Page 1

KATALOG Svanemerket rengjøringsmidler

Horeca Tøyvask Sanitet Wipes

Universalrengjøring Personlig hygiene Desinfeksjon Gulvpleie Spray

Rådgiving Guidelines

Pms: 281 c (blå) Pms: 186 c (rød)

Innovators in Cleaning


DK

GB

SIKKERHETSDATABLADER – NÅR DU SKAL BRUKE DEM! WWW.NOVADAN.DK

Det stilles krav om at du alltid skal ha adgang til et sikkerhetsdatablad. Novadan tilbyr deg online-adgang til all produktinformasjon og sikkerhetsdatablad via vår hjemmeside. Scan QR-koden slik at du automatisk kommer inn på vår hjemmeside hvor du kan finne dem. Du kan enten søke på produktnavn eller varenummer og laste ned den informasjonen du trenger. På vår hjemmeside kan du også laste ned informasjon om våre produkter i form av kataloger, brosjyrer, flyers, rengjøringsveiledninger osv.


MED DE RIKTIGE MIDLENE

KAN DU KLARE ALLE TYPER RENGJØRINGSOPPGAVER Hver eneste dag byr på mange utfordringer i forhold til rengjøring og hygiene – og i forhold til stigende krav til effektivitet og kvalitet i arbeidet. Uansett hvilke oppgaver du skal løse, har du helt sikker en holdning til bruk (og forbruk) av rengjøringsmidler samt miljøet rundt deg – det har vi også. Vi har delt katalogen vår opp etter hvor oppgaven skal løses. Er det sanitetsrengjøring, kjøkken eller gulvpleie? Kanskje du ønsker å se vårt samlede sortiment av svanemerkede rengjøringsmidler? Når det står ”Ja” i kolonnen: ”Ecolabel”, betyr det at produktet er svanemerket. I innholdsfortegnelsen på side 7 kan du lett få en oversikt over hvor du finner nettopp det du søker. Fargen på bjelken i innholdsfortegnelsen går igjen på de tilhørende produktsidene. Har du også behov for å se vårt utvalg av rekvisitter, så har vi laget en spesiell katalog til disse. Du er velkommen til å kontakte kundeservice dersom du ønsker et eksemplar av dette. Alternativt kan du finne begge kataloger på hjemmesiden vår. Husk – vi selger i hele kartonger, og dette antallet går frem av hvert produkt i katalogen.

2013.08_NO

Innovators in Cleaning


PRODUKTNAVN Som en del av de nye produktnavnene forekommer det også forkortelser. Disse kan du også se nedenfor. .

PRODUKTBESKRIVELSE

FORKORTELSE

Inneholder klor

CL

Inneholder voks

W

Inneholder parfyme

F

Velegnet til aluminium

Alu

Pulver

Powder

Uten fosfat (No phosphate)

NP

Optisk hvitt (Optical bright)

OB

DOSERING

PRODUKT SIFRE

Høyere dosering

100

Medium dosering

300

Lavere dosering og Svanemerkede midler

700


KUNDEN I SENTRUM

For Novadan har kundens behov alltid vært det sentrale, og samarbeidet med våre kunder prioriteres svært høyt. Vi tilbyr et konkurransedyktig produktsortiment av rengjørings- og desinfeksjonsmidler, som effektivt og miljøvennlig dekker kundens behov.

KOMPETENT PARTNER

Novadan legger stor vekt på å være en kompetent samarbeidspartner innenfor løsninger av enhver rengjøringsoppgave. Vi leverer rengjørings- og hygieneløsninger til både private og offentlige virksomheter, hvor kvalitetsrengjøring spiller en avgjørende rolle.

HØYT SERVICENIVÅ

Vi legger stort vekt på å sikre våre kunder et høyt servicenivå i form av teknisk service og rådgivning fra våre erfarne medarbeidere.

INNOVASJON OG VEKST

Novadan er en innovativ dansk produksjons- og servicevirksomhet som ble etablert i 1980. Vi råder over et moderne laboratorium og eget produksjonsapparat, hvor vi utvikler og fremstiller et bredt sortiment av kvalitetsprodukter til rengjøring, oppvask, klesvask og desinfeksjon. På disse områdene er våre produkter blant de ledende på markedet.


PH-SKALA Et produkts pH-verdi forteller om produktet reagerer surt, nøytralt eller alkalisk. Sterkt sure rengjøringsmidler mot kalk- og rustdannelser har en pH-verdi nær 0, og sterkt alkaliske rengjøringsmidler til fettoppløsning har en pH-verdi nær 14. De nøytrale midlene ligger i midten av skalaen, hvor en pH-verdi på 7 er nøytral, svarende til vann. Våre etiketter har farger som følger fargene i denne pH-skalaen. Det er dermed alltid lett gjenkjennelig hvis produktet er surt, nøytralt eller alkalisk. Vi har også produkter med gule etiketter. Den gule fargen inngår ikke i pH-skalaen men indikerer at det er snakk om et desinfeksjonsmiddel.

STERKT SURT (AVSYRER) Saltsyre 30% Eddiksyre Husholdningseddik Kjernemelk Yoghurt Brus, øl SVAKT SURT

NØYTRAL Helmelk Vann Tvekullsurt natron

SVAKT ALKALISK Såpespon Kullsurt natron Tredobbel salmiakK STERKT ALKALISK (AVFETTER) Etsnatron (=natrium-hydroxid

1 2 3 4 5

SURT Sure rengjøringsmidler brukes til å fjerne kalkbelegg og rustdannelser. Sure rengjøringsmidler kan skade emaljerte jernflater, forkrommede gjenstander og fugematerialet i flisevegger og terrazzogulv. Disse midlene må kun brukes i bruksoppløsning og skal omgående skylles med rent vann.

6 7 8 9

NØYTRAL Nøytrale rengjøringsmidler brukes til lettere rengjøring av inventar, flisevegger, kjøkkener, oppvask, malte vegger og flater. Nøytrale midler brukes også til rengjøring av flater som verken tåler påvirkning av sterkt sure eller sterkt alkaliske rengjøringsmidler.

10 11 12 13 14

ALKALISK Alkaliske rengjøringsmidler brukes til både lett som grundigere rengjøring. Alkaliske rengjøringsmidler er spesielt velegnet til å fjerne fettstoff da fettstoffene omdannes til lettere oppløselige forbindelser. Sterkt alkaliske rengjøringsmidler må ikke brukes på linoleumsbelegg.


INNHOLDSFORTEGNELSE SVANEMERKEDE RENGJØRINGSMIDLER

8-15

Grunnrengjøring · Universalrengjøring · Gulvpleie · Sanitet · Kalkfjerner · Håndoppvask · Avspenning · Tøyvask · Hair & Bodyshampoo · Håndsåpe

SPRAY

16-17

Overflater · Kalk · Luktfjerner · Glassrens · Rustfritt Stål · Sanitet · Grunnrengjøring

WIPES

18-19

Desinfeksjon · Graffiti · Rustfritt Stål

PERSONLIG HYGIENE

20-21

Håndsåpe · Hår- og bodyshampoo · Håndrens

BISTRO

22-27

Håndoppvask · Maskinoppvask (Flytende) · Maskinoppvask (Pulver) · Maskinoppvask-Tabs · Avspenning · Spesialprodukter

TØYVASK

28-31

Tøyvask (Pulver) · Tøyvask (Flytende)

GULVPLEIE

32-33

Gulvpleie · Tepperens · Harpiksfjerner · Skum såpe

UNIVERSAL Universal · Glassrens · Rustfritt Stål8

78 - 119 34-35

- 119

SANITET

36-41

Grunnrengjøring · Avløpsrens · Kalkfjerner · Sanitet · Toaletter

DESINFEKSJON

42-45

PRODUKTSPESIFIKASJONER

46-48

REKVISITTER

49-53

NOVADAN

54-55


GRUNNRENGJØRING / UNIVERSALRENGJØRING Produkt

Enhet

Ecolabel

Emballasje

Antall per kolli

Pallestr.

Varenr.

IMO ALKA 710 er alkalisk og brukes til periodisk rengjøring av alle overflater, som tåler vann. Imo Alka 710 egner seg godt til vekselvask av gulv, samt til periodisk rengjøring av inventar, vegger, malte flater og kjøkkenmaskiner. Imo Alka 710 Imo Alka 710

1 L 5 L

Ja Ja

Flaske Dunk

12 3

360 108

24612 26022

IMO ALKA F 711 er alkalisk og brukes til periodisk rengjøring av alle overflater som tåler vann. Imo Alka F 711 har gode fettemulgerende egenskaper. Imo Alka F 711 egner seg godt til periodisk rengjøring av gulv, inventar, vegger, malte flater og kjøkkenmaskiner. Imo Alka F 711 Imo Alka F 711

1 L 5 L

Ja Ja

Flaske Dunk

12 3

360 108

22112 22122

UNI SURFACE 720 brukes til rengjøring alle overflater, samt til inventar og gulv. Uni Surface 720 er et flytende rengjøringsmiddel som effektivt fjerner alle vanlig forekommende smusstyper. Uni Surace 720 egner seg til vasking av gulv hvor det har bygget seg opp for mye såpebelegg. Det anbefales å vekselvaske med Floor W 732. Uni Surface 720 Uni Surface 720

1 L 5 L

Ja Ja

Flaske Dunk

12 3

360 108

24606 22019

UNI SURFACE F 720 brukes til rengjøring alle overflater, samt til inventar og gulv. Uni Surface F 720 er et flytende rengjøringsmiddel, som effektivt fjerner alle vanlig forekommende smusstyper. Uni Surface F 720 egner seg til vasking av gulv, hvor det har bygget seg opp for mye såpebelegg. Det anbefales å vekselvaske med Floor W 732. Uni Surface F 720 Uni Surface F 720

8

1 L 5 L

Ja Ja

Flaske Dunk

12 3

360 108

22110 22120


SVANEMERKET RENGJØRINGSMIDLER

GULVPLEIE Produkt

Enhet

Ecolabel

Emballasje

Antall per kolli

Pallestr.

Varenr.

FLOOR 730 har en høy storrengjørings- og pleieeffekt. Floor 730 er velegnet til alle gulv, som tåler vann. Det anbefales, at gulv periodevis vekselvaskes med Uni Surface 720 for å unngå for mye såpefilm. Floor 730 etterlater en sterk pleiefilm, som er motstandsdyktig mot blant annet sorte streker og saltetsninger. Rissede overflater porefylles. Floor 730 Floor 730

1 L 5 L

Ja Ja

Flaske Dunk

12 3

360 108

24617 22028

Floor F 731 har en høy storrengjørings- og pleieeffekt. Floor F 731 er velegnet til alle gulv som tåler vann. Det anbefales, at gulv periodevis vekselvaskes med Uni Surface 720 for å unngå for mye såpefilm. Floor F 731 etterlater en sterk pleiefilm, som er motstandsdyktig mot blant annet sorte streker og saltetsninger. Rissede overflater porefylles. Floor F 731 Floor F 731

1 L 5 L

Ja Ja

Flaske Dunk

12 3

360 108

22116 22126

FLOOR W 732 har en storrengjørings- og pleieeffekt, spesielt på polish-behandlede gulv. Floor W 732 er velegnet til alle gulv som tåler vann. Det anbefales, at gulv periodevis vekselvaskes med Uni Surface 720 for å unngå for mye såpefilm. Floor W 732 etterlater en sterk pleiefilm, som er motstandsdyktig mot blant annet sorte streker og saltetsninger. . Floor W 732 1 L Ja Flaske 12 360 24618 Floor W 732 5 L Ja Dunk 3 108 22027 FLOOR W F 733 har en storrengjørings- og pleieeffekt, spesielt på polish-behandlede gulv. Floor W F 733 er velegnet til alle gulv, som tåler vann. Det anbefales, at gulv periodevis vekselvaskes med Uni Surface 720 For å unngå for mye såpefilm. Floor W F 733 etterlater en sterk pleiefilm som er motstandsdyktig mot blant annet sorte streker og saltetsninger. Floor W F 733 Floor W F 733

1 L 5 L

Ja Ja

Flaske Dunk

12 3

360 108

22111 22121

9


SANITET Produkt

Enhet

Ecolabel

Emballasje

Antall per kolli

Pallestr.

Varenr.

SANI ALKA 760 brukes til daglig rengjøring av alle vaskbare gjenstander og overflater som tåler vann i sanitære rom. Sani Alka 760 etterlater en strålende ren overflate. Dessuten hindres oppbygging av kalk og kalksåper. Sani Alka 760 har en effektiv fettoppløsningsevne. Sani Alka 760 Sani Alka 760

1 L 5 L

Ja Ja

Flaske Dunk

12 3

360 108

24605 22021

SANI TOILET F 760 används för daglig rengöring av toaletter, bidéer och urinoarer. Sani Toilet 760 löser upp fett, smuts, beläggningar och samtidigt hämmas av kalcium och urin inlåning sten. Sani Alka F 760 Sani Alka F 760

1 L 5 L

Ja Ja

Flaske Dunk

12 3

360 108

22114 22124

SANI TOILET 762 brukes til daglig rengjøring av WC-er, urinaler, uringlass og bekkener. Sani Toilet 762 fjerner effektivt kalk og rust, også under skyllekanten i WC-er. Sani Toilet 762 har avstemt viskositet, så den kalkløsende effekten utnyttes best mulig. Sani Toilet 762 er tilsatt korrosjonsbeskytter. Sani Toilet 762

750 ml Ja

Flaske

10

540

22017

SANI TOILET F 763 brukes til daglig rengjøring av WC-er, urinaler, uringlass og bekkener. Sani Toilet F 763 fjerner effektivt kalk og rust, også under skyllekanten i WC-er. Sani Toilet F 763 har avstemt viskositet, så den kalkløsende effekten utnyttes best mulig. SSani Toilet F 763 er tilsatt korrosjonsbeskytter. Sani Toilet F 763

10

750 ml Ja

Flaske

10

540

22115


SVANEMERKET RENGJØRINGSMIDLER

KALKFJERNER Produkt

Enhet

Ecolabel

Emballasje

Antall per kolli

Pallestr.

Varenr.

LIME ACID 770 är lämpligt för borttagning av kalk och kalktvål på hårda ytor som tål syra. Tar bort kalkbeläggningar, samt urinsten och rostfläckar. Tar snabbt bort kraftiga beläggningar. Lime Acid 770 Lime Acid 770

1 L 5 L

Ja Ja

Flaske Dunk

12 3

360 108

24608 22026

LIME ACID F 771 är lämpligt för borttagning av kalk och kalktvål på hårda ytor som tål syra. Tar bort kalkbeläggningar, samt urinsten och rostfläckar. Tar snabbt bort kraftiga beläggningar. Lime Acid F 771

1 L

Ja

Flaske

12

360

22113

11


OPPVASK/AVSPENNING Produkt

Enhet

Ecolabel

Emballasje

Antall per kolli

Pallestr.

Varenr.

BISTRO 741 anvendes til profesjonelle oppvaskmaskiner til hardt vann. Er velegnet til alle glassarter uten dekorasjon, både porselen som bestikk. Bistro 741 fjerner effektivt kaffe- og terester samt leppestift og fett. Bistro 741 er ikke egnet til aluminium eller andre lettmetallegeringer. Bistro 741 er et effektivt oppvaskmiddel til glass og servise. Bistro 741 har en god rengjøringsevne også ved farge- og garvestoffer. Luktnøytralt middel. Bistro 741 Bistro 741

10 L 20 L

Ja Ja

Dunk Dunk

1 1

40 36

15012 15013

BISTRO ALU 742 er velegnet i industrielle oppvaskemaskiner med automatisk dosering og virker effektivt i mykt og middels hardt vann. Bistro Alu 742 er et sterkt alkalisk maskinoppvaskmiddel, som er spesielt effektiv til fjerning av smuss på aluminium. Bistro Alu 742 fjerner effektivt misfarginger fra kaffe og te. Bistro Alu 742 Bistro Alu 742

10 L 20 L

Ja Ja

Dunk Dunk

1 1

40 36

41843 12541

BISTRO MANU 740 er et nøytralt middel, som brukes til manuell oppvask av servise, glass, bestikk, gryter, m.v. Bistro Manu 740 kan også brukes til rengjøring av malte overflater. Bistro Manu 740 er svært skånsom mot hendene. Bistro Manu 740 etterlater en strålende ren og blank overflate. Bistro Manu 740 Bistro Manu 740 Bistro Manu 740

1 L Ja 5 L Ja 1000 L Ja

Flaske Dunk IBC

12 3 1

360 108 1

24607 22023 41925

BISTRO POWDER 743 er velegnet til oppvask av servise og bestikk i små industri- og husholdnings-oppvask-maskiner. Bistro Powder 743 fjerner effektivt alle typer fett og matrester fra servise og bestikk. Bistro Powder 743 Bistro Powder 743 Bistro Powder 743 Bistro Powder 743

1.5 kg 3.2 kg 5 kg 8 kg

Ja Ja Ja Ja

Flaske Flaske Pose Dunk

8 3 1 1

288 180 125 48

41867 41868 26180 41871

BISTRO RINSE 780 er velegnet til alle typer oppvaskmaskiner. Bistro Rinse 780 er lavtskummende. Bistro Rinse 780 nedbryter vannets overflatespenning i skyllefasen og etterlater serviset skinnende blankt. Bistro Rinse 780 Bistro Rinse 780 Bistro Rinse 780 Bistro Rinse 780 Bistro Rinse 780

12

1 L 5 L 10 L 20 L 200 L

Ja Ja Ja Ja Ja

Flaske Dunk Dunk Dunk Tromle

6 3 1 1 1

378 108 40 36 2

22104 22105 22108 22106 41034


SVANEMERKET RENGJØRINGSMIDLER

TØYVASK Produkt

Enhet

Ecolabel

Emballasje

Antall per kolli

Pallestr.

Varenr.

TEX POWDER COLOR 751 er et bredspektret vaskepulver, som er velegnet til maskinvask ved 30-60 °C av alle typer kulørte tekstiler. Kulørte tekstiler bør alltid vaskes separat de første 2-3 gangene. Tex Powder Color 751 må ikke brukes til vask av ull og silke. Tex Powder Color 751 inneholder enzymer som effektivt nedbryter proteiner. Tex Powder Color 751 har et høyt innhold av vaskeaktive stoffer, som effektivt fjerner fettstoffer og partikkelsmuss. Tex Powder Color 751 inneholder ikke parfyme. Tex Powder Color 751 Tex Powder Color 751 Tex Powder Color 751

2.5 kg Ja 5 kg Ja 12.5 kg Ja

Pose Sekk Sekk

6 1 1

180 125 50

31161 26167 31162

TEX POWDER WHITE 750 er et bredspektret vaskepulver, som er velegnet til maskinvask ved 40-95 °C av alle typer hvite og lyse kulørte tekstiler. Tex Powder White 750 inneholder blekemiddel, som bleker bort fargede flekker ved 50-95 °C. Jo høyere temperatur, jo kraftigere bleking. Tex Powder White 750 kan brukes til vask av alle typer kulørte tekstiler ved 40 °C, og fargeekte kulørte tekstiler, som har behov for bleking ved 50-60 °C. (Kulørte tekstiler bør alltid vaskes separat de første 2-3 gangene). Tex Powder White 750 må ikke brukes til vask av ull og silke. Tex Powder White 750 inneholder enzymer som effektivt nedbryter proteiner. Tex Powder White 750 har et høyt innhold av vaskeaktive stoffer, som effektivt fjerner fettstoffer og partikkelsmuss. Tex Powder White 750 inneholder ikke parfyme. Tex Powder White 750 Tex Powder White 750 Tex Powder White 750

2 kg Ja 5 kg Ja 12.5 kg Ja

Pose Sekk Sekk

6 1 1

180 125 50

31160 26195 31159

13


HÅNDHYGIENE/HAIR & BODYSHAMPOO Produkt

Enhet

Ecolabel

Emballasje

Antall per kolli

Pallestr.

Varenr.

MIKO SOFT CREAM SOAP er en flytende håndsåpe uten farge og parfyme. Såpen gir mildt og kremet skum og tørker ikke ut huden. MIKO Soft Cream Soap MIKO Soft Cream Soap MIKO Soft Cream Soap MIKO Soft Cream Soap MIKO Soft Cream Soap MIKO Soft Cream Soap

100 ml 600 ml 750 ml 1 L 1 L 5 L

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Flaske Flaske Flaske Dispenso Pose Dunk

45 12 12 10 6 3

2.430 576 432 400 240 108

26062 26089 26063 26064 26053 26061

MIKO PEARL FOAM er en mild skumsåpe til hyppig vask av hender, som også er velegnet som bodyshampoo. MIKO Pearl Foam gir et mildt og kremet skum, som ikke tørker ut huden. MIKO Pearl Cream Soap MIKO Pearl Cream Soap MIKO Pearl Cream Soap MIKO Pearl Cream Soap

600 ml 1 L 1 L 5 L

Ja Ja Ja Ja

Flaske Dispenso Pose Dunk

12 10 6 3

576 300 240 108

26090 26034 26051 26035

MIKO PEARL HAIR & BODY FOAM er velegnet til alle hår- og hudtyper. MIKO Pearl Hair & Body Foam er mild og velduftende og avgir selv ved små doseringer fyldig og kremet skum, som etterlader håret mykt og glansfullt. MIKO Pearl Hair & Body Foam er skånsom mot huden. MIKO Pearl Hair & Body Foam

14

5 L

Ja

Flaske

3

108

26129


SVANEMERKET RENGJØRINGSMIDLER

Tegninger og tekst er inspirert av det danske Statens Serum Institut og er brukt med tillatelse herfra.

KORREKT VASK AV HENDER

3. VASK GRUNDIG i minst 15 sekunder

1. HENDER og HÅNDLEDD skylles før man tar såpe på

2. SÅPE FORDELES grundig på hender og håndledd.

4. SKYLL SÅPEN av hender/håndledd, deretter tørkes de grundig i papir.

5. SLÅ AV VANNET med papiret!

15


SPRAY Produkt

Enhet

Emballasje

Antall per kolli

Pallestr.

Varenr.

NOVACLEAN SPRAY er et enkelt rengjøringsmiddel, som brukes til grundig rengjøring av ekstremt skitne og fettete overflater i institusjoner, matvareindustrien og bil- og transportindustrien. Novaclean Spray har gode egenskaper for emulgering av fett og olje. Novaclean Spray

500 ml

Flaske

12

432

41129

UNI SURFACE SPRAY 326 brukes til daglig rengjøring av inventar overflater. Uni Surface spray 326 etterlater ingen film på overflaten. Uni Surface Spray 326

500 ml

Flaske

12

432

26176

SANI ACID SPRAY 365 brukes med fordel til rengjøring i sanitetsområdet. Fukt overflaten med vann. Sprøyt på Sani Acid Spray 365 og la det virke 5-15 min. Bruk en svamp for å løsne vanskelig smuss. Skyll alltid grundig med rent vann. Gjenta behandlingen hvis nødvendig. Sani Acid Spray 365

500 ml

Flaske

12

432

26175

LIME ALKA SPRAY 372 kan med fordel brukes til rengjøring av fliser og ledd. Fukt overflaten med vann. Påfør Lime Alka Spray 372 og la det virke i 5-15 min. Bruk en svamp til å løsne vanskelig smuss. Rengjør alltid grundig med rent vann. Gjenta behandlingen om nødvendig. Lime Alka Spray 372

500 ml

Flaske

12

432

26177

SANI ODOUR SPRAY 368 kan brukes overalt der sjenerende lukt skal fjernes. Sani Odour Spray 368 passer spesielt til sjenerende lukt rundt toaletter. Sani Odour Spray 368 har en frisk duft. Sani Odour Spray 368

16

500 ml

Flaske

12

432

11046


SPRAY

SPRAY Produkt

Enhet

Emballasje

Antall per kolli

Pallestr.

Varenr.

UNI GLASS SPRAY 121 er et effektivt rengjøringsmiddel til glassoverflater som vinduer, speil, bilruter. Produktet kan samtidig med fordel brukes til flekkrengjøring på malte overflater. Unngå anvendelse i nærheten av antennelseskilder. Må ikke brukes på vannbasert maling. Uni Glass Spray 121 etterlater overflaten strålende blank uten striper. Uni Glass Spray 121 fjerner fett, olje, nikotin og lignende. Uni Glass Spray 121

500 ml

Flaske

12

432

49006

UNI GLASS SPRAY 323 er et effektivt rengjøringsmiddel til glassoverflater som vinduer, speil, bilruter. Produktet kan samtidig med fordel brukes til flekkrengjøring på malte overflater. Unngå anvendelse i nærheten av antennelseskilder. Må ikke brukes på vannbasert maling. Uni Glass Spray 323 etterlater overflaten strålende blank uten striper. Uni Glass Spray 323 fjerner fett, olje, nikotin og lignende. Uni Glass Spray 323

500 ml

Flaske

12

432

41036

UNI STEEL SPRAY 324 rengjør og beskytter flater av rustfritt stål i én enkel arbeidsprosedyre. Uni Steel Spray 324 påføres flaten i passende mengde med lofri klut. Uni Steel Spray 324

500 ml

Flaske

12

432

26041

17


WIPES Produkt

Enhet

Emballasje

Antall per kolli

Pallestr.

Varenr.

IPA SPRIT 70% er et alkoholbasert desinfeksjonsmiddel til bruk i matvareindustrien og helsesektoren. Godkjent av det danske Fødevarestyrelsen til desinfeksjon uten etterfølgende skylling. IPA SPRIT 70 % fordamper fort og det gjør det spesielt egnet til å tørke overflater, maskiner og remedier som kommer i kontakt med matvarer. Brukes f.eks. ved varekodeskift og desinfeksjon etter ATP-måling. For å minske smitterisiko anbefales det at man spriter av med IPA Sprit 70 % på overflater generelt, f.eks. dørhåndtak, bord, instrumenter, sanitet. IPA SPRIT 70 % fordamper ikke så fort som ren sprit (93 %), og det oppnås derfor en lenger kontakttid. Leveres både som væske til påføring f.eks. med en klut samt impregnerte blå wipes. IPA Sprit 70% (Wipes) - Jumbo Dunk IPA Sprit 70% (Wipes) - Flow packs

150 stk 48 stk

Wipes Wipes

6 24

360 73728

12344 26193

COMBI DES 70% er et desinfeksjonsmiddel basert på denaturert etanol. Inneholder glycerin, som virker mykgjørende på huden. Tørre og synlig rene hender gnis inn med 2-5 ml Combi Des 70%. Virketid: 30 sek. Combi Des wipes 70% - Jumbo Dunk Combi Des wipes 70% - Flow packs

150 stk 48 stk

Wipes Wipes

6 24

360 60480

26178 26194

NOVADAN DES WIPES er en desinfeksjons wipe til alle typer overflater innenfor helsesektoren. Novadan Des wipes er effektiv mot bakterier, virus, gjær- og skimmelsopp. Tørketid: 1 min. Novadan Des Wipes

18

150 stk

Wipes

6

216

42218


WIPES

WIPES Produkt

Enhet

Emballasje

Antall per kolli

Pallestr.

Varenr.

SCRUBS HAND CLEANER WIPES er et unikt håndrensesystem til bruk uten vann, som kombinerer både en høykvalitets, flytende håndrenser og en heavy duty, ripefri håndrenseklut. Scrubs Hand Cleaner fjerner fett, olje, smøremiddel, voks og andre typer smuss. Scrubs Hand Cleaner Wipes

72 stk

Wipes

6

420

23214

SCRUBS GRAFITTI WIPES er et høykvalitets rengjøringsmiddel til fjerning av uønsket graffiti og maling. Scrubs Graffiti wipes har en unik egenskap som gjør at den både har en høy absorberende og slipende effekt på jevne overflater. Scrubs Graffiti Wipres lager ikke riper. Bruk alltid hansker. Scrubs Graffiti & Paint Wipes

30 stk

Wipes

6

720

23261

SCRUBS STAINLESS STEEL WIPES skurer uten å ripe og er samtidig et effektivt rengjørings- og poleringsmiddel som sikrer at stålet bevarer sin glans. Scrubs Stainless Steel wipes fjerner flekker, fingermerker, fett, smuss, belegg og vannmerker. Brukes til bad, heiser, kjøkkener, drikkevannsbeholdere, vaskeutstyr, rulletrapper, restauranter osv. Scrubs Stainless Steel Wipes

30 stk

Wipes

6

720

26045

19


HÅNDSÅPE/HÅNDKREM Produkt

Enhet

Ecolabel

Emballasje

Antall per kolli

Pallestr.

Varenr.

240 108

26068 26088

MIKO SOFT FOAM er en mild skumsåpe til hyppig vask av hender, som også er velegnet som bodyshampoo. MIKO Soft Foam gir et mildt og kremet skum, som ikke tørker ut huden. MIKO Soft Foam MIKO Soft Foam

1 L 5 L

Dispenso Dunk

6 3

MIKO PEARL FOAM er en mild skumsåpe til hyppig vask av hender, som også er velegnet som bodyshampoo. MIKO Pearl Foam gir et mildt og kremet skum, som ikke tørker ut huden. MIKO Pearl Foam MIKO Pearl Foam MIKO Pearl Foam

250 ml 1 L 5 L

Flaske Dispenso Dunk

12 6 3

720 240 108

26036 26052 26087

MIKO SOFT CREAM SOAP er en flytende håndsåpe uten farge og parfyme. Såpen gir mildt og kremet skum og tørker ikke ut huden. MIKO Soft Cream Soap MIKO Soft Cream Soap MIKO Soft Cream Soap MIKO Soft Cream Soap MIKO Soft Cream Soap MIKO Soft Cream Soap

100 ml 600 ml 750 ml 1 L 1 L 5 L

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Flaske Flaske Flaske Dispenso Pose Dunk

45 12 12 10 6 3

2.430 576 432 400 240 108

26062 26089 26063 26064 26053 26061

MIKO PEARL CREAM SOAP er en mild skumsåpe til hyppig vask av hender, som også er velegnet som bodyshampoo. MIKO Pearl Cream Soap gir et mildt og kremet skum, som ikke tørker ut huden. MIKO Pearl Cream Soap MIKO Pearl Cream Soap MIKO Pearl Cream Soap MIKO Pearl Cream Soap

600 ml 1 L 1 L 5 L

Ja Ja Ja Ja

Flaske Dispenso Pose Dunk

12 10 6 3

576 300 240 108

26090 26034 26051 26035

MIKO SOFT HAND CREME er en mild, uparfymert krem/lotion som inneholder vegetabilske oljer (aprikoskerneolje), som virker pleiende og mykgjørende på tørr, ru og irritert hud. MIKO Soft Hand Creme

100 ml

Tube

36

2808

26059

MIKO PEARL HAND CREME er en mild, uparfymert krem/lotion som inneholder vegetabilske oljer (aprikoskerneolje), som virker pleiende og mykgjørende på tørr, ru og irritert hud. MIKO Pearl Hand Creme

100 ml

Tube

36

2808

26038

MIKO SOFT HAND LOTION er en mild, uparfymert krem/lotion som inneholder vegetabilske oljer (aprikoskerneolje), som virker pleiende og mykgjørende på tørr, ru og irritert hud.

20

MIKO Soft Hand Lotion Dispenso

750 ml

Flaske

10

240

26086


MIKO

HAIR & BODYSHAMPOO / HÅNDRENS Produkt

Enhet

Ecolabel

Emballasje

Antall per kolli

Pallestr.

Varenr.

MIKO PEARL HAIR & BODY FOAM er velegnet til alle hår- og hudtyper. MIKO Pearl Hair & Body Foam er mild og velduftende og avgir selv ved små doseringer fyldig og kremet skum som etterlater håret mykt og glansfullt. MIKO Pearl Hair & Body Foam er skånsom mot huden. MIKO Pearl Hair & Body Foam

5 L

Ja

Dunk

3

108

26129

MIKO SOFT HAIR & BODY SHAMPOO er velegnet til alle hår- og hudtyper. MIKO Soft Hair & Body Shampoo er mild og avgir selv ved små doseringer fyldig og kremet skum, som etterlater håret mykt og glansfullt. MIKO Soft Hair & Body Shampoo er skånsom mot huden. MIKO Soft Hair & Body Shampoo MIKO Soft Hair & Body Shampoo

750 ml 5 L

Flaske Dunk

12 3

432 108

26028 26029

MIKO PEARL HAIR & BODY SHAMPOO er velegnet til alle hår- og hudtyper. MIKO Pearl Hair & Body Shampoo er mild og velduftende og avgir selv ved små doseringer fyldig og kremet skum, som etterlater håret mykt og glansfullt. MIKO Pearl Hair & Body Shampoo er skånsom mot huden. MIKO Pearl Hair & Body Shampoo MIKO Pearl Hair & Body Shampoo

750 ml 5 L

Flaske Dunk

12 3

432 108

26031 26032

MIKO ALL OVER SHAMPOO er velegnet til alle hår- og hudtyper. MIKO All Over Shampoo er mild og velduftende og avgir selv ved små doseringer fyldig og kremet skum, som etterlater håret mykt og glansfullt. MIKO All Over Shampoo er økonomisk i bruk og har en avstemt viskositet, som gjør den velegnet til bruk i alle såpedispensere. MIKO All Over Shampoo MIKO All Over Shampoo MIKO All Over Shampoo

5 L 20 L 200 L

Dunk Dunk Trommel

3 1 1

108 36 2

41244 12537 60706

MIKO HAND CLEANSER fjerner effektivt fastsittende og klissete smuss som for eksempel olje, sot og bremsestøv. Inneholder slipemidler, som bidrar til effektiv og skånsom håndrens. Inneholder glyserin, som virker mykgjørende og fuktighetsgivende og dermed etterlater huden myk og smidig. MIKO Hand Cleanser er effektivt for å fjerne harpiks på hendene, som er godt kjent blant håndballspillere. Etterlater huden ren og velduftende. MIKO Hand Cleanser

5 L

Dunk

3

108

26057

21


HÅNDOPPVASK/MASKINOPPVASK (FLYTENDE) Produkt

Enhet

Ecolabel

Emballasje

Antall per kolli

Pallestr.

Varenr.

BISTRO MANU 740 er et nøytralt middel, som brukes til manuell oppvask av servise, glass, bestikk, gryter, m.m. Bistro Manu 740 kan også brukes til rengjøring av malte overflater. Bistro Manu 740 er svært skånsom mot hendene. Bistro Manu 740 etterlater en strålende ren og blank overflate. Bistro Manu 740 Bistro Manu 740 Bistro Manu 740

1 L Ja 5 L Ja 1000 L Ja

Flaske Flaske IBC

12 3 1

360 108 1

24607 22023 41925

BISTRO MANU F 340 er et flytende oppvaskmiddel til manuell oppvask. Bistro Manu F 340 er et konsentrert oppvaskmiddel med gode fettoppløsende egenskaper. Bistro Manu F 340 etterlater oppvasken skinnende blank. Bistro Manu F 340 Bistro Manu F 340

1 L 5 L

Flaske Dunk

12 3

360 108

41151 41152

BISTRO MANU F 140 er et flytende oppvaskmiddel til manuell oppvask. Bistro Manu F 140 er et konsentrert oppvaskmiddel med gode fettoppløsende egenskaper. Bistro Manu F 140 etterlater oppvasken skinnende blank. Bistro Manu F 140 Bistro Manu F 140

1 L 5 L

Flaske Dunk

12 3

360 108

24626 49003

BISTRO 741 anvendes til profesjonelle oppvaskmaskiner til hardt vann. Er velegnet til alle glassarter uten dekorasjon, både porselen og bestikk. Bistro 741 fjerner effektivt kaffe- og terester samt leppestift og fett. Bistro 741 er ikke egnet til aluminium eller andre lettmetallegeringer. Bistro 741 er et effektivt oppvaskmiddel til glass og servise. Bistro 741 har en god rengjøringsevne også ved farge- og garvestoffer. Luktnøytralt middel. Bistro 741 Bistro 741

10 L 20 L

Ja Ja

Dunk Dunk

1 1

40 36

15012 15013

BISTRO ALU 742 er velegnet i industrielle oppvaskemaskiner med automatisk dosering og virker effektivt i mykt og middels hardt vann. Bistro Alu 742 er et sterkt alkalisk maskinoppvaskmiddel, som er spesielt effektiv til fjerning av smuss på aluminium. Bistro Alu 742 fjerner effektivt misfarginger fra kaffe og te. Bistro Alu 742 Bistro Alu 742

10 L 20 L

Dunk Dunk

1 1

40 36

41843 12541

BISTRO GLAS 345 anvendes til profesjonelle oppvaskmaskiner til hardt vann. Er velegnet til alle glassarter med dekorasjon, både porselen og bestikk. Bistro Glas 345 fjerner effektivt kaffe- og terester samt leppestift og fett. Bistro Glas 345 er et effektivt oppvaskmiddel til glass og har en god rengjøringsevne også ved farge- og garvestoffer. Luktnøytralt middel. Bistro Glas 345

22

10 L

Dunk

1

40

15009


BISTRO

MASKINOPPVASK (FLYTENDE) Produkt

Enhet

Emballasje

Antall per kolli

Pallestr.

Varenr.

BISTRO ALU CL 342 er velegnet i industrielle oppvaskemaskiner med automatisk dosering og virker effektivt i mykt og middels hardt vann. Bistro Alu CL 342 er et klorinert, sterkt alkalisk maskinoppvaskmiddel, som er spesielt effektiv til fjerning av smuss på aluminium. Bistro Alu CL 342 fjerner effektivt misfarginger fra kaffe og te. Bistro Alu CL 342 Bistro Alu CL 342

10 L 20 L

Dunk Dunk

1 1

40 36

41855 12545

BISTRO 344 er velegnet i industrielle oppvaskmaskiner med automatisk doseringsanlegg, og virker effektivt i mykt og middels hardt vann. Bistro 344 er et sterkt alkalisk produkt uten klor, som er effektiv til fjerning av smuss på glass, porselen, plast og rustfritt stål. Bistro 344 er velegnet til rengjøring av aluminium. Bistro 344

10 L

Dunk

1

40

24664

BISTRO 348 er velegnet i industrielle oppvaskmaskiner med automatisk doseringsanlegg, og virker effektivt i mykt og middels hardt vann. Bistro 348 er et sterkt alkalisk produkt uten klor, som er effektiv til fjerning av smuss på glass, porselen, plast og rustfritt stål. Bistro 348 Bistro 348

10 L 20 L

Dunk Dunk

1 1

40 36

41836 12538

BISTRO CL 341 er velegnet i industrielle oppvaskmaskiner med automatisk doseringsanlegg, og virker effektivt i mykt og middels hardt vann. Bistro CL 341 er et sterkt alkalisk produkt med klor, som er effektiv til fjerning av smuss på glass, porselen, plast og rustfritt stål. Bistro CL 341 Bistro CL 341

10 L 20 L

Dunk Dunk

1 1

40 36

41835 12539

BISTRO 141 er velegnet i industrielle oppvaskmaskiner med automatisk doseringsanlegg og virker effektivt i mykt og middels hardt vann. Bistro 141 er et sterkt alkalisk produkt uten klor, som er effektiv til fjerning av smuss på glass, porselen, plast og rustfritt stål. Bistro 141 er velegnet til rengjøring av aluminium. Bistro 141 er med EDTA. Bistro 141 Bistro 141 Bistro 141 Bistro 141

10 L 20 L 200 L 1000 L

Dunk Dunk Trommel IBC

1 1 1 1

40 36 2 1

12741 12742 26124 26125

23


MASKINOPPVASK (FLYTENDE/PULVER) Produkt

Enhet

Ecolabel

Emballasje

Antall per kolli

Pallestr.

Varenr.

BISTRO 143 er velegnet i industrielle oppvaskmaskiner med automatisk doseringsanlegg, og virker effektivt i mykt og middels hardt vann. Bistro 143 er et sterkt alkalisk produkt uten klor, som er effektiv til fjerning av smuss på glass, porselen, plast og rustfritt stål. Bistro 143 er velegnet til rengjøring av aluminium. Bistro 143 er uten EDTA. Bistro 143 Bistro 143 Bistro 143

5 L 10 L 20 L

Dunk Dunk Dunk

3 1 1

108 40 36

26130 26158 26159

BISTRO CL 142 er velegnet i industrielle oppvaskmaskiner med automatisk doseringsanlegg og virker effektivt i mykt og middels hardt vann. Bistro CL 142 er et klorinert, sterkt alkalisk maskinoppvaskmiddel, som er spesielt effektiv til fjerning av smuss på aluminium. Bistro CL 142 fjerner effektivt misfarginger fra kaffe og te. Bistro CL 142 Bistro CL 142

10 L 20 L

Dunk Dunk

1 1

40 36

24633 12740

BISTRO POWDER 743 er velegnet til oppvask av servise og bestikk i små industri- og husholdnings-oppvask-maskiner. Bistro Powder 743 fjerner effektivt alle typer fett og matrester fra servise og bestikk. Bistro Powder 743 Bistro Powder 743 Bistro Powder 743 Bistro Powder 743

1,5 kg 3,2 kg 5 kg 8 kg

Ja Ja Ja Ja

Flaske Boks Pose Dunk

8 3 1 1

288 180 125 48

41867 41868 26180 41871

BISTRO POWDER CL 349 er et konsentrert alkalisk maskinoppvaskmiddel i pulverform til manuell dosering. Bistro Powder CL 349 er velegnet i industri- og husholdningsoppvaskmaskiner. Bistro Powder CL 349 gir en strålende og ren oppvask. Bistro Powder CL 349 angriper ikke aluminium eller metall. Bistro Powder CL 349 virker effektivt overfor forskjellige former for proteiner, kaffe- og te-belegg. Dessuten har Bistro Powder CL 349 en forebyggende effekt overfor kalkbelegg i oppvaskmaskinen. Bistro Powder CL 349 Bistro Powder CL 349 Bistro Powder CL 349 Bistro Powder CL 349 Bistro Powder CL 349

1,5 kg 3 kg 5 kg 5 kg 10 kg

Flaske Boks Spann Pose Spann

8 3 1 1 1

288 180 72 125 55

41821 41826 41822 29181 41823

BISTRO POWDER 348 er et konsentrert alkalisk maskinoppvaskmiddel i pulverform til manuell dosering. Bistro Powder 348 er velegnet i industri- og husholdningsoppvaskmaskiner. Bistro Powder 348 gir en strålende og ren oppvask. Bistro Powder 348 angriper ikke aluminium eller metall. Bistro Powder 348 virker effektivt overfor forskjellige former for proteiner, kaffe- og te-belegg. Dessuten har Bistro Powder 348 en forebyggende effekt overfor kalkbelegg i oppvaskmaskinen.

24

Bistro Powder 348 Bistro Powder 348 Bistro Powder 348 Bistro Powder 348

1,5 kg 5 kg 5 kg 12,5 kg

Flaske Spann Pose Pose

8 1 1 1

288 72 125 50

41819 41820 29182 41815


BISTRO

MASKINOPPVASK (PULVER)/AVSPENNING Produkt

Enhet

Ecolabel

Emballasje

Antall per kolli

Pallestr.

Varenr.

BISTRO POWDER 143 er et konsentrert alkalisk maskinoppvaskmiddel i pulverform til manuell dosering. Bistro Powder 143 er velegnet i industri- og husholdningsoppvaskmaskiner. Bistro Powder 143 gir en str책lende og ren oppvask. Bistro Powder 143 angriper ikke aluminium eller metall. Bistro Powder 143 virker effektivt overfor forskjellige former for proteiner, kaffe- og te-belegg. Dessuten har Bistro Powder 143 en forebyggende effekt overfor kalkbelegg i oppvaskmaskinen. Bistro Powder 143 Bistro Powder 143

1,5 kg 5 kg

Flaske Pose

8 1

288 125

24632 29183

BISTRO POWDER CL 144 er et konsentrert alkalisk maskinoppvaskmiddel i pulverform til manuell dosering. Bistro Powder CL 144 er velegnet i industri- og husholdningsoppvaskmaskiner. Bistro Powder CL 144 gir en str책lende og ren oppvask. Bistro Powder CL 144 angriper ikke aluminium eller metall. Bistro Powder CL 144 virker effektivt overfor forskjellige former for proteiner, kaffe- og te-belegg. Dessuten har Bistro Powder CL 144 en forebyggende effekt overfor kalkbelegg i oppvaskmaskinen. Bistro Powder CL 144 Bistro Powder CL 144

1,5 kg 5 kg

Flaske Pose

8 1

288 125

24627 29184

BISTRO RINSE 180 er velegnet til alle typer oppvaskmaskiner. Bistro Rinse 180 er lavtskummende. Bistro Rinse 180 nedbryter vannets overflatespenning i skyllefasen og etterlater serviset skinnende blankt. Bistro Rinse 180

5 L

Dunk

3

108

26107

BISTRO RINSE 380 er velegnet til alle typer oppvaskmaskiner. Bistro Rinse 380 er lavtskummende. Bistro Rinse 380 nedbryter vannets overflatespenning i skyllefasen og etterlater serviset skinnende blankt. Dessuten har Bistro Rinse 380 en forebyggende effekt overfor kalkbelegg i oppvaskmaskinen. Anbefalt med Bistro 741 eller Bistro Glas 345. Bistro Rinse 380 Bistro Rinse 380 Bistro Rinse 380

5 L 10 L 20 L

Dunk Dunk Dunk

3 1 1

108 40 36

49008 49009 49010

BISTRO RINSE 780 er velegnet til alle typer oppvaskmaskiner. Bistro Rinse 780 er lavtskummende. Bistro Rinse 780 nedbryter vannets overflatespenning i skyllefasen og etterlater serviset skinnende blankt. Bistro Rinse 780 Bistro Rinse 780 Bistro Rinse 780 Bistro Rinse 780 Bistro Rinse 780

1 L 5 L 10 L 20 L 200 L

Ja Ja Ja Ja Ja

Flaske Dunk Dunk Dunk Trommel

6 3 1 1 1

378 108 40 36 2

22104 22105 22108 22106 41034

*OBS: Alle Novadan pulverprodukter er velegnet til bruk ved vask av aluminium, glass, samt fjerning av garvesyre og proteiner.

25


SPESIALPRODUKTER Produkt

Enhet

Emballasje

Antall per kolli

Pallestr.

Varenr.

BISTRO IMO 310 er et flytende, mykt skuremiddel, som brukes til rengjøring av håndvasker, fliser, rustfritt stål, gryter og lignende. Bistro Imo 310 er et effektivt rengjøringsmiddel til fjerning av smuss og skitt. Produktet fjerner fastsittende smuss uten å skade overflaten. Bistro Imo 310

500 ml.

Flaske

12

720

41042

BISTRO IMO 311 brukes til manuell rengjøring til fjerning av sterkt tilsmussede overflater som fastbrente belegg og olje fra kjøkkenutstyr, vifter, stekeplater og innvendig i oppvaskmaskiner. Bistro Imo 311 oppløser og fjerner effektivt fett og gjør overflatene rene og glisikre. Bistro Imo 311 Bistro Imo 311

5 L 10 L

Dunk Dunk

3 1

108 36

41856 41854

BISTRO LIME 440 er et spesielt rengjøringspulver til rengjøring av kaffekanner, glasskokere og bryggetanker. Bistro Lime 440 fjerner effektivt alle rester av kaffe og te. Bistro Lime 440

800 gr.

Boks

3

216

41330

BISTRO OVEN 346 er et sterkt alkalisk produkt til rengjøring av steke- og bakeovner, stekeplater, bakeplater, grillrister og grillelementer, stekepanner, gryter og lignende alkaliebestandig materiale. Bistro Oven 346 fjerner effektivt fett, proteiner, sukker og lignende. Bør på grunn av sin høye alkalitet kun brukes på gjenstander av glass, jern, rustfritt stål samt alkalibestandige, emaljerte overflater. Bistro Oven 346 angriper gulvlakk, oljemaling, aluminium, lettmetallegeringer, kunststoffunderlag samt linoleum, og bør brukes med forsiktighet. Bruk gummihansker. Bistro Oven 346 Bistro Oven 346

1 L 5 L

Flaske Dunk

6 3

378 108

24622 25999

BISTRO OVEN 347 er et sterkt alkalisk produkt til rengjøring av steke- og bakeovner, stekeplater, bakeplater, grillrister og grillelementer, stekepanner, gryter og lignende alkaliebestandig materiale. Bistro Oven 347 fjerner effektivt fett, proteiner, sukker og lignende. Bør på grunn av sin høye alkalitet kun brukes på gjenstander av glass, jern, rustfritt stål samt alkalibestandige, emaljerte overflater. Bistro Oven 347 angriper gulvlakk, oljemaling, aluminium, lettmetallegeringer, kunststoffbelegninger samt linoleum, og bør brukes med forsiktighet. Bruk gummihansker. Bistro Oven 347 Bistro Oven 347

1 L 5 L

Flaske Dunk

12 3

360 108

26104 41502

BISTRO OVEN RINSE 381 er et alkalisk produkt til automatisk utvasking av steke- og bakeovner. Bistro Oven Rinse 381 nedbryter vannets overflatespenning i skyllefasen og etterlater ovnen skinnende blankt. Bistro Oven Rinse 381

26

5 L

Dunk

3

108

41503


BISTRO

SPESIALPRODUKTER Produkt

Enhet

Emballasje

Antall per kolli

Pallestr.

Varenr.

NOVACLEAN SPRAY er et enkelt rengjøringsmiddel, som brukes til grundig rengjøring av ekstremt skitne og fettete overflater i institusjoner, matvareindustrien og bil- og transportindustrien. Novaclean Spray har gode egenskaper for emulgering av fett og olje. Novaclean Spray

500 ml

Flaske

12

432

41129

IMO BIO DRAIN inneholder en naturlig bakterie- og enzymkultur for åpning og fortsatt renhold av avløp. Imo Bio Drain reagerer med organiske rester om samles opp i kloakkrør. De fleste enzymatiske rengjøringsmidler for avløp er ment for generelt vedlikehold, ved at de sørger for dreneringsflyt, og er ikke ment å rense helt tilstoppede avløpsrør. Fordelene med enzymatiske rengjøringsmidler for avløp er, at de er relativt trygge å bruke på en rekke VVS-installasjoner og har liten påvirkning på miljøet. Imo Bio Drain er en ikke-parfymert overflateaktivt middel. Produktet bruker en blanding av naturlige bakterier og enzymer til å åpne opp rørene og holde dem rene. Spyl avløpsrørene ukentlig med kokende vann for å holde dem rene. I tillegg kan du montere små filtre på toppen av avløpene for å hindre at hår, lo og andre tilstoppende elementer kommer inn i røret. Imo Bio Drain

1 L

Flaske

12

360

26151

IMO 310 til rengjøring av helt eller delvis tilstoppede avløp. Oppløser effektivt fett, hår og såpeavleiringer, og forebygger dårlig lukt. Imo Drain 310

1 L

Flaske

12

360

41003

IMO DRAIN 311 er et alkalisk produkt som er svært absorberende og blandes med vann under høy varmegenerering. Denne blandingen av vann og kjemikalie kan koke og føre til personskade, og vi anbefaler derfor, at du følger sikkerhetsanvisningene fra MSDS. Imo Drain 311 angriper aluminium, tinn, bly og sink. Imo Drain 311 oppløser effektivt fett og protein. Etterskyll med store mengder vann. Imo Drain 311

1 kg.

Boks

6

450

41801

BEDPAN WASHER er et spesialrengjøringsmiddel til bekken-skyllere, hetvanns-rensere og dekontaminatorer. Brukes i bekkenvaskere med automatisk dosering. Bedpan Washer er et flytende spesialmiddel med stor rengjøringseffekt. Etterlater bekkener og vaskefat blanke og uten kalkflekker. Bedpan washer

5 L

Dunk

3

108

41861

SURGICAL INSTRUMENT CLEANER er et flytende spesialprodukt til vask av kirurgiske instrumenter og narkoseutstyr. Surgical Instrument Cleaner fjerner effektivt smuss fra emner fremstilt av aluminium og andre lettmetaller. Surgical instrument cleaner

5 L

Dunk

3

108

41859

27


TØYVASK (PULVER) Produkt

Enhet

Ecolabel

Emballasje

Antall per kolli

Pallestr.

Varenr.

TEX POWDER COLOR 751 er et bredspektret vaskepulver, som er velegnet til maskinvask ved 30-60 °C av alle typer kulørte tekstiler. Kulørte tekstiler bør alltid vaskes separat de første 2-3 gangene. Tex Powder Color 751 må ikke brukes til vask av ull og silke. Tex Powder Color 751 inneholder enzymer, som effektivt nedbryter proteiner. Tex Powder Color 751 har et høyt innhold av vaskeaktive stoffer som effektivt fjerner fettstoffer og partikkelsmuss. Tex Powder Color 751 inneholder ikke parfyme. Tex Powder Color 751 Tex Powder Color 751 Tex Powder Color 751

2,5 kg Ja 5 kg Ja 12,5 kg Ja

Pose Sekk Sekk

6 1 1

180 125 50

31161 26167 31162

TEX POWDER WHITE 750 er et bredspektret vaskepulver som er velegnet til maskinvask ved 40-95 °C av alle typer hvite og lyse kulørte tekstiler. Tex Powder White 750 inneholder blekemiddel som bleker bort fargede flekker ved 50-95 °C. Jo høyere temperatur, jo kraftigere bleking. Tex Powder White 750 kan brukes til vask av alle typer kulørte tekstiler ved 40 °C, og fargeekte kulørte tekstiler som har behov for bleking ved 50-60 °C. (Kulørte tekstiler bør alltid vaskes separat de første 2-3 gangene). Tex Powder White 750 må ikke brukes til vask av ull og silke. Tex Powder White 750 inneholder enzymer, som effektivt nedbryter proteiner. Tex Powder White 750 har et høyt innhold av vaskeaktive stoffer som effektivt fjerner fettstoffer og partikkelsmuss. Tex Powder White 750 inneholder ikke parfyme. Tex Powder White 750 Tex Powder White 750 Tex Powder White 750

2 kg Ja 5 kg Ja 12,5 kg Ja

Pose Sekk Sekk

6 1 1

180 125 50

31160 26195 31159

TEX LIME POWDER 370 brukes til avkalkning av vaskemaskiner og som tilsetning til vask i områder med hardt vann, over (15°dH). Tex Lime Powder 370 avkalker vaskemaskiner skånsomt uten å ødelegge gummislanger og pakninger. Angriper ikke metalloverflater og emalje. Tex Lime Powder 370

2,5 kg

Spann

1

90 41813

TEX POWDER OB 350 er et bredspektret vaskepulver, som er velegnet til vask ved 40-95 °C av alle typer hvite og lyse kulørte tekstiler. Tex Powder OB 350 må ikke brukes til ull og silke. Tex Powder OB 350 inneholder blekemiddel, som effektivt bleker bort flekker ved 40-95 °C. Tex Powder OB 350 inneholder enzymer, som nedbryter proteiner. Tex Powder OB 350 har et høyt innhold av vaskeaktive stoffer, som effektivt fjerner fettstoffer og partikkelsmuss. Tex Powder OB 350 inneholder optisk hvitt, som øker hvitheten. Tex Powder OB 350 inneholder parfyme. Tex Powder OB 350

28

12,5 kg

Sekk

1

50

41812


TØYVASK

TØYVASK (PULVER)/SKUMDEMPER Produkt

Enhet

Emballasje

Antall per kolli

Pallestr.

Varenr.

TEX POWDER 150 er velegnet til vask av alle typer hvite og lyse kulørte tekstiler ved 60-90 °C. Inneholder blekemiddel, som gir en lett bleking fra ca.70 °C og en kraftigere bleking med høyere temperatur. Kan brukes til vask av mørke kulørte tekstiler ved 30-60°C, hvor bleking ikke finner sted (mørke kulørte tekstiler bør alltid vaskes separat de første 2-3 gangene for å redusere fargesmitting). Bør ikke brukes til vask av ull eller silke. Tex Powder 150 fjerner effektivt fettstoffer og partikkelsmuss. Tex Powder 150 inneholder blekemiddel som effektivt bleker bort flekker ved 70-90 °C. Tex Powder 150 inneholder ikke optisk hvitt. Tex Powder 150 inneholder fosfat. Tex Powder 150 har en behagelig duft. Tex Powder 150

12, 5 kg

Sekk

1

50

31097

Tex Powder Color NP 154 er velegnet til vask av alle typer kulørte tekstiler ved 30-600C (mørke kulørte tekstiler bør alltid vaskes separat de første 2-3 gangene for å redusere muligheten for at fargene sverter av). Kan brukes til vask av hvite tekstiler ved 30-900C, men flekker blekes ikke. Bør ikke brukes til vask av ull eller silke. Tex Powder Color NP 154 fjerner effektivt fettstoffer og partikkelsmuss. Tex Powder Color NP 154 inneholder ikke blekemiddel. Tex Powder Color NP 154 inneholder ikke optisk hvitt. Tex Powder Color NP 154 har en behagelig duft. Tex Powder Color NP 154 inneholder ikke fosfat . Tex Powder Color NP 154 Tex Powder Color NP 154

5 kg 12,5 kg

Pose Sekk

1 1

125 50

31106 31099

Tex Powder NP 153 er velegnet til vasking av alle typer hvite og lyse kulørte tekstiler ved 60-90°C. Tex Powder NP 153 inneholder blekemiddel som gir en lett bleking fra ca.70 °C og en kraftigere bleking med høyere temperatur. Tex Powder NP 153 kan brukes til vask av mørke kulørte tekstiler ved 30-60°C, hvor bleking ikke finner sted (mørke kulørte tekstiler bør alltid vaskes separat de første 2-3 gangene så man reduserer faren for at fargene smitter av). Tex Powder NP 153 må ikke brukes til vask av ull og silke. Tex Powder NP 153 fjerner effektivt fett og partikkelsmuss. Tex Powder NP 153 inneholder blekemiddel, som effektivt bleker bort flekker på 70-90 °C. Tex Powder NP 153 inneholder ikke optisk hvitt. Tex Powder NP 153 har en behagelig duft. Tex Powder NP 153 inneholder ikke fosfat. Tex Powder NP 153 Tex Powder NP 153

5 kg 12,5 kg

Pose Sekk

1 0

125 50

31107 31100

TEX POWDER COLOR 151 er velegnet til vask av alle typer kulørte tekstiler ved 30-60°C (mørke kulørte tekstiler bør alltid vaskes separat de første 2-3 gangene for å redusere muligheten for at fargene sverter av). Kan brukes til vask av hvite tekstiler ved 30-90 °C, men det blir ingen bleking av fargede flekker. Bør ikke brukes til vask av ull eller silke. Tex Powder Color 151 fjerner effektivt fettstoffer og partikkelsmuss. Tex Powder Color 151 inneholder ikke blekemidler. Tex Powder Color 151 inneholder ikke optisk hvitt. Tex Powder Color 151 inneholder fosfat. Tex Powder Color 151 har en behagelig duft. Tex Powder Color 151

12,5 kg

Sekk

1

50

31096

GAME ANTIFOAM 51 anvendes til skumdemping av prosess- og spillvann i bl.a. næringsmiddelindustrien. Dosering: 0,02% - 1% avhengig av applikasjon. Game Antifoam 51

5 L

Dunk

3

108

41845

29


TØYVASK (FLYTENDE) Produkt

Enhet

Emballasje

Antall per kolli

Pallestr.

Varenr.

TEX LIQUID ENZYME 353 er et bredspektret flytende vaskemiddel velegnet til maskinvask ved 40-95 °C av alle typer tekstiler. Tex Liquid Enzyme 353 er velegnet til bløtlegging og håndvask. (Kulørte tekstiler bør alltid vaskes separat de første 2-3 gangene). Tex Liquid Enzyme 353 kan brukes til vask av ull og silke (lav dosering). Tex Liquid Enzyme 353 inneholder enzymer som bryter ned proteiner og stivelse. Tex Liquid Enzyme 353 har et høyt innhold av vaskeaktive stoffer, som effektivt fjerner fettstoffer og partikkelsmuss. Tex Liquid Enzyme 353 kan brukes sammen med Tex Bleach Des 355, hvis en lett bleking eller desinfeksjon ønskes. Tex Liquid Enzyme 353 Tex Liquid Enzyme 353

5 L 20 L

Dunk Dunk

3 1

108 36

26018 26020

TEX LIQUID 354 er et bredspektret flytende vaskemiddel, som er velegnet til vask på 50-95 °C av alle typer hvite og lyse kulørte tekstiler. Tex Liquid 354 kan brukes til vask av alle typer kulørte tekstiler ved 40°C og fargeekte kulørte tekstiler, som har behov for bleking ved 50-60 °C. (Kulørte tekstiler bør alltid vaskes separat de første 2-3 gangene). Tex Liquid 354 må ikke brukes til vask av ull og silke. Tex Liquid 354 inneholder alkali og vaskeaktive stoffer, som effektivt fjerner fettstoffer og partikkelsmuss. Blekemidlene Tex Bleach 353 eller Tex Bleach Extra 355, kan brukes sammen med Tex Liquid 354. Tex Liquid 354 kan med fordel suppleres med Vaskeforsterker i forvasken ved vask av svært tilsmussede tekstiler. Tex Liquid 354 Tex Liquid 354 Tex Liquid 354

10L 20L 200L

Dunk Dunk Trommel

1 1 1

40 36 2

12744 12743 12745

TEX ODOUR 352 kan brukes overalt, hvor man ønsker å fjerne sjenerende lukt. Tex Odour 352 absorberer luktstoffer fra luften og nøytraliserer luktpartiklene fra tekstiler. Tex Odour 352 Tex Odour 352 Tex Odour 352

30

1 L 5 L 20L

Flaske Dunk Dunk

12 3 1

360 56291 108 56290 36 11045


TØYVASK

TØYVASK (FLYTENDE) Produkt

Enhet

Emballasje

Antall per kolli

Pallestr.

Varenr.

TEX SOFTENER 352 er et flytende, konsentrert tekstilskyllemiddel med antistatisk virkning. Tex Softener 352 motvirker statisk elektrisitet og mykgjør klærne. Tex Softener 352 Tex Softener 352 Tex Softener 352

1 L 5 L 10 L

Flaske Dunk Dunk

12 3 1

360 108 40

41808 41809 41864

TEX BLEACH 353 brukes til alle hvite og blekeekte kulørte tekstiler. Bleker effektivt på 70-95 °C. Tex Bleach 353 brukes i forbindelse med doseringsanlegg. Tex Bleach 353 er et miljøvennlig, ikke klorholdig blekemiddel. Tex Bleach 353 angriper ikke vanlige metallegeringer og kunststofftyper. Tex Bleach 353 spaltes etter bruk til vann og oksygen. Tex Bleach 353 Tex Bleach 353

5 L 10 L

Dunk 3 Spand 1

108 26162 40 41804

TEX BLEACH EXTRA 355 er et flytende blekemiddel med oksygen. Tex Bleach Extra 355 brukes til alle hvite og blekeekte kulørte tekstiler. Bleker effektivt på 50-70 °C. Tex Bleach Extra 355 brukes i forbindelse med doseringsanlegg. Tex Bleach Extra 355 er et miljøvennlig, ikke klorholdig bleke- og desinfiseringsmiddel. Tex Bleach Extra 355 Tex Bleach Extra 355

5 L 10 L

Dunk 3 Dunk 1

108 26163 40 41865

TEX SOFTENER F 351 er et flytende, konsentrert tekstilskyllemiddel med antistatisk virkning. Tex Softener F 351 motvirker statisk elektrisitet og mykgjør klærne samtidig med, at det tilfører klærne en behagelig duft. Tex Softener F 351 Tex Softener F 351 Tex Softener F 351

1 L 5 L 10 L

Flaske Dunk Dunk

12 3 1

360 108 40

41831 41832 41834

TEX BOOSTER 355 brukes som supplement til Tex Liquid 354 og Tex Liquid Enzyme 353 når man skal vaske svært skitne tekstiler. Tex Booster 355 brukes først og fremst i forvasken, sammen med Tex Liquid 354 eller Tex Liquid Enzyme 353. Tex Booster 355 har et svært høyt innhold av vaskeaktive stoffer. Tex Booster 355 hjelper effektivt med å fjerne fettstoffer og partikkelsmuss. Tex Booster 355 er velegnet til flekkbehandling. Tex Booster 355

10L

Dunk

1

40

41807

TEX DELICATE 358 er spesialutviklet for alle typer delikat vask, fra ull til alle typer blandingstekstiler. Tex Delicate 358 er bygget opp av flere overflateaktive midler, som er aktive ved lave temperaturer og har gode vedlikeholdsegenskaper for tekstiler. Tex Delicate 358

10 L

Dunk

1

40

26166

31


GULVPLEIE Produkt

Enhet

Ecolabel

Emballasje

Antall per kolli

Pallestr.

Varenr.

FLOOR 730 har en høy storrengjørings- og pleieeffekt. Floor 730 er velegnet til alle gulv, som tåler vann. Det anbefales, at gulv periodevis vekselvaskes med Uni Surface 720 for å unngå for mye såpefilm. Floor 730 etterlater en sterk pleiefilm, som er motstandsdyktig mot blant annet sorte streker og saltetsninger. Stripete overflater porefylles. Floor 730 Floor 730

1 L 5 L

Ja Ja

Flaske 12 Dunk 3

360 24617 108 22028

Floor F 731 har en høy storrengjørings- og pleieeffekt. Floor F 731 er velegnet til alle gulv, som tåler vann. Det anbefales, at gulv periodevis vekselvaskes med Uni Surface 720 for å unngå for mye såpefilm. Floor F 731 etterlater en sterk pleiefilm, som er motstandsdyktig mot blant annet sorte streker og saltetsninger. Stripete overflater porefylles. Floor F 731 Floor F 731

1 L 5 L

Ja Ja

Flaske 12 Dunk 3

360 22116 108 22126

FLOOR W 732 har en storrengjørings- og pleieeffekt, spesielt på polish-behandlede gulv. Floor W 732 er velegnet til alle gulv, som tåler vann. Det anbefales at gulv periodevis vekselvaskes med Uni 720 for å unngå for mye såpefilm. Floor W 732 etterlater en sterk pleiefilm som er motstandsdyktig mot blant annet sorte streker og saltetsninger. Floor W 732 Floor W 732

1 L 5 L

Ja Ja

Flaske 12 Dunk 3

360 24618 108 22027

FLOOR W F 733 har en storrengjørings- og pleieeffekt, spesielt på polish-behandlede gulv. Floor W F 733 er velegnet til alle gulv, som tåler vann. Det anbefales at gulv periodevis vekselvaskes med Uni Surface 720 for å unngå for mye såpefilm. Floor W F 733 tterlater en sterk pleiefilm som er motstandsdyktig mot blant annet sorte streker og saltetsninger. Floor W F 733 Floor W F 733

1 L 5 L

Ja Ja

Flaske 12 Dunk 3

360 22111 108 22121

FLOOR LINO 331 er velegnet til bruk på porøse gulv som linoleum, kork og uglaserte klinker med mye trafikk. Floor Lino 331 etterlater gulvene rene med en silkematt overflate. Floor Lino 331 gir ikke fettede overflater. Floor Lino 331 Floor Lino 331 Floor Lino 331

5 L 20 L 200 L

Dunk Dunk Trommel

3 1 1

108 36 2

41920 41928 26021

FLOOR TILE 332 er et kombineret rengørings- og pleieprodukt til alle gulvtyper, som tåler vann, og hvor pleievirkning ønskes. Er særlig velegnet til sten- og klinkegulve, til ubehandlede træoverflader Floor Tile 332 etterlater en beskyttende pleiefilm.

32

Floor Tile 332 Floor Tile 332 Floor Tile 332 Floor Tile 332

1 L 5 L 200 L 700 L

Flaske Dunk Trommel IBC

12 3 1 1

360 108 2 1

41100 41101 41105 41104


GULVPLEIE

GULVPLEIE Produkt

Enhet

Emballasje

Antall per kolli

Pallestr.

Varenr.

FLOOR TERRAZZO W 330 har en meget stor rengjørings- og pleieeffekt. Floor Terrazzo W 330 er velegnet til alle gulv, men har spesielt stor effekt på vinyl-, terrazzo-, linoleums- og gummigulv. Floor Terrazzo W 330 etterlater en sterk pleiefilm, som er motstandsdyktig selv over for sorte streker, saltetsninger osv. Rissede overflater porefylles. Floor Terrazzo W 330 Floor Terrazzo W 330

5 L 200 L

Dunk 3 Trommel 1

108 22073 2 22075

FLOOR RESIN 338 er særdeles velegnet til fjerning av harpiks på idrettsgulv. Floor Resin 338 kan både brukes manuelt eller i en gulvvaskmaskin. Floor Resin 338 kan brukes på alle typer gulv. Floor Resin 338 Floor Resin 338

5 L 20 L

Dunk Dunk

3 1

108 36

41046 41089

FLOOR CARP. 337 brukes i tepperensmaskiner til rengjøring av løse og faste tepper. (Kontroller krympe- og farge ektehet på teppene før start). Floor Carp. 337 løsner smuss og fettstoffer fra teppets fibre hurtig og effektivt. Ved sterk tilsmussing kan teppet fuktes med tepperens før rensing. Velegnet på alle slags tepper. Floor Carp. 337

5 L

Dunk 3

108 26039

FLOOR POLISH 336 er velegnet til daglig rengjøring av alle gulvtyper. Floor Polish 336 er basert på polymervoks og etterlater en smussavvisende, silkematt og glisikker overflate. Det anbefales å vekselvaske med Uni 720. Floor Polish 336

5 L

Dunk

3

108

41660

FOAM ACID 335 er et sterkt surt skumrengjøringsmiddel til bruk i nytelses- og matvareindustrien. Brukes på syrefaste overflater hvor det ønskes en hurtig og effektiv rengjøring og avkalking, f.eks. i storkjøkkener, matvareindustrien, bad og svømmehaller. Foam Acid 335 er velegnet til bruk på loddrette flater, da det skummede rengjøringsmiddelet danner et stabilt skum med særdeles god hefteevne. Etter 5-15 minutters virketid spyles skummet bort med rent vann. Foam Acid 335 bør ikke brukes på ubehandlet aluminium. Foam Acid 335 5 L Dunk 3 108 22148 FOAM 334 er et sterkt skumrengjøringsmiddel. Brukes på alkalibestandige overflater, hvor det ønskes en hurtig og effektiv rengjøring, f.eks. på fliser, betong og rustfritt stål. Foam 334 er velegnet til bruk på loddrette flater, da det skummede rengjøringsmiddelet har en god hefteevne. Foam 334 bør ikke brukes på ubehandlet aluminium. Foam Alka 334

5 L

Dunk

3

108

41803

FOAM NEUTRAL 333 er et skumrengjøringsmiddel til daglig rengjøring av bl.a. bad, våtrom, storkjøkkener osv. Gir ved utlegging med skumutstyr et jevnt, behagelig skumlag som effektivt fjerner smuss og fettstoffer. Foam Neutral 333

5 L

Dunk

3

108

41735

33


UNIVERSALRENGJØRING Produkt

Enhet

Ecolabel

Emballasje

Antall per kolli

Pallestr.

Varenr.

UNI SURFACE 720 brukes til rengjøring alle overflater, samt til inventar og gulv. Uni Surface 720 er et flytende rengjøringsmiddel, som effektivt fjerner alle vanlig forekommende smusstyper. Uni Surface 720 egner seg til vasking av gulv, hvor det har bygget seg opp for mye såpebelegg. Det anbefales å vekselvaske med Floor W 732. Uni Surface 720 Uni Surface 720

1 L 5 L

Ja Ja

Flaske 12 Dunk 3

360 24606 108 22019

UNI SURFACE F 720 brukes til rengjøring alle overflater, samt til inventar og gulv. Uni Surface F 720 er et flytende rengjøringsmiddel som effektivt fjerner alle vanlig forekommende smusstyper. Uni Surface F 720 egner seg til vasking av gulv, hvor det har bygget seg opp for mye såpebelegg. Det anbefales å vekselvaske med Floor W 732. Uni Surface F 720 Uni Surface F 720

1 L 5 L

Ja Ja

Flaske 12 Dunk 3

360 22110 108 22120

UNI SURFACE 321 brukes til daglig eller periodisk rengjøring av inventar og metalliserte polishbelagte overflater. Uni Surface 321 etterlater ingen film på overflaten. Uni Surface 321 kan brukes med doseringsanlegg til impregnering av mikrofibermopper i vaskemaskiner. Uni Surface 321

5 L

Dunk

3

108

41067

UNI SURFACE F 320 brukes til daglig eller periodisk rengjøring av inventar og metalliserte polishbelagte overflater. Uni Surface F 320 etterlater ingen film på overflaten. Uni Surface F 320 kan brukes med doseringsanlegg til impregnering av mikrofibermopper i vaskemaskiner. Uni Surface F 320 Uni Surface F 320 Uni Surface F 320

1 L 5 L 200 L

Flaske Dunk Trommel

12 3 1

360 108 2

41075 41068 41069

UNI SURFACE F 322 er et universalrengjøringsmiddel med salmiakk, som kan brukes ved daglig rengjøring av alle vaskbare overflater. Uni Surface F 322 er spesielt velegnet til rengjøring av skyllerom, baderom, toaletter, kjøkkener samt alle overflater, som tåler vann, f.eks. gulv, vegger og annet inventar. Uni Surface F 322 er velegnet til bruk i institusjoner, på kontorer, skoler osv. Uni Surface F 322 etterlater strålende rene overflater og en behagelig duft. På grunn av salmiakkinnholdet må vannet ikke være for varmt. Uni Surface F 322 Uni Surface F 322 Uni Surface F 322

34

1 L 5 L 200 L

Flaske 12 Dunk 3 Trommel 1

360 24609 108 22039 2 22040


UNIVERSAL

UNIVERSALRENGJØRING /GLASSRENS Produkt

Enhet

Emballasje

Antall per kolli

Pallestr.

Varenr.

UNI SURFACE 120 er et universalrengjøringsmiddel med salmiakk, som kan brukes ved daglig rengjøring av alle vaskbare overflater. Uni Surface 120 er spesielt velegnet til rengjøring av skyllerom, baderom, toaletter, kjøkkener samt alle overflater, som tåler vann, f.eks. gulv, vegger og annet inventar. Uni Surface 120 er velegnet til bruk i institusjoner, på kontorer, skoler osv. Uni Surface 120 etterlater strålende rene overflater og en behagelig duft. På grunn av salmiakkinnholdet må vannet ikke være for varmt. Uni Surface 120 Uni Surface 120

1 L 5 L

Flaske Dunk

12 2

360 108

24625 24629

UNI GLASS SPRAY 323 er et effektivt rengjøringsmiddel til glassoverflater som vinduer, speil, bilruter. Produktet kan samtidig med fordel brukes til flekkrengjøring på malte overflater. Unngå anvendelse i nærheten av antennelseskilder. Må ikke brukes på vannbasert maling. Uni Glass Spray 323 etterlater overflaten strålende blank uten striper. Uni Glass Spray 323 etterlater overflaten strålende blank uten striper. Uni Glass Spray 323 fjerner fett, olje, nikotin og lignende. Uni Glass Spray 323

500 ml

Flaske

12

432

41036

UNI GLASS 323 er et effektivt rengjøringsmiddel til glassoverflater som vinduer, speil, bilruter. Produktet kan samtidig med fordel brukes til flekkrengjøring på malte overflater. Unngå anvendelse i nærheten av antennelseskilder. Må ikke brukes på vannbasert maling. Uni Glass 323 etterlater overflaten strålende blank uten striper. Uni Glass 323 etterlater overflaten strålende blank uten striper. Uni Glass 323 fjerner fett, olje, nikotin og lignende. Uni Glass 323 Uni Glass 323 Uni Glass 323

5 L 200 L 1000 L

Dunk Trommel IBC

3 1 1

108 2 1

41037 41035 41029

UNI GLASS SPRAY 121 er et effektivt rengjøringsmiddel til glassoverflater som vinduer, speil, bilruter. Produktet kan samtidig med fordel brukes til flekkrengjøring på malte overflater. Unngå anvendelse i nærheten av antennelseskilder. Må ikke brukes på vannbasert maling. Uni Glass Spray 121 etterlater overflaten strålende blank uten striper. Uni Glass Spray 121 etterlater overflaten strålende blank uten striper. Uni Glass Spray 121 fjerner fett, olje, nikotin og lignende. Uni Glass Spray 121

500 ml

Flaske

12

432

49006

UNI STEEL SPRAY 324 rengjør og beskytter flater av rustfritt stål i én enkel arbeidsprosedyre. Uni Steel Spray 324 påføres flaten i passende mengde med lofri klut. Uni Steel Spray 324

500 ml

Flaske

12

432

26041

1 1 1

40 36 1

41363 60051 41356

UNI WATER 325 brukes innenfor all slags industri. Uni Water 325 er ikke sterilt. Uni Water 325 Uni Water 325 Uni Water 325

10 L 20 L 700 L

Dunk Dunk IBC

35


SANITET/AVLØPSRENS Produkt

Enhet

Ecolabel

Emballasje

Antall per kolli

Pallestr.

Varenr.

IMO ALKA 710 er alkalisk og brukes til periodisk rengjøring av alle overflater, som tåler vann. Imo Alka 710 egner seg godt til vekselvask av gulv, samt til periodisk rengjøring av inventar, vegger, malte flater og kjøkkenmaskiner. Imo Alka 710 Imo Alka 710

1 L 5 L

Ja Ja

Flaske 12 Dunk 3

360 24612 108 26022

IMO ALKA F 711 er alkalisk og brukes til periodisk rengjøring av alle overflater som tåler vann. Imo Alka F 711 har gode fettemulgerende egenskaper. Imo Alka F 711 egner seg godt til periodisk rengjøring av gulv, inventar, vegger, malte flater og kjøkkenmaskiner. Imo Alka F 711 Imo Alka F 711

1 L 5 L

Ja Ja

Flaske 12 Dunk 3

360 22112 108 22122

IMO ALKA 110 er et lavtskummende rengjøringsmiddel for enkel rengjøring og avfetting i matproduksjon og lignende bransjer. Produktet er ikke korroderende på aluminium. Imo Alka 110 har unike fett- og oljeemulgerende egenskaper og passer spesielt til fjerning av rester av kjettingvoks og rengjøring av transportbånd. Inneholder ikke EDTA og kan brukes på alle overflater. Imo Alka 110

1 L

Flaske

12

360

24624

NOVACLEAN SPRAY er et enkelt rengjøringsmiddel, som brukes til grundig rengjøring av ekstremt skitne og fettete overflater i institusjoner, matvareindustrien og bil- og transportindustrien. Novaclean Spray har gode egenskaper for emulgering av fett og olje. Novaclean Spray

500 ml

Flaske

12

432

41129

IMO BIO DRAIN inneholder en naturlig bakterie- og enzymkultur for åpning og fortsatt renhold av avløp. Imo Bio Drain reagerer med organiske rester om samles opp i kloakkrør. De fleste enzymatiske rengjøringsmidler for avløp er ment for generelt vedlikehold, ved at de sørger for dreneringsflyt, og er ikke ment å rense helt tilstoppede avløpsrør. Fordelene med enzymatiske rengjøringsmidler for avløp er at de er relativt trygge å bruke på en rekke VVS-installasjoner og har liten påvirkning på miljøet. Imo Bio Drain er en ikke-parfymert overflateaktivt middel. Produktet bruker en blanding av naturlige bakterier og enzymer til å åpne opp rørene og holde dem rene. Spyl avløpsrørene ukentlig med kokende vann for å holde dem rene. I tillegg kan du montere små filtre på toppen av avløpene for å hindre at hår, lo og andre tilstoppende elementer kommer inn i røret i det hele tatt. Imo Bio Drain

1 L

Flaske

12

360

26151

IMO DRAIN 310 til rengjøring av helt eller delvis tilstoppede avløp. Oppløser effektivt fett, hår og såpeavleiringer, og forebygger dårlig lukt. Imo Drain 310

1 L

Flaske

12

360

41003

IMO DRAIN 311 er et alkalisk produkt, som er svært absorberende og blandes med vann under høy varmegenerering. Denne blandingen av vann og kjemikalie kan koke og føre til personskade, og vi anbefaler derfor, at du følger sikkerhetsanvisningene fra MSDS. Imo Drain 311 angriper aluminium, tinn, bly og sink. Imo Drain 311 oppløser effektivt fett og protein. Etterskyll med store mengder vann.

36

Imo Drain 311

1 kg.

Boks

6

450

41801


SANITET

KALKLØSER Produkt

Enhet

Ecolabel

Emballasje

Antall per kolli

Pallestr.

Varenr.

LIME ACID 770 er velegnet til fjerning av kalk og kalksåper på harde overflater som tåler syre. Fjerner kalkbelegninger, urinstein og rustflekker. Hurtig fjerning av kraftige belegninger. Lime Acid 770 Lime Acid 770

1 L 5 L

Ja Ja

Flaske 12 Dunk 3

360 24608 108 22026

LIME ACID F 771 er velegnet til fjerning av kalk og kalksåper på harde overflater som tåler syre. Fjerner kalkbelegninger, urinstein og rustflekker. Hurtig fjerning av kraftige belegninger. Lime Acid F 771

1 L

Ja

Flaske

12

360

22113

LIME ACID 376 er et sterkt surt kalk- og rustfjernende rengjøringsmiddel til bruk på syrebestandige overflater. Lime Acid 376 er velegnet til bruk i institusjoner, industri, i svømmeanlegg osv. Lime Acid 376 er spesielt effektiv ved vanskelige kalkavleiringer. Lime Acid 376 er velegnet til rengjøring av f.eks. bremsebakker, kraner osv. for rust. Må ikke brukes på emaljerte overflater, marmor og terrazzo. Lime Acid 376 Lime Acid 376

1 L 5 L

Flaske Dunk

12 3

360 108

24614 22054

LIME 374 brukes til avkalking av kaffetraktere, vaske- og oppvaskmaskiner. Maskinavkalker fjerner effektivt kalkbelegninger. Må ikke brukes ufortynnet på ubehandlet aluminium, lettmetall legeringer eller på andre ikke syrebestandige materialer. Lime 374

1 L

Flaske

6

378

24631

LIME 371 brukes som avkalkingsmiddel til kaffetraktere. Ved regelmessig bruk av Lime 371 forebygger man kalkbelegninger. Lime 371 Lime 371

500 ml 5 L

Flaske Dunk

12 3

432 108

41342 41343

LIME 370 brukes som avkalkingsmiddel til kaffetraktere. Ved regelmessig bruk av Eddiksitronsyre forebygger man kalkbelegninger. Lime 370

1 L

Flaske

12

360

41340

LIME ACID 170 er et sterkt surt kalk- og rustfjernende rengjøringsmiddel til bruk på syrebestandige overflater. Lime Acid 170 er velegnet til bruk i institusjoner, industri, i svømmeanlegg osv. Lime Acid 170 er spesielt effektiv ved vanskelige kalkavleiringer. Lime Acid 170 er velegnet til rengjøring av f.eks. bremsebakker, kraner osv. for rust. Må ikke brukes på emaljerte overflater, marmor og terrazzo. Lime Acid 170

1 L

Flaske

12

360

24620

37


KALKLØSER Produkt

Enhet

Emballasje

Antall per kolli

Pallestr.

Varenr.

LIME KALCEDON 375 oppløser og fjerner kalkbelegg på rustfritt stål, veggfliser, håndvasker, forkrommet armatur og lignende. Innholdet av syre i Lime Kalcedon 375 fjerner kalk- og rustdannelser. Er tilsatt korrosjonsbeskytter. Lime Kalcedon 375 Lime Kalcedon 375

1 L 5 L

Flaske Dunk

12 3

360 108

41085 41086

270 50

41335 31124

LIME POWDER 373 er et avkalkingsmiddel til kaffetraktere, som effektivt fjerner kalkbelegg i kaffetrakteren. Lime Powder 373 Lime Powder 373

1 kg 12.5 kg

Boks Sekk

3 1

LIME ALKA Spray 372 kan med fordel brukes til rengjøring av fliser og ledd. Fukt overflaten med vann. Påfør Lime Alka Spray 372 og la det virke i 5-15 min. Bruk en svamp til å løsne vanskelig smuss. Rengjør alltid grundig med rent vann. Gjenta behandlingen om nødvendig. Lime Alka Spray 372

38

500 ml

Flaske

12

432

26177


SANITET

SANITET Produkt

Enhet

Ecolabel

Emballasje

Antall per kolli

Pallestr.

Varenr.

SANI ALKA 760 brukes til daglig rengjøring av alle vaskbare gjenstander og overflater, som tåler vann i sanitære rom. Sani Alka 760 etterlater en strålende ren overflate. Dessuten hindres oppbygging av kalk og kalksåper. Sani Alka 760 har en effektiv fettoppløsningsevne. Sani Alka 760 Sani Alka 760

1 L 5 L

Ja Ja

Flaske 12 Dunk 3

360 24605 108 22021

SANI ALKA 366 er et alkalisk, kalkhemmende sanitetsrengjøringsmiddel, som er spesielt egnet til daglig rengjøring i våtrom, til håndvasker, fliser, stål, speil, WC-er og lignende. Sani Alka 366 etterlater strålende rene overflater og overflødiggjør i stor utstrekning den periodiske kalkfjerningen. Sani Alka 366 har en effektiv fettoppløsningsevne. Sani Alka 366 Sani Alka 366

1 L 5 L

Flaske Dunk

12 3

360 108

24613 22051

SANI ACID Spray 365 brukes med fordel til rengjøring i sanitetsområdet. Fukt overflaten med vann. Sprøyt på Sani Acid Spray 365 og la det virke 5-15 min. Bruk en svamp for å løsne vanskelig smuss. Skyll alltid grundig med rent vann. Gjenta behandlingen hvis nødvendig. Sani Acid Spray 365

500 ml

Flaske

12

432

26175

SANI ALKA TOILET 362 er til daglig rengjøring av toaletter, bidet og urinaler. Sani Alka Toilet 362 oppløser fett, skitt, belegg og samtidig hemmer kalsium og urin stein innskudd. Sani Alka Toilet 362

750 ml

Flaske

10

540

41077

SANI NEUTRAL 160 er spesielt velegnet i våtrom, til håndvasker, fliser, stål, speil. Sani Neutral 160 forhindrer oppbygging av kalk og kalksåper. Sani Neutral 160 etterlater en strålende ren overflate og overflødiggjør i stor utstrekning den periodiske kalkfjerningen. Sani Neutral 160 har en effektiv fettoppløsningsevne. Sani Neutral 160

1 L

Flaske

12

360

24619

180 2

56306 56307

SANI ALKA CLOSET 367 er et spesialprodukt til tørrklosetter, som holder luften frisk på toalettet. Sani Alka Closet 367 Sani Alka Closet 367

2.5 L 200 L

Flaske Trommel

4 1

39


SANITET Produkt

Enhet

Ecolabel

Emballasje

Antall per kolli

Pallestr.

Varenr.

SANI ALKA F 760 brukes til daglig rengjøring av alle vaskbare gjenstander og overflater, som tåler vann i sanitære rom. Sani F 760 etterlater en strålende ren overflate. Dessuten hindres oppbygging av kalk og kalksåper. Sani F 760 har en effektiv fettoppløsningsevne. Sani Alka F 761 Sani Alka F 761

1 L 5 L

Ja Ja

Flaske Dunk

12 3

360 108

22114 22124

SANI NEUTRAL 364 er spesielt velegnet i våtrom, til håndvasker, fliser, stål, speil. Sani Neutral 364 forhindrer oppbygging av kalk og kalksåper. Sani Neutral 364 etterlater en strålende ren overflate og overflødiggjør i stor utstrekning den periodiske kalkfjerningen. Sani Neutral 364 har en effektiv fettoppløsningsevne. Sani Neutral 364 Sani Neutral 364

1 L 5 L

Flaske Dunk

12 3

360 108

24610 22042

SANI NEUTRAL CLOSET 363 er et vannforseglingsmiddel og er velegnet til bruk i bl.a. vannfri urinaler og tørrklosetter samt øvrige steder, hvor det ønskes en minimering av lukt og fordamping. Sani Neutral Closet 363 Sani Neutral Closet 363

1 L 200 L

Flaske Trommel

12 1

360 2

41180 41181

SANI ODOUR SPRAY 368 kan brukes overalt der sjenerende lukt skal fjernes. Sani Odour Spray 368 passer spesielt til sjenerende lukt rundt toaletter. Sani Odour Spray 368 har en frisk duft. Sani Odour spray 368

500 ml

Flaske

12

432

11046

NOVACLEAN brukes til grunnrengjøring av svært skitne og fettete overflater innen institusjonssektoren, næringsmiddelindustrien og bil-/transportbransjen. Novaclean har gode fett- og oljeemulgerende egenskaper. Novaclean kan brukes manuelt eller som skum ved bruk av et lavtrykkanlegg. Novaclean angriper ikke aluminium. Novaclean Novaclean Novaclean Novaclean Novaclean Novaclean

40

1 L 5 L 10 L 21 kg 210 kg 825 kg

Flaske Dunk Dunk Dunk Trommel IBC

12 3 1 1 1 1

360 108 40 36 2 1

41165 41126 41124 12431 41125 12224


SANITET

TOALETTER Produkt

Enhet

Ecolabel

Emballasje

Antall per kolli

Pallestr.

Varenr.

SANI TOILET 762 brukes til daglig rengjøring av WC-er, urinaler, uringlass og bekkener. Sani Toilet 762 fjerner effektivt kalk og rust, også under skyllekanten i WC-er. Sani Toilet 762 har avstemt viskositet, så den kalkløsende effekten utnyttes best mulig. Sani Toilet 762 er tilsatt korrosjonsbeskytter. Sani Toilet 762

750 ml Ja

Flaske

10

540

22017

SANI TOILET F 763 brukes til daglig rengjøring av WC-er, urinaler, uringlass og bekkener. Sani Toilet F 763 fjerner effektivt kalk og rust, også under skyllekanten i WC-er. Sani Toilet F 763 har avstemt viskositet, så den kalkløsende effekten utnyttes best mulig. SSani Toilet F 763 er tilsatt korrosjonsbeskytter. Sani Toilet F 763

750 ml Ja

Flaske

10

540

22115

SANI TOILET CITRIN 360 brukes til daglig rengjøring av WC-er, urinaler, uringlass og bekkener. Sani Toilet Citrin 360 fjerner effektivt kalk og rust, også under skyllekanten i WC-er. Sani Toilet Citrin 360 har avstemt viskositet, så den kalkløsende effekten utnyttes best mulig. Sani Toilet Citrin 360 er tilsatt korrosjonsbeskytter. Sani Toilet Citrin 360

750 ml

Flaske

10

540

41076

SANI ALKA TOILET 362 er vant til daglig rengjøring av toaletter, bidet og urinaler. Sani Toilet 362 Rengjør oppløser fett, skitt, belegg og samtidig hemmer kalsium og urin stein innskudd. Sani Alka Toilet 362

750 ml

Flaske

10

540

41077

41


DESINFEKSJON Produkt

Enhet

Emballasje

Antall per kolli

Pallestr.

Varenr.

COMBI DES 70% er et desinfeksjonsmiddel basert på denaturert etanol. Inneholder glycerin, som virker mykgjørende på huden. Tørre og synlig rene hender gnis inn med 2-5 ml Combi Des 70%. Virketid: 30 sek. Combi Des 70% Combi Des 70%

1 L 5 L

Dispenso Dunk

10 1

300 56

41300 41297

COMBI DES 85% er et desinfeksjonsmiddel basert på denaturert etanol. Inneholder glycerin, som virker mykgjørende på huden. Tørre og synlig rene hender gnis inn med 2-5 ml Combi Des 85%. Virketid: 30 sek. Combi Des 85% Combi Des 85% Combi Des 85% Combi Des 85%

100 ml 600 ml 750 ml 1 L

Flaske Flaske Flaske Dispenso

15 12 12 10

1.800 720 432 400

41270 41296 42968 41267

COMBI DES GEL 85% er et desinfeksjonsmiddel basert på denaturert etanol. Inneholder glycerin, som virker mykgjørende på huden. Tørre og synlig rene hender gnis inn med 2-5 ml Combi Des Gel 85%. Virketid: 30 sek. Combi Des Gel 85% Combi Des Gel 85% Combi Des Gel 85%

120 ml 600 ml 1 L

Flaske Flaske Dispenso

15 12 10

1.800 720 300

41295 41302 41293

COMBI HEX 85 % brukes der hvor en grundig, effektiv og holdbar desinfisering av hendene er påkrevd. Skal ikke brukes i forbindelse med operasjon av mellomøret og trommehinnen. Skal kun brukes på operasjonssalen. Combi Hex 85 % er et effektivt desinfiseringsmiddel takket være produktets etanol- og klorheksidininnhold. Combi Hex 85 % inneholder glyserin, som mykner opp huden. Produktet er derfor skånsomt mot brukeren. Combi Hex 85%

1 L

Dispenso

6

288

41299

DENTIN benyttes til regelmessig rengjøring og desinfeksjon av alle vaskbare overflater. Spesielt velegnet til bruk i skyllerom, baderom, toaletter, kjøkken samt alle overflater, som tåler vann. Dentin fjerner effektivt alminnelig forekommende typer smuss. Det er et bredspektret desinfeksjonsmiddel, som er virksomt overfor de fleste typer bakterier, gjær og sopp. Produktet rengjør, desinfiserer, fjerner lukt og hindrer forråtnelse og slimdannelse. Dersom produktet benyttes til desinfeksjon - må dette skje som en særskilt arbeidsprosess etter forutgående rengjøring med etterfølgende avskylling. Uansett om produktet benyttes som rengjørings- eller desinfeksjonsmiddel, skal aller flater som senere kommer i kontakt med kjøtt og kjøttvarer, etterskylles grundig med rent vann. Alminnelig rengjøring : 0,5 - 0,7 dl til 10 liter vann. Desinfeksjon : 0,8 - 1,2 dl til 10 liter vann. Virketid ved desinfeksjon : 5 minutter til 1 time. Dentin Dentin

42

1 L 5 L

Flaske Dunk

Bruk biocider trygt. Les alltid etiketten og produktinformasjonen nøye før bruk!

12 3

360 108

24611 22045


DESINFEKSJON

DESINFEKSJON Produkt

Enhet

Emballasje

Antall per kolli

Pallestr.

Varenr.

KLORRENT er et desinfeksjonsmiddel til alle klorbestandige overflater som instrumenter, redskaper, maskiner, inventar og lignende. Klorrent er samtidig velegnet til bleking av kar- og gulvkluter. Til desinfeksjon brukes 1-2 dl (4-8 pumpeslag) til 8 liter vann. Etter endt desinfeksjon skal alle flater skylles nøye med drikkevann. Til bleking brukes 1/2 dl (2 pumpeslag) til 8 liter vann. MÅ IKKE BLANDES MED SYRE ELLER SYREHOLDIGE PRODUKTER. Klorrent Klorrent

1 L 5 L

Flaske Dunk

12 3

360 108

41355 41356

DESINFECT MAXI er et flytende, nøytralt desinfeksjonsmiddel til bruk innenfor matvarebransjen. Desinfect Maxi kan brukes til skumdesinfeksjon i produksjonslokaler, på gulv og vegger, på maskiner og utstyr osv. Desinfect Maxi er et bredspektret desinfeksjonsmiddel, som er effektivt mot bakterier, gjær, sopp og virus. Desinfect Maxi sikrer effektiv fjerning av alle mikroorganismer som kan skade matvarer. Desinfect Maxi gir et moderat, stabilt skum med god hefteevne og er derfor også velegnet på loddrette flater. Bruksoppløsning: 1-5 % (vektprosent). Temperatur: 10-40 °C. Kontakttid: 5-60 minutter. Legges ut som skum med lavtrykkssprøyte. La ikke skummet tørke inn. Etter endt desinfeksjon skal alle flater, som senere kommer i kontakt med matvarer skylles grundig med drikkevann. Desinfect Maxi Desinfect Maxi

1 L 19 kg

Flaske Dunk

12 1

360 36

41876 12436

Til desinfeksjon av overflater, instrumenter, redskaper og inventar. DESINFEKTION virker overfor vanlig forekommende bakterier og sopp. Et unntak er Pseudomonas, som forekommer i former som er vanskelige å komme til livs med vanlige oppløsninger av Desinfektion. Bruksoppløsning: 2 % (vektprosent). Temperatur: 10-40 °C. Kontakttid: 15-30 minutter. Etter endt desinfeksjon skal alle flater, som senere kommer i kontakt med matvarer skylles grundig med drikkevann. Desinfektion Desinfektion

5 L 20 L

Dunk 3 Dunk 1

108 12337 36 12428

DESINFECT QAC er et flytende, nøytralt desinfeksjonsmiddel til bruk innenfor matvarebransjen. Desinfect QAC kan brukes til desinfeksjon på alle overflater, gulv, vegger, maskiner, utstyr osv. Desinfect QAC Desinfect QAC

1 L 20 kg

Flaske 12 Dunk 1

360 26132 36 12339

Bruk biocider trygt. Les alltid etiketten og produktinformasjonen nøye før bruk!

43


DESINFEKSJON Produkt

Enhet

Emballasje

Antall per kolli

Pallestr.

Varenr.

Bredspektret skumdesinfeksjonsmiddel til bruk i næringsmiddelindustrien. Benyttes til desinfeksjon av lokaler, redskap og inventar. Må ikke blandes med klorholdige produkter. Godkjent til desinfeksjon i fiskeindustrien. Dette produkt er merket i h.h.t. og registrert av TKVDN. Bruksoppløsning: 1-3 w/w% . Temperatur: 5-25°C. Virketid: 10-20 minutter. Des Foam PAA

1 L

Flaske

12

360

26165

Desinfect O er et nytt desinfeksjonsmiddel i tablettform (skumtablett). Tabletten gir et stabilt aktivt oksygen, når den er løst opp i vann. Produktet benyttes for å desinfisere redskap, apparater samt overflater i næringsmiddelindustrien og i landbruket. Produktet virker effektivt på grampositive og -negative bakterier, gjær, muggsopp, sporer og virus. Ved korrekt dosering er Desinfect O ikke korrosivt. Produktet misfarger ikke metaller, plast, gummi eller andre behandlede overflater. 1 tablett (a´6 gram) oppløses i 2,5 liter lunket vann (ca. 30°C). I Helse sektor 1 tablett (a´6 gram) oppløses i 1 liter vann. Virketid: 5-30 minutter. 1 tablett (a´24 gram) oppløses i 10 liter lunket vann (ca. 30°C). Virketid: 5-30 minutter. Desinfect O

16 tabs

Boks

16

1.056

12365

>30% desinfeksjonsmiddel. Benyttes til desinfeksjon av apparater og utstyr i meierier ol. innenfor all næringsmiddelindustri. Bør ikke brukes på lettmetaller. Må ikke blandes med syrer. Doseres i forholdet 1 tablett til 10 liter vann (200 ppm klor i oppløsning). Virketid 2-5 minutter. Temperatur: Max. 40°C. Som desinfeksjonsmiddel benyttes produktet på allerede rengjorte og skyllede flater. Etter endt desinfeksjon skal alle flater skylles nøye med drikkevann. Klortabs

6 tabs

Boks

Bruk biocider trygt. Les alltid etiketten og produktinformasjonen nøye før bruk!

44

6

528

12336


DESINFEKSJON

DESINFEKSJON Produkt

Enhet

Emballasje

Antall per kolli

Pallestr.

Varenr.

NATRIUMHYPOCHLORIT brukes som blekemiddel i vaskerier og i tekstilindustrien, til desinfeksjon av svømmehaller samt til desinfeksjon i landbruk og i næringsmiddelindustrien. Natriumhypochlorit brukes også som oksidasjonsmiddel i den kjemiske industrien og til behandling av avløpsvann. Angriper ved lengere tids bruk metaller som f.eks. jern, stål, kobber, bronse, messing og aluminium. Natriumhypochlorit er et alkalisk, bredspektret og hurtigvirkende desinfeksjonsmiddel. Natriumhypochlorit har en god effekt overfor mikroorganismer som f.eks.: Bakterier, sporer, virus og skimmel. Ved oppvarming eller sammenblanding med syre utvikles fritt klor. Til desinfeksjon med 200 ppm aktiv klor brukes en konsentrasjon på 0,16 % (svarende til 0,13 dl pr. 10 liter vann). Til overflatedesinfeksjon 1-3 %. For å oppnå en effektiv desinfeksjon bør vanntemperaturen være 10-40 °C. Innvirkningstiden 15-30 min. Varen forhandles i plastemballasje og må ikke helles over på metall. VED KONTAKT MED SYRE UTVIKLES GIFTIG GASS. Etter endt rengjøring skal alle flater, som senere kommer i kontakt med matvarer skylles grundig med rent vann. Natriumhypochlorit Natriumhypochlorit

22 kg 930 kg

Dunk IBC

1 1

36 1

31370 31361

DESINFECT ULTRA brukes til skumdesinfeksjon av bord, maskiner, vegger, gulv, kar m.m. Desinfect Ultra er et bredspekteret desinfeksjonsmiddel, som er virksomt overfor bakterier, gjær, sopp og virus. Produktet sikrer effektiv fjerning av mikroorganismer som kan skade næringsmidler. Produktet gir et kraftig, stabilt skum med god vedheftningsevne og er derfor velegnet på loddrette flater. Må ikke blandes med klorholdige produkter. Bruksoppløsning: 0,1-2% (vægt prosent). Påføres med lavtrykksprøyte som skum. Temperatur max. 50°C. Virketid: 5-60 minutter. La ikke skummet tørke inn. Etter endt desinfeksjon skal alle flater skylles nøye med drikkevann. Desinfect Ultra Desinfect Ultra Desinfect Ultra

1 L 19.5 kg 200 kg

Flaske Dunk Trommel

12 1 1

360 36 2

26133 12426 12327

Bruk biocider trygt. Les alltid etiketten og produktinformasjonen nøye før bruk!

45


PRODUKTSPESIFIKASJONER SVANEMERKET RENGJØRINGSMIDLER PRODUKTSPESIFIKASJON

Imo Alka 710 Imo Alka F 711

Vekselvask av gulv

Inventar/ vegger/ vinduer osv.

• •

Sanitet / bad

Storkjøkkener

Manuell oppvask

Toalettskål

Gulv

• •

• • * *

Floor 730 Floor F 731

* * • • •

* *

* * * * *

* *

• •

* *

Lime Acid 770 Lime Acid F 771 Bistro Manu 740

Sani Alka 760 Sani Alka F 761

• • * • • * *

Sani Toilet 762 Sani Toilet F 763 Uni Surface 720 Uni Surface F 720

• •

* *

Floor W 732 Floor W F 733

DESINFEKSJON PRODUKTSPESIFIKASJON

Klor / Kloritt

Oxiderende

Desinfect QAC Desinfect Maxi

• •

Desinfektion

IPA Sprit 70%

• •

Novadan Des wipes Desinfect Ultra

Des Foam PAA

46

Alkohol

• •

Tego 2000

• Egnet

Amfotær

Desinfect O

Oxine B-50

Kvartenære ammoniumsforbindelser

• • •

Dentin, desinfeksjon

Klorrent

Polishbehandlede gulv

* Svært egnet

• •


UNIVERSALRENGJØRING PRODUKTSPESIFIKASJON

Farge

Parfyme

Inventar

Rustfritt stål

Aluminium

Speil/ glass

Bad/ sanitet/ håndvask

Toalett

Fliser/ klinker

Emalje

Vinyl

Marmor

Tre/ kork/ lakk

Terrazzo

Linoleum

Bistro Imo 310 Sani Alka 366

g

g

Sani Toilet Citrin 360

g

g

*

*

Uni Surface 321

Bistro Imo 311

• •

*

*

Uni Surface F 320

g

Uni Surface F 322

g

g

g

g

*

*

*

*

*

*

Floor Resin 338 Sani Neutral 364 Lime Kalcedon 375

*

g

Uni Glass 323

*

g

Novaclean

*

*

*

TØYVASK PRODUKTSPESIFIKASJON

Fosfatfri

Flytende

Pulver

Tex Powder NP 153 (white)

• • • • • •

Tex Powder NP 154 (color)

Tex Powder White 750 Tex Powder Color 751 Tex Powder OB 350 Tex Powder 150 Tex Powder Color 151

Tex Liquid Enzyme 353* Tex Liquid 354 Tex Softener 352 Tex Softener F 351 Tex Bleach 353 Tex Bleach Extra 355 Tex Booster 355

i Egnet

• • • • • • •

* Svært egnet

* Anbefales for vask microfiber produkter

Parfyme

• • •

Enzymer

• • •

Blekemiddel

Optisk hvitt

Kulørt vask

Hvit vask

Skånevask

• •

• • •

Svanemerket

• • •

• • • •

• • •

• • • • • • •

g Inneholder

47


OPPVASK PRODUKTSPESIFIKASJON

Fosfat fri

Enzymer

Pulver

Flytende

Tabs

Maskinoppvask

Håndoppvask

Rustfritt Stål

Aluminium

Glass

Protein

Garvesyre

Stivelse

Bistro Manu 740

i

i

i

i

i

i

i

i

Bistro Manu F 340

i

i

i

i

i

i

i

i

Bistro Manu 140

i

i

i

i

i

i

i

i

i

*

i

i

i

i

Bistro 741

i

i

i

Bistro Glas 345

i

i

*

*

Bistro Alu 742

i

i

i

i

Bistro Alu CL 342

i

i

i

i

Bistro 344

i

Bistro CL 341

*

*

*

*

i

i

*

i

i

i

i

i

i

*

*

Bistro 141

i

i

i

*

i

i

Bistro CL 142

i

i

*

i

*

i

Bistro 143

i

i

i

i

*

i

i

i

i

i

i

i

i

i

*

*

*

*

*

*

Bistro Powder 348

i

i

*

*

*

*

*

*

Bistro Powder CL 349

i

i

*

*

*

*

*

*

i

i

*

*

*

*

*

*

i

i

Bistro Powder CL 144

i

Bistro Rinse 780

i

i

i

i

Bistro Rinse 380

i

i

i

i

Neutral Opvasketabs

i

i

i

i

*

i

*

i

Special products: Bistro Oven 346

i

Bistro Oven 347

i

Bistro Oven Rinse 381

i

Bedpan washer

i

i

Surgical instrument cleaner

i

i

i

i

PERSONLIG HYGIENE PRODUKTSPESIFIKASJON

Farge / Perleeffekt

MIKO Pearl Cream Soap *

Parfyme

i

Etanol

Svanemerket

i

i

MIKO Soft Cream Soap *

i

i

MIKO Soft Foam *

i

MIKO Pearl Foam *

i

Glyserin

i

i

MIKO Pearl Hair & Body shampoo

i

i

MIKO Pearl Hair & Body Foam

i

i

i

MIKO Soft Hair & Body shampoo

MIKO All-Over Shampoo

i

MIKO Soft Hand Lotion

i

MIKO Soft Hand Cream

i

MIKO Pearl Hand Cream

i

i

i

Combi Des i 70% & 85%

i

i

Combi Des Gel 85%

i

i

iEgnet

* Svært egnet

48 * Inneholder ingen av de 26 kjente allergifremkallende stoffene.

Svanemerket

i i

Bistro Powder 743

Klorert


UTSTYR

UTSTYR Produkt

Enhet

Emballasje

Antall per kolli

Pallestr.

Varenr.

Filtersalt brukes til rengjøring av kalkfiltre i oppvaskmaskiner for å sikre optimal effekt. 100 % ren natriumklorid. Filtersalt Fint Filtersalt Groft

2 kg 2 kg

Pose Pose

6 poser 6 poser

41195 41196

Salttabletter brukes med fordel i mindre, automatiske bløtgjøringsanlegg (ionbytteanlegg) med innebygd saltbeholder da disse anleggene er spesielt følsomme overfor urenheter. Kan anvendes i alle automatiske bløtgjøringsanlegg. Salttabletter Salttabletter

10 Kg 25 Kg

Sekk Sekk

1 1

41390 41365

1

31384

Produksjonssalt brukes i svømmehaller og tekstilfargerier samt i matvarebransjen. Produktionssalt

25 Kg

Sekk

Kombinert rengjøring- og pleieprodukter til alle gulvtyper som tåler vann, og hvor pleievirkning ønskes. Spesielt velegnet til stein og klinkegulv, men også til rengjøring av ubehandlede treoverflater. Har gode rengjøringsegenskaper og etterlater en beskyttende pleiefilm. Krystalsæbe

5 kg

Sekk

1

80

1 stk

Stk.

1

41116

Kurv Micro t/vegg Kurv Micro t/væg*

20454

49


UTSTYR Produkt

Enhet

Emballasje

Antall per kolli

Pallestr.

Varenr.

EMULSFIER PLUS er en polish-fjerner til de tøffe jobbene. Fjerner raskt mange lag eller polish som er polert jevnlig. Skyll etter med rent vann. Brukes på linoleum med største forsiktighet og kun etter utført fargetest. Emulsifier Plus

5 L

Dunk

3

42937

SD 20 er et spesialmiddel til lettskuring av polish før pålegging av nye lag. Kan også brukes som polish-fjerner til fargefølsomme gulv og kan pga. lav skumdannelse brukes i gulvvaskere. SD 20

5 L

Dunk

3

42932

DURA PRIME brukes som grunnpolish under Spartan toppolish. Kan også legges i 2 lag på linoleum hvis man ikke ønsker glans. Klar til bruk. Rekkeevne - 1 lag: 30 m2 pr. liter, følgende lag: 40-50 m2 pr. liter. Dura Prime

5 L

Dunk

3

42933

DURA GLOSS er en økonomisk polish, som gir en krystallklar glans direkte fra moppen. Bruksferdig. Rekkeevne: 40-50 m2. Dura Gloss

5 L

Dunk

3

42934

UPPER LIMITS er en premium polish til sterkt trafikkerte gulv. Urethane, forsterkede polymerer. Ultra Hig Speed - poleres jevnlig. Bruksferdig. Rekkevidde: 40-50 m2 pr. liter. Upper Limits

5 L

Dunk

3

42935

SUN SWEPT er et vedlikeholds-rengjøringsmiddel som hovedsakelig er til bruk i gulvvaskmaskiner. Fyller ut små riper og holder vedlikeholdsbudsjettet på et minimum. Brukes en gang om uken. Sun Swept

5 L

Dunk

3

42936

1 stk

Stk.

1

20437

1 stk

Stk.

1

20438

1 stk

Stk.

1

20417

Dunkvogn t 10 L Dunkvogn Dunkvogn til 20 L Dunkvogn Dunkholder til 5 og 10 l dunk Dunkholder

50


UTSTYR REKVISITTER

UTSTYR Produkt

Enhet

Emballasje

Antall per kolli

Pallestr.

Varenr.

Pulver og avspennings-doseringssystem montert komplett på en metallplate som er klar til oppsetting på veggen ved siden av oppvaskmaskinen. Dema Doseringsanlæg 1 stk Flytende maskinoppvask- og avspennings-doseringssystem.

Stk. 44943

Dema Doseringsanlæg

Stk.

1 stk

26095

Doseringsutstyr uten separat avsperring. Beregnet for tilslutning til avtappingsarmatur. Hydromix 16 L u/afbryder

1 stk

Stk.

1

20342

1 stk

Stk.

1

20427

1 stk

Stk.

1

41392

1 stk

Stk.

1

41374

1 stk

Stk.

1

41375

1 stk

Stk.

1

41370

1 stk

Stk.

1

41385

Tilkoblings-sett Tilkoblingskit Doseringspipette t/1 liter Doseringspipette Doseringspumpe til flaske 1/0,75 l Doseringspumpe Doseringspumpe t/1 l 10 ml Doseringspumpe Doseringspumpe t/5 l 10 ml Doseringspumpe Doseringspumpe til dunk 20 l Doseringspumpe Albuedispenser

51


UTSTYR Produkt

Enhet

Emballasje

Antall per kolli

Pallestr.

Varenr.

Forstøver til 500 ml flasker. Kapsel størrelse 28 mm Forstøver Hvid

1 stk

Stk.

1

49118

1 stk

Stk.

1

49126

Stk.

1

26119

Strålespray hvit til 1 l flaske Strålespray

Kwazar Desinfeksjonssprøyte kan brukes til utlegging av syre og klor. Desinfektionssprøjte 6L

1 stk

Urinal Frisk brukes til toaletter. Oppløses langsomt i vann. Har en duft av sitron. Urinalfrisk i net lemon

Stk.

Karton/Net

24 22634

Bio Urinal-tabletter brukes som luktfjerner. Med bakteriesporer som effektivt fjerner kilden til luktproblemer. Tabletten fungerer på svært små mengder vann og er derfor vannbesparende, og den holder lenge. Bio Urinaltablet 750 gr.

Stk

Stk.

12

41090

Stk

Stk.

1

42965

Stk

Stk.

12

42966

Dispenser til toalettsetespray-refill (Toalettseterens). Dispenser t/toiletsæde desinf. Toalettseterens, refill til dispenser. Refill til toiletsædedispenser

Micro-dispenser er liten og diskret og sikrer automatisk og effektiv duftkontroll på f. eks. toaletter. Dispenseren kan tilpasses individuelt. Bruker en stk. duft-refill, som holder i 30, 60 eller 90 dager, avhengig av programmering. Select Dispenser Micro

Stk

Stk.

1

49782

Pose

Karton/pose

12

41917

Stk Stk

Stk. Stk.

12 12

49078 49077

Clean Sence brukes som aerosol-refill i mikro-dispenseren. Micro Refill Clean Scent Duftblokker brukes til nøytralisering av luft.

52

Duftblokke Lemon Duftblokke Potpourri


UTSTYR

SKUMUTSTYR Produkt

Enhet

Emballasje

Antall per kolli

Pallestr.

Varenr.

NITO Skumpistol, inkl. strålerør. Til rengjøring i sanitære rom og mindre prosessområder. Med skumsprøyten legges skummet ut uten aerosoler ved normalt vanntrykk. Alltid korrekt dosering. Nito Skumpistol 1,4 L Nito Skumpistol 2,5 L

1 stk 1 stk

Stk. Stk.

1 1

44001 22621

1 1

44000 43999

NITO Skumpistol tilbehør, til rengjøring hvor det brukes kaldt vann, maks. 400C. Slange til Skumpistol 15 M Koblingssæt t/skumpistol

1 stk 1 stk

Stk. Stk.

Kombi, pistol til skumrengjøring. Kan monteres med strålerør. Funksjonell konstruksjon med trinnløs regulering av vannmengden. Pistolgreb t/skumpistol

1 stk

Stk.

1

44004

NITO Strålerør med liten dyse til skylling etter endt skumrengjøring. Gir kraftig stråle. Passer til varenr. 44004, 22621 og 43995. Nito Strålerør 17 Cm Nito Strålerør 65 Cm

1 stk 1 stk

Stk. Stk.

1 1

44002 44005

NITO Ergo skumpistol til rengjøring i sanitære rom og mindre prosessområder. Med skumsprøyten legges skummet ut uten aerosoler ved normalt vanntrykk. Ergonomisk design sikrer en god arbeidsstilling. Alltid korrekt dosering. Nito Ergo Skumpistol 1,4 L Nito Ergo Skumpistol 2,5 L

1 stk 1 stk

Stk. Stk.

1 1

43997 43998

NITO Ergo Combi industripistol er en ergonomisk designet varmtvannspistol til bruk i forbindelse med skumrengjøring. Termisk beskyttelse av håndtaket. Nito ErgoCombi Industripistol

1 stk

Stk.

1

43995

1 stk

Stk.

1

44077

Sugeslange med filter. Sugeslange t/Skumpistol

Til skumrengjøring. Vann og kjemi blandes alltid i en korrekt dosering og skummes på overflatene. Passer til både stor og liten beholder. Låg med dyse

1 stk

Stk.

1

44076

53


OM NOVADAN Novadan er en av de største aktører innenfor rengjøringsmidler i Skandinavia og Novadan vokser på det internasjonale markedet. Vi utvikler og produserer vaskemidler, desinfeksjonsmidler og hygieneprodukter. Vi tilbyr BtB renholdsløsninger til et bredt spekter av bransjer. • Novadan er et internasjonalt selskap med produksjonssteder / salgskontorer i Danmark, Polen og Sverige. • Våre selgere dekker det meste av Europa, Midt-Østen, CIS, Australia og New Zealand • Novadan er en del av den amerikansk-eide gruppen: ITW (Illinois Tool Work Inc.). • Novadan eksporterer til 35 forskjellige land

54


VÅR FILOSOFI • • • • •

På Novadan legger vi stor vekt på bærekraft og HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet). Vi arbeider med de høyeste standarder innen produksjon og HMS. Miljømerkede produkter utgjør en stor del av vårt produktspekter. Våre løsninger sparer energi, vann og lønnskostnader Produksjonen på Novadan er sertifisert i henhold til ISO 9001 (produktkvalitet) og ISO 14001 (miljøovervåking)

FORRETNINGSOMRÅDER Novadan dekker åtte ulike segmenter, hvor vi er i stand til å tilby høy kvalitet og effektive løsninger med hensyn til renhold og desinfeksjon.

AGRO PERSONLIG HYGIENE

AUTO

TRADISJONELL RENGJØRING

TØYVASK

HORECA

FOOD PHARMA

55


Norsk forhandler: Aco Gruppen SA, Borgeskogen 41, 3160 Stokke Tel: 33 35 27 00 Pms: 281 c (blå) Pms: 186 c (rød)

Novadan ApS • Platinvej 21 • DK-6000 Kolding • Tlf.: +45 76 34 84 00 • www.novadan.dk

Novadan Katalog NO  
Novadan Katalog NO