Page 1

Toimintakertomus 2016


Sisällysluettelo 3

Tiivistelmä

5

Alkuvuoden painopisteet

7

Loppuvuoden painopisteet

8

Turkistarhaus

9

Koe-eläimet

10

Muut toimintakohteet

11

Yhteistyötahot

13

Viestintä

16

Koulutus

17

Vapaaehtoistoiminta

19

Nuorisotyö

20

Varain- ja jäsenhankinta

20

Talous

21

Henkilöstö

22

Hallitus

23

Yhteiskuntavastuu sekä toiminta- ja toimistokäytännöt

Taittaja: Helka Saariniemi Kannen kuva: Esko Kivistö


1. Tiivistelmä

Animalian toiminnan tavoitteena on edistää eläinten oikeuksia ja hyvinvointia Suomessa ja kansainvälisesti. Vuonna 2016 työllämme oli kolme pääpainopistettä: vaikuttamistyö eläinsuojelulain kokonaisuudistuksen parissa, järjestön varainhankinnan kehittäminen ja molempiin tavoitteisiin linkittynyt kampanjatoiminta. Animalia halusi tehdä eläinsuojelulain uudistamisesta laajan yhteiskunnallisen kysymyksen, jota konkretisoitiin Paras laki eläimille -yhteiskampanjan ja järjestön oman Lainsuojattomat-kampanjan avulla. Kampanjoissa nostettiin esiin tärkeimpiä uuteen eläinsuojelulakiin liittyviä tavoitteita, erityisesti nautojen ja sikojen liikkumisen vapauden merkitystä, turkistarhauksen kieltämistä, jalostuksen ongelmia ja koirien ja kissojen tunnistusmerkintää ja rekisteröintiä.

jestettiin useita. Julkaisimme myös yhteisen puoluekyselyn, jonka avulla haluttiin kartoittaa ja tuoda esiin puolueiden kantoja järjestöjen vaatimuksiin. Näkyvän kampanjoinnin lisäksi Animalia ja SEY aloittivat yhteisen lobbauskampanjan, jonka tavoitteena oli kontaktoida ja tavata kansanedustajia jokaisesta eduskuntapuolueesta mahdollisimman kattavasti. Kampanjaan valittiin ja koulutettiin joukko molempien järjestöjen vapaaehtoisia, jotka toteuttivat tapaamisia. Halusimme vaikuttaa lain valmisteluun pitämällä yllä vuoropuhelua päättäjien kanssa ja tuomalla esiin eläinjärjestöjen vaatimuksia. Tämän lisäksi toiminnanjohtaja osallistui lain valmistelutyöhön osana eläinsuojelulain ohjausryhmää ja muita ministeriön alaisia neuvottelukuntia. Nostimme eläinsuojelulakiin liittyviä kysymyksiä yhteiskunnalliseen keskusteluun erittäin aktiivisesti koko vuoden ajan. Tavoitteena oli saada ihmiset laajemmin kiinnostumaan ja osoittamaan tukensa kunnianhimoiselle ja eläinten kannalta merkittäviä parannuksia sisältävälle uudelle eläinsuojelulaille. Kesällä järjestettiin laaja Vegekesä-kiertue. Vegekesä keskittyi kasvissyönnin edistämiseen, mutta samalla jatkettiin tuotantoeläinten oikeuksien esiin nostamista ja kerättiin nimiä Paras laki eläimille -vetoomukseen. Kiertueen tavoitteena oli vaikuttaa ihmisten valintoihin ja tuoda esille, että kasvisruoka on maukasta, ravitsevaa ja vaivatonta. Osana kiertuetta järjestettiin yhteensä 40 kampanjatapahtumaa ympäri Suomen. Kesän kampanjointityö ja tapahtumat tukivat eläinsuojelulakiin vaikuttamista osallistamalla ihmisiä ottamaan kantaa lain sisältöihin niin itse tapatumissa kuin myös sosiaalisessa mediassa #vegekesä-tunnuksella. Syksyllä Animalia käynnisti oman eläinsuojelulakiin liittyvän kampanjansa nimellä Lainsuojaton. Oman kampanjan tavoitteena oli entisestään lisätä painetta parempaan lakiin. Kampanjassa haluttiin tuoda esille, että nykyinen laki ei suojele eläimiä. Kampanja keskittyi erityisesti Animalian eläinsuojelulakiin liittyvään päätavoitteeseen eläinten keskeisten lajityypillisten käyttäytymistarpeiden toteutumisesta. Jotta eläinten lajityypillinen käyttäytyminen voisi toteutua nykyistä huomattavasti paremmin, vaadimme, että esimerkiksi liikkumisen mahdollistamiseksi parsinavetat ja emakkohäkit kielletään. Nostimme kampanjan kautta esiin myös eläinsuojelukeskus Tuulispään kanssa tehtävän yhteistyön. Yh-

Poliittinen vaikuttamistyö eläinsuojelulain kokonaisuudistuksen parissa jatkui koko vuoden ajan. Alkuvuodesta Animalia aloitti yhdessä SEY Suomen eläinsuojeluyhdistysten liiton kanssa Paras laki eläimille -kampanjan, jossa kerättiin tukijoita vetoomukseen maailman parhaan eläinlain puolesta. Kampanja avattiin tammikuussa ja se kesti koko vuoden. Kampanjaan kerättiin myös laaja joukko julkisia tukijoita niin muista järjestöistä kuin tunnetuista julkisuuden henkilöistäkin. Vuoden aikana vetoomuksen allekirjoitti yli 55 000 ihmistä ja yhteisiä koulutus- ja yleisötilaisuuksia jär3


tenä kampanjavideon päätähtenä toimi Eläinsuojelukeskus Tuulispäässä asustava Animalian kummilehmä Jennifer. Lain odotettiin tulevan eduskunnan käsittelyyn syksyllä, mutta aikataulu venyi yli vuoden 2016.

Animalian toimintaa myös vuonna 2016. Vuonna 2016 vapaaehtois- ja koulutustoiminnassa keskityimme erityisesti vapaaehtoisten osallistamiseen kampanja- ja vaikuttamistoimintaan. Iso kokonaisuus oli järjestön kouluvierailumateriaalien uudistaminen.

Turkistarhauksen lopettamiseksi ja turkiseläinten aseman parantamiseksi vuoden 2016 aikana Animalia toimi ennen kaikkea eläinsuojelulakiin vaikuttaen. Turkistarhauksen kieltäminen on yksi päätavoitteistamme uuteen lakiin. Lisäksi olimme yhteydessä kauppaketjuihin ja saimme uusia yrityksiä sitoutumaan turkittomuuteen.

Animalian viestinnän osalta tärkein kehittämiskohde oli saattaa loppuun edellisenä vuonna aloitettu verkkosivuuudistus. Uudistuksen myötä paransimme sivuston sisältöä käytettävämmäksi ja päivitimme sivujen jo vanhentuneen rakenteen ja ilmeen moderniksi ja näyttäväksi. Uudistetulla sivustolla kerromme laajasti toiminnastamme ja entistä avoimemmin lahjoitusvarojen ja jäsenmaksujen käytöstä sekä ohjaamme ihmisiä entistä paremmin osallistumaan Animalian toimintaan joko liittymällä jäseniksi, ryhtymään lahjoittajiksi tai lähtemällä mukaan toimintaan. Uudistuksen lisäksi kehitimme tiedotustoimintaa siirtymällä tiedotteiden jakelussa mediajakelupalvelun käyttöön.

Eläinkokeiden vastainen toiminta painottui ennen kaikkea asiantuntijatyöhön, vaikuttamiseen lautakunnissa ja kansainväliseen yhteistyöhön. Animalia toimi koko vuoden aktiivisesti Särkänniemen delfiinien puolesta neuvotellen Särkänniemen kanssa ja tarjoten järjestön ja kansainvälisen verkostomme asiantuntemusta parhaan mahdollisen loppuratkaisun löytämiseksi. Kesällä asia nousi valtavaksi valtakunnalliseksi uutiseksi, kun Särkänniemen delfiinien siirtoaikeita selvitettiin ja kun Särkänniemi lopulta yritti lennättää delfiinit salaa Kreikkaan. Animalia selvitti taustatietoja, seurasi siirtoa paikan päällä koko ajan ja raportoi tilanteesta. Lausuntoja ja taustatietoja annettiin medialle erittäin aktiivisesti. Siirron jälkeen Animalia seurasi tilannetta kreikkalaisten toimijoiden kanssa, tuki heitä työssään ja jatkoi keskustelua vaatien Särkänniemeä kantamaan vastuunsa delfiinien turvapaikan edistämisestä.

Animalia panosti varainhankinnassa vuonna 2016 erityisesti varainhankinnan laajempaan kehittämisprojektiin ja tähän työhön linkittyvään, osin varainhankinnalliseen Lainsuojaton-kampanjaan. Erityisesti kuukausilahjoittamista kehitetiin yhtenä tärkeimmistä lahjoitusmuodoista. Vuoden aikana valmisteltiin ja saatettiin valmiiksi vuonna 2015 aloitettu työ järjestön uuden strategian luomiseksi. Strategia korvasi edeltäneen pitkän aikavälin järjestövision.

Vuosi päättyi joulukampanjaan, johon kuului aineettomien lahjojen verkkokauppa, Vuoden positiiviset eläinuutiset -kuvakampanja sekä Vegejoulu-tapahtuma, jonka avulla kannustettiin ihmisiä viettämään eläinystävällistä joulua. Joulukampanjassa tehtiin yhteistyötä IvanaHelsingin kanssa ja Paola Suhonen toimi Animalian kampanjan kummina. Kampanja näkyi aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. Aineettomien lahjojen avulla nostettiin esille Animalian tuotantoeläimiin liittyviä eläinsuojelulakitavoitteita. Animalia toimi eläinten oikeuksien edistämiseksi Suomen lisäksi myös muualla Euroopassa ja kansainvälisesti. Vuoden 2016 aikana kansainvälinen yhteistyö keskittyi erityisesti Eurogroup for Animalsin hallitus- ja työryhmätyöskentelyyn, toimintaan kansainvälisessä Fur Free Alliance -verkostossa ja yhteistyön tiivistämiseen virolaisen eläinoikeusjärjestö Loomuksen kanssa. Animalia toimi myös Trofeeton EU -työryhmän kautta trofeiden tuontikiellon aikaansaamiseksi EU:n alueelle. Vapaaehtois- ja koulutustoiminta säilyi keskeisenä osana 4


2. Alkuvuoden painopisteet Eläinsuojelulakiin vaikuttaminen, Paras laki eläimille -kampanja ja Vegekesä-kiertue Alkuvuonna Animalia keskittyi vuoden pääkampanjoiden valmisteluun ja käynnistämiseen. Näyttävien valtakunnallisten kampanjoiden avulla halusimme tavoittaa ihmisiä laajalti ja luoda painetta eläinlain uudistusta kohtaan. Päätavoitteina oli eläinsuojelulakiin vaikuttaminen ja eläinsuojelulakiin liittyvien asioiden esille nosto, kampanjointi tuotantoeläinten oikeuksien puolesta, kasvissyönnin edistäminen sekä järjestön varainhankinnan kehittäminen.

Eläinsuojelulakiin vaikutimme aktiivisesti koko lainvalmisteluprosessin ajan. Tavoitteenamme oli tuoda järjestön ääni kuuluviin lain valmistelussa ja saada Animalian määrittelemät keskeiset tavoitteet hyväksytyksi lakiin. Lain oli tarkoitus valmistua vuoden 2016 aikana, mutta aikataulu venyi vuoteen 2017. Animalia kuitenkin toimi koko vuoden ajan sen puolesta, että lakiin kirjattaisiin merkittäviä parannuksia eläinten asemaan ja oikeuksiin.

Animalian esittämät päätavoitteet olivat: Eläinten on saatava toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistään. Liikkumista rajoittavat parsinavetat ja emakkohäkit on kiellettävä. Samasta syystä turkistarhaus on lakkautettava kokonaan. Kivuliaat toimenpiteet ilman asianmukaista kivunlievitystä ja kivun hoitoa on kiellettävä. Näitä toimenpiteitä ovat nupoutus eli sarvenalkujen polttaminen vasikoilla ja kastrointi porsailla, lampailla ja poroilla. Viranomaisille on määrättävä velvollisuus kieltää jalostus, joka aiheuttaa eläimille rakenteellisia tai muita terveysongelmia. Eläintuotantotiloilla ja teurastamoilla on otettava käyttöön kansalaisille avoin, säännöllinen ja tehokas valvonta. Koirien ja kissojen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti tulee säätää pakolliseksi. Luonnonvaraisten eläinten käyttö sirkuksissa ja delfinaarioissa on kiellettävä.

5


Animalia vaikutti lain valmisteluprosessiin monin tavoin. Lain ohjausryhmässä vaikuttamisen lisäksi seurasimme lain uudistamista tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnassa. Tapasimme ahkerasti poliitikkoja koko puoluekentältä ja pidimme tiiviisti yhteyttä eduskunnan eläinsuojeluryhmään sekä ministeriön virkamiehiin. Lisäksi Animalia huolehti, että lain valmistelusta käytiin jatkuvasti julkista keskustelua. Vuonna 2016 kehitämme myös tapoja, joilla järjestön vapaaehtoisia voitiin konkreettisemmin osallistaa lobbaustyöhön. Aloitimme yhdessä SEYn kanssa ison lobbauskampanjan, johon osallistui molempien järjestöjen vapaaehtoisia. Lobbauskampanja jatkui koko vuoden ajan.

ole kunnolla panostettu. Tämän vuoden varainhankinnan kehittämistyön tarkoituksena oli muuttaa asia. Kampanjatyö oli suunniteltu alusta asti varainhankinnallinen näkökulma vahvasti huomioiden. Kevään jälkeen Animalian toiminta jatkui kasvissyönnin edistämisen merkeissä. Vegekesä-kampanja toteutettiin Animalian perinteisen kesäkiertueen muodossa. Vuonna 2016 kesäkiertue toteutettiin vielä aiempaa näyttävämmin ja työntekijäresursseja kiertueen koordinointiin varattiin aiempaa enemmän. Kiertue alkoi toukokuussa järjestettäviltä Maailma kylässä -festivaaleilta Helsingistä ja näkyi toukokuun lopun ja syyskuun alun välisenä aikana laajasti ympäri Suomea, etenkin erilaisissa suosituissa kesätapahtumissa. Kiertuetta varten palkattiin projektikoordinaattori. Kesäkiertueen tavoitteena oli herättää ihmisten kiinnostus Animaliaa ja kampanjan aihepiirejä – eläinsuojelulain kokonaisuudistusta, tuotantoeläinten oikeuksia ja kasvissyöntiä – kohtaan ja tukea Animalian alueellista toimintaa. Omien kampanjatapahtumien lisäksi osallistuimme kasvissyöntiteeman alla myös kasvisruokatapahtuma Vegfestiin. Animalian vapaaehtoistoiminnan kautta edistimme kasvissyöntiä monin tavoin: osallistuimme Ravintolapäiviin, järjestimme maistatuksia ja kasvisruokakursseja.

Paras laki eläimelle -kampanja konkretisoi eläinsuojelulain merkitystä ja laajensi kampanjoinnin suunnattuna laajalle yleisölle. Haluamme lisätä tietoa eläinsuojelulain uudistuksen sisällöistä ja Suomen eläinsuojelutilanteen pahimmista ongelmakohdista. Laajemman kampanjoinnin avulla mahdollistimme osallistumisen vaikuttamistyöhön niin vapaaehtoisille kuin ihmisille laajemminkin ja nostimme asiaa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Vapaaehtoistoiminnan sisällä räätälöimme aktiiveille tapoja osallistua kampanjaan. Toteutimme valtakunnallisia toimintapäiviä, jolloin alueosastot osallistuvat koordinoidusti kampanjaan, suunnittelimme toimintapaketteja ja konseptoimme vapaaehtoisille erilaisia toimintakokonaisuuksia. Varainhankinnan osalta Animalia on jo pitkään tiedostanut, että järjestön varainhankintapotentiaalia ei ole hyödynnetty tarpeeksi kattavasti ja varainhankinnan mahdollisuuksiin ei

6


3. Loppuvuoden painopisteet Lainsuojaton-kampanja, yhteistyöprojektit ja joulun kampanjointi Lainsuojaton-kampanja käynnistettiin lokakuussa uuden kampanjavastaavan ensin perehdyttyä eläinlakisisältöihin elokuusta lähtien. Kampanjan alussa julkaistiin verkkosivu, visuaalinen ilme ja kampanjan keskeisiä vaatimuksia esittelevät blogiteksti osana uutta Lainsuojaton-blogia. Lisäksi Helsingissä pidettiin kampanja-avaus päivällä Kirjasto 10:ssä ja illalla ravintola Rootsissa.

tiin useissa kaupungeissa turkistarhattoman Suomen puolesta. Sosiaalisessa mediassa toteutettiin useita osallistavia tempauksia. Ihmisiä kehotettiin muun muassa ottamaan kuva itsestään jonkin lakivaatimustekstin kanssa ja kansanedustajia kehotettiin kirjoittamaan, millaisia parannuksia he toivovat eläinsuojelulakiin. Syksyllä toteutettiin Lainsuojaton-paitakokoelma yhdessä vapaaehtoisen Jussi Aimolan kanssa, joka kokosi joukon suunnittelijoita ja artisteja yhteen. Paitakokoelma uutisoitiin Rumbassa ja Soundissa ja kampanjavastaava kävi myös Radio Helsingillä puhumassa eläinlaista ja paidoista.

Syksyn aikana valmisteltiin vapaaehtoisten av-ammattilaisten kanssa kaksi kampanjavideota, jotka julkaistiin verkossa ja joita myös näytettiin Animalian eri tilaisuuksissa. Videot keräsivät sosiaalisessa mediassa molemmat yli 50 000 katselukertaa. Alkusyksystä tuotettiin myös timelapse-video Lainsuojaton-graffitista, jonka taiteilija Boing maalasi Suvilahden graffitiseinään. Lisäksi sosiaalisessa mediassa julkaistiin säännöllisesti jakokuvia, jotka esittelivät kampanjan keskeisiä vaatimuksia. Kaikkia kuvia jaettiin satoja kertoja, enimmillään yli 500 kertaa.

Ansaittua mediaa saavutettiin pitkin syksyä. Maaseudun tulevaisuus uutisoi Animaliaan liittyen useita kertoja. Joulun alla kampanjan kautta synnytettiin keskustelua lihateollisuuden joulukinkun promootiotyöstä. Tähän aiheeseen tarttuivat Helsingin Sanomien NYT sekä Demokraatti ja mainitsivat Animalian.

Osana syksyn kampanjointia toteutettiin keväälle jatkunut vieraskynäsarja Lainsuojaton-verkkosivun blogissa, johon osallistui joukko profiloituneita yhteiskunnallisia keskustelijoita, kuten Laura Lindstedt, Suvi Auvinen ja Maria Pettersson. Lisäksi blogissa julkaistiin Animalian omia kirjoituksia.

Syksyllä käynnistettiin Uusi eläinlaki -kirjan kirjoittaminen Into-kustannukselle. Kirja suunniteltiin erityisesti poliittisen vaikuttamisen välineeksi, jolla olisi mahdollista tuoda uskottavaa tutkimustietoa keskusteluun lain uudistamisesta. Kirjalle koottiin kirjoittajatiimi Animalian tutuista asiantuntijoista ja käsikirjoituksen raakaversio kirjoitettiin valmiiksi vuoden loppuun mennessä.

Kampanjointia toteutettiin tehoviikkoina, joiden aikana keskityttiin aina tiettyyn eläinsuojelulain vaatimukseen. Näiden viikkojen aikana saavutettiin keskitetysti paljon huomiota tietyille teemoille, esimerkiksi turkiskampanjoinnin ansiosta turkistarhaukseen kytketty aineeton lahja nousi verkkokaupan myydyimmäksi. Kampanjoinnin yhteydessä tuotetut kirjoitukset nousivat Animalian sivujen vuoden luetuimmiksi teksteiksi, korkein yksittäisen, Sokoksen turkiskohua käsittelevän tekstin lukijamäärä oli yli 15 000. Kampanjoinnin yhteydessä toteutettiin verkkomainontaa sekä ostettiin yksi kokosivun mainos Imagesta.

Joulun aikaan toteutettiin verkossa Positiivisia eläinuutisia -joulukalenteri sekä Vegejoulu-Facebook-tapahtuma. Joitakin eläinuutisia jaettiin eteenpäin satoja kertoja. Pääkampanjan lisäksi toimimme vuoden aikana aktiivisesti myös muiden yhteistyöprojektien parissa. Merkittävimmät yhteistyökumppanimme olivat Eläinsuojelukeskus Tuulispää, virolainen eläinasiajärjestö Loomus ja Into kustannus. Osallistuimme Terike Haapojan ja Laura Gustafssonin näyttelyprojektiin Epäihmisyyden museo, johon kuratoimme oman luentosarjan.

Katukampanjointia toteutettiin Eläinten viikolla kynttilätempauksessa, jossa Helsingissä kirjoitettiin Lainsuojaton-teksti Narinkkatorille kynttilöillä. Fur Free Fridayna kampanjoin-

7


4. Turkistarhaus Turkistarhauksen alamäki oli jyrkkä vuonna 2016. Tuotanto laski sekä Suomessa että globaalisti. Turkistarhauskieltoja saatiin uusiin maihin, ja lukuisia tunnettuja vaatesuunnittelijoita ja vaateyrityksiä sitoutui turkittomaan tuotepolitiikkaan. Animalia oli mukana tiedottamassa ja toimimassa aktiivisesti sen puolesta, että myös Suomessa saataisiin turkistarhaus lopulta tiensä päähän.

Animalia oli mukana myös kansainvälisessä aitojen turkistuotteiden merkintää koskevassa selvityksessä. Työ aloitettiin syksyllä 2016 ja tulokset julkistetaan alkuvuodesta 2017. Suomessa Animalian työ turkiseläinten eteen keskittyi pitkälti eläinsuojelulain uudistuksen edistämiseen ja sen yhteydessä vaadittavaan turkistarhauksen kieltämiseen. Tapasimme kansanedustajia, viranomaisia ja yritysten edustajia, joiden kanssa keskustelimme myös turkistarhauksen eettisistä ongelmista.

Animalia teki tiivistä kansainvälistä yhteistyötä sekä globaalien turkistarhauksen vastaisten verkostojen (erityisesti Fur Free Alliance), EU:n laajuisten turkistarhausta vastaan toimivien verkostojen (erityisesti Eurogroup for Animals), aasialaisten turkistarhausta vastustavien järjestöjen (erityisesti ActAsia for Animals) ja naapurimaiden turkistarhausta vastaan työskentelevien järjestöjen (erityisesti Loomus ja Djurens Rätt) kanssa. Laaja kansainvälinen yhteistyö on tärkeää turkiseläinkysymyksissä, jotta tarhauskiellot ja turkittomuus saadaan etenemään eri puolilla maailmaa.

Kannustimme kuluttajia äänestämään jaloillaan ja suosimaan vaateyrityksiä, jotka ovat sitoutuneet myymään vain turkittomia tuotteita. Animalia ylläpiti Suomen osalta kansainvälistä turkittomien vaateyritysten listaa, jota seuraamalla on helppo valita ne yritykset, jotka ovat tehneet eettisen päätöksen olla käyttämättä aitoja turkiksia.

8


5. Koe-eläimet Animalian koe-eläintyö keskittyi vuonna 2016 kansainväliseen yhteistyöhön sekä kuluttajavaikuttamiseen ja lautakuntatyöhön kotimaassa.

Animalian edustajia oli jäseninä sekä hankelupalautakunnassa että tieteellisiin ja opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnassa, ja he pitivät näissä esillä lainsäädännöllisiä ja eettisiä velvoitteita koe-eläinten suojelemiseksi ja koe-eläinten määrän minimoimiseksi sekä eläinkokeettoman tutkimuksen edistämiseksi. Animalian edustaja oli hallituksen jäsenenä myös FINCOPA-järjestössä, joka kokoaa yhteen eläinkokeettomien menetelmien tutkijoita, eläinsuojelujärjestöjä, viranomaisia ja teollisuuden edustajia. Animalia teki läheistä yhteistyötä myös Juliana von Wendtin säätiön kanssa, jonka toimisto sijaitsee Animalian toimiston yhteydessä.

EU:n koe-eläindirektiivi oli kuluvana vuonna tarkastelun alla. Animalia jätti komissiolle näkemyksensä direktiivin toteutuksen tasosta ja soveltamisesta Suomessa. Teimme yhteistyötä Eurogroup for Animalsin ja European Coalition to End Animal Experimentsin kanssa mm. tiedottamalla eläinkokeisiin ja eläinkokeettomaan tutkimukseen liittyvistä asioista. Animalia osallistui aktiivisesti eläinkokeettomasta kosmetiikasta kertomiseen kuluttajille. Vuoden aikana saatiin myös kaksi uutta kotimaista yritystä, Naviter ja Lumo Finland, sertifioitua eläinkokeettomiksi. Animalia ylläpiti kansainvälistä eläinkokeettoman kosmetiikan listaa Suomen osalta, ja se oli edelleen yksi suosituimmista Animalialta tiedustelluista asioista.

9


6. Muut toimintakohteet Animalia toimi pääkohteidensa ohella myös metsästykseen, kalastukseen, lemmikkieläimiin ja eläinten viihdekäyttöön liittyvissä kysymyksissä.

edistettiin tukemalla rahallisesti löytökoiraprojekteja Romaniassa (Rescueyhdistys Kulkurit ry:n Carpe-koiratarhaprojekti) ja Venäjällä (Dobrij Pes -järjestön koiratarhan jälleenrakennusprojekti).

Animalia seurasi aktiivisesti Särkänniemen delfinaarion sulkemisprosessia ja pyrki vaikuttamaan delfiinien uuteen sijoituspaikkaan. Lupauksista huolimatta Särkänniemi aloitti delfiinien siirron salaa huonomaineiseen Attican eläinpuistoon Kreikkaan. Animalian tavoitteena oli, että delfiinit olisivat saaneet asua Särkänniemessä niin kauan, että turvapaikka olisi ehtinyt valmistua Eurooppaan. Särkänniemi ei kuitenkaan tätä noudattanut. Siirron jälkeen Animalian valasryhmä keskittyi yhteistyöhön Dolphinaria Free Europe -koalition kanssa, jotta turvapaikkaprojektit etenisivät ja delfiinit olisi mahdollista tulevaisuudessa siirtää pois Atticasta. Animalia tuki myös kreikkalaisen eläinsuojelujärjestön PFPO:n työtä Attican delfiinien puolesta.

Animalian karhuryhmä jatkoi työtänsä Aasian karhujen puolesta. Ryhmä toimii ennen kaikkea tiedottamalla ja keräämällä varoja karhujen suojelutyöhön. Karhuryhmä juhlisti 10 vuotta kestänyttä taivaltaan syksyllä. Kesällä Animalia otti kantaa hirviemojen vasasuojan säilyttämisen puolesta metsästysasetuksen muutoksen yhteydessä. Aihe herätti keskustelua ja Animalia kävi myös maa- ja metsätalousministeriössä keskustelemassa asiasta.

Animalia jatkoi toimintaa Trophy Free EU -työryhmässä, jonka tavoitteena on trofeiden tuontikielto Eurooppaan. Vuoden aikana ryhmä järjesti Blood Lions -elokuvan esityksen ja paneelikeskustelun eduskunnan kansalaisinfossa. Sen lisäksi työryhmä julkaisi mielipidekirjoituksia ja tiedotteita, joissa vaadittiin trofeiden tuontikieltoa EU:n alueelle ja matkanjärjestäjiä lopettamaan trofeisiin liittyvä metsästysmatkailu sekä oli aktiivisesti yhteydessä päättäjiin. Työryhmässä olivat mukana Animalian lisäksi SEY ja Luonto-Liitto. Eläinsuojelulakikampanjoinnin yhteydessä pidettiin esillä haitallisen jalostuksen aiheuttamia hyvinvointiongelmia lemmikkieläimille sekä vaadittiin koirien ja kissojen pakollisen tunnistusmerkinnän ja rekisteröinnin käyttöönottoa. Animalia oli myös mukana eri eläinjärjestöjen yhteisessä eläinsuojelutyöryhmässä, jossa keskusteltiin ajankohtaisista lemmikkieläimiin liittyvistä eläinsuojeluasioista ja etsittiin niihin ratkaisuja. Animalian edustaja toimi myös varajäsenenä seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnassa. Kansainvälistä koiriin liittyvää eläinsuojelutyötä

10


7. Yhteistyötahot Jatkoimme tiivistä yhteistyötä erityisesti SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton ja Vegaaniliiton kanssa. Eläinsuojelulain uudistuksen suhteen keskeisiä yhteistyökumppaneita olivat SEY, Eläinsuojelukeskus Tuulispää ja eduskunnan eläinsuojeluryhmä. Eläinlakikampanjointia tukivat myös useat muut järjestöt ja julkisuuden henkilöt.

Kotimaan yhteistyötahot Animalian yhteistyötahoja Suomessa ovat muun muassa erilaiset kansalaisjärjestöt, säätiöt, yritykset, median edustajat, poliittiset puolueet ja erilaiset eläinsuojelun, eläintuotannon ja koe-eläintoiminnan sidosryhmät. Animalia noudattaa toiminnassaan uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta linjaa.

Osana kampanjatyötämme pyrimme vaikuttamaan yritysten ja erityisesti kaupan keskusliikkeiden ympäristö- ja yhteiskuntavastuuohjelmiin ja -linjauksiin. Tapaamme esimerkiksi Keskon, SOK:n ja Lidlin edustajia eläinten hyvinvointiin liittyen.

Eläinsuojelukeskus Tuulispää, Eläinten hyvinvointikeskus, Tampereen vaihtoehtomenetelmäkeskus FICAM, Juliana von Wendtin säätiö ja eduskunnan eläinsuojeluryhmä ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita. Muita sidosryhmiä, joihin ylläpidämme kontakteja, ovat erilaiset kuluttajajärjestöt, Suomen Eläinlääkäriliitto, muut eläinoikeus- ja eläinsuojelujärjestöt, eläinten hyvinvointikysymysten parissa työskentelevät virkamiehet, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ja muut tuottajajärjestöt.

Animalia pitää Suomessa yllä kansainvälistä turkittomien vaateliikkeiden järjestelmää (Fur Free Retailer) ja kansainvälistä eläinkokeettoman kosmetiikan ja kodinkemikaalien standardia. Olemme jatkuvasti yhteydessä suomalaisiin kyseisten alojen yrityksiin kasvattaaksemme eläineettisiä vaihtoehtoja tarjoavien liikkeiden ja brändien valikoimaa ja lisätäksemme yrittäjien ja yritysten tietoisuutta eläineettisistä ratkaisuista. Näiden eläineettisiin standardeihin sitoutuneiden yritysten kanssa toteutamme toisinaan myös kampanjoihimme liittyvää tiedotusta.

Vuonna 2016 yhteydenpito erilaisten yhteistyötahojen kanssa jatkui ja eri yhteistyön muotoja kehitettiin koko ajan.

11


Kansainväliset yhteistyötahot

tarkoituksenmukaista. Ylläpidimme yhteistyötä ja kommunikointia erityisesti Pohjoismaiden ja Viron järjestöjen kanssa. Näistä tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat Viron Loomus ja Ruotsin Djurens Rätt. Animalia osallistui myös Tallinnan Taimetoidu -vegemessuille.

Kansainvälisessä toiminnassa jatkui tiivis yhteistyö kattojärjestömme Eurogroup for Animalsin kanssa. Animalian toiminnanjohtaja on Eurogroupin hallituksen jäsen. Lisäksi vuoden aikana osallistuttiin aktiivisesti kattojärjestön työryhmiin, jotka kokoontuivat säännöllisesti ja joista useassa Animalialla oli edustus. Animalian edustajia kuului mm. seuraaviin ryhmiin: eläinkokeet, kampanjaryhmä, kansainvälinen kauppa, sikojen kastraatio ja villieläimet.

Animalian hallitus on linjannut, että enintään 1,5 % Animalian vuosibudjetista voidaan käyttää eläinten hyvinvointia ja oikeuksia edistävän toiminnan tukemiseen maissa, joissa eläinsuojelutoiminta on vasta pienimuotoista ja kärsii merkittävästä resurssipulasta. Tuki voidaan myöntää joko kansainvälisten koalitioidemme kautta vähävaraisten jäsenmaiden järjestöille tai suoraan tietylle ulkomaiselle järjestölle.

Muut keskeiset kansainväliset yhteenliittymät, joiden toimintaan osallistuimme aktiivisesti ovat Fur Free Alliance (FFA), European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE) ja Dolphinaria Free Europe -koalitio (DFE). Vuoden 2016 aikana Animalia liittyi myös Open Wings Allianceen (OWA), jonka tavoitteena on lopettaa häkkikananmunien tuotanto.

Animaliassa toimii myös karhuryhmä Aasian sappikarhujen puolesta. Se kerää rahaa Animals Asia -järjestön toiminnan tukemiseksi Kiinassa ja Vietnamissa.

Osallistumme kansainväliseen kampanja- ja lobbaustyöhön ja rahoitamme kansainvälisiä yhteistyöprojekteja silloin, kun se on Animalian työn ja tavoitteiden kannalta

12


8. Viestintä Animalian viestinnän ensisijaisia tavoitteita vuonna 2016 olivat eläineettisen keskustelun herättäminen ja syventäminen, eläinten kohtelua koskevan tietotason kohottaminen ja eläinten kannalta myönteisten yhteiskunnallisten päätösten ja kehityskulkujen edistäminen. Lisäksi tavoitteita olivat Animalian yleisen tunnettuuden parantaminen, tukijoiden hankinta ja varainkeruu.

voineet jäädä Tampereelle turvapaikkojen valmistumisen ajaksi. Animalia tiedotti aiheeseen liittyen kahdeksan kertaa, järjesti keskustelutilaisuuksia, tapasi Särkänniemen edustajia, osallistui turvapaikkatyöpajaan ja osallistui julkiseen keskusteluun sosiaalisessa ja perinteisessä mediassa. Animaliaan otettiin myös herkästi yhteyttä delfiiniasioissa. Elokuussa Animalia oli Tampereella paikan päällä todistamassa delfiinien siirtoa, josta ei kerrottu järjestöille eikä medialle etukäteen. Animalia tiedotti lähes reaaliaikaisesti tapahtumien kulusta sosiaalisessa mediassa ja tiedotti mediaa yöllä. Tiedotteen perustella tehtiin useita juttuja yön ja seuraavan päivän aikana. lisäksi Animalian edustajia haastateltiin ja juttuja tehtiin vielä pitkään siirron jälkeen. Aiheeseen liittyviä mediaosumia tuli runsaan viikon aikana noin 140 kappaletta.

Vuonna 2016 Animalian viestintä keskittyi kolmeen päätoimintakohteeseen: eläinsuojelulain kokonaisuudistukseen, maatalouden tuotantoeläimiin ja kasvissyönnin edistämiseen. Animalia otti myös vuoden aikana useasti kantaa turkistarhaukseen ja koe-eläimiin liittyvissä asioissa. Lisäksi huomioitiin metsästyskysymykset sekä merinisäkkäät, erityisesti Särkänniemen delfiineihin liittyvät aiheet. Vuoden alussa avattiin Animalian ja SEY Suomen eläinsuojeluyhdistysten liiton yhteinen Eläinlaki-kampanja. Kampanjoinnin viestintä keskittyi tiedottamiseen ja kunnianhimoista eläinsuojelulakia vaativan vetoomuksen markkinointiin järjestön kaikissa kanavissa ja alueilla vapaaehtoisten voimin. Järjestöt keräsivät nimiä vetoomukseen koko vuoden ajan. Kesällä tehtiin puoluekysely ja järjestettiin siihen liittyen lehdistötilaisuus. Puoluekysely kiinnosti mediaa runsaasti ja aihe näkyi lehti- ja verkkouutisissa laajasti. Kysely ja sen nostattama mediahuomio herätteli myös päättäjiä.

Turkiseläimet olivat näkyvästi esillä koko vuoden, ja Animalia uutisoi maailmalta tulleet turkistarhauskiellot ja uusien liikkeiden liittymisen turkittomien liikkeiden listaan. Animalian tarjoamiin turkisaiheisiin tartuttiin myös mediassa. Syksyllä Animalia oli näkyvästi mukana Sokoksen turkislinjaukseen liittyvässä julkisessa keskustelussa. Tuotantoeläimiin liittyvän perusviestinnän lisäksi Animalia teki muun muassa tuotantoeläimiin liittyvää yhteistyötä Eurogroup for Animalsin kanssa kansainvälisessä Stop the Trucks -kampanjassa. Kampanjassa jaettiin kuvia, videoita ja tietoa elävien eläinten kuljetuksista Euroopassa ja kerättiin nimiä Euroopan laajuiseen vetoomukseen eläinkuljetuksia vastaan. Kampanja sai paljon huomiota sosiaalisessa mediassa myös Suomessa. Kampanja jatkuu maaliskuuhun 2017 saakka.

Syksyllä eläinsuojelulakityössä käynnistettiin uusi Lainsuojaton-kampanja, jonka rinnalla kerättiin edelleen nimiä Eläinlaki-vetoomukseen SEYn kanssa. Animalia-vetoinen Lainsuojaton lanseerattiin vaativana ja näyttävänä kampanjana, joka otti kantaa eläinsuojelu- ja oikeuskysymyksiin entistä tiukemmin.

Animalia tiedotti myös munijakanoihin liittyvissä kysymyksissä, kun järjestö liittyi kansainväliseen Open Wing Alliance -koalitioon. Lidlin, Sodexon ja Stockmannin kananmunalinjaukset saivat näkyvyyttä tiedotteissa ja sosiaalisessa mediassa.

Kesällä keskityttiin Vegekesä-kampanjointiin ja kasvissyönnin esille tuomiseen kesäkiertueella ja sosiaalisessa mediassa. Jouluna kasvissyöntiä tuotiin esiin Vegejoulu-tapahtumassa Facebookissa ja erillisellä verkkosivulla, jossa jaettiin vinkkejä eläinystävälliseen jouluun.

Metsästykseen otettiin kantaa mielipidekirjoituksin ja tiedottein. Suomessa Animalia oli esillä metsästysasetuksen muutoksen yhteydessä, kun hirvien vasasuojaan tehtiin muutoksia. Kansainvälisesti tehtiin yhteistyötä Trophy Free EU -työryhmän kanssa ja tuotiin esille metsästysturismiin

Vuonna 2015 suljettu Särkänniemen delfinaario oli isossa roolissa Animalian viestinnässä vuonna 2016. Animalia teki yhteistyötä Dolphinaria-Free Europen kanssa, jotta Särkänniemen delfiinit olisi siirretty turvapaikkoihin tai ne olisivat

13


liittyviä ongelmia.

Lisäksi lähetettiin useita varainhankinnallisia kirjeitä kohdistetulle joukolle tärkeinä ajankohtina, esimerkiksi äitienpäivän ja joulun aikaan. Animalian uutiskirje jäsenille meni noin 4 200 vastaanottajalle ja vajaalle 400 kuukausilahjoittajalle. Tilattava uutiskirje meni yli 20 000 henkilölle kuukausittain. Lisäksi huomattava kohderyhmä oli Eläinlaki-vetoomuksen allekirjoittaneet, joita oli listalla lähes 20 000 henkilöä.

Animalian pääviestintäkanavat vuonna 2017 olivat neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Animalia-lehti, uutiskirjeet jäsenille, kuukausilahjoittajille ja uutiskirjeen tilaajille, sosiaalinen media ja verkkosivut, kuten animalia.fi ja eläinpolitiikka.fi. Syksyllä avattiin myös uusi lainsuojaton.fi-sivusto Lainsuojaton-kampanjalle.

Animalian verkkosivut uudistettiin vuonna 2016 ja samalla luovuttiin erillisestä Nasuvasti sanottu -blogista. Blogi siirrettiin osaksi sivustoa. Sivulle luotiin myös omat osiot uutisille, verkkojutuille ja artikkeleille, mikä lisäsi sisällöntuotantoa sivuille. Verkkosivusta tehtiin yksinkertaisempi ja helpompi käyttää, ja sieltä oli entistä helpompi löytää tietoa ajankohtaisista eläinsuojelukysymyksistä.

Lehti ilmestyi 4 kertaa, ja siinä käsiteltiin laajasti Animalian toimintakohteisiin liittyviä aiheita. Tuotantoeläimistä juttuja julkaistiin 6, koe-eläimistä 3, turkiseläimistä 4, delfiineistä / valasryhmästä 3, eläinsuojelulaista tai Lainsuojatonkampanjasta 3, kasvisruokaan liittyvistä aiheista 6, Aasian karhuista / karhuryhmästä 1, muista eläinaiheista (eläinten oikeudet, itseisarvo, tunteet) 4 ja Animalian toiminnasta 2 kappaletta.

Animalia lähetti säännöllisesti tiedotteita laajalle media- ja sidosryhmälistalle ja levitti tietoa myös lausunnoistaan ja kannanotoistaan. Syksyllä otettiin käyttöön Meltwater-tiedotejakelupalvelu, joka helpotti tiedotteiden lähettämistä. Meltwaterin palvelu mahdollisti myös tiedotteiden kohdentamisen entistä tarkemmin sekä mediaosumien tarkemman seurannan ja analyysin.

Sosiaalisessa mediassa Animalia oli vahvasti esillä erityisesti Facebookissa usealla eri sivulla ja ryhmällä. Lisäksi Animalia oli aktiivinen Twitterissä ja Instagramissa ja enenevissä määrin YouTubessa. Facebookissa Animalian pääsivulla oli joulukuussa 2016 noin 42 000 tykkääjää (vuoden 2015 joulukuussa 36 300), Animalian muista Facebook-sivuista Turkistarhaton Suomi -sivulla oli noin 30 000, Eläinkokeeton kosmetiikka -sivulla noin 11 000 ja Animalian valasryhmän sivulla 1 100 tykkääjää. Twitterissä Animalialla oli noin 3 200 seuraajaa, Instagramissa seuraajia oli noin 4 300 (vuoden 2015 lopussa noin 3 000) ja Youtubessa 117 tilaajaa.

Animalialla oli käytössä useita sähköpostilistoja sisäiseen viestintään ja myös alueosastojen välillä. Toimiston henkilöstön kesken käytettiin tiedonjakoon Sharepointia. Google Driveä käytettiin sekä henkilökunnan että alueosastojen kanssa. Kokouksissa Suomessa ja kansainvälisesti käytettiin hyväksi Skypeä luonnonvaroja kuluttavan matkustamisen vähentämiseksi ja jotta jokainen saisi osallistua huolimatta siitä, missä asuu. Animalialla oli paljon erilaista viestintämateriaalia, jota jaettiin netin ja tilauksien ohella erilaisissa tilaisuuksissa ja tempauksissa. Animalia mainosti muutamissa julkaisuissa, kuten Le Monde Diplomatiquessa. Lisäksi vuonna 2016 käytettiin entistä enemmän hyväksi Facebookin mainontatyökaluja.

Uutiskirjeet jäsenille, kuukausilahjoittajille ja tilaajille lähettiin Mailchimp-sovelluksen kautta. Lisäksi Mailchimpiin rakennettiin muita kohderyhmiä, kun uusia yhteystietoja saatiin esimerkiksi Eläinlaki-vetoomuksen allekirjoittajista. Uutiskirje lähti kerran kuukaudessa, tilanteen vaatiessa useamminkin.

Tiedotteet, media ja seuranta Tiedotteita lähetettiin 44 kappaletta, ja niiden perusteella tehtiin satoja uutisia, blogikirjoituksia ja muita juttuja. Eniten mediahuomiota saivat delfiiniaiheet. Kesällä delfiinien siirtospekulaatioiden yhteydessä mediaosumia tuli noin 15 kappaletta, elokuussa delfiinien Kreikkaan siirtoon liittyen noin 140 osumaa. Eläinsuojelulakiin liittyviä mediaosumia oli alkuvuonna ja kesän aikana noin 20 kappaletta. Lainsuojaton-kampanja-aiheisia uutisia julkaistiin noin 10 14


kappaletta. Animalian Kokkolan karppeja koskevat tiedotteet keräsivät yli 10 mediaosumaa. Sokoksen turkislinjaus ja Animalian reagointi kiinnostivat mediaa ja kansanedustajia useamman uutisen ja kirjoituksen verran. Anti Animalia -palkinnon myöntäminen HKScanin ja Atrian Lihasta-viestintähankkeelle aiheutti myös useampia kirjoituksia. Myös Pro Animalian myöntäminen Sipsikaljavegaaneille sai mediahuomiota. Mediaosumia vuonna 2016 oli yli 450.

lyönteihin, 1.6. Matkanjärjestäjät sitoutuivat vastustamaan trofeemetsästystä, 7.6. Animalia ja SEY: Puolueilta tukea eläinsuojelun parantamiseen, 16.6. Särkänniemen delfiinien päästävä luonnonturvapaikkaan, 23.6. Pohjoismainen eläinoikeusliike nousussa – Suomen ja Ruotsin edustajat Eurogroup for Animals -järjestön hallitukseen, 28.6. Särkänniemen delfiinejä ei saa siirtää Kreikkaan, 30.6. Hirven vasojen suoja säilytettävä metsästysasetuksessa, 30.6. Turkisten tuotanto romahtanut maailmanlaajuisesti – myös Suomessa turkisala vaikeuksissa, 1.7. SEY ja Animalia: Eläimille kärsimystä aiheuttavaan jalostukseen puututtava nykyistä tehokkaammin, 7.7 Kansainvälinen delfiiniensuojeluverkosto huolissaan suunnitelmista siirtää Särkänniemen delfiinit Kreikkaan, 10.8. Eläinkokeettoman kosmetiikan listalle hyväksyttiin suomalainen Naviter Oy, 18.8. Särkänniemen on kannettava vastuunsa delfiineistä, 27.8. Särkänniemi siirtää parhaillaan delfiinejä tuntemattomaan kohteeseen, 28.8. Särkänniemen delfiinien ja Kreikan delfinaariokiellon kohtalo auki, 31.8. Animalia vastaa Särkänniemen väitteisiin, 2.9. Delfiinien viihdekäytön on loputtava, 23.9. Viron mahdollinen turkistarhauskielto etenee hallituksen käsittelyyn, 29.9. Nyt on viimeinen tilaisuutemme pelastaa eläinlaki, 4.10. Animalia haastaa kansanedustajat päästämään naudat irti, 17.11. Positiivinen haaste kansanedustajille – miten parantaisit eläinten oloja?, 28.11. Kalojen hoidon laiminlyöntiin Kokkolassa puututtava, 8.12. Sipsikaljavegaanit saa Pro Animalian rennon veganismin edistämisestä, 9.12. Sokoksen linjaus vie Suomea edistykselliseen suuntaan, 15.12. Järjestöt luovuttivat kasviskorin presidenttiparille – jokainen voi tehdä ympäristöteon lautasellaan, 16.12. Kokkolan karpeille voitto, seuraavaksi vaaditaan lakimuutosta.

TOP 10 lähteet mediaosumille olivat Keskisuomalainen 21 juttua (12,88 %), Iltalehti.fi 19 juttua (11,66 %), Karjalainen 19 juttua (11,66 %), Maaseudun Tulevaisuus.fi 17 juttua (10,43 %), Epressi.com 17 juttua (10,43 %), Helsingin Sanomat 16 juttua (9,82 %), Etelä-Suomen Sanomat 15 juttua (9,20 %), Savon Sanomat 14 juttua (8,59 %), Aamulehti.fi 13 juttua (7,98 %), MTV.fi 12 juttua (7,36 %). Share of Voice: Kun verrattiin Animalian ja muiden isojen eläinjärjestöjen (SEY Suomen eläinsuojeluyhdistysten liitto ja Oikeutta eläimille) näkyvyyttä mediassa, Animalia mainittiin Meltwaterin keräämissä mediaosumissa vuoden aikana 469 kertaa (38,99 %), SEY Suomen eläinsuojeluyhdistysten liitto 402 kertaa (33,42 %) ja Oikeutta eläimille 332 kertaa (27,60 %). Julkaistut tiedotteet: 12.1. Turkuun avautuu eläinoikeuskeskus, 27.1. Leikkiopas auttaa ymmärtämään eläinten kokemusmaailmaa – SEY ja Animalia tekivät leikkioppaan, 28.1. Suomeen saatava maailman edistyksellisin eläinsuojelulaki, 17.2. Suomen kannettava vastuunsa sudesta, 24.2. Eläinnäkökulma kriteeriksi julkisiin hankintoihin, 18.3. Huoli eläimistä yhdistää eurooppalaisia, 22.3. Armanin muotitalo luopuu turkiksista – eettinen muoti nousussa maailmalla, 24.3. Animalian uusi hallitus: Eläinten oikeudet huomioitava kaikessa päätöksenteossa, 8.4. Särkänniemen delfiinien tulevaisuus turvattava, 11.4. Eläinsuojelujärjestöt huolissaan: vedensaanti turvattava kaikille eläimille, 13.4. Suomalaisten matkanjärjestäjien luovuttava Loro Parque -eläinpuistosta retkikohteenaan, 19.4. Villieläin ei ole matkailijan viihdyke – Bachelor Suomi antaa vääristyneen kuvan Afrikan luonnonsuojelutoiminnasta, 26.4. Eläintä ei tule rinnastaa esineeseen – itseisarvo kirjattava lakiin, 27.4. Pandat eivät kuulu Suomeen – uhanalaisia villieläimiä ei tule käyttää eläintarhojen vetonauloina, 6.5. USA:n ja Euroopan vapaakauppasopimus uhkaa eläinten hyvinvointia, 6.5. Tankit Tyhjiksi! – Kansainvälinen delfinaarioiden vastainen päivä 7.5.2016, 11.5. Suomen kiellettävä metsästysmuistojen maahantuonti, 13.5. Emakkosikojen pitämisestä häkeissä on luovuttava, 27.5. Kaikki naudat tarvitsevat mahdollisuuden laiduntamiseen, 30.5. Tuotantoeläinten hyvinvoinnin turvaaminen alaarvoista – Animalia vaatii tiukempaa puuttumista laimin15


9. Koulutus Koulutusta järjestettiin kampanjatoiminnan, alueosastotoiminnan ja kouluvierailutoiminnan osana.

22.3. henkilökunnalle, hallituksissa toimiville ja vapaaehtoistoiminnan avainhenkilöille Tobias Leenaertin ja Melanie Joyn koulutus vegaanikampanjoinnin strategioista ja aktiivisten toimijoiden hyvinvoinnista.

Eläinsuojelulain kokonaisuudistukseen liittyen järjestettiin luentosarja, jota pystyi seuraamaan Animalian Facebooksivujen kautta myös suorana lähetyksenä. Luentotilaisuudet järjestettiin Helsingissä 2.2., 23.2., 13.4. ja 7.6.

Keväällä järjestettiin Helsingissä alueosastotapaaminen, jossa luennoitiin aiheesta Japanin valaanpyynti sekä eläinsuojelulain uudistuksesta. Syksyn jäsenleirillä Tuusulassa 9.–11.9. Lari Karreinen piti päivän mittaisen kurssin vapaaehtoistyön hyvistä käytänteistä sekä hyvinvoinnista ja jaksamisesta.

Osana kampanjan poliittista vaikuttamistyötä järjestettiin lobbauskoulutusta, jossa käytiin läpi Animalian ja SEY Suomen eläinsuojeluyhdistysten liiton vaatimuksia lakiuudistukseen liittyen, kuultiin asiantuntijoita ja opittiin lobbaustoiminnan perusteita. Koulutukset järjestettiin Helsingissä 9.2., 16.2., 3.2. sekä 27.9.

Kouluvierailukoulutuksia järjestettiin Helsingissä 4.9., Tampereella 17.9. ja Oulussa 20.2. ja 18.9. Lisäksi Helsingissä järjestettiin vanhojen kouluvierailijoiden jatkokoulutusilta 20.9.

Yhdessä Vegaaniliiton kanssa järjestettiin Helsingissä 21.–

16


10. Vapaaehtoistoiminta Vuonna 2016 Animalialla oli alueosasto tai yhteyshenkilö 19 paikkakunnalla: Forssa, Hämeenlinna, Itä-Lappi, Jyväskylä, Joensuu, Kajaani, Kerava, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahti, Mikkeli, Oulu, Pori, Pääkaupunkiseutu, Rovaniemi, Savonlinna, Tampere, Turku. Hämeenlinnan alueosasto perustettiin kesällä ja Kajaanin toiminta aktivoitui uuden yhteyshenkilön myötä. Lisäksi Animalian alaisuudessa toimi neljä toimintaryhmää: koiraryhmä, karhuryhmä ja valasryhmä sekä syksyllä perustettu, Helsingissä toimiva perhekerho. Ryhmien toiminnan tukena toimistolla työskenteli vapaaehtoiskoordinaattori.

tua summaa hieman nostettiin loppuvuodesta. Alueosastoja tuettiin myös viestinnällisesti auttamalla tiedotteiden kirjoittamisessa, jakamalla Animalian kanavissa tietoa alueosastojen toiminnasta ja toimittamalla graafista materiaalia mainostusta varten. Muita tapoja tukea oli tiedollisen tuen tarjoaminen sekä esittelymateriaalin tarjoaminen, esimerkiksi banderollit, teltat, esitteet ja myyntituotteet.

Vapaaehtoisten rekrytointia tehtiin nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja erilaisissa tapahtumissa vapaaehtoistyön mahdollisuuksista kertomalla.

Erilaisia näyttelyitä, elokuvailtoja ja keskustelutilaisuuksia järjestettiin useita. Toukokuussa Kotkan Animalia oli mukana järjestämässä Talous kasvun jälkeen -keskustelutilaisuutta, maaliskuussa Joensuussa järjestettiin ”Onko eläimillä oikeuksia”-luentoilta. Toukokuussa Mikkelissä järjestettiin filosofia-illan, jossa oli puhumassa Animalian Mai Kivelä ja filosofi Elisa Aaltola ja Pääkaupunkiseudun Animalia on mukana järjestämässä Kim Stallwoodin luentoa Helsingissä. Valasryhmä järjesti keskustelutilaisuuden Tampereella teemalla “Mitä Särkänniemen delfiineille tapahtuu?” kesäkuussa.

Alueosastot ja toimintaryhmät tekivät vuoden aikana monenlaista toimintaa. Karhuryhmän ja Kouvolan alueosaston toiminta täytti kuluneen vuoden aikana kymmenen vuotta.

Alueosastojen toimintaa vahvistettiin eri toimin. Koulutus oli tärkeä osa vapaaehtoisten sitouttamista. Koulutuksesta kerrotaan lisää kohdassa Koulutus. Erilaiset luentotilaisuuksiin pyrittiin järjestämään mahdollisuus seurata myös etänä vapaaehtoisten alueellisen tasa-arvon vuoksi. Kampanjoita suunniteltiin vapaaehtoistoiminnan näkökulma huomioiden ja vapaaehtoiset otettiin aktiivisesti mukaan toiminnan suunnitteluun työpajatyöskentelyn kautta. Työpajoissa työstettiin yhdessä Animalian ensimmäistä strategiaa sekä Animalian kampanjatyön vaikutusten arviointiin työkalua sekä suunniteltiin kesäkiertuetta ja syksyn lainsuojaton -kampanjaa. Järjestötyön koulutus keskittyi järjestötyön kehittämiseen (rekrytointi ja tehtävien paketointi) sekä vapaaehtoistyön järjestämiseen ja omaan jaksamiseen, joista vapaaehtoisia koulutti Lari Karreinen jäsenleirillä. Lisäksi vapaaehtoisia koulutettiin päivittämään Animalian uusia kotisivuja.

Kesäkuussa Kotkassa järjestettiin Eläinoikeustaidenäyttely Kotkan Valokuvakeskukselle, Animalialta oli mukana Turun Animalian Jo-Anne McArthurin kuvista tuottama Kuvia eläinkuvasta -näyttely. Kouvolan Animalia järjesti vuoden aikana kolme valokuvanäyttelyä, We Animals -näyttelyn Inkeroisissa ja Valkealassa sekä alueosaston toiminnasta kertovan 10-vuotisjuhlanäyttelyn Kouvolassa. Elokuussa Oulun Animalialla oli esillä oma 13 eläinkohtaloa -valokuvanäyttely. Myös Forssan Animalia järjesti We Animals -valokuvanäyttelyn sekä sen yhteydessä elokuvan Ghosts in Our Machine näytöksen.

Alueosastojen keskinäistä ja alueosastojen ja toimiston välistä verkostoitumista ja tiedonjakoa tuettiin. Vuoden aikana järjestettiin kaksi valtakunnallista tapaamista, lisäksi toimiston tai hallituksen väkeä vieraili vuoden aikana kahdeksalla eri paikkakunnalla alueosastojen tapahtumissa tai tapaamisissa. Sisäistä keskustelua ja tiedonjakoa varten perustettiin aktiivisten toimijoiden sisäinen Facebook-ryhmä sekä sähköpostilista. Alueosastoilla oli mahdollisuus hakea rahallista tukea toiminnalleen. Tukea haettiin hyvin ja tähän budjetoi-

Tammikuussa Joensuun Animalia järjesti yhteistyössä Vegaaniliiton ja Oikeutta eläimille -yhdistyksen kanssa viikoittaisia elokuvailtoja osana Vegaanihaastetta. Turun alueosasto järjesti yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa Eläinkuvia -elokuvasarjan, jossa näytettiin Cowspiracy, Apinoiden planeetan synty, Inside Fur, Kanan lento ja Speciesism. Myös Mikkelissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Savonlinnassa näytettiin elokuvia Inside Fur, Vegucated ja Ghosts In Our Machine

17


erilaisissa tilaisuuksissa.

Eläinten viikolla alueosastot järjestivät erilaista tapahtumaa. Kotkassa ja Mikkelissä osallistuttiin Vegan Chalk Challengeen. Hämeenlinna järjesti jo mainitun popup-kahvilan 8.10. ja PKS vastaavanlaisen 2.10. Perinteisen kynttilätapahtuman järjestivät 4.10. Helsinki, Joensuu ja Jyväskylä.

Vegaanista ruokaa tuotiin alueosastojen tapahtumissa esille monin eri tavoin. Kotkan Animalia osallistui Eetu Haverisen julistenäyttelyn avajaisiin valmistamalla vegaanista tarjottavaa huhtikuussa, oli toukokuussa mukana järjestämässä ravintolapäivän tapahtumaa ja kesäkuussa vegebrunssia Kotkan valokuvakeskuksella. Loppuvuonnakin alueosasto järjesti paljon ruokateemaista toimintaa kansankeittiötoiminnan kautta, mm. jouluaattona ja joulupäivänä yhteisöllisen joulunvieton, jossa oli tarjolla vegaaninen jouluruokailu ja yhteistä toimintaa.

Varainhankintaa tehtiin ahkerasti eri tapahtumissa. Hämeenlinna piti kirpputoria koko syyskauden keräten varoja Tuulispään laidunkeräykseen, Mikkelissä taas pidettiin kirpputori ja kerättiin varoja omaan toimintaan. Kouvolan Animalian teki ahkeraa lipaskeräystä ja keräsi vuoden aikana 1130 € Animalian toimintaan.

Kajaanin Animalia tarjosi syyskuussa Kajaanin syysmarkkinoilla vegaanisten tuotteiden maistatusta ja myi vegaanisia leivonnaisia. Vapaamuotoisia ja avoimia vegepiknikkejä järjestettiin mm. Jyväskylässä, Joensuussa ja Kouvolassa. Hämeenlinnan alueosasto järjesti vegaanisen pop up -kahvilan 8.10. Kouvolan Animalia jatkoi yhteistyötä Kulttuuritallien kanssa järjestäen tapahtumien vegaanisen tarjoilun esiintyjille ja pitäen kahvilaa yleisölle.

Lisäksi alueosastot osallistuivat lukuisiin erilaisiin tapahtumiin esittely- ja myyntipöydällä. Mm. eläinkokeettoman kosmetiikan esittelyä ja turkittoman perjantain tapahtumia järjestettiin eri paikkakunnilla. Turun Animalia perusti vuoden alussa Turun Eläinoikeuskeskuksen yhdessä Vegaaniliiton, Oikeutta eläimille -yhdistyksen sekä Akateemisen Eläinoikeusseuran kanssa ja karhuryhmä vietti 10-vuotisjuhlatapaamista syyskuussa. Perhekerho Helsingissä tapasi erilaisten eläinsuhdetta kehittävien teemojen parissa syksyllä Animalian toimistolla.

Yhteistyö on myös tapa kerätä varoja ryhmän toimintaan. Heinäkuussa Mikkelissä järjestettiin grillaustapahtuma osana Kesäkiertuetta. Oulun Animalia osallistui kolmeen eri ravintolapäivään luovalla tavalla: syksyllä ravintolapäivää vietettiin Twin Peaks -teemalla. Turun Animalia järjesti lokakuussa vegekokkausillan yhdessä Luonto-Liiton VarsinaisSuomen piirin kanssa. Savonlinnassa järjestettiin vuoden aluksi laskiaisrieha vegaanisten laskiaispullien kera sekä syyskauden päätteeksi Vegekekrit. Pääkaupunkiseudun Animalia järjesti kaksi vegaaniruokakurssia: Vegeruokaa perheille ja Vegaanitarjottavaa juhliin.

Tapahtumien, tempausten ja kampanjatyön lisäksi vapaaehtoiset osallistuivat monenlaiseen muuhun toimintaan. Vapaaehtoistyönä tehtiin mm. kaksi mainosvideota, varainhankinnan kampanjaa, jäsenlehteä, aktiivista lobbaustoimintaa, tiedon jakamista, kursseja sekä messujen ja muiden tapahtumien järjestämistä. Tarkemmin aktiivilähtöisestä toiminnasta saa tietoa erillisestä vapaaehtoistoiminnan toimintakertomuksesta, johon kerätty toimijoiden omat vuosikertomukset.

18


11. Nuorisotyö Vuoden 2016 nuorisotyön pääpainopiste oli kouluvierailumateriaalin uudistuksessa. Kevään aikana toimiston ja hallituksen työryhmä ohjasi ulkopuoliselta tilattua uudistustyötä ja materiaalin graafinen ilme tehtiin kesällä. Syyskuussa järjestettiin kouluvierailukoulutus uusille vierailijoille Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. Lisäksi vanhoille vierailijoille järjestettiin tapaaminen, jossa tutustuttiin uuteen materiaaliin. Materiaalia muokattiin vielä vierailijoiden kommenttien perusteella. Vuoden aikana tehtiin 69 kouluvierailua, joilla tavoitettiin 1 300 oppilasta 11 paikkakunnalla.

Myös alueosastot osallistuivat nuorisotyön tekemiseen. Oulussa alueosasto järjesti ohjelmaa Nuorten vaikuttajapäiville ja Kotkassa alueosasto osallistui Kotkan kaupungintalolla järjestettyyn Nuoret valtaavat kaupungintalon –tapahtumaan. Opettajille tarjottiin Animalian opetusmateriaalia Subject Aid -palvelun kautta. Erilaista materiaalia toimitettiin lähes 450 kouluun ja päiväkotiin yli 11 000 kappaletta. Materiaalia tarjottiin myös Animalian kotisivuilla ja uudesta materiaalista kerrottiin opettajien sähköpostilistalla. Materiaalit ovat opettajille maksuttomia.

Vuoden alussa osallistuttiin opettajien Educa-messuille, jossa esiteltiin kouluvierailutoimintaa ja erilaista opetusmateriaalia. Educassa julkaistiin myös yhdessä SEY Suomen eläinsuojeluyhdistysten liiton kanssa tehty, alakoulujen opettajille suunnattu Erityisiä eläimiä -vihko, joka sisältää eläinsuhdetta kehittäviä leikkejä ja tehtäviä.

Animalian toimistolla työskenteli vuoden aikana useampi TET-harjoittelija, jotka muun muassa osallistuivat Animalian blogin Nuori animaali -kirjoitussarjan tekemiseen.

19


12. Varain- ja jäsenhankinta Animalian varainhankinnassa keskityttiin vuonna 2016 laajempaan varainhankinnan kehittämisprojektiin ja pääkampanjan varainhankinnalliseen puoleen. Varain- ja jäsenhankinnan lahjoitusmuodoista erityisesti kuukausilahjoittamista kehitettiin. Myös lahjoitus- ja asiakassuhdeprosesseja sekä varainhankinnan seurantaa kehitettiin. Uuden verkkopalvelun myötä erityisesti varainhankintaa verkossa on voitu tehdä entistä paremmin.

ja alueosastoja sekä vapaaehtoisia kannustettiin mukaan varainhankintaan. Asiakassuhdemarkkinointia kehitettiin merkittävästi vuonna 2016. Käyttöön otettiin muun muassa markkinoinnin automaatio ja sähköisten kirjeiden kohdentamista parannettiin. Vuonna 2016 havainnollistimme aiempaa selkeämmin, miten toiminnan kulut ja tuotot jakautuvat. Tukijoille on johdonmukaisesti kerrottu miten Animalia toimii, mihin lahjoitusvaroja tarvitaan ja mitä tuloksia on saatu aikaan.

Vuonna 2016 kokeiltiin uusia jäsen- ja varainhankintakanavia, kuten face to face -toiminta aloitettiin jälleen ja telemarkkinointia testattiin. Maksettua mainontaa hyödynnettiin tehokkaasti varainhankintakampanjoissa. Eri lahjoitusmahdollisuuksista kerrottiin suunnitelmallisesti pitkin vuotta eri kanavissa. Varainhankinnan ja kampanjoinnin toimenpiteet ajoitettiin siten, että ne tukevat toisiaan. Myös tapahtumat pyrittiin hyödyntämään varainhankinnallisesti

Vuonna 2016 aloitettiin asiakasrekisterin uudistusprojekti. Tuotemyyntiä ja yhteistyötä nykyisten etu- ja muiden yhteistyöyritysten kanssa jatketiin ja Animalia oli myös mukana Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n Hyvä testamentti -kampanjassa.

13. Talous Vuoden 2016 talousarvio laadittiin toimintasuunnitelman pohjalta. Hallitus hyväksyi talous-arvion kokouksessaan 20.10.2015 edelleen esitettäväksi järjestön vuosikokoukselle. Kuluneen tilikauden alijäämä oli -197.793,02 euroa.

pitkäjänteinen toiminta on turvattu. Hallitus seurasi talousarvion toteutumista säännöllisesti läpi vuoden ja tarvittaessa teki tarkistuksia talousarvioon. Hallitus nimitti keskuudestaan kaksi tositetarkastajaa, jotka toimivat ylimääräisinä taloudentarkastajina.

Animalian talous on vakaalla pohjalla ja toiminta suunniteltiin jatkuvasti talousnäkökulmasta siten, että tehokas ja

20


14. Henkilöstö Vuonna 2016 Animaliassa työskentelivät seuraavat työntekijät: Salla Tuomivaara, toiminnanjohtaja (opintovapaalla) Mai Kivelä, vs. toiminnanjohtaja Tarja Balding, talouspäällikkö Laura Uotila, eläinsuojeluasiantuntija Kanerva Pelli, vapaaehtoiskoordinaattori Taija Rinne, viestintäpäällikkö (alkaen 1.8.) Hannele Ahponen, vs. viestintäpäällikkö (31.7. asti) Ninni Pehkonen, aluepäällikkö (perhevapaalla) Marianna Koljonen, kampanjavastaava (12.8. asti) Veikka Lahtinen, kampanjavastaava (1.8. alkaen) Hanna Partanen, varainhankinnan suunnittelija Niina Lätti, projektikoordinaattori (4.4.-31.8.) Irina Karosjoki, siivooja Vera Liinasaari, freelance graafinen suunnittelija (30.9. asti) Lisäksi toimistolla työskenteli useita henkilöitä erimittaisissa jaksoissa korkeakouluharjoitte-lussa, työkokeilussa, kuntouttavassa työtoiminnassa ja TET-harjoittelussa.

Animalia on laatinut henkilöstöstrategian, jota noudatetaan kaikissa henkilöstön palkkaukseen ja työsuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Henkilöstöstrategiassa painotetaan erityisesti henkilöstön työhyvinvointia.

21


15. Hallitus Animalia vuosikokous pidettiin lauantaina 19.3.2016. Vuosikokouksesta lähtien Animalian hallitukseen kuuluivat: Sami Säynevirta, MTI, Helsinki, järjestön puheenjohtaja Roope Kanninen, OTyo, Oulu, järjestön varapuheenjohtaja Hanna-Maria Bärlund, VTM, Helsinki Inna Somersalo, kasviskokki, Helsinki Salla Nylund, tradenomi, Helsinki Pauliina Klemola, FM, Kouvola Minna Hjort, FM, Helsinki Tuuli Solhagen, FM, Espoo Johanna Hiekkala, merkonomi, Helsinki, uusi Erja Laakkonen, KT, FM, Joensuu, uusi Sari Ung-Lanki, YTM, Kuopio, uusi Hallitus vastasi yhdistyksen toiminnan suunnittelemisesta ja kehittämisestä, talouden ja omaisuuden hoidosta ja valvoi, että yhdistykselle annettujen lahjoitusten ehdot täytetään. Animalian hallitus kokoontui vuoden aikana 9 kertaa. Yhdistyksen toimintaa kehittivät ja suunnittelivat työryhmät, jotka koostuivat työntekijöistä ja hallituksen jäsenistä sekä vapaaehtoisista. Vuonna 2016 toiminnassa olivat kampanja-, lehti-, viestintä-, varainhankinta, vapaaehtois-, nuoriso-, myynti-, henkilöstö-, talous-, visio ja kansainvälisten asioiden työryhmät.

Vuonna 2016 hallitus kehitti vuoropuhelua jäsenistön kanssa ottamalla käyttöön ”aluekummit”; jokaiselle alueosastolle ja toimintaryhmälle valittiin yhteyshenkilö hallituksen sisältä. Tällä pyrittiin lisäämään toiminnan avoimuutta jäsenten suuntaan. Järjestön vuosikokous järjestettiin kansallisen vapaaehtoistapaamisen yhteydessä ja vapaaehtoisten osallistumista järjestön päätöksentekoon pyrittiin näin lisäämään. Vuosikokouksen yhteydessä järjestettiin lisäksi seminaari ja strategiatyöpaja, jonka avulla osallistettiin jäsenistö järjestön strategian laatimiseen.

22


16. Yhteiskuntavastuu sekä toimistoja toimintakäytännöt Animalia huomioi toiminnassaan myös ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin. Animalian työntekijät käyttivät matkoissaan joukko- tai kevyttä liikennettä aina, kun se oli mahdollista. Lentomatkoista maksettiin vapaaehtoista lentoveroa. Lennoissa suosittiin taloudellisten resurssien asettamissa rajoissa välilaskuttomia lentoja. Animalian toimistolla vältettiin turhaa kulutusta ja kierrätys on kattavasti järjestetty.

Animalia on Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n (Vala) jäsenjärjestö ja Animalialle suunnatut lahjoitukset käytettiin Valan suositusten mukaisesti. Animalia on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö. Animalia vastustaa syrjinnän eri muotoja, kuten rasismia, seksismiä ja transfobiaa. Eri vähemmistöryhmien osallistumisen esteet pyrittiin huomioimaan eri tavoin, kuten kiinnittämällä huomiota tapahtumien puhujien moninaisiin taustoihin, esteettömyyteen ja tapahtumien tallentamisen avulla alueelliseen tasa-arvoon. Animalia on syrjinnästä vapaa alue.

Myyntimateriaaleissa huomioitiin tarkasti tuotteiden alkuperä ja käytettiin mahdollisuuksien mukaan kierrätysmateriaaleista valmistettuja, luomu- ja reilun kaupan tuotteita. Animalian tapahtumissa ja tarjoiluissa suosittiin luomu- ja reilun kaupan elintarvikkeita. Animalian tapahtumissa tarjottiin vain vegaanista ruokaa.

23


Profile for Animalia ry

Animalian toimintakertomus 2016  

Animalian toimintakertomus 2016  

Advertisement