Page 1

Helena Villar Janeiro

As cousas sinxelas constrúen o universo. Las cosas sencillas forman el universo.

Poesía mínima I Minimal Poetry •

The Universe is made of simple things.

T FOTOPOEMAS PHOTOPOEMS

ISBN 978-84-16460-32-8

Libros do Sarela

50

Helena Villar Janeiro

Minimal Poetry

Poesía mínima


Minimal Poetry

Poesía mínima


Helena Villar Janeiro

Minimal Poetry

Poesía mínima

English version by Paul Baker


Libros do Sarela

© ALVARELLOS EDITORA, 2018 Sempre en Galiza, 4 15706 Santiago de Compostela correo@alvarellos.info www.alvarellos.info © dos textos e das fotografías: Helena Villar Janeiro © versión en español: Helena Villar Janeiro © versión en inglés: Paul Baker Deseño e produción: Alvarellos Editora Impresión: Sgraf Artes Gráficas Depósito Legal C 16-2018 ISBN PAPEL 978-84-16460-32-8 ISBN EBOOK 978-84-89323-33-5 Reservados todos os dereitos. Calquera forma de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación desta obra só pode ser realizada coa autorización dos seus titulares, agás excepción prevista pola lei. Diríxase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) se precisa fotocopiar ou escanear algún fragmento desta obra.


A todas as persoas que na Rede seguiron e tanto animaron este proxecto creativo nos seus inicios. A todas las personas que en la Red siguieron y tanto animaron este proyecto creativo en sus inicios. To all the people who followed the development of this creative project in the Web, and who offered so much encouragement in its early phases.


Apreixar luz e mergullar o tempo entre a beleza.

Atrapar luz y sumergir el tiempo en la belleza.

Trap light and immerse time in beauty.

7


Mutilaciรณns. Nunha queda ferida; noutra, esperanza.

Mutilaciones. En una hay esperanza y en otra, herida.

Mutilations. One bears hope, another just the wound.

+ info en alvarellos.info 9


© Carmela Queijeiro

A vocación poética leva vertebrando, dende os seus inicios, a ampla e premiada obra literaria de Helena Villar Janeiro (BecerreáLugo, 1940). Nesta Poesía mínima, os versos dialogan coa imaxe dun xeito integrador, na percura da emoción e a esencialidade. La vocación poética ha vertebrado, desde sus inicios, la amplia y premiada obra literaria de Helena Villar Janeiro (Becerreá-Lugo, 1940). En esta Poesía mínima, los versos dialogan con las imágenes de una forma integradora, buscando la emoción y la esencialidad. The poetic vocation has from its beginnings been the backbone of the wide and muchawarded literary work of Helena Villar Janeiro (Becerreá-Lugo, 1940). In this collection, Minimal Poetry, the verses enter in dialogue with the images, joining them in the pursuit of emotion and essence.


+ info en alvarellos.info


Helena Villar Janeiro

As cousas sinxelas constrúen o universo. Las cosas sencillas forman el universo.

Poesía mínima I Minimal Poetry •

The Universe is made of simple things.

T FOTOPOEMAS PHOTOPOEMS

ISBN 978-84-16460-32-8

Libros do Sarela

50

Helena Villar Janeiro

Minimal Poetry

Poesía mínima

Poesía Mínima | Minimal Poetry [50 fotopoemas]  

Deliciosa edición trilingüe [galego+castellano+english] con 50 fotopoemas (haikus) de Helena Villar Janeiro: "As cousas sinxelas constrúen o...

Poesía Mínima | Minimal Poetry [50 fotopoemas]  

Deliciosa edición trilingüe [galego+castellano+english] con 50 fotopoemas (haikus) de Helena Villar Janeiro: "As cousas sinxelas constrúen o...

Advertisement