Page 1

r 404

JAZ & fllM

SPIKE lEE Regisseur Spike Lee is een van de weinige hedendaagse Íilmmaken die veel aandacht heeft voor sociaal-

maatschappelijke thema's en racisme. HetelÍde geldt voor zijn deskundigheid wat betreft jaz.0ndanks het

Íeit dat hij slechts

één jazzfilm heeft gemaakt, speelt het genre een belangiljke rol in bijna al zijn Íeatures,

vanwege zijn jarcnlange samenwe*ing met trompettist en componi$ïerence Blanchard.

In zooT was de sympathieke Spike Lee te ben'c, deren tijdens het North Sealazz íestival. Sanr-:-

met zijn vriend en 'huiscomponist'

Teren: .

Blanchard (1962) gaíhij een Q&A-intervien' o,

::

hun samenwerking. In het bijzonder ging ::.' over de ingrijpende documentaire When the L:. :: (zoo6), hun statement over de allesveni ,r. -

Broke

tende orkaan l(atrina en de laffe regering-! die de slachtoffers van New Orleans aan hun loi overliet. Ook was er een bijzonder concert van Blanchard met het Metropole Orchestra, dat ir: het teken stond van de scores die de trompettis: had geschreven voor Lee's films. Shelton Jackson Lee werd geboren op 20 maar:

ry57

in

Atlanta, Georgia.

Hij groeide op i;:

Brooklyn, New York, in een kunstzinnige famili. Zijn liefde voor jazzmtziek heeft hij niet van ee:: vreemde, want zijn vader was jazzmusicus. Zil:: moeder was kunstdocent en gafhem als kind d= bijnaam Spike, vanwege zijn sterke karakter. l:: eerste instantie volgde Spike Lee een opleidin: Massacommunicatie te Atlanta en studeerd: daarna aan de New York University's Institute c: Film and Television. Tijdens zijn srudie was hij .:. bezig met maatschappelijk gevoelige ondenve: pen die weinig waardering kregen. Toch dwon-. hij respect af, mede vanwege zijn kwaliteiten dl. hij als regisseur, producent en schrijver toond. Zijn afstudeerproject, Joe's Bed-Stug Barbershop; \1 , Cut Heods 11983), won hij een stimuleringspri;.


sPtKt

Toch had Lee allerlei andere baantjes om zijn films te kunnen produceren. Zijn eerste films, The Messengers (1984) en She's Gotto Houe

It (1986),

waren erg low budget. Doordat laatstgenoemde verrassend veel geld opbracht, waren de ogen al snel op hem gericht. Dat leverde begin jaren negentig grotere films op en samenwerking met steracteurs als Wesley Snipes en Denzel Washington.

HUISC()MP()NIST

Opvallend is de band die Spike Lee heeft met jazz. Zijn persoonlijke verhalen passen perfect bij de lazzy atmosfeer. In zijn eerste films verzorgde zijn vader veelal de scores. De opmerkelijke samenwerking met Terence Blanchard kwam tot stand dankzij een tip van Branford Marsalis. De saxofonist werkte mee aan Mo' Be|ter Blues, het zwarte antwoord op Taverniers Round Midnrght en Eastwoods Bird. De film focust niet alleen op jazz,

t-tt

t ItR$l[t B|ANC|{AR[)

Inmiddels heeft Blanchard scores geschreven voor ruim acht Spike Lee-films, zoals Malcom X, z5th Hour (waarvoor hij een Oscarnominatie kreeg), Tra1ffc, Inside Mcn en When the

Levees Broke.

Zijn filmscores liggen dicht bij zijn jazzalbums, zoals op ATale of God's Will (A Requiem for Katrina)

goed te horen is. Toch is er voor Blanchard een duidelijk verschil: tijdens een score vertelt hij niet zijn eigen verhaal maar dat van een ander. Een overeenkomst tussen het componeren en uirvoeren van filmmuziek en een live iazzshow is de spanning en het te bereiken hoogtepunt; dezelfde atmosfeer van drama. Lee en Blanchard vor-

men een uniek duo, waarbij muziek en beeld naadloos in elkaar overvloeien.

maar ook op relaties waarbij trompettist Bleek Gillian (Washington) aan zijn eigen arrogantie ten onder dreigt te gaan. Sinds r98r had de uit New Orleans afkomstige Blanchard Wynton Marsalis vervangen bij Art Blakey's )azz Messengers

en zijn sporen verdiend. Tijdens de auditie voor de film hoorde Lee Blanchard achter de piano spelen. De cineastwas dusdanig onder de indruk van de gespeelde compositie, dat hij Blanchard vroeg een stuk te schrijven voor het orkest. Dat doet de 'huiscomponist' nog steeds.

* TENEilGE

BIAilGHAND

spike-lee-tb-atj-doc  
spike-lee-tb-atj-doc  
Advertisement