Page 1

profilmanual

Oppdatert 24.09.2012

annonser | kundebil ag | web

1


amfi profilmanual Innhold Et felles utgangspunkt 3 Logo 4 Slagord 6 Fonter 7 Layout-detaljer 10 annonser avis 11 Generelt 12 Modul 55 15 Modul 52 16 Modul 35 17 Modul 15 18 Oppslag/Rubrikkannonser 19 annonser web 20 kundebilag 22 Generelt 23 Fellesfonter 24 Galleri 25 Magasin 30 Amfi 33 kampanjeprofil 36 Hææærlig tid 37 Prisfestdager 38 Tilleggsfont prisfest/tilbudsavis 39 Tilleggsfont jul 40

2


amfi profilmanual Et felles utgangspunkt Denne profilmanualen er ment å være et hjelpeverktøy for alle som utarbeider kommunikasjonsmateriell for Amfi-profilerte kjøpesentre. Å fremstå samlet og enhetlig er en forutsetning for å bygge, opprettholde og styrke Amfi-profilen. Det gjør oss lett kjennelig for våre kunder og forbindelser og hjelper dem til å skille oss fra våre konkurrenter. I dette inngår logobruk, skrifttyper, farger, fotostil – alt som er med på å gi oss en identitet i annonser, på hjemmesiden, i brosjyrer, kundebilag, web-annonser osv. Vi har alle et felles ansvar for å ta vare på og styrke Amfi-profilen. Følg derfor retningslinjene i denne profilmanualen i utarbeidelse av alle typer materiell. Har du spørsmål kan du ta kontakt med markedsavdelingen eller Amfi Kreativ. Maldokumenter for annonser og kundebilag lastes ned fra www.kunder.amfikreativ.com. Ta kontakt med Amfi Kreativ hvis du trenger passord for innlogging på kundenettet.

3


amfi profil

logo

Vårt ansikt utad Amfi-symbolet er en grafisk stilisering av et klassisk amfiteater. Logoen har som hovedregel fargene gul PMS 123 (gul CMYK: 0+30+100+0) og sort. Logoen finnes i høydevariant og lengdevariant. Det finnes også andre spesialtilpassede logoer (negativ, svart, hvit og skilt). Kontakt Amfi Kreativ for å få tilsendt spesialtilpassede logoer. På forsider av kundebilag og som avsender i annonser plasseres logoen på en lapp (se neste side).

h ø y d e va RIAN T

le n g d e va RIAN T

4


amfi profil

logo Logoen plasseres på en lapp på forsider av kundebilag og som avsender på annonser. På www.kunder.amfikreativ.com kan du laste ned senterlogoer plassert i lapp – både logo i høyde- og lengdevariant. l a pp m e d l o go i h ø y d e va r i a n t

Logolappen kan settes både på høyre og venstre side, minimum en halv lapphøyde fra topp/bunn. Plassering tilpasses foto og tekster.

l a pp m e d l o go i le n g d e va r i a n t

Logolappen settes alltid i toppen av annonsen

S k ygg e

Skyggen skal settes i 20%. 1,5 mm x offset, 1,5 mm y offset og 1,764 size.

5


amfi profil

SLAGORD (payoff ) Lokalt slagord Sentre som har eget lokalt slagord, plasserer dette i infolinjen i bunnen av annonsen. Slagordet har fast størrelse og plassering, se detaljer i annonseavsnittet.

Amfi-navnet i tekst I vanlig tekst skrives navnet som vanlig egenavn med stor A. For eksempel kjøpesenterkjeden Amfi. Som senternavn skrives navnet med store bokstaver. For eksempel AMFI Moss.

6


amfi profil

fonter Fonten Helvetica Neue skal brukes i all annonsering. Alle snitt kan benyttes for typografisk variasjon. Merk at de tynneste snittene ikke bør benyttes i små punkter pga lesbarhet.

helve tica neue (condensed) he lv e ti ca ne u e u lt r a ligh t c o nd e n s e d

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå123456789!%&/() he lv e ti ca ne u e t hin c o nd e n s e d

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/() he lv e ti ca ne u e ligh t c o nd e n s e d

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/() he lv e ti ca ne u e c o nd e n s e d

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/() he lv e ti ca ne u e me d i u m c o nd e n s e d

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/() he lv e ti ca ne u e bo ld c o nd e n s e d

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/() he lv e ti ca ne u e he av y c o nd e n s e d

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/() he lv e ti ca ne u e bl ack c o nd e n s e d

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/() he lv e ti ca ne u e e x t r a bl ack c o nd e n s e d

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/()

7


amfi profil

fonter

helve tica neue he lv e ti ca ne u e u lt r a ligh t

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/() he lv e ti ca ne u e t hin

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/() he lv e ti ca ne u e ligh t

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/() he lv e ti ca ne u e

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/() he lv e ti ca ne u e me d i u m

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/() he lv e ti ca ne u e bo ld

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/() he lv e ti ca ne u e he av y

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/() he lv e ti ca ne u e bl ack

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/()

8


amfi profil

fonter

helve tica neue (e x tended) he lv e ti ca ne u e u lt r a ligh t e x t e nd e d

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/() he lv e ti ca ne u e t hin e x t e nd e d

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/() he lv e ti ca ne u e ligh t e x t e nd e d

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/() he lv e ti ca ne u e e x t e nd e d

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/() he lv e ti ca ne u e me d i u m e x t e nd e d

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/() he lv e ti ca ne u e bo ld e x t e nd e d

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/() he lv e ti ca ne u e he av y e x t e nd e d

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/() he lv e ti ca ne u e bl ack e x t e nd e d

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/()

9


amfi profil

l ayout-de taljer På www.kunder.amfikreativ.com vil du finne eksempler på annonser og redaksjonelle artikler til de ulike kundebilagene.

S pa lt e r

3-4-5 spalter. Spalteavstand 4mm pr ik k e t linj e o g hj ø r ne r

Prikket linje: 1 pt, dotted line Dersom det skal brukes avrundet hjørne på linjer eller bildebokser skal hjørneradius settes til 4

 ❤ s k ygg e

Eventuelle skygger skal settes i 20%. 1,5 mm x offset, 1,5 mm y offset og 1,764 size

sy m bo le r o g pik t o gr a mme r

Fontene Zapf Dingbats, Webdings og Wingdings

★ ☎ ✂ ✆ ✶ ✸ ✽ ✿ ❄ ❅ ❉ ❤❋➽

10


annonser | avis

11


annonser

generelt Typografi/layout Fonten Helvetica Neue skal brukes i all annonsering. Alle snitt kan benyttes for typografisk variasjon. For å oppnå best mulig lesbarhet bør allikevel små punktstørrelser settes i sort og man bør unngå de tynneste snittene. Logoen kan brukes i både høyde- og lengdevariant. Logolappen kan settes til høyre, venstre eller i toppen. Plassering, størrelse og valg av logovariant vil variere etter type annonse, antall budskap og bildemateriell. Ved smale annonser – 2-spaltere eller smalere skal man bruke lapp med logo i lengdevariant, plassert i toppen. Teknisk informasjon om senteret settes i 10 pt i bunnen av annonsen. Se forøvrig eksempler. Alle annonser rammes inn med en sort strek = 1 pt

12


annonser

generelt Fargeanbefaling Avispapir er grått og absorberer mye farge. For å oppnå et godt trykkresultat bør du tenke på dette når du velger farger for større flater. “Hææærlig tid” og Prisfestdager” har egne fargepalletter (se side 34-35). I tillegg anbefaler vi disse fargene:

oransje

blå

rød

mørk rød

lilla

c 0 · m65 · y 100 · k 0

c 100 · m 50 · y 0 · k 0

c 0 · m 100 · y 100 · k 0

c · m 100 · y 60 · k 30

c 60 · m 100 · y 0 · k 0

13


annonser

generelt Et klart og tydelig budskap Det er fristende å bruke en annonse til å formidle så mye som mulig. Men resultatet kan fort bli rotete og uoversiktlig, og det er fare for at det viktigste blir borte. Tenk enkelt, og husk at en annonse med litt luft gjerne får mer oppmerksomhet enn en som er tettpakket med informasjon. Et klart og tydelig budskap er regel nr. 1.

Still deg selv følgende spørsmål før du bestiller annonsen: Hvorfor skal vi ha annonsen? Hva vil vi oppnå med den? Hva må hovedbudskapet være for å oppnå dette? Sørg for å ha et klart svar på hvert av spørsmålene.

Når du har fått et annonseutkast må du vurdere følgende: Kommer budskapet klart og tydelig frem? Er det en ryddig og oversiktlig annonse? Er det en annonse vi kan være stolt av? Er svaret NEI på ett eller flere spørsmål, må du vurdere hva som kan gjøre annonsen bedre.

14


annonser

Helside /modul 55 Du kan bruke lapp med logo både i høyde- og lengdevariant. Variant velges ut i fra budskap og foto i annonsen. InDesign-dokument og logolapper lastes ned fra www.kunder.amfikreativ.com

L o go l a pp i h ø y d e va r i a n t

Lapp: 100% Skyggen skal settes i 20%. 1,5 mm x offset, 1,5 mm y offset og 1,764 size.

pl a s s e r in g

Logolappen kan settes både på høyre og venstre side, minimum en halv lapphøyde fra topp/bunn. Plassering tilpasses foto og tekster. AMFI NAMSOS – SLAGORD ÅPENT MAN-FRE 10-20 LØR 10-18 AMFINAMSOS.NO

L o go l a pp i le n g d e va r i a n t

Lapp: 100% Skyggen skal settes i 20%. 1,5 mm x offset, 1,5 mm y offset og 1,764 size.

pl a s s e r in g

Logolappen settes alltid i toppen, men kan ”vandre” til høyre/venstre.

AMFI TYNSET SLAGORD ÅPENT MAN-FRE 09-19 LØR 09-15 AMFITYNSET.NO

15

AMFI STEINKJER – TRØNDELAGS STØRSTE KJØPESENTER ÅPENT MAN-FRE 10-20 LØR 10-18 AMFISTEINKJER.NO


annonser

modul 52

(2-spaltere og smalere)

Det er bare tillatt å bruke lapp med lengdelogo. InDesign-dokument og logolapp lastes ned fra www.kunder.amfikreativ.com L o go l a pp i le n g d e va r i a n t

Lapp: 60% pl a s s e r in g

Logolappen skal midtstilles på toppen. Skyggen skal settes i 20%. 1,5 mm x offset, 1,5 mm y offset og 1,764 size.

AMFI TYNSET – SLAGORD SKAL STÅ HER ÅPENT MAN-FRE 09-20 LØR 10-18 AMFITYNSET.NO

16


annonser

modul 35B Du kan bruke lapp med logo både i høyde- og lengdevariant Variant velges ut i fra budskap og foto i annonsen. InDesign-dokument og logolapper lastes ned fra www.kunder.amfikreativ.com L o go l a pp i h ø y d e va r i a n t

Lapp: 73% Skyggen skal settes i 20%. 1,5 mm x offset, 1,5 mm y offset og 1,764 size. pl a s s e r in g

Logolappen kan settes både på høyre og venstre side, minimum en halv lapphøyde fra topp/bunn. Plassering tilpasses foto og tekster.

AMFI MOA – EV SLAGORD INN HER ÅPENT MAN-FRE 09-20 LØR 10-18 AMFIMOA.NO

L o go l a pp i le n g d e va r i a n t

Lapp: 79% Skyggen skal settes i 20%. 1,5 mm x offset, 1,5 mm y offset og 1,764 size. pl a s s e r in g

Logolappen settes alltid i toppen, men kan ”vandre” til høyre/venstre. Plassering tilpasses foto og tekster.

AMFI STORD – EV SLAGORD INN HER ÅPENT MAN-FRE 09-20 LØR 10-18 AMFISTORD.NO

17


annonser

Modul 15 Du kan bruke lapp med logo både i høyde- og lengdevariant Variant velges ut i fra budskap og foto i annonsen. InDesign-dokument og logolapper lastes ned fra www.kunder.amfikreativ.com L o go l a pp

i h ø y d e va r i a n t

Lapp: 58% pl a s s e r in g

Logolappen kan settes både på høyre og venstre side, minimum en halv lapphøyde fra topp/bunn. Plassering tilpasses foto og tekster. Skyggen skal settes i 20%. 1,5 mm x offset, 1,5 mm y offset og 1,764 size.

AMFI STORD – SLAGORDET TIL SENTERET ÅPENT MAN-FRE 09-19 LØR 10-16 AMFISTORD.NO

L o go l a pp

i le n gd e va r i a n t

Lapp: 46% pl a s s e r in g

Logolappen settes alltid i toppen, men kan ”vandre” til høyre/venstre. Plassering tilpasses foto og tekster. Skyggen skal settes i 20%. 1,5 mm x offset, 1,5 mm y offset og 1,764 size.

AMFI SURNADAL – SLAGORDET TIL SENTERET ÅPENT MAN-FRE 09-19 LØR 10-16 AMFISURNADAL.NO

18


annonser

Oppsl ag i tabloidformat I annonser der butikkene kjøper seg moduler skal det være 4 mm mellom alle moduler. Dersom flere butikker velger å gå sammen om å annonsere utenom senterets regi har de anledning til å bruke Amfi-profilen. Mange steder vil det også være et krav dersom butikkene skal kunne oppnå senterets rabattavtale i lokalavisen. InDesign-dokument og logolapp lastes ned fra www.kunder.amfikreativ.com

1/4 ANNONSE 120 X 148 MM

HELSIDE 1/1

HALVSIDE 1/2

245 X 300 MM

120 X 300 MM

1/8 ANNONSE 120 X 72 MM

1/8 ANNONSE 120 X 72 MM

AMFI MADLA – HELDIGVIS IKKE STØRST ÅPENT 09-20 (18) MATÅPENT 09-22 (20) AMFI.NO/MADLA

AMFI MADLA – HELDIGVIS IKKE STØRST ÅPENT 09-20 (18) MATÅPENT 09-22 (20) AMFI.NO/MADLA

o pp s l ag m e d r u br ik k a n o n s e r

Eksempel fra Stavanger Aftenblad. a nn o n s e d o bbe lt s id e

Det er valgfritt å ha logolapp/teknisk senterinfo på en eller to sider

19


annonser | web

20


amfi profil

Web-annonser Det er fristende å bruke en annonse til å formidle så mye som mulig. Men spesielt på nettannonser er det viktig å være kort og tydelig i budskapet. Logoen kan brukes i både høyde- og lengdevariant. Den settes i en utfallende lapp til høyre, venstre eller i toppen. Variant og plassering velges ut i fra budskap og foto. Helvetica Neue brukes i all annonsering. Alle snitt kan benyttes for typografisk variasjon, så lenge lesbarheten ivaretas. Grunnmaler lastes ned fra www.kunder.amfikreativ.com.

e ks e m pe l 468 x 460 pi x le r

e ks e m pe l 980 x 150 pi x le r

21


kundebil ag

22


amfi profil

kundebil ag Det er utviklet tre ulike konsept for kundebilag. Hvert senter har fått tildelt et konsept som skal brukes på samtlige utgivelser. De tre konseptene heter Galleri, Magasin og Amfi. Hvert av disse presenteres på de følgende sidene. Generelle anbefalinger Ved produksjon av kundebilag er det viktig å tenke igjennom bilagets formål. Det vil være avgjørende for valg av papir, format, redaksjonelt innhold, antall sider etc. Skal kundebilaget ha lang levetid og gi merverdi for leseren (ref. Hææærlig tid/Jul) må det også inneholde godt og interessant redaksjonelt stoff. Dette bør utgjøre min. 25% av det totale sideantallet. Et gunstig format er 23 cm x 30 cm, og i tillegg bør det velges et papir av litt bedre kvalitet. For kundebilag som først og fremst skal være salgsutløsende (løp og kjøp, ref Prisfest) anbefales en rimeligere papirkvalitet for å skape inntrykk av tilbudsavis. Gunstige formater er tabloid eller 23 cm x 30 cm. Vår anbefaling er at redaksjonelt stoff i denne type bilag bør være relatert til aktiviteter på senteret, tilbud etc. Ta kontakt med Amfi Kreativ om du ønsker ytterligere informasjon og hjelp til å utarbeide kundebilag.

23


amfi profil

fonter Fonten Minion brukes i tillegg til Helvetica Neue i alle kundebilagene. ”Galleri”, ”Magasin” og ”Amfi” har i tillegg hver sin ekstrafont. Det finnes også en kampanjefont til prisfestdager og en julefont, se side 39-40. Nedlastbare maldokumenter på www.kunder.amfikreativ.com har definerte paragraphstyles.

MINiON mini o n pr o r e g u l a r

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/() mini o n pr o me d i u m

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/()å mini o n pr o s e mibo ld

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/()å mini o n pr o bo ld

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/()å mini o n pr o c o nd e n s e d

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/()å mini o n pr o me d i u m c o nd e n s e d

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/()å mini o n pr o s e mibo ld c o nd e n s e d

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/()å mini o n pr o bo ld c o nd e n s e d

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/()å

24


galleri

25


amfi profil

galleri InDesign-dokument med paragraphstyles lastes ned fra www.kunder.amfikreativ.com Fargen på magasinhodet tilpasses coverbildet.

L o go l a pp i h ø y d e va r i a n t

Det brukes alltid logo i høydevariant på forsiden av ”Galleri” Lapp: H 25 mm B 43 mm Skyggen skal settes i 20%. 1,5 mm x offset, 1,5 mm y offset og 1,764 size

Galleri

AMFI EKSEMPEL Åpningstider 10-20 (10-18) amfi.no

pl a s s e r in g l o go l a pp

Logolappen kan settes både på høyre og venstre side. Plassering tilpasses coverbildet og tekster, men ikke høyere enn 75 mm fra bunnen og minimum en halv lapphøyde fra bunnen 75 m m

e ks e mpe l

Galleri

AMFI ROSEBY Åpningstider 10-20 (10-18) amfi.no

Galleri Galleri

AMFI NARVIK Åpningstider 10-20 (10-18) amfi.no

PASSENDE STIKKTITTEL INN

PASSENDE STIKKTITTEL INN

BLI NY!

BLI NY!

BLI MEDLEM I KUNDEKLUBBEN

BLI MEDLEM I KUNDEKLUBBEN

VINN EN SYKKEL

fashion

Um sum facit debit quissimi, qui aud pa consequi tota Ximil idusdam occupta plita volo occae nisinum que quaturit, imiliqui.

26

VINN EN SYKKEL

fashion

Um sum facit debit quissimi, qui aud tota Ximil idusdam occupta plita occae nisinum que quaturit, imiliqui.


amfi profil

fonter til galleri ”Galleri” bruker i tillegg til Helvetica Neue, i hovedsak Minon – i alle snitt. Fonten Cooper er ekstrafont i ”Galleri”. InDesign-dokument med paragraphstyles lastes ned fra www.kunder.amfikreativ.com

MINiON mini o n pr o ita lic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz æøå abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/() mini o n pr o me d i u m i ta lic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz æøå abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/()å mini o n pr o s e mibo ld ita lic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz æøå abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/()å mini o n pr o bo ld ita lic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz æøå abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/()å mini o n pr o c o nd e n s e d ita lic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/()å mini o n pr o me d i u m c o nd e n s e d i ta lic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/()å mini o n pr o s e mibo ld c o nd e n s e d ita li c

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/()å mini o n pr o bo ld c o nd e n s e d ita lic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/()å

Cooper c o o pe r bl ack

abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/() 27


amfi profil

tilbudsbil ag for gallerisenter De sentrene som har ”Galleri” kan bruke denne malen for prisfest og andre tilbudsbilag. InDesign-dokument med paragraphstyles lastes ned fra www.kunder.amfikreativ.com

n av ne t r e k k

Navn på senter kan settes i 2 forskjellige størresler tilpasset lengden på navnet: Helvetica Light Condenced 105 pt eller 70 pt

amfi moss

pl a s s e r in g l o go l a pp

Logolappen skal alltid settes på høyre side. Plassering tilpasses coverbildet og tekster, men ikke høyere enn 75 mm fra bunnen og minimum en halv lapphøyde fra bunnen

e ks e mpe l

Fargen på magasinhodet tilpasses coverbildet.

AMFI STEINKJER

amfi steinkjer

rett ved siden av senteret:

Hugos Tivoli!

et Gjør kupp! t høs st

MARS 13.-17. STI ÅPNING

0 DER 10-2

ugu 8-11. a

O AMFI.N (10-18)

28


amfi profil

Fonter til tilbudsbil ag gallerisenter Ekstrafonten ”aachen std” kan brukes som tilleggsfont på headinger og priser - både til prisfest og andre kampanjeaviser. InDesign-dokument med paragraphstyles lastes ned fra www.kunder.amfikreativ.com

A achen Std a ache n s t d bo ld

abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/()

29


magasin

30


amfi profil

Magasin InDesign-dokument med paragraphstyles lastes ned fra www.kunder.amfikreativ.com Fargen på magasinhodet tilpasses coverbildet.

AMFI

L o go l a pp i h ø y d e va r i a n t

eksempel

magasin

Det brukes alltid logo i høydevariant på forsiden av ”Magasin” Lapp: H 25 mm B 43 mm Skyggen skal settes i 20%. 1,5 mm x offset, 1,5 mm y offset og 1,764 size

pl a s s e r in g l o go l a pp

Logolappen kan settes både på høyre og venstre side. Plassering tilpasses coverbildet og tekster, men ikke høyere enn 75 mm fra bunnen og minimum en halv lapphøyde fra bunnen 75 m m

e ks e mpe l

AMFI

eikunda

magasin

MOTE Supermodell for en dag! MAT Supermodell for en dag!

Sommerens knallfarger følger oss. Men neonfargene setter vi litt til mens vi kler oss i sesongens.

Juleglede 31

AMFI

sunndal

magasin MOTE Supermodell for en dag! MAT Supermodell for en dag! INTERIØR Supermodell for en dag!

ingressDae que dolut pro exped maio officiam, cus. Cus si odio. Um sum facit debit quissimi, qui audipsum et pa consequi tota

Huldreliv


amfi profil

fonter til magasin ”Magasin” bruker i tillegg til Helvetica Neue, Minion – i alle snitt. Fonten Archer er ekstrafont i ”Magasin”. InDesign-dokument med paragraphstyles lastes ned fra www.kunder.amfikreativ.com

archer a r che r h a ir line

abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/() a r che r t hin

abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/() a r che r e x t r a ligh t

abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/() a r che r lig h t

abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/() a r che r bo o k

abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/() a r che r m e d i u m

abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/() a r che r s e mibo ld

abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/() a r che r bo ld

abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/()

32


amfi

33


amfi profil

amfi InDesign-dokument med paragraphstyles lastes ned fra www.kunder.amfikreativ.com Bakgrunnsfargen på magasinhodet skal alltid være hvit.

e ks e mpe l

KUNDEKLUBB

VINN EN SYKKEL!

ÅPNINGSTIDER 10-20 (10-18) AMFISURNADAL.NO

ÅPNINGSTIDER 10-20 (10-18) AMFINAMSOS.NO

KUNDEKLUBB

LØRDAG KL 14.00

VINN EN SYKKEL!

GRATIS KAKE

LØRDAG KL 14.00

GJØR ET KUPP! LANGÅPENT

JANUAR 07-22

SALG! 34

GRATIS KAKE

GJØR ET KUPP!

FARGERIK

HØST


amfi profil

fonter til amfi ”Amfi” bruker i tillegg til Helvetica Neue, Minion – i alle snitt. Eames Century Modern er ekstrafont i ”Amfi”. InDesign-dokument med paragraphstyles lastes ned fra www.kunder.amfikreativ.com

E ames century modern E a m e s Ce n t u r y M o d e r n r e g u l a r

abcde fgh ijklmnop ørstuv wxyzæ øå abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/() E a m e s ce n t u r y m o d e r n ita lic

abcde fgh ijklm nop ørstuv wxyzæ øå abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/() e a m e s ce n t u r y m o d e r n bo ld

abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/() e a m e s ce n t u r y m o d e r n bo ld ita lic

abcde fghi jklmnopørstu v wxyzæ øå abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/()

amfi eksempel

amfi eksempel

amfi eksempel

amfi eksempel

innhold kundeklubb

vinn en sykkel!

05 05 05 05 05 05 05

åpningstider 10-20 (10-18)

amfiSURNaDaL.No Inspirasjon til julepynt

Inspirasjon til julepynt Inspirasjon til julepynt Inspirasjon til julepynt Inspirasjon til julepynt Inspirasjon til julepynt

langåpent

JANUAR

SALG

langåpent

07-22

12

Typografi er stas

Inspirasjon til julepynt Inspirasjon til julepynt Inspirasjon til julepynt Inspirasjon til julepynt

I dette dokumentet er det definert noen paragraphstyles. Det er allikevel lov å tenke selv. Vær kreativ. Riktig typografi kan være detaljen som gjør siden ”perfekt”.

Inspirasjon til julepynt Inspirasjon til julepynt Inspirasjon til julepynt

Ficiis delest, ipis iliquis solectatem. Et harum con posant ut eaturesedi dunditi onserfe rchiliqui sandebi squodit venit venihic iistio ipsandisimus serundam fugiandae erferrum quid qui dolest et explici endelitatia coribusandam rectotas plitatatibus velecab idem verorae sseritae natas aliqui culpa nonest eumquo maios et, odis aut aut maio. Licillo rporum restruptione eiumqui ssunt. Aturitius maiorero officit plant laut occabore et expel ipsam aut est aut labori beatem assedis modianda simporum quiae volut quia nonse verum idunt reris et quatqui di dolupta speritasit explace perferum exerum suntis duciduntur sum quiae pres dolum fuga. Itam es molupta none vel int.

utgiver Amfi ??????? design og produksjon ??????? opplAg ??????? trykk ???????

07-22

med forbehold om trykkfeil og at enkelte varer kan være utsolgt.

04

utgiver Amfi ??????? design og produksjon ??????? opplAg ??????? trykk ???????

doluptatus og commolu

Med forbehold om trykkfeil og at enkelte varer kan være utsolgt.

velkommen Her kommer det en tekst om iliciume experun temodiciis ulles es acepernatem hil ipici coria denet, officae mo maion eium sequis doluptum consectorio. Et exerumq uaepudit pelloritibus a volent restrum esequamus quo ipsum de officia eptatum secte consequam, sequo event volorunt dunt que es magnis sitem que verest quuntia voluptate estion culles que excerum quatinulpa soluptiam es et enda ped mos quatece perovit andandis volorum fugiatem fugitat empellicil imagnihil ium reres dipsandam quam iur aut ipsandis ut est, nobit volupitam et optis invendae moluptusam

Foto: Navn Navnensen

1

05 05 13 05 05 10 05 05 05

Inspirasjon til julepynt

gjør et kupp!

gjør et kupp!

20

re con nest aut es et Iqui nobitatur, voluptus orerit, cuptate upidipiciunt bildetekst-tittel

langåpent

07-22

ea aut nonet quialiquaerum ut etur saes es expla simus cupis Fici Maximusandis dolore pora aut aut totatemquia veritiusci bla nihil int aliberis et ea quiatur sim que numquam aciendi.

doluptatem ut acestor emposse nisitae am sint omnimin rest hitat.

3

2

1

35

Illesci pienditem repudante volorehendus eaque suntio dolupti beriatectur repro con nis eum lamet quuntorem inctat quo enihil im que lit aborerum aligni odit que quosani mincto odi de rem a cusae rerume nis volo commod maio blautatae. Et quatumquam ent omnitae culpari onsequiae eum facit aut as etur alis dolorername et lam amus voluptur assim estem as dolorpore voluptatas ad quaerum vendae nonsed ex eos eosae que voluptate pere non nihillitium, ut ut a di temquam quia ventium fuga. Volorporibus eaquunt dioris ad miliaspis porio. Nam, auta quatiunt facerup tatium escietur? Olorum ducium nam quamuscipic tecto te velendis ea nonsequam aut que qui ditem quisim acestium sit asiti voluptam dit que etum fugit hitae ex eos vit et pedi a nitat facerferes alit esequam fugiti dolorib eratiorum derae velentint aute comnim est fugias num faccus, is et labore, sectibera in pos iusam, ime ipsunt, totas es soluptatem se quid quae simillande comnian ihitin et dus eum dolentem nobisti non nullibusae nos magnatiatia inveribus et quatur as dolo dunto mi, odis volorere cus si ipidus apicab ium, conseque molumquo estorem sum et, et et eos aut asserum vel ipsandi-

tat volent lacepe vit qui toreceatem. Ut qui as eostrumquam expelit harum explignis sit magnatibus, temquis ciament dessece rescipis dolore nullupt atusae pora nobit eiciti arum ulparum ulliquiame ius et laborpo riorem ventiatem alit laudi doleseq uodisqui odia il ipiendit landendae. Ped ut perrum, torrovid magnimenda dollabo raestrum rernatus et atiunt fugia eumquae nienis sequat harcitas millita ssuntissit, te sim quias dolorem alis eate pa ipsa inum ipsande rspellibea dem quiaepe lentur? Qui dolupienis doluptate siminti tor reicips antibus, aceatur, officit hillum ad mo blabore modipsam eos sam fugitibus, et libusa quide excerfe rnatem fuga. Hendipi enecusam hit, siti berum essitiis simus vendunt periberiae. Ut et voloressus repere, quae nes et fuga. Mi, unt lab inctectiam rem vollatur, cumquia doloratio qui ut omnimi, ullab invellit, ipsam aut eatius dit ex ero estiusa ndipictates sitibero molo tempore ssequam facearcil modi te molorerum ligendae earum es dolent, conse poresse quisciu mendaeperum essequam re, sit lignimo lorio. Is ex enditatusam vero adi dunde et acestiur

Qui cuptate cturibe atquatur sitione sentias ut doluptiae. Nam, volorem quia cor seruptatum quam inum ni reperistiae denti id ut voluptatent, quam, que iusaepeleni tem re velluptatiis amentus eaquisq uibus, unt. Ut faccusa perspellatem facessit, inienis core res pliquam auta si consequi quas moloresti odit ex eost rem. Optum que poreces tempore, quasped quid mint aut apelect aectendisque nos ressita esecabore nem iust, sunt voloreTo officatur, conet qui ilibusa nonsereres rem ent volorro vitium ratur mostruptae. Il inihill acerro eos autem hariberum quid earum nimi, ut voluptas apienih ilignistia imporem atiist, quationse magniae volorro qui vere ea cus idus ut quam autas es adignatur?

4


profilmanual | k ampanjer

36


K ampanjeprofil

hæ æ ærlig tid “Hææærlig tid” er Amfis vårkampanje. Senteret velger selv hvilken uke i perioden april-juni de ønsker å ha kampanjen. Fokuset er vårens nyheter. Eksempler og materiell på www.kunder.amfikreativ.com fa r g e r

Mørk grønn er kampanjens hovedfarge

mørk grønn

lys grønn

cerise

gul

c 75 · m 5 · y 100 · k 0

c 20 · m 0 · y 50 · k 0

c 15 · m 100 · y 0 · k 0

c 0 · m 30 · y 100 · k 0

k a m pa nj e l o go

d e ko r e le m e n t e r

Det finnes en rekke dekorelementer som kan benyttes. Lastes ned fra www.kunder.amfikreativ.com

foto

Egne foto til kampanjen kan lastes ned fra www.kunder.amfikreativ.com

37


K ampanjeprofil

prisfestdager Prisfestdagene er Amfis hovedkampanje som kjøres to ganger årlig, i mars og oktober. Eksempler og materiell på www.kunder.amfikreativ.com

fa r g e r

Turkis er kampanjens hovedfarge

turkis

lys grønn

cerise

gul

c 100 · m 0 · y 0 · k 0

c 35 · m 0 · y100 · k0

c 15 · m 100 · y 0 · k 0

c 0 · m 30 · y 100 · k 0

k a m pa nj e l o go

Kampanjens logo finnes i flere varianter. Med og uten stjerner, men også høyde- og lengdevarianter. I tillegg er det logo for pallesalg og timetilbud.

d e ko r e le m e n t e r

Det finnes en rekke dekorelementer som kan benyttes. Lastes ned fra www.kunder.amfikreativ.com

FO T O

Kampanjefoto lastes ned fra www.kunder.amfikreativ.com. Ved bruk av andre/egne foto til Prisfestdagene skal dette godkjennes av markedsavdelingen.

38


k ampanjeprofil

tilleggsfont prisfest Ekstrafonten ”Aachen std” kan brukes som tilleggsfont på headinger og priser til prisfest. InDesign-dokument med paragraphstyles lastes ned fra www.kunder.amfikreativ.com

A achen Std a ache n s t d bo ld

abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/()

/moss www.amfi.no tekster som passer

99,butikknavn

-30% butikknavn

tekster som passer

99,butikknavn

tekster som passer

-30% butikknavn

-30% Prisfestdagene fortsetter

I DAG 14-18

butikknavn

HokusPokus verksteD oG AnsIktsmAlInG På AmfI moA øst

tekster som passer

99,butikknavn

99,-

Se fullstendig prisfestprogram på amfimoa.no

-30%

butikknavn

butikknavn

butikknavn

butikknavn

tekster som passer

99,butikknavn

-30% butikknavn

99,-

amfi eksempel slagord åpent man-fre 09-19 lør 09-15 amfi.no

39

møt amfelia og oscar


k ampanjeprofil

tilleggsfont JUL Fonten ”Aphrodite” brukes som tilleggsfont til jul. Denne fonten finnes i flere snitt som kan brukes fritt etter eget ønske.

Aphrodite a phr o d i t e pr o

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå12 3 456789!%&/() a phr o d i t e t e x t

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/() a phr o d i t e c o n t e x t ua l

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/() a phr o d i t e s t y li s tic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

abcdefghijklmnopørstuvwxyzæøå123456789!%&/()

indiska

indiska kid interiør

kid interiør åhlÉns

på rødl

kid interiør

kid interiør

til jul er det lov å gå

rosendahl

åhlÉns

Jul efargen over al l e jul efarger. For mange er det ikke et spørsmål en gang, det handl er om tradisjon, barndommens jul og om sl ekters gang. Det er godt at i hvert fal l noe al dri går av moten.

indiska

kid interiør

indiska

2

3

rosendahl åhlÉns indiska

Den tradisjonelle julepynten i rødt og grønt har fått konkurranse av mer avdempede og stilrene pyntegjenstander i nyanser av hvitt, sølv og gull. Hvitt er elegant og skaper harmoni og høytid, og den økende etterspørselen har gjort at butikkene kan tilby et stort utvalg av hvit julepynt. Men husk – du trenger ikke kaste ut alt med farger, det beste med hvitt er nemlig at det matcher det meste.

şå hvitt

indiska kid interiør

åhlÉns

rosendahl åhlÉns

da det ble jul

kid interiør

rosendahl

kid interiør

rosendahl

kid interiør kid interiør

kid interiør åhlÉns indiska

kid interiør

kid interiør kid interiør

kid interiør

6

kid interiør

kid interiør

7

40


? Spørsmül? Kontakt Amfi Drift, markedsavdelingen tlf 71 65 75 00 eller Amfi Kreativ tlf 916 60 100 41

www.kunder.amfikreativ.com

Profilmanual AMFI 2012  
Profilmanual AMFI 2012  

Profilhåndbok for AMFI 2012

Advertisement