Page 1

PRESSEMEDDELELSE Novadan trodser finanskrisen og investerer i modernisering af fabrik Novadan, der producerer rengørings- og hygiejneløsninger, trodser finanskrisen og skyder vækststrategi i gang med investeringer for et 2-cifret millionbeløb i modernisering af fabrikken i Kolding. Investeringerne i nyt produktionsudstyr er kun første del af den samlede plan for optimering af produktionen. Baggrund Novadan oplevede som de fleste andre virksomheder, at finanskrisen satte ind i efteråret 2008. Til trods for at rengøringsbranchen, på mange områder, er mindre påvirket af konjunkturudsving end andre brancher, har de fleste oplevet nedgang i aktiviteten. Finanskrisen kom samtidig med, at priserne på flere af de væsentligste råvarer steg kraftigt og i nogle tilfælde helt op til 2-3 gange den normale pris. Branchen blev således ramt af både stigende råvarepriser og faldende efterspørgsel. Da Novadan er kendetegnet ved at være en innovativ virksomhed, lykkedes det at optimere på råvaresammensætningen, således at påvirkningen af prisstigningen på råvarerne blev minimeret til gavn for både Novadan og kunderne. Novadan, med adm. direktør Per Dige Pedersen i spidsen, indså, at det var nødvendigt at handle hurtigt med at tilpasse virksomhedens omkostningsniveau til aktivitetsniveauet, hvis Novadan skulle klare sig helskindet gennem krisen. Det er derfor meget tilfredsstillende, at Novadan på trods af nedgang i omsætning har formået at øge overskuddet de seneste to år i træk. Dette har givet Novadan et godt fundament til fremtidig vækst og har banet vejen for den langsigtede strategi.

Langsigtet strategi Allerede inden finanskrisen satte ind, var ledelsen i Novadan i gang med at udarbejde en ny strategi, der skulle sikre langsigtet vækst. Novadan har historisk set været mest orienteret mod det danske marked med en målsætning om at være repræsenteret i de fleste segmenter. Salget i Danmark har tidligere udgjort op mod 85 % af den samlede omsætning. I den fremtidige strategi har Novadan valgt at satse mere nicheorienteret, hvor den meget store kompetence inden for udvikling og applikation af rengøringsløsninger til fødevareindustrien kan udnyttes. Fokus rettes mod færre segmenter med udvikling af nye rengøringskoncepter, der til gengæld kan bredes ud på eksportmarkederne. Kompetencen er udviklet på et krævende hjemmemarked med store krav til hygiejne, og hvor der er store omkostninger til lønninger, miljø og energi. Novadan tilbyder komplekse løsninger, der, ud over at give en forbedret hygiejne, giver kunderne store besparelser på miljø- og energiforbruget. Det grundlæggende koncept kan måle sig internationalt med de bedste på markedet. Den primære vækst forventes, som i de seneste år, at komme internationalt fra, hvor Novadan på få år har fordoblet eksporten til i 2010 at udgøre mere end 30 % af den samlede omsætning. Markedet for industriel og institutionel rengøring er i

Fakta: Novadan omsatte i 2010 for 190 mio. kr. med et driftsresultat på 17 mio. kr. med 125 ansatte. Novadan har egne selskaber i Danmark og Polen og samarbejdspartnere i en lang række lande. Novadan ejes af ITW, der er en fortune 200 virksomhed registreret på den amerikanske fondsbørs med en årlig omsætning på ca. 14 mia. USD og 60.000 ansatte fordelt på mere end 800 virksomheder i 52 lande. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til adm. Direktør Per Dige Pedersen på pdp@novadan.dk eller tlf. 25 36 00 27, på selskabets hjemmeside www.novadan.dk eller www.itw.com.

Novadan • Platinvej 21 • Dk-6000 Kolding • Tlf.: +45 76 34 84 00 • www.novadan.dk


PRESSEMEDDELELSE ...fortsat det ”gamle” EU en moden branche med meget beskedne vækstrater. Der er derfor intens konkurrence i branchen, og mange virksomheder har de seneste 4-5 år været nødlidende. Novadan er gået mod strømmen og har præsteret gode resultater og har en sund økonomi, der sammen med en stærk ejer i baghånden har gjort det muligt at realisere første fase i den internationale vækststrategi. Investeringen Finanskrisen tydeliggjorde, at det var nødvendigt at blive mere konkurrencedygtig for at klare sig på lang sigt, både nationalt men ikke mindst internationalt hvis væksten skulle realiseres. Derfor blev der i 2009 foretaget en gennemgribende analyse af virksomhedens samlede værdikæde for at vurdere konkurrencedygtigheden i et internationalt perspektiv. Analysen omfattede både administrative- og produktionsprocesser. På den administrative side har dette medført en række organisatoriske ændringer, der allerede er gennemført. På produktionssiden var konklusionen, at fabrikken generelt havde en god råvarelogistik med stor tankkapacitet. Produktionsprocesserne kunne optimeres, men fungerede generelt godt. Det største potentiale lå i tappeprocesserne og emballagehåndtering, hvor tappeprocesserne enten var manuelle eller semiautomatiske, og hvor emballagen ofte var placeret meget langt væk fra tappelinjerne. På baggrund af analysen blev der udarbejdet en 3-faset plan for modernisering af fabrikken. Første fase, der nu implementeres, har to hovedformål, nemlig at automatisere visse tappelinjer og omlægge emballage flowet, således at emballagen opbevares umiddelbart

i nærheden af tappelinjerne, for dermed at minimere den interne transport af emballagen. Automatiseringerne gennemføres primært ved at investere i robotter og automatiseret båndføring.

Adm. direktør Per Dige Pedersen og Fabrikschef Anton Jensen foran en af robotterne.

Det har været en lang proces fra analysearbejdet startede til projektering, ombygning og installering af udstyret. Derudover kræves der, for vores type virksomhed, mange godkendelser fra mange forskellige myndigheder, hvilket til tider har været meget tidskrævende. Når fabrikken står færdig til marts, vil det være en af de mest moderne fabrikker i Europa i branchen.

Fakta: Novadan omsatte i 2010 for 190 mio. kr. med et driftsresultat på 17 mio. kr. med 125 ansatte. Novadan har egne selskaber i Danmark og Polen og samarbejdspartnere i en lang række lande. Novadan ejes af ITW, der er en fortune 200 virksomhed registreret på den amerikanske fondsbørs med en årlig omsætning på ca. 14 mia. USD og 60.000 ansatte fordelt på mere end 800 virksomheder i 52 lande. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til adm. Direktør Per Dige Pedersen på pdp@novadan.dk eller tlf. 25 36 00 27, på selskabets hjemmeside www.novadan.dk eller www.itw.com.

Novadan • Platinvej 21 • Dk-6000 Kolding • Tlf.: +45 76 34 84 00 • www.novadan.dk

http://www.novadan.dk/assets/pdf/Pressemeddelelser/Pressemeddelelse%20-%20Novadan%20trodser%20finans  

http://www.novadan.dk/assets/pdf/Pressemeddelelser/Pressemeddelelse%20-%20Novadan%20trodser%20finanskrisen.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you