det som skal skje før (og etter) det berømte tallet. Jeg er for tiden aktiv både som selvstendig artist (Bernt Moen Trio, The Tronosonic Experience, og andre) og som innleid musiker (Sigvart Dagsland, Secret Garden og andre), og har vel ingen planer om å begrense dette med det første.

NOEN RASKE HELT PÅ TAMPEN: Favorittrett: Kjøttkaker med brun saus og fullt tilbehør. Topp tre trommiser alle burde kjenne til: Steve Gadd, Jeff Porcaro, og Vinnie Colaiuta. Største musikalske opplevelse: Å bivåne Sting i Spektrum, 1992. Hva leser du for tiden? Research-Creation in Music and the Art (Routledge, 2018), av Sophie Stévance og Serge Lacasse Hvilken skive bør alle mennesker ha hørt før eller siden? Denne er vanskelig. Min umiddelbare følelse er Harvest med Neil Young, men lander nok der hvor store deler av min ungdomstid har oppholdt seg: Toto IV.


Nye studietilbud i teologi og musikk høsten 2022 Høsten 2022 starter vi opp to nye studietilbud ved Ansgar høyskole; en flunkende ny bachelor i teologi, og en bachelor i musikk, menighet og ledelse. Gordon Valen er studiekoordinator i teologi. Tekst Ingunn Breistein | Foto Lasse Eid

– Hvorfor trenger vi en ny bachelor i teologi? Gordon: Det er lenge siden sist vi endret studieplanen. Vi ønsker å gjøre studiet enda mer relevant for de som ønsker å jobbe i menighet, misjon og kristne organisasjoner. -Hva blir nytt med studiet? Gordon: Det skal være mulig å fordype seg i bibelfag, systematisk teologi, praktisk teologi eller misjon og diakoni. Utdanningen vil være enda mer profesjonsrettet, og relevant praksis blir en viktig del av studiet. – Hva kan man jobbe med etter en slik bachelor? Gordon: Teologi er et allmenndannende studium som gir god kompetanse i yrker der man jobber med mennesker. De fleste som tar studiet søker seg til stillinger som pastor, menighetsarbeider eller misjonsrelatert arbeid i Misjonskirken Norge eller andre kirkesamfunn. Elisabet Mjanger er studiekoordinator i musikk. – Hvorfor trenger vi en bachelor i musikk, menighet og ledelse?

28 ANSGAR MAGASINET

Elisabet: Vi gjorde en undersøkelse som viste at mange menigheter i frikirkelighet og lavkirkelighet har behov for å ansette noen som har ansvar for musikken i menigheten. Vi trenger noen som ser sammenhengen mellom det musikalske innholdet og forkynnelsen i en gudstjeneste. Sist, men ikke minst: musikk er så viktig for den kristne tro og det kristne fellesskapet at vi trenger mennesker som tar musikken på alvor i menigheten. De som tar en slik utdanning hos oss vil få en bevissthet om hvordan sanger kan bygge på teologien som menigheten ønsker å stå for. Gordon: Det er bra at vi får en bachelorgrad som er enda mer spisset for de som ønsker å jobbe med musikk i menighetene. Studentene vil få kompetanse innen både musikk og teologi, og vil blant annet jobbe med sammenhengen mellom forkynnelse og musikkutøvelse i gudstjenester og annen møtevirksomhet. – Hva kan man jobbe med etter en slik bachelor? Elisabet: Man kan jobbe som lovsangsleder, som musikkkoordinator, musikkpastor eller ungdomsleder med musikalsk ansvar. Det utlyses også flere kantor/organist-stillinger eller kirkemusikerstillinger som ikke nødvendigvis krever at man har kirkeorgel som hovedinstrument.


ANSGAR BIBELSKOLE var lykkelige vinnere av årets kamp.

KAMP MELLOM BIBELSKOLENE En av flere årlige tradisjon mellom Ansgar bibelskoles KRIK-linje og idrettslinjen til Bibelskolen i Grimstad er fotballkampen. Her er det stor prestisje og vinne! Tekst Grethe Fredvik Foto Hans Fredrik Råmunddal

ETTER ET PAR ÅR med seier til BiG var det ekstra deilig at vi ved KRIK-linjen innkasserte årets seier med 2-1 på Solvika Kunsgressbane rett nedenfor Ansgarskolen. Det var en svært spennende kamp, men også veldig koselig dag, med god stemning og et utrolig bra publikum. BiG er veldig klare for en revansje til våren, så da håper vi på nok en god, ny kamp. ANSGAR MAGASINET 29


30 ANSGAR MAGASINET


intervju |

DANIEL OG REBECCA ER NYANSATTE VED BIBELSKOLEN Siste ansettelser på bibelskolen er Rebecca Hamnes Johansen (22 år fra Tromsø) og Daniel Dahl (25 år fra Karmøy). Sistnevnte har riktignok vært timelærer noen år ved bibelskolen. Begge er ansatt med særlig ansvar for lovsangsundervisning og samspill samt praksisturer. Tekst Thomas Vårlid | Foto Lasse Eid

BEGGE ER TIDLIGERE ELEVER ved bibelskolens musikklinje, Daniel i 2015/16 og Rebecca 2018/19. Og begge studerer også ved høyskolen. Rebecca studerer siste året på musikk. Daniel er ferdig med sin musikkbachelor og er nå i sluttfasen på å fullføre en bachelor i teologi. Vi tok en rask prat med dem Rebecca Hva er lovsang for deg? Lovsang er en måte å prise og takke Gud på. Jeg bruker derfor mye tid sammen med Gud gjennom lovsang. Av natur er jeg en kvinne av ikke for mange ord. Derfor opplever jeg det ofte lettere å få sagt det jeg vil si gjennom sang. Det er en av mine favoritt-måter å snakke med Gud på. Hva er det fineste med å jobbe her? Alle jeg møter i løpet av en dag. Både kolleger og elever, og å kunne være til velsignelse for hverandre i en travel hverdag er nydelig.

Daniel Hva er lovsang for deg? Min bønn er at min lovsang først og fremst skal være mitt liv, deretter min tjeneste. Jeg håper at gjennom lovsang kan mine indre festningsverk brytes, da kan helbredelse skje, da kan mine indre kamper vinnes og jeg kan få se mer av hvem Gud er. Hva er det fineste med å jobbe her? Det er en utrolig god og variert arbeidsdag. Kolleger som elsker Jesus, og hverandre. Men det beste er nok å få se elevene vokse, bygge gode relasjoner, ta utfordringer, og gjennom det får jeg se mer av Gud. Hva opplever du er unikt med Ansgar? Det at vi er lærere fra forskjellige kirkesamfunn som sammen får sette spor i elevene. Våre daglige morgensamlinger og at vi får presentere et bredt spekter av tjenesteliv også gjennom å sende dem ut.

Hva opplever du er unikt med Ansgar? Man skal lete lenge før man finner en plass med et så godt, trygt og inkluderende miljø. Jeg har selv vært elev/student på skolen i 3 år og har alltid følt meg sett av både lærerne og medelevene/studenter. ANSGAR MAGASINET 31


ANSGAR BIBELSKOLE

– ELEVER 2021/2022

32 ANSGAR MAGASINET


Skoleåret 2021/2022 har Ansgar bibelskole 59 elever fordelt på linjene Dans, Disippel, KRIK, Musikk og Crew.

Tekst Terje Watne, inspektør Foto Lasse Eid

DANS (6) Anne Beate Myrene Solveig Marie Ulstein Rebecca Markhus Gunvei Moldstad Sara Elisabeth Giske Ødegård Malene Miriam Bråtveit

Sofie Liane Høivold Martin Edland Håkon Andre Natrud Gerda Gundersen Hannah Brevik Jakob Rolfsnes Mathea Otilie Netskar

DISIPPEL (15) Hanne Helen Myhra Kathrine Udani Tabaque Erlend Røyseland Peter Aase Elias Røsnes Rahel Mulubrhan Louise Aasbø Christina Amaya Jakobsen Petter Pollestad Amilde Woie Elias Hvale Mette Hansen Christina Ødbehr Mary Mussie Thomas Espen Dirdal

MUSIKK (17) Marita Fredly Simon Levi Myklebost Elisabeth Øgaard Stine Berg Sophia Katharina Heckel Silje Marie Nordang Malin Thormodsrød Jakob Solvoll Anders Vala Jacobsen Maria Vik Lars Gravdal Marius Forsdahl Jørn Anders Bringsli Anine Randgaard Anne Marit Seljåsen Torp Kristin Husøy Marthe Håbrekke

KRIK (17) Kamilla Lindhjem Rebecca Morken Elise Breistein Vilde Sæther Kaja Nesheim Marie Boye Ole Dukane Adrian Gundersen Hans Fredrik Råmunddal Philip Sushain Liabø

CREW (4) Odd Jarle Vangstad Øyvind Nyborg Hans Vilhelm Viksøy Erlend Ristesund

ANSGAR MAGASINET 33


| nytt fra ansgar

Ansgarskolen som kursog konferansesenter Tekst Renate Svendsen og Ingunn Folkestad Breistein

Med Ansgarskolens nye lokaler har vi fått nye muligheter til å profilere Ansgar som kurs- og konferansesenter. Vi har ansatt vår egen kokk og er nå godt rustet til å arrangere både små og store arrangement.

COVID har satt en stopper for endel planlagte arrangement, men det har allerede vært holdt flere konferanser, leirer, stevner og kurs som Across, Nytt livs lys, UNG lederskole hos oss. Nå til nyttår blir det nyttårsleir i regi av UNG på Ansgarskolen og det gleder oss stort at lokalene kan bli benyttet til å samle ungdommer også i skoleferiene.

34 ANSGAR MAGASINET

Vi har samarbeidet med KNIF kompetanse der de har holdt kurs på Ansgarskolen. Vi håper å kunne tilby flere kurs både i Ansgarskolens regi, og at Ansgarskolen vil bli brukt som konferansesenter fremover. Vi gleder oss til å arrangere generalkonferanse for Misjonskirken Norge i mai 2022, og er åpne for andre både store og små oppdrag. Enten du bare ønsker å leie et lokale eller trenger hjelp til å arrangere en konferanse, så er vi klar!


nytt fra ansgar |

Forskningspoeng 2021

Oversikt over publiseringer AHS 2021 Gulaker, Cato. Satan, the Heavenly Adversary of Man: A Narrative Analysis of the Function of Satan in the Book of Revelation. Bloomsbury T&T Clark 2021 (ISBN 9780567696502) 272 s. The Library of New Testament studies (638)

Råmunddal, Lars; Barbosa da Silva, Antonio. Theological normativity and church development: On the significance of theological normativity for church development. Scandinavian Journal for Leadership & Theology 2021 ;Volum 8.

Jonassen, Kjetil Høyer. Music Technology Tools - A Therapist-in-a-box? Human-Computer Interaction and the Co-Creation of Mental Health. Voices: A World Forum for Music Therapy 2021 ;Volum 21.(2)

Wasserman, Tommy. A New Leaf of Constantine Theologites the Reader’s Lectionary in Uppsala University Library (Fragm. Ms. Graec. 1 = Greg.-Aland L1663). Svensk Exegetisk Årsbok 2021 ;Volum 86.(1) s.147-165

Mandelkow, Lars; Austad, Anne; Freund, Henning. Stepping carefully on sacred ground: religion and spirituality in psychotherapy. The Journal of Spirituality in Mental Health 2021 s.1-21

Wasserman, Tommy. Reconstructing the New Testament Texts. I: Jesus, the New Testament and Christian Origins: Perspectives, Methods, Meanings. William B. Eerdmans Publishing Company 2021 ISBN 9780802868923. s.202-210

Mandelkow, Lars; Frick, Eckhard; Büsing, Arndt; Reme, Silje Endresen. Norwegian psychotherapy: religiosity gap and spiritual care competence. The Journal of Spirituality in Mental Health 2021 s.1–22

Wasserman, Tommy; Knust, Jennifer W. Codex Bezae as Repository. I: Studies on the Intersection of Text, Paratext, and Reception: A Festschrift in Honor of Charles E. Hill. Brill Academic Publishers 2021 ISBN 978-90-04-43334-2. s.142-174

ANSGAR MAGASINET 35


Returadresse: Ansgarskolen AS Fredrik Fransonsvei 4 4635 Kristiansand

Julegave til Ansgarskolen

Ved betaling i nettbank/brevgiro skal man krysse av for kvittering tilbake. Da vil banken sende deg kvitteringsoblat til å klistre på medlemskortet.Ved betaling over disk, i bank eller på postkontor må man be om kvitteringstrykk eller annen type kvittering. Vi gjør oppmerksom på at bank/post tar høye gebyrer for fakturabetaling over disk.

På Ansgar blir unge mennesker bedre kjent med Bibelen og den kristne troen, og de får med seg et engasjement som de tar med seg videre i jobb og menighet. Alle som gir en engangsgave på kr. 5000,- eller mer, eller som tegner (eller øker) seg som fast giver på kr 200,-, eller mer per måned er med i trekningen av et Kjell Nupen-litografi til en verdi av rundt kr. 10 000,-. Slik går du frem: – Vipps på #75023 Velg «Kjøp og betal» og «Gave til Ansgar». Ønsker du skattefradrag så velger du det i Vipps. Eller: – Gi på giro eller direkte til konto. Velg vedlagt giro eller direkte til konto 3000.19.17044. Registreres som skattefri gave.

BØY OG LØFT

Tusen takk for din gave!

Kvittering

Til konto

Kroner

Øre

Ansgarskolen AS I Fredrik Fransonsvei 4, 4635 Kristiansand I Org.nr: 989 205 455 I Telefon: +47 381 06 500 I e-post: post@ansgarskolen.no I www.ansgarskolen.no

K V I T T E R I N G S T R Y K K Bl. nr.

Etikort - en systemblankett fra ParaCard AS

Betalingsinformasjon

Betalingsfrist

GIRO

31.12.21

GIRO F60-1 · ParaCard AS · 12.2014

Underskrift ved girering

SKATTEFRI JULEGAVE 2021 Betalt av

Betalt til

Ansgar høyskole Fredrik Fransons vei 4 4635 Kristiansand Norge Kvittering tilbake

Belast konto Kundeidentifikasjon (KID)

H

Kroner

Øre

Til konto

<

>

3000 19 17044

50050697417

Blankettnummer


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook

Articles inside

NYTT FRA ANSGAR

3min
pages 34-36

ELEVER 2021/2022 – Ansgar bibelskole

1min
pages 32-33

KAMP MELLOM BIBELSKOLENE

1min
page 29

DANIEL OG REBECCA er nyansatte

2min
pages 30-31

1-2-3-4-5: PÅ SPORET AV GROOVEN

5min
pages 26-27

NYE STUDIETILBUD i teologi og

1min
page 28

KRIK PÅ HØSTTUR

1min
pages 24-25

BIBELSKOLENS FØRSTE UKER

1min
pages 22-23

BØNN FOR SKOLEN er viktig og

1min
page 16

VIDEREUTDANNING i Musikk, kultur og helse åpent for søknader!

1min
pages 18-19

HALLVARD HAGELIAS BOKSAMLING

1min
pages 14-15

FESTMIDDAG for å feire Ansgarskolens utvidelse

2min
pages 10-11

Hands on! Valgfag: Handy

2min
page 17

ANSGAR – THE PLACE TO BE

4min
pages 12-13

Leder: ET TYNT STED

3min
pages 3-5

STUDENTKAFÉ

1min
page 9
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.