Page 1

BALÁZSI ANNA Vizsgadokumentáció


BALÁZSI ANNA Mozgóképi animációkészítő sII/14 Egmk Szinapszis Művészeti SZKI Budapest, 2013


Fonts névre keresztelt fiktív betűforgalmazó cég ingyenes betűkészleteinek a bemutatása.


Bevezető A design a grafikától a bútortervezésen át, egészen a filmkészítésig minden területen a XXI. század globális jelenségévé vált. Használhatjuk kommunikációs vagy kifejezési eszközként, akár egy új közönség megnyerésére vagy a régi ösztönzésére. A formatervezés széles eszköztára képes újra és újra megújulni, ezzel biztosítva stabil helyét egy olyan világban, ahol a befogadót, másodpercenként új impulzusok érik. A formatervezés magába foglalja a különböző betűtípusokat és betűkészleteket is. Társadalmunkban a lehetőségek tárháza korlátlan, a bennünket körülvevő betűtípusok már túllépték a funkcionalitás vonalát, és egy az esztétika és a tervezői szabadság által irányított világot teremtették meg. A formatervezés olyan szinten beszivárgott a mindennapi életünkbe, hogy elvárásaink egyre magasabbak vele szemben. Folyamatosan valami újat keresünk, egy újat és egy mégjobbat, ezzel nyomást gyakorolva a formatervezés ágazataira és magukra a tervezőkre is. A betűtervező tipográfusok kreatív munkája szerves részét képezi a kortárs vizuális kultúrának. Ma már elmúltak azok az idők, amikor egyetlen stílussal kifejezhetnénk a kor szellemiségét. A tervezők szabadon alkalmazhatják a stílusjegyeket, megragadva a lehetőséget, hogy a múlt és a jelen keveredésével létrehozzanak egy újat a jövő számára. A formatervezést soha nem tapasztalt változatosság jellemzi. A XXI. század mindent magába szippantva képes egyes stílusokat kötöttségeitől megszabadítva, egy új és modernebb irány felé terelni. Ahogy a formatervezés többi szakágára is igaz, úgy a tipográfiára is, hogy ma már nem egyszerűen csak a formai vagy funkcionális kérdésekkel foglalkozik, hanem egy külön nyelvvé fejlődött, amit ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk alkalmazni, tökéletesen meg kell ismernünk. Ebben segítségünkre lehetnek azok a robbanásszerű változások, amiket részben a digitális kor rohamos fejlődése idézett elő, de részben az emberi kreativitás és kiváncsiság hozott felszínre.


Kutatás és gyűjtés A digitális kor gyors változása teremtette meg mindenki számára azt a lehetőséget, hogy már külső szakemberek segítsége nélkül kezelhesse és formálhassa a számára hozzáférhető betűtípusokat. Ennek köszönhetően, fantasztikus tipográfiai fellendülés következett be. Az 1930-as években az American Type Founders évente átlagosan öt új betűtípust adott közre. Az Atomic Type legújabb Garage Fonts Collection katalógusában viszont 200 ábécé, szimbólum és díszítőelemcsalád szerepelt, ezek közül a legtöbb feltehetően az elmúlt évek terméke. A fonttervező szoftverek sokkal egyszerűbbé, egyúttal sokkal olcsóbbá tették az egész folyamatot, így könnyen elérhetővé vált mindenki számára, aki új betűtípus ötlettel állt elő. Az internet elterjedésének köszönhetően egyre több betűforgalmazó cég jelent meg online felületen is, akik az igények felmérését követően, egyre több ingyenes vagy részben ingyenes betűkészletet tettek elérhetővé. Ezáltal színvonalas digitális könyvtárakat állíthatunk össze ingyenes fontok letöltésével a megfelelő webhelyekről. A vizsgamunkámhoz való anyaggyűjtést képezte a már piacon fellelhető, ingyenes betűkészleteket kínáló cégek profilja. Az általam egyik legkedveltebb internetes forrás a Font Squirrel, ahol kíváló minőségű, gondosan összeválogatott betűkészletek vannak. A vizsgamunkámban bemutatott betűkészletek többsége a Lost Type gyűjteményből való, ahol nem az ábécén keresztül ismerjük meg a készletet, hanem már a betüket felhasznált szövegegyszéget látjuk. A gyűjtésem másik része a logotípia formavilágának a kialakítására irányult. Megfigyeléseim alapján a hagyományos kör és négyzet forma helyett én egy hexagonális formakialakítás mellett döntöttem.


Formavilág és a szemiotika Modern világunkban annyira megsokasodtak a jelek és szimbólumok, hogy már természetesnek tekintjük őket. A tervezés lehetővé teszi számunkra, hogy egy gondolatot, üzenetet vagy témát tömören és gyorsan foglaljunk össze. Lehetőségünk van a jelek és szimbólumok értelmezését azonos módon kezelni, bizonyos szabályrendszer segítségével. De valójában nem létezik ilyen szabályrendszer, a szemiotikai tanulmányok szerint a jelek és a szimbólumok fejlődését rengeteg történelmi, társadalmi, természeti és kulturális hatás befolyásolja. A szemiotika a jelek és kódok tudománya, a jeleké, amelyeket az üzenetek létrehozása, közlése és értelmezése során használunk, illetve a kódoké, amelyek a jelek használatát szabályozzák. A jelhasználat alapvető tényezője az emberi létformának, ugyanis a kommunikáció minden formáját ezen keresztül értelmezzük. A jelek és szimbólumok bárki által hozzáférhetőek, olykor a természet által készen kínált formákból létrejövő ikonokat és piktogramokat tartalmazó betűkészletekben a rovaroktól a karácsonyfáig, vagy a nemzeti park jeleitől a gasztronómiai szimbólumokig szinte bármi elérhető. Használhatjuk őket egy az egyben egy téma megjelenítésére, vagy átalakítva, de akár a jelek és szimbólumok zűrzavaros forgatagaként is, hogy a modern élet sokszínűségét és összetettségét minél jobban kifejezhessük általuk. A képek jól illusztrálják a természetben fellelhető hexagonális forma megjelenését, ahogy egységes textúrát alkot a méhek által kialakított méhlép vagy a teknős erős páncélja. De igazi természeti csoda az írországi Giant’s Causeway bazaltoszlopainak a sorakozása egymás mellett.


Fonts

Fonts

Fonts

Fonts

Fonts


Logotípia A jó logó eszméje a tervezési folyamat ésszerű megközelítésén alapul. Fontos figyelembe venni a tartosság, az egységesség, a teljesség és az esztétikum központi szerepét a tervezésben. A logotípia egy olyan jel vagy jelkép egy cég vagy termék számára, amely az adott cég vagy termék által közvetítendő üzenetet képpé formálja. A logo általában rajzos elemből vagy elemekből és szövegből áll. Az adott cég vagy márka, termék egyértelmű azonosítására szolgál. Az általam Fonts névre keresztelt fiktív betűforgalmazó cég logójának egy kalligrafikus logotípiát képzeltem el, amely egyértelműen utal a hagyományos kézi íráshoz, illetve a betűtervezés első lépéseire, amikor megszületnek a kézi vázlatok egy papiron. Kipróbáltam több úgynevezett Brush Script betűkészletet, és hexagonális kerekbe foglaltam őket, de a kezdőbetű rossz olvashatósága miatt elvetettem ezeket. Végül az Anke Calligraphic FG betűt választottam, mivel a betűformák a természetes folyóírást imitálják. Az ecsetszerű, egyvonású betűk a spontaneitás érzetét keltik a határozottan gördülő íveivel, illetve az egyyszerű és természetes nyomhagyás már önmagában is hatásos, vizuális jel formakialakítását segíti, ezért a szöveget kiegészítettem egy díszítőmotívummal, ami a logó frissességét előidézve azt erősíti, és kedvező elemnek bizonyult a logó dinamikus meganimálása során is. A logótípiát a sárga szín határozza meg, ami önmagában is hatékony figyelemfelkeltő hatással bír, és az olyan szavak mint az erő, fény, vidámság párosul hozzá. A sárga szín a szürkével kiegészítve végigkíséri az arculatot.


Tervezési folyamat A kialakult végleges logotípiát követően, egy egységes formanyelvet érvényesítő design kialaítása volt a célom. A hexagonális forma sajátságát felhasználva, az elem sorolhatóságát vettem alapul. Az egymással kiválóan kooperáló elemeket egy tengely mentén szimmetrikusan helyeztem el. Így alakult ki a méhek léprendszerét idéző struktúra, amikben elhelyeztem a bemutatandó betűkészleteket. Betűkészletemet különböző betűtípusokból szerettem volna összeválogatni. Több ezer piacon levő betűtípus között nagyon nehéz eligazodni, de segítségnek ott vannak a különböző kategorizálások. A tervezési szándékom az volt, hogy 10 eltérő betűkészletet fogok bemutatni, olyan fiatal tervezőktől akik még ma is aktívan terveznek. A 10 kiválasztott készlet között szerepelnek James T. Edmondson Script betüi, Joe Prince Art Deco stílusú betüje, Trevor Baum 1930-as, 40-es éveket idéző betüje, Riley Cran Sans Serif betüje, Alexey Frolov díszbetüje, Tim Donaldson elegáns Serif betüje, The League of Moveable Type csapat egy írott betüje, Type Depotnak Script betüje, illetve Latinotypenak úgyszint egy Script betűje. A tervezési koncepcióm azt volt, hogy ezeket a betűkészleteket ne csak az ábécés betűképpel illusztráljam, hanem már a betűket felhasználva egy szöveget jelenítsek meg. Ezt tovább szinesítve, egyes szöveg megjelenítésénél a betűkészlet karaktereit felhasználva hol grafikai jeleket, hol díszítőmotívumot alkalmaztam kiegészítés képpen.


Mission Script

Lavanderia

Aa

Aa

Aa Tetra

Otama

Aa Haymaker

Aa

Aa


Aa

Aa

Valencia

League Script

Aa Matilde

Aa Aa

Aa

Sofia

Muncie

FREE DOWNLOAD


Fonts

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Matilde

DESIGNED BY TYPEDEPOT

FREE

Aa

Spring


Animáció Az animációs tervezést megelőzően, át kell gondolni a forgatókönyv pontos menetét, és minden szükséges elemet meg kell rajzolni, majd elő kell készíteni az animálás folyamatához. Én a tervezést az Adobe Illustrator programban kezdtem el, ahol a logó vektorizálása után, minden szükséges elemet külön vektorgrafikusan megrajzoltam, majd egyesével kiexportáltam png képformátumba. A tervezés további részét az Adobe Flash programban folytattam, ahova egy belső könyvtárrendszerbe beimportáltam az elemeimet, majd kategorizáltam és elrendeztem a felhasználás sorrendjének megfelelően. Ezután kialakítottam magamnak a rétegrendet amit úgymond 3 részre tagoltam, bevezetés - betűkészletek bemutatás - lezárás. Minden elemet elhelyeztem a megfelelő rétegen. Miután kialakult ez a tiszta rendszer, kezdődhetett az animálási munkafolyamat. A tervezési koncepciómnak megfelelően kiválasztottam azt a technikát amivel meg fogom valósítani az ötletet. Szerettem volna ha a bemutatott szöveg imitálja az írásbeliség folyamatát, így a maszkolás technikát választottam. Maszkolással szelektíven rejthetjük el és jeleníthetjük meg egy réteg tartalmát. Ezzel a módszerrel szabályozhatjuk a néző által látott tartalmat. A Flashben ez úgy működik, hogy az egyik rétegre a maszkot, egy alatta lévő másikra pedig a maszkolt tartalmat helyezzük. A maszkolt rétegemet fohozatosan fedtem fel, hogy az írásbeliség folyamata jól lekövethetővé váljon.


Fonts


Felhasznált betűkészletek Anke Calligraphic FG | Logo Segoe UI | Kenyérszöveg Lavanderia | Designed by James T. Edmondson Mission Script | Designed by James T. Edmondson Tetra | Designed by Alexey Frolov Otama | Designed by Tim Donaldson League Script | Designed by The League of Moveable Type Haymaker | Designed by Trevor Baum Matilde | Design by Typedepot Valencia | Design by Joe Prince Muncie | Design by Riley Cran Sofia | Latinotype


Irodalomjegyzék Bo Bergström - Bevezetés a vizuális kommunikációba Charlotte & Peter Fiell - Design Kézikönyv David Bann - Nyomdai megrendelők kézikönyve David Harris - Kalligráfusok bibliája Lakshmi Bhasharan - A forma művészete Simon Loxley - Titkok és történetek a betűk mögötti világból Mark Hampshire, Keith Stephenson - Jelek és szimbólumok Virágvölgyi Péter - A tipográfia mestersége www.fontsquirrel.com www.losttype.com www.atomictype.co.uk


Fonts of animated short film  

Fonts of animated short film

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you