Ansgarmagasinet 2/2020

Page 1

ANSGAR MAGASINET

Fokus:

LIVET PÃ… ANSGARSKOLEN

NUMMER 2 / VINTER 2020


«Hittil har Herren hjulpet» 1. Samuel 7, 12

2 ANSGAR MAGASINET


leder |

Hittil har Herren hjulpet Et av mine store forbilder er misjonslederen og gründeren Hudson Taylor. Han opplevde et kall til å spre evangeliet i hele Kina i en tid da vestlige misjonærer kun hadde tilgang til noen av Kinas havnebyer.

SOM UNG LEGEMISJONÆR opplevde han hvor lang tid det tok å kommunisere med misjonens hovedkontor i England, og han ble frustrert over at de engelske misjonærene importerte en vestlig levemåte til Kina. Han ble en pioner på mange områder: han startet China Inland Mission (CIM) som ønsket å sende misjonærer til alle Kinas provinser. Han fulgte et såkalt trosprinsipp for innsamling av midler: misjonærene skulle kun be Gud, ikke mennesker, om penger. Han var den første misjonsleder som sendte kvinner alene ut som ledere av misjonsfelt. Han flyttet misjonens hovedkontor til Kina for å sikre nærhet til misjonærene og til arbeidet. Alle misjonærene skulle kle seg i kinesiske klær og prøve å leve som kinesere heller enn som vestlige mennesker. Hudson Taylors arbeidsmåter fikk stort gjennomslag, og CIM fikk spre evangeliet i hele Kina. Misjonskirken Norges grunnlegger Fredrik Franson utfordret unge nordmenn og svensker til å reise som misjonærer for CIM. Misjonæren Annie Skau gikk på CIMs misjonsskole i London, og praktiserte

flere av Hudson Taylors metoder – blant annet trosprinsippet. Hun kledte seg i kinesiske klær og følte seg ifølge sin selvbiografi som en kineser. Hudson Taylor opplevde krevende tider og gode tider. Slagordet for CIM var: «Hittil har Herren hjulpet», et sitat fra 1. Samuel 7, 12. Også vi på Ansgarskolen kan slutte oss til dette ordet. Helt fra Ansgarskolens oppstart i 1913 til i dag har skolen fått være med å utdanne mennesker til tjeneste i Guds rike og i samfunnet. I 2020 har skolen fått ny strategi, og vi har uttrykt skolens formål og verdier med nye ord. Men kjernen er den samme: vi ønsker å videreutvikle skolen for å kunne tjene Gud og mennesker i vår tid. Og mens vi bygger en større skole både fysisk og faglig ser vi oss tilbake og sier med profeten Samuel og Hudson Taylor: Hittil har Herren hjulpet.

Ingunn Folkestad Breistein Rektor

ANSGAR MAGASINET 3


Vær med å gi! Utgiver: Ansgarskolen, Fredrik Franssonsvei 4, 4635 Kristiansand Telefon: 38 10 65 00 E-post: post@ansgarskolen.no

Gi en gave til Ansgar høyskole og få skattefritak for beløpet. Til en forskningsinstitusjon som Ansgar høyskole kan du gi inntil 10% av din inntekt i tillegg til det du ellers har gitt til Misjonskirken Norge eller din lokale menighet. Du kan gi på følgende måte:

www.ansgarbibelskole.no www.ansgarhoyskole.no

1. Gi på vedlagte giro, eller gå til vår nettside og registrere gaven din der: https://ansgargiver.mycornerstone.com/hoyskolen.

Ansvarlig redaktør: Ingunn F. Breistein

2. Gi en gave via VIPPS til nr. 75023. Ønsker du skattefradrag, husk å oppgi ditt personnummer.

Redaktør: Thomas Vårlid E-post: post@ansgarskolen.no Design: TressDesign.no Trykk: Kai Hansen trykkeri Opplag: 4 000

3. Gi fast til skolen. Gå inn på Ansgar høyskoles hjemmeside, https://ansgargiver.mycornerstone.com/hoyskolen og registrer deg der.

Forsidefoto: Lasse Eid

Dersom du ønsker å gi en gave til Ansgar bibelskole får du ikke skattefradrag, men du kan gi en gave på Vipps nr. 75034 eller til konto 3000.19.17044.

Bladet distribueres gratis.

TAKK, for at du er med og gir!

Ansgarmagasinet kan også leses elektronisk på Ansgarhoyskole.no.

Følg oss

Søknadsinformasjon

Ansgarbibelskole og Ansgarhoyskole

ANSGAR BIBELSKOLE: Søknader mottas fortløpende så lenge det er ledige plasser. Se ansgarbibelskole.no.

Ansgar bibelskole og Ansgar høyskole

ANSGAR HØYSKOLE: Ordinær søknadsfrist 15. april. Ledige studieplasser legges til 19. juli på samordnaopptak.no.

4 ANSGAR MAGASINET


20

6

22

Innhold 6 ANSGARSKOLEN blir ny 10 GIR DET VIDERE Nye lærere – gamle studenter 11 KRISTIANSANDS ORDFØRER gjestet Gerdas kafe 12 GERDAS CAFE – verdt et besøk 14 LIVET PÅ ANSGAR 17 ASGARPODDEN

18 ANSGAR BIBELSKOLE – Elever 2020/2021 20 «DA HADDE JEG HELLER TATT MEG ET FRIÅR» 22 HISTORISK disputas på Ansgarskolen 23 STUDENTENES STEMME Møt studentrådsleder Pia 25 NYTT FRA ANSGAR

ANSGAR MAGASINET 5


Ansgarskolen blir ny Nybygg gir nye muligheter. Studenter og ansatte gleder seg i kor til å starte vårsemesteret på «ny» og større skole. Tekst Thomas Vårlid | Foto Lasse Eid

Torun Fidje og Jorun Lohne som studerer teologi på deltid nyter virkelig den nye kantinen.

VED NYTTÅR vil Ansgarskolen overta siste del av det store utbyggingsprosjektet som har pågått i hele 2020. Skolen får nå hele 1460 m2 nytt areal, og i tillegg er 720 m2 blitt bygd om og renovert. Ny kantine og dobbelt så store vrimleområder gir elever og studenter et stort fellesområde. Her kan de studere, være sosiale, og ikke minst nyte god mat. Spennende er det også at skolen selv skal overta kantinedriften fra 2021, etter at SiA har driftet den for skolen i 12 år. 6 ANSGAR MAGASINET

Det er nå sommerhotellet ved daglig leder Renate Svendsen som tar over kantinedriften. Ansgar Sommerhotell har de siste årene gått med betydelig overskudd. Dette betyr mye for skolens økonomi. Renate Svendsen har ikke bare økt belegget på antall overnattinger, men har også jobbet godt sammen med alle sommeransatte for å effektivisere driften. Målet nå er å fylle ukene før og etter juli med konferanser og selskap.

Kantine klar for fest Med nytt kjøkken ligger det godt til rette for at all mat kan lages på campus. Dette gir skolen flere muligheter og større fleksibilitet i gjennomføring av konferanser og selskap. I dag serveres det allerede middag til bibelskolens elever alle skoledager, men dette bestilles daglig inn til skolen. Nyansatte Kjell-Olav Lindeløv-Eriksen starter opp i jobben som kokk i skolens nye kantine fra 1. februar. Han har bred erfaring fra restaurant- og kafébransjen,


ANSGAR MAGASINET 7

Dobbelt så store vrimleområder gir elever og studenter et stort fellesområde.

>


og skal nå trylle fram gode smaker i Ansgarkantina, til glede for studenter, ansatte og gjester. Med romslig sitteplass til godt over 200 personer ligger mulighetene til rette for alt fra konfirmasjon og bryllup til andre større selskaper med vakker utsikt utover fjorden. Større rom for å vokse videre Musikkstudentene får to nye samspillrom og fire nye øvingsrom. I en helt ny etasje over kantina på 995 m2 er det gjort plass til et klasserom og ni nye grupperom til studenter og elever. De ansatte får flere kontorplasser, så det nå vil være god kontorkapasitet for årene som kommer. Nye personalgarderober var også viktig å få på plass til en voksende skole. Prosjektet har hatt en kostnadsramme på 53 millioner med bygg og inventar, og har holdt god framdrift gjennom et annerledes år. Nå er det bare å ønske 2021 velkommen i fornyede omgivelser.

RENATE SVENDSEN, daglig leder av sommerhotellet har overtatt driften av kantinen på skolen.

8 ANSGAR MAGASINET

MUSIKKSTUDENTENE får to nye samspill-rom og fire nye øvingsrom.


KANTINEN er den «nye» lesesalen. MILJØARBEIDERNE har hver sin dag i resepsjonen, her representert ved Kristoffer Wergeland.

ANSGAR MAGASINET 9


Nye lærere – gamle studenter

GIR DET VIDERE Rebekka Dvergastein Dahle og Gordon Valen er ganske ferske lærere på Ansgar Høyskole. De har begge studert på Ansgarskolen selv, og er nå tilbake – etter spennende utfordringer på hver sine kanter av verden. Tekst Hildegunn M. T. Seip | Foto Lasse Eid

REBEKKA OG GORDON er nye forelesere i teologi. De har også pendlertilværelsen felles, og kommer henholdsvis østfra og vestfra for å undervise for teologspirene i Kristiansand.

– Jeg får jobbe med unge mennesker, med folk som skal ut og gi noe videre – og pastoral kan man nok være som lærer her også, tenker jeg.

Og teologspirer har de selv en gang vært, på den samme skolebenken. Begge har en mastergrad i teologi herfra, Gordon innenfor bibelvitenskap og Rebekka i praktisk teologi og ledelse. – Dere har begge vært studenter her selv. Hvorfor ville dere tilbake til Ansgarskolen nå? – Ansgarskolen har betydd mye for meg, både personlig og faglig, sier Rebekka. – Her opplevde jeg at liv og lære går hånd i hånd. Jeg gikk i klasse med mange som ville ut i tjeneste, og faget føltes livsnært og relevant. Det ville være ærefullt om jeg nå kan få bety noe fra den andre siden av bordet.

REBEKKA DVERGASTEIN DAHLE (34): Tobarnsmor, gift med Sæbjørn, bor i Sandefjord.

10 ANSGAR MAGASINET

Misjonalt engasjement – Jeg vil gjerne utvide misjonsbegrepet, men ikke utvanne det, fortsetter Gordon. Jeg tror både vi skal være misjonale kirker på nye måter og fortsette med tverrkulturell misjon, og ikke glemme de unådde og de mest utsatte i verden. – Misjonal kirke er det jeg brenner for, smetter Rebekka inn. – Og da tenker jeg på «indremisjonen» her hjemme. Sånn kan vi utfylle hverandre. Jeg tenker at kirka er i en identitetskrise i Norge og Norden nå, og må finne nye veier tilbake til seg selv.

Gordon stemmer i. – Jeg vil gjerne at Ansgarskolen skal bety noe for Misjonskirka, for andre kirker, og for samfunnet. Det hadde jeg lyst til å være med på. Pastorale lærere Gordon kommer fra pastortjeneste i Haugesund, og har også vært misjonær i Colombia. Nå er han over i en annen arbeidshverdag, men opplever at det henger sammen.

Misjon er en viktig del av Ansgarskolens historie, og Gordon bærer den arven videre. Selv nå som trenden er at det blir færre utsendinger og nye måter å jobbe på, har han tro på det: – Jeg er sikker på at unge rundt i menighetene fortsatt er kalt til misjon, og da er det fint om de kan utdannes og utrustes her på Ansgarskolen.

GORDON VALEN (40): Trebarnsfar, gift med Magni, fra Haugesund.

Rebekka har erfaring som menighetsplanter sammen med sin Sæbjørn. – Vi flytta til Sandefjord i 2014 for å etablere en ny misjonskirke der, og jobbet med det fram til 2018. Vi fikk god oppfølging, og gjorde det vi kunne, men måtte legge inn årene,


og det er ingen misjonskirke der i dag. Demografien har veldig mye å si. Menighetsliv fra flere kanter – Jeg tenker at historiene som ikke blir en suksess, også må fram. Det kan jeg godt være en stemme for, fortsetter Rebekka. – At det ikke gikk, betyr ikke at det var feil. Det handler også om at vi tror på en annen type kirke enn det folk kanskje typisk ser for seg – en organisk menighet som handler om levde liv i nabolag. – Gordon, du har jobbet med menighetsarbeid både i Haugesund og Colombia – hva er likt og ulikt? – Mennesker er mennesker. Men det er også kontraster, som jeg har lært mye av. I Colombia er menighetslivet veldig tett knytta sammen med livet ellers, og alle menighetene har sosialt arbeid som en integrert del av hverdagen. Der er det mer på liv og død, det blir tydeligere at folk trenger Gud – og synligere at folk får livene sine forvandla. Jeg har erfart at Gud har et stort hjerte for folk som lider, og det har gjort noe med mitt hjerte. Helhetlig Rebekka synes det sosiale engasjementet i colombianske menigheter er inspirerende. – Jeg ønsker meg en mer helhetlig tilnærming til å leve som Jesu etterfølger på 2020-tallet. Det er en tendens til at frikirker er et hvitt middelklassefenomen, og så skal andre ta seg av det sosiale engasjementet. Men det er jo for alle kristne. Nå møter Gordon og Rebekka mange unge mennesker som skal ut i dette landskapet. Hva vil de aller helst gi dem med på veien? – En helhetlig tilnærming til livet, så sammensatt som det er, sier Rebekka. – Vi er kalt til å leve så hele liv som mulig. – Det helt grunnleggende er at jeg vil de skal oppleve at de er elska av Gud, sier Gordon. – Og at vi heier på dem hele veien!

Kristiansands ordfører gjestet Gerdas kafe Ansgar høyskole har denne høsten tatt imot over 400 nye studenter på campus, mot 330 i fjor høst. For å få plass til alle nye studenter, holder skolen på å bygge ut. Tekst Ingunn F. Breistein | Foto Lasse Eid

Det var stor stas å få besøk av ordføreren i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland, som åpnet første del av nybygget, nemlig den flotte kantina med god plass og nydelig utsikt over Topdalsfjorden. Skisland gratulerte skolen med nybygg, stor studenttilstrømning og gode forskningsresultater. Han sa at han synes at verdibaserte utdanningssteder som Ansgar høyskole spiller en viktig rolle i vårt utdanningssystem. Ordføreren overrakte skolen et nydelig bilde av det gamle rådhuskvartalet i Kristiansand.

ANSGAR MAGASINET 11


GERDAS CAFE – verdt et besøk

12 ANSGAR MAGASINET


Også denne høsten har vi hatt spennende gjester på Gerdas kafe og alltid super musikk fra våre egne musikkstudenter. Tekst Ingunn Folkestad Breistein | Foto Lasse Eid

Stortingsrepresentant fra Agder, Norunn Tveiten Benestad besøkte Gerdas kafe 27. august og reflekterte over hva hun har lært i årene hun har vært stortingspolitiker, og hva troen har betydd for samfunnsengasjementet hun har. Ordføreren i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland, foretok en høytidelig åpning av den nye kantina på Ansgar 3. september. Også han ble intervjuet om sitt samfunnsengasjement og sin kristne tro. 17. september hadde vi besøk av den nylig pensjonerte kommuneoverlegen i Kristiansand, Dagfinn Haarr. Han fortalte om sitt engasjement

for noen av de svakeste i samfunnet – rusmisbrukerne i Kristiansand. Han snakket også om sin livslange kjærlighet til korsang, og om hva det å synge i kor kan bety for psykisk helse. Vår egen studiesjef Cato Gulaker var gjest på Gerdas og fortalte om sin oppvekst og hvordan han har taklet omsorgssvikt i oppveksten. Personlig, ærlig og utfordrende – en Gerdas kafe på sitt beste! På hver Gerdas er det også super musikk fra musikkstudentene.

ANSGAR MAGASINET 13


LIVET PÅ ANSGAR

SPØRSMÅL: 1. Hvorfor har du valgt Ansgar? 2. Hvilken vei tenker du deg videre? 3. Hva gjør du utenom Ansgar?

Her blir du kjent med en fra hver linje på både Høyskolen og Bibelskolen. Alle blir spurt de samme spørsmålene. Tekst Pia Amalie Saga Berberg | FotoLasse Eid

Ansgar Høyskole NAVN: Bendik Hermansen ALDER: 21 år HVOR KOMMER DU FRA: Fosnavåg STUDIE OG ÅR: Praktisk Teologi 1. år

3. Utenom Ansgar bruker jeg mye tid på diverse aktiviteter: trening/dans, leder i Salem Misjonskirke, sang og piano, og er sosial med venner

3. Utenom Ansgar befinner jeg meg hjemme i fred og ro, utenom det er det ofte kosekvelder hos mine medstudenter.

1. Hadde lyst til å studere teologi, har hørt mye bra om Ansgar og likte verdiene. Og så ligger det på vakre Sørlandet!

NAVN: Wasinee Kwan Hansuri ALDER: 22 år HVOR KOMMER DU FRA: En vandrende Thai-bergenser i Kristiansand by. STUDIE OG ÅR: Psykologi Bachelor, 2. år

NAVN: Tor Jørgensen ALDER: 37 år HVOR KOMMER DU FRA: Født i Bærum, vokst opp i Høvåg og bor i Kristiansand. STUDIE OG ÅR: Bachelor i interkulturelle studier, 1. år

1. Jeg valgte Ansgar siden høyskolen har en bachelorgrad som jeg virkelig brenner for, nemlig psykologi. Annet med Ansgar som er umulig å ikke nevne er størrelsen. Selv om campusen er «liten» finner jeg mange store verdier her. Fordelen med en «liten» campus er at studentene og foreleserne kommer tettere på hverandre. Ikke bare medstudente innenfor fire vegger og forelesere, men vi møter også studenter på tvers av linjene på campus! Litt av et fyrverkeri, spør du meg, når musikk-, teologi- og psykologi-studenter møtes for en prat.

1. At jeg valgte Ansgar er egentlig litt tilfeldig for å være ærlig, jeg gikk etter studie mer enn studiested. (men det skader så klart ikke at jeg bor 800 meter unna) Jeg trengte en endring av kurs i livet og da falt det seg naturlig å begynne å studere igjen.

2. Jeg har lyst og føler et kall til å bli pastor. 3. Jeg jobber som ungdomsarbeider i Hånes Frikirke. NAVN: Lillian Tuen ALDER: 22 år HVOR KOMMER DU FRA: Lyngdal STUDIE OG ÅR: 3. året på Musikk og Helse 1. Jeg valgte Ansgar fordi jeg er veldig interessert i musikk og ønsket å utvikle meg som musiker. Samtidig syntes jeg det virket utrolig spennende å lære om hvordan musikk kan være et verktøy som vi kan ta i bruk for å forbedre helsen vår! 2. Er litt usikker. Men planen etter Ansgar er å ta PPU på UIA, for å kunne undervise i piano på kulturskolen og muligens også som lærer på ung- domsskolen.

14 ANSGAR MAGASINET

2. Før jeg startet studieforløpet mitt hadde jeg sterkt ønske om å fullføre psykologi studiet for å senere arbeide med soldater. For å ivareta heltene som kjemper for vår frihet og andres trygghet. Nå i andre året sjonglerer jeg på mange tanker og ideer, vil være over alt plutselig. Vi tar det som det kommer.

2. Videre tenker jeg å forhåpentligvis få jobbe med å hjelpe mennesker. Gjerne de mindre ressurssterke i samfunnet vårt, de som dessverre blir oversett og ignorert av mange i samfunnet vårt. Jeg håper å kunne bidra til at de får et mer «verdig» liv, og blir sett på som medmennesker. 3. Utenom skolen går mye av tiden til å faktisk lese. Etter mange år i arbeidslivet er det en stor omstilling å skulle studere igjen. Ellers går tiden min med på gitarer, trening, sosialt samvær (i den grad det er mulig nå) og matlaging.


BENDIK HERMANSEN Praktisk Teologi 1. år

LILLIAN TUEN 3. året på Musikk og Helse

WASINEE KWAN HANSURI Psykologi Bachelor 2. år

TOR JØRGENSEN Bachelor i interkulturelle studier, 1. år

MATS SVEINDAL MOOIJ Master i ledelse og menighetsutvikling, 1. år

Ansgar Bibelskole NAVN: Mats Sveindal Mooij ALDER: 26 år HVOR KOMMER DU FRA: Søm, Kristiansand STUDIE OG ÅR: Master i ledelse og menighetsutvikling, 1. år 1. Det er en bra skole med et godt rykte, og for meg som har lyst til å jobbe som pastor virket det praktiske fokuset på teologi-linjen spennende. Når jeg i tillegg kjenner en tilhørighet til Misjonskirken Norge var Ansgar et naturlig valg! 2. Jeg ser for meg å jobbe i menighet! 3. Jeg jobber som ungdomspastor i Randesund Misjonskirke. I høst har jeg begynt å spille squash, og er ellers glad i fotball. Og la oss ikke glemme at jeg er en ekte Apple-nerd! I går satt jeg med to kompiser og så på live-stream av nye produktlanseringer!

NAVN: Petter Rong ALDER: 21 år HVOR KOMMER DU FRA: Rong, Øygarden LINJE: Crew 1. – Anbefaling frå gode venner. – Fekk inntrykket av at dei satsar godt på egen crew-linje. – 3r løsning på studenthjemmet som ligger rett ved, men alikevel adskilt frå skulen, var veldig attraktiv 2. – For øyeblikket er den vegen uklar, men håper på at eit år på Ansgar kan hjelpe meg å sjå kva plan Gud har for livet mitt 3. – Prøver å få mest mulig erfaring innanfor lyd/lys/scene, er med i teknisk team i Hånes Frikirke og Touchpoint – Lager musikk, har eit ENK der eg tar oppdrag for musikk- og lyd-produksjon. – Speler keys og trommer der det trengs NAVN: Hannah Iselin Aas Grostøl ALDER: 19 år HVOR KOMMER DU FRA: Froland LINJE: Bibel og Dans 1. Jeg hørte om Ansgar for første gang når danselinjen kom og hadde en opptreden i Froland misjonskirke. Jeg har alltid vært interessert i dans og vært veldig opptatt av Gud. Planen var å

begynne på universitet rett etter videregående. Men etter denne opptreden måtte jeg inn å se på nettsiden til Ansgar Bibelskole og fant utav at et år med fokus på Gud og dans hørtes helt fantastisk ut. Så jeg var vel en av de aller første som søkte. Husker hvert fall at jeg ble ringt opp dagen etter de hadde sluppet søknader for 2020/2021 og spurte om hvilket år jeg hadde søkt på. 2. Etterhvert så tenker jeg å starte på studier. Jeg liker veldig godt å jobbe med barn og mennesker generelt. Så jeg tenker å bli barnehagelærer og forhåpentligvis ta en master innenfor barnehagekunnskap. Også har jeg veldig lyst til å fortsette å drive med dans og drive med noe hvor jeg kan tjene Gud. 3. Mye av livet mitt foregår jo på Ansgar, det er jo her mange av vennene mine er og det skjer stadig noe gøy som man ikke vil gå glipp av! Men jeg er også danseinstruktører for et barnekor i Hellemyr misjonskirke og trives med det.

> ANSGAR MAGASINET 15


PETTER RONG Crew

HANNAH ISELIN AAS GROSTØL Bibel og Dans

HANNAH KRISTOFFERSEN KVITNO Musikk

ESTHER ELINE AABEL HANSEN KRIK

MIKAEL VADDER LUND Disippellinja

Ansgar Bibelskole forsetter NAVN: Hannah Kristoffersen Kvitno ALDER: 19 år HVOR KOMMER JEG FRA: Stavanger LINJE: Musikk

NAVN: Esther Eline Aabel Hansen ALDER: 19 år HVOR KOMMER DU FRA: Oslo LINJE: KRIK

1. Jeg valgte Ansgar fordi jeg ikke var 100% klar for å begynne rett på universitetet etter videregående. Jeg har allerede gått 3 år på musikk og var ikke helt klar for å legge det vekk enda. Så da lette jeg etter en plass med årstudie på musikk. Jeg kom til å tenke på Ansgar når jeg møtte folk på stand på Impuls. Etter å ha lest gjennom nettsiden forsto jeg at det kunne bli et bra og sosialt år, i tillegg til å kunne ha et godt fokus på Gud. Rett og slett alt jeg trengte!

1. Dette året skulle jeg egentlig gå på en annen skole og reise utenlands, men på grunn av coronasituasjonen ble dette avlyst. Da var Ansgar bibelskole et annet godt alternativ. Jeg hadde hørt mye positivt om skolen og om linjer som kunne passe for meg. Ansgar er et sted hvor man kan bli bedre kjent med Gud og seg selv og ta del i et inkluderende fellesskap. Jeg valgte å gå KRIK for å bli utfordret i både idrett og trosliv, og for å prøve mange ulike og spennende idretter.

2. Etter Ansgar skal jeg nok begynne på universitetet, hvor jeg skal studere master i å bli grunnskolelærer. Ansgar har påvirket meg på den måten at jeg har lyst til å fortsette å studere her nede i Kristiansand. 3. Utenom Ansgar skjer det foreløpig ikke så mye.

16 ANSGAR MAGASINET

2. Etter et år på Ansgar bibelskole tenker jeg å studere. Jeg er fortsatt litt usikker på hva og hvor jeg vil studere. Men jeg synes det virker spennende å kunne jobbe med mennesker, utvikling og internasjonalt arbeid. 3. På fritida liker jeg å være sosial med de andre elevene her på studenthjemmet. Vi går ofte turer, baker, ser på film eller spiller spill. Miljøarbeiderne finner ofte på mye sprell og det er flere arrangementer på ettermiddagene og i helgene.

NAVN: Mikael Vadder Lund ALDER: 20 år HVOR KOMMER JEG FRA: Askim i Indre Østfold LINJE: Disippellinja 1. Jeg valgte Ansgar fordi jeg kjenner flere som har gått på Ansgar tidligere, og de anbefalte denne skolen veldig. I tillegg hadde jeg en pastor som var pågangsdriver for å få folk til å ta ett år på bibelskole generelt, men fordi Ansgarskolen var tilknyttet Misjonskirken, valgte jeg Ansgar. 2. Neste år skal jeg gå ett år på ambulanse-linja på VG2. Planen er å utdanne meg som ambulansearbeider, men når jeg har jobbet så lenge at jeg kan søke meg inn på høgskole, ønsker jeg å ta en bachelor i teologi. Det hadde vært gøy å kunne jobbe i menighet som barneog ungdomspastor en gang. 3. Utenom Ansgar driver jeg med relativt mye. Jeg driver med noe som heter Urban Exploring. Som går ut på å besøke og utforske menneskeskapte bygninger, og konstruksjoner, men som er blitt forlatt. Det kan være alt fra bunkere, til forlatte hus til gruver o.l. Jeg er også en veldig stor brettspill-fan så da blir så klart mye av tiden brukt på brettspill med gode venner.


ANSGARPODDEN I høst har vi startet Ansgarpodden – et møtested for tro og tanke. Programledere er Kjell Pedersen med lang journalisterfaring fra NRK Sørlandet og rektor Ingunn Folkestad Breistein. Tekst Ingunn Folkestad Breistein | Foto Lasse Eid

VI HAR INNREDET et studio der vi kan gjøre opptakene. Vi har gode hjelpere. Når dette skrives, har vi spilt inn fire episoder med besøk av spennende gjester. – Mens vanlige nyhetssendinger har blitt veldig korte, med liten mulighet til fordypning i en sak, gir podcaster en anledning til å snakke mer utfyllende om et tema. Jeg hører selv mye på podcast, og synes det er viktig at Ansgarskolen bruker en slik plattform for å nå ut med refleksjon om faglige og etiske tema som skolen jobber med, samtidig som det er viktig for Ansgarskolen å ha en stemme i samfunnsdialoger, sier Kjell Pedersen Podcast er blitt veldig populært, og vi ser det som en arena der vi kan være med å formidle noe av det vi på skolen er opptatt av. Vi har allerede hatt besøk av spennende gjester som biskop Stein Reinertsen i Agder og Telemark bispedømme. Han fikk spørsmål om det blir mindre rom for kristen tro i vårt samfunn, og hvordan vi kan leve side om side med ulike tro og meninger i det livssynsåpne samfunn. Skolens egen Hildegunn Tønnessen Seip har disputert denne høsten.

Med utgangspunkt i hennes doktoravhandling var det naturlig å snakke om hvordan barn med flerkulturell bakgrunn opplever å delta i oppsetningen «Fargespill». Er det trange arbeidsvilkår for kvinner i kristen-Norge var et av spørsmålene sogneprest i domkirken i Kristiansand, Aud Smemo, fikk. Hun fortalte om både positive og negative reaksjoner da hun valgte å studere teologi på 1990-tallet, og om hvordan vi kan leve sammen i kirke og menighet med ulike syn på blant annet kvinners tjeneste. Vi har møtt stortingspolitikeren Kari Henriksen som er Arbeiderpartiets talskvinne i tros- og livssynsspørsmål. Hun har nettopp kommet tilbake fra USA hvor hun var leder for 50 OSSE-valgobservatører i forbindelse med presidentvalget. I tillegg snakket vi med henne om hva Arbeiderpartiet mener om hva som bør være vilkår for statlig støtte til trossamfunn. Vi håper at du som hører på podcast leter etter Ansgarpodden på Spotify, andre digitale plattformer eller der du vanligvis finner dine podcaster. Gi oss gjerne tilbakemelding på temaer du ønsker vi skal ta opp på breistein@ansgarskolen.no. God lytting!

ANSGAR MAGASINET 17


ANSGAR BIBELSKOLE

– ELEVER 2020/2021

Skoleåret 2020/2021 har Ansgar bibelskole 64 elever fordelt på linjene Dans, Disippel, KRIK og Musikk.

DANS (5) Hannah Iselin Aas Grostøl Sara Fossaas Ana Margarita Hoppestad Gallo Greta Christina Lande Hanne Solvang Songe

Malene Knutsen Filip Cazon Cazon Andreas Heimvoll Ulrik Fosser Minge Katrine Stensland Corinna Kirkedam

DISIPPEL (14) Anna Erland Emmanuel Frestad Mikael Vadder Lund Christopher Murphree Fride Sveindal Jennina Bjørseth Sarah Andreassen Rakel Elise Utslottøy Elisabeth Kismul Eline Alexandra Hanssen Ingrid Stokkeland Jarle Hedvall Bøen Cintia Maria Da Silva Braga Emilie Gule Karlsson

MUSIKK (25) Anna Foss Emilie Nesheim Borøy Therese Fylling Sharon Benita Lende Andrea Kristin Stenberg Kamilla Isaksen Katrine Øvrebø Herheim Victoria Slettebø Joacim Vidnes Sarah Tjernagel Bjørndal Ole Kristian Aarsland Julie Christensen August Bjøranger Victoria Aamot Sørensen Ida Risa Hannah Kristoffersen Kvitno Karoline Viumdal Karen Mathilde Woller Kristiansen Linn Merethe Aasland Larsen Øyvind Seljåsen Torp Ivar Riveland Vik Mary Ann Clemenicia Kartveit Ruben Sigerseth Mathias Lindal Petter Rong

KRIK (20) Esther Eline Aabel Hansen Magner Sæbø Ole Utne Eli Kvindesland Marlén Bø Sondre Råmunddal Maja Murvold Helene Kvåle Ester Margrethe Haagensen Rebekka Lindefjeld Tobias Frøytland Hedda Hjembo Helene Monsen Annika Tønnessen

18 ANSGAR MAGASINET

Tekst Terje Watne. Inspektør Foto Lasse Eid


ANSGAR MAGASINET 19


«Da hadde jeg heller tatt meg et friår»

Kilder: https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/ koronaviruset-har-fort-til-at-over-halvparten-av-norske-studenter-foler-segisolert-1.15182532

20 ANSGAR MAGASINET


Er det et sted du kan være sosial i år, så er det på bibelskole. Er det et sted du kan bli kjent med nye, så er det på bibelskole. Er det et sted i verden hvor du kan komme deg litt vekk fra koronahverdagen, så er det på bibelskole. Tekst Kristoffer Bredvei Wergeland (20) | Foto Lasse Eid

Årets eneste sosiale plattform Mange var usikre på å søke bibelskole på grunn av koronapandemien i vår. De ønsker seg et annerledes år, noe de var redde for at de ikke skulle få. Det er vel ikke noe annet enn et annerledes år man nettopp hadde fått dersom man hadde søkt seg inn på bibelskole. Her får man være sosial og leve et nesten normalt liv i lag med gode medelever. Er det en gruppe som har et annerledes år i år, så er det nettopp bibelskoleelevene. De får jo masse sosialt sammen, hele uken. Istedenfor å velge bibelskole sitter mange av mine venner som førsteårsstudenter alene i leiligheten på zoom og savner et sosialt liv. Et savn om et annerledes år. Forskjellige problemstillinger «Annerledesåret» 2020 har brakt med seg mange problemstillinger vi tidligere ikke har behøvd å ta stilling til. Flere problemer kan også falle inn under kategorien luksusproblemer, men ved sosiale problemer bør det nok ikke sette det for lett i den båsen. Det er nemlig mange studenter som sliter sosialt i år. De oppholder seg for det meste på sin egen hybel og rikker seg ikke mye fra skrivepulten hvor zoomundervisningen pågår. Pandemien setter en stopper for det sosiale livet til studentene, men hvordan er det for bibelskolestudentene? Kontrastene mellom liv og planter Over halvparten av årets studenter har følt seg isolert den siste tiden. Dette viser en undersøkelse gjennomført av Tekna blant deres studentmedlemmer på høgskoler og universiteter (NRK). Nesten halvparten mener også at det er blitt vanskelig å henge med på studiet

på grunn av koronapandemien. Flere angrer også på valget av studie fremfor et annerledes år på bibelskole eller folkehøgskole. Mens hverdagen for årets førsteårsstudenter tilbringes mest på hybelen tilbringes hverdagen til årets bibelskoleelever på musikkrom, i fjellveggen, i kantina og fysiske klasserom. Ettermiddagene er fullstappet av quiz, gameshow, bønnevandringer, lovsangskvelder og andre sosiale samlinger. Plantene på rommene til førsteårs-studentene er grønne og friske. Plantene på bibelskoleelevene sine internatrom derimot er tørre og grå, men det står i sterk kontrast til hvordan deres hverdag ser ut.

andre ikke fikk. En avslutning som dessverre var preget av smittevern og restriksjoner, men vi har nok aldri følt oss nærmere hverandre» beskriver Malin Liknes tilbakekomsten til bibelskolen. Den vanskelige promoteringen Flere bibelskoler kunne kjenne på vansker ved promoteringen for årets bibelskoleår. Elevene som gikk ut av videregående hadde fått gode karakterer, grunnet avlyst eksamen, og ville utnytte det til å komme inn på drømmestudiet. Flere var også usikre på å ta et «annerledes» år på bibelskole når det så dårlig ut med noe utenlandstur.

Nedstengningen i mars Tilbakekomsten i mai Når skolene stengte ned i mars ble også alle bibelskoleelevene sendt hjem. Alle personene man hadde blitt glade i og de som var blitt en så stor del av hverdagen var nå spredt til alle kanter av landet. Uvitende om vi kom til å treffes som en samlet gjeng igjen.

«I forkant av skolestart fikk jeg høre fra flere tidligere bibelskole- og folkehøgskoleelever at det var på skolen det skjedde. Ja, reisene var selvfølgelig høydepunkter, men de fleste høydepunktene skjedde på internatet og på campus. Dermed hadde ikke korona pandemien noen påvirkning på valget mitt» sier Maja Murvold

«Ting vi hadde gledet oss til ble avlyst. Dette var jo våren hvor vi endelig skulle være samlet som skole, men så ble vi heller samlet over zoom» svarte Martine Mjelstad om nedstengingen i mars.

Korona – «Come on a´» «Hadde jeg visst at jeg kom til å sitte alene på en hybel hver dag denne høsten, hadde jeg ikke vært i tvil om hva jeg hadde gjort. Da hadde jeg heller tatt meg et friår.» – førsteårsstudent, Caroline Clausen (19) (Leserinnlegg i Aftenposten).

Etter to lange måneder fikk elevene ved landets bibelskoler komme tilbake til hverdagen. Folkehøgskolene derimot måtte dessverre se seg ferdig med årets kull og planlegge det neste, men vi var heldige og kunne starte opp igjen. Det var ikke å legge skjul på gjensynsgleden i elevene når de endelig fikk møte sine medelever igjen.

Korona er kommet for å bli en stund, det har begynt å sige inn over oss. Derfor må vi ta vare på det sosiale livet. Vi mennesker er skapt for å leve i felleskap med hverandre og Gud. Start på bibelskole, så får du begge deler! Bli med i fellesskapet!

«Det var en fantastisk følelse! Vi fikk komme tilbake, noe jeg vet mange ANSGAR MAGASINET 21


HISTORISK DISPUTAS PÅ ANSGARSKOLEN For første gang ble en disputas gjennomført på Ansgarskolens campus – digitalt overført til Universitetet i Oslo. Det ble en gledens dag preget av helhjertet engasjement. Tekst Marie Skånland | Foto Lasse Eid

HILDEGUNN gleder seg sammen med rektor Ingunn F. Breistein

HILDEGUNN MARIE TØNNESSEN SEIP disputerte mandag 14. september i psykologi. Flere års utforskning av å vokse opp med flere kulturer fikk denne dagen et verdig punktum. På grunn av koronasituasjonen var selve disputasen heldigital, og foregikk på Zoom, med opponentene i Bergen, Bedfordshire (England) og Oslo. Kandidaten valgte da å samle veiledere, kolleger, samarbeidspartnere, venner og familie som tilhørere i Ansgarskolens øvre auditorium, så hele dagen utspilte seg på campus. Hildegunn ga tydelig uttrykk for at det var et privilegium å få drøfte resultatet av arbeid over lang tid med så kloke opponenter. Både førsteopponent David Sam (UiB) og andreopponent Ravi Kohli (University of Bedfordshire) kom 22 ANSGAR MAGASINET

med grundige og engasjerte spørsmål og innspill. Kohli utfordret blant annet til å ta opp livsviktige spørsmål om strukturell rasisme og #blacklivesmatter. Hildegunn Seip svarte på oppfordringen både under prøveforelesningen og disputasen. Et helhjertet, felles engasjement preget samtalen. Senere på kvelden ble anledningen også feiret med en flott festmiddag i Ansgarskolens nye kantine, med internasjonal mat, laget av ulike restauranter og cateringfirmaer som alle har flyktningebakgrunn. Etter behørig feiring med taler og stev, flerstemt sang og dans, takket doktoranden for en strålende dag. Hun går videre med en sterk motivasjon til å fortsette med det som andreopponenten så poetisk kalte «å gjøre livets støy til musikk».


MØT STUDENTRÅDSLEDER PIA:

Studentenes stemme Pia Amalie Saga Berberg (23) er studentrådsleder på Ansgarskolen dette annerledes skoleåret 2020– 2021. Det er underlige tider, men da kommer også Pias store omsorgstalent til sin rett. Tekst Hildegunn M. T. Seip | Foto Lasse Eid

PIA STUDERER PRAKTISK TEOLOGI på tredje året, og valgte Ansgarskolen fordi hun er opp-vokst i Misjonskirken og følte seg teologisk hjemme her. Og hva vil hun bli når hun blir stor? – Jeg er her for å bli utrusta. Jeg har lyst til å jobbe med mennesker, innenfor tro og helse, forteller Pia, og kan røpe at hun lurer på å gå videre på en mastergrad i diakoni, eller å studere sykepleie når bachelorgraden i teologi er i boks. Pia vokste opp i Gjerpen misjonskirke, og i en misjonær-familie, så hun har også bodd to år i Colombia. Der var hun fra hun var 8 til 10 år gammel. – Det som sitter mest igjen derfra er den varme, imøtekommende, kjærlige og åpne kulturen, forteller hun. – Samtidig var det stor variasjon og store kontraster, både av fattigdom og rikdom, og i naturen. En stemme i studentdemokratiet Etter å ha gått på bibelskole i Irland ville Pia ha mer bibel-kunnskap, og bestemte seg for å prøve seg på teologi. Det første året tok hun på Fjellhaug. Så flytta hun hjem, blant annet grunnet sykdom i familien, og jobba et år som ungdomsarbeider i Skien misjonskirke. Det trivdes hun veldig godt med, så da gikk veien til videre studier på Ansgarskolen.

Nå er hun fulltidsstudent i tillegg til 30 prosent stilling som studentrådsleder. Kan det gå bra? – Det var mye å sette seg inn i til å begynne med, som i alle jobber, men det går veldig fint. Jeg merker at jeg har med meg erfaringene som ungdomsarbeider inn i dette også, og bygger videre. Hvorfor studentrådsleder? – Jeg hadde lyst til å ta utfordringen med å være en stemme for studentene, forteller hun. – Nå får jeg jobbe for et levende studentdemokrati, med kommunikasjon og å samle folk. Pia deltar også i studentdemokratiet i Kristiansand sammen med tillitsvalgte fra universitetet og andre høyskoler.

PIA AMALIE SAGA BERBERG (23) er studentrådsleder på Ansgarskolen

Dugnad for hverandre Korona legger en demper på hva studentrådet kan arrangere, og Pia tenker mye på hvordan studentene har det i denne unntakstilstanden. – Jeg har inntrykk av at studentene her generelt har det ganske bra, men de er mer isolert nå. Det er mange som trenger de møtepunktene vi ikke har for tida.

> ANSGAR MAGASINET 23


Pia tenker seg om. – Så hører vi at vi må gjøre en dugnad for staten, men jeg tenker at vi må også gjøre en dugnad for hverandre. Vi må vise mer omsorg enn vi vanligvis gjør, og finne nye måter å vise omsorg på, sier hun engasjert. – Vi trenger hverandre som studenter.

«Vi må vise mer omsorg enn vi vanligvis gjør, og finne nye måter å vise omsorg på, sier hun engasjert. Vi trenger hverandre som studenter.» Pia Amalie Saga Berberg, studentrådsleder Kreativ omsorg Studentrådet inviterte i begynnelsen av november til et stort fellesarrangement, der Cato Gulaker delte fra sin teologiske forskning om Satan. Det ble en suksess med godt oppmøte av interesserte studenter. Men tradisjonen med megakollokvie før eksamen, som de hadde planlagt også i år, måtte avlyses. – I stedet skal miljøarbeiderne på høyskolen arrangere juleverksted

ANSGAR SOMMERHOTELL Bestill rimelig og familievennlig overnatting nær Kristiansand. Åpent fra 25.06–08.08.21

www.ansgarsommerhotell.no

24 ANSGAR MAGASINET

med klassene i ulike klasserom samtidig, der vi ser hverandre på skjermen – så her må vi bare være kreative, sier Pia. Kreativ liker hun også selv å være på fritida, for eksempel ved å male eller synge. Pia er også veldig glad i å bruke tid i naturen, trene og være aktiv. Hun er eventyrlysten og reiser gjerne. – Hvis jeg skulle bodd i et annet land enn Norge, kunne det vært både Colombia og Irland, smiler hun. – Jeg er veldig glad i grønt, i små slott og gjestfri kultur… Ja, jeg må si jeg liker varme kulturer, der vi hilser på hverandre når man går forbi! Det sitter litt langt inne her i Norge. Det Pia stadig kommer tilbake til, er troa – og omsorgen for andre. Den ligger også i bunn for engasjementet som studentrådsleder. – Jeg brenner for at folk skal ha det bra, rett og slett! At folk skal bli sett, avslutter Pia.


nytt fra ansgar |

Nyansettelser: Ann Birgithe er utdannet psykolog ved universitetet i Oslo.

ANN BIRGITHE S. EIKHOM, Førstelektor psykologi

Våren 2019 fullførte hun spesialisering i Samfunn- og allmennpsykologi, med fordypning i Organisasjon og ledelse. Hun har tidligere undervist ved Ansgar Høyskole som timelærer og er tilbake i 100% undervisningsstilling.

Eikhom har tidligere jobbet ved Sørlandet sykehus og sist i Kristiansand kommune. Ann Birgithe har de siste par årene vært fast gjest i morgensendingene til NRK Sørlandet med ulike tema omkring hverdagspsykologi.

ENDELIG KAN VI STOLT PRESENTERE ANSGAR GOSPEL CHOIR – det satt langt inne

Ann Birgithe gikk på Ansgar bibelskole i 2002.

Men når elevene kom tilbake siste måneden av skoleåret 2019/20 etter nedstengingen, fikk vi spilt inn noen av låtene vi skulle reist på turne med, sier Syver.

Velkommen Ann Birgithe!

Hør den på Spotify eller der musikk selges.

Velkommen til ny elevpastor og bibelskolelærer Tekst Thomas Vårlid | Foto Lasse Eid

Talette Vidnes Ausland er 26 år, gift og bor på Øvrebø utenfor Kristiansand. Talette har selv gått et år på Ansgar Bibelskole, tilbake i 2013. Etter bibelskolen valgte Talette å studere psykologi videre på Ansgar høyskole. - Ansgar er allerede et hjem for meg. Så det å nå få jobbe her er en nydelig drøm. Jeg er så opptatt av å kunne hjelpe mennesker til å bli kjent med seg selv og Gud. Og dette må være den perfekte plassen for akkurat dette. Jeg ser så frem til å få følge elevene et helt skoleår. Ut over en bachelorgrad i psykologi er Talette også utdannet diakon og har mye misjons- og kulturell erfaring etter som hun er vokst opp som misjonærbarn i Thailand. Talette kommer til å undervise i noen fag ved bibelskolen. I tillegg vil hun ha ansvaret for bibelskolens morgensamlinger og god tid til samtaler med den som måtte ønske det gjennom skoleåret. TALETTE VIDNES AUSLAND, ny elevpastor og bibelskolelærer

Velkommen til Talette!

ANSGAR MAGASINET 25


26 ANSGAR MAGASINET


ANSGAR BIBELSKOLE Søk nå for skoleåret 2020/2021 på våre nettsider

www.ansgarskolen.no

MASTER I LEDELSE OG MENIGHETSUTVIKLING

og få et skoleår for livet!

Svært relevant master for deg som jobber eller skal jobbe i menighet og kirke. Se ansgarhoyskole.no

ANSGAR MAGASINET 27


Julegave til Ansgarskolen På Ansgar blir unge mennesker bedre kjent med Bibelen og den kristne troen, og de får med seg et engasjement som de tar med seg videre i jobb og menighet. Alle som gir en engangsgave på kr. 5000,- eller mer, eller som tegner (eller øker) seg som fast giver på kr 200,-, eller mer per måned er med i trekningen av et Kjell Nupen-litografi til en verdi av rundt kr. 10.000,-.

Tusen takk for din gave!

Vipps på #75023 Velg «Kjøp og betal» og «Gave til Ansgar». Ønsker du skattefradrag så velger du det i Vipps.

Gi på giro eller direkte til konto Velg vedlagt giro eller direkte til konto 3000.19.17044. Registreres som skattefri gave.