__MAIN_TEXT__

Page 1

Eläinsuojeluliitto Animalia ry DjurskyddsfÜrbundet Animalia rf Toimintakertomus 2014


S

i

s

ä

l

y

s

1. 2. 3. 4. 5. 5.1 5.2 6. 7. 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.3 7.4 7.5 8. 8.1 8.2 8.3 9. 9.1 10. 10.1 10.2 10.3 11.

Yleistä Hallitus ja työryhmät Työntekijät Jäsenistö ja alueosastot Talous Jäsenhankinta Varainhankinta Yritysyhteistyö ja eettinen kuluttaminen Päätoimintakohteet Koe-eläimet Turkiseläimet Turkiton tyyli –kampanja Muu turkistarhaukseen liittyvä vaikuttaminen Ruuantuotantoeläimet / Eläinsuojelulain uudistus Seura- ja harrastuseläimet Metsästys Muu yhteiskunnallinen vaikuttamistyö Eläinteemaiset tilaisuudet Ravintola Kappelissa Lausunnot Kansainvälinen yhteistyö/ toiminta Viestintä Animalia-lehti Alueosastot, toimintaryhmät ja muu vapaaehtoistoiminta Eläinten viikko Valtakunnalliset tapaamiset Nuorisotoiminta Yhteiskuntavastuu ja toimisto- sekä toimintakäytännöt

3 3 4 5 5 5 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 11 11 13 14 15 16 16 17

Toimintakertomus 2014 [2]

l


Annika Lepp

1. Yleistä

mukana yli 50 tapahtumassa. Aivan uudenlaisia tapahtumia tuli mukaan, kun Animalia osallistui omalla joukkueella Helsingissä Naisten Kympille ja oli mukana jääkiekkoilija Tommi Kovasen jäähyväis-hyväntekeväisyysottelussa Mikkelin jäähallilla.

Vuonna 2014 Animalian toiminnassa oli perinteisten toimintalinjojen ohella useita uusia avauksia. Animalia perusti yhden työtekijän toimiston Tampereelle. Animaliassa aloitti toimintansa Valasryhmä, joka toimii suurvalaiden, delfiinien ja pyöriäisten puolesta. Loppuvuodesta Animalia liittyi myös uuteen kansainväliseen eläinsuojelutoimijoiden verkostoon, DolphinariaFree Europeen. Animalia aloitti läheisen yhteistyön Eläinsuojelukeskus Tuulispään kanssa, joka on Suomen ensimmäinen tuotantoeläinten turvakoti. Animalialle nimettiin turvakodista kummilehmä Jennifer, jonka ylläpitoa Animalia tukee myös taloudellisesti. Viroon perustetun Loomus-järjestön kanssa käynnistettiin tiivis yhteistyö etenkin turkistarhaukseen liittyvissä kysymyksissä. Animalia myös perusti SEYn, Tesyn ja LuontoLiiton kanssa Trofeeton EU –työryhmän, jonka päätavoitteena on saada aikaan trofeiden tuontikielto EU:n alueelle.

Ennen kaikkea Animalian vuotta 2014 kuitenkin dominoivat näkyvät koe-eläin- ja turkistiedotuskampanjat sekä eläinsuojelulain kokonaisuudistukseen ja turkiseläinasetusuudistukseen vaikuttaminen ministeriön työryhmissä ja neuvottelukunnissa. Alkuvuoden toimintakohteisiin kuului myös eurovaaleihin liittyvä eläinsuojelukampanjointi osana EU-kattojärjestömme yhteistä vaalityötä.

Animalian kesäkiertue oli vuonna 2014 suurempi ja näkyvämpi kuin pitkään aikaan: järjestömme oli

Sekä koe-eläin- että turkiskampanjassa toteutettiin näyttävät suurelle yleisölle suunnatut mainoskampanjat muun tiedotuksen ja vaikuttamistyön tueksi. Koe-eläimet olivat myös kesäkiertueemme pääteema. Ihmisiä aktivoitiin lähettämään eduskuntaan koe-eläinaiheisia kortteja, joissa vedottiin seuraavaan hallitusohjelmaan tarvittavien eläinkoeaiheisten tavoitteiden puolesta. Lisäksi kesäkiertue jakoi tietoa siitä, että kodinkemikaalien testauksessa käytetään yhä paljon eläinkokeita.

Toimintakertomus 2014 [3]


2.

Hallitus ja työryhmät

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 29.3.2014. Vuosikokouksesta lähtien Animalian hallitukseen kuuluivat: 1. Sami Säynevirta, MTI, järjestöpäällikkö, järjestön puheenjohtaja 2. Hanna-Maria Bärlund, VTM, opintoasiainsuunnittelija, järjestön varapuheenjohtaja 3. Inna Somersalo, kasviskokki 4. Roope Kanninen, OTyo, opiskelija 5. Micaela Morero, FM, opettaja 6. Jari Kärkkäinen, fil. kand. 7. Iiris Rautiainen, kulttuurituottaja (amk) 8. Salla Nylund, tradenomi, ohjelmistotestaaja 10. Pauliina Klemola, FM, kääntäjä 11. Jarkko Minkovitsch, vtk, (16.11.2014 asti) 12. Elina Valkama, VTK, opettaja (31.8.2014 asti) Vuoden aikana Jarkko Minkovitsch ja Elina Valkama pyysivät eroa hallituksen jäsenyydestä. Hallitusta täydennettiin 10.12.2014 ylimääräisessä vuosikokouksessa. Hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Hannele Ahponen. Animalian hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Yhdistyksen toimintaa kehittivät ja suunnittelivat työryhmät, jotka koostuivat työntekijöistä ja hallituksen jäsenistä sekä vapaaehtoisista. Vuonna 2014 toiminnassa olivat kampanja-, lehti-, viestintä-, varainhankinta, vapaaehtois-, nuoriso-, myynti-, henkilöstö-, talous-, visio- ja kansainvälisten asioiden työryhmät.

asiantuntija, (16.5.2014 alkaen) Salla Nalborczyk, kampanja-assistentti (1.9.2014 alkaen) Irina Karosjoki, toimistoassistentti, 1.9.2014 alkaen (palkkatuen avulla) Elina Valkama, VTK, kouluvierailukoordinaattori (1.9.2014 alkaen) Marianna Koljonen, HuK, koe-eläinvastaava (20.11.2014 saakka, jolloin jäi äitiyslomalle) Jarkko Minkovitsch, vtk, kampanjavastaavan sijainen (17.11.2014 alkaen) Heli Kaskinen, siivooja Vera Liinasaari, freelance graafinen suunnittelija Lisäksi toimistolla työskenteli useita henkilöitä erimittaisissa jaksoissa korkeakouluharjoittelussa, työkokeilussa ja kuntouttavassa työtoiminnassa. Lokakuussa 2014 Tampereelle avattiin Animalian toimisto, jossa työskentelee yksi kokoaikainen vakituinen työntekijä, eli aluepäällikkö (Ninni Pekkala). Aluepäällikkö kehittää ja tukee alueosaston toimintaa. Hän hoitaa edelleen myös varainhankkijan tehtäviä.

4. Jäsenistö ja alueosastot Vuoden lopussa Animalialla oli 6317 jäsentä. Tukijäseniä oli 3763, kuukausijäseniä 909, vähävaraisia 1244, kuukausilahjoittajia 25, kuukausijäsenlahjoittajia 107, ainaisjäseniä 107, yhteisöjäseniä 1 ja nuorisojäseniä 161. Vuonna 2014 jätti maksamatta 333 jäsentä ja heidät siirrettiin ns. passiivisiksi jäseniksi.

3. Työntekijät Vuonna 2014 Eläinsuojeluliitto Animaliassa työskentelivät seuraavat työntekijät: Salla Tuomivaara, YTM, toiminnanjohtaja Tarja Balding, markkinointimerkonomi, talouspäällikkö Laura Uotila, MMK, eläinsuojeluasiantuntija Vesa Saarinen, VTM, viestintäpäällikkö (opintovapaalla 31.7.2014 saakka) Ninni Pekkala, FM, varainhankkija/aluepäällikkö Kanerva Pelli, ympäristösuunnittelija (AMK), VT yo, vapaaehtoiskoordinaattori Birgitta Wahlberg, eläinsuojelulainsäädännön

Animalialla oli vuonna 2014 virallista paikallistoimintaa 17 paikkakunnalla (Forssa, ItäLappi, Jyväskylä, Joensuu, Kajaani, Kerava, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Pääkaupunkiseutu, Rovaniemi, Tampere, Turku, Vihti). Lisäksi Animalian alaisuudessa toimi kolme toimintaryhmää (Koiraryhmä, Karhuryhmä ja uusi Valasryhmä).

Toimintakertomus 2014 [4]


5. Talous

nosmyynnistä. Lisäksi Animalian keräyslippaita on esillä erilaisissa liikkeissä ympäri Suomen.

Kuluneen tilikauden ylijäämä on 286 006,86 €.

Animalialla on käytössä sekä puhelin- että verkkolahjoitusmahdollisuus. Vuoden aikana käynnistettiin useita keräyksiä Jelpi-palvelussa ja myös Animalian jäseniä ja aktiivisia toimijoita kehotettiin käyttämään hyödyksi Jelpiä, jonka avulla esimerkiksi syntymäpäivälahjoitukset voi ohjata Animalian työn hyväksi. Joulua ja muita erityisiä ajankohtia (kuten ystävänpäivä) hyödynnettiin lahjoitusten hankinnassa aktiivisesti. Eri puolilla Suomea järjestettiin Sytytä kynttilä turkiseläinten puolesta –tempauksia ja internetissä ihmiset innostuivat Eläintukija-kampanjasta, jossa kuka tahansa voi tukea Animalian toimintaa eläinystävänsä puolesta. Sosiaalista mediaa käytettiin muutenkin aktiivisesti hyödyksi varainhankinnassa.

Hallitus seurasi säännöllisesti budjetin toteutumista ja ryhtyi sen perusteella tarvittaessa toimenpiteisiin. Vuoden päättyessä Animalian talous oli vakaalla pohjalla ja saadun testamenttivarallisuuden käyttö- ja sijoitussuunnitelmat on aloitettu.

5.1 Jäsenhankinta Kansallinen suoraveloitus päättyi tammikuussa 2014. E-laskuun ja suoramaksuun siirtyminen aiheutti hankaluuksia sekä jäsenhankintaan että nykyisten jäsenten pitämiseen. Alkuvuoden aikana ongelmat saatiin kuitenkin hoidettua ja e-laskut toimimaan. Jäsenten pysymiseen panostettiin vuonna 2014 erityisesti. Jäsenille kerrottiin aktiivisesti Animalian työstä ja onnistumisista sekä mahdollisuuksista tulla mukaan toimintaan. Animalian jäsenetuja kehitettiin monipuolisimmiksi. Entisiin jäseniin jatkettiin yhteydenpitoa ja heitä motivoitiin palaamaan Animalian tukijoiksi. Verkkokaupan asiakkaita muistutettiin, että he voivat myös liittyä Animalian jäseniksi tai tehdä lahjoituksen. Eri jäsen- ja lahjoittajaryhmiin otettiin yhteyttä henkilökohtaisesti. Messuilla ja tapahtumissa näkyminen oli tärkeää viestintää myös jäsen- ja lahjoittajahankinnan näkökulmasta. Messuilla tapahtuvaan jäsenhankintaan panostettiin aikaisempaa enemmän ja Animalia saikin näistä tapahtumista paljon uusia jäseniä. Myös kesäkiertueen yhtenä selkeänä tavoitteena oli jäsenhankinta.

Otimme vuonna 2014 käyttöön entistä enemmän yksittäisiin projekteihin kohdistuvia lahjoituspyyntöjä. Erillisiin projekteihin haettiin myös apurahoja ja tämä otettiin huomioon heti projektien ja kampanjoiden suunnittelun alkuvaiheessa. Vuonna 2014 Animalia sai tiedoksi kaksi testamenttilahjoitusta, joiden molempien käsittely on vielä kesken.

5.2 Varainhankinta Animalia sai vuonna 2014 tavalliseen tapaan tuloja jäsenmaksujen ohella lahjoituksista, korkotuloista, maa- ja metsätalousministeriön toimintaavustuksesta sekä opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisotyön avustuksesta. Lisäksi Animalia-lehti sai kulttuurilehtiavustusta. Tuloja hankittiin myös yritysten kampanja- ja tapahtumasponsoroinneista sekä myyntituotteista ja Animalia-lehden mai-

Toimintakertomus 2014 [5]


6. Yritysyhteistyö ja eettinen kuluttaminen Animalia hallinnoi Suomen osalta kansainvälistä eläinkokeettoman kosmetiikan Leaping Bunny -merkkiä ja turkittomuuteen sitoutuneiden vaatealan yritysten Turkiton liike / Fur Free Retailer -merkkiä. Molempiin standardeihin on sitoutunut globaalisti satoja yrityksiä. Animalia edistää Suomessa toimivien kyseisten alojen yritysten sitoutumista näihin standardeihin. Vuoden lopussa kosmetiikkalistalla oli 60 Suomessa myytävää kosmetiikkamerkkiä ja kahdeksan kodinpuhdistusainetta. Kosmetiikkalista on edelleen yksi Animaliasta eniten kysytyistä asioista sekä käydyimmistä nettisivuista. Turkittomien vaateliikkeiden listalla oli vuoden lopussa 99 Suomessa toimivaa vaatealan yritystä.

tiin liittyvistä tekijöistä ja tuotantoprosesseista. Edistämme kuluttajien valinnan mahdollisuuksien lisäämistä ja esimerkiksi tavoitetta eläinten hyvinvoinnin merkinnöistä elintarvikkeissa. Animalia jatkoi ravintoloiden kasvisruokavalikoimiin liittyvän ravintolakartoituksen ylläpitoa Vapauta valinnoilla -kampanjan osana. Sivustolta löytyi vuoden lopussa arvosteluja 30 kaupungin ravintoloiden kasvisruokatarjonnasta, runsaasti reseptejä sekä tietoa eläineettisestä kuluttamisesta. Emme vielä toteuttaneet vuodelle 2014 suunniteltua hanketta, jossa pyritään parantamaan kasvisruuan tasoa ja tarjontaa ravintoloissa sekä kasvisruuan gastronomista arvostusta. Sen sijaan kasvisruokakampanja siirrettiin yhdeksi vuoden 2015 pääprojekteista, jatkuen vuonna 2016 toteutettavaan Vegfest-kasvisruokatapahtumaan Tampereella.

Vuonna 2014 kehitimme yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä myös kampanjoidemme osana. Eläinkokeisiin liittyvässä tiedotuskampanjassa teimme yhteistyötä etenkin Body Shopin kanssa, joka otti kampanjajulisteet esille kaikkiin ketjun liikkeisiin. Turkiskampanjassa muotiketju Cubus otti julisteemme myymälöihinsä esille.

Luovutimme yhteistyössä muiden eläinsuojelu- ja ympäristöjärjestöjen kanssa presidenttiparille luomukasvisherkkukorin joulun alla. Ravintolapäivinä (neljä päivää vuonna 2014) Animalian aktiivit järjestivät vegaanikahvilatoimintaa useissa kaupungeissa.

Animalia edistää myös laajemmin eläinten hyvinvoinnin lisäämistä yritysten yhteiskuntavastuukokonaisuuksiin. Tavoitteenamme on kuluttajien tiedonsaannin parantaminen tuotteiden ja palveluiden taustalla olevista eläinten hyvinvoin-

Muutama uusi yritys liittyi vuoden aikana Animalian jäsenetuyritysten joukkoon. Animalia on mukana FIBS-yritysvastuuverkoston järjestötorilla.

Toimintakertomus 2014 [6]


7. Päätoimintakohteet

lähettivät kansanedustajille tuhansia kortteja, joissa vaadittiin eläinkokeisiin liittyviä parannuksia seuraavaan hallitusohjelmaan. Kampanjan päätavoite oli, että Suomen seuraava hallitus sitoutuu kunnianhimoiseen tavoiteohjelmaan, joka kääntää koe-eläinten lukumäärän pysyvään laskuun. Tähän liittyy kiinteästi eläinkokeettoman tutkimuksen kehittäminen ja rahoittaminen.

7.1 Koe-eläimet Kevään ja kesän ajan Animaliassa oli käynnissä aktiivinen ja näkyvä koe-eläinkampanja, josta huolehti koe-eläinvastaava Marianna Koljonen. Kaikkiaan Animalian koe-eläintyö oli hyvin aktiivista koko vuoden 2014 ajan. Kampanja piti sisällään eläinkokeista ja eläinkokeettomasta tutkimuksesta tiedottamista. Tässä käytettiin Koe-eläin.fi-kampanjasivustoa sekä mittavaa katumainontaa. Lisäksi kampanjajulisteita levitettiin kauppojen ilmoitustauluille, ja kouluille tehtiin oma lapsille suunnattu kampanjajuliste. Kampanjaan liittyen julkaistiin myös uusi koeeläinesite. Kampanjan osana kannustettiin kuluttajia jättämään palautetta myös kauppiaille, jotta myyntiin tulisi eläinkokeettomia kodinpuhdistusaineita. Koe-eläinkampanja oli myös olennainen osa Animalian vuoden 2014 kesäkiertuetta. Kampanjan slogan oli “Satojatuhansia syitä vähentää eläinkokeita!”. Sosiaaliseen mediaan tuotettiin omaa kuvamateriaalia, ja viestejä levitettiin hashtageilla #KoeEläin ja #SatojatuhansiaSyitä.

Viestiä koe-eläintilanteen kestämättömyydestä vietiin syksyllä myös suoraan eduskuntaan. Animalia, yhteistyössä eduskunnan eläinsuojeluryhmän kanssa, järjesti eduskunnassa tilaisuuden, jossa kansanedustajille ja heidän avustajilleen esitettiin koe-eläinten käyttöön liittyvät huolenaiheet sekä se, miten eläinten käytöstä tutkimuksessa voitaisiin päästä eroon. Erityishuomion kohteena oli Tampereen vaihtoehtomenetelmäkeskus Ficamin rahoituksen turvaaminen. Tilaisuudessa puhuivat Animalian koe-eläinvastaava Marianna Koljonen sekä Tampereen vaihtoehtomenetelmäkeskus FICAM:n johtaja Tuula Heinonen. Lopuksi toiminnanjohtaja Salla Tuomivaara kertasi Animalian toiveet eduskunnalle sekä tuleviin vaaleihin ja hallitusohjelmaan.

Kampanjassa Animalia vaati Suomea kääntämään koe-eläinten lukumäärän pysyvään laskuun. Samalla pyrittiin tuomaan ihmisten tietoisuuteen sitä, että koe-eläimiä käytetään Suomessa yhä laajassa mittakaavassa, ja että käytettyjen koe-eläinten määrä on ollut kasvussa. Kampanjan aikana koe-eläinten käytöstä huolestuneet suomalaiset

Vuonna 2014 Animalia jatkoi osallistumista koeeläintoimintaan liittyvien neuvottelu- ja lautakuntien työhön: toiminnanjohtaja Salla Tuomivaara toimi varsinaisena jäsenenä tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnassa ja eläinsuojeluasiantuntija Laura Uotila varajäsenenä hankelupalautakunnassa.

Toimintakertomus 2014 [7]


muuta kampanjamateriaalia, kuten korttiesitteitä. Julkisuuden henkilöiden kuviin liitettiin kuvattavien omakätisesti kirjoittama ja ideoima turkisvastainen testimoniaali.

Tiedotus- ja vaikuttamistyötä tehtiin tiiviissä yhteistyössä Eurogroup for Animals ja European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE) -järjestöjen kanssa sekä Suomessa SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton ja Juliana von Wendtin säätiön ( JvWS) kanssa. JvWS:n toimisto muutti kesällä Animalian toimiston yhteyteen. Laura Uotila jatkoi Fincopan (Suomen kansallinen vaihtoehtomenetelmien yhteistyöfoorumi) hallituksessa. Animalia edisti näitä kanavia pitkin koe-eläinten käytön vähentämistä ja koe-eläinten parempaa kohtelua.

Kampanja sai huomattavaa näkyvyyttä katu- ja aikakauslehtimainonnan sekä sosiaalisen median aktiivisen hyödyntämisen ansiosta. Kampanja huomioitiin useaan otteeseen myös mediassa, ja se vaikutti julkiseen keskusteluun turkiksista. Anna Abreun tähdittämä "Turkiton tyyli" –mainos valittiin parhaaksi Aikakausmedian ”kuukauden aikkarimainokseksi” marraskuussa. Vuoden 2015 alussa kampanjan fokus siirtyy eduskuntavaaleihin.

Animalia jatkoi myös eläinkokeettoman kosmetiikan listan ylläpitoa Suomen osalta. Animalian Suomessa ylläpitämää Leaping Bunny -sertifikaatin tunnettuutta edistettiin ja eläinkokeettoman kosmetiikan listaa mainostettiin osana koeeläinkampanjaa. Myös kudosluovutuskortteja jaettiin osana kampanjaa ja niiden merkityksestä tiedotettiin.

7.2.2 Muu turkistarhaukseen liittyvä vaikuttaminen

7.2 Turkiseläimet 7.2.1 Turkiton tyyli –kampanja Animalia aloitti marraskuussa 2014 näkyvän turkiskampanjan. Kampanja oli jatkoa vuonna 2010 käynnistyneelle Turkistarhaton Suomi 2025 -kampanjalle. Vuosina 2010–2011 toteutetun kampanjan tavoite oli, että Suomessa laaditaan suunnitelma turkistarhauksesta luopumiseksi siirtymäajalla vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2014 käynnistyneessä kampanjassa haluttiin nostaa esiin se, että Suomi on täynnä erilaisia, eri sektoreilla toimivia ihmisiä, jotka eivät voi hyväksyä turkistarhausta ja uskaltavat sanoa sen ääneen. Lisäksi kampanjalla muistutettiin, että aidon turkiksen käyttäminen on epäeettinen valinta. Kampanjan pää-sloganit kuuluivat “tyylimoka voi tappaa” ja ”turkis ei kuulu tyyliini”. Tällä kampanjalla pyritään nostamaan suomalaisen yhteiskunnan valmiutta turkistarhauskieltoon. Yli 30 suomalaista julkisuuden henkilöä otti osaa kampanjaan. Yhteistyössä mainostoimisto Redandbluen ja valokuvaaja Janne Aaltosen kanssa julkisuuden henkilöistä tehtiin julisteita ja sosiaalisen median levitykseen räätälöityjä kuvia sekä

Animalian toiminnanjohtaja Salla Tuomivaara toimi jäsenenä turkiseläinasetuksen uudistusta valmistelevassa työryhmässä, jonka toimikausi päättyi vuoden 2014 loppuun. Nostimme työryhmässä esiin erityisesti niitä eläinsuojelullisia vaatimuksia, joita eduskunta ja sen maa- ja metsätalousvaliokunta esittivät vuonna 2013 turkistarhauksen kieltämistä vaatineen kansalaisaloitteen käsittelyn yhteydessä. Vähimmäisvaatimuksemme oli nostaa Suomen turkiseläimiä suojeleva asetus eläinten hyvinvoinnin kannalta vähintään muiden Pohjoismaiden parhaiden käytäntöjen mukaiseksi. Animalia toimii jäsenenä globaalissa Fur Free Alliance –verkostossa. Vuonna 2014 edistimme Fur Free Alliancen ja Eurogroup for Animalsin yhteistyötä turkistarhauskriittisen vaikuttamistyön edistämiseksi EU:ssa. Tiivistimme yhteistyötä Viron eläinsuojeluliikkeen kanssa uuden Loomusjärjestön kautta, joka keskittyy voimakkaasti turkistarhauskampanjointiin. Edistimme edelleen Turkittomien vaateliikkeiden listan tunnettuutta Suomessa ja tiedotimme uusista listalle liittyneistä vaatealan yrityksistä.

7.3 Ruuantuotantoeläimet / Eläinsuojelulain uudistus Animalian edustajat osallistuivat tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan (TEHVNK) sekä eläinten hyvinvointitukea valmistelevan työryhmän työhön. TEHVNK:n otti vuoden aikana kan-

Toimintakertomus 2014 [8]


taa mm. sen puolesta, että eläinsuojelulain valmistelussa mukana olevien ohjaus- ja työryhmien toimintaa on jatkettava sekä varattava uudistukseen riittävästi resursseja, sekä kommentoi lakiuudistusta valmistelevalle työryhmälle lain sisältöön liittyviä asioita. Lisäksi neuvottelukunta antoi lausunnon kaikkein merkittävien tuotantoeläinlajien olennaisista käyttäytymistarpeista.

7.4

Animalia ja Eläinsuojelukeskus Tuulispää aloittivat yhteistyön loppuvuodesta. Somerolla sijaitseva Eläinsuojelukeskus Tuulispää on vuonna 2012 perustettu eläinten vanhain- ja turvakoti, joka on tarkoitettu pääasiassa maatila- ja tuotantoeläimille. Animalia tuki Tuulispäätä taloudellisesti merkittävällä kertaluontoisella lahjoitussummalla sekä jatkossa auttaa Tuulispäätä varainhankinnassa sekä opastaa ja tukee Tuulispään kehittymistä ja tulevaa toimintaa. Tuulispään eläimet tulevat puolestaan näkymään Animalian kampanjoissa. Animalia toimii myös Tuulispäässä asuvan Jennifer-lehmän kummijärjestönä. Jennifer on maitotilalle syntynyt lehmä, josta ei kuitenkaan ollut maidontuottajaksi sen pienen koon takia. Tuulispää tarjosi Jenniferille paikan sen loppuelämäksi. Broilerinlihan merkintäjärjestelmän puolesta kampanjoiva Rosa-broileri vieraili Suomessa 9.8. Kampanjahahmo Rosan kiertue kesti 39 päivää ja kattoi 21 EU:n jäsenvaltiota. Suomessa kampanjaan osallistuivat Animalia ja SEY. Kiertueen taustalla oli EU:n eläinsuojelujärjestöjen Labelling matters -kampanja, joka vaatii tuotantotapamerkintöjä liha- ja maitotuotteisiin. Eläinsuojelulain uudistustyö jatkui. Toiminnanjohtaja oli jäsenenä eläinsuojelulakiuudistuksen ohjausryhmässä. Tavoitteena oli viedä työryhmätyö loppuun vuoden 2014 loppuun mennessä ja saada lakiuudistus aikaan tällä hallituskaudella, mutta pääosin ministeriön riittämättömästä resursoinnista johtuen uudistus jäi kesken. Ohjausryhmä jatkaa kuitenkin työtään vuonna 2015

Seura- ja harrastuseläimet

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnassa toimi varajäsenenä Laura Uotila. Animalia osallistui neuvottelukunnan kautta keskusteluun näiden eläinten hyvinvoinnista, erityisesti eläinsuojelulain kokonaisuudistuksen yhteydessä. Animalian koiraryhmä järjesti koira-aiheista toimintaa mm. osallistumalla Suomen Kennelliiton järjestämiin näyttelyihin esittelypisteellään elo- ja joulukuussa Helsingin Messukeskuksessa. Koiraryhmä tuki lisäksi koirien sterilointikampanjaa Romaniassa sekä kahta löytökoiratarhalla asuvaa kummikoiraa Venäjän Viipurissa. Animalia oli myös jäsenenä Suomen Kennelliiton koordinoimassa eläinsuojeluryhmässä.

7.5 Metsästys Vuoden 2014 aikana Animalia, SEY, Tesy ja Luonto-Liitto perustivat Trofeeton EU –työryhmän. Yhteistyö aloitettiin eteläafrikkalaisen Ian Michlerin vierailun jälkeen. Michler vieraili Suomessa elo-syyskuussa kertomassa trofeemetsästyksen vaikutuksista villieläinkantaan ja luonnon tasapainoon. Hän pyysi suomalaisilta apua liiketoiminnan lopettamiseen, koska sen kitkeminen Etelä-Afrikasta käsin on mahdotonta. Työryhmän päätavoitteena on saada aikaan trofeiden tuontikielto EU:n alueelle, mutta myös tiedottaminen trofeemetsästykseen liittyvistä ongelmista kuuluu työryhmän tehtäviin. Työryhmä on kokoontunut noin kerran kuukaudessa Turun Eläinhoitolan tiloissa.

Toimintakertomus 2014 [9]


8. Muu yhteiskunnallinen vaikuttamistyö 8.1 Eläinteemaiset tilaisuudet Ravintola Kappelissa Loppuvuodesta 2014 Animalia aloitti Helsingissä eläinteemaisten keskustelutilaisuuksien sarjan ”Animalia Kappelissa”. Tilaisuuksiin osallistuminen oli maksutonta. Ensimmäinen tilaisuus järjestettiin turkistarhaus-teemalla ja toisen aiheena oli lihantuotannon ja -syönnin tulevaisuus. Tammikuulle 2015 valmisteltiin tilaisuutta eläinkokeista. Tilaisuudet osoittautuivat hyvin suosituiksi ja vastaavaa konseptia pyritään varmasti toteuttamaan tulevinakin vuosina.

8.2 Lausunnot Vuonna 2014 Animalia antoi yhden virallisen lausunnon lainsäädännöllisiin uudistuksiin liittyen: •24.4.2014 Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle asetuksesta tuettavaa rakentamista koskevista turkistarhausrakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista

8.3 Kansainvälinen yhteistyö/ toiminta Kansainvälisessä toiminnassa jatkui tiivis yhteistyö EU-kattojärjestömme Eurogroup for Animalsin kanssa. Animalian toiminnanjohtaja on Eurogroupin hallituksen jäsen. Hallitustoiminnan ohella Eurogroupin kampanjatyöhön osallistutaan aktiivisesti. Yhdessä SEY:n kanssa kampanjoimme keväällä eurovaalien merkeissä. Kampanja oli Eurogroupin ohjaama ja tavoitteet sekä materiaalit olivat yhteiset muiden EU-maiden eläinsuojelujärjestöjen kanssa. Onnistuimme kampanjassamme erinomaisesti. Eläinten hyvinvointisitoumuksen allekirjoitti 83 ehdokasta Suomesta ja heistä kuusi valittiin parlamenttiin. Onnistuimme kampanjassamme hienosti myös koko EU:n mittakaavassa: sitoumuksen allekirjoittaneita ehdokkaita tuli kaikista maista eniten Suomesta.

Muut keskeiset kansainväliset yhteenliittymät, joiden toimintaan osallistumme jatkuvasti, ovat European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE) ja globaali Fur Free Alliance (FFA). Osallistumme kansainväliseen kampanja- ja lobbaustyöhön sekä rahoitamme kansainvälisiä yhteistyöprojekteja silloin, kun se on Animalian työn ja tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaista. Animalian hallitus on linjannut, että enintään 1,5 % Animalian vuosibudjetista voidaan käyttää eläinten hyvinvointia ja oikeuksia edistävän toiminnan tukemiseen maissa, joissa eläinsuojelutoiminta on vasta pienimuotoista ja kärsii merkittävästä resurssipulasta. Vuoden 2014 alussa tälle tukitoiminnalle laadittiin periaatelinjaus. Animalian Koiraryhmän kautta on tuettu viipurilaista löytökoiratoimintaa. Animalian koiraryhmällä oli vuonna 2014 kaksi kummikoiraa Viipurissa. Viroon perustetun Loomus-järjestön kanssa käynnistettiin tiivis yhteistyö etenkin turkistarhaukseen liittyvissä kysymyksissä. Myös Loomusta Animalia tuki niin ikään taloudellisesti. Animaliassa on jo pitkään toiminut Karhuryhmä, joka tukee Animals Asia Foundationin työtä Aasian sappikarhujen puolesta Kiinassa ja Vietnamissa. Vuonna 2014 toimintaan tuli uutta virtaa uusien toimijoiden myötä. Karhuryhmän esite päivitettiin ja sille perustettiin oma facebook-sivu, mikä tehosti tiedotusta. Lisäksi ryhmä piti kirpputoripöytää varojen keräämiseksi. Toiminnanjohtaja Salla Tuomivaara piti useita Kiinan eläinsuojelutilannetta käsitteleviä puhetilaisuuksia, joissa käsiteltiin myös sappitarhauskysymystä. Vuoden lopussa Animalia hyväksyttiin jäseneksi uuteen kansainväliseen delfinaarioiden vastaiseen koalitioon Dolphinaria-Free Europeen. Koalitioon kuuluu merinisäkäsasiantuntijoita ja kansalaisjärjestöjä ja se toimii vangittujen ja vapaudessa elävien valaiden, delfiinien ja pyöriäisten suojelemiseksi EU-alueella.

Toimintakertomus 2014


seuraajamäärä Facebookissa kasvoi vuoden 2013 lopun noin 16 000 seuraajasta aina 26 000 henkilöön. Erityisen suosittuja sosiaalisen median ilmiöitä olivat Animalian turkistarhauskampanjaan liittyneet “julkkiskuvat”, joista suosituin, Michael Monroen tähdittämä kuva, jaettiin marraskuussa 2014 pitkälti toistatuhatta kertaa. Kevään 2014 viestinnän päätavoitteina oli 1) tukea Animalian koe-eläinkampanjaa sekä 2) viestiä Animalian ja eläinsuojelujärjestöjen eurooppalaisen kattojärjestön Eurogroup for Animalsin eurovaalitavoitteista. Eurovaaliviestintään olennaisena osana kuului myös eurovaaliehdokkaisiin sekä äänestäjiin vaikuttaminen. Eurovaalikampanjan viestintä tukeutui yhteiseurooppalaiseen kampanjaan eläinten puolesta. Animalia osallistui osaltaan kampanjan viestinnän suunnitteluun osana muuta vaikuttamistyötä Eurogroupissa, sekä toteutti mahdollisuuksien mukaan kampanjan viestintätoimia.

9. Viestintä Animalian viestintä vuonna 2014 oli aktiivista ja käytettävissä olleisiin resursseihin nähden tehokasta. Animalia otti viestintätoimissaan kantaa ajankohtaisiin asioihin, erityisesti keväällä koeeläimiin ja syksyllä turkistarhaukseen, käynnissä olevia kampanjoita tukien. Animalia oli mukana julkisissa yhteiskunnallisissa keskusteluissa eläinsuojelusta sekä eläinten oikeuksista. Viestintäpäällikkö Vesa Saarinen oli opintovapaalla 1.1.2014–31.7.2014. Tänä aikana Animalian vs. viestintäpäällikkönä toimi Taija Rinne. Vesa Saarinen vastasi viestintäpäällikön tehtävistä 1.8.2014 - 31.12.2014. Vuoden aikana Animalia lähetti 22 lehdistötiedotetta, joista osa tehtiin yhdessä yhden tai useamman muun suomalaisen järjestön kanssa. Yleisin viestinnän yhteistyökumppani oli SEY Suomen eläinsuojeluyhdistysten liitto. Tiedotteiden lisäksi Animalia julkaisi uutisia ja kannanottoja, sekä lähetti erityisesti toiminnanjohtaja Salla Tuomivaaran allekirjoittamana lukuisia vastineita sekä mielipidekirjoituksia eläinaiheisiin keskusteluihin lehdistössä. Näiden ohella Animalia julkaisi Nasuvasti sanottu -blogissa kuukausittain blogitekstejä. Animalia toimi vuonna 2014 aktiivisesti myös verkossa: Animalian ylläpitämillä Facebook-sivuilla sekä Twitterissä käytiin ajankohtaisia, välillä tiukkasävyisiäkin keskusteluja ajankohtaisista eläinten oikeuksiin liittyvistä teemoista. Sosiaalisessa mediassa Animalia toimi vuonna 2014 erittäin aktiivisesti, esimerkiksi muihin suomalaisiin kansalaisjärjestöihin peilattuna. Esimerkkinä tästä Animalian

Syksyn 2014 viestinnän päätavoitteena oli sekä valmistautua turkiskampanjan jatkoon että tukea Animalian tavoitteita eläinmyönteisten lainsäädäntöhankkeiden edistämiseksi. Turkiskampanja näkyi sekä onnistuneen kampanjan että sitä tukeneen viestinnän ansiosta hyvin suomalaisessa mediassa ja katukuvassa, ja ajoittui sopivasti jouluostosaikaan marras-joulukuun 2014 vaihteessa. Vuonna 2014 Animalia jakoi myös Pro Animalia ja Anti Animalia -palkinnot. Pro Animalia -palkinto myönnettiin rouva Jenni Haukiolle puheenvuoroista ja kannanotoista eläinten puolesta. Anti Animalia -nimike jaettiin Tampereen kaupungille haluttomuudesta keskustellakaan Tampereen Särkänniemen delfinaarion lakkauttamisesta. Vuoden 2014 aikana uudistettiin myös sisäisen viestinnän työkaluja, kun vanhentunut jäsenkirjemalli korvattiin uudella, helppokäyttöisellä sähköisellä työkalulla jäsen- ja kuukausikirjeen lähettämiseksi. Ennen MailChimp-ohjelmiston hankintaa jäsenille lähetettiin neljä sähköpostikirjettä. Kirjeissä kerrottiin ajankohtaisista Animalian kuulumisista. Jäsenkirjeestä lähetettiin oma versionsa myös nuorisojäsenille. Kirje oli mahdollista erillisellä pyynnöllä tilata myös postitse.

Toimintakertomus 2014 [ 11 ]


9.1 Animalia-lehti Animalia-lehti ilmestyi neljä kertaa vuonna 2014. Lisäksi julkaistiin kaksi erikoisnumeroa. Animalia-lehti ilmestyi liitteenä suomenkielisessä Le Monde Diplomatiquessa huhtikuussa ja Voima-lehdessä marraskuussa. Kevään liite painottui eurovaaleihin, eläinsuojelun kansainväliseen tilanteeseen sekä koe-eläimiin ja syksyn liite turkistarhaukseen. Lehden päätoimittajana toimi eläinsuojeluasiantuntija Laura Uotila ja toimitussihteerinä numeroissa 1 ja 2 viestintäpäällikön sijainen Taija Rinne ja numeroissa 3 ja 4 viestintäpäällikkö Vesa Saarinen. Lehden taittaja-graafikkona työskenteli freelance-periaatteella Vera Liinasaari.

Päätoimittajan, toimitussihteerin sekä taittajagraafikon ohella lehden tekemiseen osallistui joukko lehtityöstä ja valokuvaamisesta kiinnostuneita Animalian vapaaehtoisia. Lehdessä esiteltiin Animalian toimintaa, ylläpidettiin keskustelua eläinten asiasta Suomessa, otettiin kantaa ajankohtaisiin eläinpoliittisiin kysymyksiin sekä esiteltiin eläinkysymysten kannalta kiinnostavia henkilöitä. Animalia-lehden kaikki vanhat numerot siirrettiin digimuotoon syksyllä 2014 ja tämän arkiston siirtäminen verkkoon toteutetaan alkuvuodesta 2015.

Toimintakertomus 2014 [ 12 ]


Animalian tiedotteet vuodelta 2014

10. Alueosastot, toimintaryhmät ja muu vapaaehtoistoiminta

2.12.2014 Animalia yhteistyöhön Eläinsuojelukeskus Tuulispään kanssa 27.11.2014 Suomi kansainvälisen turkistarhauksen vastaisen kampanjoinnin huomion kohteena 28.11. vietetään turkitonta perjantaita 24.11.2014 Vero Moda, Only, Jack&Jones sekä monet muut Bestseller-yhtiön vaatemerkit sitoutuivat turkittomuuteen 20.11.2014 Animalia ja Loomus: Eläinten olot suomalaisomisteisessa turkistarhassa Virossa eivät täytä edes lain vaatimuksia 17.11.2014 Turkis on tyylimoka - valitse #turkitontyyli 1.11.2014 Eläinsuojelujärjestöjen kansainvälinen kampanja kritisoi suomalaista turkistarhausta 3.10.2014 Pro Animalia Jenni Haukiolle / Anti Animalia Tampereen kaupungille 1.9.2014 Animalia: Tampereen Särkänniemen delfinaario suljettava 9.6.2014 Animalia sai miljoonatestamentin 27.5.2014 Lähes puolet broileritiloista rikkoi eläinsuojelulakia 26.5.2014 Uuden europarlamentin suomalaismepeistä viisi sitoutunut edistämään eläinten hyvinvointia 19.5.2014 VTT Birgitta Wahlberg Animalian eläinsuojelulainsäädännön asiantuntijaksi 14.5.2014 Noin kolmasosa suomalaisista eurovaaliehdokkaista edistäisi eläinten hyvinvointia 7.5.2014 Animalia huolissaan Atrian ilmoittamasta sikatilojen tuottavuusvaatimusten kiristämisestä 24.4.2014 Animalia haluaa kodinpuhdistusaineille eläinkoekiellon 17.4.2014 Animalia kyseenalaistaa eläinkokeiden tieteellisyyden 7.4.2014 Koe-eläintensuojelujärjestöt kritisoivat Euroopan kemikaalivirastoa 1.4.2014 Jo 62 suomalaista eurovaaliehdokasta luvannut edistää eläinten hyvinvointia EU-parlamentissa 31.3.2014 Animalia sai uuden hallituksen – vaatii pikaisia parannuksia eläinten hyvinvointiin Suomessa ja EU:ssa 11.3.2014 Eläinkokeet Suomessa – satojatuhansia elämiä suljettujen ovien takana 12.2.2014 Zara sitoutui turkittomuuteen 4.2.2014 Suomen koe-eläinten määrä kasvaa – eläinkokeetonta tutkimusta rahoitetaan edelleen huonosti

Vuoden 2014 lopussa Animalialla oli alueosasto tai yhteyshenkilö 17 paikkakunnalla: Forssa, Itä-Lappi, Jyväskylä, Joensuu, Kajaani, Kerava, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Pääkaupunkiseutu, Rovaniemi, Tampere, Turku ja Vihti. Lisäksi Animalian alaisuudessa toimi kolme toimintaryhmää (Koiraryhmä, Karhuryhmä ja Valasryhmä). Alueosastojen toiminnan apuna toimistolla työskenteli vapaaehtoiskoordinaattori. Alueiden toimintaa tuettiin tarjoamalla taloudellista tukea, materiaalia ja koulutusta. Alueosastot osallistuivat aktiivisesti Animalian koe-eläinkampanjan, kesäkiertueen ja turkiskampanjan toteuttamiseen omilla paikkakunnillaan. Lisäksi ryhmät järjestivät runsaasti omia projekteja, seminaareja, kursseja, opintoretkiä ja muita tapahtumia. Esimerkiksi Joensuun alueosasto piti eläinfilosofiaillan, jossa keskustelemassa olivat Elisa Aaltola, Salla Tuomivaara ja Pauliina Kainulainen. Forssan alueosasto teki yhteistyötä eläinsuojelukeskus Tuulispään kanssa, järjestämällä mm. vegaanisen kahvion Tuulispään avointen ovien päivissä. Oulussa järjestettiin keskustelutilaisuuksien sarja eläinsuojelun kansainvälisestä ulottuvuudesta, teemoina eläinkuljetukset, vapaakauppasopimukset ja koe-eläintoiminta. Kouvolan alueosasto edisti vegaaniseen ruokaan tutustumista järjestämällä vegaanisia kokkausiltoja nuorisotiloilla ja hoitamalla musiikkitapahtumia järjestävän Kulttuuritallit ry:n tapahtumien kahvion vegaanisena. Turun alueosasto suunnitteli ja toteutti näytelmän kauppakeskus Skanssissa Turkittomana perjantaina. Pääkaupunkiseudun alueosasto järjesti yhdessä muiden järjestöjen kanssa eläinoikeusteemaisen elokuvien sarjan. Tarkemmat tiedot alueosastojen toiminnasta löytyvät erillisestä liitteestä. Animalian kesäkiertue oli vuonna 2014 suurempi ja näkyvämpi kuin pitkään aikaan: järjestömme oli mukana yli 50 tapahtumassa. Aivan uudenlaisia tapahtumia tuli mukaan, kun Animalia osallistui omalla joukkueella Helsingissä Naisten Kympille

Toimintakertomus 2014 [ 13 ]


ja oli mukana jääkiekkoilija Tommi Kovasen jäähyväis-hyväntekeväisyysottelussa Mikkelin jäähallilla. Kuuden eläinpukuisen vapaaehtoisen voimin Animalia osallistui myös Kotkan Meripäivien paraatiin. Animalia pääsi myös osallistumaan näkyvästi Suomessa konsertoineen Morrisseyn kahdelle keikalle sekä Stupido Recordsin syntymäpäivätilaisuuksiin.

kortit valmistuivat Eläinten viikolle ja niitä jaettiin tapahtumissa. Turkisteeman lisäksi alueosastot järjestivät runsaasti muuta toimintaa Eläinten viikolla: Esimerkiksi Joensuussa vietettiin uusien iltaa ja jaettiin kudosluovutuskortteja ja Kouvolassa esiteltiin Animalian toimintaa paikallisessa kirjastossa. Lisäksi Animalia näkyi Turun kirjamessuilla 3.5.10., jossa Animalialla oli messuosasto. Messuille oli myös tuotettu eläinteemaista ohjelmaa, johon myös toiminnanjohtaja Salla Tuomivaara osallistui.

Vapaaehtoistoimintaa ylläpidettiin ja tuettiin aktiivisesti. Vapaaehtoiskoordinaattorin työ vakinaistettiin ja hän jatkoi vapaaehtoisten sekä alueosastojen tukena ja yhteyshenkilönä. Vapaaehtoisia otettiin mukaan kampanjoiden suunnitteluun ja toteutukseen. Kampanjasuunnittelussa otettiin alueosastojen toiminta ja mielekkään vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet huomioon. Vapaaehtoisten rekrytointia jatkettiin nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja erilaisissa tapahtumissa vapaaehtoistyön mahdollisuuksista kertomalla.

Eläinten päivänä 4.10. julkistettiin myös perinteiset Pro ja Anti Animalia -palkinnot. Pro Animalia 2014 palkinto myönnettiin tasavallan presidentin puolisolle, runoilija Jenni Haukiolle rohkeista kannanotoista eläinten paremman kohtelun puolesta. Anti Animalia jaettiin Tampereen kaupungille haluttomuudesta selvittää Särkänniemen delfinaarion alasajon mahdollisuutta.

Vapaaehtoiset tekivät vuoden aikana erilaisia tehtäviä: vapaaehtoistyönä tehtiin esimerkiksi tekstien ja dokumenttielokuvan kääntämistä, myyntituotteiden suunnittelua ja myyntiä, jäsenlehteä, tiedon ja materiaalin jakamista ja tapahtumien järjestämistä. Koe-eläinkampanjan visuaalinen suunnittelu ja toteutus mainosten, esitteen ja kuvituksen osalta oli täysin vapaaehtoisen, ammattimaisen asiantuntijan toteuttamaa.

10.2 Valtakunnalliset tapaamiset

10.1 Eläinten viikko Animalian eläinten viikon teemana oli turkistarhaus. Animalian alueosastot järjestivät Eläinten päivänä 4.10.2014 kynttilätempauksia Forssassa, Helsingissä, Joensuussa, Kotkassa, Lahdessa ja Oulussa. Tapahtumissa ohikulkijat saivat sytyttää kynttilän turkiseläinten muistolle ja samalla antaa lahjoituksen turkistuotannon vastaiselle työlle. Fyysisten tapahtumien lisäksi kynttilän pystyi sytyttämään virtuaalisesti Facebookissa, jossa tapahtumaan osallistui lähes 2000 ihmistä. Helsingissä Pääkaupunkiseudun alueosasto järjesti myös katutempauksen, jossa ohikulkijat saivat kuvauttaa itsensä häkissä ja jakaa kuvan sosiaaliseen mediaan. Syksyn turkiskampanjan jaettavat

Aluetoimijoille ja vapaaehtoisille järjestettiin vuonna 2014 kaksi valtakunnallista tapaamista. Kevään alueosastotapaaminen järjestettiin Helsingissä Perhetalo Betaniassa. Tilaisuuteen osallistui yhteensä 55 henkilöä. Ohjelmassa oli mm. Animalian eläinsuojelulainsäädännön asiantuntijan Birgitta Wahlbergin luento aiheesta Eläinten oikeudellinen asema ja työpajoja. Lisäksi järjestettiin yhteinen illanvietto. Tapahtuman yhteydessä järjestettiin myös järjestön virallinen vuosikokous. Animalian perinteinen jäsenten ja alueosastotoimijoiden syystapaaminen järjestettiin syyskuussa Kiljavan leirikeskuksessa Nurmijärvellä. Kolmipäiväiseen tapahtumaan osallistui 57 ihmistä. Kouluttamassa olivat mm. Leo Stranius teemasta Kansalaistoiminnan uudet tuulet, Kreeta Ranki erilaisista tavoista nähdä ihmisen ja muiden eläinten välinen ero, Birgitta Wahlberg eläinsuojelulainsäädännöstä, Salla Tuomivaara uudistuvasta turkisasetuksesta ja Erja Laakkonen, joka opasti alueosastoja mediayhteistyöhön.

Toimintakertomus 2014 [ 14 ]


10.3 Nuorisotoiminta

Kouluyhteistyön mahdollisuuksia esiteltiin tammikuussa opettajille suunnatuilla Educa-messuilla ja marraskuussa Biologian- ja maantiedon opettajien päivillä. Animalia antoi kommentit lukion opetussuunnitelman perusteiden päivittämisestä Opetushallituksen kyselyssä joulukuussa

Animalia tehosti vuonna 2014 eläinsuojelusta ja eläinetiikasta kertovien kouluvierailuiden tekemistä. Keväällä järjestettiin yksi kouluvierailukoulutus, jossa koulutettiin 12 uutta kouluvierailijaa. Kouluttajana toimi Animalian koe-eläinvastaava Marianna Lammi. Kevätlukukauden aikana Animalian vierailijat tekivät yhteensä 18 vierailua viidellä eri paikkakunnalla. Vierailuilla tavoitettiin lähes 360 oppilasta. Syksyllä Animaliaan palkattiin osa-aikainen kouluvierailukoordinaattori. Kouluvierailukoulutuksia järjestettiin alkusyksystä kolme: Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Kouluttajina toimivat Animalian korkeakouluharjoittelija Meiju Forsbacka sekä Animalian kouluvierailukoordinaattori Elina Valkama. Koulutuksiin osallistui yhteensä 50 henkilöä eri puolilta Suomea. Syyslukukauden aikana kouluvierailutoiminta saavutti suuren suosion: vierailuja käytiin pitämässä yli 20 paikkakunnalla ja reilusti yli 40 koulussa. Yhteensä vierailuita tehtiin lähes 90 ja niillä tavoitettiin yli 1700 oppilasta ympäri Suomen. Vuoden aikana myös päivitettiin ja ylläpidettiin Animalian kotisivuilla olevaa sivustoa http://www. animalia.fi/koulujanuoriso. Se on suunnattu opettajille ja muille nuorten parissa työtä tekeville sekä tietysti myös kouluvierailijoillemme. Sivustolta voi mm. tilata kouluvierailijan, ladata aamunavauksia luentomateriaaleja taustaoppaineen ja muita materiaaleja sekä löytää mielenkiintoisia linkkejä opetuksen tueksi. Animalian julkaisema yläkoulujen ja lukion opetukseen tarkoitettu Eläimille oikeuksia -vihko sekä Manimalia-lehtinen olivat tarjolla SubjectAidpalvelussa, joka on koulutoimen työntekijöille lisäopetusmateriaalia tarjoava aineistopankki. Molemmat vihkot olivat vuoden aikana palvelun suosituimpia materiaaleja. Näiden materiaalien lisäksi palvelusta pystyi tilaamaan myös Animalian muita esitteitä.

Myös aivan uudenlaisia toimintamuotoja kokeiltiin. Helmikuussa Animalia järjesti kahden päivän työpajan Helsingin nuorisoasiainkeskuksen hiihtolomatapahtumassa Reaktorissa. Työpajassa oli mahdollisuus kokeilla vegaanista leivontaa. Työpajat olivat täynnä. Keväällä järjestettiin yhdessä Porin lastenkulttuurikeskuksen ja Vähäx Valottaa -lasten ja nuorten valokuvafestivaalin kanssa valokuvakilpailu teemalla Eläimet keskuudessamme. Kilpailu oli suunnattu 0-20 -vuotiaille ja siihen osallistui 75 työtä ympäri Suomen.

11. Yhteiskuntavastuu ja toimistosekä toimintakäytännöt Animalia huomioi toiminnassaan myös ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin. Animalia maksoi työntekijöidensä lentomatkoista vapaaehtoista lentoveroa. Myyntimateriaaleissa huomioidaan tuotteiden alkuperä ja käytetään mahdollisuuksien mukaan luomu- ja reilun kaupan tuotteita. Animalian tapahtumissa ja tarjoiluissa suositaan luomu- ja reilun kaupan elintarvikkeita sekä vegaanisia tuotteita. Animalian tapahtumissa tarjotaan vain kasvisruokaa. Animalia on Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n (Vala) jäsenjärjestö ja Animalialle suunnatut lahjoitukset käytetään Valan suositusten mukaisesti. Animalia on aktiivisesti mukana VaLan Laki- ja verotustyöryhmässä. Animalia on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö. Vuoden lopussa Animaliassa työkokeilussa ollut henkilö laati Animalian toimistolle uuden kunnianhimoisemman ympäristöohjeiston. Animalia on syrjinnästä vapaa alue.

Toimintakertomus 2014 [ 15 ]


Animalia ry • Suvilahdenkatu 4, 00500 Helsinki • puh. (09) 720 6590 www.animalia.fi • animalia@animalia.fi

Profile for Animalia ry

Toimintakertomus2014  

Toimintakertomus2014