Kids & family 2017 02

Page 1

FAMILY Kids&

Magasinet om barn och föräldraskap • Nr 2 2017

Hetaste

sommarprodukterna

för hela familjen Sommarlovskul

på hemmaplan

5

Gravidyogans fördelar

SMARRIGA SOMMARRECEPT

Växande PRINSFAMILJ Prins Alexander blir storebror – när tre blir fyra!

ayer 1 Front 1 19.06.2017 11:33:15 Sheetwise (front and back) Yellow Black Cyan Magenta


…tryggare nätter

Hjälp till barn som kissar i sängen DryNites® nattbyxor hjälper både barn och föräldrar att få en god natts sömn. DryNites® ger ett extra bra skydd och har designats så att de liknar vanliga underbyxor. DryNites® nattbyxor finns i 3 storlekar och både till pojkar och flickor.

Prova också BedMats engångsunderlakan för extra skydd

Beställ ett gratisprov på www.drynites.se DryNites® och BedMats kan köpas hos COOP, Willys, Hemköp och City Gross.

ayer 1 Back 1 19.06.2017 11:33:15 Sheetwise (front and back) Yellow Black Cyan Magenta


ayer 1 Front 2 19.06.2017 11:33:15 Sheetwise (front and back) Yellow Black Cyan Magenta


/LEHUR 7RXFK ¥U Y¦U PMXNDVWH EO·MD G¥U YDUMH GHWDOM ¥U XWYHFNODG WLOOVDPPDQV PHG KHOW YDQOLǨD IDPLOMHU 'HVVXWRP KDU GHQ HQ Y¦WLQGLNDWRU VRP EUXNDU YDUD H[WUD DQY¥QGEDU Q¥U PDQ LQWH KXQQLW E\WD V¦ P¦QǨD EO·MRU ¥Q

ayer 1 Back 2 19.06.2017 11:33:15 Sheetwise (front and back) Yellow Black Cyan Magenta


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.