Page 1

Antón xa sabía ler só, pero quería compartir con alguén o seu libro favorito. Saíu todo contento polo barrio e buscou, e buscou..., pero nada. Todo o mundo parecía tan ocupado...! Queres ler este libro comigo?

Qu e r es ler un

libro comigo? Lawrence Schimel Ilustrado por

Thiago Lopes


Qu e r es ler un

libro comigo?


Este libro pertence a


QUERES

LER UN LIBRO COMIGO?

en 2015 co título QUER

foi publicado orixinalmente

LER UM LIVRO COMIGO?

(ISBN 978-85-7416-973-6)

© 2015 por Callis Editora Ltda. Todos os dereitos reservados. Texto © 2015 por Lawrence Schimel Ilustracións © 2015 por Thiago Lopes Edición en galego © 2017 por ALVARELLOS EDITORA SL Rúa de Sempre en Galiza, 4 15706 Santiago de Compostela www.alvarellos.info Tradución ao galego © 2017 por Quique Alvarellos Deseño e maqueta equipo gráfico de Alvarellos Editora ISBN 978-84-16460-18-2 DL C 722-2017 Todos os dereitos reservados. Calquera forma de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación desta obra só pode ser realizada coa autorización dos seus titulares, agás excepción prevista pola lei. Diríxase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) se precisa fotocopiar ou escanear algún fragmento desta obra.


Qu e r es ler un

libro comigo? Lawrence Schimel Ilustrado por

Thiago Lopes


Antón xa sabía ler el só pero quería compartir a súa lectura con alguén. Colleu o seu libro favorito e foi buscar algunha persoa que lese con el.


+ info en www.alvarellos.info + info en www.verdemar.gal


Antón xa sabía ler só, pero quería compartir con alguén o seu libro favorito. Saíu todo contento polo barrio e buscou, e buscou..., pero nada. Todo o mundo parecía tan ocupado...! Queres ler este libro comigo?

Qu e r es ler un

libro comigo? Lawrence Schimel Ilustrado por

Thiago Lopes

Profile for Alvarellos Editora

Queres ler un libro comigo?  

[Álbum ilustrado. A partir de 5 anos] Antón xa sabía ler só, pero quería compartir con alguén o seu libro favorito. Saíu todo contento polo...

Queres ler un libro comigo?  

[Álbum ilustrado. A partir de 5 anos] Antón xa sabía ler só, pero quería compartir con alguén o seu libro favorito. Saíu todo contento polo...

Advertisement