__MAIN_TEXT__

Page 1

Uudet keskustelunavaukset ovat mahdollisia sinun tuellasi! Miten Animalia ajaa kalojen oikeuksia?

MITÄ

VOIT

TEHDÄ?

• Opi perusasiat Kalarakas-videosarjan avulla! Katso videot osoitteessa animalia.fi/kalarakas. • Kalat ovat eläinoikeusnäkökulmasta yhtä ongelmallinen ravintovalinta kuin muu liha. Tutustu kalattomaan ruokavalioon osoitteessa animalia.fi/kalarakas • Ole yhteydessä poliiti koihin ja kysy, miten he edistävät kalojen oikeuksia, erityisesti tainnutukseen ja kalankasvatukseen liittyvien epäkohtien korjaamista.

animalia.fi/kalarakas #kalarakas

1) Kannustamme kokeilemaan vegaanista ruokavalioita ja esittelemme kasvisruokavaihtoehtoja. 2) Tuotamme omia julkaisuja, videoita ja muuta mediasisältöä ja tuomme siten kaloja koskevaa uutta tutkimustietoa kaikkien saataville. 3) Järjestämme yleisötilaisuuksia kalojen oikeuksista ympäri Suomen. 4) Nostamme esiin kalankasvatuksen eläineettisiä ongelmia ja edistämme kaloja koskevaa asetusta eläinsuojelulakiin. Näin voit auttaa: Lahjoita 15 euroa työhömme: lähetä tekstiviesti ANIMALIA15 nroon 16155. Lahjoitus veloitetaan puhelinlaskultasi. Anna tukesi pitkäjänteiselle työllemme ja liity kuukausilahjoittajaksi. Säännöllinen tuki mahdollistaa suunnitelmalliset ja näyttävät kampanjat. Lue lisää: animalia.fi/kuukausilahjoitus. Poliisihallitus on myöntänyt rahankeräysluvan Animalialle 4.11.2016. Toimeenpanoaika on 1.1.2017–31.12.2021 ja lupa kattaa koko Suomen Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Päätöksen numero RA/2016/719.


KALA

EI OLE

KASVIS Kalat ovat monipuolisia eläimiä, ja monien kalalajien kyvyt ja ominaisuudet ovat hämmästyttäviä. Kalat kykenevät ongelmanratkaisuun, niillä on monimutkaisia sosiaalisia suhteita ja kalojen kyky tuntea kipua on tutkijayhteisön enemmistölle tosiasia. Kalojen heikko eläinoikeudellinen asema näkyy lukuisin eri tavoin. Kalojen kykyyn tuntea kipua liittyy ennakkoluuloja, ja niiden kognitiivisia kykyjä ei tunneta samalla tavoin kuin muiden tuotannossa käytettävien eläinten. Kaloja tarkastellaan herkästi pelkkänä biologisena resurssina tuntevan olennon sijaan. Esimerkiksi kalankasvatuksesta puhutaan yleensä kalanviljelynä ja itse kaloista vain painokiloina yksilöiden sijaan. Animalian Kalarakas-kampanja vaatii kaloille oikeuksia ja levittää tietoa kaloista. Voit seurata kampanjaa osoitteessa animalia.fi/kalarakas.fi sekä hashtagilla #kalarakas. On tullut aika nostaa kalat osaksi eläinoikeuskeskustelua.

10 KALAFAKTAA

1. Ennen ajateltiin, että kalat eivät kärsi, mutta nykyään enemmistö tutkijoista on vakuuttunut siitä, että kalat tuntevat kipua. 2. Kalalajeja on moninkertaisesti enemmän kuin nisäkäslajeja. 3. Tutkimukset ovat osoittaneet, että kalat pystyvät muistamaan tapahtumia, tehtäviä, toisia kaloja ja ihmisten kasvoja jopa vuosien ajan. 4. Kaloilla on oma persoonallisuutensa! Jotkut kalat ovat erakkoja, toiset säikkyjä, jotkut taas uteliaita ja hyvinkin rohkeita. 5. Pelkästään Pohjoismaissa kasvatetaan ja tapetaan yli miljardi kalaa vuosittain. 6. Suomessa kasvatettiin vuonna 2015 yli 12,5 miljoonaa kiloa kalaa ruoaksi. 7. Suomessa syötäväksi kasvatetusta kalasta lähes 95 % on kirjolohta.

8. Kaloilla on useita sellaisia aisteja, jotka puuttuvat ihmisiltä. Kalat havainnoivat ympäristöään jatkuvasti esimerkiksi kylkiviiva-, sähkö- ja magneettiaistimuksien kautta tutumpien aistien lisäksi. 9. Kalojen oppimiskyky on vastaava kuin monilla muilla eläimillä. Kaloille voi paitsi opettaa temppuja, ne oppivat ennen kaikkea toisiltaan. Kalat kehittyvät esimerkiksi paremmiksi saalistajiksi menestyviä lajitovereitaan tarkkailemalla. 10. Kalan hiilidioksiditainnutus on yleisin Suomen kalankasvattamoissa käytetty tainnutusmenetelmä. Tainnutus kestää jopa 6 minuuttia ja sen aikana esimerkiksi lohikaloilla esiintyy sen aikana voimakkaita pakoreaktioita ja stressiä.

Profile for Animalia ry

Kalarakas-kampanjan esite  

Kalarakas-kampanjan esite  

Advertisement