Schuttersvereniging Sint-Barnabas

Page 1

v.z.w.

Schuttersvereniging Sint - Barnabas Zwevegem

Clubkampioenschappen 1966 - 1990VOORWOORD

Wat hierna volgt is het resultaat van mijn opzoekingen in de clubpapieren en -verslagen, of anders gezegd het archief. Uit de onvolledigheid van dit dokument rnag blijken dat ons archief ver van volledig is. Een archief, om later als volwaardig te kunnen worden aanzien, moet immers reeds van in het prille begin en alsmaardoor worden gevoed. Zoals bij de meeste verenigingen, werd daar ook bij Sint-Barnabas iets te weinig aandacht aan besteed. Dit is een zeer menselijk gegeven omdat alles op het ogenblik van het gebeuren zelf zeer normaal en klaarblijkelijk is voor iedereen. fllleen vergeet men te vlug dat die zo voor de hand liggende gebeurtenissen, binnen enige jaren niet meer zo fris voor de geest kunnen worden gehaald en soms, wanneer zij niet zijn op schrift gesteld en ergens gearchiveerd, zelfs helemaal niet meer terug zijn te vinden. Het weze een troost voor velen dat precies de onvolledigheid van de beschikbare gegevens sommigen aanzet tot het speurwerk in stoffige papieren en archieven, waardoor alsnog redelijke tot bijwijlen zelfs prachtige resultaten kunnen worden geboekt. Ik hoop nog steeds ooit de uitslagen van de clubkampioenschappen te kunnen vervolledigen en ik hoop hierbij op uw aller medewerking te kunnen rekenen.

De voorzitter

ftndrĂŠ Velghe


1967

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vandenborre Roger Demeyere Jozef Vandenborre fintoon Vandendaele Marcel Deboiserie Marcel Vandenberghe flntoon Prévost Hervé Eggermont Leon Matton Eric Byttebier Marcel

841 803 802 801 751 743 7£3 702 675 640

1968 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Vandenborre Roger Vandenborre flritoon Vandenberghe flntoon Demeyere Jozef Libbrecht Georges Verbrugge Dion Eggermont Leon Deboiserie Marcel Matton Eric Prévost Hervé Coucke Jerome Byttebier Marcel Claeys Tony Catteeuw Jacques Vandendaele Marcel Soetens Gilbert

850 834 798 783 760 753 747 735 726 725 724 721 712 693 644 628

Buiten wedstrijd Depraetere Jan Casier Henri Debruyne Jozef Eggermont René Matton Clotaire Matton Leon

898 780 775 700 504 340

1969

1 Vandenberghe flntoon 2 Demeyere Jozef 3 Eggermont Leon 4 Degroeve Erna 5 Casier Henri 6 Vandenborre Roger 7 Deboiserie Marcel 8 Verbrugge Dion 9 Verbaeys Robert 10 Matton Eric 11 Vandenborre flntoon 12 Soetens Gilbert 13 Libbrecht Georges 14 Janssens Rafaël 15 Boussemaere Erneric 16 D'Haene LUC

907 863 851 843 840 839 835 826 786 779 774 768 749 729 681 668

Buit en Medst r i .i d

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Vantomrne Jozef Debruyne Jozef Billentont Maurice Coucke Jerorne Catteeuw Jacques Byttebier Marcel Claeys Tony Vandenbroucke Paul Ysenbaert Christiaan

910 861 775 742 725 691 646 638 618


1970

Categorie ft > 70/100 l Vandenborre fintoon £ Vandenborre Roger 3 Casier Henri 4 Busscher Ignaas 5 Vantomme Jozef 6 Eggermont Leon 7 Verbaeys Robert 8 Degroeve Erna 9 Matton Eric 10 Deboiserie Marcel 11 Demeyere Jozef 1£ Janssens Rafaël 13 Verbrugge Dion 14 Soetens Gilbert 15 Byttebier Marcel

Categorie B < 70/100 + nieuwe leden

878 875 865 856 855 847 837 8£3 817 815 797 793 777 733 730

l D'Haene LUC £ 3 4 5

Foulon ftchiel Stock Roger Coussement flrmand Saey Pierre

771 765 686 668 593

Buiten wedstrijd Ysenbaert Christiaan Naessens Philippe Lapauw Dirk Dernoor Jan Boussemaere Erneric Tytgat John

18,6 14,0 13,0 11,8 10,9 5,0

Buiten nedstriid Billemont Maurice

800

1972 Categorie ft >= 88/100

Categorie B 80 t/m 87/100

Lobbens Robert

Vanhoegaerden Monique

Categorie C =< 79/100

1973

Categorie R > = 83/100 l £

Lobbens Robert Decaluwé flndré

3 De Clercq Jan 4 Busscher Ignaas 5 Casier Henri 6 Vandenborre Roger 7 Beunnens Raf 8 Vandenborre ftntoon 9 Vanhoegaerden Monique 10 Eggermont Leon

Categorie B >= 73/100 en < 83/100

953 943 9£1 893 889 883 873 850 848 841

Dewitte Philippe Callewaert John Boonaert LUC i en Vanhoucke flurèle Leperre Charles Saey Pierre De Cnudde Laura Coussement flrmand Vermeulen Roger

D'Heedene LUC

861

831 8£5 811 794 775 768 767 758 749 748 748

3 4 5 6

Janssens Rafaël Vandeplassche Pascal Delbecque Ignace Deboiserie Marcel 7 Verscheure Etienne 8 Vandenbroucke Jozef 9 Byttebier Marcel 10 Demeyere Jozef n Bovyn Gilbert Matton Eric

ia

Categorie C < 73/100 l £ 3 4 5 6 7 8 9

1

£ Messiaen Godfried

822 807 788 784 743 739 683 640 615

- 3-


1974 Indeling in categorieën Karabijn . ££

Luchtkarabijn

ft : >= 03/100 B : 73 t/m 8£/100 C : < 73/100

fl : >= 86/100 B : 83 t/m 85/100 C : < 83/100

Categorie ft

Categorie B

Decaluwé flndré

Bossuyt Ghisiain

Categorie C Beaupain Daniel

1975

Karabijn .32 LR Categorie ft > = 85/100

Categorie B 75 t/m 84/100

Lobbens Robert

Lotthior Johnny

Categorie C < 75/100 Vermeulen W. Luchtkarabijn Categorie fl >= 80/100

Categorie B < 80/100

Lobbens Robert

Lotthior Johnny

1976

Karabi.in -££ LR Categorie l >= 85/100

Categorie S 75 t/m 84/100

Decaluwé flndré

Bossuyt Bhislain

Categorie 3 < 75/100 Beaupain Daniel Luchtkarabijn Categorie ft >= 85/100

Categorie B < 85/100

Lobbens Robert

Decock Eddy

- 4-


1977 Karabijn .££ LR Categorie fl >= SO/100

Categorie B < 80/100

Decaluwé ftndré

fllgoet Pascal

Karabijn 10 nt Categorie fl

Categorie B

?

7

Pistool 10 m Categorie ft >= 80/100

Categorie B < 80/100

Decaluwé ftndré

Duthoy Jean-Marie 1 9 7 8 - 1 9 7 9

Indeling In categorieën : Karabijn .££

Gat. l Cat. £

>= 80/100 < 80/100

Karabijn 10 m Cat. l : > = 83,5/100 Cat. £ : 77 t/m 83,4/100 Cat. 3 : ( 77 en nieuwelingen Categorie l (7 K 400) l Lobbens Robert £ Maertens Ronny 3 De Clercq Jan 4 Paret Johan 5 Dewanckele Christine 6 fllleman Jean-Marie 7 Vanriest Marcel 8 Vandenborre Roger Duthoy Jean-Marie Depraetere Johny Decock Eddy Eggerrnont Donald Vanhoegaerden Monique Vanderneulebroecke Frank Casier Henri Decaluwé flndré fllgoet Pascal

Categorie £ (7 K £00) £570 £570 £495 £476 £470 2395 £301 ££79 £119 £103 (-1) £066 1981 (-1) 1933 (-4) 1000

1 £ 3 4 5 Ê

(-1) (-1) (-1) (-4) (-5) (-5)

910 742 704

Luchtpistool IQ m Cat. 1 : >= 83,5/100 Cat. 2 : 77 t/m 83,4/100 Cat. 3 ( 77 en nieuwelingen

5-

Depraetere Rudy Ollevier Gilbert

1154 1094

Depraetere Reginald Debaere Theo

1075 10£9

Lobbens Marnix Demeyere Jozef Vandevelde Freddy Dewaegeneere Ronny Decaluwé Ghislain Decuypere Chris Deboiserie Marcel

(-1) (-1) (-£) (-3) (-3)

976 8S£ 863 804 700 546 414

Huysman Leon Eggerrnont Tino

(-4) (-4)

464 334

T'Joens ftndré VandemeulebroEcke Raphaé'l Malfait Paul Matton Eric

(-5) (-6) (-6) t-6)

£35 139 1£5 103


l 9 B O Indeling in categorieën : Karabijn .22

Karabijn 10 m

Cat. l : >= 75/100 Cat. 2 : < 75/100 Cat. S ï nieuwelingen

Cat. l : >= 83/100 Cat. £ : 76 t/m 8£/100 Cat. 3 : < 76/100

Luchtpistool 10 m

Cat. l : >= 83/100 Cat. 2 : ( 83/100 LuchtDistool 10 m - Intervalcompetitie (10 x 200)

l £ 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 IA 15 16 17 18

Stichelbout Philippe Paret Johan Van flssche Ivan Thysebaert Eric Vandenborre Roger Dejonghe Gilbert Vercamer flnny Duthoy Jean-Marie Verbeke Roger Velghe flndré Neumann Georges Gpsorrrer Ivan Tack Rafaël Desramaults Erik Depraetere Johny Vacquier Rik Demeyere Jozef Deboiserie Marcel Derdeyn Mark Verriest Patrick Nuyttens Eddy De Clercq Jan Decaluwé ftndré Vandenborre flntoon Van Coppenolle Roger Busschaert fllbert Dewaele Bernard

1906 1798 1760 17£7 1720 17£0 1713 1710 1675 1673 166£ 1643 1489 1455 1447 1397 1349 1334 (-5) 874 (-5) 858

(-6) (-6) (-7)

(-7) (-7) (-8) (-9)

679 492 531 501 400 304 143

Pistool .22 (6 x 30 fix) l £ 3 4 5 6 7 S 9

Van Mille Willy Van flssche Ivan Vercamer flnny Neurnann Georges Velghe flndré Thysebaert Erik Dejonghe Gilbert Depypere José Verbeke Roger

10 Vacquier Rik 11 Van Coppenolle Roger

1668

1664 1640 1612 1599 1530 1516 1501 1418 1418 1418 1360

1 £ J o 4 5 6 7

Puntenmatchen (3 x (30 fix + 30 duel) ) Van Hille Willy Van ftssche Ivan Vercamer flnny Velghe flndré Depypere José Verbeke Roger Vacquier Rik

1660 1614 1591 1566 1556 1526 1478


1 9 8 1

Karabiin .22

Cat. l : >= 75/100 Cat. £ : 75 > gem >= 65 Cat. 3 : < 65 Pistool .32 (10 x 30 fix) Categorie l >= £55/300 l £ 3 4

Neumann Georges Verbeke Roger Vandenborre Roger Vandenborre flntoon Van Hille Willy Velghe flndré Vercamer flnny

Categorie 2 ( £55/300 £746

l

Dejonghe Gilbert

£674

£733

£

Holvoet Dirk

£560

£59£

3

Depypere José

4

Ryckebosch Hugo Verschoore John Vacquier Rik D'ftlrnagne flndré Busschaert fllbert Van Coppenolle Roger Berten Et ien Dekimpe Rnita

£5£3 (-5) 138£ (-5) 1339 (-7) 8£3

Categorie Old Boys l

2333

Demeyere Jozef

£409

£3fl£ (-1) £191 t-7) 683 (-8) 473 (-8) 467 (-8) 4£0 (-9) £45 (-9) £4£

Zwaar kaliber

Darras Daniel Crommelinck Gerard Van Hille Willy

(-6) 916 (-6) 896 (-9) £75

Puntenmatchen (6 x (30 fix + 30 duel)) l £

Van flssche Ivan Dejonghe Gilbert

3 4 5 6 7

Verbeke Roger Depypere José Ryckebosch Hugo Demeyere Jozef Casier Henri Dekirnpe flnita Velghe flndré Vandenborre flntoon Faust Margaretha Van Coppenolle Roger Glorieux Sebastiaan Speecke Willy Missiaen Willy Matton Eric

3253 3££3 3205 3096 3046 £851 £336 (-3) 111£ (-4) 1028 (-4) 994 (-5) 576 (-5) 480 (-5) 391 (-5) 366 (-5) £43 (-5) 66

In dit cornpetitiejaar werd een regelmatigheidscompetitie ingelast, waarbij matchpunten werden toegekend naargelang men een punt schoot dat kleiner, gelijk dan wel hoger lag dan zijn gemiddelde van het vorige jaar. Bedoeling hiervan was dat ook de minder goede schutters een titel zouden kunnen behalen, gezien zij slechts tegen zichzelf moesten schieten. Uitslag van deze regelmatigheidscompetitie Categorie l l £

Neumann Georges Verbeke Roger

3 4

Vandenborre flntoon Vandenborre Roger

Categorie 2 22 15 7 3 _ -j

l Holvoet Dirk 2 Ryckebosch Hugo 3 Dejonghe Gilbert 4 Depypere José

33 33 31 14


1982

Pistool .22 Categorie l >= £55/300

1

s 3 4 5 6

Mahieu Noël Verbeke Roger Velghe Rndré Neumann Georges Dejonghe Gilbert Holvoet Dirk Vandenborre ftntoon Van flssche Ivan

Categorie ^ < 255/300 12775 27£4 2710 2681 2657 2627 (-7) 768 (-9) 273

1 2 3 4 5

Depypere José Ryckebosch Hugo Verschoore John Demeyere Jozef Vacquier Rik D'fllmagrte flndré Decock Eddy Busschaert fllbert

2549 £514 2496 2461 £313 (-1) £138 (-7) 664

(-9)

£17

Punt enmat ch en (4 x (30 fix + 30 duel) ï £258 223£ ££01 2139

1 ü. 3 4

D' Hulst LUC Mahieu Moei Verbeke Roger Dejonghe Gilbert 5 Neurnann Georges 6 Ryckebosch Hugo 7 Demeyere Jozef a Casier Henri Van flssche Ivan Depypere José Vandenborre flntoon Taillieu Rudy D'fllmagne flndré Dekirnpe flnita Deboiserie Marcel

2146 2036 1990 1593 (-1) 1601

<-l) 1584 (-1) 1542 (-2) 856

(-3)

475

(-3) (-3)

436 410

1 983 Karabiin .22 LR - 50 m Staand Cateaorie 1 >= 75/100

Categorie 2 65 t/m 74/100

1

De Clercq Jan Duthoy Jean-Marie 3 Depraetere Johny 4 Dewitte Geert 5 Quintin Henri Del place Jean Naessens Fritz Decaluwé Rndré Temperman Gervais Libbrecht Philippe £

(-1) (-1) (-4) (-4) (-9)

813 808 793 768 764 701 654 501 473 65

1 £ 3 4 5 6 7

Categorie 3 < 65/100 1

a

Depraetere Reginald Christiaens Patrick

Sanctobin John Naert Philippe Vandenbogaerde Roos Vandevelde Freddy Ollevier Gilbert Foulon Roger Casier Henri Depraetere Rudy

776 775 740 730 661 654 605 (-3) 439

Categorie Dld Boys

590 498

1 £

- 8-

Debeuf Henri Mc Lean Norman Velghe Roger

65£ 533 (-8) 197


Karabijn . £2 LR - 50 m - 60 lippend 1

5720 5587 5545

Delplace Jean

2 Duthoy Jean-Marie 3 f-Ugoet Pascal 4 Quintin Henri 5 Debeuf Henri 6 Louagie Romain Dewitte Geert Decock Eddy Depraetere Johny Naessens Jan Gastel Yvan Debakker Jean-Pierre Desmet Eddy

544£

4974 4695 (-£) 4404 (-5) £800 (-7) 1679

Kruisbooq 30 m

1 £ 3 4 5 6 7 8

Duthoy Jean-Marie

391

Vandevelde Freddy Nuyttens Eddy Desmet Eddy De Clercq Jan Vanriest Marcel Casier Henri Decock Eddy

369 £41 ££7 £19 199 151 78

(-7) 155£ (-8) 1087 (-9) 566 (-9) 557

Karabijn 10 m (10 x 40 schot) ot) Categorie l l

Temperman Gervais

£ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Desmet Eddy Delplace Jean Naessens Jan Naessens Fritz De Clercq Jan Trouillez Martial Quintin Henri Duthoy Jean-Marie fllleman Jean-Marie Daems Patrick Debeuf Henri Mahieu Noël

Categorie 2

3591 3588 3586 3580 3551 3534 3509 3441 3426 3410 3354 3106 (-9) £97

1

3559

Dewitte Geert

£ Naert Philippe 3 Vandenbogaerde Roos 4 Depraetere Rudy 5 Vandevelde Freddy 6 Casier Henri Vanriest Marcel Depraetere reginald

3501 3395 3309 3£86 £996 (-7) 99£ (-9) 309

Categorie 3

1 £ 3

Vandeburie Marie-Claire

Ollevier Gilbert Daems flndré Loridon Patricia Delhaye Dirk Bouckenooghe Jean

3189

3085 £878 (-3) 1936 (-3) 175£ (-5) 14£1

Pistool 10 ra (10 M 40 schot) Categorie l >= 340/400 l

D'Hulst LUC

£ Mahieu Erik 3 Mahieu Noël 4 Dejonghe Gilbert 5 Darras Daniël 6

7 8 9 10 11

Desmet Eddy

Verbeke Roger Lafaut José Opsomer Ivan Duthoy Jean-Marie Daerns Patrick Stichelbout Philippe

Categorie 2 316 t/rn 339/400 3740 3704 3695 365£ 36£1 3614 3579 35£0 35£0 3374 3359 (-8) 767

Busschaert

Breyne

filbert

ftdrien

3445

3410

Cronimelynck Mare Neumann Georges

3378 3314

Demeyere Jozef Desramaults Erik

3183 (-8) &44

Categorie 3 < 316/400 Caestecker Thierry

Vacquier Rik Vandenbraembussche Edwin Naessens Fritz Casier Henri Naessens Jan

3258

3173 3133 310£ £66& (-7) 954


Pistool 50 ra (10 x 60 schot) 1 D'Hulst LUC 2 Mahieu Erik 3 Darras Daniël Qpsorner Ivan Neumann Georges Mahieu Noël Desramaults Erik

5374 5168 4900 (-£) 3653 (-5) (-6) £008 (-7) 1171

Pistool 25 m Categorie l >= £55/300 + nieuwe l £ 3 4 5 6

D'Hulst LUC Mahieu Noël Dejonghe Gilbert Verbeke Roger Neumann Georges Depypere José Holvoet Dirk Caestecker Thierry Vandenborre fintoon Desmet Eddy Vandenberghe Thierry

(-1) <-£) (-6) (-8) (-9)

Categorie £ < £55/300

£834 £799 3747 £737 £674 £53£ £411 1770 10£3 555 £83

l £ 3

Decaluwé flndré D'filrnagne ftndré Demeyere Jozef Deboiserie Marcel Verschoore John Ryckebosch Hugo Vacquier Rik Casier Henri

(-7) (-8) (-8) (-8)

£602 £446 £436 886 777 476 459 347

Puntenmatchen l £

D'Hulst LUC Dejonghe Gilbert

£289 £197

3

Verbeke Roger

£16£ £148 19£7 1747 1705 15£9

4 Decaluwé André 5 Demeyere Jozef 6

Lecornpte Bob

7

Casier Henri Neumann Georges Mahieu Noël Vandenberghe Thierry Depypere José Vandenborre flntoon Deboiserie Marcel Vacquier Rik

(-1) (-3) (-3) (-3)

(-3) (-3) (-3)

544 537 5£5 496 496 495

1984

Karabijn _50_. m ~ Staand Categorie l >- 75/100 + nieuwe l £

Debakker Jean-Pierre Veroone Mare

3 Barnelis Ronny 4 Ducatteeuw Bernard 5 Delplace Jean 6

De Clercq Jan

7 Duthoy Jean-Marie 8

Messelis L.

9 Naessens F r i t z 10 Daems Patrick 11 Busschaert fllbert 12

Declercq fi. Ternperman Gervais

Categorie £ 65 t/m 74/100

868 86£ 843 SIS 806 794 768 767 696 659 553 430 (-1) 688

l £ 3 4

Vandenbogaerde Roos Vandevelde Freddy Quintin Henri Dllevier Gilbert

5 6

Foulori Roger Casier Henri Depraetere Reginald Depraetere Rudy

771 7£3 687 651 633 615 (-7) 165 (-9) 46

Categorie 3 ( 65/100 l

10 -

Christiaens Patrick

576


Dewitte Geert Valck P. Breyne fldrien Mahieu Noël

(-6) 3£9 (-6) 320 (-6) £70 (-9) 62

Categorie Gld Boys 1 2

Debeuf Henri Velghe Roger Deboiserie Marcel Lannoy W.

620 456 (-1) 484 (-9) 49

Karabijn 50 m - 60 liggend 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12

Veroone Mare Banieiis Ronny Brunin Jean Debakker Jean-Pierre Spreux Edmond Decock Eddy Paret Johan Quintin Henri

5834 5781 5724 5720 5677 5610 5588 5487

Debeuf Henri

5156

Dekeyzer Daniël Deconninck Philippe Declercq Yves Louagie Romain Vervaeke G. Delplace Jean Dewitte Geert ftlgoet Pascal Verbeurgt J. P. Desrnet Nick

4750 4435 3721 (-1) 4182 (-1) 3480 (-3) 3931 (-4) 3312 (-9) 560 (-9) 457 (-9) 389

Karabijn 10 na Categorie 2

Categorie l 1 2 3 4

Debakker Jean-Pierre Barnelis Ronriy Delplace Jean Decaluwé flndré

5

Naessens Jan

Ê Naessens Fritz 7 Trouillez Martial 8 Duintin Henri 9

Temperrnan Gervais

10 Duthoy Jean-Marie 11 12

Naert Philippe Mesdag ftdelson

13 fllleman Jean-Marie 14 15

De Clercq Jan Foulon Roger

16 Brunin Jean 17 Rysselinck LUC 18

Dekeyzer Daniël

19 Deconninck Philippe 20

Deworrn M.

21

Temperman Baëtan

22 23

Declercq R. Deworm Isabelle Vanreckem J. L. Verbeurgt J. P. Desmet Marijke Donckels C. Dewitte Geert Chapeyron Jean-Pierre Decaluwé Ghislain

(-3) (-4) (-5) (-5) (-6) (-7) (-9)

3692 3663 3616 3603 3585 3583 3547 3521 3514 3513 3508 3449 3370 3287 3121 3049 3020 2904 2704 2525 2470 2461 2326 1930 1517 1473 1075 1267 953 349

l

Daems Patrick

3488

£ 3

Vandenbogaerde Roos Depraetere Rudy

3458 3364 3249 3232 3210 2991 1936 Ê34 617 350

4

Vandevelde Freddy

5 6 7

Vandeburie Marie-Claire Debeuf Henri Casier Henri Vanriest Marcel Libbrecht P. Depraet ere Reg i nald Sanctobin John

(-4) (-8) (-8) (-9)

Categorie 3 l £ 3 4

Dllevier Gilbert Loridon P. Daems flndré Christiaens Patrick

3090 2B20 2810 £793


Pistool 10 m Categorie 1 >= 340/400

1

e 3 4

5 6 7

a 9 10

u 12 13 14 15

16 17 18

19 £0 £1 ££ £3 £4 £5

Mahieu Erik Mahieu Moei Darras Daniël Dejonghe Gilbert Paret Johan Verbeke Roger Veroone Mare Velghe flndré Opsomer Ivan Breyne fldrien Dragon Marnix Lafaut José Dierckens Lydie Busschaert fllbert Daerns Patrick Rysselinck Georges Deworm Ghislain Depypere José Masschelein Franky Chapeyron Jean-Pierre Eekhout Pierre Hooghe 6eert Quintin Henri Bosschaert LUC Deel er cq Yves Dejonghe Guido D' Hulst LUC DecaHiwé Ghislain

Categorie 2 316 t/m 339/400

3701

1

3701

£ Duthoy Jean-Marie 3 Neumann Georges

3660 3601

3574 3573 35££ 3508 3487

Crommelynck Mare

4 Demeyere Jozef Decock Eddy

1

Naessens Fritz

£ Naessens Jan

3460 3447

3 Vandenbraembussche Edwin 4 Deboiserie Marcel 5 Casier Henri Vacquier Rik

339£ 3344 3237 3£49 3£48

(-8)

64£

Categorie 3 < 316/400

3471

3431

3389 3377 336£ 3£££

33£3 318£ 3145 £994 £659 (-4) 178£

3197 3163 3140

3097 3097 £98£ £340 (-1) £446 (-7) 1085 (-7) 85£

Pistool 50 m (4 K 60 schot)

1 o L. 3 4

Mahieu Erik D'fllrnagne Pndré Opsomer Ivan Casier Henri Darras Daniël Geryl Gilbert Mahieu Noël

2087 1963 1781 i £70 (-1) 1477 (-£) 103£

<-3)

446

Pistool 85 m Categorie 1 >= £55/300 + nieuwe

i Mahieu Noël o i_

3 4 5 B 7 fl 9 10 U 1£ 13

Dejonghe Gilbert Holvoet Dirk Velghe flndré Neurnann Georges Verbeke Roger Trouillez Martial Depypere José Opsomer Ivan Desrarnaults Erik Rysselinck Georges Breyne fldrien Vandenborre flntoon

Categorie £ < £55/300 £846 £7£9 £715

£696 £659 £657 £636 £614

£589 £478 £444 £4£4 £418

1

Demeyere Jozef Busschaert fllbert Ij D'fllmagne flndré 4 Vacquier Rik 5 Deboiserie Marcel 6 Casier Henri c'

3507 £504 £4£3 £315

£££3 1675


14 15 16

Colaert Henri Vandenbraembussche Edwin Lepoutre Bart D'Hulst LUC Seys Philippe Darras Daniël Cromrnelynck Mare ftlgoet Pascal Herman fllain De Bouver Guy

2412 2256 2225 (-3) 1961

(-3) 1544 (-4) 1496 (-4) 1090 (-5) 1313 (-8) 500 (-9) 157

Puntenmatchen (4 x) l D'Hulst LUC £ Trouillez Martial 3 Dejonghe Gilbert 4 Verbeke Roger 5 Darras Daniël Ê Neurnann Georges 7 fllgoet Pascal 8 D*filmagne flndré 9 Rysselinck Georges 10 Demeyere Jozef U Deboiserie Marcel 12 Casier Henri 13 Lecompte Bob Mahieu NOBl Decock Eddy Decaluwé Ghisiain Decaluwé findré Velghe flndré Vandenborre flntoon Opsorner I van Desramaults Erik

2888

(-1) (-1) (-1) <-£> (-£) (-3) (-3) (-3)

2209 2202 2146 £069 2060 2034 1993 1959 1900 1743 1568 1553 1679 1392 1360 995 524 515 507 434

1 9 B 5

Karabijn 50 m - Staand

e uwe Categorie l >= 75/100 + nieuwe Coussement Paul Debakker Jean-Pierre De Clercq Jan Mesdag fldelson Ternperman Gervais Duthoy Jean-Marie Vandenbogaerde Roos Christiaens Patrick Catteeuw José Banielis Ronny Bellernans Chris De Roose Rudy Germonprez J.-Cl. Van Dosthuyse Jacques Coussement Bart Brunin Jean Bouvry Claude Van Querre Francis Zigante Yves

(-1) (-5) (-5) (-5) (-6) (-7) (-7) (-7) (-8) (-8) (-9)

Categorie £ 75 > gern >= 65/100 888

1

Daems Patrick

856 780 771 768 766 708 629 596 402 346 321 174 257 250 186 142 130 80

£ 3 4

Naessens Jan Duintin Henri Vandevelde Freddy

5

Casier Henri Naessens Fritz Vanriest Marcel

826 789 746 745 578 (-5) 320 (-6) 320

Categorie 3 < 65/100 1 2

Foulon Roger Qllevier Gilbert Busschaert fllbert

654 641 (-5) 324

Cateaorie Dld Bovs 1

Debeuf Henri

691

2 3

Deboiserie Marcel Velghe Roger

487 432

- 13 -


Karabi.in 50 m - 60 lippend l

Coussement Paul

£ 3

Vari Herreweghe Mare Bamelis Ronny

4

Mesdag fidelson

5 Brunin Jean 6 Decock Eddy 7 Spreux Edmond 8 Quintin Henri 9 Debeuf Henri 10 Deconninck Philippe 11 Dekeyzer Daniël 12 Louagie Rornain Bellemans Chris Vanwynsberghe Sigrid ftrckens Geert Van Quekelberghe Wilfried Van Reckern Geert Beryl Gilbert Zigante Galiano Vandecasteele Pierre Vanhoenacker flxel Bouvry Claude Declercq Yves Naessens Jan

Sport karabi.in (71500)

5901

1

5838 5833 5793 5724 5651 5638 5430 5£13 5072 4969 4551 (-3) 4052 (-4) 3380

(-4) (-5) (-6) (-7) (-7) (-7) (-7) (-6) (-8) (-9)

Paret Johan Ge i rnaert R i chard Taillieu Rudy Fasseau Maurice Oesmet Niek Deelercq Yves Dedeken Ronny Deworm Ghislain

<-£) t-3) (-3) (-3) (-3) (-4) (-4)

1095 598 4£4 398 363 334 189 179

2374 £871 £374 1729 1478 1446 1205 1113

666 534

Karabijn 10 m Categorie l

l £ 3 4 5 6 7 8 9 10

Coussement Paul Debakker Jean-Pierre Bamelis Ronny Dewitte Geert Delplace Jean Temperman Gervais Trouillez Martial Duthoy Jean-Marie De Clercq Jan Quintin Henri

11

Mesdag

Categorie £

fidelson

1£ Vanwynsberghe Sigrid 13 Sanctobin John 14

Daerns Pat riek

15 16 17 18 19 £0 £1

Bartier Jeanine Catteeuw José Vandecasteele Pierre Velghe LUC Verschoore John Rysselinck Regine Velghe Kurt Van Oosthuyse Jacques Naessens Jan Naessens Fritz Coussement Bart Vanhoutteghern Christ Bellemans Chris Decock Eddy Vandenbogaerde Roos ftllernan Jean-Marie Debaere Danny Decaluwé flndré

(-£) <-£) (-3) (-3) (-3) (-3) (-6)

(-6) (-6) (-7) (-9)

3715 3653 3641 3617 3607 3565 35£4 3510 3472 3435 3424 3333 3326 3320 3172 3101 3083 £948 2891 £856 2497 2870 £858 2516 2505 1813 1575 1385 1349 1347

1 a i-

3 4 5 6

Vandevelde Freddy Varvriest Marcel Depraetere Rudy Debeuf Henri Qllevier Gilbert Casier Henri

34£9

3317 3174 3078 £901

Cateporlg 3

1 £ J 4 5 & 7

a

439 350 - 14 -

Desmet Marijke

Rysselinck LUC Foulon Roger Brunin Jean Christiaens Patrick Deconninck Philippe Dekeyzer Daniël Temperman Gaëtan Loridon Patricia

3351 3206 3149 3145 £939 £929 £919 2695 (-3) £81


Pistool 10 m

Categorie 1 >= 340/400

1 Mahieu Erik Darras Daniël 3 Mahieu Noël 4 Dejonghe Gilbert 5 Verbeke Roger 6 Deconinck Johrmy 7 Crornmelynck Mare 8 Velghe findré 9 Busschaert fllbert 10 flllaert Romain il Derneyere Dirk 12 Deveugele Eric 13 üpsomer Ivan 14 Mesdag fldelson 15 Hooremari Philippe 16 Vandecasteele Pierre 17 Dedeken Rony 18 Rysselinck Mare Dierckeris Greet Dierckens Lydie Breyne fldrien Lafaut José Rouzeré Mare Vuylsteke Patrick Priem Martin De Roose Rudy Demeulerneester Fabien

£

Categorie a 316 t/m 339/400 3706 3687 3656 3618 3577 3553 3495 3442 3418 3413 3378 3357 3350 3£76 3214 3189 3100 £966 <-!> 3£37

(-1) (~1) (-1) <-£> (-£)

(-3) (-3) (-4)

3£14 3170 3153 ££4£ £095 £470 1944 £038 1483

Vandevoorde Mare

(-5)

Derycke Philippe Fasseau Maurice Paret Johan Dragon Marni« Desmet Nick

(-5) 977 (-6) 1335 (-7) 1091 (-7) 986 (-7) 8£7 (-8) 681 (-8) 597 266 (-9)

Ollevier Johrmy

Devos Patrick Vanhaverbeke Gino

Pistool 50 ra (10 x 60 schot) 1 Mahieu Erik •-. i_ Paret Johan 3 Darras Daniël Casier Henri

D' ftlmagne flndré Mahieu Noël

sesa 5043 4647 (-5) 169& <-7) 1470 (-8) 912

- 15

1 £ 3 4 5 & 7

a

Poleyn Jan

Chapeyron Jean-Pierre Naessens Fritz Daems Patrick Rysselinck Georges Duthoy Jean-Marie Deworra Ghislain Demeyere Jozef Depypere José Naessens Jan Decock Eddy Masschelein Franky

3582

3491 3341 3339 3334 3308 3£93 3168 i-i) 2821 <-£> £519 (-7) 946 <-8) 648

Categorie 3 < 316/400

i

Eekhout Pierre

£ Vandenbraernbussche Edwin 3 Vacquier Rik 4 Deboiserie Marcel

5 Casier Henri

3350 3163 3071 3049 £688

Declercq Yves

(-5) 1013

Quintin Henri

(-7) 899

Bosschaert LUC

(-7)

Dejonghe Guido

(-8) 556

675


Pistool £5 m

Categorie l >= 255/300 + nieuwe l £

Mahieu Erik Zigante Yves

4 Dejonghe Gilbert 5 Holvoet Dirk 6 Velghe Ondré 7 Verbeke Roger B Trouillez Martial 9 flllaert Rornain 10 Neurnann Georges 11 Opsorner I van i£ Spreux Edmond 13 Verschoore John 14 Deveugele Eric 15 Demeyere Jozef 16 Depypere flndré 17 Deworm Ghislain 18 Zigante Galiano 19 Depypere José £0 Louagie Rornain £1 Velghe Roger fllgoet Pascal Vandenbroucke Patrick

Dejonghe Guido Masschelein Franky

i \ i ï ï ï ï i i ï i ï i i ï t ï i ; : (-5) :

Categorie g < 255/300

Desrarnaults Erik Mahieu Noël i Rysselinck Georges Breyne fldriën Busschaert fllbert Colaert Henri Deboiserie Marcel Casier Henri D'fllmagne flndré Vandenbraembussche Edwin Seys Philip Crommelynck Mare

(-7)

(-7) (-8)

Puntenmatchen

1

Zigante Yves

2376

£ Mahieu Noël 3 D' Hulst LUC 4 Dejonghe Gilbert

2259

5 Trouillez Martial 6 Verbeke Roger 7 Dpsomer Ivan 8 Velghe flndré 9 D'fllrnagne ftndré 10 Deveugele Eric 11 Demeyere Jozef 1£

Rysselinck Georges

13 Colaert Henri 14 Deworm Ghislain 15 16

Deboiserie Marcel Casier Henri Vandenberghe Thierry

Neumann Georges Decaluwé Bhislain Vandenborre flntoon Vacquier Rik

Decock Eddy Depypere José

Decaluwé flndré Vandenbroucke Patrick

(-1) (-1) (-1)

(-2) (-£) (-£) (-3) (-3) (-3)

££57 £223 ££16 £148 £104 2094 £061 £008 1975 1958 1956 1331 1651 1412 1688 1473 1081 1011 978 933 523 502 485

- 16 -

3667

(-4) (-5) (-8) (-9)

£613 £56£ 3370 £35 i £167 1660 1441 1147 410 £45


i 9a 6 Karabijn 10 m Categorie^ i l

£ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 i£ 13 14 15 16 17 10 19 £0

Categorie £

Coussement Paul

Debakker Jean-Pierre Bamelis Ronny Dewitte Geert Naessens Fritz Bouqué Roland Quintin Henri De Clercq Jan Van Quekelberghe Wilfried Vermeersch Tina Daerns Patrick Duthoy Jean-Marie ftnckaert Marie-Thérèse fludenaert Monique Vanderbeken Remi De Busschere Karin Deweirdt Claude Petrens Mark Plowy Maurits Missiaen Willy Delplace Jean Naessens Jan

Ternperman Servais Mesdag fldi De Cock Patrick Vandevelde Freddy Sermant Jean-Pierre Van Brussel flndré Trouilles Martial Van Elslande Jean-Pierre Naert philippe

(-1) (-3) (-3) (-3) (-3) <-4) (-4) (-5) (-5) (-7) (-8)

3774 3688 3686 3680 3596 3560 3554 3519 3491 34££ 339£ 3357 3349 33£4 3290 3£66 3006 £881 £614 £304 3£84 £530 £475 £451 1893 £037 1957 1816 1758 804 705

Pistool 10 m

Categorie 2 335 t/m 354/400 + nieuwe

Categorie l >= 355/400

i

Mahieu Erik

£

Darras Daniè'l

3

Deconinck Johny

4 5

Dejonghe Gilbert Paret Johan

6 Verbeke Roger Mahieu Noël Poleyn Jan

3694 3684 3674 3616 3615 3503 (-5) 1839 (—5) 1784

Categorie 3 ( 335/400 l £

Mesdag fldelson Deworm Ghislain

3

Daerns Patrick

4 5

Rysselinck Georges Depypere José

6 Dedeken Rony 7 8

Naessens Fritz Rysselinck Mare

3436 3385 3353 3£88 3£60 3£43 3££3 3188

1 £

3 4 5 6 7 B

10 11 1£ 13 14 15 16 17 18 19

- 17 -

Vergeylen rené

3624

Breyne fldrien flllaert Rowain

3536 3475

Dutré Dirk

3463

Holvoet Dirk Velghe flndré Cromrnelynck Gerard Duthoy Jean-Marie Eekhout Pierre

3453 3448 3438 3431 3431

Balde Willy Deveugele Eric Busschaert Dewaele Bernard Devos LUC

3381 fllbert

3378 3351 3£53 3197

Collard-Bovy Jean-Pierre

3040

Desmet Niklaas

£9£i

ftmpe Yves Vanhaverbeke Willy

£84£ £809

Verbaeys Gaston

£750


9 10 11 1£ 13 14

Naessens Jan Derneyere Jozef Vanhaverbeke Gino Vandevoorde Mare Casier Henri Deboiserie Marcel Quintin Henri Derycke Philippe Vandecasteele Pierre Deroose Rudy Hooreman Philippe Rouzeré Mare

3184

£0

308£ 30£7

£914 2808 2739 (-3) £095 (-4) 1964 (-5) 1566 (-7) (-9)

(-9)

Vandaele Christine Vanderbeken Remi Gussé Eric Gussé Rudy Opsomer Ivan Dragon Marnix Crornrnelynck Mare Chapeyron Jean-Pierre Mesdag Filip

£686 (-3) £310 (-3) 1965 (-3) 17£7 (-6) 1345 (-7) 1007 (-8) 687 (-9) 363 (-9) 331

811 3£4 £86

Pistool £5 m Categorie l >= £70/300

Categorie 2 £55 t/m £69/300 + nieuwe

l £

Mahieu Erik Mahieu Noël

3

Dejonghe Gilbert

2778 £745 2744

4

Holvoet Dirk

£706

Categorie 3 < £55/300 l Busschaert fllbert £ Deveugele Eric 3

£533 £350 £338 £££4 ££08 1778 1756 1468

4 Colaert Henri 5 D'ftlmagne findré 6 Deboiserie Marcel 7 Louagie Romain Casier Henri

9

Veighe Roger Zigante Galiano De Jonghe Guido

(-8) (-9)

469 166

Puntenmatchen

1 Mahieu Noël 2 Dejonghe Gilbert

3228

3

Verbeke Roger

4

Trouillez Martial

5

Opsorner I van

£140 £101 £091 £057 £044 £044 1981 1949 1878 1873 1831 1602 159£ 1584 1083 1034 883 498 - 18

6

Deveugele Eric

7

D'fllrnagne flndré Rysselinck Georges

9

saos

Deworrn Ghislain

10

Colaert Henri

11 12

T a i l l i e u Rudy Derneyere Jozef

13

Vanriest Marcel

14 Deboiserie Marcel 15 Casier Henri Mesdag F i l i p D'Hulst LUC Veighe ftndré Neurnann Georges Vandenborre flntoon

3 4 5 6 7

2535

Deworrn G h i s l a i n

8

1 •-p i_

(-1) (-£> <-£> (-2) (-3)

9 10 11 12 13 14 15 16

Fasseau Maurice Verbeke Roger Veighe flndré Rysselinck Georges Trouillez Martial flllaert Romain Dewaele Bernard Depypere José Breyne ftdrien Opsorner I van Derneyere Jozef De Tender Walter Braems Ronny Choteau fllbert Van Elslande Jean-Pierre Christiaens Patrick Verschoore John Taillieu Rudy Mesdag Filip Neurnann Georges Poleyn Jan Crornmelynck Gerard Plowy Maurits

2722 £71£ £698 2623 £613 £600 £543 £543 £434 £484 £476 £449 £101 £066 1986 1655 (-1) £3£1 (-1) ££37 (-3) 1861 (-3) 1855 (-3) 1817 (-8) 413 (-9) 154


1987

Karabijn 50 m - Staand Categorie l >= 75/100 + nieuwe l Coussement Paul 8 Coussement Bart 3 De Tender Walter 4 Vanderbeken Remi 5 De Clercq Jan Barnelis Ronny Van Brussel flndré Decock Eddy Mahieu Noël Vanriest Marcel Mesdag ftdelson

Categorie 2 65 t/m 75/100

869 80&

1 £

606

757 781 (-5) (-7) (-7) <-7)

433 230 ££8 ££0 (-8) 1£3 <-9) 74

Velghe LUC Ollevier Gilbert Vandevelde Freddy Vandenbogaerde Roos Cateporie 3

1

e

761 645 (-7) £23 (-8) 151

( 65/100

Foulon Roger Velghe Roger Christiaens Patrick

603 540 (-4) 384

Karabijn 50 m - 60 lippend l

Coussement Paul

£ 3 4

Vanherreweghe Mare Mesdag ftdelson Vergeylen René

5934

5864 5850 5833 5806 5 Vandercruyssen Chris 6 Brunin Jean 5770 7 Vanwynsberghe Sigrid 5758 8 Bouqué Roland 5757 9 Staelens Noël 57£4 10 Bamelis Ronny 5718 11 Vermeersch Tina 5662 5600 1£ Spreux Edrnond 13 De Tender Walter 5583 14 Claes Frans 5567 5378 15 Dekeyzer Daniël 16 Deconninck Philippe 5£94 17 Velghe LUC 4708 (-£) 4463 Dutre Dirk Van Quekelberghe Wilfried (-5) £903 Van Brussel ftndré (-5) £8£4 Declercq Rosita (-7) 1583 flrckens Geert (-7) 1365

Coussement Bart

(-9)

571

Krui_sbQQ_q_.30 m Coussement Paul Naessens Jan Vergeylen René Van Quekelberghe Wilfried Vermeersch Tina Decock Eddy

874 858 809 805 763 (-9) 7£

Kar a b i.j n 10 m

Categorie l >= 340/400 + nieuwe

Categorie £ 315 t/m 340/400

Coussement Paul

3754

Dewitte Geert

3744

Velghe LUC Vanderbeken Remi

3525 344£

Bamelis Ronny Debakker Jean-Pierre

3730 3723

Daems Patrick Ollevier Gilbert

3381 3155

- 19 -


5

Coussement Bart

6

Del place Jean

7 8 9

De Tender Walter Mesdag Adi Verhulst Roger

10

De Clercq Jan

11 1£ 13 14 15

Rysselinck LUC Pieters Christiane Vanwynsberghe Sigrid Soitte René Deelercq Rosita Van Quekelberghe Wilfried Van Brussel ftndré De Wilde Jan Naessens Jan Vandevelde Freddy Delrue Jean-Francois Ternperman Gervais Bouqué Roland

(-1) (-2) (-2) (-4) (-5) (-7) t-9) (-9)

3700 3682 3670 3508 3469 3457 3391 3362 3306 3276 3211 3130 2894 2894 £17£ 1695

Bartier Jeanine Verschoore John Vandecasteele Pierre Rysselinck Regine

(-3) 2384 (-3) 2203 (-4) 1932 (-8Ï 669

Categorie 3 < 315/400 1 Nuyttens Hannelore £ Casier Henri 3 Foulon Roger 4 Brunin Jean Nuyttens Dieter Christiaens Patrick De Clercq Francis

3241 3177 3150 £887 (-7) 886 (-9) £77 (-9) £55

956 360 353

Pistool 10 m Categorie l >= 355/400

Categorie £ 335 t/m 355/400 + nieuwe 3777

l Masset Buy £ Darras Dan i el 3 Mahieu Erik 4 Deconinck Johny 5 Vergeylen René 6

Dejonghe Gilbert

7

Verbeke Roger

368£ 368£ 3671 3660 3579 3510

Categorie 3 < 335/400 3467 3££0

l Depypere José 'd Dedeken Rony 3 Vanhaverbeke Willy 4 5 6 7

Derneyere Jozef Deboiserie Marcel Bussé Rudi Vander beken Remi Derycke Philippe Rysselinck Mare Vanhaverbeke Gino Collard-Bovy Jean-Pierre Ptrnpe Yves Verbaeys Gaston Naessens Jan Vandecasteele Pierre

(-2) (-5) (-5) (-6) (-7)

3173 3162 £899 £646 £507 £60£ 1637 1600 1£99

883

(-8) 476 <-9> (-9)

333 3££

Pistool 50 m Mahieu Erik D'fUmagne André Dewaele Bernard

5202 4B71 (-8) 79£

1 £ 3 4

5 6

7 8 9 10 11

IS 13

14 15

Coorevits Patrick ftllaert Romain Breyne fldrien ftlferink Wim Velghe flndré Eekhout Pierre Busschaert fllbert Verhulst Roger Deveugele Eric Dewaele Bernard Waelkens Philippe Duthoy Jean-Marie Daerns Patrick Colyn Rdiel Dejonckheere Patrick Deparnelaere Etienne Grauman Lothar Crommelynck Berard Dutré Dirk Mesdag fldi Holvoet Dirk Dpsomer Ivan

(-2) (-3) (-4) (-5) (-5) (-5) (-8)

3685 3564 35£6 3499 3479 3468 3421 3407 3401 3397 3395 3392 3316 3011 £985 2480 £1B£ £041 1769 1769 1722 6££


Pistool 25 m Categorie l >= 270/300

Categorie 2 255 t/m 269/300 + nieuwe

1 Mahieu Erik 2 Fasseau Maurice 3 Verbeke Roger 4 Dejortghe Gilbert

£778 £726 2722 2716

Categorie 3 < £55/300 1 2 3 4 5 6 7 8 3

Darras Dam el Deveugele Eric Depypere José De Tender Walter D'fllrnagne flndré Colaert Henri T a i l l i e u Rudy Choteau fllbert Van Elslande Jeart-Pierre Christiaerts Patrick Cromrnelynck Gerard Deboiserie Marcel Velghe Roger

£706 2586 2579 £448 2409 2678 2372 £139

£025

(-1)

1451

(-2) 1653 (-5) 99£ (-8) 283

Pistool 25 Tm -Zwaar kaliber l £ 3 4 5 6 7

Fasseau Maurice flllaert Romain Darras Daniël Vandekerckhove Roger Braerns Ronny Busschaert fllbert Verbaeys Gaston Dejonghe Gilbert Velghe flndré

2666 2632 £597 24B8 ££11 2172 1851 (-£) 1369 (-8) 495

P unt enmat ch en 1 Dejonghe Gilbert 2 Dewaele Bernard 3 Deveugele Eric 4 Rysselinck Georges 5 Dpsomer Ivan G Taillieu Rudy 7 Deworm Ghislain Velghe flndré Vandenborre ftntoon Derneyere Jozef Deboiserie Marcel Colaert Henri Vanriest Marcel Verbeke Roger D'fllrnagne flndré Duthoy Jean-Marie

£177 £165 £128

£034

(-1) (-1) (-1) (-1) (-£> (-2) (-3) (-3) (-3)

2017 1885 1839 1576 1508 1475 1135 374 838 540 512 494

_ i—i 01

1 Deconinck Johny £ Vergeylen René 3 Velghe flndré 4 Rysselinck Georges 5 flllaert Rornain 6 Dewaele Bernard 7 dejonckheere Patrick 8 Duthoy Jean-Marie 9 Opsorner Ivan 10 Busschaert fllbert 11 Loncke Ronny i£ Demeyere Jozef 13 Fasseau flrthur 14 Brunin Jean Vandecasteele Pierre Coorevits Patrick Poleyn Jan

2822 £783 £69£ £6£9 £6£5 £605 £569 £490 2478 2473 £463 £451 £251 £216 (-7) 667 (-8) 5£5 (-8) 486


1988 Karabijn 50 m - Staand Categorie £ 65 t/m 74/100

B u we Categorie l >= 75/100 + nieuwe

l Coussement Bart £ Coussement Paul 3 De Tender Walter 4 Debakker .Jean-Pierre 5

Velghe LUC

6 7 8 9

Ducatteeuw Bernard Duthoy Jean-Marie Vanwynsberghe Sigrid Qllevier Bilbert Catteeuw José Mesdag Adelson Vanbrussel flndré De Clercq Jan Vandenbogaerde Roos Vandevelde Freddy Mahieu Noël

89£ 888 841 838 807 789

1 Ë

Vanriest Marcel Foulon Roger Velghe Roger Casier Henri

710 608 (-3) 333 (^6) £78

Categorie 3 < 65/100

732 (-4) (-5) (-6) (-6) t -7) (-8) (-9)

Christiaens Patrick

700 617 397 393 333 £77 ££5 147 68

(-8) 100

Karabijn 50 m - 60 schot liggend iggend Categorie l >= 580/600 + nieuwe i e uwe

Categorie £ < 580/600

1

Coussement Paul

5919

2

Mesdag fldelson

5816

3 4 5

Vandercruyssen Christ Staeleris Noël Vergeylen René Brunin Jean Mathon Freddy Vanherreweghe Mare Coussement Bart

5766 576£ 5719 (-1) 5104 (-1) 5077 (-6) £34a (-6) ££67

1 £ 3 4 5 6

Vanwynsberghe Sigrid Claes Frans De Tender Walter Raevens Philippe Velghe LUC Ver meer sch T i na Verledens Gino Vanbrussel Cosaert Franky Spreux Edrnond

<-£)

flndré

(-5) (-9) (-9)

5736 5675 5671 5653 5613 5594 4466 £845 556 534

Kruisboog 30 m l

Coussement Bart

£

Coussement Paul

3

Vermeersch Tina

4

ftlferirïk Wira Vergeylen René

920 831

818 (-7) £11

Karabijn 10 m Categorie l >= 345/400 + nieuwe i e uwe l H

Coussement Bart Coussement Paul

3 4

Dewitte Geert Debakker Jean-Pierre

5 6

De Tender Walter Delplace Jean

7

Dehon Jean-Luc

8

Velghe LUC

9

Verhulst Roger

Categorie £ 320 t/m 344/400

3805 3741 3733 37£7 3664 3656 3603 3579 3557

1 Bart i er Jeannine £ P i et er s Christ i ane 3 Daems Patrick 4 Vandecasteele Pierre 5 Deel er cq Rosita 6 Ollevier Gilbert Vandevelde Freddy Nuyttens Hannelore

- ££ -

3448 3447 3399 3398 3£36 3119 (-3) £356 C-8) 665


10 11 12 13

Ducatteeuw Bernard Verledens Gino Vanwynsberghe Sigrid Vandermeirssche Clementine Vanderbeken Remi (-1) Laroy Hendrik (-4) De Clercq Jan (-4) Vanbrussel Pndré (-5) Vergeylen René (-5) Mesdag Pdelson (-8) De Bondt Tilly (-8)

3533 3471 3260 3253 3033 2018 201B 1759 1759

Categorie 3 < 320/400 1 £

Vanriest Marcel Casier Henri Foulon Roger Dewilde Jan Brunin Jean

3157 3025 (-1) £685 (-7) 805 (-9) 306

684 574

Pistool 10 m Categorie l >= 355/400 + nieuwe ieuwi

Categorie Z 335 t/rn 354/400

3

1 2 3

Masset Buy Mahieu Erik Darras Daniël

4

Coorevits Patriek

5 6 7 8 9

Vergeylen René Dejonghe Gilbert Pllaert Romain Voet J. Pott ie Ivan Eekhout J. Spreux Edmond Deconinck Johnny Masschelein L.

3736 3728 3677 3672 3614 3567 3511 3418 3391 (-3) 2194

(-7) 937 (-8) 744 (-9) 344

fllferink Win Verhuist Roger Eekhout Pierre Mesdag fldelson Verbeke Roger Dewaele Bernard Velghe Pndré a Duthoy Jean-Marie 9 Depypere José 10 Deveugele Eric Waelkens Philippe Crommelynck Gerard Busschaert Plbert Daems Patrick 1 £ 3 4 5 6 7

3586 3549 3524 3501 3433 3425 3420 3408 3402 3331 (-1) 3097 (-1) 3092 (-4) £052

(-9)

1

Categorie 3 < 335/400 Dejonckheere Patrick Vanhaverbeke Willy Vanhaverbeke Gino Demeyere Jozef Deboiserie Marcel Dedeken Rony Gussé Rudy Depaernelaere Etienne Derycke Philippe

3498 3305 3236 3167 1816 1307 1656 1174

(-3) (-4) (-4) (-6) (-8) 643

Pistool 50 m 1

Mahieu Erik

2

fUferink Wirn

3

Coorevits Patrick D' Plniagne Pndré Darras Daniël Dewaele Bernard

5184 4854 4786 (-3) 3391 (-6) 1870 (-9) 338

Pistool 25 m Categorie l >= 270/300 l £

Deconinck johnny Mahieu Erik

3 4

Fasseau Maurice Darras Daniël

5 6 7

Pottie Ivan Dejonghe Gilbert Waelkens Philippe

Categorie 3 < £55/300 2827 2818 2730 £720 2675 2646 2633

1 Taillieu Rudy £ Duthoy Jean-Marie 3 Demeyere Jozef 4 De Tender Walter 5 D'Plmagne Pndré 6 Fasseau flrthur 7 Colaert Henri

2574 2547 2514 £506 £441 2413 2294


Verbeke Roger Ducatteeuw Bernard Spreux Edmond Mahieu Noël Vergeylen René Neirynek Danny

£&££

(-5) 1011 (-7) 739 (-8) 543 (-9) (-9)

£81

£45

Categorie £ 255 t/m 369/3000 + nieuwe 1 Dejonckheere Patrick 2 Dewaele Bernard 3 Rysselinck Georges 4 flllaert Romain 5 Deveugele Eric 6 Depypere José 7 Busschaert fllbert Coorevits Patriek

£661 £659 £6£4

£600 £564 £5££ £480 (-8)

5££

Zwaar kaliber 1

Deconinck Johnny

£801 £689 £64£ £6£7 £615 £571 £115 178&

2 Darras Daniël 3 Pott ie Ivan 4 Lafaut José 5 Fasseau Maurice 6flllaertRomain 7 Braems Ronny 8 Verbaeys Gaston Puntenmatchen l £ 3 4

Darras Daniël Coorevits Patrick Dejonghe Gilbert Mahieu Erik

5 6 7 8 9

Dewaele Bernard Verbeke Roger Rysselinck Georges Demeyere Jozef Fasseau firthur Deconinck Johnny Deveugele Eric Taillieu Rudy flrnpe Yves Fasseau Maurice Colaert Henri Dedeken Rony Deboiserie Marcel Christiaens Jean-Pierre Christiaens Jacques Waelkens Philippe Velghe ftndré

i-i)

(-1) (-1) (-1) (-£) (-2) (-£) (-£)

(-£)

(-H) (-3) (-3) Gpsomer Ivan (-3) flllaert Romain (-3) Hardy Gilbert (-3) Van Quekelberghe Wilfried (-3) Vanriest Marcel (-3) Bedeyn Georges (-3)

2££0 2189 £18£ £158 £110 £069 £0££ 1979 1764 17£0 1607 1504 1£81 1117 1003

854 7£7 708 516 5£0 517 504 501 491 489 484 3££

8 Vandecasteele Pierre 9 Choteau fllbert

10 Van Elslande Jean-Pierre 11 Deboiserie Marcel Crommelynck Gerard Christiaens Patrick Brunin Jean Brunin Jean

£277

2U8 1776 13£8

(-6) 693 (-9) 251 (-9) £51


1 9 8 9

Karabi in 50 m - Staand Categorie 1 >= 75/100 + nieuwe

1

Categorie 2 65 t/m 74/100 871

Coussement Paul

£ Debakker Jean-Pierre 3 De Tender Walter 4 Cottyn LUC

5 Velghe LUC 6 Vermeersch T i na 7 Quisnoy Thierry a Vanderbeken Remi Mesdag fldelson Van Brussel flndré Verledens Gino Coussement Bart Depraetere Johny Vandenbogaerde Roos

(-4) (-5) (~5) (-6) (-7) (-9Ï

847 837 836 836 810 731 710 47£ 4£1 390 346 £45 76

1 £ 3

Duthoy Jean-Marie Casier Henri Vanwynsberghe Sigrid Vandevelde Freddy

764 (-8)

731 628 133

Categorie 3 { 65/100 1 £ 3

Ollevier Gilbert Foulon Roger Velghe Roger

604

599 (-9)

46

Karabi.in 50 m - 60 1 innend Categorie 1 >= 580/600

1 Coussement Paul £ Van Herreweghe Mare 3 4

Boucqué Roland

Cottyn LUC 5 Vandercruyssen Christ 6 Deconninck Philippe Mesdag

fldelson

Debakker Jean-Pierre Vanwynsberghe Sigrid Vandecasteele Pierre Karabijn 50 ra -

l £ 3 4 5 6

Categorie 2 < 580/600 5889 5849 5848 5645 5802 5393 (-5) 2912 (-6) £287 (-7) 1736

(-9) 515

(3 X 20) /3000

Coussernent Paul Cottyn LUC Debakker Jean-Pierre De Tender Walter Vergeylen René Bouqué Roland Vierendeels Josiane Mesdag fldelson Bouqué Cindy Velghe LUC Verledens Gino Coussernent Bart Vanwynsberghe Sigrid

£773

2723 £722 2673 2648 £527 (-1) £087 (-2) 1600 (-2) 156£ (_£) 1504 (-2) 1471

(-4) (-4)

561 483

1 2 3 4 5

Raevens Philippe Brunin Jean Claes Frans Verrneersch T i na Dekeyzer Danié'l Verledens Gino De Tender Walter Van Brussel flndré Velghe LUC Coussernerit Bart Staelens Noël

5772 5713 5678 5673 5£74 (-2) 4453 (-3) 4006 (-5) £867 (-6) ££47 (-7) 1735 <-8> 1140


Sportkarabi.ln 50 m Met kijker Plowy Maurice Demoor Serge Buyse Christophe Velghe LUC

Zonder ki.iker ZZ71

l

£145 1822 (-3) 1151

Taillieu Rudy Desmet Nick

2151 (-9)

174

Kruisbooq 30 m - Staand - /l000

l

Coussement Paul

£ 3

Van Quekelberghe Wilfried Vermeersch T i na Vergeylen René

911 831 B£0 (-4) 494

Coussement Bart

(-8) 187

Karabijn 10 m Categorie l >= 345/400 + nieuwe

1 Dewitte Geert 2 Bouqué Cindy j Debakker Jean-Pierre 4 De Tender Walter

3785

5 Verhulst Roger & Velghe LUC

7 Vermeer sch T i na 8 Vergeylen René

9 Quisnoy Thierry 10 11

Duthoy Jean-Marie

Rysselinck LUC Bouqué Roland Coussement Bart Mesdag fldelson Van Brussel Pndré Coussement Paul

Bartier Jeannine De Ca boot er Tony

Categorie £ 320 t/m 344/400

(-1) (-3) (-6Ï (-7) (-8) (-9) (-9)

378£ 3718 3709 3&10 3&07 3603 3515 3408 3375 3£58 3210 £615 1369 1090 757 356 £68

1 £ 3 4

Daems Patriek

3437

De Clmercq Rosita Van De Meirssche Clrnementine

3415 3£26

Ollevier Bilbert Pieters Christiane

3033 (-2) 2731

Laroy Hendrik Vandevelde Freddy Vandecasteele Pierre

(-4) £118 (-8) 685 (-8) 658

Vanwynsberghe Sigrid

(-9)

339

Categorie 3 < 320 1 £

Foulon Roger Casier Henri Brunin Jean

3086 £963 -6) 1199

Kruisbooq 10 m 1

Coussement Paul Dewitte Geert 3 Vernieersch T i na 4 Van Quekelberghe Wilfried 5 Vergeylen René 6 Duthoy Jean-Marie Velghe LUC E'

898 889 847 847 842 804 (-1) 690

Pistool 10 m Categorie 1 >= 355/400 + nieuwe 1 c.

3

Masset Guy Mahieu Erik Coorevits Patrick

4 filferink Wim 5 Darras Daniel 6 Dragon Marnix

Categorie 5 335 t / r n 354/400 3765 3715 3688 3643 36£3 3615

1

Eekhout Pierre Waelkens Philippe 3 Verhulst Roger 4 Dewaele Bernard 5 Dejonckheere Patrick 6 Crornrnelynck Gerard c

3605 3577 3566 3509 3492 3488


Dejonghe Gilbert Stragier Geert Declercq Hendrik flllaert Romain Vergeylen René

3534 3158 £556 (-1) 3081 (-7) 1067

7 8 9 10

Pott ie Ivan Duthoy Jean-Marie Verbeke Roger Depypere José Mesdag Rdelson

3460 3437 3429 3428 (-7) 977

Categorie 3 < 335/400 Vanhaverbeke Willy Demeyere Jozef

5220 3£00

Pistool 50 m Mahieu Erik Masset Guy fllferink Wim Coorevits Patrick Darras Daniël D'fllmagne flndré

5220 5118 5012 4908 4781 (-3) 3305

Pistool £5 m Categorie l >= £70/300 + nieuwe

1 'd

3 4 5 & 7 8 9 10

Vanseveren Bernard Deconinck Johnny Mahieu Erik Vergeylen René Fasseau Maurice Dejonckheere Patrick Verbeke Roger Dejonghe Gilbert Eekhout Pierre Vander beken Remi Choteau Freddy Darras Daniël De Deken Rony fllferink Wim

Categorie £ £55 t/rn 269/300

£837 £814 £809 £754 £74£ £681 2666 £638 £559

1 2 3 4 5 6

£068

(-1) (-6) (-7) (-9)

1796 1064 637 £38

Categorie 3 < £55/300

1 Duthoy Jean-Marie 2 Derneyere Jozef 3 Colaert Henri Busschaert fllbert D1fllrnagneflndré De Tender Walter Choteau fllbert Crommelynck Gerard Van El s lande Jean-Pierre Vandecasteele Pierre Braerns Ronny

(-1) (-2) (-3) (-4) (-5) (-5) (-8) (-8)

£683 £443 £303 ££56 1853 1675 1310 i £05 1011 455 •y T er

Pistool £5 m - Zwaar kaliber

1 £ 3 4 5 &

Deconinck Johnny Ottevaere Serge Vergeylen René Pot t ie Ivan Fasseau Maurice Lafaut José 7 Depypere José

2815 2813 £737 269£ £608 £570 £5£0

- £7 -

Pottie Ivan Velghe Pndré Waelkens Philippe Rysselinck Georges Depypere José Deveugele Eric flllaert Romain Taillieu Rudy Coorevits Patrick Dewaele Bernard

(-4) (-5) <-&> (-7)

2733 £677 £583 £576 2567 £5££ 1535 1£56 1037 756


ftllaert Romain Verbaeys Gaston Darras Daniël Eekhout Pierre Braerns Ronny Uytterhaeghe Eric fllferink Wim

Crommelynck Gerard

(-6) 1008 (-6) 805

(-7) (-7)

805 667 (-8) 311 (-9) 254 (-9) £35 (-9) 223

Pistool 25 m - Puntenmatchen

1 Fasseau Maurice •-ii_ Deconinck johnny 3 Darras Daniël

2227

4 5 & 7 8

Coorevits Patrick

2171

Dejonghe Gilbert Vergeylen René Dewaele Bernard

£087

g 10

Verbeke Roger Eekhout Pierre

Fasseau Rrthur Duthoy Jean-Marie Taillieu Rudy Dttevaere Serge Vanseveren Bernard

Rysselinck Georges Hardy Gilbert

Dejonckheere Patrick Velghe flndré

Demeyere Jozef Deweirdt Claude Vanriest Marcel

Plowy Maurice

£221

2191 2065

£0£5 1970 1859 1818 (-1) 1548

(-1) (-2) (-£) (-2) (-3) (-3) (-3) (-3) (-3) (-3) (-3)

1447 1110 1073 902 523 510 501 465 464 421 369

l 990

Karabiln 50 m -_Staand Categorie l >= 75/100 + nieuwe

Categorie 2 65 t/m 74/100

l

Coussement Bart

891

E: 3

Coussernent Paul Velghe LUC

871 840 838 836 827 753 707 698 (-6) 314 (-2) £17 (-8) 13£ (-8) 93 86 (-9)

4

Cottyn LUC

5

Debakker Jean-Pierre

6

Verhulst Roger

7

Vermeersch Tina

8 9

Duthoy Jean-Marie Verledens Gino Mesdag fldi Decaluwé flndré Waelkens Philippe Pauwels Xavier Bouqué Cindy

1 O

4 5

Quisnoy Thierry Vanwynsberghe Sigrid Vanderbeken Remi De Clercq Jan Ollevier Gilbert Vandevelde

701 697 683 669 585 (-1) 611

Categorie 3 < 65/100 l1

Foulon Roger

632

£ Velghe Roger

465

- £8 -


Karabi.in 50 m - SQ liggend Categorie l >= 560/600 Coussement Paul Cottyn LUC Vergeylen René Stragier Johan Coussement Bart V lam i nek Wal t er Bouqué Rol and Vanwynsberghe Sigrid Mesdag Ad i Vanwynsberghe Jacques Pauwels Xavier Delbaere Suzy Verhulst Roger

Categorie £ < 580/600 5856 (-4) (-4) (-4) (-5) (-5) (-6) (-7) (-7) (-8) (-8) (-9)

(-9)

3434 3398 3346 £866 £77£ ££76 17£4 1683 1148

1 £ 3 4

Brunin Jean Deconinck Philippe Dekeyzer Daniël Debeuf Henri Verledens

De Tender

5648 53£3 5£66 5106 (-3) 3894 ( 9) 576

636 564 537

Karabi.in 50 m - 3 X £0 Cottyn LUC Coussement Bart Vergeylen René Debakker Jean-Pierre De Tender Wal t er Verledens Gino

£736 £735 £676 (-£) £1£6 (-5) 536 (-5) 453

Sportkarabi.in 50 m Met kijker 1 £ 3 4

Zonder kiiker

Sabbe Véronique

£G£7

Deel er cq Yves

£579 £447 ££B9 1688 855 614 i1£3 £3

Seynaeve Koen

Opsomer Quentin Demoor Serge V e l g h e LUC De Ruyck Torn Christ iaens Jacques

(-3) (-3) (-5) (-5) (-6) (-6) (-9) (-9)

1

Plowy Maurits Paret Taillieu

(-7) ((-8)

££68 648 436

Kruisboog 30 ra - Staand

i

Schol laert Carlo

c

Vergeylen René

3

Ver meer sch T i na

4

Van Quekelberghe W i l f r i e d Duthoy Jean-Marie Van Qosthuyse Jacques Coussement Paul

u

963 881 844 796 773 (-5) 360 <-5) (-8) 185 (-8)

Karabijn 10 m Categorie l >= 345/400 + nieuwe ieuwe Schol laert Carlo Bouqué Cindy Coussement Bart Dewitte Geert Velghe LUC Debakker Jean-Pierre

Categorie £ 3£0 t/rn 344/400

3844

1

Verledens Gino

3B07 380£ 3736 37£0 3705

£ 3 4 5 6

Quisnoy Thierry Duthoy Jean-Marie Mesdag ftdelson De Clercq Rosita Foulon Roger

- £9 -

354£ 3459 3413 3387 331£ 3031


7 Verhulst Roger 8 Bouqué Roland 9 Vermeersch Tina 10 Detollenaere Pedro Vergeylen René Sabbe Carlos Vlaminck Walter Schoonvaere Jeannine Stragier Jurgen Bullynck Herman De Tender Walter Cottyn LUC Bart ier Jeannine Pauwels Xavier

3669 3560 3548 3485 £845 £144 1774 1303

(-£) (-4) (-5) (-6) (-6) 823 (-8) 681 (-9) 37£

Vandevelde Vanwynsberghe Rysselinck Vandecasteele Pierre

(-£> £552 (-8) 673 (-8) 603 (-3) 339

Categorie 3 < 320/400

1 Casier Henri 2 Gllevier Gilbert

3078

2980

36£ 337 ££3

(-9) (-9) (-9)

Kruisboog 10 m

l £

Schollaert Carlo Dewitte Geert

3

Velghe LUC

4 5 6 7

Vergeylen René Vermeersch Tina Detollenaere Pedro Van Quekelberghe Wilfried Hosdey Marie-Louise (-7) Hulet Roger (-9)

£87 i 2815 £745 262S 2609 2602 £547

798 256

Pistool IQ m

Categorie l >= 355/400 + nieuwe ieuwia l

Mahieu Eric

£

Coorevits Patrick

3 4 5

Wasset Buy Darras Daniël Eekhout Pierre

6

Vandenbussche Danny

7 8 3

Dejonghe Gilbert Goeman Mare Derveaux Johnny ftlferink Wim Vergeylen René Demeyere Dirk Hulet Roger Verledens Gino Hosdey Marie-Louise

Categorie g 335 t/m 354/400

3730 3719 3717 3666 3594 3541 3528 £909 2424 ï-6) 1454 (-6) 1418 (-6) 1397 (-7) 1073 (-7) 1067 (-8) 683

i Duthoy Jean-Marie p Dejonckheere Patrick 3 4 5 6 7 B 9

Mahieu Eric Wasset Guy

3

Paret Johan

4 5

Coorev i t s Pat riek Darras Daniël fllferink Wirn Duyra Rudy

Dewaele Bernard ftllaert Rornain Pottie Ivan

3473 3467

Verbeke Roger Velghe ftndré Depypere José Crornmelynck Gerard Vanhaverbeke Willy

346£ 3457 3439 3434 (-3) ££97

Categorie 3 < 335/400 1 £

Vri.j pistool 50 m l £

3519

3516 3474

5203 5185 5004 4943 4898 (-4) 3020 (-9) 444

- 30 -

Stragier Beert Demeyere Jozef

3413 3236


Pistool 25 m Categorie 1 >= 270/300 + nieuwe

1 2 3 4 5 6 7 8

Mahieu Eric Vanhessche Walter Fasseau Maurice Pottie Ivan

£83£

Paret Johan Darras Daniël Dejonckheere Patrick Eekhout Pierre

Deconinck Johriny Coorevits Patrick Vergeylen René Mahieu Noël Opsorner Ivan

Categorie 2 255 t/rn 269/300

(-3)

(-3) (-8) (-8) (-9)

2772 2752 £738 £730 2706 261S 2611 1945 1910 556 552 239

1 2 3 4 5 6

1

Mahieu Eric

2749

c

Pott ie Ivan Darras Daniël Uytterhaeghe Eric Lafaut José Stragier Geert Depypere José Devos LUC Colyn fldiel Deconinck Johny Staelens Noël Qttevaere Serge Vergeylen René Vanhessche Walter

£692 2672 £671 2658 2527 2330 2134 1803 1974 1820 1684 542 490

3

4 5 6 7

(-2) (-3) (-3) (-8) (-8)

Pistool 25 m - Puntenmatchen

1 Darras Daniël £

3 4 5 6 7

a

Fasseau Maurice Coorevits Patrick Dejonghe Gilbert Verbeke Roger Fasseau flrthur Dedeken Ronny Derneyere Jozef Mahieu Eric

Decaluwé flndré Qpsorner Ivan Eekhout Pierre Deweirdt Claude Vandenborre flntoon Taillieu Rudy Deconinck Johny Vanseveren Bernard Pottie Ivan Vergeylen René Dewaele Bernard Decock Eddy Deweirdt Ronny

(-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-1) (-2) (-3) (-3) (-3) (-3) (-3) (-3) (-3)

2217 2214 2196 2089 1962 1896 1867 1723 1546 1544 1531 1488 1458 1435 1023 563 545 524 502 477 446 367

E696 2663 2632 2625 £582 2523 (-1) £555

(-4) 1524

Categorie 3 < £55/300 1

Denicyere Jozef

2 Fasseau ftrthur 3 Colaert Henri 4

Pistool 25 m - Zwaar kaliber

Duthoy Jean-Marie Waelkens Philippe Verbeke Roger Dejonghe Gilbert Depypere José Rysselinck Georges Taillieu Rudy Deveugele Eric

Vanderbeken Remi Busschaert fllbert

£450 2446 £206 2104 (-3) 1764


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.