Page 1

Coa colaboración de

Manuel Antonio • De catro a catro

Un dos manuscritos inéditos máis agardados da literatura galega. En edición facsimilar e respectando fielmente o formato orixinal no que foi creado. De catro a catro, escrito por Manuel Antonio (Rianxo, 1900-1930) entre os anos 1926 e 1927, é un dos libros de poesía galega máis relevantes de todos os tempos. Está considerado ademais coma unha das cimas universais da poesía vangardista. O coidado desta edición, que inclúe a transcrición do texto coa identificación das súas variantes, e a reprodución de fotografías e ilustracións, corre a cargo do catedrático de Filoloxías Galega e Portuguesa da Universidade de Santiago de Compostela, Anxo Tarrío Varela.

De catro a catro Manuscrito inédito

Manuel Antonio


Artefinal-Interior-De-catro-a-catro-manuscrito-facsimilar-141116.indd 2

15/11/2016 9:13:38


Artefinal-Interior-De-catro-a-catro-manuscrito-facsimilar-141116.indd 3

D

e

M

a n u s c r i t o

c a t r o

a

c a t r o i n ĂŠ d i t o

15/11/2016 9:13:38


Esta obra publícase baixo unha coedición entre o Consorcio de Santiago e Alvarellos Editora, coa colaboración da Universidade de Santiago de Compostela. Forma parte da Biblioteca Facsimilar do Consorcio de Santiago e da Colección Rescate de Alvarellos Editora.

colección rescate [21] preMio irMandade do libro á Mellor obra editorial do ano 2008 preMio da edición de Galicia á Mellor iniciativa editorial de 2014 Directora da Colección: Olivia Rodríguez González

Director editorial: Henrique Alvarellos Casas

Deseño e produción: Alvarellos Editora A capa reproduce a libreta contable orixinal de Manoel Antonio onde escribiu o seu poemario © desta edición e transcrición: Anxo Tarrío Varela, 2016 © do manuscrito e ilustracións interiores: Herdeiros de Domingo García-Sabell, 2016 Dixitalización do manuscrito: Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela As imaxes ou ilustracións das páxinas 8, 15 e 16 foron publicadas por Domingo García-Sabell en Correspondencia de Manoel-Antonio (Galaxia, 1979, tomo III). As fotografías das páxinas 10, 12 e 136 pertencen a Alvarellos Editora. © consorcio de santiaGo, 2016. Rúa do Vilar, 59 |15705 Santiago de Compostela - www.consorcio-santiago.org © alvarellos editora, 2016. Rúa de Sempre en Galiza, 4 |15706 Santiago de Compostela - www.alvarellos.info impresión: norprint ISBN [Alvarellos Editora] 978-84-16460-13-7 | ISBN [Consorcio de Santiago] 978-84-1653-07-9 Depósito legal C 1759-2016

Calquera forma de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación desta obra só pode ser realizada coa autorización dos seus titulares, agás excepción prevista pola lei. Diríxase a cedro (Centro Español de Derechos Reprográfi cos, www.cedro.org) se precisa fotocopiar ou escanear algún fragmento desta obra.

Artefinal-Interior-De-catro-a-catro-manuscrito-facsimilar-141116.indd 4

15/11/2016 9:13:49


Manuel Antonio

D

e

M

a n u s c r i t o

c a t r o

a

c a t r o i n é d i t o

Edición e transcrición Anxo Tarrío Varela

Colabora

Artefinal-Interior-De-catro-a-catro-manuscrito-facsimilar-141116.indd 5

15/11/2016 9:13:51


Artefinal-Interior-De-catro-a-catro-manuscrito-facsimilar-141116.indd 6

15/11/2016 9:13:53


รndice

Nota previa O caderno contable

13

O manuscrito: Ediciรณn facsimilar

17

Transcriciรณn

Artefinal-Interior-De-catro-a-catro-manuscrito-facsimilar-141116.indd 7

9

113

15/11/2016 9:13:54


Artefinal-Interior-De-catro-a-catro-manuscrito-facsimilar-141116.indd 8

15/11/2016 9:13:56


 Fotografía de Manuel Antonio (no centro, con traxe e de costas) participando nas manobras a bordo do pailebote Constantino Candeira onde o poeta escribiu, entre 1926 e 1927, o seu libro De catro a catro.

Nota previa

De catro a catro é un dos libros de poesía galega máis relevantes de todos os tempos e está considerado ademais como unha das cimas universais da poesía vangardista. O manuscrito orixinal e inédito de Manuel Antonio (Rianxo, 1900-1930) que aquí ve por fin a luz é o documento polo que se guiou o seu editor Ánxel Casal —controlado moi de preto polo propio poeta— para compoñer o libro De ca-

tro a catro. Follas d’un diario d’abordo, que sairía do prelo de Nós. Pubricacións Galegas e Imprenta, na rúa Real, nº 36-1º d’A Coruña, en marzo de 1928. O manuscrito é peza única, propiedade dos herdeiros de Domingo García-Sabell, que xenerosamente o ceden para proceder á súa divulgación. Presenta moi bo estado de conservación polo que foi posible abor9

Artefinal-Interior-De-catro-a-catro-manuscrito-facsimilar-141116.indd 9

15/11/2016 9:13:57


FotografĂ­a do manuscrito tal e como se conserva hoxe.

10

Artefinal-Interior-De-catro-a-catro-manuscrito-facsimilar-141116.indd 10

15/11/2016 9:14:17


dar esta edición facsimilar e a transcrición íntegra do texto. O traballo de lectura e transcrición foi realizado por Anxo Tarrío Varela, catedrático de Filoloxías Galega e Portuguesa da Universidade de Santiago. Quixemos respectar o formato e deseño orixinais deste inédito, o caderno contable no que foron escritos os versos, polo que este

volume especial da Colección Rescate de Alvarellos Editora en coedición co Consorcio de Santiago, reproduce fielmente esas características orixinais. A presente edición facsimilar será —non o dubidamos— de grande atractivo para o público, en xeral, e tamén para os estudosos da literatura vangardista galega, española e europea, en particular. Os editores

11

Artefinal-Interior-De-catro-a-catro-manuscrito-facsimilar-141116.indd 11

15/11/2016 9:14:18


FotografĂ­a da primera pĂĄxina do manuscrito. 12

Artefinal-Interior-De-catro-a-catro-manuscrito-facsimilar-141116.indd 12

15/11/2016 9:14:32


+ info en

+ info en www.alvarellos.info


Artefinal-Interior-De-catro-a-catro-manuscrito-facsimilar-141116.indd 18

15/11/2016 9:15:04


+ info en www.alvarellos.info

19

Artefinal-Interior-De-catro-a-catro-manuscrito-facsimilar-141116.indd 19

15/11/2016 9:15:21


Coa colaboración de

Manuel Antonio • De catro a catro

Un dos manuscritos inéditos máis agardados da literatura galega. En edición facsimilar e respectando fielmente o formato orixinal no que foi creado. De catro a catro, escrito por Manuel Antonio (Rianxo, 1900-1930) entre os anos 1926 e 1927, é un dos libros de poesía galega máis relevantes de todos os tempos. Está considerado ademais coma unha das cimas universais da poesía vangardista. O coidado desta edición, que inclúe a transcrición do texto coa identificación das súas variantes, e a reprodución de fotografías e ilustracións, corre a cargo do catedrático de Filoloxías Galega e Portuguesa da Universidade de Santiago de Compostela, Anxo Tarrío Varela.

De catro a catro Manuscrito inédito

Manuel Antonio

De catro a catro. Manuscrito inédito de Manuel Antonio  

Un dos manuscritos inéditos máis agardados da literatura galega. Agora, en edición facsimilar. Este conxunto de poemas está considerado coma...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you