Page 1

VärmeKabelTeknik    

Industrivärme ‐ Silikonvärme

   

  Silikonvärme från 

 


Industrivärme ‐ Silikonvärme    2    Silikonelement i standardmått Art.nr Bredd Längd 40.0180.0 25 900 40.0140.0 25 95 40.0110.0 25 100 40.0120.0 25 200 40.0125.0 25 325 40.0035.0 25 500 40.0038.0 25 2000 40.0260.0 38 50 40.0165.2 37 710 40.0130.0 50 100 40.0040.0 50 200 40.0045.0 50 325 40.0050.0 50 500 40.0055.0 50 625 40.0060.0 50 900 40.0200.0 50 1000 40.0205.0 50 1500 40.0210.0 50 2000 40.0212.0 50 3000 40.0250.0 50 3000 40.0396.3 70 712 40.0396.7 70 1067 40.0390.1 75 530 40.0390.4 75 680 40.0390.6 75 800 40.0390.9 75 960 40.0391.1 75 1100 44.0732.1 Lim RTV-732 44.0732.2 Lim RTV-732 44.0736.1 Lim RTV-736 44.0736.2 Lim RTV-736  

Effekt Spänning 50 12 15 24 25 24 26 24 80 24 125 240 500 240 15 24 200 240 50 24 100 240 175 240 250 240 325 240 500 240 250 240 375 240 500 240 750 240 1000 240 200 110 300 110 125 24 125 24 125 24 125 24 125 24 90 ml 200 °C 310 ml 200 °C 90 ml 260 °C 310 ml 260 °C

VärmeKabelTeknik

Art.nr Bredd Längd Effekt Spänning 40.0065.0 100 100 100 240 40.0070.0 100 200 200 240 40.0075.0 100 325 325 240 40.0080.0 100 500 500 240 40.0085.0 100 625 625 240 40.0090.0 100 900 900 240 40.0030.0 100 1400 1200 240 40.0235.0 100 1400 1400 380 40.0245.0 100 2000 2000 240 40.0535.0 100 2450 3000 240 40.0395.13 120 1300 400 240 40.0395.17 120 1750 525 240 40.0395.23 120 1300 400 240 40.0095.0 150 150 250 240 40.0285.0 150 600 700 240 40.0290.0 150 900 1100 240 40.0295.0 150 1200 1500 240 40.0100.0 200 200 500 240 40.0265.0 200 500 500 240 40.0300.0 200 600 1000 240 40.0305.0 200 900 1400 240 40.0185.0 200 1000 2000 240 40.0310.0 200 1200 2000 240 40.0580.0 250 600 540 240 40.0585.0 250 930 835 240 40.0105.0 300 300 900 240 40.0262.0 300 600 600 240 40.0590.0 335 930 1120 240 335 1000 1200 240 40.0590.1 85 816 33 Elektronisk termo -15 - +150°C För Dinskena 85 816 43 Elektronisk termostat -15 - +150°C För vägg


VärmeKabelTeknik     Velox Silikonelement – Montage

Industrivärme ‐ Silikonvärme 3  

Enkelt montage Enkelt montage, hög flexibilitet och låg vikt, i  kombination med lång livslängd gör silikon värmare  lämpliga i industriella, teletekniska, medicinska och  militära applikationer. De kan limmas, spännas eller  klämmas fast mot underlaget. Silikon elementen är  normalt inte fuktsäkra men kan om så önskas levereras  helt vattentäta. Olika utföranden på anslutningskabel  samt utföranden med inbyggd termostat offereras på  begäran. Silikonelementen kan även levereras i  mönsterformer enligt specifikation eller med  avgränsade delar med separata anslutningar i samma  element. 

Monteringsmetoder De vanligen förekommande monteringsmetoderna är:  Limning, Stödförband (fjäder eller spännband) eller  skruvförband.  Silikonelementen kan fästas mot underlaget på ett för  konstruktionen på lämpligt sätt, det är ytterst viktigt  med god anliggning mot ett värmeavledande underlag  för att erhålla en god livslängd. För cylindriska rör,  tankar, fat e.d. kan man med fördel välja utförandet  med hakar och spännfjädrar och man får då ett lätt  demonterbart element som alltid ligger an mot  underlaget. Vid fast montering rekommenderar vi att  man limmar fast elementet mot underlaget med en‐  eller två‐komponents silikonlim.  Vi står gärna till tjänst med utförliga instruktioner för  limning med olika material.   Vi åtager oss också limning av silikonelement vid vår  verkstad.  Limning: En monteringsmetod vid fast montage som är  relativt enkel att utföra och ger en god  värmeöverledning.  Viktigt:  ‐ Rena limytor är ett måste vid all limning.  ‐ Nedsmutsade ytor måste noggrant ren‐    göras.  ‐ Limmet skall påföras jämnt.  ‐ Låt limningen härda ut innan den påfres‐    tas.  ‐ Följ fabrikantens limningsanvisningar   

Två typer av enkomponents silikonlim rekommenderas  för limning av Velox silikonelement:  RTV 732, respektive RTV 736.  Limåtgång ca. 300 g/m²  Spännmonterad: En monteringsmetod som lämpar sig  bäst när elementen skall kunna demonteras oskadade.  Elementen spännes runt ett cylindriskt metallobjekt  utan ojämnheter som försämrar anliggningen.  Elementen monteras med aluminiumtape eller klammer  eller med hjälp av fjädrar eller remmar. I det senare  fallet kan elementen beställas med öljetter.  Viktigt: Se till att elementen får god kontakt över hela  den uppvärmda ytan.  Skruvförband: Denna metod kräver mer utrymme och  montage material än de tidigare nämnda men ger ett  mycket bra resultat om den utföres riktigt.  Viktigt:  Fördela skruvarna så att ett jämt tryck erhålles över hela elementets yta. Vid stora element ka de utformas med hål för skruvarna.   Tryckplattan som monteras över elementen  skall vara styv så att den fördelar trycket jämt  över hela ytan. För att fördela trycket och ta u eventuella ojämnheter kan man lägga en  isolering mellan tryckplattan och elementet.   


Industrivärme ‐ Silikonvärme    4    Produktblad

VärmeKabelTeknik

Teknisk uppbyggnad Motståndstråden lindas runt en mycket tunn glasfiberkärna. Därefter läggs den upp på ett ark glasfiberarmerad silikonduk,  normalt i ett symmetriskt mönster. Om så önskas kan tråden läggas tätare på vissa partier för koncentration av effekten.  Därefter läggs en silikonduk på och hela elementet läggs i en vakuumkammare så att all luft avlägsnas. Slutligen vulkaniseras  elementet under tryck och hög temperatur. 

Teknisk data

”Tumregel”

Dimensioner: Från10x10 mm (min) till 915 x 2800mm 

0.75 W/cm² 

I öppen luft 

Tjocklek:

1,5 mm (std) ‐ 0,5 mm (min). 

1.5 W/cm² 

Limmad mot metallyta 

Vikt:

1,5 mm väger 2,2 kg/m²,  0,5 mm väger 0,65 kg/m². 

2.3 W/cm² 

Klamrad mot metallyta 

Maximal resistans/cm² 

31 Ω/cm² 

Arbetstemp.:

Kontinuerlig drift‐ max 250°C. 

Yteffekt:

Beroende på arbetstemperaturen ‐ se  diagram 1. 

Manteltemp.: Beroende på yteffekten ‐ se diagram 2.  Spänning: 

Max. 480 V. 

Ström:

Max. 30 Ampere 

Diagram 1

Diagram 2

Specialutföranden:

• • • • • • • •

Inbyggda termostater  Inbyggda termoelement  Vattentäta element  Olika spänningar  Kundspecificerade anslutningskablar  Extra tunna konstruktioner (0,5 mm)  Osymmetrisk värmekoncentration  Fatvärmare 

 


VärmeKabelTeknik     Fatvärmare

Industrivärme ‐ Silikonvärme 5    

Den enkla lösningen för uppvärmning och varmhållning  av medier i standardfat (205l) 

Användes bl.a. inom  ƒ

Livsmedelsindustrin för smältning av fetter, honung, sockerprodukter 

ƒ

Kemisk/Teknisk industri  för varmhållning av färger, lim, kemikalier 

ƒ

Oljeindustrin för transport och lagring av köldkänsliga oljor och  emulsioner. 

ƒ

Flygplatser för lagring av oljor, avvisningsmedel 

ƒ

Byggarbetsplatser.

Effekt: 425 W/220V  Vikt: 0.9 kg  S‐märkt  Fatvärmaren levereras med 2 meter anslutningskabel, försedd med jordfelsbrytare   


Industrivärme ‐ Silikonvärme    6    Temperaturreglering av silikonelement ƒ

Vid användning av silikonelement måste man i regel  använda sig av någon form av temperaturreglering  för att erhålla en god livslängd på elementen samt  att bestämma önskad temperatur. 

ƒ

Då ett silikonelement har mycket liten massa värms  det snabbt upp, därför krävs det en relativt snabb  reglerutrustning. 

ƒ

Vid låga ytbelastningar och temperaturer, med  långa on‐off intervaller räcker det ofta med  elektromekaniska termostater av typ bimetall som  temperaturbegränsare. 

ƒ

Vid högre yteffekter och temperaturer bör man  helst använda sig av elektroniska termostater. 

ƒ

Om silikonelement har kort on‐off intervall och  "stressas" med ideliga avkylningar och  uppvärmningar förkortas livslängden avsevärt, i  dessa fall är det fördelaktigt att styra  elementeffekten proportionellt eller med  regulatorer som har "mjukstart". 

ƒ

Termostater, temperatursäkringar och givare av  skilda typer, t.ex. Pt‐100, termoelement och  termistorer kan monteras direkt på  silikonelementen helt enligt kundens specifikation. 

ƒ

Placeringen av givare och termostater har en  avgörande betydelse för reglernoggrannheten.  Generellt gäller att ju längre givaren är placerad  från värmeelementet, desto större  temperaturvariationer får man på elementet.  

ƒ

Vid uppvärmning av vätskor i behållare kan det vara  lämpligt med en dykrörs monterad givare för  temperaturstyrning i kombination med  överhettningskydd monterat mot elementen 

Konsultation, konstruktion Värmekabelteknik har kunskap och erfarenhet av  värmefolieapplikationer båda vad gäller silikonementen  och dess styrning.  Vi erbjuder konsulting, konstruktion och leverans av  kompletta anläggningar.     

VärmeKabelTeknik


VärmeKabelTeknik    

Industrivärme ‐ Silikonvärme 7

Reglering/Apparatskåp

Vi bygger automatikskåp i alla storlekar efter dina  behov med komponenter och kapslingar från välkända  leverantörer 

Kapslingar i alla utföranden

• IP 20 – IP65 

Regleringsalternativ:

• EX‐klassade kapslingar och komponenter 

• Elektronisk termostat med NTC / PT‐100 givare.  

• Kapslings material ‐ Plast, Metall, Aluminium, 

• Elektroniska termostater med temperaturvisning  • Process regulatorer 1‐10 kanaler och PC‐ kommunikation 

• PC‐baserade tyristorstyrningar med  fjärrkommunikation via mobil eller fast telefon  (Loggning av ström, temperatur; vind, Fukt, mm.) 

• DUC‐styrda apparatskåp    Larmfunktioner på skåpsfront, larmtablåer, i PC-nätverk, uppringande trådlösa larm.

• Larm utlöst säkring  • Larm utlöst jordfelsbrytare  • Temperaturlarm  • Överström/avbrottslarm, mm.     

Rostfritt

• Montage på vägg, golv eller markfundament.   


Industrivärme ‐ Silikonvärme    8   

VärmeKabelTeknik

Telephone: +46‐301‐418 40 – Email: info@vkts.se – Homepage: www.vkts.se   

Industrihuset

Södra Hedensbyn 43 

S‐430 64 HÄLLINGSJÖ 

S‐931 91 SKELLEFTEÅ 

Sweden

Sweden

Fax: +46‐301‐418 70 

Fax: +46‐910‐881 33   

Industrivarme Silikonvarmare  

Silikonvarmare fran Varmekabelteknik