Page 1

September 2011, Anders Haug Thomassen Alle bilder er rettighetsbeskyttet av de respektive fotografer, og kan ikke benyttes kommersielt uten deres samtykke på forhånd.

SKAGEX11 – I BILDER


Skagex11 skal øve samfunnets evne og kapasitet til å håndtere store skipsulykker på tvers av landegrenser

Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)


Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)


TRIAGE

LESS beredskapsbåre

LESS triagemappe. ”Så enkelt system at det brukes ved større hendelser”.


LESS beredskapsbårer; Øvingsvennlige God beskyttelse mot hypotermi Lette i vekt Lette å rengjøre

Foto: Andreas Utberg


TRIAGE

LESS triagemappe. ”Så enkelt system at det brukes ved større hendelser”.

Foto: Dagfinn Kristiansen


Foto: Kystverket

330 skvadronens Sea King er utstyrt med LESS lettvektsb책rer


Foto: Stig Nilsson


LESS hjemmside


Linker Generell presentasjon av LESS AS

Blogg: Less Hypothermia

Facebook gruppe: LESS Emergency Equipment

Skagex11 - I bilder  
Skagex11 - I bilder  

En av Nordens største maritime beredskapsøvelser. One of Scandinavia's largest exercises in maritime rescue preparedness.

Advertisement