Page 1

1

COMENIUS 2010-2012 COMENIUS 2010-2012

Our e-magazine

CULTURAL CHANGE AND SPORT

http://culturechangeandsport.wordpress.com/ CULTURAL CHANGE AND SPORT COMENIUS 2010-2012

Pie de imagen o grรกfico.


2

COMENIUS 2010-2012 COMENIUS 2010-2012

Our e-magazine

CULTURAL CHANCE AND SPORT

http://culturechangeandsport.wordpress.com/

NATURAPÔLIS, Châteauroux, France

KINGFISHER, Worcerster, UK

RICHARD-VONWEISZÄCKER SCHULE,

Öhringen, Germany

HOLY TRINITY, Cookstown, Northern Ireland

ANITURRI BHI, Agurain, The Basque Country

(ES)

Index Staff meeting

6

Replays to opinión esdsays

10-11

ELOS portfolio

13

Popular sports in Germanay

17-18

About Öhringen in 3 languages

20-23

European Institutions

24

Basque Dancing training videos

25

Irish sports

25-26


3

COMENIUS 2010-2012

Página 3

iNDEX

5 videos: teaching Basque Rural Sports

26-27

Sport in France

28

Learning German in Germany

29

Interesting facts about the German school

29-30

3 videos: playing handball in Germany

31

German partners in Agurain

32

Sports in England

34

Comenius posters

35-36

Displays about partner schools

37

Comenius week in The Basque Country

38

Comenius students on French TV

41

Practising pétanque

42

Olympic Rings

44

Juvenes Translatores

45

Teachers’ meeting in Worcester

46-47

Olympic Brochures

48

Language project in Germnay

49-50

Comenius partners in the Basque Country

51-54

Brochures

55

Evaluation

55

Interviews

55

The Olympics

56

Sport events

57

Board games

58

Blog stats

59

“Incluya aquí una frase o una cita del artículo para captar la atención del lector”.


4

COMENIUS 2010-2012

Partnership The partnership looked at culture change and how it has had an impact on sport in the participating countries and whether perceptions of different groups of people within those countries had had an impact on participation. The partnership produced a digital board game on regional sports from the various participating countries. This was produced in English but could easily be translated into any of the participating countries languages. There is scope to further develop the digital game so that it can be played as a traditional style board game. The partnership accomplished this by first establishing contact between pupils at the participating schools via email and video conferencing. This was done prior to any mobility so that pupils could recognise and know a little about each other before meeting. Each of the schools then looked into sport within their own country focusing particularly where able to on those sports which are regional, such as Gaelic and Basque sports, boules (pĂŠtanque) and cricket. The participating pupils looked into the origins and developments of these sports. Pupils also investigated both regional and national sports and the trends of participation for a variety of user groups. The pupils did this by a variety of means questionnaires, interviews, internet research and visits to local sports clubs. The results of all the pupils investigations in each country was used to initially develop ideas for the trivia game which were shared and discussed with the other partnership schools. By the end of the first year a digital poster had been designed to share what the pupils had discovered. This also had links to video footage of the pupils participating in the project and regional sports as well as, data and written work. Further investigation was then undertaken by each individual partner at investigating social trends and sport over the last fifty years within their own countries. This information along with the initial trivia game ideas was then shared between the partnership and the pupils decided upon the final format and design of the game. Finally the trivia game was completed and placed within the project's online magazine which displays the pupils work over the last two years through text, pictures and videos:

http:// culturechangeandsport.wordpress.com/


5

COMENIUS 2010-2012 How the project started During September and October 2010 pupils became involved by writing why they felt the project is important to them and what their expectations from participating in it were. The Basque students were also asked to write emails to introduce themselves so that students from the partnership would answer them. These emails were taken to France and shared with the other partners, who answered them as soon as the staff went back to their schools. Whole year classes got to know each other via email, chats and video conferences. Before the first mobility, they had already exchanged their facebook and tuenti accounts to start fluent communication once we exchanged the profiles of the students who were travelling.

Students’ emails: an informal letter to their partners


6

Página 6

COMENIUS 2010-2012

2010, November 7-12 Staff meeting in Châteauroux

Monday Morning

 Oversleeping possible…  Meeting at 11.00 – 11.30 at school

Tuesday  9.00 – 11.30: Project work at school

Wednesday  9.00 : Departure by coach (or car) to Nohant Vic and Berry countryside

Thursday  9.00 – 11.00 : Project work at school  11.00 : Departure by car to Chambord castle

Discussion on project Luncht ime

Apéritif and lunch at school

lunch at school

Lunch in a restaurant in

Lunch on the way

Ste Lizaigne Project work Afternoon

 13.30 – 15.30 :

 14.00 – 17.00 :

 14.00 :

 14.00 – 16.00 :

Participation to an English lesson with pupils and me

Project work at school

Visit of a Reuilly winery with English-speaking producer

Visit of the castle

 16.30 – 17.30 :

“Alimenterre”, conclusion of the festival if possible

Idoia welcomed to Spanish lesson

Dinner time

 16.00 – 17.00 :

 16.00 – 18.00 : Back to Châteauroux

 16.00 : Visit of Issoudun

Project work at restaurant

Project work at JeanMichel’s. Dinner chez lui

Problems The staff met in Châteauroux in November 2010 to discuss plans for mobilities and decide on final dates. The bad news was that the Basque school had to wait for a final decision: they had been accepted, but due to financial shortage in the Spanish National Agency, their funding was not sure. They had to wait for a final decision. The group decided to rearrange all mobilities, crossed their fingers and waited. Meanwhile, they proceeded with the blog and presentations, and students continued exchanging emails.


7

COMENIUS 2010-2012

Página 7

2010, November The blog

“ Are you still interesting in getting the funding? “ “Will you catch up with the group work?

2010, Christmas. Aniturri is back in the project

The Basqu e teacher got a call fr om Madrid Hours befo some re the Chri stmas brea k: “Are you still intere sted in ge tting the fu “Will you nding?” catch up w ith the gro up work? As a matte ” r of fact, w e never ga ve up the p objective, ursuit of ou so we just r had to con tinue with had starte the work w d in Septe e mber, but with a big now we co difference: uld tell the others tha the partn

t we were ersh back as m bilities and ip for sure. It meant embers of that we ha plans again d to rearra millestone a n d start giving nge mos suggestion s for next


8

COMENIUS 2010-2012

Página 8

2010, December. Brochures.

BROCHURE: LOCAL ACTIVITIES IN AGURAIN AND ARAIA (ES local produt)

We would like to share our brochures with our European partners. Some examples

“Here, in the Basque Country, you can´t get bored,

published on

because there are

Aniturri’s blog:

a lot of things to do. You can practise football,

BROCHURE_ASIER BROCHURE_Araia_Maite BROCHURE _agurain_alberto BASQUE COUNTRY_Amaia BROCHURE_Nerea Garcia

2011, January Aniturri confirms partnership The financial agreement was sent to Madrid. The nightmare had finished.

basketball, pelota, tennis, you can go swimming in the local swimming pools and you can go cycling “


9

COMENIUS 2010-2012

Página 9

Students’ emails: second informal letter to their partners

Títul o del artíc ulo

2011, January “We

must battle doping hardly because it’s not correct to use it to improve our results. In sport, we should improve our personal achievements training hard, not taking illegal substances.”

ASIER_doping OIHANA_doping

The students from Agurain

ENEKO ALLER_doping

have written some opinion

IRUNE_doping

essays on DOPING. They

XABI-doping

will appreciate your answer, so read the essays and

ESTHER_doping

send us your opinions.

TANIA_doping PAULA_doping EDER_doping MARKEL_doping

ARRATE_doping LOURDES_doping JULEN-doping YERAI_doping ANDREIA_doping JOKIN_doping GARAZI_doping ION_doping LORENA_doping


10

COMENIUS 2010-2012

Página 10

breadshoe. said: February 18, 2011 at 10:25 am

Maren said: February 18, 2011 at 10:10 am Hallo I read both essays from Esther and Jokin. And I must say that I strongly agree with both of them. What would sport be for our children’s children and so on, when every second man or woman use some sort of drugs today?! I find it totaly meaningless with drugs in sport, and also in other contexts. Because sport is something we do because we love it, and the whole point of sport dissapears when we use drugs. Sport should be something we look forward to, every day, and not something that always is a competition. I’m looking forward to that day, when no one that drugs to make their sport results better. -Maren

Hey. I really agree with your opinion, and it’s also an important view when you think about the fan-perspective, when the children see their idols and think:, „Hey when I grow up, I want to be a big doper, too!“ Shurely you can think about the very stressed sportsman/sportswoman too, they want to win. There is nothing else to say, but: „Do they have to sell their good sporty souls?“

I think that doping is very bad and sportsmen who take dopin In sports should not be the mo but the fun should be in the fo take drugs they have a problem because they want to win and that they are good enough to w their self-confidence, but with bidden substances.

First of all I must say that all comments of all users are Kristine Hettenbach said: really interesting.!! In my opinion it`s true what many am of you said. It isn`t the right way to do sports if you take dangerI think you are right with all y ous substances like drugs or other chemical and other really criminal thing. unhealthy things. The people taking those dopin All these sometimes illicit substances can cause seritheir self- confidence and they ous health problems and if it becomes really bad, the would punish them harder tha sportsmen and sportswomen may have to quit their If you look at the case of Conta sports. punishment so that’s why he w Like it was in Germany at the Olympic Games, I think I also think that the other peo 4 years ago, the German dressage rider Isabel Werth competition feel badly treated was accused that she had doped her horse.And so she correct from their sports partn even lost her bronze medal for this affair. I think some people are carrying this problem to excess, but even in sports there are forbidden things and there will be always people who won`t stick to the rules, which is not sportsmenlike. Annika said: February 18, 2011 at 11:46 am I read some of the opinions about doping, and I also

push yourself in sports and it’s very bad for those wh

Miez said:

Hey there. I like your comments, I think it’s a pity, that the motivation just to be at the competition got lost and now everything’s just about the money.

February 18, 2011 at 10:30 am

Katharina Knodel said: February 18, 2011 at 10:27 am

Thanks for reading!!

February 18, 2011 at 10:25 am

Alena Hößner said:

Anna Breuniger said: February 18, 2011 at 11:56 am I think, doping is a very difficult and a multi-tiered topic with many opinions. Some guys believe in drugs and think it is totally justified. They only suppose or believe in drugs to win a competition and not in honesty or their health. Some blood tests, which were taken from athletes, change the bodies and the thinking of the consumer. Many people don’t know these impacts. What’s really mad and sad. It is often underestimated. Many athletes are going to be a dependent, which is really risky. It could lead someone labile into death. It is very controversial.

real chance to win a contest. Also it’s very shocking th astating way.

So it’s very important, that there are organisations lik sportswomen. Kim said:February 18, 2011 at 11:47 am I don´t know much about Alberto Contador. But my and if you are doing sport and compete against each

solution, you have to accept it if you aren´t the best a to train more.. But anyway, I like your opinions, you thought about what you were writing and really care way your texts are written Hello from Germany, Kim


11

COMENIUS 2010-2012

Página 11

Nadine W. said: February 18, 2011 at 11:44 am

m

d, and all the sportswomen ng should be punished hard. ost important thing to win, oreground. When people m with their self-confidence, want to prove themselves win. They should work on hout drugs or some for for-

February 18, 2011 at 10:31

Hi, I agree with your opinions. Doping is not good for the sport and for the sportsmen and sportswomen. Sport should be fair and should have the same rules for everybody. Doping must be punished. I don’t want to watch sport if they cheat with doping. Your opinion essays are very good. Well done

Annika Wörner said: February 18, 2011 at 10:34 am I agree with your opinion! Also in Germany doping is a very important topic and there are a lot of cases of doping in different sports. I´m very interest at equitation and in this sport there are many popular persons who have doped their horse to get higher prices and to get better results. The FN (federation nationale) has started a lot of campaigns to stop doping and to warn riders for drugs and horse feed which include illegal substances.

our arguments and this is a

ng drugs have problems with y should ask for help. I an they do in many cases. ador he didn’t get a hard won’t regret it. ple who take part in this d and find it unfair and not ners.

Verena Stricker said: February 18, 2011 at 11:36 am

I completely agree with all of you. In my opinion, doping is very unhealthy and bad for the person who does it and the people who look up to them. It is very disappointing that people think they have to cheat to be the best instead of trying their best and feeling even greater when they win and their work payed off. If everyone one was doping there would be some person who will find another drug that will boost him even more and it will come down to the same fight again. The National Anti-Doping Oragnization should make definite think that doping is a very unfair way, to rules and exclude everyone who ever had anything to do with ho don’t do doping, because they haven’t a illegal substances so that it will stop once and for all.

hat it can destroy your body in such a dev-

ke Wada that control the sportsmen and

opinion on doping is, that it just isn´t fair

Nicola Stäudle said: February 18, 2011 at 11:43 am

other you shouldn´t do it. Doping isn´t a

I play handball and tennis and I don´t think in these sports is doping that bad but I always hear that in the cycling sport the riders dope a lot and that is very unfair, because the other riders who don´t dope and who play fair don´t have chances to win that easily.

and if you want to be the best you just have did very well. One can see that you really about the fairness in sport. I also like the

Bea said: February 18, 2011 at 11:48 am I agree with all of you and i think also it’s wrong to dope in sport. I think if you do sport, you do it cause it’s interesting and fun and you will show your skills. And it’s not ok if you do sport with doping just for winning. Your opinions are really good, one can see that you have worked Julia said: February 18, 2011 at 11:55 am In these times sport isn’t what it was in past times. Today everyone´s aim is to win! The sportsmen only want to get much money, and so they do everything for this, for example doping! They push their body with drugs and get a better condition. But that isn’t ethically correct. Sports should be fun but everything that counts to-


12

COMENIUS 2010-2012

PĂĄgina 12

January 22, 2011 Comenius students’ meeting in Agurain Students had worked on the project with their English, Basque, Spanish, Civic Education, Citizenship, History, Science and

PE teachers and had created the first quiz on Basque Rural Sport after cross -curriculum research. They had also worked on

the questionnaire, so we could send it to our partners for further matching and development. Now it was time for a meeting to record some videos. This is the call for a meeting.

ELOS PORTFOLIO TO ASSESS PROGRESS

Students fill in the ELOS portfolio Students were asked to fill in the portfolio at the beginning of the school year.

At this stage they completed this part, though. Learning to learn and to cooperate

Can you find and use learning materials and tools about Europe and the wider world (on the Internet and elsewhere)? Can you successfully work together with pupils from other countries on a common task or project? Try to reflect here on your personal learning and collaboration style. Then you evaluate whether you can already do this, with a lot of help (1), a little help (2) no help (3) or you


13

COMENIUS 2010-2012

Página 13

ELOS PORTFOLIO

I can

Credit Level

I can use e-mail to present myself and my interests and hobbies and request the same information from my peers in other countries EIO-3.1.2

1

I show interest and respect for others in Europe and the wider world. EIO-3.1.3

1

I am internationally computer literate, and use the Internet for chats, forums, searches within a common project with peers abroad. EIO3.2.2

2

I am aware that how persons from other cultures act, might arise from different norms and values than my own. EIO-3.2.3 2

I know how to negotiate and act according to a ‘code of conduct’ during exchanges with partner students abroad or online. EIO-3.3.2 3

I exchange my opinions about European and international affairs with students from other countries, and learn about different points of view. EIO-3.3.3

3

I can carry out and evaluate tasks together with students from other countries, in face-toface meetings (abroad ordelvia Skype or videoTítulo artículo interior conferencing). EIO-3.4.2

4

I can cope with problems arising in collaboration with students and teachers from other countries. EIO-3.4.3 I can participate actively in planning and running a new project with groups/teams of students and teachers from other countries. EIO3.5.2 I initiate and organize an individual learning period (such as a course or internship) abroad. EIO-3.5.3

4

5

5

0/1/2/3

Notes


COMENIUS 2010-2012

Pรกgina 14

Popular sports in the Basque Country: Basque rural sports and pelota. January 22, 2011 A link to the material they used for research

A quiz on A quiz on Basque Rural Sports This is the first quiz the students in Agurain created:

Basque Rural Sports: HERRI KIROLAK


COMENIUS 2010-2012

eo r ult y c rve h on e u S rc ang sea al ch rts tur spo d an

A survey on sports. January 22, 2011 Our schools are carrying out a survey to find out which sports we engage in locally and how this has changed over time. We will compare our findings with our partner schools across Europe who are carrying out the same survey in their schools. Thank you for your time. QUESTIONNAIRE IN ENGLISH

We have translated the questionnaire about culture change and sports: Hemen daukazu taldean sortu dugun galdera sorta. Mila esker zure erantzuna emateagatik: QUESTIONNAIRE IN BASQUE-INKESTA EUSKARAZ

PĂĄgina 15

We kept on working on the survey, so it was finally published to start working with the answers. Each school used its digital means to spread the word about the survey. Some people had to print it and take it home, some students and teachers complete it straight online, and some others had to translate it to their own language to make people understand it. For example in Agurain we published it on our blog and remind students that both Basque and English versions were ready on the Comenius blog:

Results of the Comenius students meeting in Agurain. January 28, 2011 On January 26th, we recorded the first video at school. We called the pressed and they published a long article about the projects we carried out at school. Our language assistant at that time, Nathan, helped us with the language and he learnt a lot about our sports. It didn’t have any instructions at that time

A draft of the first video: gathering of ears of corn: Lokotx biltzea

ing d r co eo Re t vid firs

the

Year 4 students took part in the project at this step. This group was very enthusiastic about the exchange with the German school as many of them were travelling to Germany or were taking part in the language project. Students from Batxilergoa 1 (A levels) also took part assessing them at each step.


16

COMENIUS 2010-2012

Página 16

Recording the video and the press We played LOKOTXAK BILTZEA (roughly translates as GATHERING EARS OF CORNS). You can watch the draft of the video we are going to produce (no instructions yet) Click onLOKOTXAK-DRAFT

will take part in the exchange with the school in Öhringen and the Comenius project:

We have also published an infography: LOKOTX-BILTZEA; GATHERING EAR OF CORNS, so you can get an idea of the game we intend to show you.

Picture published on the press. See page 19

Some of the Aniturri students that

Comenius meeting in Agurain. February 2, 2011 Today we continued with the second part of the video, which included Basque pelota, weight-carrying, tug-of-war and dragging weight. These are some of the photos we took .

Secon

d part of the record ing. Pictur es to be u sed in the video

Post on ELOSaniturri’s blog: useful material for the product A link to the material we used to work on rules and instructions during the English, Ethics and PE lessons. We also had to publish a list of common words that we came across and were becoming so popular among us.


17

COMENIUS 2010-2012

Página 17

Post on ELOSaniturri’s blog:

English, Ethics and PE working together in Agurain. Post on ELOSaniturri. Useful vocabulary for the recording and research.

Germany: In the Allgäu you can go skiing with a great view over the Alps or in the Bavarian skiing regions the terms and conditions are good for example in the Bavarian Forest or Upper Bavaria. Also the area around the „Zugspitze“ is great for professional skier. Also the Black Forest or the Thuringian Forest are nice regions to do wintersports.

g ii n k S Popular sports in Germany. February 5, 2011 1. INTRODUCTION AND GENERAL FACTS Skiing is a winter sport which is very popular in Germany! It can only be done in snowy and hilly areas. On two wooden, metal or plastic skis you glide over the snow down a

hill or mountain. The skis are connected to your boots with a binding. They have various lengths depending on your own height. While gliding down the mountains you can reach high speeds.

For skiing you need special equipment, there are also special techniques and various disciplines and many more interesting things. 2. THE WORD “ski” The word „ski” The word „ski”


18

COMENIUS 2010-2012

Página 18

Popular sports in Germany. February 5, 2011 8. FAMOUS AREAS FOR SKIING SKIING REGIONS IN EUROPE

Austria: In Austria the popularity is raising the last few years, especially in Tyrol. Famous skiing regions in Tyrol are Arlberg, Serfaus-Fiss-Ladis, Ischgl or Sölden.

France: Here the pists are more difficult, the size of the skiing region is increases and there are more and more new lifts. Switzerland: A very popular area is Kanton Wallis. There are also the most skiing regions. An emblem of the Kanton is the Matterhorn, that is also the emblem of Zermatt (a small town at the foot of the Mont Blanc, where only carriages

and sleighs are allowed). Italy: In the north of Italy there are a lot of skiing areas around Trentino or in the Lombardei, for example Piemont, Venetien, Aostatal or Friaul. An advantage is the economically priced and familial bounded hotels in Italy.

Skiing in Italy

g ii n k S

READ MORE:

Popular sports in Germany. February 5, 2011 WHERE DOES HANDBALL COME FROM? The sport Handball which we play today was formed in the end of the 19th century in northern Europe, primarily Denmark, Germany, Norway and Sweden. A man called Holger Nilsen, a Danish gym teacher, drew up the rules for modern handball in 1898 and published these rules in 1906. Rasmus Nicolai Ernst, another Danish teacher did something similar in 1897. Handball is a ballsport for both sexes, men and women. It is an aggresive sport, and human contact is allowed.

Goal-Throw: A goal-throw is awarded when: The ball rebounds off the goalkeeper over the endline The ball is thrown over the endline by the attacking team.

Handball is popular in Europe. Out of Europe it isn´t really famous. There are also professional leagues like the national teams from Germany, Austria, Swiss, Spain and France. Every second year there is a world championship and also a European championship. The organizer is the International Handball Federation. First it was only a men’s world-cup. 11 years later the first women world-cup was organized.

It is interesting that it was the first game sport for women. In 2009 the German women team won the WorldCup. In Germany there are many handball teams. Nearly every town has got it´s own team.

all b nd a H


19

COMENIUS 2010-2012

Pรกgina 19

Popular sports in Germany II. February 10, 2011 Did you know that surfing is also popular in Germany? However, it is true that skiing is popular in Germany. Do you recognize the winner?

g rfin u S

Comenius meeting in Agurain III: third part of the video Call for a Comenius meeting. Material for a lesson

This was the hardest recording I have ever made. We had to record the voices more than once because everybody was really nervous.

previous to the recording

Aniturri on the news

http://culturechangeandsport.wordpress.com/2011/02/10/ aniturri-on-the-news/

On Sunday, a whole page was published about our school and projects on Diario de Noticias de Alava, a newspaper. This is the link to read the article in Spanish. Some of you are learning Spanish, so open it and have a look.

The photo was taken while we were recording the video which will teach you our local sports.


20

Página 20

COMENIUS 2010-2012

Promoting European Citizenship We got an email after the results were announced. One of our students’s translation was among the best 10 % in Spain. He was a former Comenius student in partnership 2008-2010.

Queridos participantes en el concurso Juvenes Translatores 2010, ...to promote language learning and translation ... to promote joint activities with schools abroad

About Öhringen in 3 languages: Basque, Spanish and English. Citizenship, ITC and English lesson.

Los nombres de los ganadores del concurso Juvenes Translatores 2010 se acaban de

publicar en nuestra página Web http:// ec.europa.eu/ translatores/ archive/2011/ index_en.htm Por supuesto, solo puede haber un ganador por Estado miembro, pero otros participantes han demostrado unas notables capacidades lingüísticas y consideramos que

deben conocerlo. Más abajo figuran los nombres de los alumnos de su colegio integrantes del 10% de los mejores de su país. ¡Enhorabuena! * JOSU CAMPO Sinceramente confiamos en que de nuevo participen en la próxima edición de Juvenes Translatores. Atentamente

About Öhringen in 3 languages. Research on our partners: Öhringen The next mobility was coming soon, so while we were completing the surveys, and editing the video, we researched on our German partners and continued with our language project with them. We invited the rest of the schools to follow our research:

iles f o pr tners ’ s t en h par d u St matc ilities to mob for


21

ÖHRINGEN WELCOME TO OEHRINGEN – SOUTHWEST, GERMANY

Oehringen is the biggest city in the Hohenlohekreis district, in the north eastern part of Baden-Württemberg . The city’s historical roots go back to the Roman times and the settlement of “Vicus Aurelianus.

Located in the land of Hohenlohe, the valleys are surrounded by vineyards, hills, forests, lakes and the rivers Kocher and Jagst. There are nearly 23,000 inhabitants and 6,000 students. The area is known as the "Land of Castles and Palaces" because of the number of historic buildings found in the land. The houses, the medieval buildings and the historical sites have been preserved in good conditions.

Udaletxean- harrera Reception at the Town Hall with the mayor

ÖHRINGEN

Read more


22

SCHWÄBISCH HALL Schwäbisch Hall is a town in the German state of Baden-Württemberg. It is located in the valley of the river Kocher in the north-eastern part of BadenWürttemberg. Today, there are about 36,000 inhabitants. The name "Hall" is a West Germanic word family that means "drying something by heating it". It may refer to the salt production method of heating salty groundwater. It seems salt was distilled by the Celts at the site of Hall in the fifth century. Salt production made Hall flourish. The 14th and 16th centuries were very prosperous. The gothic buildings are an example of the richness acquired at that time.

St. Michael’s Church has an impressive stairway where actors play their roles in the summer theatre festival. The church underwent an early Protestant Reformation following Martin Luther. Johannes Brenz was the pastor that followed him. The Thirty Years’ War was a hard time. After the war, hunger, diseases, the bubonic plague and battles, the town was a ruined place in the 17th century, but salt and wine trade helped the area recover.

The Baroque buildings were erected after the fires that the town suffered, for example, the city hall.

In the 19th century there was an important crisis and a lot of people migrated. However, the railway made the situation better although there was not a big growth in Hall. In the 20th century the city grew due to some festivals like the theatre plays performed in the stairs of St Michel’s church. By Maialen A, Nerea C, Amaia, Itziar

Read more

A view from the steps of St. Michael


23

ÖHRINGEN

Öhringen-en 23,000 biztanle bizi dira, Hohenlokekreis-en distrituaren hiririk handiena da. Erromatarren garaian ere berebiziko garrantzia izan zuen, eta horregatik han dituzten eraikinek erromatarren eragina dute.

“Swabian Tuscany”-ren bihotzean kokatzen da, A6-tik hurbil eta A81-etik kilometro gutxira dago. Alemaniako trenbideen bidez iritsi gaitezke hara. Hohenlohe ingurunean Ohrn ibaiak eragin handia izan du ekonomikoki, sozialki eta politikoki.

Denda asko, industria-guneak eta merkataritza-zentroak daude hemen. Modu askotako ekintza interesgarriak egin ditzakegu garai historiko desberdinen eragina baititu inguru honek, eta horiek gauzatzeko ez baitaude haien artean urrun: kultura ekintzak “Lange Nacht der Kultur”, ekintza historikoak, zaldien salerosketa tradizionala… ekintza horiek guztiek turista asko erakartzen dituzte.

Biztanleek modu askotan parte hartu dezakete bizitza publikoan, 120 club eta elkarte baitaude. Eskolak eta urbanizazio modernoak daude, 6000 ikasle daude gutxi gora behera eta ikasketa ezberdinak aukera ditzakete.

ÖHRING E

N

Se pued e giata, qu visitar el “Blastu e fue uti rm”, una liza to mientras que actú do como torre d rre delante de c reloj y la olea e vigilan s campa como una torr e de la ig cia urbana, nas . lesia con un

Otro sitio que pue des visit de Óhrin ar son lo gen. Está s jardine n situad corazón s de la c os al su de Öhrin orte r del pala gen. cio, en e l

Read more


24

COMENIUS 2010-2012

Página 24

The news of the month. February 14, 2011 Students had to choose the news of the month to write a post of the blog. They chose the news about the Spanish cyclist Contador. SPORT NEWS

Working on European Institutions. February 17, 2011

Students presentations

Students had to research on the European Institutions and explained the topics assigned to their partners.

EUROPEAN COUNCIL: Egoitz, Josu, Erkuden

on European

THE COUNCIL OF MINISTERS Maite,Oier,Maria

institutions

EUROPEAN TREATIES Alazne,xabier eta Ana Isabel THE COURT OF JUSTICE, THE COURT OF AUDITORS Aitor, Sonia, Ane EUROPEAN PARLIAMENT Javier, Joseba, Ainitze EUROPEAN COMMISSION by Peli, Ane G. & Paula

THE COUNCIL OF MINISTERS Ane Giné, Oto, Unai THE EUROPEAN COMMISSION Oihane, Gorka, Nerea WHAT IS THE EUROPEAN UNION? Ainhize, Argiñe THE COURT OF JUSTICE Irantzu, Claudia, Maitane THE EUROPEAN PARLIAMENT Eneko, Ainhoa, Uxue THE EUROPEAN COUNCIL Igarki, Iker, Irati

Skiing trip to Austria for German students. February 21, 2011


25

COMENIUS 2010-2012

Página 25

Comenius students’ and parents’ meeting in Agurain (IV) on March 22nd: progress evaluation and dancing training. March 2011 March 22nd was a very busy day. After the lessons had finished, we had a meeting to evaluate the progress of the project. Then we had a students’ meeting and dancing training. The students who were going to go to Germany trained hard to learn some of the dances we were going to teach to our German partners. When their parents arrived a couple of hours later, they couldn’t believe their eyes. Most of the students were able to perform some dances! Have a look at the videos:

Video s

Irish students’ presentation:

Video 1: DANCING 1 FIRST LESSON Video 2: DANCING 2 FIRST LESSON


26

COMENIUS 2010-2012

Página 26

Irish students’ presentation: Teaching French through sport

Teaching and learning how to play Herri Kirolak / Basque Rural Sports A power point presentation about HERRI KIROLAKBASQUE RURAL SPORTS:HERRI

Products to be shared in Germany during mobility. Link to ppt and 5 videos

Video 1: An introduction to Basque Rural SportsHERRI KIROLAK: INTRODUCTION


27

COMENIUS 2010-2012

Pรกgina 27

Video 2: About Basque pelota: BASQUE PELOTA

Video 3: Learning about txingak, carrying weight: TXINGAK-CARRYING

Learning and teaching how to play Basque Rural Sports Video 4: About sokatira, tug-ofwar: SOKATIRA; TUG-OF-WAR

Video 5: the one we published about lokotxak: LOKOTXAKGATHERING OF CORN


28

COMENIUS 2010-2012

Página 28

Sports in Naturapôlis, France. April 2011 If you click on the link, you’ll watch how sport is organised in the Lycée agricole Naturapôlis in Châteauroux… Enjoy! Natacha, for the Seconde 2 Comenius team.

Leaving to Germany Students had to download the portfolio to take it with them to Germany to fill in more bits. The presentations were ready and students had worked on more pre-

Comenius mobility to Germany. April 2011 COMENIUS on the media: INTERNATIONAL WEEK Öhringen – The week before the Easter holidays was different at the Richard von Weizsäcker-school, as it was dedicated to the European diversity: More than 50 students from different European countries were hosted in Öhringen and learned about sport as part of a COMENIUS project funded by the European Union. They also learned about Germany, Hohenlohe, and the life at Richard von Weizsäcker school.

EUROPEAN STUDENTS IN ÖHRINGEN online article on www.stimme.de

The Comenius project entitled “Cultural Change and Sports” led the foreign students and their teachers into the regular classroom at Richard von Weizsäcker, but also in thematic tasks, where typical sports of individual countries as pelota , petanque, gaelic football and cricket were presented. But excursions and activities were on the agenda of the international guests too. They went to the Olympic base at the Sports Institute of the University of Heidelberg and looked around at the various sports disciplines. The guest were also introduced to sports activities in Hohenlohe and their roots in the local tradition. For many, the visit to the horse farm in Wörner Untersöllbach was a highlight of their stay in Hohenlohe. Annika Woerner led the young people through the riding school, stables and a large indoor arena. They also showed the students different jumps on the course. Those who wanted to could get a riding lesson with expert guidance, while the less adventurous with Hans Dieter Jäger did a few laps on the horse. The session showed how much the horse sport is crossbordered and enables similarities and understanding beyond language barriers.


29

Página 29

COMENIUS 2010-2012

In Germany. April 4-9, 2011 1. Project language in Germany

3. LEARNING GERMAN IN GERMANY 2nd part.

2. LEARNING GERMAN IN GERMANY 1st part.

Watch the video and have a second laugh.

Click on the videos or icons and have a laugh

In Germany, we had to ask about the German school system and wrote a report of the visit afterwards. We learnt that the education system is quite different. After kindergarten,

Interesting facts about the German school

students attend compulsory school for nine or ten years. From grades 1 through 4 children attend elementary school: GRUNDSCHULE. The subjects taught are the same for all. The main difference is that after the 4th grade, they are separated according to their academic results or abilities, although parents have the final say in some places, Grundschule teachers recommend the students one type of school or the other. As a result, they choose one of the three kinds of schools: Hauptschule, Realschule or Gymnasium. READ MORE

 Students can finish

 Students speak Eng-

school at 18/19.

lish very well.

 If a student comes

 A lot of students

from another country and doesn’t speak German, this person attends the school with the lowest level Hauptschule. In our school, if a student comes from another country, this person gets Basque lessons to be able to get the language required to follow the lessons.

 The sea is very far from them, so they enjoyed their trip to San Sebastian a lot.

 The timetables are different. They get up very early, so they go to bed very early too.

You have to talk to a person using the polite pronoun Sie until this person gives you the familiar du. It is like addressing to somebody with usted and tu, but stronger. Sie is the form adults address to each other and some people will never get the familiar du from the others. Adults address children and adolescents with

study Spanish and it is very popular among them. It is not easy to find a Spanish teacher.

 Different subjects are taught in English and they have a lot of oral exams. Students prepare a topic and explain it in English.

 If a student gets ill or doesn’t take an exam during the week, they have to take the exams on Friday afternoon.

 There is not a school bus. Students travel by public transport to school. Some students leave quite far and it may take them even more than an hour to get to school.

 They also have two sport lessons each week. This school has not got a team, but some schools do.

du, but receive Sie. Once two German speakers have agreed on the familiar form of address, they cannot return to the polite form.

German language has four different cases: nominative, accusative, genitive and dative. Basque language has absolutive, ergative, dative, inessive, allative, ablative, local genitive, possessive genitive, instrumental, sociatative, motivative, benefactive and prolative.

There are a lot of varieties of German language. There are local and regional dialects.


30

COMENIUS 2010-2012

Página 30

More facts  In Öhringen wine production is very popular. There are wineries and vineyards. So we learnt that apart from beer, German people like wine, too. They also grow apples and they have a lot of good cakes. Apfelschörle is also a popular drink: apple juice with soda or sparkling water. We are not used to drinking sparkling water, so we learnt how to say still water on the first day.

 Our first contact with the German menu was on the

plane. We were given pretzels and we had never eaten them. Our teachers made us try them, but we were not hungry because we had eaten our bokatak.

 King Frederick II (King Frederick the Great, 1712–1786) introduced the potato, a main element in the German diet. He gave away seed

potatoes and taught the people how to grow them. We like spätzle a lot and the students cooked them one day for us at school. We also ate kartoffelsalat and schnitzel. The names of the sausages are very difficult: bratwurst, rostbratwurst, weisswurst, bockwurst, currywurst, knackwurst, leberkäse, frankfurter, wienerwurst

 The Hohenlohe prince lived in Öhringen. Now the castle is the town hall and library.

 The Australian national soccer team based their pre-game training in Öhringen during the 2006 FIFA World Cup.

PHOTOS

Summary of the mobility on this link Click on the icon and scroll down. There are 4 posts with pictures and videos.

In Öhringen wine production is very popular. There are wineries and vineyards. So we learnt that apart from beer, German people like wine, too.

German school system


31

COMENIUS 2010-2012

Pรกgina 31

Playing handball in Germany Watch these 3 videos. Click on the images

Comenius German partners visit Agurain. May 2011

Itinerary

Alemaniarrekin hitz egiteko ingelesa erabili genuen eta zerbait gehiago ikasi genuen. Esperientzia honek

Blog post

ingelesez hobeto hitz egiten ikasteko balio izan du. Oso gustura egon gara haiekin eta denok errepikatzeko gogoz gaude. Ikasle alemaniarrak

Diaries and evaluation:in Basque

aste horretan etortzeak alde onak besterik ez du ekarri. Gauza bera esango nuke Alemanian eman genuen aste horretan bizi izandakoaren inguruan. Jende berria ezagutu dugu, kultura berriak ezagutu ditugu, eta inoiz entzun dugun hizkuntzak entzun ditugu. Gainera, bi aste zoragarri pasa genituen geure artean ere bai. Bai Alemaninan bai Euskal Herrian.


32

COMENIUS 2010-2012

PĂĄgina 32

German partners in Agurain, 2011

The mobility included lessons on different sport, recording Basque speakers with their partners and asking about rowing, cultural visits, dancing lessons, hiking and project work on the posters. We also worked on a language project: the languages surrounging us or “las lenguas que nos

Diaries and evaluation


33

COMENIUS 2010-2012

Página 33

Questionaire / Survey on cultural change and sport

RESULTS

Cuestionario para el alumnado alemán Questionnaire to be answered by German students and families Click on the image to read the questionnaire

10 students said we shouldn’t communicate in the same language, whereas 8 students agree on the statement that says

everybody in the EU

should communicate in the same foreign language

Answers and statistics from German partners Click on the icon to see all answers


34

COMENIUS 2010-2012

Presentations from England The studetns from Kingfisher produced these presentations on cricket, rounders and rugby. CRICKET RUGBY ROUNDERS HOW TO PLAY ROUNDERS

Comenius 2011 POSTERS. June 2011

Posters to be displayed at schools for dissemination and summay of the mobility to Germany

Irish poster

Pรกgina 34


35

COMENIUS 2010-2012

Pรกgina 35

More posters Comenius 2011.

English Poster

French poster


36

COMENIUS 2010-2012

Pรกgina 36

More posters Comenius 2011.

Basque poster

German poster


37

COMENIUS 2010-2012

Página 37

A display about partner schools in Agurain At the end of the school year, the students who had been involved in the project (year 4) prepared this exhibition about Öhringen. The group of students who would take part at the beginning of next school year (year 3) found information about Châteauroux to start thinking about the next meeting. Post on the blog

A display about partner schools in England End of year 1

A display at Kingfisher school


38

Página 38

TÍTULO DEL BOLETÍN

World Café at the Basque Government headquarters

COMENIUS WEEK 2011

Some of our students took part in the world cafe organized by the ELOS team in the Basque Country. This is the power point that will give you an idea of the work we did. ELOSaniturri’s blog: watch the presentation with or without music

Topics and tables • There were four topics and

four tables. At each table, we talked about a different European issue.

• We talked about the

schools in Europe, the European Union, our experiences in Europe, our prospects as European citizens, and the future of Europe and the Basque Country in Europe…

Comenius coordinators’ induction meeting. June 2011

Idoia Zapirain, Aniturri’s coordinator sharing good practise with new coordinators in the Basque Country


39

COMENIUS 2010-2012

PĂĄgina 39

Road World Championship in Copenhagen

Our student LOURDES OYARBIDE, a former Comenius student, took part in the Road World Championship in Copenhagen

Students following the event at Aniturri

Comenius mobility to Châteauroux. September 2011

Itinerary

Parents meeting in Agurain previous to mobility to France


40

COMENIUS 2010-2012

Página 40

Châteauroux, France. September 2011. La Tremblère (Arthon) : Football training centre Meeting with the staff, with young players, with professionals of la Berrichonne football club. “I study, I play football”

New supporters

“The first day, we got up at 7 o'clock because at 9 o'clock we had to go to school and we had 40 minutes by car. When we arrived at school, we went into the classroom to introduce ourselves to the people from other countries. In the afternoon, we went to a football training centre to know how it was run. On the second day, I made a Trivial

Sharing experiences

board with the Irish people and in the afternoon, all the countries played basketball on wheelchair. I liked this activity a lot because I know more

Slide gallery. Click on the icon

about paralysed people now”. AINITZE

Valençay castle

Je visite, je m’amuse


41

COMENIUS 2010-2012

Página 41

Comenius students on TV Watch this video:BIP TV- Comenius visit to Châteauroux

During our stay, we worked on topics like violence in sport, xenophobia and racism. We played a basket match with disable people on wheelchairs and learnt about cerebral palsy and paralysis, and the job volunteers do.

Comenius students on the press

NEWSPAPER ARTICLE ONLINE, La Nouvelle République

More pictures. Whole álbum. Click on the icon

Forum session in France


42

COMENIUS 2010-2012

Página 42

Sport activities in France.

Meeting with members of the “French Association for paralysed individuals” Playing a basket match on wheelchairs

French sport practise: pétanque Introduction to pétanque in the Boules playing area of Belle Isle (Châteauroux), organised by the members of the pétanque club of Berry

French sport: a debate on rugby Talking about rugby with a professional player

“I found it different that you must pay to go to public toilets. People are very clean and the streets aren’t dirty. And the third thing is about rugby. It isn’t such a popular sport here”. Ane


43

COMENIUS 2010-2012

Página 43

Moments that the Basque group can’t forget about Châteauroux

We laughed a lot “One of the things that I found similar to my own culture is that they like cheese a lot. Another one is that agriculture is very important. And the third is that students finish post- secondary

Working on the train!

school when they

Fill in the evaluation. Basque group

are 17-18 years

Thank you, Natacha!

old” Ane


44

COMENIUS 2010-2012

Página 44

Olympic Rings. Presentation from Agurain. October 2011 New school year, new students joining the Comenius group in Agurain. These are the Olympic motivated presentations shared with European Studies and Comenius partners. ELOSaniturri blog Aunque solamente puede haber un ganador por país, otros concursantes han demostrado

Juvenes Translatores. November 2011

también cualidades notables y queremos reconocer sus resultados. A continuación indicamos los nombres de los alumnos de vuestro centro a los que los evaluadores han concedido una mención especial por la calidad de sus traducciones. ¡Enhorabuena! PAULA CORRES ROLDAN LOURDES OYARBIDE JIMENEZ

Esperamos sinceramente vuestra participación en el próximo concurso Juvenes Translatores.

...to promote language learning and translation ... to promote joint activities with schools abroad

Pinuccia Contino Responsable

SPECIAL MENTION

Chirstmas cards from Agurain

CHRISTMAS!

Students recorded carols to insert them in the power point presentations which include important dates, characters bringing presents, X-mas menu and the transcript of the carol.


45

COMENIUS 2010-2012

Página 45

A debate on European topics in Agurain Students work on European topics. They chose some chapters to explain them to their peers and start a debate

We recycled previous work about Öhringen to start research about our German partners

How much do you know about the EU Play these mes:

The first game,

ga-

European map, was very interesting. I

BET ON THE EUROPEAN UNION! Directions for playing the game

EUROPE MAP QUIZ EUROPEAN FLAGS More difficult: INFORMATION ABOUT EUROPE ELOSaniturri’s blog Citizenship, Year 3

“The first game is easier than the second one and more entertaining. I score 80 points in the first game but in the second game I scored only 4 out of 10 points” IRATI

The Symbols of the European Union

EU Me mber and Candidate States

EU Institutions

1

1

2

scored 80 points.

EU Charter of Fundamental Rights

Ke y Dates in the History of the EU

1

1

1

was very funny but

2

2

2

2

hit a 5 percentage

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

because I learnt

5

5

5

5

5

funnier than the

Created by Andreea Silter, Department of English, School no. 191, Bucharest, Romania;

andreeasil@yahoo.co.uk

The second game, more difficult. I have points for each quiz. I prefer the first one, more and it was second game. BERTA

I reviewed a map of Europe before I had played the first game,so it hasn’t been very difficult, my score in this game has been 86%; I have had a good score, but I don’t like geography. The second game is more difficult than the first one; my mark in the second game has been 6/10. This game is too difficult! JOSU


46

COMENIUS 2010-2012

Página 46

Cultural trip to London. December 2011. Basque A Level students The oldest students went to London in December. So the Comenius group asked them to take some pictures of things related to Olympics in situ.

“Yesterday we finished our trip at the Olympic Park in London. We saw the athletes village and the works near the stadium. We will remember it in August. On Sunday we saw the London Olympic and Paralympic Games medals at the British museum”.

Teachers’ meeting in Worcester, England. December 2011 “Teachers’ meeting. Working on the format for the board game. Rearranging dates for mobilities to Germany and Agurain Deciding on new application form 2012”

A visit to KIngfisher School We visited the English school and understood all the hard work our colleagues do. We saw the Comenius board and our schools on it. What an interesting experience!


47

COMENIUS 2010-2012

PĂĄgina 47

Go Worcester, go! A rugby match in England Bizkaia Gernika Basque rugby team will play against Worcerster Warriors on 13th October, 2012.

After sightseeing in Worcester, we went to see a rugby match on a cold afternoon. Afterwards, we visited the German market in Birmingham with our partners

Gernika is the only team in the Spanish league playing the European Amlin Cup in 2012.

A draft of the board game

Matching students. A profile. January-February 2012 Students fill in the profile file to match them prior to mobilities to Ă–hringen and Agurain.

We started work on Olympic Brochures in February

Profile Blog post Students took a while to choose a good picture for the profile.

During February we published a lot of sport news Students had to choose some news related to sports to publish them on the blog


48

COMENIUS 2010-2012

Página 48

News from the European Commission: teacher shortages Brussels, 10 February 2012 – Several Member States, including Germany, the United Kingdom, Italy, the Netherlands, Austria and Belgium, may face serious teacher shortages in the future, according to a new report published by the European Commission. The report, entitled ‘Key Data on Education in Europe 2012‘, was presented to EU Education Ministers at their meeting in Brussels this morning. It shows that the number of graduates specialising in education is falling at a time when many current teachers are approaching retirement age.

But it also highlights encouraging signs: funding for education is stable in most Member States and it underlines that higher education remains the best insurance policy against unemployment, with graduates more likely to find a job faster than nongraduates. Source: Press release from the European Commission to continue reading

Olympic brochures. March 2012 Students from Aniturri worked on brochures about the Olympics on the Moodle platform. They had to create six different pages:

New Olympic messages: YOU DON’T HAVE TO WIN TO FEEL A WINNER (Oihane and Ane Miren)

1. History of Olympics in our country

OLYMPICS: TAKE PART

2. London mascots

and Paula)

3. About a local Olympic person taking part in London

SPORT IS THE BEST

4. Volunteers 5. Their likes and dislikes

AND ENJOY IT! (Erkuden

DRUG (Alberto and Jon Ander)

6. Olympic message

Leaving to Germany. Meetings at Aniturri. March 28th On March 28th, we held a meeting to discuss the visit to Germany. Parents were very happy when they saw their sons and daughters were ready to dance for our partners.

READ MORE


49

COMENIUS 2010-2012

Página 49

Dancing videos. March 2012 Video 1 Students had to practise some dances. They had to teach their Comenius partners a couple of dances. Some German partners might remember the steps. We would see!

Click on the icon

Blog post

Video 2 Click on the icon

Language project in Germany, April Students had prepare a questionnaire to interview their German families

They worked on two presentations with their Spanish teacher. DRAFTS:

QUESTIONNAIRE

CULTURA GENERAL ESTUDIOS Y TRABAJO

•En Euskal Herria,

para entrar a la

ESTUDIOS Y TRABAJO en el País Vasco

universidad necesitas tener una buena nota según la carrera que quieras hacer. •Las carreras más solicitadas, son ingeniería, medicina, magisterio, derecho…

Opinion essays from Aniturri. May 3, 2012 We shared opinion essays on different topics related to sport: violence in sport, tight clothes on female basket and descriptions of some Basque sportmen and women. Click on the icon


50

COMENIUS 2010-2012

Página 50

Language project in Öhringen 2012 1st day Agurain-LoiuÖhringen 2nd day: school tourorganic food presentation German students’ presentation about the Basque Country During the weekend, we had a good time. Some people went to a party, some others to Stuttgart, to the zoo… but on Monday we went back to work. We worked on the language project in the morning, we had a guided

tour in Öhringen and at school, we danced and worked with the advanced students in the afternoon. On Tuesday we went to another Spanish lesson, we visited Schwäbich Hall and went to a conference on Sustainable Economy. In the afternoon we had a farewell party with the families. Wednesday morning: 05:30 time to wake up to meet at 6:30 at school. After entering some turbulence we landed in Loiu and came back to Agurain.

“We made very good friends. This has been a wonderful experience. My partner was vegeratian and I learnt a lot of things. I hope he likes my vegetable garden in Zalduondo” EGOITZ


51

COMENIUS 2010-2012

Pรกgina 51

Comenius partners visit Agurain. May 6-14, 2012

It was a very busy week, but we had a great time. We are proud of our students because they showed us that they are ready to cooperate, share and learn. Our students took part

First days in Agurain

actively in the activities that the school organised, they were involved in preparation and

Sunday: arrival of English group

development of the itinerary

Monday: Cycling in Garaio Park with the English group

who helped us so much.

Tuesday: Climbing in Aranbizkarra with the French and English groups.

for the week, and helped each other. Thanks to all Maite and Idoia


52

COMENIUS 2010-2012

Página 52

Guided tour in Vitoria-Gasteiz

Arrival of German group. Guided tour in Vitoria-Gasteiz with Basque students as tour guides. Click on the icon to see more pictures and worksheets on the blog

“I had never imagined that I would learn so much about our city being a guide for our partners”. ENEKO

Welcome to school Wednesday: Tour in Agurain with Basque students as tour guides. Welcome to school Introduction about the Basque Country Basque lesson- survival kit German students to Spanish lesson French students to Spanish lesson English students to Citizenship lesson. German students to Literature Pelota game Project work

Click on the icon to read more


53

COMENIUS 2010-2012

PĂĄgina 53

Playing Herri Kirolak with our partners Rural sports practice: Lokotxak

Click on the icon to see more pictures

Txingak Giza-froga Soka-tira Lasto altxatzea

Celebrating Europe Day: Reception at the Town Hall The mayor received us on 9th May. That’s how we celebrated Europe Day. We call the press and the report spent nearly the whole day with us.

Europe Day 2012 in Agurain. Comenius

NEWSPAPER ARTICLE

partners at the

online

Town Hall

More pictures on the blog

Comenius partners in Sansebastian Thursday: Trip to San Sebastian Naval Museum and Urgull: rowing and whales La Bretxa marketlanguage project Beach and sightseeing

PICTURES, WORKSHEETS AND BLOG Click on the icon


54

COMENIUS 2010-2012

Página 54

Orienteering in Arbizu Friday: project work Orienteering activity in Arbizu Arabatakada Saturday: dinner with families in Zalduondo

More pictures clicking here

Good-bye in Zalduondo “What a good experience” “I wish the week had been longer” “Very rewarding” “Any programme for parent exchange?” PARENTS

Presentations during mobility German students speak about Germany in Spanish

PRESENTACIÓN EN AGURAIN SOBRE ALEMANIA ALUMNADO DE ÖHRINGEN PROYECTO DE INTERCAMBIO 2012

Agurain, Mayo 2012


55

COMENIUS 2010-2012

Página 55

Brochures about sports in Agurain and the area, 2012 Students’ work on sports 2012. Follow the link on the image to see some more examples

Evaluation Evaluation form and portfolio on the blog

Students chose somebody related to sports for the intervies: students or professional sport people, people related to sports… Some examples:

Interviews


56

COMENIUS 2010-2012

Página 56

The Olympics Well, during the break we couldn’t follow the Olympics as much as we would have wan-

Sugoi Uriarte, judo men’s 66kg

MEDALS:

Maialen Chourraut Maider Unda

ted, but we’ll try to summarize the results, at least List of Basque Olympics: BASQUE TEAM

Pablo Carrera, shooting Ophelie Asporde, Women’s 10km marathon swimming Ainhoa Murua, triathlon

Eli Pinedo, Nely Carla, Patrizia Elorza,

Julen Aginagalde, Mikel Arrizabalaga and

Andrea Barno and Jorge Dueñas hand-

Eduardo Gurbindo handball NEWSPAPER ARTICLE

ball players won a bronze medal DIPLOMAS:

Problems to show the Basque flag were solved: Restricted flags

Ander Elosegi, Canoe Slalom

The Olympics: volunteers A member of the staff from the partner school in NorthernIreland was volunteering in London Olympics. Have a look at the photos! AMAZING!

“Volunteering, unforgettable”


57

COMENIUS 2010-2012

Página 57

UCI ROAD WORLD CHAMPIONSHIP 2012 Lourdes Oyarbide, a former Comenius student, took part in the UCI ROAD WORLD CHAMPIONSHIP: LIMBURG 2012, The Netherlands Homepage

Tenth place finisher in the junior timetrial!!!

Voigt wrote: “My first win as a professional

International sport events

rider was in the Tour of the Basque Country in my first professional year back in the year 1998. I was still in the blue and white team

We also followed other tournaments: Le Tour, La Vuelta, the tour of the Basque Country in Vitoria-Gasteiz..

kit from “Team Gan” and this victory changed my cycling career for the better. It was also the first time I had the good fortune to experience the passion and fairness of the Basque fans.I remember it well. It was a very cold and rainy day, and you still showed up for the finish and the podium ceremony in large numbers.And probably there and then I fell in love with the Basque Country and the

BLOG and more news

people living here. Every year after that, when my team got an invitation to the race, I signed up for the Tour of the Basque Country. I just love it, even though it’s one of the hardest races you can find on the calendar in terms of the terrain and quality of the peloton. Regardless, I just love to come back. … Thank you, my beloved Basque fans!”

Local sport events IGELDOKO HARRIA is

than 134 kilos, this

a stone that weighs 134

competition has a spe-

kilos; Stone-lifters have

cial difficulty. In fact,

to lift the stone as many

the irregular shape of

times as possible in

Igeldoko stone makes

turns of five minutes.

the trial to be unique. Stone-lifters do not have the chance to train with the stone, as it is not possible to train

Even if stone-lifters are used to lifting more

with the stone before the competition. On the other hand, during the test, dust and resins which are usually used in these competitions are forbidden. Furthermore, hands must be washed before the competition. MORE EVENTS


58

COMENIUS 2010-2012

Pรกgina 58

Comenius BOARD GAME Follow the post on the blog

Click on the dice

BOARD GAME on Herri Kirolak/ Basque Rural Sports Click on this link to play the board game online: JEOPARDY GAME ON HERRI KIROLAK/ BASQUE RURAL SPORTS. Once you open the link, you can download the questions and answers to play offline.

BOARD GAME on Herri Kirolak/ Basque Rural Sports This is another version of the game: FLASH JEOPARDY GAME ON HERRI KIROLAK/BASQUE RURAL SPORTS

QUIZ already


59

COMENIUS 2010-2012

Pรกgina 59

http://culturechangeandsport.wordpress.com/ BLOG STATS on 22nd Sept, 2012

Vies per countries

Opinion essays: DOPING IN SPORTS More than 1,300 views


60

COMENIUS 2010-2012

Pรกgina 60

2010-2012 PARTNERSHIP

Designed by Aniturri BHI Galzar, 4 Agurain Araba The Basque Country

CULTURAL CHANGE AND SPORT  

Comenius final product: e-magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you