Page 1

Innovators in Cleaning

Innovativ

MEMBRAN RENGØRING løsninger tilpasset DIN produktion og DIT produktionsflow


Novadan har igennem mere end 30 år været på forkant med viden, udvikling og samarbejde med OEM’ere inden for membranteknologien. Vi er derfor en af de førende inden for rengørings- og problemløsninger af membrananlæg, der bruges til fremstilling af produkter inden for fødevare-, pharma- og bioteksektorerne. Novadans unikke palette af produkter til dette segment sikrer kunden en løsning, der til enhver tid bringer anlægget tilbage til udgangspunktet. Lad Novadan gennemgå dit produktions apparat. Vi laver en kritisk gennemgang af processen med fokus på optimering af ressourcerne. Ofte vil dette resultere i et langsigtet innovativt samarbejde med gevinst for begge parter.


INNOVATIVE LØSNINGER MEMBRAN RENGØRING

L

ige siden de første membraner blev fremstillet, er markedet for anvendelsesmuligheder vokset eksplosivt. Rigtig mange forskellige typer fødevarer gennemgår i dag en proces, hvor der sker en opkoncentration - med UF, RO, NF og MF membraner. Qua dette er kravene til pH, oxidation og kemisk påvirkning også skærpet, da der ønskes mindst mulig påvirkning af membranen og samtidig længst mulig levetid og størst mulig produktionsflow. Novadan udarbejder specifikke rengøringsløsninger, der er tilpasset hvert enkelt produktionsapparat: • o ptimal hensyn til membranens levetid, • optimal hensyn til produktionsbelastning • og som hver gang kan få anlægget tilbage til udgangspunktet. Rengøringsmidler deles typisk op i grupper, hvor Novadan har forskellige fokusområder, f.eks. • • • •

Alkaliske produkter: Sure produkter: Enzymatiske produkter: Desinfektionsmidler:

EDTA, fosfater og pH grænser. Fosfater, nitrat, pH grænser. Temperatur og effekt Temperatur og effekt.

Novadan arbejder løbende med alle driftsparametre og produkternes indvirkning på miljø og materiel i samarbejde med kunden.

Fødevare Pharma Biotek


Innovators in Cleaning

Novadan er en dansk innovativ produktions- og servicevirksomhed, der blev etableret tilbage i 1980 med udgangspunkt i den danske mejeribranche. Novadan har egen produktion og egen udviklingsafdeling i Kolding, hvor der fremstilles et bredt kvalitetssortiment af rengørings-, vaske- og desinfektionsmidler. Novadan er leverandør af rengørings- og hygiejneløsninger til såvel den danske som udenlandske farmaceutiske og fødevareindustri, bl.a. slagterier, forædlingsvirksomheder, mejerier og bryggerier. Kort sagt; Novadan er en kompetent samarbejdspartner inden for løsning af enhver rengøringsopgave.

Novadan ApS - Platinvej 21 - DK-6000 Kolding Tlf: +45 76 34 84 00 www.novadan.dk

Membran Novadan DK  

Membranrengøring