Page 1

A autora mergúllanos nun peculiar universo poético no que, por veces, a puntuación xoga cos lectores e a mesma lingua lembra o magma creador dos mestres Otero e Cunqueiro. Aquí, a simboloxía budista e o tantra agroman en cada intre: a enerxía positiva de Pundarika, o vieiro cara ao alén da Tábula Esmeralda, o ciclo de vidamorte-vida-reencarnación do Samsara, a pureza da Flor de Loto... Mais tamén os enigmáticos tigres de Borges ou a aparición de filósofos como Carl Jung “aquel sabio que entendía a Alma”. Pídenos Luz, dende o seu outeiro vital, que, coma ela, nos enfrontemos á idea de eternidade a través da palabra e da creación. Así de rica e complexa é esta misteriosa e transcendente Rosa tántrica. Libros do Sarela

Luz Pozo Garza

luz pozo garza

Rosa tántrica

Luz Pozo Garza regresa cuns versos retadores. Rosa tántrica é un microcosmos poético moi singular. Afastada de calquera moda ou tendencia, a escritora e filóloga —nada en Ribadeo en 1922 e autora do seu primeiro libro de poemas hai case setenta anos (Ánfora, 1949)— establece aquí un diálogo con Jorge Luis Borges a partir do relato “La rosa de Paracelso”, onde o escritor arxentino narra a historia do mago alquimista e do seu incrédulo discípulo. Nel, Borges afonda na orixe da creación como algo transcendente. Sobre estes vimbios constrúe Luz, ceibe, a súa Rosa tántrica.

rosa tántrica


Artefinal interior (1) vs MAIS -ROSA TANTRICA 140616.indd 2

14/06/2016 18:36:48


Rosa tรกntrica

Artefinal interior (1) vs MAIS -ROSA TANTRICA 140616.indd 1

14/06/2016 18:36:48


Artefinal interior (1) vs MAIS -ROSA TANTRICA 140616.indd 2

14/06/2016 18:36:48


Luz Pozo Garza

Rosa tántrica

Edición ao coidado de Olivia Rodríguez e Henrique Alvarellos

Artefinal interior (1) vs MAIS -ROSA TANTRICA 140616.indd 3

14/06/2016 18:36:51


Libros do Sarela

© Alvarellos Editora, 2016 Sempre en Galiza, 4 15706 Santiago de Compostela correo@alvarellos.info www.alvarellos.info © Luz Pozo Garza © Claudio Rodríguez Fer © Carmen Blanco Deseño e maquetación: Alvarellos Editora. Con ilustracións (capa e interior) de Luz Pozo Garza Fotografías de Luz Pozo: Manuel Paleo (páx. 75), Badajoz, 1965 Olivia Rodríguez González (páxina, 113), A Coruña, 2006 Edición ao coidado de Olivia Rodríguez González e Henrique Alvarellos Casas Impreso en Podiprint Depósito Legal C 423-2016 ISBN 978-84-16460-08-3 Este libro recibiu unha axuda á edición do Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte.

Calquera forma de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación desta obra só pode ser realizada coa autorización dos seus titulares, agás excepción prevista pola lei. Diríxase a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) se precisa fotocopiar ou escanear algún fragmento desta obra.

Artefinal interior (1) vs MAIS -ROSA TANTRICA 140616.indd 4

14/06/2016 18:36:51


Índice

Tantra .........................................................................

9

Libro I ....................................................................... 11 I Salvar a flor ...................................................... II Sétima lectura de Paracelso ........................... III Na procura da luz ........................................... IV Exterminio e asunción da rosa ...................... V Falaba Paracelso .............................................. VI O sublime espello ........................................... VII Concerto das harpas ....................................... VIII Entra Borges .................................................... Concerto dedicado a Andrés e Aurora. Vía Granada

13 17 25 29 41 49 55 69

Libro II ...................................................................... 75 IX Supernova biografía tántrica ......................... 77 X Solilunio ........................................................... 83 XI Dreamtigers e a Rosa azul............................. 89 A Carme Blanco e Claudio Rodríguez Fer

XII Fala o Arcanxo ................................................. 95 Con Susa Abadín. Sempre XIII Adeus, Georgie ............................................... 103 30.xaneiro.2016 Coda........................................................................... 109 As flores da vida, por Claudio Rodríguez Fer .......................... 111 Rosa azul, por Carmen Blanco ............................. 112

Artefinal interior (1) vs MAIS -ROSA TANTRICA 140616.indd 5

14/06/2016 18:36:51


Artefinal interior (1) vs MAIS -ROSA TANTRICA 140616.indd 6

14/06/2016 18:36:51


A Andrés e Aurora. Por todo. A Claudio e Carmen. Por sempre. A María Novo. Agarimo. Ecoarte. A Pencha. Polos libros máxicos. A Olga.

Artefinal interior (1) vs MAIS -ROSA TANTRICA 140616.indd 7

14/06/2016 18:36:51


Artefinal interior (1) vs MAIS -ROSA TANTRICA 140616.indd 8

14/06/2016 18:36:51


Tantra

Tantra é Tao Tantra é verdade Tantra é liberdade Tantra é inocencia Tantra é dhamma Tantra é harmonía Borges é Borges

9

Artefinal interior (1) vs MAIS -ROSA TANTRICA 140616.indd 9

14/06/2016 18:36:51


Artefinal interior (1) vs MAIS -ROSA TANTRICA 140616.indd 10

14/06/2016 18:36:51


Libro I

Artefinal interior (1) vs MAIS -ROSA TANTRICA 140616.indd 11

14/06/2016 18:36:51


Artefinal interior (1) vs MAIS -ROSA TANTRICA 140616.indd 12

14/06/2016 18:36:51


I Salvar a flor

Artefinal interior (1) vs MAIS -ROSA TANTRICA 140616.indd 13

14/06/2016 18:36:51


Artefinal interior (1) vs MAIS -ROSA TANTRICA 140616.indd 14

14/06/2016 18:36:51


1

Quixen deter o día cunha camelia branca non sei se acaso existo: Mestre Borges Ben quixera deixar nos limbos siderais a pregunta incisiva que prefigura o cosmos a inquisición que me urxe como un desasimento a impronta dunha flor que o misterio aniquila Contémplame alma miña o destino da rosa Medita na arelanza como un fulgor eterno Quero saber o ritmo da ventura cando a flor da inocencia emprende soa o voo

15

Artefinal interior (1) vs MAIS -ROSA TANTRICA 140616.indd 15

14/06/2016 18:36:51


2

Quero indagar por fin na asunción da camelia no designio celeste que lle foi prometido e na dor cautelar da flor de loto imploro asumir esa dádiva que á beleza se ofrece Poñereime en contacto coas máis altas instancias Preguntarei aos ámbitos dos celestes enigmas E coas xentes máis sabias investirei as horas esculcando nos libros que tanta gloria acadan O Aleph. El jardín de senderos que se bifurcan. Las ruinas circulares. La casa de Asterión. La flor de Coleridge. El ruiseñor de Keats. Siete noches. La rosa de Paracelso... Tamén Recuerdos. Sueños. Pensamientos de Jung... o sabio que domina e afonda na memoria da alma... Entramos pois na sétima lectura de Paracelso no destino da Rosa. Como exemplo

16

Artefinal interior (1) vs MAIS -ROSA TANTRICA 140616.indd 16

14/06/2016 18:36:51


II Sétima lectura de Paracelso

+ info en www.alvarellos.info

Artefinal interior (1) vs MAIS -ROSA TANTRICA 140616.indd 17

14/06/2016 18:36:51


A autora mergúllanos nun peculiar universo poético no que, por veces, a puntuación xoga cos lectores e a lingua galega atrae como imán termos e xiros do sánscrito, latín, inglés, portugués e castelán. Aquí, a simboloxía budista e o tantra agroman en cada intre: a enerxía positiva de Pundarika, o vieiro cara ao alén da Tábula Esmeralda, o ciclo de vidamorte-vida-reencarnación do Samsara, a pureza da Flor de Loto... Mais tamén os enigmáticos tigres de Borges ou a aparición de filósofos como Carl Jung “aquel sabio que entendía a alma”.

Luz Pozo Garza

luz pozo garza

Rosa tántrica

Luz Pozo Garza regresa cuns versos retadores. Rosa tántrica é un microcosmos poético moi singular. Afastada de calquera moda ou tendencia, a escritora e filóloga —nada en Ribadeo en 1922 e autora do seu primeiro libro de poemas hai case setenta anos (Ánfora, 1949)— establece aquí un diálogo con Jorge Luis Borges a partir do relato “La rosa de Paracelso”, onde o escritor arxentino narra a historia do mago alquimista e do seu incrédulo discípulo. Nel, Borges afonda na orixe da creación como algo transcendente. Sobre estes vimbios constrúe Luz, ceibe, a súa Rosa tántrica.

rosa tántrica

Pídenos Luz, dende o seu outeiro vital, que, coma ela, nos enfrontemos á idea de eternidade a través da palabra e da creación. Así de rica e complexa é esta misteriosa e transcendente Rosa tántrica. Libros do Sarela

Artefinal CAPA (1) ROSA TÁNTRICA 130616.indd 1

14/06/2016 18:32:59

Rosa tántrica  

A punto de cumplir 94 años, Luz Pozo Garza publica, con Alvarellos Editora, un nuevo libro de poemas en gallego. Dialoga con Borges sobre la...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you