Page 1

VärmeKabelTeknik    

Spårväxelvärme – Reglering

   

  Från 

 


Spårväxelvärme – Reglering    2   

VärmeKabelTeknik

Velox apparatskåp –  

Markskåp i rostfritt eller målad stålplåt 

Användningsområde 

Velox apparatskåp för växelvärme kan levereras  kundanpassade i lackerat stål, rostfritt stål, aluminium  eller glasfiberarmerad polyester.  Apparatskåpen är konstruerade för att rymma moduler  för två växlar i ett skåp av standardstorlek, 1800 mm  högt, 400 mm djupt och 1000 mm brett. För  polyesterskåpen är de storlekar som kan levereras  upptagna i den här katalogen. Skåp finns för  styrmoduler för upp till sex växlar.   Vi tillverkar gärna större skåp om så önskas, men när det  gäller hanterbarhet har vi funnit att den skåpstorlek vi  använder som standard är den största som bekvämt kan  hanteras av tre till fyra personer. Om det finns tillgång  till kran eller annat lyftdon så är maximal storlek på  skåpen 1800 mm på höjden, 600 mm på djupet och  1200 mm på bredden.  På bilden syns mastanordningen. Den är standard på  våra skåp av metall och används normalt för installation  av en väderstation. 

Intern uppbyggnad.

Teknisk data 

Närbild på mastanordningen. 

Skåp med mast och väderstation, installerad vid  Newcastle Airport Upon Tyne av Nexus Metro. 

 

 


VärmeKabelTeknik    

Spårväxelvärme – Reglering 3

Velox Apparatskåp     

Egenskaper ƒ Fästen för lyftdon, enkelt att installera   ƒ

Lås med trepunktsmekanism med L‐handtag 

ƒ

Justerbart Unistrut‐racksystem 

ƒ

Dubbeldörr på båda skåpsidorna för att lätt nå  utrustningen 

ƒ

Passivt ventilationssystem 

ƒ

Tillgång till stor kabelinföring 

ƒ

Speciella fästöglor och hakar som dörrstopp 

ƒ

Helt jordat skåp 

ƒ

Dörrar på gångjärn, kan lyftas av 

ƒ

Finns i enkel eller dubbel apparatskåpsbredd 

ƒ

Levereras i galvaniserat stål, i rostfritt stål eller med  pulverlackfinish 

ƒ

Elskåpen byggs i enlighet med EN‐60439‐1 

ƒ

Vi följer lokal standard där EU‐normer inte  accepteras eller räcker till. 

ƒ

Samtliga skåp som levereras kräver enligt EU‐ standard för CE‐märkning 

ƒ

Våra skåp levereras med fritt utrymme av minst  20% för eventuellt tillkommande komponenter. 

• Nya funktioner: exempelvis driftsmätning  diskuteras i samråd med kunden om hur detta  utrymme skall disponeras. 


Spårväxelvärme – Reglering    4   

VärmeKabelTeknik

Velox Apparatskåp 

DCE

DCE‐skåp, 320 mm djupa, användes tack vare sin  allsidighet i stor skala inom industrin och inom  sektorerna energi och telekom.   Skåpen tillverkas av en komposit (polyester och  glasfiber) som isolerar, brinner långsamt och är  självslocknande. Kompositen är dessutom  motståndskraftig mot påverkande faktorer i luften, som  t ex UV‐strålning.  Ventilationssystemet (sidan 16) ser till att det samlas så  lite fukt som möjligt. Delar av sockeln är löstagbara utan  att verktyg behövs, vilket gör det lätt att föra in kablar  till i skåpet monterad kopplingsutrustning .  Skåpets speciella uppbyggnad i kombination med  ytterligare komponenter gör att apparaturen kan sättas  samman snabbt och bekvämt. 

Teknisk data Skyddsnivå/ IP ......................................................... IP‐44  Flamklass .................................................... FH2‐7mm; V0  Djup .................................................................... 320 mm  Färg ................................................................... RAL 7035  Uppfyller föreskrifter enligt ...................... DIN 43 629 ‐ 1   .................................................................. DIN 43 629 ‐ 2   .................................................................. DIN 43 629 ‐ 3   ................................................................... EN 60 439 ‐ 1   ................................................................... EN 60 439 ‐ 3   ................................................................... EN 60 439 ‐ 5   ........................................................................ EN 62 208  Skyddsklass ..................................................................... II  Krypströmshållfasthet .......................................... CTI 600  Genomslagshållfasthet ................................... 240 kV/cm 

 


VärmeKabelTeknik    

Spårväxelvärme – Reglering 5

Velox Apparatskåp 

DCE

Isolatorer 

Apparatskåp med sockel 

Sockelfyllnadsmedel

Jord

Stabiliserande galler

Grus


Spårväxelvärme – Reglering    6   

VärmeKabelTeknik

Velox Apparatskåp 

DCE

Ventilationssystem 


VärmeKabelTeknik    

Spårväxelvärme – Reglering 7

Allmän info  

Velox MegaPoint Växelvärmesystem 

Ett system för att värma växlarna är förmodligen inte  det första man tänker på när man ska driva en järnväg.  På många platser är växelvärme inte något bekymmer,  men där en sådan behövs utgör uppvärmningsmetoden,  och framför allt kostnaden för uppvärmning, en  besvärlig fråga.  I huvudsak finns det fyra tillvägagångssätt för att hålla  en växel ren från is och drivsnö.  Ett sätt är att värma genom en luftström. Detta är inte  längre vanligt.  Man har provat att hålla rent med ånga men den  metoden var inte särskilt praktisk.  Uppvärmning med hjälp av gas eller elektricitet tycks  vara de två system som används idag.  Elektriska system verkar ha framtiden för sig, mycket  därför att de är lätta att hantera och styra men framför  allt på grund av sina låga underhållskostnader.  Det elektriska värmesystemet finns i många olika former  idag. Lågspänningssystem, 48‐60 volt, 110 volt och 240  volt.  Även likström används på sina håll för att värma växlar,  men vanligen för att värma kontaktskenan. För växlar är  det vanligt med 650‐800 volt, och för kontaktskenor  brukar det vara 750‐800 volt.  Oavsett vilket system man väljer så måste man se till att  det inte orsakar störningar i signalsystemet.  Säkerheten för människor och system är ytterligare en  viktig fråga. 

Många växelvärmesystem betjänas idag manuellt, man  måste alltså vara fysiskt närvarande på platsen för att  kunna stänga av och slå på växelvärmen.  När man nuförtiden moderniserar en järnvägslinje eller  växel är det vanligt att man installerar trådlös  kommunikation baserad på GSM/GPRS eller liknande.  Velox MegaPoint System har tagit fram ett körklart  system som omfattar värmeelement, rälklammer,  kopplingsboxar, kablage och skåp samt datorsystem och  kommunikation via internet.  Den senaste tekniken bygger på att på basis av internet  och mobiltelefoni använda ett system med uppringd  server, vilket innebär att man endast betalar för det  faktiska antal minuter man som operatör är uppkopplad  mot styrskåpet via GSM/GSMR. SIM‐kortet i det modem  som är installerat i skåpet är ett enkelt kontantkort  påfyllt med ett minimumbelopp för att alarm och  periodisk information skall kunna skickas. Kontantkort  och påfyllningscheck ger en låg fast kostnad.  Detta system har testats och visat sig fungera väl i  Tyskland, Sverige och Storbritannien tillsammans med  Velox MegaPoint System.  Systemet är utvecklat av Mitsubishi och stöds av de  flesta telefonoperatörer, bland andra Vodaphone och  Telia.  Vad är Velox MegaPoint System för något?  Det är i grunden ett triac‐system uppbyggt i moduler om  8 kanaler. Varje kanal kan hantera ett eller  flera element. Varje element eller uppsättning element  får tillsammans ha en belastning av kanalen på högst 20  ampere. 

Velox system för växelvärme är resultatet av ett  samarbete mellan tillverkare i Sverige och  Storbritannien. Velox‐systemet är utformat utifrån idén  om ett system som är bekvämt och flexibelt och möjligt  att utvidga utan att man behöver byta till ett helt nytt  system. 

Velox MegaPoint är konstruerat för max 20 A per utgång  vid 110 eller 240 volt AC eller DC. 

Velox styrsystem kan användas tillsammans med alla  elektriska värmesystem. 

Datorn har en loggningsfunktion och kan logga informa‐  tion i 10 sekunder eller i timmar alltefter kundens krav. 

Komponenterna skall finnas att tillgå på alla marknader  och styr‐ och kommunikationsutrustningarna vara  användarvänliga och lätta att ersätta och uppgradera. 

Varje element loggas separat och har en strömtransfor‐ mator som visar aktuell effekt. 

Med den hastighet som styrning och kommunikation nu  utvecklas blir det nödvändigt att ha ett lättarbetat  driftsystem. Den tekniska utvecklingen medför att det  system man har börjar bli föråldrat efter tre till fem år.   

Varje utgång på 20 A har en säkring och en ström‐ transformator som visar den ström som flyter vid en  given tidpunkt. Systemet är datorstyrt. Via internet har  man hela tiden full tillgång till systemet. 

All information kan enkelt överföras till Excel‐filer eller  liknande eller behandlas av McDialogs hjälpserver.  De modem som används klarar SIM‐kort, GSMR, GSM,  GPRS och en vanlig telefonlinje 


Spårväxelvärme – Reglering    8   

VärmeKabelTeknik

Allmän info  

Velox MegaPoint Växelvärmesystem 

Data visas enkelt uppställda och kräver bara ett  minimum av övning för att kunna hanteras.  Rältemperaturgivaren placeras normalt på stödrälen  och som backup finns en lufttemperaturgivare, eller  också kan man använda en daggpunktssensor.  Varje uppsättning programvara kan hantera upp till 480  värmeelement/sensorer.  På en standardpanel 1,2 x 1 m går det att montera upp  till tre triacar.  Alla grundsystem har förinstallerad programvara för  väder och för övervakningskamera. Alla inställningar kan  göras med fjärrkontroll via internet.  Värmeelement   Självbegränsande element tillverkas för 110 V / 120 V  och 120 V / 240 V samt 750 VDC. Alla element är  dubbelisolerade.   Parallellresistiva konstanteffektselement tillverkas för  110 V / 115 V, 120 V / 240 V and 750 V. Dessa är  dubbelisolerade element med effekten 180‐200 W/m. 

Elementen är så utformade att de kan sitta kvar i sina  klammer medan underhåll pågår.  Som systemkonstruktör måste man ta hänsyn till  klammer och kraven på dem. Att byta element måste gå  lätt eftersom den tid man uppehåller sig på spåret  måste vara så kort som möjligt.  Inte bara för att tågen måste fram utan också för  arbetskostnadens skull. Att byta element kräver två till  tre man beroende på valt system, och ju kortare tid som  krävs desto lägre blir kostnaden.  Velox MegaPoint har i samarbete med teknisk personal  och underhållspersonal vid Stockholms Lokaltrafik och  Nexus Metro i Newcastle UK tagit fram ett skruva‐fast‐ och‐koppla‐in‐system som är enkelt att hantera också  vid temperaturer under minus 20 grader.  I Sverige måste alla system kunna vara i drift under  långa perioder i 35‐40 graders kyla. Man har till och med  installerat system vid temperaturer under minus 25  grader.  Vid temperaturer lägre än minus 25 grader är kablar  svåra att hantera.   Inga problem har uppstått i Stockholm trots  temperaturer under minus 25 grader. 

Personskydd/systemsäkerhet Vad beträffar självbegränsande element och  parallellresistiva konstanteffektselement, det vill säga  dubbelisolerade element, så går det att använda  jordfelsbrytare med felström 30 mA för personskydd.  Beträffande metallelement har man ofta problem med  brytare för felström 30 mA så vi rekommenderar 300  mA för sådana system. I många fall medför även brytare  för 300 mA problem på grund av elementkvaliteten.  Detta beror på att metallelement har en organisk  isolering av magnesiumoxid som tar upp vatten.  Velox självbegränsande och parallellresistiva konstant‐ effektselement har en isolering av fluoretenplast  (teflon). Detta material är inte hygroskopiskt. 

Under sommaren kan det i ett skåp bli en bra bit över 50  grader varmt, så vi vet att datorerna är av god kvalitet.  Velox MegaPoint använder mest standardprodukter.  Triacar, strömtransformator, sensorkort och  kommunikationsutrustning är framtagna av MegaPoint.  Den väderstation som används är en standardprodukt.  Om så önskas kan en dator med tangentbord och LCD‐  eller TFT‐bildskärm tillhandahållas.  Systemet sköts normalt av datorn ensam, och  övervakning sker via internet. Systemunderhåll utförs  bekvämt av personal som via en dator med skärm och  tangent‐bord har åtkomst till den lokala datorn. 

Montering av elementen på rälsektionen är en svårighet  som kräver särskild uppmärksamhet. 

Velox MegaPoint‐systemet har utprovats och har varit i  drift i mer än 15 år hittills. 

Äldre växlar är inte konstruerade med tanke på  uppvärmning genom element och därför är  monteringen av värmeelement på växeln inte alltid så  enkel att utföra så att det ser snyggt ut och fungerar  bra. 

Styrsystemen fungerar tillsammans med alla typer av  värmeelement. 

Rälklammer finns i många varianter och användningen  av dem är mer eller mindre genomtänkt.   

Våra kunder är inte bundna till de element som vi  levererar utan kan välja fritt bland alla element på  marknaden.  Velox MegaPoint‐systemet är ett flexibelt system, inte  bara i sig självt utan också därigenom att det enkelt kan  integreras i befintliga system. 


VärmeKabelTeknik    

Spårväxelvärme – Reglering 9

Allmän info  

Velox MegaPoint Växelvärmesystem 

Demonstrationsprogram finns att tillgå på internet, och  den som är intresserad kan få en inloggningskod för  systemen i Sverige, Storbritannien och Tyskland för att  på så sätt bilda sig en egen uppfattning. 

Vi är måna om att tillhandahålla ett väl fungerande  system till ett bra pris, ett system som kan växa av sin  egen inneboende kraft.   

Triac med 8 kanaler på vardera 20A. 

Styrkort för Triac‐modulens datoranslutning 


Spårväxelvärme – Reglering   10   

VärmeKabelTeknik

MegaPoint 8‐kanalers 16 A 240 VAC kopplingssystem    MegaPoint‐systemet består av en familj av  komponenter som kommunicerar med en central dator  genom en ensam kabel med tvinnad 2‐tråd.  Ett kopplingskort har 8 kanaler 16A varigenom 1 kort  kan försörja två växelvärmesystem. Varje dator kan  styra upp till 10 kopplingskort.  Grundläggande om effektomkoppling:  Fasvinkelstyrning av effekt är enkel och kan fås att skapa  en mjuk styrning. Den användes sällan eftersom det är  svårt och dyrt att begränsa störningar från strålningen  och via ledningen . Ett exempel är drivkretsen  MegaPoint “Variac” för styrning av stora lampor som  kräver kontinuerlig och stabil strömförsörjning. För alla  övriga ändamål är nollgenomgångsstyrning lämplig.   Likafullt har konventionella pulsningstekniker två  betydande problem. En typisk teknik är den som för 30%  effekt levererar effekt under 30 halvcykler och är  avstängd under 70. Detta ger upphov till kraftigt flimmer  redan i kvartsvärmeelement. Det är inte ovanligt att  samtliga element i ett flerelementsaggregat  synkroniseras, varvid man har kunnat iaktta hur  belysningen i byggnaden ökar och avtar i takt med att  elementen gör det motsatta.   

Det andra problemet märks inte så tydligt. Det är rätt  vanligt att ett värmeelement belastar  servicetransformatorn nästan till gränsen för dess  kapacitet. Att räkna halvcykler innebär att alla element  vid vissa tillfällen får ett udda antal halvcykler. Ibland  kommer dessa att jämna ut sig, ibland inte. Detta utgör  en likströmsbelastning på transformatorn.  Styrenhet för MegaPoints triac‐modul  Avger effekt endast i helcykelpulser som börjar vid en  spänningsgenomgång och slutar vid en  strömgenomgång. Dessa cykler sprids ut så jämnt som  möjligt. På så sätt görs belastningen så jämn som möjligt  och har ingen (märkbar) likströmskomponent (se  diagram).  MegaPoints 8‐kanalers 16A triac‐modul  Mottar de åtta on/off‐styrsignalerna från styrkortet.  Dessa signaler är synkroniserade med fasen hos den  effekt som tillförs styrkortet. Modulens eget kort  fördröjer sedan varje signal så att varje individuell triac  tänder i överensstämmelse med fasen hos effekten i  egen krets.  Var och en av de åtta anslutningsplintarna för  strömförsörjning kan därför behandlas som en enpolig  omkopplare som är sluten under helcykelpulser med  start vid egen nollspänningsgenomgång och stopp vid  egen strömgenomgång. 

När värmeelementen är många och alla individuellt styrda så kan det hända att alla styrkanaler då och då gör samma sak i  samma ögonblick. Det är då inte uteslutet att transformatorn överhettas eller kanske till och med tar skada. För att undvika  detta klipper MegaPoint‐systemet alltid av HELA cykler: 

Med Megapoint‐systemet så blir det alltid helcykler. Till exempel vid halv effekt varannan hel cykel närvarande och varannan  frånvarande. 

 


VärmeKabelTeknik    

Spårväxelvärme – Reglering 11

MegaPoint 8‐kanalers 16 A 240 VAC kopplingssystem    Ett litet räkneexempel 

Ett helt sekvensförlopp omfattar 96 cykler. Vid  "enprocentig" drift blir det 1 hel effektcykel och därefter  en lucka på 95 cykler. Vid två procent blir luckan 47  cykler. Därefter kan det inte bli helt jämnt hela tiden  men blir så jämnt fördelat som det är möjligt. 

I större installationer varierar hålstorlekarna något med  hänsyn till närheten till fläktarna och även för att  fungera som kompensation för att den luft som når de  övre kylflänsarna oundvikligen är något varmare än den  som rör sig över de nedre. 

MegaPoint 8‐kanalers omkopplare 16A*   110/240VAC* 

RF‐energi från strålning och strömförsörjnings‐ kabel 

En 20‐vägs IDC‐bandkabel används för att förbinda en,  två eller tre kopplingsenheter med ett styrkort.  Styrkort (drivkort) för MegaPoint 8‐kanalers  omkopplarmodul 16A* 110/240VAC 

* Även 20 Amp finns.  Riktig temperaturkontroll är mycket viktig för  pålitligheten hos halvledare. Om reglerna iakttas är  livslängden praktiskt taget obegränsad.  Kopplingsenhetens kylfläns kan kylas med vilken be‐  kväm metod som helst. Av designdirektiven framgick att  dessa enheter skulle användas i grupper om kanske tio  eller tjugo. Därför var det viktigt att den varma luft som  lämnade en enhet inte påtagligt skulle värma nästa.   

Med hjälp av MegaPoint har man undersökt den  radiofrekvensenergi som utsänds som elektromagnetisk  strålning eller leds upp genom  strömförsörjningskablarna  Eftersom varenda befintlig installation omfattar allt från  intern apparatur till extern kabelförläggning måste man,  om full certifiering av en viss installation krävs, testa  hela konstruktionen i dess slutliga skick på den plats där  den skall fungera.  Alla installationer skiljer sig naturligtvis åt.  Standardinställningar görs på fabrik. När man testade  kompletta system gjordes detta med fabriksinställda  standardvärden. Strålningen befanns vara alldeles för  liten för att kunna mätas noggrant men var helt klart väl  begränsad.  Under de år som dessa system har använts har vi inte  fått en enda rapport om problem.  Standardmetoden för montering av  omkopplarmodulerna  MegaPoint‐systemet har testats av SP i Borås för  England, med utmärkt resultat.  På begäran sänder vi gärna kopior av testrapporten. Den  återges här nedan. 


Spårväxelvärme – Reglering   12   

VärmeKabelTeknik

Velox styrpanel för växelvärme –  Ritning över skåplayout för system med värme till två växlar, med  väderinstallation, GSM‐kommunikation och övervakningskamera   

 


VärmeKabelTeknik    

Spårväxelvärme – Reglering 13

Velox styrpanel för växelvärme –  

Ritning (Exempel) 

 


Spårväxelvärme – Reglering   14   

Velox styrpanel för växelvärme –  

VärmeKabelTeknik

Ritning (Exempel) 


VärmeKabelTeknik    

Spårväxelvärme – Reglering 15

Velox styrpanel för växelvärme –  

Ritning (Exempel) 

Test procedur 

1. Montera först ihop skåpet.  2. Om en väderstation (tillval) skall ingå så monteras  först väderstationens mast.  3. Montera antennen direkt i skåpets tak.  4. Installera transformatorn (om en sådan skall ingå).  5. Sätt upp MegaPoint‐panelen.  6. Sätt upp en DIN‐skena för dator och modem (och  väderstation, om en sådan skall ingå)  7. Anslut dator och modem (och eventuell  väderstation) till MegaPoint‐ panelen.  8. Anslut 8‐ledars kabeln för värmekabel till  tillhörande kopplingsplintar – element, eller  motsvarande belastning, skall vara inkopplat.  9. Anslut temperaturgivarna till tillhörande  kopplingsplintar.  10. Anslut inkommande strömförsörjning.  11. Ställ huvudbrytaren på ON.  12. Kontrollera att jordfelsbrytarna är tillslagna (riktade  uppåt).  13. Kontrollera att automatsäkringarna är tillslagna  (riktade uppåt).  14. Kontrollera att testomkopplarna står i läge  "Automatic" (riktade uppåt). 

15. Om alla anslutningar är riktigt gjorda kommer  modemets kontrollampa att blinka eller visa fast ljus  beroende på modell.  16. Sätt på datorn.  17. Lamporna på triacerna bör nu börja blinka. Om  omgivningens temperatur är lägre än 3 grader  Celsius kommer lamporna att efter ett tag byta till  ett fast rött sken. Vid temperaturer over 3 grader  Celsius kommer lamporna istället att slockna.  18. I så fall kan man antingen använda MCdialog för att  gå in och tillfälligt öka det önskade värdet för  installationen eller…  19. Testa manuellt med hjälp av testomkopplare.  20. För att testa manuellt ställer man omkopplaren i  testläge (riktad nedåt) och testar varje kanal  individuellt. Detta tjänar också som kontroll av  vilken växel, och vilken kabel, som är ansluten till  varje särskild kanal.  21. Efter det manuella testet får man inte glömma att  ställa omkopplarna tillbaka i "Automatic"‐läge  (riktade uppåt).  22. Fyll i blanketten "Provningsprotokoll".  23. Skriv under "Provningsprotokoll" – finns i  genomskinligt skyddsomslag. 


Spårväxelvärme – Reglering   16   

VärmeKabelTeknik

Telefon: 0301‐418 40 – Email: info@vkts.se – Hemsida: www.vkts.se   

Industrihuset

Södra Hedensbyn 43 

S‐430 64 HÄLLINGSJÖ 

S‐931 91 SKELLEFTEÅ 

Sverige

Sverige

Fax: 0301‐418 70 

Fax: 0910‐881 33   

reglering  
reglering  

Reglering av växelvärme

Advertisement