Page 1

BRUGSANVISNING Beer Line Cleaner Color

BEER LINE CLEANER COLOR ( BLCC ) er et meget effektivt rengøringsmiddel til rengøring af fadølsanlæg, både ved brug af rensebeholder og CIP anlæg. BLCC indeholder rengøringsindikator; dvs efterhånden som slanger og haner bliver rene, vil rengøringsvæsken skifte farve. BLCC er beregnet til brug med koldt vand. En bedre og hurtigere effekt opnås dog, hvis der anvendes lunkent vand ( ca. 40ºC ) og der samtidig slukkes for køleren. Herved kan rensetiden nedsættes.

05/2010

Den koncentrerede BLCC er lilla. Når BLCC blandes med vand bibeholder den sin lilla farve ( altså ingen farveændring ved tilsætning af vand ).

Ved tilstedeværelse af urenheder og belægninger bliver BLCC grøn. Ved blanding med øl eller ved meget kraftige belægninger, kan farven i starten blive gul/grøn. Herefter grøn. Efterhånden som anlægget bliver rent, skifter farven tilbage til lilla.

Novadan • Platinvej 21 • 6000 Kolding • Tlf.: 76 34 84 00 • www.novadan.dk


BRUGSANVISNING Beer Line Cleaner Color

BLANDINGSFORHOLD: BLCC blandes med vand i en 3 % opløsning. F.eks. 1½ dl BLCC til 5 l vand eller 9 dl BLCC til 30 l vand. Ved meget snavsede anlæg, kan anvendes en 4-5 % opløsning. Brug kun friskfremstillede opløsninger.

• Bland den nødvendige mængde lunken vand med BLCC. Sluk evt. for køleren. • Tilspænd som vanlig og begynd at trække øllet ud af hanerne. Så snart rensevæsken ses (grøn) lukkes hanen. • Med intervaller på ca. 5 min. trækkes rensevæske gennem systemet. • Når rensevæsken har skiftet farve til konstant lilla, efter ca. 20 min., er anlægget rent. Der må ikke ses noget tåget slør, når glasset holdes op mod lyset. • Sæt herefter rent vand på anlægget og skyl igennem til farven er helt væk og vandet er helt klart. • Tænd for køleren. • Påsæt øl.

http://novadan.dk/assets/pdf/Marketingmaterialer/Flyer%20-%20Beer%20Line%20Cleaner%20Color  

http://novadan.dk/assets/pdf/Marketingmaterialer/Flyer%20-%20Beer%20Line%20Cleaner%20Color.pdf