Page 1

Hygiejne i storkøkkener

Innovators in Cleaning


MANUEL OPVASK SKUM RENGØRING Bistro powder 743

alKalISK MaSKINOPVaSKePulVer bistro Powder 743 er velegnet til opvask af service og bestik i små industri- og husholdningsopvaskemaskiner. Pr-nr. : 1572386. Irriterer huden. risiko for alvorlig øjenskade. undgå indånding af støv. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. brug beskyttelsesbriller/ ansigtsskærm under arbejdet.

eN

alKalINe DISHWaSHINg POWDer

pL

alKalISKT MaSKINDISKMeDel

alKalISCHeS MaSCHINeNSPülMITTel

PrOSzeK DO zMyWareK O ODCzyNIe zaSaDOWyM bistro Powder 743 przeznaczony jest do zmywania naczyń i sztućców w mniejszych zmywarkach przemysłowych oraz w zmywarkach domowych. Działa drażniąco na skórę. ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Nie wdychać pyłu. zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić okulary lub ochronę twarzy.

CZ

alKalICKý PrášeK DO MyčKy NáDObí

es

DeTergeNTe alCalINO eN POlVO Para laVaVajIllaS

bistro Powder 743 is well suited for dishwashing of tableware and cutlery in small industry and household dishwashers. Irritating to skin. risk of serious damage to eyes. Do not breathe dust. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. Wear eye/face protection.

se

de

bistro Powder 743 je vhodný k umývání jemného nádobí a příborů v menších myčkách v provozech nebo domácnostech. Dráždí kůži. Nebezpečí vážného poškození očí. Nevdechujte prach. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej.

bistro Powder 743 är lämpligt för disk av porslin och bestick i små industri- och diskmaskiner för hemmet. Irriterar huden. risk för allvarliga ögonskador. undvik inandning av damm. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

bistro Powder 743 es un detergente alcalino concentrado en polvo para lavavajillas con dosificación manual. bistro Powder 743 está indicado para lavavajillas de uso industrial y doméstico. Irrita la piel. riesgo de lesiones oculares graves. No respirar el polvo. en caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. Úsese protección para los ojos/la cara.

bistro Powder 743 ist zum abwaschen von geschirr und besteck in Industriellen und Haushaltspülmaschinen sehr gut geeignet. reizt die Haut. gefahr ernster augenschäden. Staub nicht einatmen. bei berührung mit den augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und arzt konsultieren. Schutzbrille/ gesichtsschutz tragen.

label: F41867.1208

dK

517 024

lokalirriterende/ Irritant/Irriterande/ reizend/Produkt drażniący/Dráždivý/ Irritante

produced in denmark by: DK: NOVaDaN apS Platinvej 21, DK-6000 Kolding, Tlf. +45 76 34 84 00 > 10 gr. /l

1,5 KG

Pl: ITW NOVaDaN Sp. z.o.o. ul. Holenderska 4, 05-152 Czosnów, Tel. +48 (0) 22 785 1002

www.novadan.dk

5 703524 418676

KONCEPT KOMPTENCE SERVICE KVALITET FOKUS BESPARELSE ENERGI HYGIEJNE

”Novadans produkter til storkøkkener er kåret som ”Bedste produkter” hos en af de førende producenter af opvaskemaskiner i Europa samt et teknologisk institut i USA.”

PROFESSIONEL OPVASK DESINFEKTION AFSPÆNDING

KONC FOKU


Synlig tryghed Novadan har udviklet et sikkert og løsningsorienteret koncept til storkøkkener, som giver dig synlig tryghed.

Hos Novadan har vi udviklet et sikkert koncept til storkøkkener, som synligt og målbart optimerer hygiejnen i dit køkken. Ved hjælp af professionelt måleudstyr af højeste klasse tilbydes du indledningsvist et eftersyn af dit køkken med efterfølgende klare anbefalinger til optimering af hygiejnen. Derved opnår du besparelser uden at gå på kompromis med kvaliteten. Herefter bliver du ”holdt i hånden” i forbindelse med implementering af konceptet, som giver dig optimal tryghed inden for køkkenhygiejne. Som mangeårig markedsledende leverandør af hygiejne- og desinfektionsmidler til fødevareindustrien får du i Novadan en sparringspartner, der ved, hvad der kræves. Kontakt Novadan og hør mere om konceptet og eftersyn.

CEPT KOMPTENCE SERVICE KVALITE US BESPARELSE ENERGI HYGIEJNE


INNOVATION OG VÆKST Novadan er en innovativ dansk produktions- og servicevirksomhed, der blev etableret i 1980. Vi råder over et moderne laboratorium og eget produktionsapparat, hvor vi udvikler og fremstiller et bredt sortiment af kvalitetsprodukter til rengøring, opvask, tøjvask og desinfektion. På disse områder er vores produkter blandt de førende i markedet.

KOMPETENT PARTNER Novadan lægger stor vægt på at være en kompetent samarbejdspartner inden for løsning af enhver rengøringsopgave. Vi leverer rengørings- og hygiejneløsninger til både private og offentlige virksomheder, hvor kvalitetsrengøring spiller en afgørende rolle.

KUNDEN I CENTRUM For Novadan har kundens behov altid været det centrale, og samarbejdet med vores kunder prioriteres meget højt. Vi tilbyder et konkurrencedygtigt produktsortiment af rengørings- og desinfektionsmidler, som effektivt og miljøvenligt dækker kundens behov.

HØJT SERVICENIVEAU Vi lægger stort vægt på at sikre vores kunder et højt serviceniveau i form af teknisk service og rådgivning fra vores erfarne konsulenter.

Rengøringsmidler til storkøkkener Opvaskemaskine

Alle Novadan pulver produkter kan anvendes til glas og aluminium.

Bistro 741

Bistro Powder 743

Bistro Glas 345

Bistro Rinse 780

BISTRO 741 anvendes til professionelle opvaskemaskiner. Er god til til hårdt vand. BISTRO 741 fjerner effektivt proteiner og belægninger af kaffe og te.

BISTRO GLAS 345 anvendes til professionelle opvaskemaskiner til hårdt vand. BISTRO GLAS 345 forebygger glaskorrosion, skåner dekorationer og er lugtfri.

Bistro CL 341

BISTRO CL 341 er velegnet i industrielle opvaskemaskiner med automatisk dosering og virker effektivt i blødt og mellemhårdt vand. Er effektiv til fjernelse af stivelse og belægninger af kaffe og te. Indeholder klor.

Bistro Alu 742

BISTRO ALU 742 anvendes i industrielle opvaskemaskiner med automatisk dosering. Er et svanemærket flydende middel. Binder effektivt kalk og jern og holder service og opvaskezoner fri for kalkbelægninger og misfarvning.

Dema

BISTRO POWDER 743 er velegnet til opvask i husholdnings- og små industriopvaskemaskiner. Svanemærket. BISTRO POWDER 743 fjerner effektivt alle typer fedt og madrester fra service og bestik. BISTRO RINSE 780 er et flydende, svanemærket neutralt afspændingsmiddel til alle typer opvaskemaskiner. Nedbryder vandets overfladespænding i skyllefasen og efterlader servicet skinnende blankt.

Bistro Rinse 380

BISTRO RINSE 380 er et flydende, surt afspændingsmiddel til alle typer opvaskemaskiner. Velegnet til hårdt vand. Nedbryder vandets overfladespænding i skyllefasen og efterlader servicet skinnende blankt.

Bistro Powder CL 349

BISTRO POWDER CL 349 er et klorholdigt opvaskemiddel i pulverform. Virker effektivt ved såvel hårdt som blødt vand. Virker effektivt over for kaffe- og tebelægninger, ligesom det forebygger kalkbelægninger i opvaskemaskinen.

Dema Doseringsanlæg er et pulver- og afspændingssystem monteret komplet på metalplade, som er klar til opsætning på væggen ved siden af maskinopvaskeren.

Gulve og vægge Nito skumudstyr

NITO SKUMPISTOL til rengøring af storkøkkener, sanitære rum samt mindre procesområder. Med skumsprøjten udlægges skum uden aerosoler ved normalt vandtryk. Altid korrekt dosering.

Foam Alka 334

FOAM ALKA 334 er et stærkt skumrengøringsmiddel, som anvendes på alkalibestandige overflader, hvor der ønskes en hurtig og effektiv rengøring, f.eks. på fliser, beton og rustfrit stål mm. Velegnet på lodrette flader.

Foam Acid 335

Måleudstyr

FOAM ACID 335 er et stærkt surt skumrengøringsmiddel til anvendelse på syrefaste overflader, hvor der ønskes en hurtig og effektiv rengøring. Velegnet på lodrette overflader. Må ikke anvendes på aluminium.

Novadan tilbyder måleudstyr som: Teknikerkuffert, ATP måler, Pro Clean Card, UV - Lampe.

Novadan • Platinvej 21 • 6000 Kolding • Tlf.: 76 34 84 00 • www.novadan.dk

Brochure Storkøkken DK  

Brochure Storkøkken DK

Brochure Storkøkken DK  

Brochure Storkøkken DK