Page 1

Nisan 2013 altunbilekler.com.tr

Küçük hanımlar, küçük beyler... Sizler hepiniz, gelece¤in bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlı¤ısınız. Memleketi asıl aydınlı¤a gark edecek, sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli oldu¤unuzu düünerek ona göre çalıınız. Sizlerden çok eyler bekliyoruz.

Mustafa Kemal Atatürk

bülten

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun


3. Geleneksel Altunbilekler Bowling Turnuvası Çok Çekimeli Geçti!

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen, Altunbilekler yöneticilerinin kıran kırana mücadele etti¤i Geleneksel Bowling Turnuvası’nın üçüncüsünü 13 Mart, Çaramba günü Bilkent Roll House’da gerçekletirdik. Altunbilekler Yönetici Kadrosu ve Ma¤aza Müdürlerinden oluan 120 kiilik ekip, Bilkent Roll House’da yapılan turnuvada keyifli saatler geçirdi. Dereceye girenlerin sürpriz hediyelerle ödüllendirildi¤i gecede, tüm katılımcılar için hediye çekilii de yapıldı. Yo¤un i temposundan bunalan ekibin stres attı¤ı ve kıyasıya yarıtı¤ı turnuva sonunda, kesilen pasta ile tatlı bir son yapıldı.

Kadınlar Birincisi Emine Ünal

Erkekler Birincisi Sava Özer


Birincili¤i Kazanan Takım Ebru Boynukısa - Fatih Elveren Sava Özer - Haydar Gençer

‹kincili¤i Kazanan Takım Ali Aydın Akyürek - Naci Akyürek - Engin Aydo¤an - Osman Naci Yi¤it

Üçüncülü¤ü Kazanan Takım Turan Köksal - Fehmi Güder - Mehmet Akgün - O¤uzhan Gürbulak

Altunbilekler, Yalılar Haftası’nda De¤erli Büyüklerini Unutmadı Ülkemizde her yıl 18-24 Mart tarihleri Yalılar Haftası olarak kutlanıyor. Altunbilekler, yalılara saygı ve sevgilerini iletmek üzere 21 Mart’ta Keçiören Huzurevi sakinlerini misafir etti. Altunbilekler Kurumsal ‹letiim Koordinatörü Öznur Altunbilek, Reklam ve Halkla ‹likiler Müdürü Elif Karaer, Bölge Müdürü Erdinç Arayıcı ve Halkla ‹likiler Uzmanı Ezgi Tükel’in katıldı¤ı ziyarette, huzurevi sakinleriyle beraber Keçiören’deki Altunbilek Sofrası’nda yemek yenildi. Sosyal duyarlılık gerektiren hemen her projede, Ankara için fark yaratmaya çalıan Altunbilekler yetkilileri, semt halkı için her zaman yardıma hazır olduklarını ifade etti. Altunbilekler’in ilk ma¤azasını açtı¤ı semt olması ve u an en fazla ma¤aza sayısını barındırması itibariyle Keçiören’in özel bir yeri bulunuyor.


Nisan Ayında Üç Ma¤azamızın Do¤um Gününü Kutladık! Geçmi yıllarda, Nisan ayında açılan ma¤azalarımıza ve ekiplerine, daha uzun yıllar birlikte çalıma dileklerimizi iletiyor; hayırlı iler, bol kazançlar diliyoruz.

Natoyolu Ma¤azamız / Açılı Tarihi: 15 Nisan 2011

Aktepe Ma¤azamız / Açılı Tarihi: 30 Nisan 2005

Ayrancı Ma¤azamız / Açılı Tarihi: 26 Nisan 2002

Dikmen 1 Ma¤azamız Yenilendi! 2004 yılında açtı¤ımız ve o günden bu yana Dikmen halkına özveriyle hizmet eden Dikmen 1 Ma¤azamız, de¤erli müterilerimiz için yenilendi¤i 10 günlük tadilat sürecinden sonra 15 Mart Cuma günü tekrar açıldı. Yeni açılan Altunbilekler Ma¤azalarında kullanılan dekorasyon malzemeleri ve reyon tasarımları ile müterilerimize çok daha rahat, ık ve hijyenik alıveri ortamı sunuluyor. Dikmen 1 Ma¤azamızın ilerinin eskisinden daha güzel ve bol kazançlı geçece¤ini umut ediyor, ma¤aza ekibine de hayırlı çalımalar diliyoruz.


Mutlulu¤unuzu Paylaıyoruz! Dutluk 1 Ma¤azamızda arküteri Yardımcısı olarak görev yapan Muhittin Peker ile Kuca¤ız 1 Ma¤azamızda Kuruyemi Görevlisi olarak görev yapan ahender Uzun, 3 Mart günü nianlandı. Çifte bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

Genel Müdürlü¤ümüzde muhasebe departmanında çalıan arkadaımız Necati Altında¤ ve ei, 5 Mart tarihinde bir kız çocuk sahibi oldu. Zeynep Ada’ya sa¤lık ve mutluluk dolu güzel bir ömür diliyoruz.

Ba¤dat ma¤azamızda Orta Reyon Sorumlusu olarak görev yapan Ça¤lar Büyükkeskin ve ei 22 Mart günü ikiz bebek sahibi oldu. ‹kizler Kerim Berk ve Naile Mina’ya sa¤lıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz.

Altunbilekler AVM’de Çocuklar

23 Nisan Cokusuna Resim Yarımasıyla Hazırlanıyor! Kırıkkale Altunbilekler AVM, “Temiz Çevre Temiz Gelecek” konulu resim yarımasıyla, hem çocukların resim becerilerini ödüllendirecek hem de alıveri merkezini çocukların resimleri ile süsleyecek. Altunbilekler AVM’nin balatmı oldu¤u, “Temiz Çevre Temiz Gelecek” konulu resim yarımasında birinciye Apple iPad Mini, ikinciye foto¤raf makinesi, üçüncüye mp3 çalar hediye edilecek. 23 Nisan günü Kırıkkale Altunbilekler AVM’de düzenlenecek Çocuk enli¤i’nde küçük yarımacılara ödülleri verilecek ve resimleri sergilenecek.


Tüm Müterilerimize Güzel Dilekleri ‹çin Teekkürler! Yaklaık 2 yıldır Elvankent Atakent Mahallesi’nde bulunan ma¤azanızdan alıveri yapmaktayım. Evimin çok yakınında baka bir ma¤aza olmasına ra¤men Altunbilekler’i tercih etmemin sebebi, çalıan arkadaların müteriye yaklaımıdır. Özellikle manav ve arküteri bölümlerindeki arkadaların ve müdürün müteriye yardımcı olmalarından çok memnunum. ahsınızda ube çalıanlarınıza çok teekkür ediyorum.

Rasim ‹nce Her gün sabah Altunbilekler Necatibey Caddesi Ma¤azanıza sadece tam bu¤day ekme¤i almak için u¤rayıp, ekmek reyonuna gitti¤imde saygılı, samimi, görev sorumlulu¤u yerinde çalıanlarınızı takdir ediyorum. Eldivensiz, ürünlere dokunduklarını hiç görmedim. Uzun zamandır bu e-postayı ve personelinizden olan memnuniyetimi size iletmek istiyordum. Do¤ru personel seçiminiz için teekkür ederim.

Selma Serin

Günde en az 2-3 kez farklı zamanlarda ma¤azanızdan alıveri yapıyorum. Alıverii zevkli hale getiren müteri memnuniyeti anlayıınız var. Güler yüz her eye bedel! Teekkür ederim.

‹simsiz

Merhaba dün akam bir ma¤azanızdan alıveri yaptım. Manav reyonunun tasarımını çok be¤endim. Çalıan tüm arkadaları kutluyorum, ilerini çok güzel yapıyorlar. Teekkürler.

‹simsiz

Merhaba. Ankara Kırkkonaklar Semti’nde bulunan ma¤azanızdaki çalıanlarınızı gerçekten çok tebrik ederim. Müteriyi anlayıla karılamaları, iteki ustalıkları takdire de¤er. Ben belki bir ey yapamam; ama sizin devamlı müteriniz olarak iste¤im; en azından bu arkadaları onurlandırmanız. Sa¤ladı¤ınız hizmet ve kolaylıkların devamını dilerim.

U¤ur Karaarslan

Altunbilek Sofrası’nın tüm çalıanlarına çok teekkürler. Yemekler hem çok lezzetli hem hijyenik bir ortamda hazırlanıyor. Ayrıca çalıanlar müterilere karı hep güler yüzle yaklaıyorlar. Her ey için teekkürler.

‹simsiz

Sadece bir patron vardır; O da müteridir. Ve O, sadece parasını baka bir yerde harcayarak, irketteki herkesi isiz bırakabilir.


Mart Ayında Yükselenler

Zeynep Düzcan Mert Natoyolu Ma¤azası Kasa efi

Fatih Açıkgöz Kurtulu Ma¤azası Reyon efi

Yılmaz Karao¤lu Songül Dademir Yenikent Toki Ma¤azası Yaamkent Ma¤azası Ma¤aza Müdürü Kasa efi

Orkun ‹kinci Küçükesat Ma¤azası Reyon efi

Ozan Sarıkaya Büyükesat Ma¤azası Reyon efi

Gülbahar Eren Elvankent 1 Ma¤azası Kasa efi

Engin Karayel Kırıkkale Ma¤azası Reyon efi

Alper Kavak Tolga Tayanç Çukurambar 2 Ma¤azası Yenikent Toki Ma¤azası Reyon efi ef Adayı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bugün, 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasından sonra, her yıldönümünde “23 Nisan Milli Bayramı” adıyla kutlanmaya balanmı ve daha sonra Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına “Çocuk Bayramı” olarak arma¤an edilmitir. Türk milletinin ulusal egemenli¤inin ve ba¤ımsızlı¤ının sembolü olan meclisimizin açılıını kutladı¤ımız bugün, dünyanın hiçbir ülkesinde ei görülmeyen bir “dünya çocukları enli¤i” olarak da kutlanmaktadır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun!

Hatice Do¤an Sincan ‹stasyon Ma¤azası Kasa efi

Cevdet Evli ‹brahim Derici Yenikent Toki Ma¤azası Demetevler Ma¤azası Reyon efi Reyon efi


Sizin Gözünüzden Ankara’da Bahar! Birbirinden güzel bahar manzaralarını, Ankara’nın kendine özgü hallerini foto¤rafla, gönder. Biz de yakaladı¤ın muhteem kareleri bültende yayınlayalım!

Sinema

Çanakkale: Yolun Sonu Yapım: 2013 Süre: 115 dakika Yönetmen: Kemal Uzun Oyuncular: Gürkan Uygun, Berrak Tüzünataç, Umut Kurt, Stephen Chance, Fikret Yıldırım Ura¤ Senaryo: Alphan Dikmen, Baak Angigün Yapımcı: Tolga Aydın. 25 Nisan 1915… Osmanlı ‹mparatorlu¤u’nun direni kapısı olan Çanakkale, gemi yoluyla geçilememi ve igalciler, çaresiz bir manevrayla Gelibolu kıyılarına çıkartma yapmaya balamılardır. ‹gal kuvvetlerinin belki de en büyük direnii gördükleri koy, o andan sonra ma¤lup bir ordunun adıyla anılacaktır; Anzak Koyu. Hilal-i Ahmer cemiyetindekiler ve Muhsin’le Hasan’ın da içinde bulundu¤u destek birli¤i be günlük yolculu¤un sonunda, 25 Mayıs 1915’te cepheye ulaırlar. Hasan, siperlere indi¤i anda, savaın hayal etti¤inden daha acımasız oldu¤u gerçe¤iyle yüzleir. Daha ilk gün, bir Anzak askeriyle siper içerisinde burun buruna gelir ve abisinin son anda yardımına komasıyla kıl payı hayatta kalır. Birkaç gün sonra Muhsin bir Anzak keskin niancıyı vurup, daha önce Balkan savaında da komutasında yer aldı¤ı Yüzbaı ‹brahim Adil tarafından keskin niancılık görevine getirilir. Muhsin’in ise ‹brahim Adil’den tek bir iste¤i vardır. Kardei Hasan’ı geri hizmete çektirmek… O andan sonra Muhsin, bir di¤er keskin niancı eref’le birlikte yüksek rütbeli düman askerlerini avlayacak, kardei Hasan’sa ikmal çadırlarından cepheye tüfek ve mermi sandıkları taıyacaktır. Muhsin’in niancılık ve sızma konusundaki hüneri, düman hattında kısa sürede efsane olmasına yol açar. Bu durum karısında Anzak askerlerin bile içten içe nefret ettikleri ‹ngiliz Binbaı Steward, karı ata¤a geçmek ve kendi canını korumak amacıyla ordunun en iyi niancısı olan, onbaı William Eagle’ı Anzak koyuna getirtir. Eagle’ın tek bir görevi vardır. Mümkün oldu¤unca çok subay öldürmek ve bütün koya nam salan Muhsin’in dikkatini çekip bu hünerli Türk niancının hayatına son vermek...

‹letiim Ve Künye Altunbilekler Ltd. ti. adına sahibi Mustafa Altunbilek Ayda bir yayınlanır. Para ile satılmaz. Kurum içi yayın. ‹stanbul Yolu 26. km Saray Mah. Bayraktar Cad. No: 26 Saray, Kazan / Ankara Tel: (312) 815 47 84 / 221 Web: www.altunbilekler.com.tr

Yayın Kurulu: Öznur Altunbilek oznur@altunbilekler.com.tr Elif Karaer elif.karaer@altunbilekler.com.tr Ezgi Tükel ezgi.tukel@altunbilekler.com.tr

Tasarım: Grafikir Tasarım Tanıtım Matbaacılık Ltd. ti. Üsküp Cad. Nilgün Sok. No:14/13 06680 Çankaya/ ANKARA Tel: 0312 426 71 41 Faks: 0312 426 71 51 e-posta: info@grafikir.com.tr web: www.grafikir.com.tr

Nisan 2013  
Advertisement