__MAIN_TEXT__

Page 1

Toimintakertomus 2015 2 0 1 5 Toi mi n t a ker t o m u s 1


Sisällys 1. Tiivistelmä........................................................................................................................3 2.

Kevään eduskuntavaalikampanja.......................................................................4

3.

Kasvissyönnin edistäminen ja tuotantoeläinten oikeudet....................5

4. Turkistarhaus..................................................................................................................6 5. Eläinkokeet......................................................................................................................7 6.

Metsästys, kalastus, eläinten viihdekäyttö ja lemmikkieläimet.........8

7.

Muu yhteiskunnallinen vaikuttaminen...........................................................9

7.1 Edustukset

7.2 Lausunnot

8.

Yhteistyö muiden tahojen kanssa....................................................................10

8.1 Toiminta kotimaisten yhteistyötahojen kanssa

8.2 Kansainväliset yhteistyötahot

9. Viestintä..........................................................................................................................11

9.1 Tiedotteet

10.

Alueosastot, toimintaryhmät ja vapaaehtoistoiminta ........................13

10.1 Alueosastot

10.2 Toiminta

10.3 Valtakunnalliset tapaamiset ja koulutus

11. Nuorisotyö...................................................................................................................15 12.

Varain- ja jäsenhankinta......................................................................................16

13. Talous..............................................................................................................................17 14. Henkilöstö....................................................................................................................18 15.

Hallitus ja työryhmät..............................................................................................19

16.

Jäsenistö ja alueosastot.........................................................................................20

17.

Yhteiskuntavastuu ja toimisto- sekä toimintakäytännöt....................21

2 Toim intaker to mus 2 0 1 5


1. Tiivistelmä Animalian toiminnan päätarkoitus on tehdä pitkäjänteistä työtä eläinten aseman parantamiseksi yhteiskunnassamme. Vuoden 2015 alkuvuoden pääpainopiste oli eduskuntavaaleihin liittyvä vaikuttamis- ja kampanjointityö. Loppuvuoden pääpaino oli perinteisestä kesäkiertueesta lähtien valtakunnallisessa kasvisruokaan liittyvässä tiedotuskampanjassa, jossa nostettiin esiin myös tuotantoeläinten oikeuksia. Molemmat kampanjat kytkeytyivät eläinsuojelulain kokonaisuudistukseen kohdistuvaan vaikuttamistyöhön. Animalian tavoite on saada Suomeen edistyksellinen ja moderni uusi lainsäädäntö, joka nostaa merkittävästi eläinsuojelun tasoa Suomessa. Kevään eduskuntavaalikampanjoinnin keskeisimpiä elementtejä olivat Animalian ja SEY Suomen eläinsuojeluyhdistysten liiton yli 50 000 yksittäistä käyttäjää tavoittanut vaalikone, 30 000 jaettua kampanjakorttia ja eduskuntavaaliehdokkaille tehty Eläinsuojelulaki 2015 -sitoumus. Eduskuntaan valittiin 31 ehdokasta, jotka ovat allekirjoittaneet järjestöjen sitoumuksen. Allekirjoittaessaan ehdokas sitoutui edistämään sitä, että uusi eläinsuojelulaki kieltää paikoilleen kytkemisen muutoin kuin väliaikaisesti, puuttuu tehokkaasti haitalliseen eläinjalostukseen ja kieltää turkistarhauksen. Kesällä 2015 Animalia toteutti mittavan kesäkiertueen kampanjoimalla yhteensä noin 40 kesätapahtumassa sekä aktiivisesti sosiaalisessa mediassa tunnisteella #vegekesä. Kiertueella kannustettiin ihmisiä lisäämään kasvisruoan osuutta ruokavalioissaan ja rohkaistiin vaatimaan laajempaa kasvisruokavalikoimaa kauppoihin ja ravintoloihin. Heinäkuussa alkoi Euroopan laajuinen Pese julmuus pois -kampanja, joka tavoitteli kodinpuhdistusaineiden eläinkoekieltoa Euroopan unioniin. Kampanjaan sisältyneeseen vetoomukseen tuli allekirjoituksia neljänneksi eniten juuri Suomesta. Turkistarhauksen lopettamiseksi ja turkiseläinten aseman parantamiseksi vuoden 2015 aikana Animalia muun muassa järjesti yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa tuhannen osallistujan mielenosoituksen,

luovutti eduskunnalle 200 000 nimeä sisältäneen vetoomuksen sekä järjesti useita elokuvanäytöksiä ja keskustelutilaisuuksia. Lokakuussa julkaistiin Animalian ja norjalaisen eläinoikeusjärjestön NOAH:in julkaisema raportti pohjoismaisesta turkistuotannosta ja sen globaaleista vaikutuksista. Aiheesta myös kirjoitettiin aktiivisesti mediassa. Loppuvuodesta kampanjointi keskittyi Särkänniemen delfinaarioon sekä tuotantoeläintilojen ja teurastamoiden toimintaan. Särkänniemen delfinaarion sulkemispäätös sekä kuuluisan delfiiniaktivisti Ric O’Barryn Suomen vierailu nosti delfinaarion vastaisen kampanjoinnin pinnalle loppuvuodesta. Animalia on toiminut vuosia delfinaarion sulkemiseksi ja jatkoi keskustelua Särkänniemen kanssa delfiinien turvapaikan löytämiseksi. Järkyttävät salakuvat tuotantotiloilta ja teurastamoilta nostivat eläinten kohtelun valtakunnalliseen keskusteluun. Animalia osallistui keskusteluun ja tarjosi toimintamahdollisuuksia tuotantoeläinten aseman parantamiseksi. Animalia toimi myös Trofeeton EU -työryhmän kautta aktiivisesti trofeiden tuontikiellon aikaansaamiseksi EU:n alueelle. Osana työryhmää järjestimme muun muassa Ian Michlerin Suomen vierailun, jonka yhteydessä järjestettiin Blood Lions -dokumenttinäytöksiä Turussa ja Helsingissä. Vuosi päättyi joulukampanjaan, johon kuului uudistettu aineettomien lahjojen verkkokauppa sekä Vegejoulu-tapahtuma, jonka avulla kannustettiin ihmisiä viettämään eläinystävällistä joulua. Erityisesti ’Lahja eläimille’ niminen aineeton lahja -konsepti ylitti odotukset ja oli hyvin suosittu. Kampanja näkyi myös aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. Aineettomien lahjojen avulla nostettiin esille Animalian tuotantoeläimiin liittyviä eläinsuojelulakitavoitteita.

2 0 1 5 Toi mi n t a ker t o m u s 3


2. Kevään eduskuntavaalikampanja Animalian kevään vaaleihin liittyvä kampanjointi koostui kahdesta erillisestä kampanjasta. Toinen oli Animalian ja SEY:n yhteinen vaalikampanja, ja toinen oli Animalian oma vaalikampanja, joka oli Turkistarhaton Suomi 2025 -kampanjan kolmas ja viimeinen vaihe. Kampanjan tavoitteet muotoiltiin yhdessä SEY:n kanssa. Vaalikampanjan tavoitteissa vaadittiin mm. eläinten lajityypillisen käyttäytymisen huomattavasti nykyistä parempaa takaamista, kivuliaiden toimenpiteiden kieltoa sekä haittaa aiheuttavaan jalostukseen puuttumista. Myös kasvisperäisen ruuan osuuden lisääminen suomalaisten ruokavaliossa kuului vaalityön tavoitteisiin. SEY:n kanssa tavattiin kaikkien eduskuntapuolueiden edustajat kristillisdemokraatteja lukuunottamatta. Kampanjan ytimessä oli yhdessä suunniteltu ja Animalian toteuttama kahdeksan kysymyksen vaalikone. Vaalikoneen täyttämisen yhteydessä ehdokkaita pyydettiin sitoutumaan Animalian ja SEY:n keskeisimpiin eläinsuojelulain kokonaisuudistusta koskeviin tavoitteisiin. Vaalikoneen lisäksi kiinnostuneiden käytössä oli Eläinpolitiikka.fi-sivusto, jonka keskeisin sisältö koostui linkistä vaalikoneeseen, sitoutuneiden ehdokkaiden listoista sekä Animalian ja SEY:n vaalitavoitteiden esittelystä. Kampanjalle teetettiin korttiesite, jota painettiin 30 000 kappaletta. Korttiesitteen ulkoasua käytettiin pohjana Eläinpolitiikka. fi:n uudelle ulkoasulle sekä Facebook-mainoksille. Lähes kaikki kortit saatiin jaettua vapaaehtoisten voimin. Facebookissa toteutettiin mm. kuvakampanja, joka oli aktiivinen kaksi viimeistä viikkoa ennen vaalipäivää. Joka päivä Animalian ja SEY:n Facebook-sivuille lisättiin kuva, jossa oli nostettu jokin eläintuotannon epäkohta esiin.

4 Toim intaker to mus 2 0 1 5

Vaalien 2146 ehdokkaasta vaalikoneeseen vastasi noin 320 ehdokasta. Eläinsuojelulaki 2015 -sitoumuksen allekirjoitti lähes 350 ehdokasta, joista 31 valittiin eduskuntaan. Myös puolueiden vastaukset pyydettiin vaalikoneeseen. Puolueista vaalikoneen täytti eduskuntapuolueista kaikki paitsi Keskusta. Eduskunnan ulkopuolisista puolueista vaalikoneeseen vastasivat Muutos 2011, Köyhien Asialla ja Suomen Kommunistinen Puolue. Vaalikoneessa kävi kaikkiaan lähes 50 000 yksittäistä käyttäjää.


3. Kasvissyönnin edistäminen ja tuotantoeläinten oikeudet Kesäkiertueen teemaksi valikoitui kasvisruokatietouden jakaminen, minkä johdosta kiertue nimettiin Vegekesäksi. Tavoitteena oli kannustaa ihmisiä positiivisessa hengessä lisäämään kasvisruoan osuutta ruokavalioissaan ja rohkaista heitä vaatimaan enemmän ja parempia kasvisruokavaihtoehtoja kauppoihin ja ravintoloihin. Kesäkampanjointia varten palkattiin osa-aikainen kesäkiertuekoordinaattori. Kampanja toteutettiin sosiaalisessa mediassa ja jalkautumalla kesätapahtumiin. Sosiaalisista medioista hyödynnettiin erityisesti Instagramia, jossa tunniste #vegekesä sai noin 450 merkintää. Jalkautumisessa tehtiin tiivistä yhteistyötä Animalian alueosastojen kanssa, minkä johdosta Animalia näkyi noin 40 kesätapahtumassa. Ihmisiä houkuteltiin tapahtumissa Animalian esittelypisteelle muun muassa nakkimaistatuksella, joka toimi loistavana keskustelunaloituksena. Esittelypisteellä tarjottiin kasvisruokatietoutta ja tehtiin jäsenhankintaa. Kesäkiertueella jäseniä liittyi yhteensä 110 henkilöä. Lokakuun lopussa Suomessa esitettiin ennen näkemätöntä materiaalia kotimaisilta teurastamoilta ja tuotantotiloilta, joissa kamerat olivat kuvanneet päiväsaikaan eläinten käsittelyä. Oikeutta eläimille -järjestön Ylelle toimittamia yksityishenkilöiden kuvaamia videoita esitettiin televisiossa kahtena iltana. Videoilla näkyi osin lopetusasetuksen vastaista toimintaa ja eläinten huonoa ja osaamatonta kohtelua. Animalia tiedotti ja osallistui videoista syntyneeseen keskusteluun aktiivisesti ja antoi aiheesta haastatteluja. Videot järkyttivät suomalaisia laajasti ja esimerkiksi lihankulutuksen uutisoitiin laskeneen pian videoiden julkaisemisen jälkeen. Myös Animalian jäsenmäärä kasvoi. Animalia hankki myös itselleen samat teurastamojen tarkastuskertomusten ja eläinsuojelupäätösten tiedot kuin mitä Ylen

MOT-ohjelma käytti taustamateriaalinaan. Kaikki asiakirjat käytiin läpi ja niiden pohjalta Animalia kävi keskustelemassa teurastamojen valvonnan tilasta Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa videoiden julkaisun jälkeen. Suomen teurastamoissa on käytössä omavalvontajärjestelmä, jota Evira koordinoi. Muissa kuin pienteurastamoissa on töissä toimistoaikoina vähintään yksi tarkastuseläinlääkäri, joka vastaa sekä käytännön eläinsuojelutarkastuksista ja -neuvonnasta että paperitöistä ja osin myös lihanlaadun valvonnasta. Asiakirjoista kävi ilmi, että rikkomuksia tapahtuu teurastamoissa etenkin tarkastuseläinlääkärin työaikojen ulkopuolella, esimerkiksi sunnuntaisin, kun maanantaina teurastettavat eläimet saapuvat teurastamoon. Teurastamojen videoja muusta valvonnasta keskusteltiin myös eläinsuojelulain ohjausryhmässä, jossa Animalia on edustettuna. Marras-joulukuussa Animalia uudisti aineettomien lahjojen verkkokaupan ja avasi Lahja eläimille -sivuston osoitteessa lahjaelaimille.fi. Joululahjoiksi soveltuvat aineettomat lahjat kohdistuivat Animalian tekemään työhön eläinsuojelulain uudistuksessa, kuten lehmien oikeuteen laiduntaa ja liikkua, turkiseläinten oikeuteen saada sulaa vettä juotavaksi, porsaiden ja vasikoiden oikeuteen saada asianmukaista kivunhoitoa tuskallisissa toimenpiteissä sekä emakoiden oikeuteen porsia vapaana karsinassa ilman kytkyitä. Lisäksi oli tarjolla lahjakortteja, joiden tuotosta puolet osoitettiin Eläinsuojelukeskus Tuulispään asukkaille ja joilla otettiin kantaa lihasikojen oikeuteen elää ja kaikkien tuotantoeläinten oikeuteen saada ikääntyä ja viettää hyvä vanhuus. Lahja eläimille -kampanjaan liitettiin tietoa tuotantoeläinten pito-olosuhteista mm. infograafien muodossa. Ne levisivät laajasti sosiaalisessa mediassa. Lisäksi aineettomat lahjat saivat näkyvyyttä myös blogeissa.

2 0 1 5 Toi mi n t a ker t o m u s 5


4. Turkistarhaus Turkiseläinten puolesta toimittiin aktiivisesti monella tapaa. Animalian ja SEY:n edustajat osallistuivat turkiseläinten hyvinvointia parantamaan tähdänneen turkisasetustyöryhmän toimintaan. Helmikuussa Animalian ja SEY:n edustajat poistuivat kesken turkisasetustyöryhmän viimeisestä kokouksesta. Ulosmarssilla järjestöt osoittivat huolestuneisuutensa ja pettymyksensä siihen, että maa- ja metsätalousministeriö ei ollut luonnoksessa esittämässä mitään turkiseläinten hyvinvointia olennaisesti parantavia muutoksia. Asetusluonnos sisälsi tietyiltä osin jopa heikennyksiä nykyiseen turkisasetukseen nähden. Turkisasetusta valmistelleessa työryhmässä torjuttiin kaikki eläinasiajärjestöjen ehdotukset turkiseläinten olojen parantamiseksi. Myöhemmin hallitus jätti koko turkisasetuksen pöydälle. Toukokuussa Animalia oli mukana järjestämässä kansainvälistä turkistarhauksen vastaista suurmielenosoitusta Helsingissä. Mielenosoituksen yhteydessä toimitettiin juuri valitulle eduskunnalle noin 200 000 allekirjoittajan vetoomus turkistarhauksen lakkauttamiseksi Suomessa. Mukaan vetoomukseen sekä tavoitteeseen turkistarhauksen lakkauttamiseksi liittyi myös useita ulkomaisia järjestöjä, kuten PETA, Eurogroup for Animals sekä ACTAsia for Animals. Mielenosoitukseen osallistui yli tuhat ihmistä. Lokakuussa Animalia julkaisi yhdessä norjalaisen eläinoikeusjärjestö NOAH:in kanssa kansainvälisen raportin pohjoismaisesta turkistuotannosta. Nordic Fur Trade – Marketed As Responsible Business. Case Saga Furs käsitteli niin eläinten hyvinvointia, lainsäädäntöä ja sen valvontaa kuin Saga Fursin roolia turkistarhauksen edistämisessä kansainvälisesti. Raportti julkaistiin Euroopan parlamentissa ja julkaisutilaisuuteen osallistui noin 50 ihmistä, mukaan lukien muutama europarlamentaarikko.

Marraskuussa Animalia järjesti yhteistyössä Lens Politica -elokuvafestivaalin kanssa näytöksen Inside Fur -dokumentista, jossa salakuvataan turkistarhauksen karua arkea Norjassa sekä suomalaisten turkistuotannon vienninedistämismatkaa Kiinaan. Näytöksen yhteydessä järjestettiin keskustelutilaisuus, johon osallistui myös dokumentin ohjaaja Ola Waagen. Waagenin vierailun aikana ohjaajan kanssa kuvattiin video Animalian aktiiveille ja tehtiin lehtihaastattelu Animalian lehteen. Ohjaajan tervehdystä käytettiin myös osana Animalian aktiivien järjestämiä elokuvailtoja, joissa dokumenttia näytettiin. Osana joulukampanjaa nostettiin esille turkiseläinten hyvinvointiongelmia ja Animalian vaatimuksia uuteen eläinsuojelulakiin liittyen turkiseläimiin. Turkistarhauksen kiellon lisäsi joulukampanjassa viestittiin erityisesti turkiseläinten oikeudesta jatkuvasti saatavilla olevaan juomaveteen.

Turkis ei kuulu tyyliini -kampanjan avajaiset. Kuva: Tero Heino

6 Toim intaker to mus 2 0 1 5


5. Eläinkokeet Eläinkokeiden vastainen työ on yksi Animalian päätoimintakohteista, jonka parissa tehdään töitä koko ajan Suomen ja Euroopan unionin tasolla. Animalia on edustettuna Tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnassa, jonka tarkoituksena on edistää 3R-menetelmien eli eläinkokeiden korvaamisen, vähentämisen ja parantamisen käyttöä ja tunnettuutta Suomessa. Lisäksi Animalia toimii varajäsenenä eläinkoeluvat myöntävässä hankelupalautakunnassa. Kesällä Animalia käynnisti vuoden suurimman kampanjansa eläinkokeiden vähentämiseksi. Pese julmuus pois on Euroopan laajuinen kampanja, joka tähtää kodinpuhdistusaineiden eläinkoekieltoon Euroopan unionissa. Tiedotuskampanjaan sisältyy vetoomus, jota levitetään eri maissa eri kielillä. Suomessa vetoomus on kerännyt nimiä neljänneksi parhaiten, mitä voidaan pitää hyvänä saavutuksena. Kodinpuhdistusaineiden eläinkoekielto olisi mahdollista lisätä vuosien 2016 ja 2017 aikana tarkasteltavaan koe-eläindirektiiviin, joten kampanjointi jatkuu direktiivin tarkastelun ajan. Kodinpuhdistusaineiden eläinkokeet olivat Animalian teema vuoden 2015 Eläinten viikolla, jonka aikana neljässä eri kaupungissa sytytettiin kynttilöitä koe-eläinten muistoksi. Sosiaalisessa mediassa jaettiin runsaasti vetoomusta, kemikaalikokeisiin ja niiden korvaamiseen liittyvää tietoa sekä eläinkokeiden korvaamiseen erikoistuneen dosentti Tuula Heinosen haastatteluvideoita. Lisäksi järjestettiin elokuvanäytöksiä ja mainostettiin Animalian ylläpitämää Hyppäävä pupu -logoa, joka kertoo kosmetiikka- ja kodinpuhdistustuotteiden eläinkokeettomuudesta. Eläinten viikolla Tuula Heinoselle myönnettiin perinteinen Pro Animalia -palkinto hänen henkilökohtaisesta ja johtamansa vaihtoehtomenetelmäkeskus FICAMin panoksesta tuskallisten eläinkokeiden välttämiseksi. Joulukuussa tasavallan presidentti myönsi Heinoselle professorin arvonimen ja maa- ja metsätalousministeriö nosti FICAMille maksettavaa tukea 200 000 euroon,

joka auttoi takaamaan keskuksen toiminnan vuodelle 2016. Animalia on seurannut ja tiedottanut runsaasti kosmetiikkatuotteiden eläinkoekieltojen etenemisestä ympäri maailmaa. Vuonna 2015 Uusi-Seelanti ja Etelä-Korea kielsivät kosmetiikan testaamisen eläimillä ja vastaava lakialoite otettiin käsittelyyn Argentiinassa ja Venäjällä. Myös Kiina on lieventänyt kantaansa kaikkien kosmetiikkatuotteiden testaamiseen eläimillä. Animalia on ollut myös hyvin aktiivinen EU:n kemikaalien turvallisuuteen tähtäävässä REACH-asetuksessa. Animalian ja ECEAEkattoliiton (European Coalition to End Animal Experiments) yhteistyö on johtanut muutamien testien estämiseen. Lisäksi EU:n oikeusasiamiehen Emily O’Reillyn päätös tuki koe-eläinjärjestöjen valituksen kantaa, että Euroopan kemikaalivirasto on menetellyt väärin arvioidessaan REACH-asetukseen rekisteröitävien kemikaalien eläinkoetarvetta. Kemikaalivirasto ei ole ottanut riittävästi vastuuta eläinkokeiden välttämisestä, vaan on tulkinnut oman asemansa oikeusasiamiehen mielestä aivan liian rajalliseksi. Tiedotus- ja vaikuttamistyötä tehtiin myös vuonna 2015 tiiviissä yhteistyössä Eurogroup for Animals- ja ECEAE -järjestöjen kanssa sekä Suomessa SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton sekä Juliana von Wendtin säätiön kanssa. Laura Uotila jatkoi Fincopan (Suomen kansallinen vaihtoehtomenetelmien yhteistyöfoorumi) hallituksessa. Animalia edisti näitä kanavia pitkin koe-eläinten käytön vähentämistä ja koe-eläinten parempaa kohtelua. Lisäksi edistettiin myös ihmisten yleistä tietoisuutta koe-eläinten käytöstä, eläinkokeiden eettisistä ongelmista ja eläinkokeita korvaavista menetelmistä.

2 0 1 5 Toi mi n t a ker t o m u s 7


6. Metsästys, kalastus, eläinten viihdekäyttö ja lemmikkieläimet Pääkohteidensa lisäksi Animalia toimi myös metsästykseen, kalastukseen, lemmikkieläimiin ja eläinten viihdekäyttöön liittyvissä kysymyksissä. Vuoden 2015 aikana keskityimme erityisesti Särkänniemen delfinaarion sulkemisesta käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun ja toimimme metsästystrofeiden maahantuonnin kieltämiseksi. Marraskuussa maailmankuulu delfiiniaktivisti Ric O'Barry vieraili Suomessa. Animalia organisoi O'Barryn vierailun yhteistyössä Oikeutta eläimille -yhdistyksen ja Valaiden puolesta ry:n kanssa. Vierailu osui sopivasti samaan ajankohtaan Särkänniemen lopettamispäätöksen julkistamisen kanssa. O'Barryn Helsingissä ja Tampereella järjestetyissä yleisötilaisuuksissa näytettiin jakso O'Barryn tv-sarjasta Blood Dolphin$, jonka jälkeen O'Barry keskusteli yleisön kanssa Särkänniemen delfiineistä ja delfiinien käytöstä viihdeteollisuudessa. Kummatkin tilaisuudet olivat täynnä yleisöä ja vastaanotto oli innokasta. Vierailu sai myös runsaasti mediahuomiota osakseen: YLE, STT, Aamulehti ja Iltasanomat haastattelivat O'Barrya ja STT:n kautta haastattelu levisi myös lukuisiin muihin medioihin. Metsästyskysymyksiin liittyen Animalia osallistui kevättalvella eläin- ja ympäristöjärjestöjen yhteiseen Anna suden elää -mielenosoitukseen. Trofeisiin liittyen toimimme Trofeeton EU -työryhmän kautta ja nostimme keskustelua trofeemetsästyksen ongelmallisuudesta. Trofeeton EU -työryhmä toi Suomeen trofeemetsästykseen perehtyneen etelä-afrikkalaisen toimittajan Ian Michlerin ja järjesti keskustelutilaisuuksia ja elokuvanäytöksiä aiheesta. Blood Lions -dokumentin näytöksiä järjestettiin Helsingissä ja Turussa. Helsingissä tapahtuma toteutettiin yhteistyössä Lens Politica -doku-

8 Toim intaker to mus 2 0 1 5

menttielokuvafestivaalin kanssa. Eduskuntavaali- sekä eläinsuojelulakikampanjoinnissamme nostimme myös esille vaatimuksia liittyen eläinten viihdekäyttöön sekä eläinten hyvinvoinnille haitallisen jalostuksen estämiseen. Lemmikkieläinkeskusteluun osallistuimme jalostukseen liittyvien vaatimustemme kautta sekä antamalla medialle aiheesta useita erillisiä haastatteluja. Lisäksi Animalian koiraryhmä tuki useita pienempiä eläinsuojeluyhdistyksiä jakamalla rahaa löytökoiratyöhön ja löytöeläinongelman ennaltaehkäisyyn.

Ric O'Barry.


7. Muu yhteiskunnallinen vaikuttaminen 7.1 Edustukset

7.3 Muu vaikuttaminen

Animalian edustaja oli jäsenenä kaikissa maa- ja metsätalousministeriön alaisissa eläinten hyvinvointiin liittyvissä neuvottelukunnissa. Näitä ovat tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta, tieteellisiin ja opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunta sekä seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta, jossa Animalian edustaja on varajäsenenä. Lisäksi Animalian toiminnanjohtaja on varajäsenenä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 seurantakomiteassa, joka käsittelee mm. eläinten hyvinvointikorvausta. Animalia osallistui myös Kennelliiton organisoiman eläinsuojelutyöryhmän toimintaan.

Eläinten viikolla Animalia jakoi perinteisen Anti Animalia -palkinnon hallitukselle. Palkinnolla halutaan kiinnittää huomiota eläinten kannalta haitalliseen toimintaan. Suomen hallitus on ajanut eläinsuojelutilannetta alas muun muassa ilmoittamalla lakkauttavansa eläinsuojeluasiamiehen viran ja päätöksellään olla antamatta vuosia tekeillä ollutta uutta turkisasetusta lainkaan. Hallitusohjelma ei myöskään mainitse millään lailla eläimiä tai niiden hyvinvointia. Animalia osallistui hallituksen leikkauspolitiikkaa vastustavaan Joukkovoimaa -mielenosoitukseen sekä TTIP-kauppasopimuksen vastaiseen mielenosoitukseen. Animalia osallistui jouluna eläin- ja ympäristöjärjestöjen yhteiseen presidenttiparille annettavan kasviskorin luovutustilaisuuteen. Tilaisuudessa nostettiin esille kasvissyönnin positiivisia vaikutuksia kestävän ja eettisen ruoantuotannon mahdollistajana. Lisäksi Animalian työntekijät, ennen kaikkea toiminnanjohtaja ja kampanjahenkilöstö, antoivat useita haastatteluja niin median, tutkijoiden kuin opiskelijoiden käyttöön. Animalian ihmiset myös pitivät lukuisia alustuksia ja erilaisia esiintymisiä eläinoikeusteemoista ympäri Suomen.

7.2 Lausunnot Animalia jätti vuonna 2015 kolme lausuntoa: •Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle kalastuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 192/2014 vp) 7.1.2015 •Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi eläinten hyvinvointikorvauksesta sekä lausunto luonnoksesta MMM:n asetukseksi eläinten hyvinvointikorvauksesta (dnro 2405/12/2014) 14.1.2015 •Lausunto luonnoksesta Suomen susikannan hoitosuunnitelmaksi (dnro 2333/444/2014) 21.1.2015

2 0 1 5 Toi mi n t a ker t o m u s 9


8. Yhteistyö muiden tahojen kanssa 8.1 Toiminta kotimaisten yhteistyötahojen kanssa Vuonna 2015 Animalia teki yhteistyötä Suomessa laajasti erilaisten kansalaisjärjestöjen, yritysten, median edustajien, poliittisten puolueiden ja erilaisten eläinsuojelun, eläintuotannon ja koe-eläintoiminnan sidosryhmien kanssa. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita olivat Eläinten hyvinvointikeskus, eläinsuojeluasiamies, Tampereen vaihtoehtomenetelmäkeskus FICAM ja eduskunnan eläinsuojeluryhmä. Erityisen tiivistä yhteistyötä tehtiin SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton kanssa, jonka kanssa toteutimme keväällä yhteisen eduskuntavaaleihin keskittyvän kampanjan. Kasvisruokakampanjoinnissa keskeinen yhteistyökumppani oli Vegaaniliitto. Vegaaniliiton kanssa jaamme myös toimitilat Helsingin Sörnäisissä. Trofeeton EU -työryhmän kautta Animalia toimi tiiviisti yhteistyössä SEY:n lisäksi myös Luonto-Liiton ja Turun Eläinsuojeluyhdistyksen kanssa. Animalia piti Suomessa yllä kansainvälistä turkittomien vaateliikkeiden -järjestelmää (Fur Free Retailer) sekä kansainvälistä eläinkokeettoman kosmetiikan ja kodinkemikaalien Leaping bunny -standardia. Olimme jatkuvasti yhteydessä suomalaisiin kyseisten alojen yrityksiin kasvattaaksemme eläineettisiä vaihtoehtoja kuluttajille tarjoavien liikkeiden ja brändien valikoimaa ja lisätäksemme yrittäjien ja yritysten tietoisuutta eläineettisistä ratkaisuista.

8.2 Kansainväliset yhteistyötahot Kansainvälisessä toiminnassa tiivis yhteistyö jatkui kattojärjestömme Eurogroup for Animalsin kanssa. Animalian toiminnanjohtaja vaikutti Eurogroupin hallituksen jäsenä. Hallitustoiminnan ohella Eurogroupin kampanjatyöhön osallistuttiin aktiivisesti. Animalian työntekijöitä ja hallituksen puheenjohtaja on jäsenenä Eurogroupin eri työryhmissä. Muut keskeiset kansainväliset yhteenliittymät, joiden toimintaan osallistuimme jatkuvasti, olivat European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE) ja Fur Free Alliance (FFA). Ylläpidimme yhteistyötä ja kommunikointia erityisesti Pohjoismaiden ja Viron järjestöjen kanssa, joista tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat Viron Loomus ja Ruotsin Djurens Rätt. Lisäksi vuonna 2015 liityimme vasta muodostettuun Dolphinaria Free Europe -koalitioon. Vuonna 2015 tuimme erityisesti virolaista Loomusta, jonka kanssa teimme yhteistyötä etenkin turkiskampanjoinnissa. Animaliassa toimi myös Karhuryhmä Aasian sappikarhujen puolesta. Se keräsi rahaa Animals Asia -järjestön toiminnan tukemiseksi Kiinassa ja Vietnamissa.

Animalia julkaisi lokakuussa 2015 Euroopan parlamentissa yhdessä norjalaisen eläinoikeusjärjestö NOAHin kanssa kansainvälisen raportin pohjoismaisesta turkistarhauksesta. Kuva: Jo-Anne McArthur

1 0 Toim intaker to mus 2 0 1 5


9. Viestintä Vuonna 2015 Animalian viestintä keskittyi kolmeen päätoimintakohteeseemme: koeeläimiin, tuotantoeläimiin sekä turkistarhaukseen. Pääpaino oli vaalivuonna erityisesti eläinsuojelulain kokonaisuudistuksessa sekä turkistarhauksessa ja toisaalta vuoden toisen pääkampanjan, eli kasvissyönnin kautta maatalouden tuotantoeläimissä. Alkuvuonna keskityimme viestinnässä voimakkaasti turkistarhauskysymykseen ja toisaalta herättelimme vaalien alla ihmisiä kesken olevan eläinsuojelulakiuudistuksen merkittävyyteen. Viestinnän tavoitteena oli vaikuttaa puolueiden eduskuntavaaliohjelmiin, ehdokkaiden vaalitavoitteisiin ja tulevan hallituksen ohjelmaan sekä aktivoida ihmisiä tekemään äänestyspäätös myös eläinsuojelukysymykset huomioiden. Animalian pääviestintäkanavat olivat neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Animalia-lehti, jäsenkirje ja verkkoviestintä, kuten Animaliaja Eläinpolitiikka -verkkosivut, sosiaalinen media ja Animalian blogi ”Nasuvasti sanottu”. Vuonna 2015 Animalian sähköistä jäsenkirjettä julkaistiin aiempaa tiheämmin, noin kerran kuukaudessa ja välillä kampanjoiden yhteydessä useamminkin. Animalia oli näkyvästi läsnä myös sosiaalisessa mediassa: erityisesti Facebookissa monen eri ryhmän ja sivuston voimin, mutta myös Twitterissä, Instagramissa, Pinterestissä, Sharewoodissa

ja kasvavassa määrin Youtubessa. Animalialla oli käytössä myös nettitestit, joiden avulla ihmisiä houkuteltiin pohtimaan eläinsuojelua ja eläinten oikeuksia sekä tutustumaan kasvisruokiin reseptikoneen kautta. Animalian verkkosivujen uudistustyö aloitettiin loppuvuodesta 2015. Työ aloitettiin käyttäjäprofiilien tekemisellä sekä sivuston nykyisiltä käyttäjiltä kerätyn kyselytutkimuksen tulosten analysoinnilla. Sivuston uudistus pääsi hyvään alkuun ja työ tullaan saattamaan loppuun alkuvuonna 2016. Animalia lähetti säännöllisesti tiedotteita laajalle media- ja sidosryhmälistalle ja jakoi tietoa myös lausunnoistaan ja kannanotoistaan. Animalialla oli yleinen tiedotuslista, jolle kuka tahansa voi liittyä, ja lisäksi monia muita sähköpostilistoja sisäiseen viestintään. Animalian sisäisessä viestinnässä käytettiin myös nettisovellus Yammeria. Kansainvälisessä yhteydenpidossaan Animalia edisti Skypen ja vastaavien palveluiden käyttöä luonnonvaroja kuluttavan matkustamisen tarpeen vähentämiseksi. Useista esitteistä otettiin päivitetty uusintapainos. Myös uusia esitteitä tehtiin, mm. kokonaan uudistettu versio kesäkiertueen tarpeeseen kasvissyöntiesitteestä sekä grillausesitteestä. Esitteitä jaettiin runsaasti kouluille SubjectAid-palvelun kautta.

2 0 1 5 Toi mi n t a ker to m u s 1 1


9.1 Tiedotteet 22.12.2015 Eläinkokeettomien tutkimusmenetelmien rahoitus nostettava kestävälle tasolle 21.12.2015 Suomalainen AM Natur sitoutui eläinkokeettomuuteen 23.11.2015 Maailman kuuluisin delfiiniaktivisti Ric O’Barry saapuu Suomeen 17.11.2015 Inside Fur -dokumenttielokuva tuo esille turkisteollisuuden julman todellisuuden 12.11.2015 Minkkien tarhauskielto lopettaa turkiselinkeinon Hollannissa 28.10.2015 Järjestelmällinen väkivalta tullut näkyviin eläintuotannon kaikissa osissa 26.10.2015 Animalia: Teurastamoissa järkyttävää lain rikkomista 14.10.2015 Animalian ja NOAHin raportti romuttaa käsitykset eettisestä turkiksesta 7.10.2015 Mai Kivelästä Animalian vs. toiminnanjohtaja 2.10.2015 Eläinten viikon tavoitteena laajentaa eläinkoekieltoja Euroopassa 17.9.2015 Eläinasiajärjestöt: Suomeen tulee perustaa eläinasiavaltuutetun virka 11.9.2015 Hallituksen eläinsuojeluhankkeiden alasajo pöyristyttää 1.9.2015 Animalia vaatii: Särkänniemen delfinaarion yt-neuvottelujen johdettava delfinaarion sulkemiseen 13.8.2015 Eläinsuojeluliitto Animaliasta tuli Animalia 27.7.2015 Animalia vaatii kodinpuhdistusaineiden eläinkoekieltoa Euroopan laajuisella kampanjalla 6.7.2015 Hugo Boss sitoutuu turkittomuuteen 11.6.2015 Syötäväksi kasvatetut kaikille kansanedustajille – Eläinsuojelulain uudistus tarvitsee vahvan poliittisen tuen 1 2 Toim intaker to mus 2 0 1 5

28.5.2015 Turkistarhojen eläinsuojeluvalvonnan tilanne katastrofaalinen – Animalia vaatii tehostettuja tarkastuksia 27.5.2015 Eläinsuojelujärjestöt huolissaan: hallitusohjelmassa ei mainita sanallakaan eläinsuojelua 25.5.2015 Animalia mukaan Hyvä testamentti -kampanjaan 21.5.2015 Yli tuhat turkistarhauksen kieltämistä vaativaa ihmistä marssi Helsingissä torstaina 20.5.2015 Suuret kansainväliset järjestöt Brysselistä Kiinaan kritisoivat Suomen turkistarhausta 15.5.2015 Suurmielenosoitus sekä 200 000 allekirjoittajan vetoomus vaativat Suomea kieltämään turkistarhauksen 30.3.2015 Animalian uusi hallitus: ala-arvoinen turkisasetus paljasti Suomen olevan yhä eläinsuojeluvastainen 4.3.2015 Eläinsuojelujärjestöt avasivat Eläinsuojeluvaalit 2015 -vaalikampanjan – kampanjan tavoitteena edistyksellinen eläinsuojelulaki 16.2.2015 Eläinsuojelujärjestöt marssivat ulos turkisasetuksen valmistelusta – maa- ja metsätalousministeriön luonnos uudeksi turkisasetukseksi osin jopa heikentää turkiseläinten oloja Suomessa 29.1.2015 Eurooppalaiset eläinsuojelujärjestöt yhteistyöhön delfinaarioiden lakkauttamiseksi 14.1.2015 Järjestöt: Eläinsuojelulain vastaisista teoista selviää usein rangaistuksetta


10. Alueosastot, toimintaryhmät ja vapaaehtoistoiminta 10.1. Alueosastot Vuoden 2015 lopussa Animalialla oli alueosasto tai yhteyshenkilö 19 paikkakunnalla: Forssa, Itä-Lappi, Jyväskylä, Joensuu, Kajaani, Kerava, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahti, Mikkeli, Oulu, Pori, Pääkaupunkiseutu, Rovaniemi, Savonlinna, Tampere, Turku, Vihti. Savonlinnan alueosaston toiminta aloitettiin uudelleen kesällä 2015 pitkän tauon jälkeen ja Mikkelin alueosasto perustettiin uutena. Lisäksi Animalian alaisuudessa toimi kolme toimintaryhmää (koiraryhmä, karhuryhmä ja valasryhmä). Ryhmien toiminnan tukena toimistolla työskenteli vapaaehtoiskoordinaattori. 10.2 Toiminta Alueosastot osallistuivat aktiivisesti Animalian turkistuotannon vastaisten kampanjoiden toteutukseen. Esimerkiksi keväällä alueosastot ja vapaaehtoiset olivat aktiivisesti mukana eduskuntavaalikampanjassa jakaen kampanjaesitettä erilaisissa tapahtumissa, katutempauksissa sekä postiluukkuihin. Kasvisruokateemainen kesäkiertue järjestettiin yhdessä alueosastojen kanssa. Tuolloin alueosastojen apuna toimi erityisesti kesäkiertuekoordinaattori. Syksyllä järjestimme yhdessä eläinten viikon tapahtumia ja turkittoman perjantain tapahtumia. Vuoden aikana alueosastot järjestivät lukuisia keskustelutilaisuuksia. Esimerkiksi Tampereen alueosasto ja valasryhmä järjestivät delfiini-illan tammikuussa, koiraryhmä lemmikkieläinten asemaa EU-lainsäädännössä käsittelevän luennon helmikuussa Helsingissä, Joensuu järjesti Me ja muut – elä(i)miä yhteiskunnassa -tilaisuuden maaliskuussa, Pääkaupunkiseudun alueosasto ja Forssan alueosasto järjestivät turkistarhausta käsittelevät keskustelutilaisuudet kumpikin omissa kaupungeissaan huhtikuussa. Turun alueosasto järjesti helmikuussa tilaisuuden, jossa valokuvaaja Jo-Anne McArthur kertoi työstään. Animalian erilaiset valokuvanäyttelyt kiersivät Suomea. Karhuryhmän valokuvanäyttely kiersi Forssan alueosaston avustuksella Forssan, Tammelan, Jokioisten, Lopen

ja Ypäjän kirjastoissa. Jo-Anne McArhurin kuvista koottu näyttely oli esillä Espresso Edge -kahvilassa Helsingissä sekä Joensuun Rantakylän, Polvijärven, Pyhäselän, Reijolan ja Enon kirjastoissa ja Kulttuurikahvila Laiturissa. Turun alueosaston oma Kuvia eläinkuvasta -näyttely oli esillä Turussa ja Kouvolassa. Useat alueosastot järjestivät myös elokuvailtoja, esimerkiksi Oulun ja Pääkaupunkiseudun alueosastot järjestivät Cowspiracyn näytökset, Turun alueosasto Ghost in Our Machine -elokuvan, Mikkeli ja Savonlinna Vegucated-elokuvan ja Kouvola sekä Helsinki Inside Fur -dokumentin. Ravintolapäivän vegaanisia ravintoloita järjestettiin mm. Kotkassa, Mikkelissä, Pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa ja Oulussa. Pääkaupunkiseudun Animalia järjesti neljän kerran vegaaniruokakurssin. Oulun alueosasto teki vapaaehtoisvoimin 13 eläinkohtaloa -hyväntekeväisyyskalenterin vuodelle 2016. Kalenterin painos oli yli 700 kpl ja sitä myytiin Oulun lisäksi Animalian toimistolla ja muiden alueosastojen tapahtumissa. Turun alueosasto järjesti kesällä viikon mittaisen eläinoikeusteemaisen pop up -kahvilan, jossa he järjestivät mm. keskustelutilaisuuksia ja elokuvanäytöksiä. Loppuvuodesta Turkuun perustettiin Turun eläinoikeuskeskus yhdessä Turun Animalian, Oikeutta eläimille -yhdistyksen, Vegaaniliiton ja Turun akateemisen eläinoikeusseuran kanssa. Vapaaehtoistoimintaa ylläpidettiin ja tuettiin erityisesti vapaaehtoiskoordinaattorin toimesta. Kampanjoita suunniteltiin vapaaehtoistoiminnan näkökulma huomioiden ja vapaaehtoisia osallistettiin toiminnan suunnitteluun. Vapaaehtoisten rekrytointia jatkettiin nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja erilaisissa tapahtumissa vapaaehtoistyön mahdollisuuksista kertomalla. Tapahtumien, tempausten ja kampanjatyön lisäksi vapaaehtoiset osallistuivat monenlaiseen toimintaan. Vapaaehtoistyönä tehtiin tekstien ja dokumenttielokuvan kääntämistä, myyntituotteiden suunnittelua, jäsenlehteä, tiedon jakamista sekä messujen ja muiden tapahtumien järjestämistä. 2 0 1 5 Toi mi n t a ker to m u s 1 3


10.3 Valtakunnalliset tapaamiset ja koulutus Alueosastojen aktiiveille ja vapaaehtoisille järjestettiin kaksi valtakunnallista tapaamista. Keväällä perinteeksi muodostunut Kevätpäivä järjestettiin Helsingissä. Tilaisuuteen osallistui 58 ihmistä. Kevätpäivään sisältyi Elisa Aaltolan puheenvuoro eläinfilosofiasta, Jari Tammisen puheenvuoro kulttuurihäirinnästä, työpajoja eri aiheista, yhdistyksen vuosikokous ja illanvietto saunan kera. Syysleiri järjestettiin Ylöjärvellä Antaverkan leirikeskuksessa. Kolmipäiväiseen tapahtumaan osallistui 32 ihmistä. Leirillä kestävän kehityksen dosentti Markus Vinnari veti keskustelun kasvissyöntiin liittyvästä argumentoinnista, suunniteltiin tulevaa toimintaa työpajoissa, pidettiin kasvisruokakurssi sekä jaettiin kokemuksia järjestötoiminnasta. Lisäksi järjestettiin kaksi kouluvierailukoulutusta sekä yksi lisäkoulutus kouluvierailuita aiemmin tehneille. Helmikuussa ryhmä Animalian vapaaehtoisia ja toimiston työntekijöitä pääsi tutustumaan Euroopan parlamentin toimintaan Brysselissä Sirpa Pietikäisen vieraana. Tarkemmin aktiivilähtöisestä toiminnasta saa tietoa erillisestä vapaaehtoistoiminnan toimintakertomuksesta.

1 4 Toim intaker to mus 2 0 1 5


11. Nuorisotyö Syksyllä 2014 aloittanut osa-aikainen kouluvierailukoordinaattori työskenteli kevätlukukauden 2015 loppuun asti. Syksyllä vastuu kouluvierailuiden koordinaatiosta siirtyi vapaaehtoiskoordinaattorille. Vierailuita tehtiin kevätkaudella lähes 50 yhteensä 20:lla eri paikkakunnalla. Maaliskuussa järjestettiin yksi kouluvierailukoulutus ja syyskuussa toinen. Lisäksi tammikuussa järjestettiin lisäkoulutusilta vanhoille kouluvierailijoille. Molemmat koulutukset järjestettiin Helsingissä, mutta koulutettavien matkakuluja koulutuksiin muilta paikkakunnilta tuettiin. Kouluvierailijoiden työn tukemiseksi jatkettiin Facebookryhmän käyttöä. Tammikuussa osallistuttiin Kansalaisvaikuttamisen torille opettajien Educa-messuilla. Animalia toimitti materiaalia Kultti ry:n materiaalipaketteihin äidinkielen opettajain liiton talvipäiville tammikuussa sekä äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumiin elokuussa. Eläineettisyydestä kiinnostuneille opettajille perustettiin oma sähköpostilista, jossa kerrotaan Animalian uusista koulumateriaaleista ja jaetaan vinkkejä muiden tahojen oppimateriaaleihin muutaman kerran vuodessa. Animalian esitteitä ja opetusmateriaalia tarjottiin opettajille edelleen SubjectAid -palvelun kautta. Erityisesti lapsille suunnattua Päivä eläintarhassa -esitettä tilattiin runsaasti, lähes 9000 kpl. Terveelliseen kasvissyöntiin opastavaa Vapauta valinnoilla -esitettä tilattiin kouluille yli 5000 kpl. Animalia kommentoi lukion opetussuunnitelmauudistuksen ehdotuksia keväällä 2015. Järjestö tapasi opetussuunnitelman kokonaisuudistuksen työryhmiä aikaisempina vuosina ja vuonna 2015 työn tuloksena uudessa opetussuunnitelmassa mainitaan useassa kohtaa eläinten hyvinvointiin keskittyminen ja jopa eläinetiikka. Animalian toimistolla työskenteli vuoden aikana useampi TET-harjoittelija, jotka mm. osallistuivat Animalian blogin Nuori animaali -kirjoitussarjan tekemiseen.

2 0 1 5 Toi mi n t a ker to m u s 1 5


12. Varain- ja jäsenhankinta Vuonna 2015 varain- ja jäsenhankinnassa keskityttiin alkuvuodesta ja kesällä pääasiassa jäsenhankintaan. Loppuvuodesta painopisteenä olivat uudet aineettomat lahjat ja niiden markkinointi. Animalian jäsenmäärä on vakaassa kasvussa. Kaiken kaikkiaan vuoden aikana uusia jäseniä liittyi mukaan toimintaan yli 1000 kpl, joista suurin osa tuli mukaan verkkopalvelun kautta. Kesällä jäsenhankintaa tehtiin myös Vegekesä -kiertueen tapahtumissa, minkä ansiosta jäseniä liittyi kesälläkin aiempia vuosia enemmän mukaan toimintaan. Jäsenhankinnassa on liittymislahjojen todettu auttavan; Vegekesä-kiertueella liittyneet saivat liittymislahjaksi kassin kasvisruokineen, ja liittymistarjous lisättiin myös verkkoon elokuussa, mikä myös selkeästi kasvatti innokkuutta liittyä jäseneksi. Loppuvuodesta jäsenhankintaa tehtiin myös messuilla, missä liittymistarjouksena sai valita lahjaksi joko Vegaanin keittiössä -kirjan tai kangaskassin, mikä toimi hyvin. Lokakuun lopussa mediassa saivat paljon näkyvyyttä teurastamoilla kuvatut videot, mikä myös vauhditti Animalian jäsenhankintaa. Uusien jäsenien hankinnan lisäksi panostettiin myös jäsenten sitouttamiseen kehittämällä jäsenviestintää ja jäsenetuja. Animalia sai vuonna 2015 tuloja jäsenmaksujen ohella muun muassa lahjoituksista, maa- ja metsätalousministeriön toiminta-avustuksesta sekä opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisotyön avustuksesta. Lisäksi Animalia-lehti sai kulttuurilehtiavustusta. Tuloja hankittiin myös yritysten kampanja- ja tapahtumasponsoroinneista sekä myyntituotteista ja Animalia-lehden mainosmyynnistä. Lisäksi Animalian keräyslippaita oli esillä erilaisissa liikkeissä ympäri Suomen ja Animalia sai myös lahjoituksia yrityksiltä. Animalialla on käytössä tilisiirto-, puhelin- ja verkkolahjoitusmahdollisuus. Kertalahjoituspyyntöjä esitettiin mm. Animalia-lehden ja sosiaalisen median kautta. Lokakuun alussa järjestettiin jälleen Sytytä kynttilä eläinten puolesta -kampanja, jonka tuotot ohjattiin tänä vuonna koe-eläinten 1 6 Toim intaker to mus 2 0 1 5

hyväksi tehtävään työhön. Lahjoitusmuotona tässä kampanjassa hyödynnettiin erityisesti puhelinlahjoitusta. Animalia on mukana myös Hyvä testamentti -kampanjassa. Jouluksi Animalia kehitti aineettomia lahjojaan ja niiden markkinointia. Uusia aineettomia lahjoja oli jouluna 2015 mahdollisuus hankkia modernin verkkokaupan kautta, ja niitä markkinoitiin joulun alla sekä maksetun, ansaitun ja oman median välityksellä. Kampanja oli menestys, ja tavoitteet ylitettiin selkeästi. Paitsi että kampanja kannatti varainhankinnallisesti, se myös herätti keskustelua tuotantoeläinten oloista ja kasvissyönnistä.


13. Talous Kuluneen tilikauden alijäämä on 175 164,38 euroa. Animalian talous on vakaalla pohjalla ja toiminta suunniteltiin jatkuvasti talousnäkökulmasta siten, että tehokas ja pitkäjänteinen toiminta on turvattu. Hallitus seurasi talousarvion toteutumista säännöllisesti läpi vuoden ja tarvittaessa teki tarkistuksia talousarvioon. Hallitus nimitti keskuudestaan kaksi tositetarkastajaa, jotka toimivat ylimääräisinä taloudentarkastajina.

2 0 1 5 Toi mi n t a ker to m u s 1 7


14. Henkilöstö Vuonna 2015 Animaliassa työskentelivät seuraavat työntekijät: Salla Tuomivaara, YTM, toiminnanjohtaja (vapailla 1.11. alkaen) Mai Kivelä, MA, toiminnanjohtaja (vs.) (5.10.2015 alkaen) Tarja Balding, markkinointimerkonomi, talouspäällikkö Laura Uotila, MMK, eläinsuojeluasiantuntija Kanerva Pelli, ympäristösuunnittelija (AMK), VT yo, vapaaehtoiskoordinaattori Vesa Saarinen, VTM, viestintäpäällikkö (vapailla 20.5.2015 alkaen) Taija Rinne, viestintäpäällikkö vs. (1.7.-10.11.2015) Hannele Ahponen, viestintäpäällikkö vs. (6.11.2015 alkaen) Ninni Pehkonen, FM, aluepäällikkö (vapailla 26.9.2015 alkaen) Jarkko Minkovitsch, VTK, kampanjavastaava (31.8.2015 saakka) Marianna Koljonen, HuK, kampanjavastaava (31.8.2015 alkaen) Hanna Partanen, varainhankinnan suunnittelija (14.9.2015 alkaen) Birgitta Wahlberg, eläinsuojelulainsäädännön asiantuntija, (16.5.2015 saakka) Simo Porola, projektikoordinaattori (9.3.-11.9.2015) Heli Kaskinen, siivooja (30.9.2015 saakka) Irina Karosjoki, siivooja (1.11.2015 alkaen) Vera Liinasaari, freelance graafinen suunnittelija Lisäksi toimistolla työskenteli useita henkilöitä erimittaisissa jaksoissa korkeakouluharjoittelussa, työkokeilussa ja kuntouttavassa työtoiminnassa.

1 8 Toim intaker to mus 2 0 1 5


15. Hallitus ja työryhmät Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 28.3.2015. Vuosikokouksesta lähtien Animalian hallitukseen kuuluivat: Sami Säynevirta, MTI, järjestöpäällikkö, järjestön puheenjohtaja Hanna-Maria Bärlund, VTM, opintoasiainsuunnittelija, järjestön varapuheenjohtaja Inna Somersalo, kasviskokki Roope Kanninen, OTyo, opiskelija Salla Nylund, tradenomi, ohjelmistotestaaja Pauliina Klemola, FM, kääntäjä Hannele Ahponen, ympäristötekniikan DI, VTM Minna Hjort, FM, kääntäjä, tohtoriopiskelija Tuuli Solhagen, hum. Kand., assistentti Eeva Lyytikäinen, FM, projektipäällikkö Animalian hallitus kokoontui vuoden aikana 9 kertaa. Yhdistyksen toimintaa kehittivät ja suunnittelivat työryhmät, jotka koostuivat työntekijöistä ja hallituksen jäsenistä sekä vapaaehtoisista. Vuonna 2015 toiminnassa olivat kampanja-, lehti-, viestintä-, varainhankinta, vapaaehtois-, nuoriso-, myynti-, henkilöstö-, talous-, visioja kansainvälisten asioiden työryhmät.

Hallitus 2015.

2 0 1 5 Toi mi n t a ker to m u s 1 9


16. Jäsenistö ja alueosastot Vuoden lopussa Animalialla oli 6378 jäsentä. Tämä on 61 jäsentä enemmän kuin vuonna 2014. Tukijäseniä oli 3789, kuukausijäseniä 1044, vähävaraisia 1259, ainaisjäseniä 109, yhteisöjäseniä 1 ja nuorisojäseniä 176. Vuonna 2015 jätti maksamatta 309 jäsentä ja heidät siirrettiin ns. passiivisiksi jäseniksi. Animalialla oli vuonna 2015 virallista paikallistoimintaa 19 paikkakunnalla (Forssa, Itä-Lappi, Jyväskylä, Joensuu, Kajaani, Kerava, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahti, Mikkeli, Oulu, Pori, Pääkaupunkiseutu, Rovaniemi, Savonlinna, Tampere, Turku, Vihti). Lisäksi Animalian alaisuudessa toimi kolme toimintaryhmää (Koiraryhmä, Karhuryhmä ja Valasryhmä).

Tukijäsenet

3789

Kuukausijäsenet

1044

Vähävaraiset

1259

Ainaisjäsenet

109

Yhteisöjäsenet

1

Nuorisojäsenet

176

Yhteensä

6378

Animalia osallistui Turkistarhaton Suomi -mielenosoitukseen toukokuussa 2015. Kuva: Taija Rinne

2 0 Toim intaker to mus 2 0 1 5


17. Yhteiskuntavastuu ja toimistosekä toimintakäytännöt Animalia huomioi toiminnassaan myös ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin. Animalian toimistolla on ympäristöohjeisto. Animalian työntekijät käyttivät matkoissaan joukko- tai kevyttä liikennettä aina kun se oli mahdollista, esimerkiksi kaikissa kotimaan matkoissa. Animalia maksoi työntekijöidensä lentomatkoista vapaaehtoista lentoveroa. Myyntimateriaaleja valitessa huomioitiin tuotteiden alkuperä ja käytettiin mahdollisuuksien mukaan luomu- ja Reilun kaupan tuotteita. Animalian tapahtumissa ja tarjoiluissa suosittiin luomu- ja Reilun kaupan elintarvikkeita sekä vegaanisia tuotteita. Animalian tapahtumissa tarjottiin vain kasvisruokaa.

Animalia on Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n (Vala) jäsenjärjestö ja Animalialle suunnatut lahjoitukset käytetään Valan suositusten mukaisesti. Animalia toimi aktiivisesti VaLan Laki-ja verotustyöryhmässä. Animalia on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö. Animalia on syrjinnästä vapaa alue. Tasaarvo- ja syrjimättömyyskysymyksiin kiinnitettiin huomiota mm. tapahtumien järjestelyissä.

Turkis ei kuulu tyyliini -kampanjan avajaiset. Kuva: Tero Heino

2 0 1 5 Toi mi n t a ker to m u s 2 1

Profile for Animalia ry

Toimintakertomus 2015  

Animalian toimintakertomus 2015

Toimintakertomus 2015  

Animalian toimintakertomus 2015

Advertisement