Page 1

BALÁZSI ANNA Forgatókönyv


BALÁZSI ANNA Mozgóképi animációkészítő sII/14 Egmk Szinapszis Művészeti SZKI Budapest, 2013


Fonts névre keresztelt fiktív betűforgalmazó cég ingyenes betűkészleteinek a bemutatása.


Szinopszis Fonts névre keresztelt fiktív betűtervező cég, ingyenes betűtípusainak a bemutató animációs filmje, amely egy egységes formanyelvet érvényesítő design kialakítására épült. A hexagonális forma sajátosságát felhasználva, a méhek léprendszerét idéző struktúra alakult ki, amikben elhelyezésre kerültek a bemutatandó betűkészletek. A 10 bemutatott betűkészlet különböző betűtípusokból kerültek ki, a több ezer piacon levő betűtípus közül. Az animációs videó nem egyszerűen csak az ábécés betűképpel illusztrálja a betűkészleteket, hanem már a betűket felhasználva egy szöveget jelenít meg. Ezt tovább színesítve, egyes szöveg megjelenítésénél a betűkészlet karaktereit felhasználva hol grafikai jeleket, hol díszítőmotívumot ábrázol kiegészítés képpen.


Felhasznált elemek Az animációs videó egy egységes formanyelv kialakításával valósult meg. Már a tervezés elején törekedtem a formaelemek rendszerének megvalósítására, amely valamilyen szempontból viszonylag önálló, zárt egységet teremtett meg. HATSZÖG A hexagonális formavilág tulajdonságainak köszönhetően az elemek könnyű sorolhatóságát tette lehetővé az egész koncepció során. FEJLÉC A videóban egy úgymond sablon fejlécet hoztam létre, ahol aktív illetve inaktív gombként használtam a hexagonális formákat, középen elválasztva a logóval. Ennek az volt a szerepe, hogy így könnyebben tudjuk követni a videó alatt az éppen bemutatott betűkészletet, illetve a videó időtartamát is jelzi. VONAL és FREE GOMB Az elválasztó vízszintes vonal funkciója, hogy a megjelenő ábécés betűképet vizuálisan felvezesse és a free gombot leválassza tőle. TIPOGRÁFIA A tipográfia, mint a vizuális kommunikáció legerősebb és legkifejezőbb eszközét használjuk arra, hogy az olvasó figyelmét mondanivalónk lényegére koncentráljuk. Megértessük és elmélyítsük a fontosnak tartott kulcsszavakat. Közvetítsük minél jobban az általunk kifejteni kívánt mondanivaló szerkezetét, elemeit. Ehhez grafikai, tipográfiai elemeket használtam a vizsgamunkám során.


Mission Script

Lavanderia

Aa

Aa

Aa Tetra

Otama

Aa Haymaker

Aa

Aa


Aa

Aa

Valencia

League Script

Aa Matilde

Aa Aa

Aa

Sofia

Muncie

FREE DOWNLOAD


Színek és a zene kapcsolata A szín és a hangok kapcsolatának hosszú előzménye van, maga a harmónia szó is a zenében előforduló összhangzat kifejezésére szolgál. Itáliában a zenei ütemet a matematikai egyensúllyal és aránnyal állították párhuzamba. Newton például úgy formálta színkörré a spekrumot, hogy a szivárvány színeinek a zenei skála egyegy szakaszát feleltette meg. Newton kortársa, De colori című művében gyógyító céllal alkotott meg egyfajta színmuzsikát. Fontosnak tartotam a vizsgafilmemben, hogy a vizuálisan látottak és a zene között összhang alakuljon ki, ezért választottam Carlos Cipa - Morning Love című darabját ami ezt magában hordozta. SÁRGA Ez a mozgalmas színvilág a legvilágosabb első rendbeli színre a sárgára épül. A sárga energikus szín, sugárzó ereje folytán képes a többi színt elnyomni, egyből magához ragadni a figyelmet. A sárga követelőző szín, telített formában pedig a vörösnél is agresszívabb. Fehérrel keverve még több világosságot és energiát közvetít. A meleg színek félkörének legszélső színe vidám, heves és sugárzó, segíti a párbeszéd kialakulását, a részletekben való elményülést, serkenti az agyműködést és a koncentrációt. A sárga dinamikus jellege még kifejezőbbé válik, ha szürke árnyalataival párusítjuk. SZÜRKE A professzionális színvilág középpontjában a szürke áll. A szürke szín környzetébe olvad, csendes és befogadó. Ez a semlegesség teszi tehetővé, hogy kellmes hatású hangzatokba rendezzük a színkör többi, élénkebb színével. Az akromatikus színek mellett bármely más szín képes vibrálóan a felszínre törni, így a szürke árnyalatainak semlegessége segíti az élénk sárga színű elemek érvényesülését.


:


Storyboard A szinopszis megírása után egy képes vázlatot készítettem el, amely magába foglalta az események egymásutániságát, a karakterek játékát, a mozgásokat, a hangot és az eltelt időt. A storyboard vagy képes forgatókönyv egy olyan, filmgyártásban, filmanimációban használt eszköz, technikai forgatókönyv, melynek segítségével a történetet tudják vizuálisan megjeleníteni még a forgatás vagy animálás megkezdése előtt. A stroyboard lehet egyszerű vagy részletesen, képregényszerűen megrajzolt is. Készülhet szabad kézzel vagy számítógépes rajzprogrammal is. A storyboard nem csak az egyes jelenetek rajzos változatát tartalmazza, de gyakran a karakterek mozgását, illetve különféle technikai utasításokat is, mint például a mozgó animációk helyzete vagy utalás a hang és képeffektusokra. A storyboard egy képes könykivonatként segítette az animálás menetét. Én egy általános storyboard alapján készítettem el a vizsgamunkámat, mely tartalmazta az összes olyan elemet, amit a film során audio-vizuálisan meg szerettem volna valósítani. KERETBE FOGLALVA A képes könyvkivonatom egy négyes felosztást követett. Vízszintesen egy 4-5 cm magasságú sort felosztottam 1 | 2 | 0,5 | 0,5 arányban. Így kialakult ki a képmezőm, ami a képkivágás vizuális megjelenítését szolgálta. Ezután következett a technikai információkat tartalmazó rész, ahol leírtam, hogy milyen animációs mozgásokat fogok használni. A két vékonyabb részbe került az aláfestő zene, és a jelenetekre szánt időegység intervalluma.


A logó felblendelődik, a díszítő motívum elkezd animálódni. Technika - Alpha Color Style - Maszkolás

00:00 00:05

Felblende A teljes logó megjelenése.

A szürke flekk egyenletes mozgásátmenettel legördül. Egy vonalban vele középen, megjelenik a logó kicsinyített változata. Technika - Create Motion Tween

00:05 00:07

00:07 00:10

Véletlenszerűen előugranak a betűkészleteket jelző hexagonális formák, majd eltűnnek fokozatosan. Technika - Alpha Color Style - Insert Keyframe megadása

00:10 00:18

Fejléc sor megjelenése. Inaktív gombok. Technika - Insert Keyframe megadása

00:18 00:19

Az első betűkészlet bemutatása. Aktív gomb előugrása. Elválasztó vonal futtatása. Technika - Alpha Color Style - Maszkolás - Insert Keyframe

00:19 00:21

Carlos Cipa - Morning Love

Technika - Alpha Color Style - Maszkolás


Elválasztó vonal végig futása. Ábécés betűkép egyenletes megjelenése. Technika - Alpha Color Style - Maszkolás - Create Motion Tween

00:21 00:22

Ábécés betűkép megjelenésének befejezése. 00:22 00:22

Free gomb bekapcsolása. Technika - Alpha Color Style

00:22 00:22

Betűket felhasználó szöveg elindítása. Technika - Alpha Color Style - Maszkolás

Betűket felhasználó szöveg befejezése. Betű tervezőjének és a tervezett betű nevének megjelenése. Elemek fokozatos eltünése. Aktív gomb kikapcsolása. Technika - Maszkolás - Create Motion Tween - Alpha Color Style

A második betűkészlet bemutatása. Aktív gomb előugrása. Elválasztó vonal futtatása. Ábécés betűkép egyenletes megjelenése. Free gomb bekapcsolása. Betűket felhasználó szöveg elindítása. Technika - Alpha Color Style - Maszkolás - Create Motion Tween

00:22 00:23

00:23 00:35

00:35 00:40

Carlos Cipa - Morning Love

Technika - Alpha Color Style - Maszkolás - Insert Keyframe


Technika - Maszkolás - Create Motion Tween - Alpha Color Style A harmadik betűkészlet bemutatása. Aktív gomb előugrása. Elválasztó vonal futtatása. Ábécés betűkép egyenletes megjelenése. Free gomb bekapcsolása. Betűket felhasználó szöveg elindítása. Technika - Alpha Color Style - Maszkolás - Create Motion Tween Betűket felhasználó szöveg befejezése. Betű tervezőjének és a tervezett betű nevének megjelenése. Elemek fokozatos eltünése. Aktív gomb kikapcsolása. Technika - Maszkolás - Create Motion Tween - Alpha Color Style A negyedik betűkészlet bemutatása. Aktív gomb előugrása. Elválasztó vonal futtatása. Ábécés betűkép egyenletes megjelenése. Free gomb bekapcsolása. Betűket felhasználó szöveg elindítása. Technika - Alpha Color Style - Maszkolás - Create Motion Tween

Betűket felhasználó szöveg befejezése. Betű tervezőjének és a tervezett betű nevének megjelenése. Elemek fokozatos eltünése. Aktív gomb kikapcsolása. Technika - Maszkolás - Create Motion Tween - Alpha Color Style

A ötödik betűkészlet bemutatása. Aktív gomb előugrása. Elválasztó vonal futtatása. Ábécés betűkép egyenletes megjelenése. Free gomb bekapcsolása. Betűket felhasználó szöveg elindítása. Technika - Alpha Color Style - Maszkolás - Create Motion Tween

00:40 00:49

00:49 00:54

00:54 01:03

01:03 01:07

01:07 01:15

01:15 01:19

Carlos Cipa - Morning Love

Betűket felhasználó szöveg befejezése. Betű tervezőjének és a tervezett betű nevének megjelenése. Elemek fokozatos eltünése. Aktív gomb kikapcsolása.


Technika - Maszkolás - Create Motion Tween - Alpha Color Style A hatodik betűkészlet bemutatása. Aktív gomb előugrása. Elválasztó vonal futtatása. Ábécés betűkép egyenletes megjelenése. Free gomb bekapcsolása. Betűket felhasználó szöveg elindítása. Technika - Alpha Color Style - Maszkolás - Create Motion Tween Betűket felhasználó szöveg befejezése. Betű tervezőjének és a tervezett betű nevének megjelenése. Elemek fokozatos eltünése. Aktív gomb kikapcsolása. Technika - Maszkolás - Create Motion Tween - Alpha Color Style A hetedik betűkészlet bemutatása. Aktív gomb előugrása. Elválasztó vonal futtatása. Ábécés betűkép egyenletes megjelenése. Free gomb bekapcsolása. Betűket felhasználó szöveg elindítása. Technika - Alpha Color Style - Maszkolás - Create Motion Tween

Betűket felhasználó szöveg befejezése. Betű tervezőjének és a tervezett betű nevének megjelenése. Elemek fokozatos eltünése. Aktív gomb kikapcsolása. Technika - Maszkolás - Create Motion Tween - Alpha Color Style

A nyolcadik betűkészlet bemutatása. Aktív gomb előugrása. Elválasztó vonal futtatása. Ábécés betűkép egyenletes megjelenése. Free gomb bekapcsolása. Betűket felhasználó szöveg elindítása. Technika - Alpha Color Style - Maszkolás - Create Motion Tween

01:19 01:25

01:25 01:30

01:30 01:38

01:38 01:41

01:41 01:50

01:50 01:54

Carlos Cipa - Morning Love

Betűket felhasználó szöveg befejezése. Betű tervezőjének és a tervezett betű nevének megjelenése. Elemek fokozatos eltünése. Aktív gomb kikapcsolása.


Technika - Maszkolás - Create Motion Tween - Alpha Color Style A kilencedik betűkészlet bemutatása. Aktív gomb előugrása. Elválasztó vonal futtatása. Ábécés betűkép egyenletes megjelenése. Free gomb bekapcsolása. Betűket felhasználó szöveg elindítása. Technika - Alpha Color Style - Maszkolás - Create Motion Tween Betűket felhasználó szöveg befejezése. Betű tervezőjének és a tervezett betű nevének megjelenése. Elemek fokozatos eltünése. Aktív gomb kikapcsolása. Technika - Maszkolás - Create Motion Tween - Alpha Color Style A tizedik betűkészlet bemutatása. Aktív gomb előugrása. Elválasztó vonal futtatása. Ábécés betűkép egyenletes megjelenése. Free gomb bekapcsolása. Betűket felhasználó szöveg elindítása. Technika - Alpha Color Style - Maszkolás - Create Motion Tween

Betűket felhasználó szöveg befejezése. Betű tervezőjének és a tervezett betű nevének megjelenése. Elemek fokozatos eltünése. Aktív gomb kikapcsolása. Technika - Maszkolás - Create Motion Tween - Alpha Color Style

01:54 02:02

02:02 02:06

02:06 02:13

02:13 02:18

02:18 02:25

A fejléc eltünése. Technika - Insert Keyframe

02:25 02:26

Carlos Cipa - Morning Love

Betűket felhasználó szöveg befejezése. Betű tervezőjének és a tervezett betű nevének megjelenése. Elemek fokozatos eltünése. Aktív gomb kikapcsolása.


A kicsinyített logó egyenletes eltünése. Technika - Alpha Color Style - Create Motion Tween

02:26 02:26

A szürke flekk egyenletes mozgásátmenettel felgördül. 02:26 02:28

A középen megjelent nagy logó egyenletes mozgásátmenettel eltűnik. Technika - Create Motion Tween

02:28 02:30

A középen maradt hexagonális forma egyenletes mozgásátmenettel kezd összenyomódni. Technika - Create Motion Tween

A középen maradt hexagonális forma egyenletes mozgásátmenettel összenyomódik és eltűnik. Megjelenik a készítőnek a neve. Technika - Create Motion Tween

02:30 02:31

02:31 02:32

Megjelenik a készítés dátuma és helyszíne. Majd a szöveg leblendelődik. 02:32 02:42

Carlos Cipa - Morning Love

Technika - Create Motion Tween


Fonts


Fonts of animated short films  
Fonts of animated short films  

Fonts of animated short films

Advertisement