Issuu on Google+

Report CLIENT Houston Studio TYPE PROJECT Self initiated project OUTCOMES Editorial Design YEAR May 2013

THE BRIEF We visited Houston Design studio in Sydney and did an interview with them. We got the chance to see how they work, and some project that were under process. The assignment was to tell about the day, writing about the interview and designed a report that was inspired from something at the studio. SOLUTION The design is inspired by a project Houston did for a client. This was a task that Houston was very happy with, and in was used a lot of triangles in this project. I’m also inspired by the blue wall from the studio, and the type that was on it.

PROBLEMSTILLING Vi besøkte Houston Design studio i Sydney, og gjorde et intervju med de. Vi fikk muligheten til å se hvordan de jobber, og sett arbeider som var under prosess. Oppgaven var å fortelle om dagen, skrive om intervjuet og designet måtte være inspirert fra studioet. LØSNING Designet er inspirert fra et av arbeidene Houston hadde gjort for en kunde. Dette var en oppgave Houston var veldig fornøyd med, og i oppgaven var det brukt en del triangler. Ble også inspirert av typografi og blåfargen på den ene veggen til studioet.


Report